פרמיפקסול טבע ® 0.25 מ"ג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

27-11-2020

מרכיב פעיל:
PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE 0.25 MG
זמין מ:
SALOMON,LEVIN & ELSTEIN LTD
קוד ATC:
N04BC05
טופס פרצבטיות:
TABLETS
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
NOVOPHARM LIMITED, CANADA (TEVA GROUP)
קבוצה תרפויטית:
PRAMIPEXOLE
סממני תרפויטית:
Treatment of the signs and symptoms of idiopathic Parkinson's Disease, it may be used as monotherapy or in combination with levodopa, as well as symptomatic treatment of moderate to severe idiopathic Restless Legs Syndrome.
מספר אישור:
146273323000
תאריך אישור:
2011-06-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

27-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

27-11-2020

PramipexoleTeva0.25mg,1mg,SZ,17.3.2013

! " "

PramipexoleDihydrochlorideMonohydratePramipexoleDihydrochlorideMonohydrate

0.25mg 1mg

-

" # !

&

"

& % % & %

" $ "

"

(IdiopathicRestlessLegsSyndrome)

&

&

&

&

" $ '# &

& ( " #

&

& "

" &

PramipexoleTeva0.25mg,1mg,SZ,17.3.2013

" &

& + % " & &

## &

&

&

& " % )

& + &

" % " % " ) ,

" ,

(

## ) # ## ) # ) # ' )

## *

" " " "

" &

& " *

" ( )

" % " " " )

&

&

&

& % "

" " " &

& %

" &

&

" "

PramipexoleTeva0.25mg,1mg,SZ,17.3.2013

& &

*$ # &

&

& " & & %

& " -

&

& & $ " &

" &

& " & %

" $ " $ #

&

"

"

&

" &

## # "

& % " #

" % " %

##

& $ " $ %

" &$ "

& " %

NeurolepticMalignantSyndrome

PramipexoleTeva0.25mg,1mg,SZ,17.3.2013

& - & %&

& " *

&

" ,

&

& ( ) -

" " "

" ) " % " & !

" " -

" " -

%$ +

&

&

" )

%# " ( $ )

PramipexoleTeva0.25mg,1mg,SZ,17.3.2013

&

&

" )

&

&

&

" )

&

"

%# " ( $ )

PramipexoleTeva0.25mg,1mg,SZ,17.3.2013

" )

## # # ) '# # # ## ) *

#*# %

&

& (exp.date)

&

& $ $

" / ! " " &

Mannitol,MicrocrystallineCellulose,SodiumStrachGlycolate,Povidone,ColloidalSilicon

Dioxide,SodiumStearylFumarate,MagnesiumStearate.

0.25mg -

- !

'# # $ &

! " . $ ' $ / $

P2 $ ' P2 $

" . $ ' $ / $

"8024" $ ' "8024" $

&

" " !/! " '

&

" " "

&

!0

!1 1

PramipexoleTeva0.25mg,1mg,SZ,17.3.2013

" % % %# "

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה