סטאבניר

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

מרכיב פעיל:
PRAVASTATIN SODIUM 40 MG
זמין מ:
BIOAVENIR LTD
קוד ATC:
C10AA03
טופס פרצבטיות:
TABLETS
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
WEST PHARMA- PROD. DE ESPEC. FARMACEUT.S.A.
קבוצה תרפויטית:
PRAVASTATIN
סממני תרפויטית:
Pravastatin is indicated as a component of multiple risk factor intervention in those individuals at increased risk for atherosclerotic vascular disease due to hypercholesterolemia . Pravastatin should be used in addition to a diet restricted in saturated fat and cholesterol when the response to diet and other nonpharmacological measures alone has been inadequate. *Primary prevention of coronary events: In hypercholesterolemic patients whthout clinically evident coronary heart disease pravastatin is indicated to: - Reduce the risk of myocardial infarcton. - Reduce the risk for revascularization. - Reduce the risk of deaths due to cardiovascular causes with no increase in deaths from non-cardiovascular causes. *Secondary prevention of cardiovascular events: Atherosclerosis: in hypercholesterolemic patients with clinically evident coronary artery disease including prior MI Pravastatin is indicated to: - Slow the progression of coronary atherosclerosis. - Reduce the risk of acute coronary events. Myocardial infa
מספר אישור:
149913186100
תאריך אישור:
2013-05-01

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה