Pemetrexed Stada 25 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Finlande - finnois - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Achète-le

Notice patient Notice patient (PIL)
23-09-2021
Ingrédients actifs:
Pemetrexed disodium hemipentahydrate
Disponible depuis:
STADA ARZNEIMITTEL AG
Code ATC:
L01BA04
DCI (Dénomination commune internationale):
Pemetrexed disodium hemipentahydrate
Dosage:
25 mg/ml
forme pharmaceutique:
infuusiokonsentraatti, liuosta varten
Unités en paquet:
Ei kaupan: 4 ml, 20 ml, 40 ml
Type d'ordonnance:
Ei kaupan: 4 ml, 20 ml, 40 ml
Domaine thérapeutique:
pemetreksedi
Descriptif du produit:
Substituutioryhmä: 1903
Statut de autorisation:
Myyntilupa myönnetty
Numéro d'autorisation:
32701
Date de l'autorisation:
2016-01-25

Lire le document complet

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pemetrexed STADA 25 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

pemetreksedi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan

tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai

sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia

haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu

tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Pemetrexed Stada on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Pemetrexed Stada

-valmistetta

Miten Pemetrexed Stada -valmistetta käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Pemetrexed Stada -valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Pemetrexed Stada on ja mihin sitä käytetään

Pemetrexed Stada on syöpälääke.

Pemetrexed Stada -valmiste on tarkoitettu pahanlaatuisen keuhkopussin kasvaimen, mesoteliooman

hoitoon, ja sitä annetaan yhdessä toisen syöpälääkkeen sisplatiinin kanssa potilaille,

jotka eivät ole

aiemmin saaneet kemoterapiahoitoa.

Pemetrexed Stada -valmistetta voidaan myös antaa yhdessä sisplatiinilääkkeen kanssa pitkälle

edennyttä keuhkosyöpää sairastavien potilaiden alkuhoidoksi.

Pemetrexed Stada -valmistetta voidaan määrätä pitkälle edenneeseen keuhkosyöpään, johon on saatu

hoitovaste tai sairaudentila on pääosin muuttumaton ensilinjan kemoterapian jälkeen.

Pemetrexed Stada on tarkoitettu myös pitkälle edennyttä keuhkosyöpää sairastaville potilaille, joiden

sairaus on edennyt muun ensilinjan kemoterapian jälkeen.

Pemetreksediä, jota Pemetrexed Stada sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta

tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Pemetrexed Stada -valmistetta

Älä käytä Pemetrexed Stada -valmistetta

jos olet allerginen pemetreksedille tai tämän lääkkeen jollekin

muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6)

jos imetät, sinun on lopetettava imetys Pemetrexed Stada -hoidon ajaksi

jos olet hiljattain saanut tai olet saamassa keltakuumerokotuksen.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Pemetrexed

Stada -valmistetta.

Jos sinulla on tai on ollut munuaisongelmia, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa,

koska et välttämättä voi ottaa Pemetrexed Stada -valmistetta.

Sinulta otetaan verinäytteitä ennen jokaista infuusiota sen arvioimiseksi, toimivatko munuaisesi ja

maksasi riittävän hyvin ja onko sinulla riittävästi verisoluja, jotta voit saada Pemetrexed Stada -

valmistetta. Lääkäri voi päättää muuttaa annosta tai keskeyttää hoidon yleisen terveydentilasi ja

huonojen veriarvojen perusteella. Jos saat myös sisplatiinia,

lääkäri varmistaa, että nestetasapainosi on

riittävän hyvä ja että saat asianmukaista hoitoa ennen ja jälkeen sisplatiinin

antoa oksentelun

ehkäisemiseksi.

Kerro lääkärillesi, jos olet saanut tai piakkoin saamassa sädehoitoa, koska tällöin Pemetrexed Stada -

hoidon yhteydessä voi ilmetä sädereaktio joko pian hoidon jälkeen tai viiveellä.

Jos sinut on äskettäin rokotettu, kerro siitä lääkärillesi, koska tähän voi liittyä haitallisia vaikutuksia

Pemetrexed Stada -valmisteen kanssa.

Jos sinulla on tai ollut sydänsairaus, kerro siitä lääkärillesi.

Jos keuhkojesi ympärille on kertynyt nestettä, lääkäri saattaa päättää poistaa nesteen ennen

Pemetrexed Stada -valmisteen antamista.

Lapset ja nuoret

Ei ole asianmukaista käyttää Pemetrexed Stada -valmistetta lapsille ja nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Pemetrexed Stada

Kerro lääkärillesi, jos käytät tulehduskipulääkkeitä (esim. kipuun tai turvotukseen), esimerkiksi

steroideihin kuulumattomia tulehduskipulääkkeitä (NSAID-lääkkeet), mukaan lukien itsehoitolääkkeet

(esim. ibuprofeeni). Erityyppisten NSAID-lääkkeiden vaikutuksen kesto vaihtelee. Lääkärisi kertoo

sinulle, mitä lääkkeitä voit käyttää ja milloin

Pemetrexed Stada -infuusion aiotun antopäivän ja/tai

munuaistoiminnan

perusteella. Jos olet epävarma siitä, kuuluuko jokin käyttämistäsi lääkkeistä

NSAID-lääkkeisiin, kysy lääkäriltä tai apteekista.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Raskaus

Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä

neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Pemetrexed Stada -valmistetta ei saa käyttää raskauden aikana.

Lääkäri keskustelee kanssasi Pemetrexed Stada -hoidon mahdollisista riskeistä raskauden aikana.

Naisten on käytettävä tehokasta ehkäisyä Pemetrexed Stada -hoidon aikana.

Imetys

Jos imetät, kerro siitä lääkärillesi.

Imettäminen on keskeytettävä Pemetrexed Stada -hoidon ajaksi.

Hedelmällisyys

Miehiä neuvotaan olemaan siittämättä lasta hoidon aikana tai 6 kuukauden sisällä Pemetrexed Stada -

hoidon lopettamisesta ja näin ollen käyttämään tehokasta ehkäisyä Pemetrexed Stada -hoidon aikana ja

6 kuukautta hoidon päättymisen jälkeen. Jos haluaisit siittää lapsen Pemetrexed Stada -hoidon aikana

tai 6 kuukauden sisällä hoidon lopettamisesta, kysy neuvoa lääkäriltäsi tai apteekista. Halutessasi kysy

neuvoa siittiöiden tallettamisesta spermapankkiin ennen hoidon aloittamista.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Pemetrexed Stada saattaa aiheuttaa väsymystä. Ole varovainen ajaessasi autoa tai käyttäessäsi koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia

tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen

vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste

opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Pemetrexed Stada sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää 110,03 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per annos

(500 milligrammaa pemetreksediä jokaista kehon pinta-alan neliömetriä kohti). Tämä vastaa 5,51 %:a

suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

3.

Miten Pemetrexed Stada -valmistetta käytetään

Annostus

Pemetrexed Stada -annos on 500 mg/m

(kehon pinta-ala). Sinulta mitataan pituus ja paino kehon

pinta-alan määrittämiseksi. Lääkäri käyttää kehon pinta-alaa sopivan annoksen määrittämiseksi.

Annosta voidaan muuttaa tai hoitoa lykätä veriarvojesi ja yleisen terveydentilasi perusteella. Sairaala-

apteekin farmaseutti, sairaanhoitaja tai lääkäri sekoittaa Pemetrexed Stada -infuusiokuiva-aineen

9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi-injektionesteeseen ennen kuin valmiste annetaan sinulle.

Antotapa

Saat Pemetrexed Stada -valmisteen aina laskimoinfuusiona. Infuusio kestää noin 10 minuuttia.

Hoidon kesto

Saat infuusion yleensä 3 viikon välein.

Kun Pemetrexed Stada -valmistetta käytetään samanaikaisesti sisplatiinin kanssa:

Lääkäri tai sairaalafarmaseutti määrittää tarvitsemasi annoksen pituutesi ja painosi perusteella. Myös

sisplatiini

annetaan laskimoinfuusiona

noin 30 minuuttia Pemetrexed Stada -infuusion jälkeen.

Sisplatiini-infuusio kestää noin 2 tuntia.

Muut lääkkeet:

Kortikosteroidit: lääkäri määrää sinulle steroiditabletteja (vastaten 4 mg deksametasonia kahdesti

päivässä), joita sinun tulee ottaa Pemetrexed Stada -hoitoa edeltävänä päivänä, hoitopäivänä ja hoidon

jälkeisenä päivänä. Tämän lääkkeen tarkoitus on vähentää syöpälääkityksen aikana mahdollisesti

esiintyvien ihoreaktioiden esiintymistiheyttä ja vaikeusastetta.

Vitamiinilisä:

foolihappo: lääkäri määrää sinulle suun kautta otettavaa foolihappoa (vitamiini) tai

monivitamiinivalmistetta, joka sisältää foolihappoa (350 mikrogrammasta

1 000 mikrogrammaan), jota sinun tulee ottaa kerran päivässä Pemetrexed Stada -hoidon aikana.

Sinun tulee ottaa vähintään 5 annosta ensimmäistä Pemetrexed Stada -annosta edeltävien

7 päivän aikana. Sinun tulee jatkaa foolihapon ottamista 21 päivän ajan viimeisen Pemetrexed

Stada -annoksen jälkeen.

-vitamiini:

Saat myös B

-vitamiinipistoksen (1 000 mikrogrammaa) Pemetrexed Stada -

valmisteen antoa edeltävällä viikolla ja tämän jälkeen noin 9 viikon välein (vastaa kolmea

Pemetrexed Stada -hoitosykliä).

Saat B

-vitamiinia ja foolihappoa syöpähoidon yhteydessä mahdollisesti esiintyvien toksisten

vaikutusten vähentämiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos havaitset jonkin seuraavista:

kuume tai infektio (yleinen): jos ruumiinlämpösi on 38 ºC tai enemmän, tai jos sinulla esiintyy

hikoilua tai muita infektion merkkejä (koska valkosoluarvosi voivat olla normaalia pienemmät,

mikä on erittäin yleistä). Infektio (sepsis, yleisinfektio) voi olla vakava, jopa kuolemaan johtava

jos sinulla esiintyy rintakipua (yleistä) tai sydämentykytystä (melko harvinaista)

jos sinulla esiintyy kipua, punoitusta, turvotusta tai haavaumia suussa (erittäin yleistä)

allergiset reaktiot: jos sinulla esiintyy ihottumaa (erittäin yleistä) / kirvelyä, kihelmöintiä

(yleistä) tai kuumetta (yleistä). Ihoreaktiot voivat olla harvoin vakavia ja kuolemaan johtavia.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla ilmenee vaikeaa ihottumaa tai kutinaa tai ihon rakkuloimista

(Stevens-Johnsonin oireyhtymä tai toksinen epidermaalinen nekrolyysi).

jos sinua väsyttää, pyörryttää, hengästyttää tai jos olet kalpea (koska hemoglobiiniarvosi

olla normaalia matalampi, mikä on erittäin yleistä)

jos sinulla esiintyy verenvuotoa ikenistä, nenästä tai suusta tai mitä tahansa verenvuotoa, joka ei

tyrehdy, tai jos virtsasi on punaista tai punertavaa, tai jos sinulle kehittyy odottamattomia

mustelmia (koska verihiutalearvosi (trombosyytit) voivat olla normaalia pienemmät, mikä on

erittäin yleistä)

jos sinulla ilmenee äkillistä hengästymistä, kovaa rintakipua tai veriyskää (melko harvinaista)

(voi olla oire keuhkoveritulpasta).

Pemetrexed Stada -valmisteen haittavaikutuksia voivat olla:

Hyvin yleiset (yli 1 potilaalla kymmenestä):

matalat valkosoluarvot

matala hemoglobiini

(anemia)

alhaiset trombosyytit

ripuli

oksentelu

kipu, punoitus, turvotus tai haavaumia suussa

pahoinvointi

ruokahalun puute

uupumus (väsymys)

ihottuma

hiusten lähtö

ummetus

tuntoaistin heikkeneminen

munuaiset: epänormaalit veriarvot.

Yleiset (enintään 1 potilaalla kymmenestä):

allergiset reaktiot: ihottuma/kirvelyä tai kihelmöintiä

infektio, myös yleisinfektio

kuume

nestehukka

munuaisten vajaatoiminta

ihoärsytys ja kutina

rintakipu

lihasheikotus

sidekalvotulehdus (tulehdus silmässä)

vatsanväänteet

vatsakivut

makuaistin muutoksia

maksakokeissa epänormaaleja veriarvoja

vetistävät silmät

lisääntynyt ihon pigmentinmuodostus.

Melko harvinaiset (enintään 1 potilaalla sadasta):

äkillinen munuaisten vajaatoiminta

nopea pulssi

ruokatorven limakalvon tulehdus potilailla,

jotka ovat saaneet sädehoitoa ja pemetreksediä

koliitti

(paksusuolen limakalvon tulehdus, johon voi liittyä verenvuotoa suoliston tai peräsuolen

alueelta)

interstitiaalinen pneumoniitti

(keuhkorakkuloiden pesäkemäinen arpeutuminen)

turvotus (jonka aiheuttaa liiallinen neste kudoksissa)

joillakin

potilailla sydänkohtaus, aivohalvaus tai ohimenevä aivoverenkiertohäiriö

pemetreksedihoidon aikana, yleensä jonkin toisen syöpähoidon samanaikaisen käytön

yhteydessä

pansytopenia – matalat valkoisten ja punaisten verisolujen sekä verihiutaleiden määrät

sädepneumoniittia (sädehoitoon liittyvä keuhkokuume, jossa keuhkorakkulat arpeutuvat) voi

ilmetä potilailla,

jotka ovat saaneet myös sädehoitoa joko ennen pemetreksedihoitoa, sen aikana

tai pemetreksedihoidon jälkeen

raajojen kipu, lämpötilan lasku ja värinmuutos

keuhkoveritulppa.

Harvinaiset (enintään 1 potilaalla tuhannesta):

iholla ilmeneviä sädehoidon myöhäisreaktioita (ihottumaa, joka muistuttaa vaikeaa auringon

polttamaa) on ilmoitettu potilailla,

jotka ovat saaneet sädehoitoa päiviä tai vuosia aikaisemmin

rakkulainen ihottuma, myös Stevens-Johnsonin oireyhtymä (ihottumaoireiden lisäksi

silmälimakalvo-

ja yleisoireita) ja toksinen epidermaalinen nekrolyysi (iho vereslihalla)

immuunivälitteinen

hemolyyttinen anemia (vasta-ainevälitteinen punaisten verisolujen

tuhoutuminen)

hepatiitti (maksatulehdus)

anafylaktinen sokki (vakava allerginen reaktio).

Esiintymistiheys tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

alaraajojen särkevä ja punoittava turvotus

ihon tulehdus, pääasiassa turvotusta, kipua ja punoitusta alaraajoissa

lisääntynyt virtsan eritys

jano ja lisääntynyt veden kulutus

hypernatremia; veren natriumrunsaus.

Sinulle saattaa kehittyä mikä tahansa näistä oireista ja/tai tiloista. Jos sinulle kehittyy jokin näistä

haittavaikutuksista, kerro siitä lääkärillesi mahdollisimman pian.

Jos jokin haittavaikutus huolestuttaa sinua, keskustele siitä lääkärin kanssa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus

ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Pemetrexed Stada -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa ja injektiopullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2 °C-8 °C).

Ei saa jäätyä.

Käytä välittömästi ensimmäisen avaamisen jälkeen.

Laimennettu liuos: Valmiste on käytettävä välittömästi. Kun valmistusohjeita noudatetaan,

laimennettu pemetreksedi-infuusioliuos säilyy kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiilina 72 tuntia

jääkaapissa (2 °C-8 °C).

Kirkas liuos, jonka väri voi vaihdella värittömästä keltaiseen tai vihreänkeltaiseen. Edellä kuvattu

liuoksen värin vaihtelu ei vaikuta valmisteen laatuun.

Älä käytä, jos liuoksessa on hiukkasia.

Tämä lääkepakkaus on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten, käyttämättä jäänyt liuos on

hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Pemetrexed Stada sisältää

Vaikuttava aine on pemetreksedi.

Yksi millilitra infuusiokonsentraattia sisältää 30,21 mg pemetreksedidinatriumhemipentahydraattia,

joka vastaa 25 mg pemetreksediä.

Yksi 4 ml injektiopullo sisältää 120,83 mg pemetreksedidinatriumhemipentahydraattia,

joka vastaa

100 mg pemetreksediä.

Yksi 20 ml injektiopullo

sisältää 604,13 mg pemetreksedidinatriumhemipentahydraattia, joka vastaa

500 mg pemetreksediä.

Yksi 40 ml injektiopullo

sisältää 1208,26 mg pemetreksedidinatriumhemipentahydraattia,

joka vastaa

1 000 mg pemetreksediä.

Muut aineet ovat mannitoli,

asetyylikysteiini, natriumhydroksidi (pH:n säätämiseen), suolahappo

(pH:n säätämiseen) ja injektionesteisiin

käytettävä vesi.

Hoitohenkilökunnan tulee laimentaa liuos edelleen ennen antoa.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tämä lääkevalmiste on infuusiokonsentraatti, liuosta varten.

Konsentraatti on kirkas, väritön tai vaaleankeltainen tai vaalea vihreänkeltainen liuos. Se on pakattu

kirkkaaseen lasiseen injektiopulloon,

joka on suljettu tyypin I fluoripolymeeripäällysteisellä

klooributyyli-/butyylikumitulpalla ja alumiinisella repäisykorkilla.

[Yksi injektiopullo

on pakattu läpinäkyvään muovi (PC) -pakkaukseen, jossa on uudelleen suljettava

turvasinetöity polypropeenirepäisykorkki.]

Yksi injektiopullo

sisältää 25 mg/ml pemetreksediä.

Yksi pakkaus sisältää 1 x 4 ml injektiopullon.

Yksi pakkaus sisältää 1 x 20 ml injektiopullon.

Yksi pakkaus sisältä 1 x 40 ml injektiopullon.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Saksa

Muu valmistaja

STADApharm GmbH

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Saksa

Myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja

STADA Nordic ApS, Suomen sivuliike

PL 1310

00101 Helsinki

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 23.09.2021

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille:

Käyttö-, käsittely- ja hävittämisohjeet

Pemetreksedin laimennus laskimoinfuusiota varten tehdään aseptisesti.

Laske tarvittava annos ja Pemetrexed Stada -injektiopullojen

lukumäärä. Injektiopulloissa on

hieman ylimääräistä pemetreksediä etiketissä olevan määrän antamisen helpottamiseksi.

Tarvittava määrä Pemetrexed Stada –infuusiokonsentraattia pitää laimentaa 9 mg/ml (0,9-

prosenttisella) natriumkloridi-injektionesteellä (säilöntäaineeton) siten, että laimennoksen

lopullinen kokonaistilavuus on 100 ml. Laimennos annetaan 10 minuutin laskimoinfuusiona.

Yllä mainitulla tavalla valmistettu pemetreksedi-infuusioliuos on yhteensopiva

polyvinyylikloridilla ja polyolefiinilla päällystettyjen antolaitteiden ja infuusiopussien kanssa.

Parenteraaliset lääkevalmisteet pitää tarkastaa silmämääräisesti hiukkasten ja värimuutosten

varalta ennen antoa. Jos valmisteessa näkyy hiukkasia, sitä ei saa antaa.

Infuusioliuoksen kemialliseksi ja fysikaaliseksi säilyvyydeksi on osoitettu 72 tuntia lämpötilassa

8 ºC. Mikrobiologiselta kannalta katsottuna infuusioliuos on käytettävä välittömästi. Jos

laimennettua liuosta ei käytetä välittömästi, säilyvyysaika ja säilytysolosuhteet ovat käyttäjän

vastuulla eikä säilytysaika saa normaalisti olla yli 24 tuntia 2

8 ºC:ssa ellei lääkettä ole

laimennettu valvotussa ja validoidussa aseptisissa olosuhteissa.

Pemetreksediliuos on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten. Käyttämättömät valmisteet tai

niistä peräisin oleva jätemateriaali on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

Valmistusta ja antoa koskevat varotoimet: Kuten muidenkin mahdollisesti toksisten

syöpälääkkeiden kohdalla, pemetreksedi-infuusioliuoksen käsittelyssä ja käyttöönvalmistuksessa on

noudatettava varovaisuutta. Käsineiden käyttöä suositellaan. Jos pemetreksediliuosta joutuu iholle,

pese iho heti perusteellisesti vedellä ja saippualla. Jos pemetreksediliuosta joutuu limakalvoille,

huuhdo ne huolellisesti

vedellä. Pemetreksedi ei aiheuta rakkuloita. Pemetreksedin ekstravasaatioon ei

ole mitään spesifistä vasta-ainetta. Muutamia pemetreksedin ekstravasaatiotapauksia on ilmoitettu,

mutta tutkija ei pitänyt niitä vakavina. Kuten muidenkin ei rakkuloita aiheuttavien aineiden kohdalla,

ekstravasaatio tulee hoitaa paikallisen standardikäytännön mukaisesti.

Bipacksedel: Information till användaren

Pemetrexed STADA 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

pemetrexed

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande :

Vad Pemetrexed Stada är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Pemetrexed Stada

Hur du använder Pemetrexed Stada

Eventuella biverkningar

Hur Pemetrexed Stada ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Pemetrexed Stada är och vad det används för

Pemetrexed Stada är ett läkemedel som används för behandling av cancer.

Pemetrexed Stada ges tillsammans med cisplatin, ett annat läkemedel mot cancer, för behandling av

malignt pleuramesoteliom, en form av lungsäckscancer, till patienter som inte tidigare har fått

läkemedelsbehandling mot cancer.

Pemetrexed Stada används även tillsammans med cisplatin vid den inledande behandlingen av långt

framskriden lungcancer.

Pemetrexed Stada kan ordineras till dig om du har långt framskriden lungcancer och din sjukdom har

svarat på behandling eller om den är i stort sett oförändrad efter inledande läkemedelsbehandling.

Dessutom används Pemetrexed Stada till behandling av långt framskriden lungcancer vars sjukdom

har framskridit, efter det att annan tidigare läkemedelsbehandling har använts.

Pemetrexed som finns i Pemetrexed Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Pemetrexed Stada

Använd inte Pemetrexed Stada:

om du är allergisk mot pemetrexed eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om du ammar. Du ska avbryta amningen under behandling med Pemetrexed Stada

om du nyligen vaccinerats eller just tänker vaccinera dig mot gula febern.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får Pemetrexed Stada.

Tala med din läkare eller apotekspersonal, om du har eller har haft problem med njurarna, eftersom du

kanske inte kan få Pemetrexed Stada.

Före varje infusion kommer blodprov att tas för att ta reda på om funktionen hos njurar och lever är

tillräcklig

och för att kontrollera att mängden blodkroppar räcker till för att erhålla Pemetrexed Stada.

Din läkare kan välja att förändra dosen eller skjuta upp din behandling beroende på ditt allmäntillstånd

och om blodvärdena är alltför låga. Om du också får cisplatin kommer din läkare att försäkra sig om

att du har fått tillräckligt

mycket vätska och att du får lämplig behandling före och efter

cisplatinbehandlingen för att förhindra kräkning.

Om du har fått strålbehandling eller om sådan behandling planeras ska du tala om det för din läkare,

eftersom strålbehandling och Pemetrexed Stada kan ge omedelbara eller sena biverkningar.

Om du nyligen vaccinerats bör du tala om det för din läkare, eftersom Pemetrexed Stada i anslutning

till vaccination eventuellt kan ge upphov till icke önskvärda reaktioner.

Berätta för din läkare om du har, eller tidigare haft, hjärtsjukdom.

Om du har vätskeansamling kring lungan kan läkaren bestämma att ta bort vätskan före behandling

med Pemetrexed Stada.

Barn och ungdomar

Det finns ingen relevant användning av Pemetrexed Stada för barn och ungdomar.

Andra läkemedel och Pemetrexed Stada

Tala om för din läkare om du tar något läkemedel mot smärta eller inflammation (svullnad), som t.ex

så kallade icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID), även receptfria sådana (som ibuprofen).

Det finns många olika typer av dessa läkemedel med varierande verkningstid. Med kännedom om

datum för den planerade infusionen av Pemetrexed Stada och/eller njurfunktionsstatus måste din

läkare ge dig råd angående vilka läkemedel du kan ta och när du kan ta dem. Om du är osäker, fråga

din läkare eller farmaceut om något av dina läkemedel är ett NSAID.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du

använder detta läkemedel. Behandling med Pemetrexed Stada ska undvikas under graviditet. Din

läkare kommer att diskutera eventuell risk som föreligger då Pemetrexed Stada ges under graviditet.

Kvinnor ska använda effektiv preventivmetod under behandling med Pemetrexed Stada.

Amning

Tala om för din läkare om du ammar.

Amning ska avbrytas under behandling med Pemetrexed Stada.

Fertilitet

Män uppmanas att inte skaffa barn under och upp till 6 månader efter Pemetrexed Stada -behandling

och bör därför använda en effektiv preventivmetod under Pemetrexed Stada -behandling och upp till 6

månader efter att behandlingen har avslutats. Om du under behandlingen eller de följande 6

månaderna efter behandlingen planerar att skaffa barn ska du rådfråga din läkare eller farmaceut. Du

kanske vill söka råd angående konservering av sperma före behandlingens början.

Körförmåga och användning av maskiner

Behandling med Pemetrexed Stada kan göra att du känner dig trött. Var försiktig då du kör bil eller

använder maskiner.

Lire le document complet

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Pemetrexed STADA 25 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi millilitra infuusiokonsentraattia sisältää 30,21 mg pemetreksedidinatriumhemipentahydraattia,

joka vastaa 25 mg pemetreksediä.

Yksi 4 ml injektiopullo sisältää 120,83 mg pemetreksedidinatriumhemipentahydraattia,

joka vastaa

100 mg pemetreksediä.

Yksi 20 ml injektiopullo

sisältää 604,13 mg pemetreksedidinatriumhemipentahydraattia, joka vastaa

500 mg pemetreksediä.

Yksi 40 ml injektiopullo

sisältää 1 208,26 mg pemetreksedidinatriumhemipentahydraattia, joka vastaa

1 000 mg pemetreksediä.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan

1 ml konsentraattia sisältää noin 3,18 mg natriumia.

Yksi 4 ml injektiopullo sisältää noin 12,72 mg natriumia.

Yksi 20 ml injektiopullo

sisältää noin 63,60 mg natriumia.

Yksi 40 ml injektiopullo

sisältää noin 127,20 mg natriumia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Infuusiokonsentraatti, liuosta varten.

Kirkas, väritön tai vaaleankeltainen tai vaalea vihreänkeltainen liuos.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Keuhkopussin pahanlaatuinen mesoteliooma

Pemetrexed Stada on tarkoitettu yhdessä sisplatiinin

kanssa pahanlaatuisen keuhkopussin

mesoteliooman hoitoon potilaille, jotka eivät ole saaneet aiempaa kemoterapiahoitoa.

Ei-pienisoluinen

keuhkosyöpä

Pemetrexed Stada on tarkoitettu yhdessä sisplatiinin

kanssa ensilinjan hoidoksi potilaille,

joilla on

paikallisesti levinnyt tai metastaattinen, histologialtaan pääosin muunlainen kuin levyepiteeliperäinen

ei-pienisoluinen keuhkosyöpä (ks. kohta 5.1).

Pemetrexed Stada on tarkoitettu monoterapiana ylläpitohoidoksi välittömästi platinapohjaisen

kemoterapian jälkeen potilaille,

joilla on paikallisesti levinnyt tai metastaattinen, histologialtaan

pääosin muunlainen kuin levyepiteeliperäinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä, joka ei ole edennyt

ensilinjan hoitosyklien jälkeen (ks. kohta 5.1).

Pemetrexed Stada on tarkoitettu monoterapiana toisen linjan hoidoksi potilaille,

joilla on paikallisesti

levinnyt tai metastaattinen, histologialtaan pääosin muunlainen kuin levyepiteeliperäinen ei-

pienisoluinen

keuhkosyöpä (ks. kohta 5.1).

4.2

Annostus ja antotapa

Annostus

Pemetrexed Stada -valmistetta saa antaa vain syövän kemoterapian antoon perehtyneen lääkärin

valvonnassa.

Pemetrexed Stada -valmisteen ja sisplatiinin

yhdistelmähoito

Pemetrexed Stada -valmisteen suositusannos on 500 mg/m

10 minuutin laskimoinfuusiona jokaisen

21 vuorokautta kestävän hoitosyklin

ensimmäisenä päivänä. Sisplatiinin

suositusannos on 75 mg/m

kahden tunnin infuusiona noin 30 minuuttia pemetreksedi-infuusion jälkeen jokaisen 21 vuorokautta

kestävän hoitosyklin

ensimmäisenä päivänä. Potilaille pitää antaa riittävästi antiemeettejä ja

asianmukaisesta nesteytyksestä on huolehdittava ennen sisplatiinin

antoa ja/tai sen jälkeen (Ks. tarkat

annosteluohjeet sisplatiinin

valmisteyhteenvedosta).

Pemetrexed Stada -monoterapia

Potilailla, jotka saavat hoitoa ei-pienisoluiseen keuhkosyöpään aikaisemman kemoterapian jälkeen,

Pemetrexed Stada -valmisteen suositusannos on 500 mg/m

10 minuutin laskimoinfuusiona jokaisen

21 vuorokautta kestävän hoitosyklin

ensimmäisenä päivänä.

Esilääkitys

Ihoreaktioiden esiintyvyyden ja vaikeusasteen vähentämiseksi potilaalle annetaan kortikosteroidia

pemetreksedin antoa edeltävänä päivänä, pemetreksedin antopäivänä ja pemetreksedin antoa

seuraavana päivänä. Kortikosteroidin tulee vastata 4 mg deksametasoniannosta suun kautta kahdesti

päivässä (ks. kohta 4.4).

Toksisuuden vähentämiseksi pemetreksedia saaville potilaille

pitää antaa lisäksi vitamiineja (ks.

kohta 4.4). Potilaiden pitää ottaa päivittäin suun kautta foolihappoa tai monivitamiinivalmistetta, joka

sisältää foolihappoa (350-1000 mikrog). Ensimmäistä pemetreksediannosta edeltävien seitsemän

päivän aikana potilaalle annetaan vähintään viisi foolihappoannosta, ja annostelun tulee jatkua koko

hoidon ajan sekä 21 päivää viimeisen pemetreksediannoksen jälkeen. Potilaille pitää antaa myös B

vitamiini-injektio (1000 mikrog) lihakseen ensimmäistä pemetreksediannosta edeltävän viikon aikana

ja tämän jälkeen joka kolmannen syklin aikana. Myöhemmät B

-injektiot voidaan antaa samana

päivänä kuin pemetreksedi.

Seuranta

Pemetreksedia saavilta potilailta tulee tarkistaa ennen jokaista annosta suuri verenkuva, mukaan lukien

valkosolujen erittelylaskenta ja trombosyytit. Veren kemia tulee määrittää ennen jokaista

kemoterapiaannosta maksan ja munuaisten toiminnan arvioimiseksi. Potilailla tulee olla seuraavat

arvot ennen jokaisen kemoterapiasyklin aloittamista:

Absoluuttinen neutrofiilimäärä (ANC) ≥ 1 500 solua/mm

ja trombosyytit ≥ 100 000 solua/mm

Kreatiniinipuhdistuma ≥ 45 ml/min.

Kokonaisbilirubiini

≤ 1,5 x normaaliarvon yläraja. Alkalinen fosfataasi (AFOS),

aspartaattiaminotransferaasi (ASAT) ja alaniiniaminotransferaasi (ALAT) ≤ 3 x normaaliarvon

yläraja. AFOS, ASAT ja ALAT ≤ 5 x normaaliarvon yläraja ovat hyväksyttäviä arvoja, mikäli

maksassa on etäispesäkkeitä.

Annoksen muuttaminen

Myöhempien syklien alussa annoksen muuttaminen tulee tehdä edellisen hoitosyklin

alimpien

veriarvojen (nadiri) tai ei-hematologisen maksimitoksisuuden

perusteella. Hoitoa voidaan lykätä

riittävän toipumisajan varmistamiseksi. Toipumisen jälkeen potilaan annosta pienennetään taulukoissa

1, 2 ja 3 annettujen suositusten mukaisesti, jotka pätevät kun Pemetrexed Stada -valmistetta käytetään

yksin tai yhdessä sisplatiinin

kanssa.

Taulukko 1

Pemetrexed Stada -annoksen (yksin tai yhdistelmähoitona) JA

sisplatiiniannoksen muuttaminen

hematologinen toksisuus

Absoluuttinen neutrofiilimäärä, alin arvo

(ANC-nadiri) < 500 /mm

trombosyyttimäärän alin arvo

50 000 /mm

75 % aiemmasta annoksesta (sekä

Pemetrexed Stada että sisplatiini)

Trombosyyttimäärän alin arvo < 50 000 / mm

riippumatta absoluuttisen neutrofiilimäärän

alimmasta arvosta

75 % aiemmasta annoksesta (sekä

Pemetrexed Stada että sisplatiini)

Trombosyyttimäärän alin arvo < 50 000 / mm

ja potilaalla on verenvuoto riippumatta

absoluuttisen neutrofiilimäärän

alimmasta

arvosta

50 % aiemmasta annoksesta (koskee sekä

Pemetrexed Stada -valmistetta että

sisplatiinia)

Vastaa National Cancer Instituten yleisen toksisuuskriteeristön (Common Toxicity Criteria, CTC)

(versio 2.0; NCI 1998) CTC verenvuodon astetta ≥ 2

Jos potilaalle kehittyy vähintään asteen 3 ei-hematologista toksisuutta (paitsi neurotoksisuus),

Pemetrexed Stada -hoito tulee keskeyttää kunnes arvot palaavat vähintään hoitoa edeltävälle

tasolle. Hoitoa jatketaan taulukossa 2 annettujen suositusten mukaisesti.

Taulukko 2

Pemetrexed Stada -annoksen (yksin tai yhdistelmähoitona) ja

sisplatiiniannoksen muuttaminen

ei-hematologinen toksisuus

a,b

Pemetrexed Stada -

annos (mg/m

2

)

Sisplatiiniannos (mg/m

2

)

Mikä tahansa asteen 3 tai 4

toksisuus lukuun ottamatta

mukosiittia

75 % aiemmasta

annoksesta

75 % aiemmasta annoksesta

Mikä tahansa ripuli (asteesta

riippumatta), joka vaatii

sairaalahoitoa tai asteen 3 tai 4 ripuli

75 % aiemmasta

annoksesta

75 % aiemmasta annoksesta

Asteen 3 tai 4 mukosiitti

50 % aiemmasta

annoksesta

100 % aiemmasta

annoksesta

National Cancer Instituten yleiset toksisuuskriteerit (Common Toxicity Criteria, CTC) versio 2.0;

NCI 1998

Paitsi neurotoksisuus

Mikäli neurotoksisuutta esiintyy, Pemetrexed Stada -valmisteen ja sisplatiinin annosta muutetaan

taulukossa 3 annettujen suositusten mukaisesti. Hoito on lopetettava jos potilaalla esiintyy asteen 3

tai 4 neurotoksisuutta.

Taulukko 3

Pemetrexed Stada -annoksen (yksin tai yhdistelmähoitona) ja

sisplatiiniannoksen muuttaminen

neurotoksisuus

Yleiset toksisuuskriteerit

(CTC

a

-aste)

Pemetrexed Stada -annos

(mg/m

2

)

Sisplatiiniannos (mg/m

2

)

0 – 1

100 % aiemmasta annoksesta

100 % aiemmasta annoksesta

100 % aiemmasta annoksesta

50 % aiemmasta annoksesta

National Cancer Instituten yleiset toksisuuskriteerit (Common Toxicity Criteria; CTC) versio 2.0;

NCI 1998

Pemetrexed Stada -hoito on lopetettava jos potilaalla esiintyy hematologista tai ei-hematologista

asteen 3 tai 4 toksisuutta sen jälkeen, kun annosta on pienennetty kahdesti. Hoito lopetetaan

välittömästi, jos potilaalle kehittyy asteen 3 tai 4 neurotoksisuutta.

Iäkkäät

Kliinisissä tutkimuksissa ei ole saatu näyttöä siitä, että 65-vuotiailla tai vanhemmilla potilailla olisi

suurempi haittavaikutusten riski kuin alle 65-vuotiailla potilailla. Annoksen muuttaminen ei ole

tarpeen lukuun ottamatta tilanteita, joissa annoksen laskeminen on tarpeen muista syistä.

Pediatriset potilaat

Pemetrexed Stada -lääkkeen käyttö lapsille pahanlaatuisen keuhkopussin mesoteliooman ja

ei-pienisoluisen

keuhkosyövän hoitoon ei ole tarkoituksenmukaista.

Munuaisten vajaatoiminta

(Standardi Cockcroftin ja Gaultin kaava tai Tc99m-DPTA seerumipuhdistumamenetelmällä mitattu

glomerulusten suodatusnopeus): pemetreksedi erittyy pääasiassa muuttumattomassa muodossa

munuaisten kautta. Kliinisissä tutkimuksissa annoksen muuttaminen ei ollut tarpeen potilailla,

joiden

kreatiniinipuhdistuma oli ≥ 45 ml/min, lukuun ottamatta tilanteita, joissa annoksen laskeminen on

tarpeen muista syistä. Pemetreksedin käytöstä potilailla,

joiden kreatiniinipuhdistuma on < 45 ml/min,

ei ole riittävästi tietoa, jonka vuoksi pemetreksedin käyttöä ei suositella näille potilaille (ks. kohta 4.4).

Maksan vajaatoiminta

ASAT-, ALAT- ja kokonaisbilirubiiniarvojen

sekä pemetreksedin farmakokinetiikan välillä ei havaittu

yhteyttä. Potilaita, joilla on maksan vajaatoiminta, kuten bilirubiini > 1,5 x normaaliarvon yläraja ja/tai

aminotransferaasit > 3,0 x normaaliarvon yläraja (ei maksametastaaseja) tai > 5,0 x normaaliarvon

yläraja (maksametastaaseja), ei kuitenkaan ole erityisesti tutkittu.

Antotapa

Pemetrexed Stada -valmisteen käsittelyyn tai käyttöön liittyvät varotoimet, ks. kohta 6.6.

Pemetrexed Stada annetaan 10 minuutin laskimoinfuusiona jokaisen 21 vuorokautta kestävän

hoitosyklin

ensimmäisenä päivänä. Pemetrexed Stada -valmisteen käyttökuntoon saattaminen,

käsittely-, ja laimennusohjeet ks. kohta 6.6.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille

Imetys (ks. kohta 4.6)

Samanaikainen keltakuumerokotus (ks. kohta 4.5)

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Pemetreksedi voi estää luuytimen toimintaa, mikä ilmenee neutropeniana, trombosytopeniana ja

anemiana (tai pansytopeniana) (ks. kohta 4.8), myelosuppressio on tavallisesti annosta rajoittava

toksisuus. Potilaita tulee seurata myelosuppression varalta hoidon aikana, eikä pemetreksedia saa

antaa ennen kuin absoluuttinen neutrofiiliarvo (ANC) palautuu tasolle ≥ 1500 solua/mm

trombosyyttiarvo tasolle ≥ 100 000 solua/mm

. Myöhempien syklien kohdalla annoksen

pienentäminen tehdään edellisen syklin absoluuttisen neutrofiilimäärän alimman arvon,

trombosyyttiarvon ja ei-hematologisen maksimitoksisuuden perusteella (ks. kohta 4.2).

Foolihappo- ja B

-vitamiiniesilääkityksen jälkeen ilmoitettiin vähemmän toksisuutta sekä asteen 3/4

hematologisen ja ei-hematologisen toksisuuden (kuten neutropenia, kuumeinen neutropenia ja asteen

3/4 neutropenia, johon liittyi

infektio) vähenemistä. Siksi pemetreksedihoitoa saaville potilaille

annetaan foolihappoa ja B

-vitamiinia profylaktisesti hoitoon liittyvän toksisuuden vähentämiseksi

(ks. kohta 4.2).

Ihoreaktioita on ilmoitettu potilailla, jotka eivät saaneet kortikosteroidia esilääkityksenä.

Deksametasoni (tai vastaava) esilääkityksenä voi pienentää ihoreaktioiden esiintyvyyttä ja

vaikeusastetta (ks. kohta 4.2).

Potilaita, joiden kreatiniinipuhdistuma on < 45 ml/min, ei ole tutkittu riittävästi. Siksi pemetreksedin

käyttöä ei suositella potilailla,

joiden kreatiniinipuhdistuma

on < 45 ml/min (ks. kohta 4.2).

Potilaiden, joilla on lievä tai kohtalainen munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma

45-79 ml/min), tulee välttää steroideihin kuulumattomien tulehduskipulääkkeiden (NSAID) kuten

ibuprofeenin ja asetyylisalisyylihappon (> 1,3 g/vrk) ottamista 2 päivää ennen pemetreksedin antoa,

pemetreksedin antopäivänä ja 2 päivää pemetreksedin annon jälkeen (ks. kohta 4.5).

Potilaiden, joilla on lievä tai kohtalainen munuaisten vajaatoiminta ja joille voidaan aloittaa

pemetreksedihoito, tulee keskeyttää pitkän puoliintumisajan omaavien steroideihin kuulumattomien

tulehduskipulääkkeiden (NSAID) ottaminen vähintään 5 päivää ennen pemetreksedin antoa,

pemetreksedin antopäivänä ja vähintään 2 päivää pemetreksedin annon jälkeen (ks. kohta 4.5).

Vakavia munuaisiin kohdistuvia haittatapahtumia mukaan lukien akuutti munuaisten vajaatoiminta on

ilmoitettu liittyneen pemetreksedihoitoon sekä käytettäessä sitä ainoana lääkkeenä että yhdistettynä

muihin solunsalpaajiin.

Monilla potilailla, joille ilmeni näitä haittavaikutuksia, oli muita

munuaishaitoille altistavia vaaratekijöitä kuten dehydraatio tai korkea verenpaine tai diabetes.

Lisäksi valmisteen myyntiintulon

jälkeen on ilmoitettu renaalisesta diabetes insipiduksesta ja

tubulusnekroosista, kun pemetreksedia on annettu yksinään tai yhdistettynä muihin solunsalpaajiin.

Useimmat haittavaikutuksista hävisivät, kun pemetreksedihoito lopetettiin. Potilaita on seurattava

säännöllisesti akuutin tubulusnekroosin,

munuaisten vajaatoiminnan ja renaalisen diabetes

insipiduksen oireiden (esim. hypernatremian) varalta.

Poikkeavan nesteen kertymisen (esim. pleuraeffuusio, askites) vaikutus pemetreksediin ei ole täysin

selvillä. Faasin 2 tutkimuksessa 31 potilaalla, joilla oli kiinteä kasvain ja stabiili nestekertymä, ei

ilmennyt eroja pemetreksedin annoksen mukaan vakioiduissa plasmapitoisuuksissa tai puhdistumassa

verrattuna potilaisiin, joilla ei ollut nestekertymää. Näin ollen nestekertymän poistoa ennen

pemetreksedin antoa tulisi harkita, mutta se ei ehkä ole tarpeen.

Pemetreksedin ja sisplatiinin yhdistelmähoidolla

on gastrointestinaalista toksisuutta, ja vaikeaa

nestehukkaa on havaittu. Siksi potilaille tulee antaa riittävästi antiemeettejä ja asianmukaisesta

nesteytyksestä on huolehdittava ennen hoitoa ja/tai sen jälkeen.

Vakavia kardiovaskulaaritapahtumia, mukaan lukien sydäninfarkti ja aivoverisuonitapahtumia on

raportoitu melko harvoin pemetreksedilla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa, ja yleensä ne ovat

esiintyneet jonkin toisen sytotoksisen aineen samanaikaisen käytön aikana. Useimmilla potilailla,

joilla näitä tapahtumia havaittiin, oli ennestään kardiovaskulaarisia riskitekijöitä (ks. kohta 4.8).

Immuunivasteen heikentyminen on syöpäpotilailla yleistä. Siksi elävien, heikennettyjen rokotteiden

samanaikaista käyttöä ei suositella (ks. kohdat 4.3 ja 4.5).

Pemetreksedilla voi olla geneettisesti vahingollisia vaikutuksia. Sukukypsät miehet eivät saa siittää

lasta hoidon aikana eivätkä 6 kuukauteen sen jälkeen. Ehkäisyä tai sukupuoliyhdynnästä

pidättäytymistä suositellaan. Pemetreksedihoito voi aiheuttaa pysyvää hedelmättömyyttä, joten

miesten kannattaa harkita sperman varastoimista spermapankkiin ennen hoidon aloittamista.

Hedelmällisessä iässä olevien naisten tulee käyttää tehokasta ehkäisyä pemetreksedihoidon aikana (ks.

kohta 4.6).

Sädepneumoniittia on ilmoitettu potilailla, jotka ovat saaneet sädehoitoa joko ennen

pemetreksedihoitoa, sen aikana tai pemetreksedihoidon jälkeen. Näiden potilaiden suhteen tulee olla

erityisen valppaana. Lisäksi tulee olla varovainen, kun näille potilaille käytetään muita sädeherkistäjiä.

Sädehoidon myöhäisreaktioita (ihoreaktioita) on ilmoitettu potilailla,

jotka ovat saaneet sädehoitoa

viikkoja tai vuosia aikaisemmin.

Apuaineet

Tämä lääkevalmiste sisältää 110,03 mg natriumia per annos (500 mg jokaista kehon pinta-alan

neliömetriä kohti (perustuu keskimääräiseen kehon pinta-alaan 1,73 m

)), joka vastaa 5,51 % WHO:n

suosittelemasta natriumin 2 g:n päivittäisestä enimmäissaannista aikuisille.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Pemetreksedi erittyy pääasiassa muuttumattomassa muodossa tubulusten kautta ja vähemmässä määrin

glomerulusten kautta. Samanaikainen nefrotoksisten lääkeaineiden käyttö (esim. aminoglykosidit,

loop-diureetit, platinayhdisteet, siklosporiini) voi hidastaa pemetreksedin puhdistumaa. Varovaisuutta

on syytä noudattaa, jos näitä lääkkeitä käytetään samanaikaisesti. Kreatiniinipuhdistumaa tulee tarpeen

mukaan seurata huolellisesti.

Muiden tubulusten kautta erittyvien aineiden (esim. probenesidi, penisilliini)

samanaikainen käyttö voi

hidastaa pemetreksedin puhdistumaa. Varovaisuutta tulee noudattaa, jos näitä lääkkeitä käytetään

samanaikaisesti pemetreksedin kanssa. Kreatiniinipuhdistumaa tulee tarpeen mukaan seurata

huolellisesti.

Potilailla, joilla on normaali munuaistoiminta

(kreatiniinipuhdistuma > 80 ml/min) isot annokset

steroideihin kuulumattomia tulehduskipulääkkeitä (NSAID, kuten ibuprofeeni > 1600 mg/vrk) ja

asetyylisalisyylihappo

(> 1,3 g/vrk) voivat hidastaa pemetreksedin puhdistumaa ja siten lisätä

pemetreksedin haittatapahtumia. Näin ollen on syytä varovaisuuteen, jos pemetreksedin kanssa

käytetään samanaikaisesti suuria annoksia NSAID-lääkkeitä tai asetyylisalisyylihapoa potilailla, joilla

on normaali munuaistoiminta (kreatiniinipuhdistuma ≥ 80 ml/min).

Potilailla, joilla on lievä tai kohtalainen munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma

45-79 ml/min) samanaikaisen suuriannoksisen NSAID-lääkkeen (kuten ibuprofeeni) tai

asetyylisalisyylihapon

käyttöä pemetreksedin kanssa tulee välttää 2 päivän ajan ennen pemetreksedin

antoa, pemetreksedin antopäivänä ja 2 päivää pemetreksedin annon jälkeen (ks. kohta 4.4).

Pitemmän puoliintumisajan omaavien NSAID-lääkkeiden, kuten piroksikaamin, rofekoksibin ja

pemetreksedin yhteiskäytön vaikutuksia ei tunneta. Potilaiden, joilla on lievä tai kohtalainen

munuaisten vajaatoiminta, tulee keskeyttää näiden lääkkeiden samanaikainen käyttö vähintään

5 päivää ennen pemetreksedin antoa, pemetreksedin antopäivänä ja vähintään 2 päivää pemetreksedin

annon jälkeen (ks. kohta 4.4). Jos NSAID-lääkkeiden ja pemetreksedin samanaikainen käyttö on

tarpeen, potilaita tulee seurata tarkoin toksisuuden, erityisesti myelosuppression ja

ruoansulatuskanavaan kohdistuvan toksisuuden varalta.

Pemetreksedin maksametabolia on rajallista. Ihmisen maksan mikrosomeilla tehtyjen in vitro -

tutkimusten perusteella pemetreksedin ei odoteta estävän kliinisesti merkitsevästi CYP3A:n,

CYP2D6:n, CYP2C9:n, ja CYP1A2:n vaikutuksesta metaboloituvien lääkeaineiden metabolista

puhdistumaa.

Kaikille sytotoksisille aineille yhteiset yhteisvaikutukset:

Syöpäpotilailla

on suurentunut tromboosiriski,

joten antikoagulanttihoitoa annetaan usein. Suuret

yksilökohtaiset vaihtelut koagulaatiostatuksessa taudin aikana ja oraalisten antikoagulanttien ja syövän

kemoterapian mahdolliset yhteisvaikutukset vaativat tiheämpää INR-arvon seurantaa, mikäli potilaalle

päätetään antaa antikoagulanttihoitoa.

Samanaikainen käyttö on vasta-aiheista: keltakuumerokote: fataalin yleistyneen rokotetaudin riski (ks.

kohta 4.3).

Samanaikaista käyttöä ei suositella: elävät heikennetyt rokotteet (paitsi keltakuumerokote, jonka

samanaikainen käyttö on vasta-aiheista): systeemisen, mahdollisesti fataalin taudin riski. Riski on

suurempi potilailla,

joiden immuunipuolustus on jo heikentynyt perussairauden takia. Inaktivoitua

rokotetta tulee käyttää mahdollisuuksien mukaan (poliomyeliitti)

(ks. kohta 4.4).

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Miesten ja naisten ehkäisy

Hedelmällisessä iässä olevien naisten pitää käyttää tehokasta ehkäisyä pemetreksedihoidon aikana.

Pemetreksedilla voi olla geneettisesti vahingollisia vaikutuksia. Sukukypsät miehet eivät saa siittää

lasta hoidon aikana eivätkä 6 kuukauteen sen jälkeen. Ehkäisyä tai sukupuoliyhdynnästä

pidättäytymistä suositellaan.

Raskaus

Pemetreksedin käytöstä raskauden aikana ei ole tietoa. Kuten muidenkin antimetaboliittien,

pemetreksedin raskaudenaikaisen käytön epäillään voivan aiheuttaa vakavia syntymävikoja.

Eläintutkimuksissa on havaittu lisääntymistoksisuutta (ks. kohta 5.3). Pemetreksedia ei tule käyttää

raskauden aikana ellei se ole selvästi välttämätöntä, ja äidin tarpeita ja sikiölle koituvaa riskiä on

harkittava huolellisesti

(ks. kohta 4.4).

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö pemetreksedi rintamaitoon ihmisellä, ja imeväiseen kohdistuvia haittavaikutuksia

ei voida sulkea pois. Imetys on lopetettava pemetreksedihoidon ajaksi (ks. kohta 4.3).

Hedelmällisyys

Pemetreksedihoito voi aiheuttaa pysyvää hedelmättömyyttä, joten miesten kannattaa harkita sperman

varastoimista spermapankkiin ennen hoidon aloittamista.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn

Tutkimuksia vaikutuksesta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn ei ole tehty. Pemetreksedin on

kuitenkin ilmoitettu voivan aiheuttaa väsymystä. Potilaita tulee kehottaa välttämään ajamista ja

koneiden käyttöä, mikäli sitä esiintyy.

4.8

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Pemetreksedille joko yksin käytettynä tai yhdistelmähoidossa yleisimmin

ilmoitettuja

haittavaikutuksia ovat luuydinsupressio ja ruoansulatuskanavan haittavaikutukset. Luuydinsupressio

ilmenee anemiana, neutropeniana, leukopeniana ja trombosytopeniana. Ruoansulatuskanavaan liittyviä

vaikutuksia ovat ruokahalun puute, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ummetus, faryngiitti, mukosiitti

stomatiitti. Muita haittavaikutuksia ovat munuaistoksisuus, kohonneet aminotransferaasit, hiusten

lähtö, väsymys, dehydraatio, ihottuma, infektio/sepsis ja neuropatia. Stevens-Johnsonin oireyhtymä ja

toksinen epidermaalinen nekrolyysi ovat harvinaisia.

Haittavaikutustaulukko

Alla olevassa taulukossa on esitetty niiden haittavaikutusten frekvenssi ja vaikeusaste, joita ilmoitettiin

yli 5 %:lla 168 mesotelioomapotilaasta, jotka satunnaistettiin saamaan sisplatiinia ja pemetreksedia

sekä 163 mesotelioomapotilaasta, jotka satunnaistettiin saamaan pelkkää sisplatiinia. Molemmissa

hoitoryhmissä näille potilaille,

jotka eivät olleet saaneet aiemmin kemoterapiahoitoa, annettiin täydet

annokset foolihappoa ja B

-vitamiinia.

Haittavaikutuksen yleisyys: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100 ja < 1/10), melko harvinainen

(≥ 1/1 000 ja < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000 ja < 1/1 000), erittäin harvinainen (< 1/10 000) sekä

tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Haittavaikutukset on esitetty vakavuuden mukaan alenevasti jokaisessa yleisyysryhmässä.

Elinjärje ste lmä

Frekvenssi

Tapahtuma*

Pemetreksedi/

s is platiini

Sis platiini

(N = 168)

(N = 163)

Kaikki

asteet

toksisuus

(%)

Asteen

3 - 4

toksisuus

(%)

Kaikki

asteet

toksisuus

(%)

Asteen

3 - 4

toksisuus

(%)

Veri ja imukudos

Hyvin

yleiset

Neutrofiili/

granulosyyttiarvon

lasku

56,0

23,2

13,5

Leukosyyttiarvon

lasku

53,0

14,9

16,6

Hemoglobiinin

lasku

26,2

10,4

Trombosyyttiarvon

lasku

23,2

Aineenvaihdunta

ja ravitsemus

Yleiset

Nestehukka

Hermosto

Hyvin

yleiset

Sensorinen

neuropatia

10,1

Yleiset

Makuhäiriöt

0,0***

0,0***

Silmät

Yleiset

Sidekalvotulehdus

Ruoansulatus-

elimistö

Hyvin

yleiset

Ripuli

16,7

Oksentelu

56,5

10,7

49,7

Stomatiitti/

faryngiitti

23,2

Pahoinvointi

82,1

11,9

76,7

Ruokahaluttomuus

20,2

14,1

Ummetus

11,9

Yleiset

Dyspepsia

Iho ja ihonalainen

kudos

Hyvin

yleiset

Ihottuma

16,1

Alopesia

11,3

0,0***

0,0***

Munuaiset ja

virtsatiet

Hyvin

yleiset

Kreatiniinin nousu

10,7

Kreatiniini-

puhdistuman

lasku**

16,1

17,8

Yleisoireet ja

antopaikassa

todettavat haitat

Hyvin

yleiset

Väsymys

47,6

10,1

42,3

*Toksisuusasteet National Cancer Instituten CTC:sta (versio 2) lukuun ottamatta termiä

”kreatiniinipuhdistuman lasku”,

**joka on johdettu termistä ”muut munuaisperäiset / urogenitaaliset”.

***National Cancer Instituten yleisten toksisuuskriteerien (Common Toxicity Criteria, CTC;

versio 2.0; NCI 1998) mukaan tulee makuhäiriöiden ja alopesian vakavuusaste raportoida

ainoastaan arvolla 1 tai 2.

Tässä taulukossa käytettiin raja-arvoa 5 %, kun mukaan otettiin kaikki tapahtumat, joilla

saattoi ilmoittajan mielestä olla yhteys pemetreksediin ja sisplatiiniin.

Kliinisesti

relevantteja CTC-toksisuustapauksia, joita ilmoitettiin

≥ 1 %:lla ja ≤ 5 %:lla potilaista,

jotka satunnaistettiin

saamaan sisplatiinia

pemetreksedia,

ovat:

munuaisten

vajaatoiminta,

infektio,

pyreksia, kuumeinen neutropenia, ASAT-, ALAT- ja GGT-arvojen nousu, urtikaria ja

rintakipu.

Kliinisesti

relevantteja CTC-toksisuustapauksia, joita ilmoitettiin

< 1 %:lla

potilaista,

jotka

satunnaistettiin saamaan sisplatiinia ja pemetreksedia, olivat rytmihäiriöt ja motorinen neuropatia.

Alla olevassa taulukossa on esitetty niiden haittavaikutusten frekvenssi ja vaikeusaste, joita

ilmoitettiin

yli 5 %:lla 265 potilaasta, jotka satunnaistettiin saamaan pelkkää pemetreksedia sekä

foolihappoa ja B

-vitamiinilisää, ja 276 potilaasta, jotka satunnaistettiin saamaan pelkkää

doketakselia. Kaikilla potilailla diagnosoitiin paikallisesti levinnyt tai metastaattinen ei-

pienisoluinen keuhkosyöpä, ja he olivat saaneet aiemmin kemoterapiahoitoa.

Elinjärjestelmä Frekvenssi

Tapahtuma*

Pemetreksedi

N = 265

Doketakseli

N = 276

Kaikki

asteet

toksisu

us (%)

Asteen

3 - 4

toksisu

us (%)

Kaikki

asteet

toksisuus

(%)

Asteen

3 - 4

toksisuus

(%)

Veri ja

imukudos

Hyvin

yleiset

Neutrofiili/

granulosyyttiarvon

lasku

10,9

45,3

40,2

Leukosyyttiarvon

lasku

12,1

34,1

27,2

Hemoglobiinin

lasku

19,2

22,1

Yleiset

Trombosyyttiarvon

lasku

Ruoan

sulatuselimistö

Hyvin

yleiset

Ripuli

12,8

24,3

Oksentelu

16,2

12,0

Stomatiitti/

faryngiitti

14,7

17,4

Pahoinvointi

30,9

16,7

Ruokahaluttomuus

21,9

23,9

Yleiset

Ummetus

Maksa ja

sappi

Yleiset

ALAT-arvon

nousu

ASAT-arvon

nousu

Iho ja

ihonalainen

kudos

Hyvin

yleiset

Ihottuma/ hilseily

14,0

Yleiset

Kutina

Alopesia

0,4**

37,7

2,2**

Yleisoireet ja

antopaikassa

todettavat haitat

Hyvin

yleiset

Väsymys

34,0

35,9

Yleiset

Kuume

*Toksisuusasteet National Cancer Instituten CTC:sta (versio 2).

**National Cancer Instituten yleisten toksisuuskriteerien (Common Toxicity Criteria, CTC; versio 2.0;

NCI 1998) mukaan, tulee alopesian vakavuusaste raportoida ainoastaan arvolla 1 tai 2.

Tässä taulukossa käytettiin raja-arvoa 5 %, kun mukaan otettiin kaikki tapahtumat, joilla saattoi

ilmoittajan mielestä olla yhteys pemetreksediin.

Kliinisesti relevantteja CTC-toksisuustapauksia, joita ilmoitettiin

≥ 1 %:lla ja < 5 %:lla potilaista,

jotka satunnaistettiin saamaan pemetreksedia, olivat: infektio, johon ei liittynyt neutropeniaa,

kuumeinen neutropenia, allerginen reaktio/yliherkkyys, kreatiniinin

nousu, motorinen neuropatia,

sensorinen neuropatia, erythema multiforme ja vatsakipu.

Kliinisesti relevantteja CTC-toksisuustapauksia, joita ilmoitettiin

< 1 %:lla potilaista, jotka

satunnaistettiin saamaan pemetreksedia, olivat supraventrikulaariset rytmihäiriöt.

Kliinisesti relevantit asteen 3 ja 4 laboratoriotoksisuudet olivat samankaltaisia kolmen pelkällä

pemetreksedilla tehdyn vaiheen 2 tutkimuksen (n=164) integroiduissa tuloksissa ja yllä kuvatussa,

pelkällä pemetreksedilla tehdyssä vaiheen 3 tutkimuksessa lukuun ottamatta neutropeniaa (12,8 % vs.

5,3 %) ja ALAT-nousua (15,2 % vs. 1,9 %). Nämä erot johtuivat todennäköisesti

potilaspopulaatioiden

eroista, koska vaiheen 2 tutkimuksiin

osallistui sekä rintasyöpäpotilaita, jotka

eivät olleet aiemmin saaneet kemoterapiahoitoa, ja raskaasti aiemmin kemoterapialla hoidettuja

rintasyöpäpotilaita,

joilla oli maksametastaaseja ja/tai epänormaalit lähtötasoarvot maksan

toimintakokeissa.

Seuraavassa taulukossa esitetään ilmaantuvuus ja vakavuusaste niistä haittatapahtumista, joiden

arvellaan mahdollisesti liittyneen tutkimusvalmisteeseen ja joita on ilmoitettu > 5 %:lla 839 potilaan

joukosta, joilla oli ei-pienisoluinen keuhkosyöpä ja jotka satunnaistettiin saamaan sisplatiinia ja

pemetreksedia ynnä 830 potilaan joukosta, joilla oli ei-pienisoluinen keuhkosyöpä ja jotka

satunnaistettiin saamaan sisplatiinia ja gemsitabiinia. Kaikki potilaat saivat tutkimuslääkettä

paikallisesti levinneen tai metastaattisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon. Molemmissa

hoitoryhmissä potilaat saivat riittävästi foolihappoa ja B

-vitamiinia.

Elinjärje ste lmä

Frekvenssi

Tapahtuma**

Pemetreksedi/

s is platiini

(N = 839)

Gemsitabiini/

s is platiini

(N= 830)

Kaikki

asteet

toksisuus

(%)

Asteen

3 - 4

toksisuus

(%)

Kaikki

asteet

toksisuus

(%)

Asteen

3 - 4

toksisuus

(%)

Veri ja imukudos

Hyvin

yleiset

Hemoglobiinin

lasku

33,0*

5,6*

45,7*

9,9*

Neutrofiili- /

granulosyyttiarvon

lasku

29,0*

15,1*

38,4*

26,7*

Leukosyyttiarvon

lasku

17,8

4,8*

20,6

7,6*

Trombosyyttiarvon

lasku

10,1*

4,1*

26,6*

12,7*

Hermosto

Yleiset

Sensorinen

neuropatia

8,5*

0,0*

12,4*

0,6*

Makuhäiriöt

0,0***

0,0***

Ruoansulatus-

elimistö

Hyvin

yleiset

Pahoinvointi

56,1

7,2*

53,4

3,9*

Oksentelu

39,7

35,5

Ruokahaluttomuus

26,6

2,4*

24,2

0,7*

Ummetus

21,0

19,5

Stomatiitti /

nielutulehdus

13,5

12,4

Produits similaires

Rechercher des alertes liées à ce produit

Afficher l'historique des documents

Partagez cette information