אקמול צינון ושפעת יום

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE; PARACETAMOL; PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
N02BE01
טופס פרצבטיות:
קפליות
הרכב:
PARACETAMOL 500 MG; PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE 30 MG; DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE 15 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
PARACETAMOL
איזור תרפויטי:
PARACETAMOL
סממני תרפויטית:
For the relief of cold, cough and nasal congestion associated with fever and pain, for day care.
מספר אישור:
136 49 31130 00
תאריך אישור:
2012-02-28

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

©¥£³¡´ ¶¡¬³¶¥°¨«§´²¨«¡¨®

u}|zq¡fªµ¶ l©¥´¥µ§¶m

›¯ ³¨´³©›§§µ² ´©Ÿ¯ ³µŸ

®

¨¡ª³œ

©¡¥¶®°µ¡«¡¬¥²

¶¡¥¨°³

§´

~Ÿ§¤¦©Ÿ¤§¯²§¦

f©ytt§ ©£±›³¯

Paracetamol 500 mg

f©wtž¤³ §¦ ³ž¤Ÿª¤³ž¯› ž ›¬¯

Pseudoephedrine hydrochloride 30 mg

f©uyž¤© ³œ ³ž¤Ÿª›¯³ µ© ³£¬²ž

Dextromethorphan hydrobromide 15 mg

³¤´¦µœ¨¤§¤­¯¤µ§œŸ¨¤³© ¢Ÿµ©¤´³§

rf®¬ «­ž¤©fqz®¤­¬Ÿ›³

©´¤¡°¡­Ÿ®«¡¨® ¶œ«¡¥®œ´³

­ž¤©§¤¦©Ÿ¡ª §­r °¡´¶µª¶µ¶

µ §›´¥§´¤¨›rŸ¯ ³µŸ§­¤µ¤±©µ

r¢² ³Ÿ§› ››¯ ³Ÿ§›Ÿ«¯pµ ¯¬ «

œ°¡´©µ´ª¦´¡²œ¨¨¶¬¶¥¬¡¢ °¡´¶

uv¨¥žª©¥Ÿ¨¥¨¡©¥´ž¡ª¨¶Ÿ®¡¥ªœ¥ ¡

r ¨®ª¡©¥¬µ

±®¡¡¥ r ¬¡§¬ ´¡² °¡´¶ ¨¡¤¥¨¦¥¨®

r¯­¡¬®Ÿ¥ª¨³¡³¢¦¬ ©œ£³¡´

¦µª¬©¡£ ©œœ°¡´¨¶¡¬°¨µ¥

 ¨£ª ¥¬ª¥­©œ¡œ©¥ª¥wqª´¶¡¥

©¥ª¥y´£œ¨©¥´°¶µªœ¨¡œ©¥´¥ª£ª

²ª¨§¡œ °¡´¶µ¡ª¥µ ¶¡´ª¨

r©¥µŸ£©¥¬¥ª­¶©¥®¥°¡ª¡µ

ƒ °¡´¶ ¶Ÿ®¡¥ª ª¨ ru

µ ««£±Ÿp§ ­¤´œŸ§²Ÿ§µž­ ¤©Ÿ¯ ³µŸ

§ ¯¤£§q¨¤œ›¦ ¨ ¢œ¨¤ §©Ÿ®›œ´ž 

r¨ ¤œ

~¶¥¤¥¡°´¶ ²¡³

r¨ ¢ž¤³ © ¨¤œ›¦¥¦´©q§ ©£±›³¯

r®›œ´ž §­§²©qª¤³ž¯› ž ›¬¯

r§ ­¤´›¦ž©qª›¯³ µ© ³£¬²ž

°¡´¶µ¡ª¥µ ¥¬°¨ rv

~¡¢ °¡´¶µª¶µ ¨«¥œ 

¥«Ÿ³´›¦Ÿ¯ ³µœ¤´©µ´µ§› 

rŸ²¤«© ›ª ¤³Ÿœ

 ›§ ©£±›³¯§l¤³§›m´¤³¥«Ÿ¨›

ª›¯³ µ© ³£¬²ž§ ›pª¤³ž¯› ž ›¬¯§

ž¢›§¦§ ›¨¤³¢›´ž ¤ž «§ ›

Ÿ§¤¦©³´›¨¤¯¬ «Ÿ¨¤œ¤¦³©Ÿ©

rlz®¤­¬Ÿ›³mŸ¯ ³µŸ

µ ¯ ³µœµ¤«©¡ œ§¯ £©¥«Ÿ¨›

¡ž¤¬² ›«¤©› « © ¤œ¦­© µ± œ²©

µ²¬¯Ÿ©¨¤©¤ux¥ µœ ›lª ›¦¤ž§m

r¨Ÿœ§ ¯¤£Ÿ

´ž ¤ž «œµ¤«©¡ œ§¯ £©¥«Ÿ¨›

pª «¤± § ­¤´§µ ¯¬ «µ ¯ ³µp¨¤³¢›

µ± œ²©œ§µ ¤­œœ§ ¯¤£§µ ¯ ³µ

r›£œ¤©¬ ¢

 ›Ÿ³ ©¢œ§µ§¢©©§œ ¬¥«Ÿ¨›

r¨ž°¢§³µ¤©

rµ ›¤³µ§¢©©§œ ¬¥«Ÿ¨›

r¤« ³¦§ ­¤´©§œ ¬¥«Ÿ¨›

¨­µ¤«©¡ œŸ¡³¤´¦µœ´©µ´Ÿ§ª¤›

§ ©£±›³¯¨¤§¤¦©Ÿ¨¤³¢›¨¤³¤´¦µ

§£ «¥«Ÿ´Ÿ¯ ³µŸ´¢ £œ¥«¤›¨›m

 ››¯ ³œ°­ ¤Ÿp§ ©£±›³¯Ÿ§¤¦©

rl¢² ³œ

µ ­¯ µŸ© ›µ §¢©Ÿ©§œ ¬¥«Ÿ¨›

Ÿ³ ©¢Ÿ§¢©p¨ž¤§¦µ§¢©~µ ›œŸ

§´³µ¤µ §¤­¯pµ ¤§¦Ÿ ›žœ¦Ÿ§´

¥ µ°¢§plž¤› ³¤µm¬¤³µŸµ£ §œ

µ£ §œœµ ¤­œplŸ© ² ›§mŸ œ¤«¤­

rµ³¦ ¬ ›Ÿ©¤´«¤¤´²pµ¤« ©³­Ÿ

µ¡ª¥µ¨¶¡®ž¡¬ ¶¡Ÿ£¡¥ª¶¡´ ¢œ

°¡´¶

µ ¤³ ­¤› §µ ­¯ µ³œ­œµ¢µ¤¯¨› ∙

¨¤§¤¦©Ÿ¨¤³¤´¦µµ§¤£«©Ÿ›± µ¦

¨¤§¤¦©Ÿ¨¤³¤´¦µ§ £¤§ª¤›§ ©£±›³¯

µ ­¯ µœ ´ ©³¤›§´¤ž¦p§ ©£±›³¯

rµ ³ ©¢µ ¤³ ­

¨ ³§§ §­Ÿ§ ©£±›³¯§¤¦©³¤´¦µŸ ∙

~³´›¦žœ¦œ²¡«§

Ÿ¯ ²µ§ ›°§© ©Ÿ©Ÿ œª «¤©œªµ¤«

∘

rµ¦´ ©©

µ ›²´© ¨¤µ ´ § ¯¤£Ÿ ª©¡œ ∘

r¨¤¤§ Ÿ ¦§›

µ ­¤¯´©Ÿµ ¯¬ «µ ¯ ³µ¨¤§£ «

ržœ¦Ÿµ §¤­¯§­

µ œ ³²¨¤µ¤­§ ¡Ÿ¯ ³µœ´©µ´Ÿ§ª¤› ∙

r›¯ ³œ°­ ¤Ÿ§¤§œ©

¨ ¢µž³ Ÿ§µ ¯¬ «µ ¯ ³µ§ £¤§ª¤› ∙

›§§µ ««£±Ÿ§µ ¯ ³µ ›¨¤œ›¦¥ ¦¤´

µ­¤«©§¢² ³ ››¯ ³¨­µ ±­¤¤µŸ

r§ ©£±›³¯§´Ÿ§­³Ÿ ›³µ¤ª «¤©

µ¢¯´©fq©µ ¯¬ «µ ¯ ³µ§ £¤§ª¤› 

¨¤§¤¦©Ÿ¨¤¯¬ «¨¤³¤´¦µ ›s f§ ©²›

r§ ©£±›³¯

§ œœmŸ œª «¤©µ¢¤²§©­«©¤Ÿ§´¤

∙

r¨ ±ª©¡œ ¡Ÿ¯ ³µ§´l°§© ©Ÿ

Ÿ¯ ³µ§ › Ÿ´§¦ª ¡©§´¤³Ÿµ›¨› ∙

¤«¯§›¯ ³§¥¦§­­¤ž Ÿ§¥¤§­p¤Ÿ´§¦

rŸ¯ ³µŸµ§¤£«

¶®°µ¡«¡¬¥²

®

¨¡ª³œ¨¡°¥¤ ¥¬°¨ 

¶¨­¡œ¨¡­ ¶œ©œœ°¡´¨´°­p©¡¥

~ª´®

¤§¦ ›s œ§Ÿž ²¯µœ¤ ²¤§ ›Ÿ§¢© 

l¨¤¤§¤§¦¨¤²³ ­µ§¢©ª ¦m¨žŸ

~ª ¦pŸ©¤´«Ÿµ¦³­©œ¤ ²¤§ ›Ÿ§¢© ∙

pŸ¢¤§œŸ §©Ÿ§ ­¤´p¬¤£¤¦« ³œpŸ©£¬›

p¥´©µ©§ ­¤´pª ´¤­©Ÿ›± µ¦§´©§

p¨ ¢œŸ §©§ ­¤´Ÿ¨›rµ¤£¤›Ÿ©¤´«

¥´©µ©´›³œ›¦ ›Ÿ¢¤³¯

¨ž°¢§³µ¤

∙

lŸ© ² ›§ª ¦m¨¤¤«¤­œµ ¤­œ 

žœ¦Ÿž ²¯µœ¤ ²¤§ ›žœ¦µ§¢© ∙

 ¬©§ ž¤ª ¦mŸ¤§¦Ÿž ²¯µœ¤ ²¤§ ∙

µ¦³­©œ ›l

phaeochromocytoma

ªµ´Ÿ

lž¤› ³¤µm¬¤³µŸµ£ §œž ²¯µœ¤ ²¤§ ∙

µ¤« ©³­Ÿµ£ §œž ²¯µœ¤ ²¤§ 

µ³¦ ¬ ∙

¨¡¤§ Ÿ ¦§› ∙

³œ ©£²´¤› ∙

µ¤§›³¤ µœŸ± ∙

¨¤œ±­Ÿµ¦³­©œ¤ ²¤§ ∙

p ¬¡´£œ¨¶¨¤¬©œ¡œp£³¡¨ ¶œ©œ 

©µ´ªœ¨¨¶¡°¡´¶¨¨¡§¶¡´£œ¶¡°¡´¶

œ°¡´¨¦§¨®´°­p©¥¬¥ª¤¥¡¡«¡¢ª¥°­¡¶¡

 ››¯ ³Ÿµ›­ž¤¤§´¤ž¢ ¤©œr£³¡´¨¡œ

µ ± œ²Ÿ©Ÿ¯ ³µ§£ «¥«Ÿ¨›¢² ³Ÿ

§ ¯¤£ŸŸµ­Ÿ¡µ³©¨› ›µ ›œŸ

~Ÿ¯ ³µœ

¨¤œ±­Ÿµ¦³­©µ›µ ³³ ­©Ÿµ ¯ ³µ ∙

µ›¨¤›¦ž©Ÿ¨¤³¤´¦µª ¦mµ¤¡¦³©Ÿ

lª œ›¤µŸ

¨¤œ±­Ÿµ¦³­©µ›µ ›¦ž©Ÿµ ¯ ³µ 

pŸ«¤´§pŸ­³Ÿ§µ ¯ ³µ~ª ¦mµ¤¡¦³©Ÿ

lŸ¤¬¯§¤¯›§pª ¬«¤²³¯§

ž¢ ¤©œ ¨ž µ´¤³² ž« µ ¯ ³µ ∙

ª¤³¯³

¤œ¦­©§§ ¦mª ›¦¤žž«µ ¯ ³µ ∙

 °¡´¶µª¶µ ¨«¥œfpv¯¥®­ œ´

l¨¤§²¤±¤³£ª ›¦¤ž¤ž « ›f¡¢

 œ´qµ ««£±Ÿ § ­¤´ž«µ ¯ ³µ 

f¡¢ °¡´¶µª¶µ ¨«¥œfpv¯¥®­

l®›œ´ž ž«µ ³¢›µ ¯ ³µ~ª ¦m

µ± œ²©m Ÿ©£¬›œ § ¯¤£§ µ ¯ ³µ 

l¨¤£©¤© £¯©¤¬Ÿ

µž³ Ÿ§µ ³¢›µ ¯ ³µ ›Ÿ¯ ž§¤µ© 

¯¥®­ œ´q›£œ¤©¬ ¢~ª ¦m¨ž°¢§

¤©¬ ¢pf¡¢ °¡´¶µª¶µ ¨«¥œfpv

œ§§µ ¯ ³µ l¨ž¤§¦¤œ¤¢³© ››¯§›

lª¤ž¤«¤ ²pª ³ž ¤©›ª ¦m

¨¤©¤¡«›µ §¤­¯¨¤±¤³©©Ÿ¨¤³¤´¦µ 

p¹µ µ¤ ­§· ª¤› £¤«¯ ~ª ¦m žœ¦œ

l¨¤£³ £¤œ³œ

§ ¯¤£§m µ µ¤ ­ µ ž « µ ¯ ³µ 

lŸ¤¬¯§¤¯›œ

µ¦¦´©µ §¤­¯µ §­œµ ¯¬ «µ ¯ ³µ ∙

´ ©¤´œm µ ²§ž ¤ž « ª¦ ¨¤œ›¦

l¥´ ©©

§ ¯¤£§m ª ž¤³¯© ž  › ž¤©³¯ §¦ £© ∙

lµ ¯¬ «§ ¦¤­µ ¤­œ Ÿ›²ŸpŸ§¤¢œœ

lŸ²¤£ ¤œ¤£«›mª¤±¤¯©¯¤³ ›§ ²¤«¯©³ §¦

∙

lª ž¤´œ§ ¯¤£§mž¤±«œ ³¯ ∙

¤«© ´ ³µ¤ µµ¢¯Ÿ§m ª¤©›³¤£¬§ ¦ 

l¨žŸ

ª ¤³Ÿµ­¤«©§µ § § ∙

œ§µ ¤­œ§ª¤¬² ¤ž ∙

Ÿ¤³§›§µ ¯ ³µ 

ª¤± £¤¬² › 

«¡¢ª¡ °¡´¶µ¡ª¥µ 

rª ¡©§³´²›§§Ÿ¯ ³µŸµ›§ £¤§ªµ¤«

¨¡ ¡§¨œ¶§¥´²¡¡¢ °¡´¶µ¡ª¥µ 

§ Ÿ ¦§›¥ ³±§ª¤› ¡Ÿ¯ ³µœ§ ¯¤£Ÿª©¡œ

ržœ¦§²¡«§ª ¦¤¬Ÿµ§žŸ§§œ

 ³¬ ¡«¡¥´ 

ª ¤³Ÿœ¥«Ÿ¨› ¡Ÿ¯ ³µœ´©µ´Ÿ§ª¤›

rŸ²¤«© ›

©¥Ÿ¨¥µ¡ª¥µ 

p¨¤«´uv§¤§­©¨¤ž§¤§µž­ ¤© ¡Ÿ¯ ³µ

rw®¤­¬Ÿ›³

§¦§­§¯£©Ÿ›¯ ³§¢ ž§¨¤³ ŸŸ§­

µ¯¬ «Ÿ¯ ³µ§¦§­ª¦ ¤› §Ÿµ ­¯ µ

rž§¤§µ«µ¤«Ÿ

ƒ °¡´¶µª¶µ¶Ÿ²¥§ rw

¥«¤›¨›¢² ³Ÿ ››¯ ³Ÿ¨­² žœ§¥¤§­

r¢ £œ

~œ¡ ¨¨§¦´Ÿ¨¡³ª «¡¬¥ª

uqv~¨¤«´uv§¤§­©¨¤ž§¤ ¨¤³ œ©

¨¤©­¯ x ž­ pµ ­´ xqz §¦ pµ ¤§¯²

r¨ ¤œ

rŸ©©¤œµ ¤§¯²|§´ª «¤©§­³ œ­§ª¤›

›¯ ³œ°­ ¤Ÿ§´¤~Ÿ«´zt§¤§­©¨¤§ ¢

¨¤§ §­¨Ÿ´ª ¤¦ ¡Ÿ¯ ³µœ´ ©¤´Ÿ¤«¯§

rŸ¡ ¬©¨¤³¤´¦µ§¨¤´¤³µ ¤Ÿ§

µ­¯´ ª «¤±

§ ©²›œ§¤œ²©´ ©¤´œ

ª «¤±

§ ©²›§´Ÿ«©®¤§¢Ÿ§´¤pŸ§¤§

µ­¯´ ª «¤±

§ ©²›§´Ÿ«©œ¨ ¤µ­¯´

ª «¤©Ÿ§­µ¯¬ µ¦Ÿµ ›§ £¤§›§ pŸ§¤§

ª «¤±

§ ©²›§´§¤­§°§© ©Ÿ¤§©¤¬²©Ÿ

r¨ ¤µ­¯´

r¶²¨ª¡ª  ¬ª ¨®´¡®¨«¥œ

¦µª¬©¡£ ©œœ°¡´¨¶¡¬°¨µ¥

 ¨£ª ¥¬ª¥­©œ¡œ©¥ª¥wqª´¶¡¥

©¥ª¥y´£œ¨©¥´°¶µªœ¨¡œ©¥´¥ª£ª

²ª¨§¡œ °¡´¶µ¡ª¥µ ¶¡´ª¨

r©¥µŸ£©¥¬¥ª­¶©¥®¥°¡ª¡µ

µ¡ª¥µ «°¡œ

µ›µ ±¢§ªµ¤«e´ µ¦§ ›¬ ­§§ª¤›

rŸ¤¤±¢Ÿ ²œŸ¤§¯²Ÿ

r¨¤©£­©¨­Ÿ¤§¯²Ÿµ›­ §œ§´¤

®¨¶¡®¤©œ¡œ´¶¥¶¬ª¶¨¤¬©œ

 ››¯ ³§ž¤©µ «¯§´¤p °¡´¶ «ªŸ¨¥

µ¡¤³›µ››¤œŸ§ ¨¤§ ¢µ¤œ§´ª ¤©³ž¢§

›§§Ÿ›²Ÿ§¨ ³µ§›r¥µ¤›Ÿ¯ ³µŸ

¥µ´³Ÿ¨›¨e›¯ ³Ÿ©µ´³ ¯©Ÿ›³ Ÿ

«¡§¥­ ¨¨žp¤« ¤¢› Ÿ¤ž¤¤©§ ¯¤£pŸœ £

¤› §µ ­¯ µrŸ§¨´¡ª£³¢¬¶¡£¶°¶ ¨

ªžœ ›p§ ´§´pŸ›²Ÿ Ÿ§¤¢œµ ¤Ÿ§µ § ¦¤

pµ³œ ©Ÿ­¡Ÿpµ ¢¤¯«pª£œ¤œ›¦pª œ›¤µ

ªŸ´ª¦µ¤¤ Ÿ« ¤§­Ÿª£œœµ ´¤³ ›œ›¦

ržœ¦§²¡«Ÿµ³© ¢µ›µ ¯²´©›§

­¤¯ Ÿ§¨¨¤§ ¦¤~³µ¤ª «¤©§¨¤¯¬ «¨¤«©¤¬

pªµ´ªµ©œ¨¤¤´²p§ œ§œpŸ¤¤›³´ £´£

Ÿ¯¤³¢µ²§žp³µ¤µ «œ±­ µ£› ©Ÿ©¤´«

rœ§œ§œ

µ¤ µŸ² žœe¥´ ¢œµ ¯ ³µ§ £¤§ª¤›

œ¦³ŸrŸ¯ ³µ§£ «¥«Ÿ´¨­¯§¦œŸ«©Ÿ

r¨Ÿ§² ²¡¥«Ÿ¨›¨¤¤¯²´©

´ ©¤´§­ «œµ ¯¬ «µ §›´¥§´¤¨›

r¢² ³œ ››¯ ³œ°­ ¤ŸpŸ¯ ³µœ

¥œ¡¡¨¶¡®°¡¶ rx

§ §­ ¡Ÿ¯ ³µœ´ ©¤´ŸpŸ¯ ³µ§¦§ ©¦

›³²©§§Ÿœ¤µ§›r¤› §µ ­¯ µ§¨ ³§

§ œ¬µ›§ ª¦µ¤¤r¤› §Ÿµ ­¯ µµ©¤´³

rªŸ©µ¢›®›©

¶¡´¡ª£¥œ¡¡¨¶¡®°¡¶

œ°¡´¨¶¡¬°¨¡¨¡°¥¤ ¶œ³¥­° ¨µ¥

~Ÿ¥ª

µ ¯¤³¢µ ¤³§›µ œ µµ ­¤¯ ©¨› 

p¨¤«¯Ÿ§´µ ¢¯«µŸpž³ Ÿ¢¤³¯ª ¦

³´›¨¤¤¯Ÿ ›s ª ³Ÿpª ´§Ÿp¨¤¤µ¯´Ÿ

rŸ­¤§œ ›Ÿ©¤´«¤¤´²§¨ ³§¨¤§ §­

p¨¤³¤ž«¨¤³²©œ¨ ³§§ §­§ ©£±›³¯ 

¨¤«©¤¬Ÿ´µ ¯¤³¢³ ­µ §¢©µ­¯ Ÿ§

pŸ¢¤³¯ p¨ž › ~µ ¤Ÿ§ ¨¤§ ¦¤ ªŸ§´

µ ­¯ µrµœ¢³«µ¤³ ­Ÿ­¤¯pµ ¤¢ ¯§´

¨­¤¯ Ÿ§µ § §­µ ¯¤³¢µ ¤³ ­¤› §

µ›¨¤§¤¦©Ÿ¨¤³¤´¦µµ§£«³œ­œ¨›

rŸ¤­œ›§§§ ©£±›³¯§¤­¯Ÿœ¤¦³©Ÿ

´¤pµ ¤³ ­¤› §µ ­¯ µµ ­¤¯ ©¨›

ª¯ ›œ›¯ ³§µ «¯§ § ¯¤£Ÿµ›²¤¬¯Ÿ§

r¤ž¤¤©

rl³¤ž«mµ ¤¡Ÿ ∙

¨­¨¤³œœž¢ ¤©œpªµ´µ§£ŸœŸ¤­œ ∙

rµ¤« ©³­Ÿµ£ §œœŸ¤­œ

µ¦³­©œ¨¤¤ «¤´§´¨¤«©¤¬¨¤­¤¯ ©¨› ∙

p¨¤© ©¤žpµ³œ¬ ©¤µ§œµ ¯¤¤­~ª ¦¨žŸ

³µ¤œµ ²§žµ ¢µ¯µŸpµ ³ œ¢µ­¯ Ÿ

rµ §²

rŸ©¤´«³± ²p³¤ž¬›§œ§œ±² ∙

~¶¡°­¡¬¥œ¡¡¨¶¡®°¡¶

r³­¤´µ³¤´«

∙

p§ ´§´ pª£œ ¤œ›¦ pŸ›²Ÿ pŸ§¤¢œ 

rµ ³¤±­

¨¤§ ±§± pŸ¤¤›³ ´ £´£ p´›³ œ›¦ 

ªžœ › p´©´§ µ ´¤³ p¨¤¤«¡ ›œ

rª œ›¤µ

µ´³Ÿpµ «œ±­pŸ¤ «³¯µ´ ¢µpŸž³¢ 

p¨¤£ ¤¬pŸ«¤´¤¤´²p§ œ§œ ›£²´¤›

p¨¤³¤³´¤œ›¦p¨¤³¤³´µ´§ ¢pµ ¤¡Ÿ

r¡ ¡§µ§ ¦¤³¬ ¢pµ ¤« ±³›§µ ­ «µ

§ ©¤«pµ³ ¢³¢¬p¨ «©«pŸ­¡Ÿpž­³ ∙

r¨¤¤§³Ÿ ¨¤¤ž¤Ÿµ ¯¦œ

rŸ¯œ´œ ¤

∙

r¥ ©« ›Ÿ œ¨ž°¢§ ∙

rŸ¢¤§ ∙

¶£œ©œp¥œ¡¡¨¶®°¡¶ ®¥°¡ ©œ

´µœ§¡œp ´¥ª£ª¥œ¡¡¨ ¶¡®°¡¶ª

 ¬¥¡²œ¨µ¥œ¡¡¨¶®°¡¶ª¨¡­ ¶œ

rœ°¡´ ©®±®¥¥¶ ¨¦¥¨®p«¡¨®

ƒ °¡´¶ ¶œ«­£œ¨¦¥œ ry

µ³¢›Ÿ¯ ³µ§¦  ¡Ÿ¯ ³µeŸ§­³Ÿ­«© 

´¤Ÿ§° ¢©³ ¬¨ ²©œ³ ©´§´¤

¥¦¤ž¤§­ µ ² «¤µ ›s ¨¤ž§¤§´¨ž¤

›§§Ÿ›²Ÿ§¨ ³µ§›rŸ§­³Ÿ­«©µ

r›¯ ³Ÿ©µ´³ ¯©Ÿ›³ Ÿ

¥¤³›µ¤³¢›Ÿ¯ ³µœ´©µ´Ÿ§ª¤› 

¤œ§­­¤¯ ©Ÿl

Exp. Date

mŸ ¯µŸ

¨ ¤§¬¢¤¤µ©Ÿ ¯µŸ¥¤³›µrŸ¡¤³›Ÿ

r´ž ¢ µ ›§´ª ³¢›Ÿ

q§µ¢µ©p´œ¤¨ ²©œª¬¢›§´¤

rŸ¯´›§ ›œ ¤œ§µ ¯ ³µ¥¤§´Ÿ§ª¤› ∙

µ ¯ ³µž¤©´Ÿ§ž±¤¦¢² ³Ÿµ›§›´

³ ©´§ ³¡­¤ §›¨¤­±©›r´ ©¤´œª«¤›´

rŸœ¤œ¬Ÿ§­

¯­¡¬®Ÿ¥ª rz

 °¡´¶ ©¥¨¥®° ©¥´ª¡£ ¨®¯­¡¬

~©ž ¨¥§ª

Microcrystalline cellulose, sodium starch

glycolate, hypromellose (hydroxypropyl

methylcellulose), silicon dioxide, stearic

acid, magnesium stearate, lactose

monohydrate, HPMC 2910/hypromellose

15cp, titanium dioxide, macrogol 4000

[polyethylene glycol], D&C yellow #10

aluminum lake, FD&C yellow #6/sunset

yellow FCF aluminum lake, FD&C blue

#1/brilliant blue FCF aluminum lake.

ª³µ«f©try||qtr||vŸ§¤¦©Ÿ¤§¯²§¦

r£›³ž¤Ÿ « ©¡ £²§f©zryq

«§¡¶  ª¡  °¡´¶ ¶¥œ´¬ Ÿ²¥§

~ ¢¥´œ

¤«´©Ÿ³ ©²pŸ¬ ©¦µ³ ±œŸ¯ ±©Ÿ¤§œ£

Ÿ¤¤±¢ ²ž¢›ŸŸž¤±œr² ³¤­œ±œpŸ¤ž¤±

rŸ²§¢¤«´ŸŸž¤±œ

rµ ¤§¯²wy ›µ ¤§¯²vuŸ§¤¦©Ÿ¡¤³›Ÿ

rµ ² ´©µ ¡¤³›Ÿ§¦›§ ª¦µ¤¤

~©¡µ¥´ ¨®¡«´²¥

pwu}tžfµp©f­œµ ¤£œ±©³¯µ ¤´­µ­œ£

rŸ ²µq¢µ¯

µ ›¤³œŸž³´©¤f­³´ › ²žœ«Ÿ¡ª §­

rvtux³œ©±žœ

¶¡°¡´¶ ­³¬° °¡´¶ ©¡µ¥´´°­ª

~¶¡œ¥´ Ÿ´µª¥¶§¨ªª

uwzrx}rwuuwt

Ÿ¡ª §­pŸ›¤³²Ÿµ§²Ÿ§ µ £´¯Ÿ¨´§

Ÿ¯ ³µŸpµ›¡®›§­r³¦¡ª ´§œ¢¬ «

r¨¤«¤©Ÿ¤«´¤«œ§µž­ ¤©

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה