אלופקסי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

24-11-2020

מרכיב פעיל:
MINOXIDIL 2 %
זמין מ:
MEDILINE LTD.
קוד ATC:
D11AX01
טופס פרצבטיות:
SOLUTION
מסלול נתינה (של תרופות):
TOPICAL- SCALP
תוצרת:
PIERRE FABRE MEDICAMENT PROD., FRANCE
קבוצה תרפויטית:
MINOXIDIL
סממני תרפויטית:
Androgenetic alopecia in males and females.
מספר אישור:
131383101400
תאריך אישור:
2009-07-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

24-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה