אמפיצילין סודיום וטרינרי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

מרכיב פעיל:
AMPICILLIN SODIUM 100 %
זמין מ:
VITAMED LTD,BINYAMINA
טופס פרצבטיות:
POWDER FOR SOLUTION
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS IN DRINKING WATER
תוצרת:
VITAMED LTD, BINYAMINA
סממני תרפויטית:
Infections due to ampicillin susceptible microorganisms in turkeys.
מספר אישור:
80479135400
תאריך אישור:
2013-07-01

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה