אינפנריקס - HIB

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

מרכיב פעיל:
DIPHTHERIA TOXOID 30 IU / 0.5 ML; FILAMENTOUS HAEMOGGLUTININ (FHA) 25 MCG / 0.5 ML
זמין מ:
GLAXO SMITH KLINE (ISRAEL) LTD
קוד ATC:
J07AM51
טופס פרצבטיות:
POWDER AND SUSPENSION FOR SUSPENSION FOR INJECTION
מסלול נתינה (של תרופות):
I.M
תוצרת:
GLAXO SMITH KLINE BIOLOGICALS S.A
קבוצה תרפויטית:
TETANUS TOXOID, COMBINATIONS WITH DIPHTHERIA TOXOID
סממני תרפויטית:
Active immunisation of all infants from the age of 2 months to 7 years of age against diptheria, tetanus, pertussis (DTP) and Hib.
מספר אישור:
121413001800
תאריך אישור:
2011-01-01

מסמכים בשפות אחרות

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

28-11-2020

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה