דיאסרין טבע ®

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

28-11-2020

מרכיב פעיל:
DIACEREIN 50 MG
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUST.LTD
קוד ATC:
M01AX21
טופס פרצבטיות:
CAPSULES
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
קבוצה תרפויטית:
DIACEREIN
סממני תרפויטית:
Symptomatic treatment of functional symptoms of osteoarthritis.
מספר אישור:
144653155302
תאריך אישור:
2010-12-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

28-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

®

"# $

Diacerein50mg

Lactosemonohydrate,magnesiumstearate,colloidalanhydroussilica,brilliant

blueFCF-FD+CBlue1,titaniumdioxide,gelatin,printingink(1014/SW9008/

black).

NSAID

"

Crohn'sdisease % !

&

NSAID’s

& ' ! %

" NSAID’s

NSAIDs

" #

" %

" " ! % " ' % ! "

"

"

" ! !

" ' % ! % " %

"! # #

" %

" " (

& *

2

" !

( ' $ " *

&

& $ #

" % #

& #

144653155300

"

,-./ %

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה