לברסט

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

מרכיב פעיל:
LETROZOLE 2.5 MG
זמין מ:
RAFA LABORATORIES LTD
קוד ATC:
L02BG04
טופס פרצבטיות:
FILM COATED TABLETS
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
SIEGFRIED GENERICS ( MALTA) LTD
קבוצה תרפויטית:
LETROZOLE
סממני תרפויטית:
Letrozole tablets are indicated for first-line treatment in postmenopausal women with hormone receptor positive or in whom hormone receptor status cannot be determined locally advanced or metastatic breast cancer. Letrozole is also indicated for the treatment of advanced breast cancer in postmenopausal women with disease progression following antiestrogen therapy. Extended adjuvant treatment of early breast cancer in post menopausal women who have received prior standard adjuvant tamoxifen therapy. Adjuvant treatment of postmenopausal women with hormone receptor positive early breast cancer.
מספר אישור:
147933347800
תאריך אישור:
2012-04-01

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה