נורומקטין פור-און וטרינרי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

מרכיב פעיל:
IVERMECTIN 0.5 %W/V
זמין מ:
COMEX LTD
טופס פרצבטיות:
SOLUTION
מסלול נתינה (של תרופות):
TOPICAL
תוצרת:
NORBROOK LABORATORIES LTD,NORTHERN IRELAND
סממני תרפויטית:
For the treatment of gastrointestinal roundworms, lungworms, eyeworm, warbles, chrorioptic and sarcoptic mange and sucking and biting lice in beef.
מספר אישור:
83589234500
תאריך אישור:
2012-01-01

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה