מולטיביק 2 ממולליטר אשלגן

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

מרכיב פעיל:
CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE; GLUCOSE AS MONOHYDRATE; MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CARBONATE HYDROGEN; SODIUM CHLORIDE
זמין מ:
FRESENIUS MEDICAL CARE ISRAEL P.B. LTD
קוד ATC:
B05XA
טופס פרצבטיות:
תמיסה להמופילטרציה
הרכב:
SODIUM CARBONATE HYDROGEN 2.940 G/L; GLUCOSE AS MONOHYDRATE 1 G/L; POTASSIUM CHLORIDE 0.1491 G/L; MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE 0.1017 G/L; CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE 0.2205 G/L; SODIUM CHLORIDE 6.136 G/L
מסלול נתינה (של תרופות):
תוך-ורידי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH, GERMANY
קבוצה תרפויטית:
ELECTROLYTE SOLUTIONS
סממני תרפויטית:
For use in patients with acute renal failure, requiring continuous haemofiltration.
מספר אישור:
136 17 31272 00
תאריך אישור:
2012-01-31

מסמכים בשפות אחרות

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

06-02-2017

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה