דרלין 10 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

30-11-2020

מרכיב פעיל:
PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE
זמין מ:
ABIC LTD.
קוד ATC:
C07AA05
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE 10 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
PROPRANOLOL
איזור תרפויטי:
PROPRANOLOL
סממני תרפויטית:
1. Management of angina pectoris. 2. Control of essential and renal hypertension essential tremor most forms of cardiac dysrhythmias. 3. As an adjunct in the management of tachycardias and arrhythmias due to thyrotoxicosis and thyrotoxic crises hypertrophic obstructive cardiomyopathy pheochromocytoma (with an alpha-blocker). 4. Deralin Tablets are also indicated for long-term prophylaxis following recovery from acute myocardial infarction (treatment to be initiated by a hospital physician). 5. Migraine prophylaxis.
leaflet_short:
התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:א. יתר לחץ דםב. תעוקת חזה (angina pectoris)ג. טכיקרדיה סופרא ונטריקולרית (supraventricular tachycardia)ד. פרפור פרוזדורים (Atrial fibrillation)ה. רפרוף פרוזדורים (Atrial flutter)ו. הפרעת קצב על רקע שימוש בדיגיטאליס (digitalis induced arrhythmia)ז. קרדיומיופתיה היפרטרופית חסימתית (hypertrophic obstructive cardiomyopathy)ח. לאחר אוטם שריר הלב (post myocardial infarction)ט. היפרתירואידיזםי. רעד ראשוני (essential tremor)יא. מיגרנהיב. פיאוכרומוציטומהיג. מניעת אירועים היפוקסיים (hypoxic spells) בילדים הלוקים ב-Tetralogy of Fallot
מספר אישור:
023 52 21382 00
תאריך אישור:
2012-03-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

06-06-2018

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

18-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

Deralin-07-05-12-AH/JO

® ! " ® #! "

PropranololHCl10mg PropranololHCl40mg

Lactosemonohydrate,magnesiumstearate,gelatin,carminepowder.

®

" ®

"

PropranololHCl80mg PropranololHCl160mg

Inasustainedreleaseform Inasustainedreleaseform

Microcrystallinecellulose,ethylcellulose,hypromellose,erythrosine,blackironoxide,redironoxide,titanium

dioxide,water,gelatin.

"

" ! " # $ # % & Beta-blockers ' &

## % & ' ( ) ( # &#

&

"" ! & !

& & ! # ! (

*# (

& % # '

!*# + phaechromocytoma # % &

*! " ) '

!*# + " % & " '

"#*#

!*# + & ! # & % ! ' ( + ( (

& ( ! & % ' ( ! *"*# +

& & $

& #& & ( #! # &

#& & ( # &

2

*& ) ( ( (

## * && *&

& &# & ( # &)& *& & &

&*# + ! # & % # # ' ( #& & *&

& &#

"

& ( !

*& #!&# $ &# & $ (

" # % ) ' ( " ! % ! ( ( # ( # (

" # % ' (

& ' ( " % ' ( !# (

" ' ( % ) ' # % ! '

& & & " & ,!#

&" " # & % Raynaud ' (

& + ! ( &

" # + # ! % ! ! ' ( ! % (

& & ' ( ! $ & ( % !*# + ' (

& # ( " # ( ( ( # % ! ' ( ( ( ( #&

& % ! ! ' ( & #! % ! ' (

& & !

myastheniagravis ' ( , # , % &

& & '

!# ! " & ( ( & ( ( (

" " ( # ! '

&# !

& ' # +

& ( ! # ( ( % # ' # + -

& #" & ( * # ( )& *& &

" # & &

" # # & * $ # &

& % ' )

!& -

" " #

& & &

&

3

........................................ ...

...........................................

& "& ! * " & #

&# &

& & # # ( # + ( + *

&

& ' ) & & *

& #*# + + *# +

25C

" #! ( # * #

)& *&

023522138200

105372138100

048342331800

048352332000

&" & " && (

& ( / ( ##

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה