המוקטין SDH 1000 יחבל

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

מרכיב פעיל:
HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII
זמין מ:
KAMADA LTD, ISRAEL
קוד ATC:
B02BD02
טופס פרצבטיות:
אבקה להכנת תמיסה לזריקה
הרכב:
HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII 100 IU/ML
מסלול נתינה (של תרופות):
תוך-ורידי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
BIOTEST PHARMA GMBH, GERMANY
קבוצה תרפויטית:
COAGULATION FACTOR VIII
איזור תרפויטי:
COAGULATION FACTOR VIII
סממני תרפויטית:
Treatment and prophylaxis of bleeding: in patients with haemophilia A (congenital factor VIII deficiency) in patient with acquired factor VIII deficiency.Haemoctin is not effective in controlling the bleeding of patients with Von Willebrond`s disease.
מספר אישור:
121 07 30095 00
תאריך אישור:
2011-09-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

05-04-2017

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

03-06-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

03-06-2020

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה