אומניפאק 300

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

מרכיב פעיל:
IOHEXOL
זמין מ:
ELDAN ELECTRONIC INSTRUMENTS CO LTD
קוד ATC:
V08AB02
טופס פרצבטיות:
תמיסה להזרקה
הרכב:
IOHEXOL 647 MG/ML
מסלול נתינה (של תרופות):
תוך-ורידי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
GE HEALTHCARE AS, NORWAY
קבוצה תרפויטית:
IOHEXOL
איזור תרפויטי:
IOHEXOL
סממני תרפויטית:
X-ray contrast medium for use in adults and children for cardioangiography, arteriography, urography, phlebography and CT- enhancement. Lumbar, thoracic, cervical myelography and computed tomography of the basal cisterns, following subarachnoid injection. Arthrography, endoscopic retrograde pancreatography (ERP), endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP), herniography, hysterosalpingography, sialography and studies of the gastrointestinal tract.
מספר אישור:
017 10 23121 00
תאריך אישור:
2011-04-30

מסמכים בשפות אחרות

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

13-12-2016

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה