פלואורסייט

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

מרכיב פעיל:
FLUORESCEIN 10 %
זמין מ:
LAPIDOT MEDICAL IMPORT AND MARKETING LTD
קוד ATC:
S01JA01
טופס פרצבטיות:
SOLUTION FOR INJECTION
מסלול נתינה (של תרופות):
I.V
תוצרת:
ALCON LABORATORIES,INC. USA
קבוצה תרפויטית:
FLUORESCEIN
סממני תרפויטית:
For examination of the retina by Fluorescent Angiography.
מספר אישור:
144263162500
תאריך אישור:
2010-09-01

מסמכים בשפות אחרות

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

24-11-2020

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה