פלובנגל % 5 וטרינרי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

29-11-2020

מרכיב פעיל:
FLUBENDAZOLE 5 %W/W
זמין מ:
BIOVAC LTD, ISRAEL
טופס פרצבטיות:
POWDER
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS IN FOOD
תוצרת:
BIOVAC LTD, ISRAEL
סממני תרפויטית:
For treatment of round and flat worm in the digestive system as Ascaridia galli, Cappilaria spp., Heterakis gallinerum, Railletina spp. in broilers and layers in food.
מספר אישור:
82839232100
תאריך אישור:
2009-03-01

ע עבקנ הז ןולע טמרופ " רשואוקדבנ ונכותו תואירבהדרשמי

לגנבולפ 5% ירנירטו

תבורעתבהשגהלהקבא

בכרה : Flubendazole 5%

תויוותה : ומכלוכיעהתכרעמבתוחוטשו תולוגעםיעלותבלופיטל Ascaridia galli

Cappilaria spp. , Heterakisgallinerum ו – Railletinaspp. תולוגנרתב

תוליטמתולוגנרתו .

ןונימ : 600 רג ' לגנבולפ ( 30PPM לוזדנבולפ ) תבורעתהנוטל . םע הליחתבברעלשי

" שג תמלשהל תבורעתהתרתי תאבברעל שי ןכמרחאלותבורעתהל 1

הנוט . תבורעתהךותלרישכתהתאבטיהבברעל שי .

ךשמברישכתהתאהליכמהתבורעתהתאשיגהל שי 7 םיפוצרםימי .

הנתמה : רשב : לופיטהתאקיספהלשי 14 הטיחשהינפלםימי .

םיציב : יציבקוושלןיא םדאלכאמל ם 1 לופיטהםויסמםוי .

הנסחא : לתחתמשביםוקמברומש – 25 סויסלצתולעמ .

הזירא : 600 םרג .

דבלבירנירטו שומישל .

ןרציה : עבתויטבצמרפתוישעתהמרפלג " מ

ת . ד 300 , אביקע רוא , 30600 .

בייח אפורםשרמ

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה