וי- פוליקסין וטרינרי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

01-12-2020

מרכיב פעיל:
POLYMYXIN B SULFATE 5000000 IU
זמין מ:
ABIC VETERINARY PRODUCTS LTD
טופס פרצבטיות:
POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION
מסלול נתינה (של תרופות):
I.M
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
סממני תרפויטית:
Treatment of bacterial infections, due to susceptible organisms in broiler chickens and turkeys .
מספר אישור:
83189141600
תאריך אישור:
2010-05-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

01-12-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

01-12-2020

ירנירטוןיסקילופיו Vi Polyxin Veterinary

תירירשךותהקרזהל For Injection I.M.

דבלבירנירטושומישל

ודילערשואוקדבנונכותותואירבהדרשמידילעעבקנהזןולעטמרופ יאמב 2010

בכרה :

ליכמהקובקב : Polymyxin B Sulfate5,000,000 I.U.

היוותה :

והיזבלופיטל עםימרגנהםיילאירטקבםימ " ודוהילוגנרתבםיילילשםרגרקיעבםישיגרםיקדייחי

םטפילוגנרתבו .

השגהוןונימ :

רנירטווהאפורהתוארוהלםאתהב . 10,000 I.U.

לכל 1 ק " יחלקשמג .

בהפורתהסימהלשי - 20 מ " הקרזהלםיילירטסםימל .

התנכהרחאלדיימהסימתבשמתשהלשי .

דגנתויוותהותורהזה :

ודוהילוגנרתבלופיטהקיספהלשי 6 הטיחשהינפלםימי .

םטפילוגנרתבלופיטהקיספהלשי 3 הטיחשהינפלםימי .

לכאמיציבתוליטמלשיגהלןיא .

הנסחא :

רירקםוקמב , רואמןגומ .

ערצוימ " עבתויטבצמרפתוישעתעבטי " מ , ת " ד 3190 , פ " ת

נירטוםירצותקיבארובע עבםייר " מ , ת . ד . 489 שמשתיב .

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה