לטרוזול פרמוז

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
LETROZOLE
זמין מ:
BIOAVENIR LTD, ISRAEL
קוד ATC:
L02BG04
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות פילם
הרכב:
LETROZOLE 2.5 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
WEST PHARMA - PRODUCOES. DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICA S.A., PORTUGAL
קבוצה תרפויטית:
LETROZOLE
איזור תרפויטי:
LETROZOLE
סממני תרפויטית:
Letrozole Farmoz tablets is indicated for first-line treatment in postmenopausal women with hormone receptor positive or in whom hormone receptor status cannot be determined, locally advanced or metastatic breast cancer: Letrozole Farmoz is also indicated for the treatment of advanced breast cancer in postmenopausal women with disease progression following antiestrogen therapy. Extended adjuvant treatment of early breast cancer in post menopausal women who have received prior standard adjuvant tamoxifen therapy. Adjuvant treatment of postmenopausal women with hormone receptor positive early breast cancer.
leaflet_short:
א. התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:1. סרטן שד מתקדם בחולות פוסט מנופאוזליות גם כקו טיפול ראשון;2. טיפול משלים בסרטן שד בשלב מחלה מוקדם בנשים פוסט-מנופאוזליות בעלות קולטנים לאסטרוגן; 3. טיפול משלים מוארך (extended adjuvant) בסרטן שד בשלב מחלה מוקדם בנשים פוסט-מנופאוזליות אשר השלימו 5 שנות טיפול משלים הורמונלי; משך הטיפול במסגרת זו לא יעלה על שנתיים וחצי; בכל מקרה, משך הטיפול המשלים (adjuvant) והמשלים המוארך (extended adjuvant) כאמור בפסקאות משנה (2) ו-(3), לא יעלה על:א. חמש שנים בנשים המטופלות במעכבי ארומטאז בלבדב. שבע שנים וחצי בנשים המטופלות ב-Tamoxifen ומעכבי ארומטאז, ובלבד שהטיפול במעכבי ארומטאז לא יעלה על 5 שנים;ב. מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה.
מספר אישור:
142 31 31918 00
תאריך אישור:
2014-12-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

28-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

.תשפיחש המ תא ונאצמ אל הנוכנ תנזהש תבותכה םא קודבל יאדכ תבותכב עייסל חמשנ

info@gov.il

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה