פרגמין 25000 יבל מל

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

מרכיב פעיל:
DALTEPARIN SODIUM
זמין מ:
PFIZER PFE PHARMACEUTICALS ISRAEL LTD
קוד ATC:
B01AB04
טופס פרצבטיות:
תמיסה להזרקה
הרכב:
DALTEPARIN SODIUM 5000 IU / 0.2 ML
מסלול נתינה (של תרופות):
תוך-ורידי, תת-עורי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV/SA
קבוצה תרפויטית:
DALTEPARIN
איזור תרפויטי:
DALTEPARIN
סממני תרפויטית:
Prevention of clotting during haemodialysis and haemofiltration in connection with acute renal failure or chronic renal insufficiency. Treatment of acute deep venous thrombosis and/or pulmonary embolism.Unstable coronary artery disease. Thromboprophylaxis in conjunction with surgery. Prophylaxis in patients with substantially increased risk for venous thromboembolism and that are temporarily immobilized due to acute illness such as cardiac insufficiency respiratory insufficiency and severe infections.Cancer patients : Treatment and secondary prevention of deep-vein thrombosis and/or pulmonary embolism.
מספר אישור:
053 52 26546 00
תאריך אישור:
2011-04-30

מסמכים בשפות אחרות

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

24-04-2018

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה