יודו-ויט וטרינרי משחה

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

מרכיב פעיל:
POVIDONE-IODINE 10 %
זמין מ:
VITAMED LTD,BINYAMINA
קוד ATC:
D08AG02
טופס פרצבטיות:
OINTMENT
מסלול נתינה (של תרופות):
DERMAL
תוצרת:
VITAMED LTD, BINYAMINA
קבוצה תרפויטית:
POVIDONE-IODINE
סממני תרפויטית:
Disinfection of wounds, scratches, minor burns and skin infections in farm animals and pets.
מספר אישור:
83269236200
תאריך אישור:
2011-04-01

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה