חומצת בור ויטאמד

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

מרכיב פעיל:
BORIC ACID
זמין מ:
VITAMED PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
קוד ATC:
S02AA03
טופס פרצבטיות:
טיפות עיניים
הרכב:
BORIC ACID 1.9 %W/V
מסלול נתינה (של תרופות):
עיני
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
VITAMED LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
BORIC ACID
איזור תרפויטי:
BORIC ACID
סממני תרפויטית:
Mild antiseptic for the eyes and for the relief of mild irritation of the eyes caused by various irritants e.g. smoke, dust etc.
מספר אישור:
123 85 28639 00
תאריך אישור:
2011-11-30

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה