דטסקאן

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

מרכיב פעיל:
IOFLUPANE
זמין מ:
ELDAN ELECTRONIC INSTRUMENTS CO LTD
קוד ATC:
V09AB03
טופס פרצבטיות:
תמיסה להזרקה
הרכב:
IOFLUPANE 74 MBQ/ML
מסלול נתינה (של תרופות):
תוך-ורידי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
GE HEALTHCARE B.V., THE NETHERLAND
קבוצה תרפויטית:
OTHER DOPAMINERGIC AGENTS
איזור תרפויטי:
IODINE IOFLUPANE (123I)
סממני תרפויטית:
Datscan is indicated for detecting loss of functional dopaminergic neuron terminals in the striatum: - of patients with clinically uncertain Parkinsonian Syndromes in order to help differentiate Essential Tremor from Parkinsonian Syndromes related to idiopathic Parkinson's Disease Multiple System Atrophy and Progressive Supranuclear Palsy. - Datscan is unable to discriminate between Parkinson's Disease Multiple System Atrophy and Progressive Supranuclear Palsy. - To help differentiate probable dementia with Lewy bodies from Alzheimer's disease. Datscan is unable to discriminate between dementia with Lewy bodies and Parkinson's disease dementia
מספר אישור:
131 95 30983 00
תאריך אישור:
2014-11-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה