גליום ציטראט

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

מרכיב פעיל:
GALLIUM (67GA) CITRATE; SODIUM CITRATE
זמין מ:
ISORAD LTD, ISRAEL
קוד ATC:
V09HX01
טופס פרצבטיות:
תמיסה להזרקה
הרכב:
GALLIUM (67GA) CITRATE 1.5 - 2 MCI; SODIUM CITRATE 1.5 - 2 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
תוך-ורידי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
ISORAD LTD., ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
GALLIUM (67GA) CITRATE
איזור תרפויטי:
GALLIUM (67GA) CITRATE
סממני תרפויטית:
Inflammatory lesions and abscesses. Primary and metastatic tumors Hodgkin's disease. Lymphomas and brochogenic carcinoma.
מספר אישור:
121 30 22264 00
תאריך אישור:
2015-12-31

מסמכים בשפות אחרות

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

18-08-2016

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה