פוזיד

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

30-11-2020

מרכיב פעיל:
FUROSEMIDE
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
C03CA01
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
FUROSEMIDE 40 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
FUROSEMIDE
איזור תרפויטי:
FUROSEMIDE
סממני תרפויטית:
Edema associated with congestive heart failure, cirrhosis of the liver and renal disease, including the nephrotic syndrome. Adjunctive therapy in acute pulmonary edema. Treatment of hypertension.
מספר אישור:
020 20 20472 11
תאריך אישור:
2011-06-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

6 6 . .

!

Furosemide40mg

Lactose,microcrystallinecellulose,starch,crospovidone,povidone,magnesiumstearate,

colloidalsilicondioxide,propylparaben,butylparaben.

!

"

" #

" #

" #

"

"

" # " ! " # $

" #

" & " #

" #

"

" #

"

"

" # " "

"

" # $ %

" # "

$ % $ %

% ! $

2

(liquorice)

3

" # " ! "

" " #

" ! !

" " #

*******************************************

" *

*******************************************

"

&

"

"

" + $ %

" ) # " # "

25C

"

" ! "

020202047200

020202047211

/-,,

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה