Униспир 325 mg стомашно-устойчиви таблетки x 20

בולגריה - בולגרית - Изпълнителна агенция по лекарствата

קנה את זה

זמין מ:
PHOS Pharma Ltd
קוד ATC:
N02BA1
leaflet_short:
UNISPIR, 325 mg gastro-resistant tablets x 20
מספר אישור:
20120198
תאריך אישור:
2012-04-03

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה