פורטיקל

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

01-12-2020

מרכיב פעיל:
CALCITONIN SALMON 200 IU/DOSE
זמין מ:
TZAMAL BIO-PHARMA LTD
קוד ATC:
H05BA01
טופס פרצבטיות:
NASAL SPRAY
מסלול נתינה (של תרופות):
NASAL
תוצרת:
UNIGENE LABORATORIES INC., USA
קבוצה תרפויטית:
CALCITONIN (SALMON SYNTHETIC)
סממני תרפויטית:
Fortical® Nasal Spray is indicated for:Postmenopausal Osteoporosis – FORTICAL® calcitonin-salmon (rDNA origin) Nasal Spray isindicated for the treatment of postmenopausal osteoporosis in women greater than 5 yearspostmenopause with low bone mass relative to healthy premenopausal women. Use of FORTICAL®calcitonin-salmon (rDNA origin) Nasal Spray is recommended in conjunction with an adequatecalcium (at least 1000 mg elemental calcium per day) and Vitamin D (400 International Units perday) intake to retard the progressive loss of bone mass. The evidence of efficacy for calcitoninsalmonis based on increases in spinal bone mineral density (BMD) observed in clinical trials
מספר אישור:
141313180000
תאריך אישור:
2009-08-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

01-12-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

01-12-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

01-12-2020

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה