אקמול צינון קלאסיק לילה

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
CHLORPHENIRAMINE MALEATE; PARACETAMOL; PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
R01BA52
טופס פרצבטיות:
קפליות
הרכב:
PARACETAMOL 500 MG; CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2 MG; PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE 25 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
PSEUDOEPHEDRINE, COMBINATIONS
איזור תרפויטי:
PSEUDOEPHEDRINE, COMBINATIONS
סממני תרפויטית:
For the relief of common cold associated with symptoms such as , nasal congestion and runny nose accompanied by pain and fever. Night care medicine.
מספר אישור:
120 24 30044 13
תאריך אישור:
2010-10-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

25-11-2020

©¥£³¡´ ¶¡¬³¶¥°¨«§´²¨«¡¨®

u}|zq¡fªµ¶ l©¥´¥µ§¶m

›¯ ³¨´³©›§§µ² ´©Ÿ¯ ³µŸ

®

¨¡ª³œ

¨¥¨³¥­œ¨³«¡¬¥²

¶¡¥¨°³

§´

~Ÿ§¤¦©Ÿ¤§¯²§¦

f©ytt§ ©£±›³¯

paracetamol 500 mg

f©vyž¤³ §¦ ³ž¤Ÿª¤³ž¯› ž ›¬¯

Pseudoephedrine hydrochloride 25 mg

f©v£›§›©ª¤©›³¤«¯³ §¦

Chlorpheniramine maleate 2 mg

³¤´¦µœ¨¤§¤­¯¤µ§œŸ¨¤³© ¢Ÿµ©¤´³§

rf®¬ «­ž¤©fqz®¤­¬Ÿ›³

©´¤¡°¡­Ÿ®«¡¨® ¶œ«¡¥®œ´³

­ž¤©§¤¦©Ÿ¡ª §­r °¡´¶µª¶µ¶

µ §›´¥§´¤¨›rŸ¯ ³µŸ§­¤µ¤±©µ

r¢² ³Ÿ§› ››¯ ³Ÿ§›Ÿ«¯pµ ¯¬ «

œ°¡´©µ´ª¦´¡²œ¨¨¶¬¶¥¬¡¢ °¡´¶

z¨¥žª©¥Ÿ¨¥¨¡©¥´ž¡ª¨¶Ÿ®¡¥ªœ¥ ¡

 ´¡² °¡´¶ ¨¡¤¥¨¦¥¨®r ¨®ª¡©¥¬µ

®Ÿ¥ª¨³¡³¢¦¬ ©œ£³¡´±®¡¡¥ r ¬¡§¬

r¯­¡¬

wq©³µ ¤¥´©«¨ ¢Ÿ¨››¯ ³§µ «¯§´¤

›§ ›¨¤³¤©¢©Ÿ§¢©Ÿ¤«©¤¬¨› ›¨¤©¤

´ ©¤´Ÿµ ³©§¨¤©¤y³¢›§¨¤³¯µ´©

¨¤«¤©¬µ¨¤­¤¯ © œ´œ±©§¦œ ›Ÿ¯ ³µœ

r¨¤´ž¢

ƒ °¡´¶ ¶Ÿ®¡¥ª ª¨ ru

µ ««£±Ÿµ ­¯ µœŸ§²Ÿ§µž­ ¤©Ÿ¯ ³µŸ

§ ¯¤£§q¨¤œ›¦ ¨ ¢œ¨¤ §©Ÿ®›œ´ž 

rŸ§¤§œ

~¶¥¤¥¡°´¶ ²¡³

r¨ ¢ž¤³ © ¨¤œ›¦¥¦´©q§ ©£±›³¯

´ž §­§²©qž¤³ §¦ ³ž¤Ÿª¤³ž¯› ž ›¬¯

r®›œ

rª¤©£¬¤Ÿ¤£«›q£›§›©ª¤©›³¤«¯³ §¦

°¡´¶µ¡ª¥µ ¥¬°¨ rv

~¡¢ °¡´¶µª¶µ ¨«¥œ 

ª ¤³Ÿœ¥«Ÿ³´›¦Ÿ¯ ³µœ¤´©µ´µ§› 

rŸ²¤«© ›

p§ ©£±›³¯§l¤³§›m´¤³¥«Ÿ¨›

pª¤©›³¤«¯³ §¦§ pª¤³ž¯› ž ›¬¯§

´ž ¤ž «§ ›³¢›ª¤©£¬¤Ÿ¤£«›§

¨¤³¢›ŸŸ¤œ¤¦³©©ž¢›§ ›¨¤³¢›

rlz®¤­¬Ÿ›³mŸ¯ ³µŸ§´

rŸ©£¬›©§œ ¬¥«Ÿ¨›

µ ¯ ³µœµ¤«©¡ œ§¯ £©¥«Ÿ¨›

¡ž¤¬² ›«¤©› « © ¤œ¦­© µ± œ²©

µ²¬¯Ÿ©¨¤©¤ux¥ µœ ›lª ›¦¤ž§m

r¨Ÿœ§ ¯¤£Ÿ

¤©¬ ¢p¨¤³¢›´ž ¤ž «§œ²©¥«Ÿ¨›

r›£œ

 ›Ÿ³ ©¢œ§µ§¢©©§œ ¬¥«Ÿ¨›

Ÿ³ ©¢Ÿ§¢©©p³ ©¢¨ž°¢§³µ¤©

p¤µ¤¤§¦Ÿž ²¯µœŸ­¤¯©pžœ¦Ÿ§´

p¬¤³µŸ µ£ §œ §´ ³µ¤ µ §¤­¯©

rŸ© ² ›§©pµ³¦ ¬©

¨­µ¤«©¡ œŸ¡³¤´¦µœ´©µ´Ÿ§ª¤›

§ ©£±›³¯¨¤§¤¦©Ÿ¨¤³¢›¨¤³¤´¦µ

§£ «¥«Ÿ´Ÿ¯ ³µŸ´¢ £œ¥«¤›¨›m

 ››¯ ³œ°­ ¤Ÿp§ ©£±›³¯Ÿ§¤¦©

rl¢² ³œ

µ¡ª¥µ¨¶¡®ž¡¬ ¶¡Ÿ£¡¥ª¶¡´ ¢œ

°¡´¶

µ ¤³ ­¤› §µ ­¯ µ³œ­œµ¢µ¤¯¨› 

¨¤§¤¦©Ÿ ¨¤³¤´¦µ µ§¤£«© Ÿ›± µ¦

¨¤§¤¦©Ÿ¨¤³¤´¦µ§ £¤§ª¤›§ ©£±›³¯

µ ­¯ µ§œ ´ ©³¤›§´¤ž¦p§ ©£±›³¯

rµ ³ ©¢µ ¤³ ­

¨ ³§§ §­Ÿ§ ©£±›³¯§¤¦©³¤´¦µŸ ∙

~³´›¦žœ¦œ²¡«§

Ÿ¯ ²µ§ ›°§© ©Ÿ©Ÿ œª «¤©œªµ¤«

∘

rµ¦´ ©©

µ ›²´©¨¤µ ´§ ¯¤£Ÿª©¡œ³´›¦ ∘

r¨¤¤§ Ÿ ¦§›

µ ­¤¯´©Ÿµ ¯¬ «µ ¯ ³µ¨¤§£ «´¦ ∘

ržœ¦Ÿµ §¤­¯§­

µ œ ³²¨¤µ¤­§ ¡Ÿ¯ ³µœ´©µ´Ÿ§ª¤› ∙

r›¯ ³œ°­ ¤Ÿ§¤§œ

¨ ¢µž³ Ÿ§µ ¯¬ «µ ¯ ³µ§ £¤§ª¤› 

›§§µ ««£±Ÿ§µ ¯ ³µ ›¨¤œ›¦¥ ¦¤´

ª «¤©µ­¤«©§¢² ³ ››¯ ³¨­µ ±­¤¤µŸ

r§ ©£±›³¯§´Ÿ§­³Ÿ ›³µ¤

µ¢¯´©fq©µ ¯¬ «µ ¯ ³µ§ £¤§ª¤› ∙

¨¤§¤¦©Ÿ¨¤¯¬ «¨¤³¤´¦µ ›s f§ ©²›

r§ ©£±›³¯

³ œ­§ž© ­¥«Ÿ¨››¯ ³§¢ ž§¥¤§­ 

Ÿ¯ ³µœ§ ¯¤£Ÿ ³¢›©µ ¤µžœ­©µ ²¤žœ

rµ ›± µ§­¤³¯Ÿ§§ §­

§ œœmŸ œª «¤©µ¢¤²§©­«©¤Ÿ§´¤

r¨ ±ª©¡œ ¡Ÿ¯ ³µ§´l°§© ©Ÿ

Ÿ¯ ³µ§ › Ÿ´§¦ª ¡©§´¤³Ÿµ›¨› ∙

¤«¯§›¯ ³§¥¦§­­¤ž Ÿ§¥¤§­p¤Ÿ´§¦

rŸ¯ ³µŸµ§¤£«

Ÿ¤³§›§¨ ³§§ §­ ¡ £²§§¤¦©³¤´¦µŸ ∙

r¡ £²§§¨¤´¤³Ÿ¨¤´«›§±›

³¥­œ¨³«¡¬¥²

®

¨¡ª³œ¨¡°¥¤ ¥¬°¨ 

¶¨­¡œ¨¡­ ¶œ©œœ°¡´¨´°­p ¨¥¨

~ª´®

¤§¦ ›s œ§Ÿž ²¯µœ¤ ²¤§ ›Ÿ§¢© ∙

¨žŸ

¨ž°¢§³µ¤

∙

lŸ© ² ›§ª ¦m¨¤¤«¤­œŸ¤­œ ∙

žœ¦Ÿž ²¯µœ¤ ²¤§ ›žœ¦µ§¢© ∙

 ¬©§ ž¤ª ¦mŸ¤§¦Ÿž ²¯µœ¤ ²¤§ 

µ¦³­©œ  › l

phaeochromocytoma

lªµ´ªµ©œ¤´ ²~ª ¦mªµ´Ÿ

l¬ ²§ ›~ª ¦m§ ¦¤­Ÿµ¦³­©œŸ¤­œ 

lž¤› ³¤µm¬¤³µŸµ£ §œœŸ¤­œ 

µ¤« ©³­Ÿµ£ §œœŸ¤­œ ∙

µ³¦ ¬ ∙

¨¡¤§ Ÿ ¦§› ∙

³œ ©£²´¤› ∙

µ¤§›³¤ µœŸ± ∙

Ÿ¤¬¯§¤¯› ∙

Ÿ©£¬› ∙

£¤¦« ³œ ∙

p ¬¡´£œ¨¶¨¤¬©œ¡œp£³¡¨ ¶œ©œ 

©µ´ªœ¨¨¶¡°¡´¶¨¨¡§¶¡´£œ¶¡°¡´¶

œ°¡´¨¦§¨®´°­p©¥¬¥ª¤¥¡¡«¡¢ª¥°­¡¶¡

 ››¯ ³Ÿµ›­ž¤¤§´¤ž¢ ¤©œr£³¡´¨¡œ

µ ± œ²Ÿ©Ÿ¯ ³µ§£ «¥«Ÿ¨›¢² ³Ÿ

§ ¯¤£Ÿ Ÿµ­ Ÿ¡ µ³© ¨›  › µ ›œŸ

~Ÿ¯ ³µœ

¨¤œ±­Ÿµ¦³­©µ›µ ³³ ­©Ÿµ ¯ ³µ 

µ›¨¤›¦ž©Ÿ¨¤³¤´¦µª ¦mµ¤¡¦³©Ÿ

rlª œ›¤µŸ

µ± œ²©m Ÿ©£¬›œ § ¯¤£§ µ ¯ ³µ ∙

rl¨¤£©¤© £¯©¤¬Ÿ

¨¤œ±­Ÿµ¦³­©µ›µ ›¦ž©Ÿµ ¯ ³µ ∙

pŸ«¤´§pŸ­³Ÿ§µ ¯ ³µ~ª ¦mµ¤¡¦³©Ÿ

µ ¤³§›ž«pŸ¤¬¯§¤¯›§pª ¬«¤²³¯§

p¹¨ «©«§¨¤©³ Ÿ¨¤«¤©£¬¤Ÿ¤£«›~ª ¦·

¨¤œ›¦¤¦¦´© ¨¤¢ µ¤«§¨¤©¤ž³©¨¤³© ¢

rl¨¤¤£ ²³«

rŸž³¢œ§ ¯¤£§µ ¯ ³µ 

rª¤³¯³ ž¢ ¤©œ¨žµ´¤³²ž«µ ¯ ³µ 

¤œ¦­©§§ ¦mª ›¦¤žž«µ ¯ ³µ ∙

f ¡Ÿ¯ ³µœ´©µ´Ÿ§ª¤›fpv®¤­¬Ÿ›³

rl¨¤§²¤±¤³£ª ›¦¤ž¤ž « ›

µ ¯ ³µ~ª ¦mµ ««£±Ÿ § ­¤´ž«µ ¯ ³µ 

pv®¤­¬Ÿ›³q®›œ´ž ž«µ ³¢›

rlf ¡Ÿ¯ ³µœ´©µ´Ÿ§ª¤›f

µž³ Ÿ§µ ³¢›µ ¯ ³µ ›Ÿ¯ ž§¤µ© 

®¤­¬Ÿ›³q›£œ¤©¬ ¢~ª ¦m¨ž°¢§

¤©¬ ¢pf ¡Ÿ¯ ³µœ´©µ´Ÿ§ª¤›fpv

rœ§§ l¨ž¤§¦¤œ¤¢³© ››¯§›

µ §¤­¯µ §­œ ›µ ¤³«¤§ ¦¤£«›µ ¯ ³µ ∙

µ µ¤ ­ž«¨¤³¤´¦µª ¦mµ¤³«¤§ ¦¤£«›

rlª£œœ

¨¤©¤¡«›µ §¤­¯¨¤±¤³©©Ÿ¨¤³¤´¦µ ∙

p¹µ µ¤ ­§· ª¤› £¤«¯ ~ª ¦m žœ¦œ

rl¨¤£³ £¤œ³œ

§ ¯¤£§m µ µ¤ ­ µ ž « µ ¯ ³µ ∙

rlŸ¤¬¯§¤¯›œ

µ¦¦´©µ §¤­¯µ §­œµ ¯¬ «µ ¯ ³µ 

´ ©¤´œm µ ²§ž ¤ž « ª¦ ¨¤œ›¦

rl¥´ ©©

§ ¯¤£§m ª ž¤³¯© ž  › ž¤©³¯ §¦ £© 

rlµ ¯¬ «§ ¦¤­µ ¤­œ Ÿ›²ŸpŸ§¤¢œœ

rlŸ²¤£ ¤œ¤£«›mª¤±¤¯©¯¤³ ›§ ²¤«¯©³ §¦

∙

rlª ž¤´œ§ ¯¤£§mž¤±«œ ³¯ ∙

¤«© ´ ³µ¤ µµ¢¯Ÿ§m ª¤©›³¤£¬§ ¦ 

rl¨žŸ

rl¤§›³¤ ¨ Ÿ¤¡§m³¤œ›«¤¯ § ∙

rª ¤³Ÿµ­¤«©§µ § § ∙

Ergot

m µ «³¤©œ § ¯¤£§ µ ¯ ³µ ∙

alkaloids

rª¤¬² ¤ž ∙

rª¤± £¤¬² › ∙

«¡¢ª¡ °¡´¶µ¡ª¥µ 

rª ¡©§³´²›§§Ÿ¯ ³µŸµ›§ £¤§ªµ¤«

¨¡ ¡§¨œ¶§¥´²¡¡¢ °¡´¶µ¡ª¥µ 

§ Ÿ ¦§›¥ ³±§ª¤› ¡Ÿ¯ ³µœ§ ¯¤£Ÿª©¡œ

ržœ¦§²¡«§ª ¦¤¬Ÿµ§žŸ§§œ

 ³¬ ¡«¡¥´ 

´©µ´Ÿ§ª¤›Ÿ²¤«© ›ª ¤³Ÿœ¥«Ÿ¨›

r ¡Ÿ¯ ³µœ

¶¡¬¡§ªµ¡ª¥µ¡ ž¥ ¬ 

ª©¡œµ «¦ ¬©µ « ¦©§¤­¯Ÿ§ › Ÿ«§ª¤›

Ÿ§ §­ ¡Ÿ¯ ³µ´ª ¤¦Ÿ¯ ³µœ´ ©¤´Ÿ

¨³¤Ÿ¡Ÿ§´¤p¨¤ž§¤§³´›œrµ «³­œ­ ¯§

µœ³²œ¨¤²¢´©© ›¨¤¤«¯ ›§­Ÿœ¤¦³©

rŸ© ž¦ ´¤œ¦Ÿ

©¥Ÿ¨¥µ¡ª¥µ 

§­©¨¤ž§¤§ ¨¤³ œ©§µž­ ¤© ¡Ÿ¯ ³µ

rw®¤­¬Ÿ›³p¨¤«´z§¤

§¦§­§¯£©Ÿ›¯ ³§¢ ž§¨¤³ ŸŸ§­

µ¯¬ «Ÿ¯ ³µ§¦§­ª¦ ¤› §Ÿµ ­¯ µ

rž§¤§µ«µ¤«Ÿ

ƒ °¡´¶µª¶µ¶Ÿ²¥§ rw

¥«¤›¨›¢² ³Ÿ ››¯ ³Ÿ¨­² žœ§¥¤§­

r¢ £œ

¶´£œ œ´¡ ´Ÿ® ¨¡³ª«¡¬¥ª

~œ°¡´ ª

uqv~¨¤«´uv§¤§­©¨¤ž§¤ ¨¤³ œ©

rŸ«¤´Ÿ¤«¯§µ ¤§¯²

¤«¯§ Ÿ¤§¯² u ~¨¤«´ utquv §¤œ ¨¤ž§¤

rŸ«¤´Ÿ

¤«¯§ Ÿ¤§¯² ½ ~¨¤«´ zq} §¤œ ¨¤ž§¤

rŸ«¤´Ÿ

›¯ ³œ°­ ¤Ÿ§´¤~Ÿ«´zt§¤§­©¨¤§ ¢

¨¤§ §­¨Ÿ´ª ¤¦ ¡Ÿ¯ ³µœ´ ©¤´Ÿ¤«¯§

rŸ¡ ¬©¨¤³¤´¦µ§¨¤´¤³µ ¤Ÿ§

p¨ ¤²¤¬›§²ª «¤±

§ ©²›œ§¤œ²©´ ©¤´œ

²¤¬›§²ª «¤±

§ ©²›§´Ÿ«©®¤§¢Ÿ§´¤

pŸ§¤§²¤¬›§²ª «¤±

§ ©²›§´Ÿ«©œ¨ ¤

°§© ©Ÿª «¤©Ÿ§­µ¯¬ µ¦Ÿµ ›§ £¤§›§

rŸ§¤§²¤¬›§²ª «¤±

§ ©²›§´

r¶²¨ª¡ª  ¬ª ¨®´¡®¨«¥œ

wq©³µ ¤¥´©«¨ ¢Ÿ¨››¯ ³§µ «¯§´¤

›§ ›¨¤³¤©¢©Ÿ§¢©Ÿ¤«©¤¬¨› ›¨¤©¤

´ ©¤´Ÿµ ³©§¨¤©¤y³¢›§¨¤³¯µ´©

¨¤«¤©¬µ¨¤­¤¯ © œ´œ±©§¦œ ›Ÿ¯ ³µœ

r¨¤´ž¢

µ¡ª¥µ «°¡œ

Ÿ¤¤±¢Ÿ ²œµ ±¢§ªµ¤«e´ µ¦§ ›¬ ­§§ª¤›

rŸ¤§¯²Ÿ§´

r¨¤©£­©¨­Ÿ¤§¯²Ÿµ›­ §œ§´¤

®¨¶¡®¤©œ¡œ´¶¥¶¬ª¶¨¤¬©œ

›¯ ³§ž¤©µ «¯§´¤p °¡´¶ «ªŸ¨¥

µ››¤œŸ§ ¨¤§ ¢µ¤œ§´ª ¤©³ž¢§ ›

›§§Ÿ›²Ÿ§¨ ³µ§›r¥µ¤›Ÿ¯ ³µŸµ¡¤³›

¥µ´³Ÿ¨›¨e›¯ ³Ÿ©µ´³ ¯©Ÿ›³ Ÿ

«¡§¥­ ¨¨žp¤« ¤¢› Ÿ¤ž¤¤©§ ¯¤£pŸœ £

rŸ§¨´¡ª£³¢¬¶¡£¶°¶ ¨

pŸ›²Ÿ Ÿ§¤¢œµ ¤Ÿ§µ § ¦¤¤› §µ ­¯ µ

pµ ¢¤¯«pª£œ¤œ›¦pª œ›¤µªžœ ›p§ ´§´

Ÿ« ¤§­Ÿª£œœµ ´¤³ ›œ›¦pµ³œ ©Ÿ­¡Ÿ

²¡«Ÿµ³© ¢µ›µ ¯²´©›§ªŸ´ª¦µ¤¤

ržœ¦§

µ¤ µŸ² žœe¥´ ¢œµ ¯ ³µ§ £¤§ª¤›

œ¦³ŸrŸ¯ ³µ§£ «¥«Ÿ´¨­¯§¦œŸ«©Ÿ

r¨Ÿ§² ²¡¥«Ÿ¨›¨¤¤¯²´©

´ ©¤´§­ «œµ ¯¬ «µ §›´¥§´¤¨›

r¢² ³œ ››¯ ³œ°­ ¤ŸpŸ¯ ³µœ

¥œ¡¡¨¶¡®°¡¶ rx

§ §­ ¡Ÿ¯ ³µœ´ ©¤´ŸpŸ¯ ³µ§¦§ ©¦

›³²©§§Ÿœ¤µ§›r¤› §µ ­¯ µ§¨ ³§

§ œ¬µ›§ ª¦µ¤¤r¤› §Ÿµ ­¯ µµ©¤´³

rªŸ©µ¢›®›©

¶¡´¡ª£¥œ¡¡¨¶¡®°¡¶

œ°¡´¨¶¡¬°¨¡¨¡°¥¤ ¶œ³¥­° ¨µ¥

~Ÿ¥ª

µ ¯¤³¢µ ¤³§›µ œ µµ ­¤¯ ©¨› 

p¨¤«¯Ÿ§´µ ¢¯«µŸpž³ Ÿ¢¤³¯ª ¦

³´›¨¤¤¯Ÿ ›s ª ³Ÿpª ´§Ÿp¨¤¤µ¯´Ÿ

Ÿ­¤§œ ›Ÿ©¤´«¤¤´²§¨ ³§¨¤§ §­

l³¤ž«m

p¨¤³¤ž«¨¤³²©œ¨ ³§§ §­§ ©£±›³¯ ∙

¨¤«©¤¬Ÿ´µ ¯¤³¢³ ­µ §¢©µ­¯ Ÿ§

pŸ¢¤³¯ p¨ž › ~µ ¤Ÿ§ ¨¤§ ¦¤ ªŸ§´

µ ­¯ µrµœ¢³«µ¤³ ­Ÿ­¤¯pµ ¤¢ ¯§´

¨­¤¯ Ÿ§µ § §­µ ¯¤³¢µ ¤³ ­¤› §

µ›¨¤§¤¦©Ÿ¨¤³¤´¦µµ§£«³œ­œ¨›

¨›rŸ¤­œ›§§§ ©£±›³¯§¤­¯Ÿœ¤¦³©Ÿ

²¤¬¯Ÿ§´¤pµ ¤³ ­¤› §µ ­¯ µµ ­¤¯ ©

r¤ž¤¤©ª¯ ›œ›¯ ³§µ «¯§ § ¯¤£Ÿ

l³¤ž«mµ ¤¡Ÿ ∙

³´›¦ž¢ ¤©œ¨¤³œœªµ´ªµ©œ¤´ ² ∙

µ¤« ©³­œŸ¤­œŸ«´¤

Ÿ¡¢œ¨¤±¢§ ∙

œ§Ÿœ±²œ¤ «¤´ ∙

³ ­ŸµœŸ±ŸmµœŸ±§§ ¦žœ¦œµ ¤­œ 

l¨¤¤«¤­Ÿ

µ¦³­©œ¨¤¤ «¤´§´¨¤«©¤¬¨¤­¤¯ ©¨› 

pµ ³ œ¢ p¨¤© ©¤ž pŸ¤©«› ~ª ¦ ¨žŸ

µ ¯¤¤­pµ §²³µ¤œµ ²§žµ ¢µ¯µŸ

µ³œ¬ ©¤µ§œ

ª «¤©©Ÿ›± µ¦mœ§œ§œŸ¯¤³¢µ²§ž 

l³µ¤

Ÿ¤±«¤ž³ › ²³¬ ¢ ∙

¨¤´¤´²œ³²œ§ œ§œ ∙

~¶¡°­¡¬¥œ¡¡¨¶¡®°¡¶

µ ¯¤¤­p¨ «©«pµ³ ¢³¢¬ ∙

pŸ›²Ÿ pŸ§¤¢œ pµœ³± pª œ›¤µ ³¬ ¢ ∙

§ ¦¤­œŸ¤­œpª£œœ›¦p§ ´§´

¤¯¤§¢µœ´©µ´Ÿ§°§© ©qŸ¯œ´œ ¤

∙

Ÿ¯Ÿµ«¤¤Ÿ§­ž¤¯²Ÿ§´¤ž¢ ¤©œp² ³

µ´´­œŸ¤§­ª¦µ¤µ´Ÿžœ ­Ÿ³ ›§

œ§µ ²¤¯žp¥ ©«¨ž°¢§ ∙

Ÿ§ §­´mµ¤§›¤¦« ³œŸ´³¯Ÿµ ³œµŸ 

lŸ¢¤§ ›§ ­¤´§§¤œ Ÿ§

¨¤³¤³´ µ ± ¦µŸ p¨¤³¤³´ µ´§ ¢ 

µ¤­³

¨¤¤«¡ ›œ¨¤§ ±§± ∙

µ¤§§¦¤§ ¢µ´³Ÿ ∙

ªµ´ªµ©œ¤´ ² ∙

³ ›§µ ´¤³pŸ¤›³´ £´£ ∙

ª ›¦¤žp´›³œ›¦p¡ ¦¤³³¬ ¢ ∙

¢µ©pŸ«¤´³¬ ¢ ›µ «œ±­p¨¤£ ¤¬ ∙

²§¢œ ¨¤ž§¤

§±› µ ¤œ¤£²›³¯¤Ÿ 

r¨¤´©µ´©Ÿ©

¶£œ©œp¥œ¡¡¨¶®°¡¶ ®¥°¡ ©œ

´µœ§¡œ ´¥ª£ª¥œ¡¡¨ ¶¡®°¡¶ª

 ¬¥¡²œ¨µ¥œ¡¡¨¶®°¡¶ª¨¡­ ¶œ

rœ°¡´ ©®±®¥¥¶ ¨¦¥¨®p«¡¨®

ƒ °¡´¶ ¶œ«­£œ¨¦¥œ ry

µ³¢›Ÿ¯ ³µ§¦  ¡Ÿ¯ ³µeŸ§­³Ÿ­«© ∙

¨ž¤´¤Ÿ§° ¢©³ ¬¨ ²©œ³ ©´§´¤

­«©µ¥¦¤ž¤§­ µ ² «¤µ ›s ¨¤ž§¤§´

Ÿ›³ Ÿ›§§Ÿ›²Ÿ§¨ ³µ§›rŸ§­³Ÿ

r›¯ ³Ÿ©µ´³ ¯©

¥¤³›µ ¤³¢› Ÿ¯ ³µœ ´©µ´Ÿ§ ª¤› 

¤œ§­­¤¯ ©Ÿl

Exp. Date

mŸ ¯µŸ

¨ ¤§¬¢¤¤µ©Ÿ ¯µŸ¥¤³›µrŸ¡¤³›Ÿ

r´ž ¢ µ ›§´ª ³¢›Ÿ

¶£¶ª pµ¥ ©¡³ª «­£œ¨ µ¥

∙

rvy

º

C

q¨

rŸ¯´›§ ›œ ¤œ§µ ¯ ³µ¥¤§´Ÿ§ª¤› 

µ ¯ ³µž¤©´Ÿ§ž±¤¦¢² ³Ÿµ›§›´

³ ©´§ ³¡­¤ §›¨¤­±©›r´ ©¤´œª«¤›´

rŸœ¤œ¬Ÿ§­

¯­¡¬®Ÿ¥ª rz

 °¡´¶ ©¥¨¥®° ©¥´ª¡£ ¨®¯­¡¬

~©ž ¨¥§ª

Microcrystalline cellulose, povidone,

sodium starch glycolate (from potato),

lactose monohydrate, hypromellose,

stearic acid, titanium dioxide, magnesium

stearate, silicon dioxide, polyethylene

glycol, iron oxide yellow, iron oxide red,

iron oxide black.

ª³µ«f©trvyqtrw| ~Ÿ§¤¦©Ÿ¤§¯²§¦

r¡ £²§f©zrx|

«§¡¶  ª¡

 °¡´¶ ¶¥œ´¬ Ÿ²¥§

~ ¢¥´œ

¤«´©Ÿ³ ©²pŸ¬ ©¦µ³ ±œŸ¯ ±©Ÿ¤§œ£

Ÿ¤¤±¢ ²ž¢›ŸŸž¤±œrœ Ÿ±­œ±œpŸ¤ž¤±

rŸ²§¢¤«´ŸŸž¤±œ

rµ ¤§¯²uxŸ§¤¦©Ÿ¡¤³›Ÿ

~©¡µ¥´ ¨®¡«´²¥

pwu}tžfµp©f­œµ ¤£œ±©³¯µ ¤´­µ­œ£

rŸ ²µq¢µ¯

µ ›¤³œŸž³´©¤f­³´ › ²žœ«Ÿ¡ª §­

rvtux³œ©±žœ

¶¡°¡´¶ ­³¬° °¡´¶ ©¡µ¥´´°­ª

~¶¡œ¥´ Ÿ´µª¥¶§¨ªª

uvtrvxrwttxx

Ÿ¡ª §­pŸ›¤³²Ÿµ§²Ÿ§ µ £´¯Ÿ¨´§

µž­ ¤©Ÿ¯ ³µŸpµ›¡®›§­r³¦¡ª ´§œ¢¬ «

r¨¤«¤©Ÿ¤«´¤«œ§

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה