דוקסורוביצין אבווה 2 מגמל

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

מרכיב פעיל:
DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE
זמין מ:
NOVARTIS ISRAEL LTD
קוד ATC:
L01DB01
טופס פרצבטיות:
SOLUTION FOR INFUSION
הרכב:
DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE 2 MG/ML
מסלול נתינה (של תרופות):
תוך-ורידי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG.KG, AUSTRIA
קבוצה תרפויטית:
DOXORUBICIN
איזור תרפויטי:
DOXORUBICIN
סממני תרפויטית:
Soft tissue and bone sarcomas, Hodgkin's and non-Hodgkin's lymphoma, acute lymphoblastic leukemia, acute myeloblastic leukemia, Wilms` tumor, carcinomas of the thyroid, breast, ovary, bladder, small cell bronchogenic carcinoma and neuroblastoma.
מספר אישור:
130 72 30922 00
תאריך אישור:
2014-04-30

מסמכים בשפות אחרות

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה