אביאנה

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

15-09-2016

מרכיב פעיל:
ESTRADIOL AS HEMIHYDRATE; NORETHISTERONE ACETATE
זמין מ:
NOVO NORDISK LTD., ISRAEL
קוד ATC:
G03CA53
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות פילם
הרכב:
ESTRADIOL AS HEMIHYDRATE 0.5 MG; NORETHISTERONE ACETATE 0.1 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
NOVO NORDISK A/S, DENMARK
קבוצה תרפויטית:
ESTRADIOL, COMBINATIONS
איזור תרפויטי:
ESTRADIOL, COMBINATIONS
סממני תרפויטית:
Eviana is indicated for women who have a uterus for the: Treatment of moderate to severe vasomotor symptoms associated with menopause. Prevention of postmenopausal osteoporosis. When prescribing solely for the prevention of postmenopausal osteoporosis therapy should only be considered for women at significant risk of osteoporosis and non-estrogen medications should be carefully considered.
מספר אישור:
139 85 31685 00
תאריך אישור:
2013-11-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

15-09-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

26-11-2020

USER INSTRUCTIONS

How to use the calendar pack

1. Set the day reminder

Turn the inner disc to set the day of the week

opposite the little plastic tab.

2. Take the first day’s tablet

Break the plastic tab and tip out the first tablet.

3. Move the dial every day

On the next day simply move the transparent dial

clockwise 1 space as indicated by the arrow.

Tip out the next tablet. Remember to take only

1 tablet once a day.

You can only turn the transparent dial after

the tablet in the opening has been removed.

1

2

3

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה