גביסקון פורטה מנטה

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

מרכיב פעיל:
ALGINIC ACID AS SODIUM; POTASSIUM HYDROGENCARBONATE
זמין מ:
RECKITT BENCKISER (NEAR EAST) LTD
קוד ATC:
A02BX13
טופס פרצבטיות:
תרחיף
הרכב:
ALGINIC ACID AS SODIUM 100 MG/ML; POTASSIUM HYDROGENCARBONATE 20 MG/ML
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (UK) LIMITED
קבוצה תרפויטית:
ALGINIC ACID
איזור תרפויטי:
ALGINIC ACID
סממני תרפויטית:
Treatment of symptoms of gastro-oesophageal reflux such as acid regurgitation, heartburn, indigestion occurring due to the reflux of stomach contents for instance, after gastric surgery, as a result of hiatus hernia, during pregnancy or accompanying reflux oesophagitis.
מספר אישור:
141 57 31835 00
תאריך אישור:
2014-08-31

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה