סביעור תמיסה מרוכזת לבתי חולים

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
CETRIMIDE; CHLORHEXIDINE GLUCONATE
זמין מ:
TEVA MEDICAL MARKETING LTD.
קוד ATC:
D08AC52
טופס פרצבטיות:
תמיסה
הרכב:
CETRIMIDE 15 %; CHLORHEXIDINE GLUCONATE 1.5 %
מסלול נתינה (של תרופות):
עורי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
TEVA MEDICAL LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
CHLORHEXIDINE, COMBINATIONS
איזור תרפויטי:
CHLORHEXIDINE, COMBINATIONS
סממני תרפויטית:
Antiseptic for external use.
מספר אישור:
124 66 23325 00
תאריך אישור:
2012-01-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

24-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

77100 דודשא ,2 .ד.ת :שומישתוארוה סחיבםימבתזכורמההסימתהתאלוהמלשי 1:100לש עובשמרתויהלוהמההסימתבשמתשהלןיא .התנכהםוימ :תורהזא הסימתבשמתשהלןיא.דבלבינוציחשומישלתדעוימהסימתה ,חומהתמקרלעשמתשהלןיא.טרופמכלוהימרחאלאלאתזכורמ ואםייניעהםעעגממרהזהלשי.הנוכיתהןזואהואחומהםורק םייניעהתאףוטשלשי,םייניעהםעעגמלשהרקמב.ףוגבללחלכ רישכתלתושיגרךלהעודיםארישכתבשמתשהלןיא.םימבבטיה .םיפוקסודנא יוטיחל םיאתמ וניא רישכתה .ויביכרמל וא :יאוולתועפות שומישהתאקיספהלשיהזכהרקמב.רועייוריגלשתועפותונכתי .אפורלתונפלו :הנסחה

-לתחתמהרוטרפמטברומשל

08-00-09-020G-01

Contains: Chlorhexidine Gluconate 1.5% W/V

ANTISEPTIC SOLUTION-HOSPITAL CONCENTRATE

רטיל1

AWF8015

52 x 110 mm

Black

Red 485

Green C

Process Blue

Orange-Pink 1645

Cetrimide 15% W/V

SAVIOR

רועיבס

Savior

14 mm

:םיליעפיתלבםיביכרמ

Isopropanol, Terpineol oil, Deodorizer Liquid # F95061D, Benzyl

benzoate, D&C Yellow # 10, Spectracol ponceau 4R, Sodium

hydroxide, D-Gluconolactone 10% sol., Sodium hydroxide 10% sol.,

Water for injection.

םילוחיתבלתזכורמתיטפסיטנאהסימת

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה