לאסטאקפט

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

מרכיב פעיל:
ALCAFTADINE 0.25 %
זמין מ:
ALLERGAN ISRAEL LTD
טופס פרצבטיות:
OPHTHALMIC SOLUTION
מסלול נתינה (של תרופות):
OCULAR
תוצרת:
ALLERGAN INC., USA
סממני תרפויטית:
Lastacaft ™ is an H1 histamine receptor antagonist indicated for the prevention of itching associated with allergic conjunctivitis.
מספר אישור:
150333358000
תאריך אישור:
2013-07-01

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה