פרומאייס וטרינרי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

מרכיב פעיל:
ACEPROMAZINE MALEATE 10 MG/ML
זמין מ:
A.VETERINARY SUPPLY LTD
טופס פרצבטיות:
SOLUTION FOR INJECTION
מסלול נתינה (של תרופות):
I.M, I.V, S.C
תוצרת:
FORT DODGE ANIMAL HEALTH, USA
סממני תרפויטית:
Dogs and cats: Promace can be used as an aid in controlling intractible animals during examination treatment grooming x-ray and minor surgical procedures to alleviate itching as a result of skin irritation As an antiemetic to control vomiting associated with motion sickness. Promace is particularly useful as a preanesthetic agent (1) to enhance and prolong the effects of barbiturates thus reducing the requirements for general anesthesia (2) as an adjunct to surgery under local anesthesia. Horses: Promace can be used as an aid in controlling fractious animals during examination treatment loading and transportation. Particularly useful when used in conjunction with local anesthesia for firing castration neurectomy removal of skin tumors ocular surgery and applying casts.
מספר אישור:
80599216400
תאריך אישור:
2008-11-01

מסמכים בשפות אחרות

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

24-11-2020

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה