בלסטווין טבע

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

מרכיב פעיל:
VINBLASTINE SULFATE
זמין מ:
ABIC MARKETING LTD, ISRAEL
קוד ATC:
L01CA01
טופס פרצבטיות:
תמיסה להזרקה
הרכב:
VINBLASTINE SULFATE 1 MG / 1 ML
מסלול נתינה (של תרופות):
תוך-ורידי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
PHARMACHEMIE B.V., (TEVA GROUP) ,THE NETHERLANDS
קבוצה תרפויטית:
VINBLASTINE
איזור תרפויטי:
VINBLASTINE
סממני תרפויטית:
Vinblastine has proved effective in the treatment of the following neoplasms, either alone or in conjunction with other oncolytic drugs:Frequently Responsive Malignancies :• Generalized Hodgkin's disease (Stages III and IV, Ann Arbor modification of Rye staging system)• Non-Hodgkin's lymphoma: - Reticulum-cell sarcoma - Lymphosarcoma• Mycosis fungoides.• Neuroblastoma.• Histiocytosis X.Less Frequently Responsive Malignancies :• Choriocarcinoma resistant to other chemotherapeutic agents.• Embryonal carcinoma of the testis.• Carcinoma of the breast, unresponsive to appropriate endocrine surgery and hormonal therapy.
מספר אישור:
146 63 33376 00
תאריך אישור:
2016-08-31

מסמכים בשפות אחרות

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

06-07-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-03-2020

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה