ונקו-טבע 1 גר'

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

מרכיב פעיל:
VANCOMYCIN AS HYDROCHLORIDE
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
A07AA09
טופס פרצבטיות:
אבקה מיובשת בהקפאה להזרקה
הרכב:
VANCOMYCIN AS HYDROCHLORIDE 1 G/VIAL
מסלול נתינה (של תרופות):
תוך-ורידי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL WORKS PRIVATE LIMITED COMPANY, HUNGARY
קבוצה תרפויטית:
VANCOMYCIN
איזור תרפויטי:
VANCOMYCIN
סממני תרפויטית:
Vancomycin hydrochloride is indicated for the treatment of severe or serious infections due to susceptible strains of methicillin - resistant (beta-Iactam-resistant) staphylococci. It is also indicated for administration to penicillin-allergic patients as well patients who have failed to respond to or who cannot receive other drugs including cephalosporins or penicillins and for infections due to vancomycin-susceptible organisms that are resistant to other antimicrobial drugs. Vancomycin hydrochloride is indicated for first-line therapy when methicillin-resistant staphylococci are suspected but when susceptibility data become available appropriate therapy should be instituted. Vancomycin hydrochloride is effective in the treatment of staphylococcal endocarditis as well as in other infections due to staphylococci including lower respiratory tract infections septicemia skin and skin - stucture infection and bone infections. Antibiotic therapy is as an adjunct to appropriate surgical measures when staphylococcal
מספר אישור:
133 62 29157 00
תאריך אישור:
2010-11-30

מסמכים בשפות אחרות

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

18-08-2016

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה