טוברסול

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

מרכיב פעיל:
TUBERCULIN PURIFIED PROTEIN
זמין מ:
MEDICI MEDICAL LTD, ISRAEL
קוד ATC:
V04CF
טופס פרצבטיות:
תמיסה להזרקה
הרכב:
TUBERCULIN PURIFIED PROTEIN 5 TU / 0.1 ML
מסלול נתינה (של תרופות):
תוך-עורי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
SANOFI PASTEUR LTD, CANADA
קבוצה תרפויטית:
TUBERCULOSIS DIAGNOSTICS
סממני תרפויטית:
An aid in the detection of infection with mycobacterium tuberculosis.
מספר אישור:
140 77 23830 00
תאריך אישור:
2014-05-31

מסמכים בשפות אחרות

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

18-08-2016

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה