פניצילין G סודיום 5 MU

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

מרכיב פעיל:
BENZYLPENICILLIN SODIUM
זמין מ:
ABIC MARKETING LTD, ISRAEL
קוד ATC:
J01CE01
טופס פרצבטיות:
אבקה להכנת תמיסה לזריקה
הרכב:
BENZYLPENICILLIN SODIUM 5 MIU/VIAL
מסלול נתינה (של תרופות):
תוך-שרירי, תוך-ורידי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
SANDOZ GmbH, AUSTRIA
קבוצה תרפויטית:
BENZYLPENICILLIN
איזור תרפויטי:
BENZYLPENICILLIN
סממני תרפויטית:
Infections due to penicillin sensitive organisms.
מספר אישור:
024 73 21066 00
תאריך אישור:
2012-03-31

מסמכים בשפות אחרות

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

01-03-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה