טרידיוקסין פלוס וטרינרי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

29-11-2020

מרכיב פעיל:
ETHOPABATE 2.5 G; SULPHADIMETHOXINE 70 G
זמין מ:
ABIC VETERINARY PRODUCTS LTD
טופס פרצבטיות:
POWDER
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS IN FOOD
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
סממני תרפויטית:
for the treatment of infections caused by micro-organisms sensitive to the preparation in hens only
מספר אישור:
78049158800
תאריך אישור:
2011-04-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

29-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

29-11-2020

עעבקנהזןולעטמרופ

" רשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי

ב ינוי

2011

דבלבירנירטושומישל

ירנירטוסולפןיסקואידירט

TridioxinPlusVeterinary

25/4/1 ק " ג

בכרה :

לכ 1 ק " ליכמג :

Trimethoprim14.0 g

70.0 g Sulfadimethoxin(assodiumsalt)

Ethopabate 2.5 g

תויוותה :

תולוגנרתבםישיגרםימזינגרואורקימלשםימוהיזבלופיטל .

שומישתוארוהוןונימ :

ירנירטוהאפורהתוארוהלםאתהב .

1 ק " לסולפןיסקואידירטג לכ 1000 ק " ג ) 1 ט ' ( ןוזמתבורעת .

תורהזא :

תויגרפלשיגהלאל תוליטמלותוקהלשודיחל .

הנתמהןמז : 3 הטיחשהינפלםימי .

עבלרישכתהתאשיגהלןיא " דבכהדוקפתביוקילםעח , עמ ' תושיגרםעואםדה

םידימנופלוסל .

יאוולתועפות :

רתיתושיגר , םוח , ןתשהולוכיעהתכרעמבתוערפה .

הנסחא : דעןסחאלשי 25°C

אפורםשרמתיוות

םושיררפסמ : 780491588

םושירהלעבוןרציה : עבםיירנירטוםירצותקיבא " מ , ת " ד 489 שמשתיב

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה