ונופר

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

מרכיב פעיל:
FERROUS AS IRON III HYDROXIDE SUCROSE COMPLEX
זמין מ:
CTS LTD
קוד ATC:
B03AC03
טופס פרצבטיות:
תמיסה להזרקה
הרכב:
FERROUS AS IRON III HYDROXIDE SUCROSE COMPLEX 100 MG / 5 ML
מסלול נתינה (של תרופות):
תוך-ורידי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
VIFOR (INTERNATIONAL) INC, SWITZERLAND
קבוצה תרפויטית:
IRON-SORBITOL-CITRIC ACID COMPLEX
איזור תרפויטי:
IRON-SORBITOL-CITRIC ACID COMPLEX
סממני תרפויטית:
Severe iron deficiency only when oral administration has been found impossible. In cases of gastro-intestinal malobsorption which rules out oral therapy, patients on dialysis treated with erythropoietin.
מספר אישור:
100 36 28277 01
תאריך אישור:
2013-03-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

29-11-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

23-11-2017

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

19-01-2020

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה