Deprakine Retard 500 mg depottabletter

Danemark - danois - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Achète-le

Notice patient Notice patient (PIL)

15-07-2021

Ingrédients actifs:
NATRIUMVALPROAT, Valproinsyre
Disponible depuis:
Sanofi A/S
Code ATC:
N03AG01
DCI (Dénomination commune internationale):
SODIUM VALVE, Valproic acid
Dosage:
500 mg
forme pharmaceutique:
depottabletter
Statut de autorisation:
Markedsført
Numéro d'autorisation:
13148
Date de l'autorisation:
1988-10-27

Lire le document complet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Deprakine Retard 300 mg og 500 mg depottabletter

Natriumvalproat

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt

tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de

bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

ADVARSEL

Deprakine Retard, valproat kan skade et ufødt barn alvorligt, når det tages under graviditeten. Hvis du

er en kvinde, der er i stand til at få børn, skal du anvende effektiv svangerskabsforebyggelse

(prævention) uden afbrydelse under hele din behandling med Deprakine Retard. Din læge vil

gennemgå dette med dig, men du skal også følge vejledningen i punkt 2 i denne indlægsseddel.

Få hurtigst muligt en konsultation hos din læge, hvis du ønsker at blive gravid, eller hvis du tror, du er

gravid.

Du må ikke stoppe med at tage Deprakine Retard, medmindre din læge beder dig om det, da din

tilstand kan blive forværret.

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt her Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Deprakine Retard

Sådan skal du tage Deprakine Retard

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Deprakine Retard er natriumvalproat. Deprakine Retard bruges i

behandlingen af epilepsi, hvor det forhindrer eller dæmper krampetilfælde. Deprakine Retard

bruges også til behandling af mani, hvor du kan føle dig eksalteret, opstemt, ophidset,

entusiastisk eller hyperaktiv. Mani forekommer i forbindelse med en sygdom, som kaldes

”bipolar sygdom”. Deprakine Retard kan bruges, når lithium ikke kan bruges.

Du kan tage Deprakine Retard alene eller sammen med anden medicin til behandling af

forskellige typer af epilepsi (generaliseret epilepsi, partiel epilepsi) og mani.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Deprakine Retard

Tag ikke Deprakine Retard:

hvis du er allergisk over for natriumvalproat eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Deprakine Retard (angivet i punkt 6).

hvis du har sygdom i leveren eller bugspytkirtlen.

hvis du eller dine nære slægtninge har haft leversygdom på grund af medicin.

hvis du har en sjælden form for stofskiftesygdom (hepatisk porfyri).

har nedsat antal blodplader i blodet (trombocytopeni).

har unormal tendens til blødning (hæmoragisk diatese).

hvis du har en arvelig lidelse, der medfører en mitokondriel sygdom (f.eks. Alpers-

Huttenlocher syndrom).

hvis du lider af forstyrrelser i omsætningen af urinsyre (se ”Advarsler og

forsigtighedsregler”).

Hvis du mener, at du fejler noget af ovenstående, eller hvis du generelt er i tvivl, skal du tale

med din læge før du tager Deprakine Retard.

Bipolar lidelse

Ved bipolar lidelse må du ikke tage Deprakine Retard, hvis du er gravid.

Ved bipolar lidelse må du, hvis du er en kvinde, der er i stand til at få børn, ikke tage

Deprakine Retard, medmindre du anvender en effektiv metode til svangerskabsforebyggelse

(prævention) under hele behandlingen med Deprakine Retard. Du må ikke stoppe med at tage

Deprakine Retard eller din prævention, før du har diskuteret det med din læge. Din læge vil

rådgive dig yderligere (se nedenfor under ”

Graviditet, amning og frugtbarhed - Vigtig

information til kvinder”).

Epilepsi

Ved epilepsi må du ikke tage Deprakine Retard hvis du er gravid, medmindre intet andet

virker for dig.

Ved epilepsi må du, hvis du er en kvinde, der er i stand til at få børn, ikke tage Deprakine

Retard medmindre du anvender en effektiv metode til svangerskabsforebyggelse (prævention)

under hele behandlingen med Deprakine Retard. Du må ikke stoppe med at tage Deprakine

Retard eller afbryde din prævention, før du har diskuteret det med din læge. Din læge vil

rådgive dig yderligere (se nedenfor under ” Graviditet, amning og frugtbarhed - Vigtig

information til kvinder”).

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær ekstra forsigtig med at tage Deprakine Retard

En lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin, som for eksempel

valproat, har haft tanker om at gøre skade på sig selv eller begå selvmord. Hvis du på noget

tidspunkt får sådanne tanker, skal du straks kontakte din læge.

Behandling med Deprakine Retard kræver omhyggelig kontrol af leverens og bugspytkirtlens

funktion samt andre blodprøver. Det er vigtigt, at du møder op til denne kontrol. Oplys altid

ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Deprakine Retard.

Kontakt lægen, før du tager Deprakine Retard:

hvis du tidligere har haft knoglemarvsskader (bloddannelsen).

hvis du har nedsat leverfunktion.

hvis du har nedsat nyrefunktion. Din læge vil muligvis tage en blodprøve eller ændre din

dosis.

hvis du skal opereres eller have foretaget indgreb hos tandlæge.

hvis du lider af diabetes.

hvis du lider af knogleskørhed.

hvis du lider af bindevævssygdommen systemisk lupus erythematosus.

hvis du lider af en enzymforstyrrelse i urinstofcyklus.

hvis du har let ved at få blå mærker eller bløde.

hvis du er hiv-positiv.

hvis du tager på i vægt.

hvis du mangler et enzym kaldet carnitin palmitoyltransferase (CPT) type II og får

kraftige muskelsmerter, da det kan være tegn på beskadigelse af musklerne.

hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder og du evt. planlægger at blive gravid.

hvis du ved, at der i familien er et arveligt problem, som medfører en mitokondriel

sygdom.

Som med anden medicin mod epilepsi, kan kramper blive værre eller forekomme oftere, mens

du tager denne medicin. Hvis dette sker kontakt straks lægen.

Tal med lægen, hvis dit barn under 3 år får Deprakine Retard og har svær epilepsi, især hvis

barnet samtidig har nedsat leverfunktion, hjerneskade, udviklingsforstyrrelser,

ernæringsforstyrrelser, stofskiftesygdomme som f.eks. karnitinmangel, arvelige forstyrrelser i

omsætningen af fedtsyrer eller urinsyre eller det får anden medicin mod epilepsi.

Hvis dit barn er under 3 år skal Deprakine Retard ikke tages sammen med acetylsalicylsyre.

KONTAKT ØJEBLIKKELIGT LÆGEN, hvis følgende symptomer optræder, især hvis de

optræder i de første 6 måneder af behandlingen: Uforklarlig svækkelse af den generelle

tilstand, forlænget blødningstid, appetitløshed, utilpashed, døsighed og træthed, som kan

forekomme sammen med gentagne opkastninger og mavesmerter, gulfarvning af huden og det

hvide i øjnene, hævede ben og ved pludselig forværring af kramper. Deprakine Retard kan

påvirke leveren (og i sjælden tilfælde bugspytkirtlen) hos meget få patienter.

Hold ikke brat op med at tage Deprakine Retard. Det kan øge risikoen for anfald. Tal med

lægen.

Børn og unge

Deprakine Retard bør ikke bruges til behandling af mani hos børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Deprakine

Retard

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer

og mineraler.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Deprakine Retard, og Deprakine Retard kan

påvirke virkningen af anden medicin.

Tal med din læge, hvis du tager:

medicin mod smerter (acetylsalicylsyre) (særligt for børn under 3 år).

medicin mod mavesår (cimetidin).

anden medicin mod epilepsi (f.eks. carbamazepin, felbamat, lamotrigin, phenobarbital,

phenytoin, primidon, ethosuximid, topiramat, rufinamid, zonisamid).

medicin mod malaria (mefloquin).

medicin mod hiv-virus og aids (zidovudin, lopinavir, ritonavir).

blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, phenprocoumon, acetylsalicylsyre).

sovemedicin eller medicin mod depression eller sindslidelser (benzodiazepiner,

olanzapin, quetiapin, MAO-hæmmere, antidepressiva).

medicin mod betændelse (erythromycin, panipenem, meropenem, imipenem, rifampicin)

(antibiotika, der bruges til at behandle bakterielle infektioner). Kombinationen af valproat

og carbapenemer skal undgås, da det kan reducere effekten af natriumvalproat.

medicin mod forhøjet kolesterol (colestyramin).

medicin mod kræft (cisplatin, adriamycin).

medicin mod forhøjet tryk i øjnene (grøn stær) eller højdesyge (acetazolamid).

østrogenholdig medicin (herunder nogle p-piller).

Deprakine Retard kan øge virkningen af følgende lægemidler:

nimodipin (medicin mod hjerte-karsygdom).

Tal med din læge, hvis du skal have medicin til bedøvelse (propofol).

Brug af Deprakine Retard sammen med mad, drikke og alkohol

Du skal tage Deprakine Retard med et glas vand.

Deprakine Retard kan forstærke effekten af alkohol. Det frarådes at indtage alkohol i

forbindelse med behandling med Deprakine Retard.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Vigtig information til kvinder

Bipolar lidelse

Ved bipolar lidelse må du ikke tage Deprakine Retard, hvis du er gravid.

Ved bipolar lidelse må du, hvis du er en kvinde, der er i stand til at få børn, ikke tage

Deprakine Retard, medmindre du anvender en effektiv metode til svangerskabsforebyggelse

(prævention) under hele behandlingen med Deprakine Retard. Du må ikke stoppe med at tage

Deprakine Retard eller din prævention, før du har diskuteret det med din læge. Din læge vil

rådgive dig yderligere.

Epilepsi

Ved epilepsi må du ikke tage Deprakine Retard hvis du er gravid, medmindre intet andet

virker for dig.

Ved epilepsi, må du, hvis du er en kvinde, der er i stand til at få børn, ikke tage Deprakine

Retard medmindre du anvender en effektiv metode til svangerskabsforebyggelse (prævention)

under hele behandlingen med Deprakine Retard. Du må ikke stoppe med at tage Deprakine

Retard eller afbryde din prævention, før du har diskuteret det med din læge. Din læge vil

rådgive dig yderligere.

Risici ved valproat, når det tages under graviditet (uanset sygdommen, som valproat anvendes til)

Tal straks med din læge, hvis du planlægger at få et barn eller er gravid.

Valproat indebærer en risiko, hvis det tages under graviditet. Jo højere dosis, desto højere

risici, men alle doser indebærer en risiko.

Det kan forårsage alvorlige fosterskader og kan påvirke måden, som barnet udvikler sig på

efterhånden som det vokser. Fødselsdefekter, der er rapporteret, omfatter

spina bifida

(hvor

knoglerne i rygsøjlen ikke er korrekt udviklet); ansigts- og kraniemisdannelser; misdannelser

af hjerte, nyre, urinveje og kønsorganer; defekte lemmer (arme og ben). Der er rapporteret

høreproblemer eller døvhed hos børn, der har været udsat for valproat under graviditeten.

Hvis du tager valproat under graviditet, har du større risiko end andre kvinder for at få et barn

med fosterskader, der kræver medicinsk behandling. Fordi valproat er blevet anvendt i mange

år ved vi, at hos kvinder, der tager valproat, vil omkring 10 børn ud af 100 have fosterskader.

Dette kan sammenlignes med 2 til 3 børn ud af 100 født af kvinder, der ikke har epilepsi.

Det anslås, at op til 30-40% af førskolebørn, hvis mødre tog valproat under graviditeten, kan

få problemer med den tidlige udvikling i barndommen. Berørte børn kan være langsomme til

at gå og tale, have lavere intelligens end andre børn, og have problemer med sprog og

hukommelse.

Autismespektrumforstyrrelser er oftere diagnosticeret hos børn udsat for valproat, og der er

nogle tegn på, at børn har øget risiko for at udvikle ADHD (Attention Deficit Hyperactivity

Disorder).

Inden dette lægemiddel bliver ordineret til dig, vil din læge have forklaret, hvad der kan ske

med dit barn, hvis du bliver gravid, mens du tager valproat. Hvis du senere beslutter dig for, at

du vil have et barn, må du ikke stoppe med at tage din medicin eller afbryde din prævention,

før du har diskuteret det med din læge.

Hvis du er forælder til eller plejer af en pige, der bliver behandlet med valproat, skal du

kontakte lægen, når dit barn, der bruger valproat, får sin første menstruation.

Spørg din læge til råds om at tage folsyre, når du prøver at få et barn. Folsyre kan sænke den

generelle risiko for

spina bifida

(rygmarvsbrok) og tidlig abort, der er ved alle graviditeter.

Det er dog usandsynligt, at det vil mindske risikoen for fosterskader, som er forbundet med

brug af valproat.

Find og læs om de situationer, der gælder for dig ud fra de situationer, der er beskrevet

nedenfor:

JEG BEGYNDER BEHANDLING MED DEPRAKINE RETARD

JEG TAGER DEPRAKINE RETARD OG PLANLÆGGER IKKE AT FÅ ET BARN

JEG TAGER DEPRAKINE RETARD OG PLANLÆGGER AT FÅ ET BARN

JEG ER GRAVID OG JEG TAGER DEPRAKINE RETARD

JEG BEGYNDER BEHANDLING MED DEPRAKINE RETARD

Hvis det er første gang, du har fået ordineret Deprakine Retard, vil din læge have forklaret risikoen for

et ufødt barn, hvis du bliver gravid. Når du engang er i stand til at få et barn, skal du sørge for at bruge

en effektiv præventionsmetode uden afbrydelse under din behandling med Deprakine Retard. Tal med

din læge eller familieplanlægningsklinik, hvis du har brug for råd om prævention.

De vigtigste budskaber

Graviditet skal udelukkes inden behandlingsstart med Deprakine Retard med resultatet af en

graviditetstest, som er bekræftet af din læge

Du skal bruge en effektiv metode til svangerskabsforebyggelse (prævention) under hele din

behandling med Deprakine Retard.

Du skal diskutere passende metoder til svangerskabsforebyggelse (prævention) med din læge.

Din læge vil informere dig om forebyggelse af graviditet og kan henvise dig til en specialist i

rådgivning om prævention.

Du skal have regelmæssige (mindst årlige) konsultationer med en specialist, der har erfaring

med behandling af bipolar lidelse eller epilepsi. Under dette besøg vil din læge sørge for, at du

er klar over og har forstået alle de risici og vejledninger, der er forbundet med anvendelse af

valproat under graviditeten.

Fortæl det til din læge, hvis du ønsker at få et barn.

Fortæl det øjeblikkeligt til din læge, hvis du er gravid eller har mistanke om, at du er gravid.

Nogle p-piller (østrogenholdige p-piller) kan sænke niveauet af valproat i dit blod. Sørg for at

tale med din læge om den form for prævention, der passer bedst til dig.

JEG TAGER DEPRAKINE RETARD OG PLANLÆGGER IKKE AT FÅ ET BARN

Hvis du fortsætter behandlingen med Deprakine Retard, men ikke har planer om at få et barn, skal du

sørge for at bruge en effektiv præventionsmetode uden afbrydelse under hele din behandling med

Deprakine Retard. Tal med din læge eller familieplanlægningsklinik, hvis du har brug for vejledning

om prævention.

De vigtigste budskaber:

Du skal anvende en effektiv metode til svangerskabsforebyggelse (prævention) under hele din

behandling med Deprakine Retard.

Du skal diskutere svangerskabsforebyggelse (prævention) med din læge. Din læge vil

informere dig om forebyggelse af graviditet og kan henvise dig til en specialist i rådgivning

om prævention.

Du skal have regelmæssige (mindst årlige) konsultationer med en specialist, der har erfaring

med behandling af bipolar lidelse eller epilepsi. Under dette besøg vil din læge sørge for, at du

er klar over og har forstået alle de risici og vejledninger, der er forbundet med anvendelse af

valproat under graviditet.

Fortæl det til din læge, hvis du ønsker at få et barn.

Fortæl det øjeblikkeligt til din læge, hvis du er gravid eller har mistanke om, at du er gravid.

Nogle p-piller (østrogenholdige p-piller) kan sænke niveauet af valproat i dit blod. Sørg for at

tale med din læge om den form for prævention, der passer bedst til dig.

JEG TAGER DEPRAKINE RETARD OG PLANLÆGGER AT FÅ ET BARN

Hvis du planlægger at få et barn, skal du først have en konsultation hos din læge.

Stop ikke med at tage Deprakine Retard eller din prævention, før du har diskuteret dette med din læge.

Din læge vil rådgive dig yderligere.

Børn født af mødre, der har været behandlet med valproat, er i alvorlig fare for fosterskader og

problemer med udviklingen, der kan være alvorligt invaliderende. Din læge vil henvise dig til en

specialist, der har erfaring med behandling af bipolar lidelse eller epilepsi, således at andre

behandlingsmuligheder kan evalueres tidligt. Din specialist kan sætte flere tiltag i gang, så din

graviditet går så glat som muligt, og eventuelle risici for dig og dit ufødte barn reduceres så meget som

muligt.

Din specialist kan beslutte at ændre dosis af Deprakine Retard eller skifte dig til en anden medicin,

eller stoppe behandlingen med Deprakine Retard, længe før du bliver gravid - dette er for at sikre, at

din sygdom er stabil.

Spørg din læge til råds om at tage folsyre, når du planlægger at få et barn. Folsyre kan sænke den

generelle risiko for

spina bifida

(rygmarvsbrok) og tidlig abort, der eksisterer ved alle graviditeter. Det

er dog usandsynligt, at det vil mindske risikoen for fosterskader forbundet med brug af valproat.

De vigtigste budskaber

Du må ikke stoppe med at tage Deprakine Retard, medmindre din læge siger det.

Du må ikke stoppe med at bruge din svangerskabsforebyggelse (prævention), før du har talt

med din læge, og I sammen har lagt en plan for at sikre, at dit helbred og din graviditet er

overvåget, og risikoen for dit barn er begrænset.

Få først en konsultation med din læge. Ved dette besøg vil din læge sørge for, at du er klar

over og har forstået alle risici og vejledninger, der er forbundet med brug af valproat under

graviditet.

Din læge vil forsøge at skifte dig til en anden medicin, eller stoppe behandlingen med

Deprakine Retard længe før du bliver gravid.

Få straks en konsultation hos din læge, hvis du er gravid eller har mistanke om, at du er

gravid.

JEG ER GRAVID OG JEG TAGER DEPRAKINE RETARD

Stop ikke med at tage Deprakine Retard, medmindre din læge beder dig om det, da din sygdom kan

blive forværret. Få straks en konsultation hos din læge, hvis du er gravid eller har mistanke om, at du

er gravid. Din læge vil rådgive dig yderligere.

Børn født af mødre, der har været behandlet med valproat, er i alvorlig fare for fosterskader og

problemer med udviklingen, der kan være alvorligt invaliderende.

Du vil blive henvist til en specialist med erfaring i behandling af bipolar lidelse eller epilepsi, så andre

behandlingsmuligheder kan overvejes.

I de ganske særlige tilfælde, hvor Deprakine Retard er den eneste tilgængelige behandlingsmulighed

under graviditet, vil du blive overvåget meget tæt både for at styre din underliggende sygdom og for at

kontrollere, hvordan dit ufødte barn udvikler sig. Du og din partner kan få vejledning og støtte

vedrørende graviditeten, som er udsat for valproat.

Spørg din læge til råds om at tage folsyre. Folsyre kan sænke den generelle risiko for

spina bifida

(rygmarvsbrok) og tidligt abort, der er ved alle graviditeter. Det er dog usandsynligt, at det vil mindske

risikoen for fosterskader, som er forbundet med anvendelse af valproat.

De vigtigste budskaber:

Få straks en konsultation hos din læge, hvis du er gravid eller har mistanke om, at du er

gravid.

Du må ikke stoppe med at tage Deprakine Retard, medmindre din læge siger det.

Sørg for, at du bliver henvist til en specialist, der har erfaring med behandling af epilepsi,

bipolar lidelse for at vurdere behovet for andre behandlingsmuligheder.

Du skal have grundig vejledning om risikoen ved Deprakine Retard under graviditet, herunder

teratogenicitet (misdannelser) og påvirkning af udviklingen hos børn.

Sørg for, at du bliver henvist til en specialist i prænatal (foster) overvågning for at opdage

mulige forekomster af misdannelser.

Sørg for at læse den patientvejledning, du modtager fra din læge. Din læge vil gennemgå den

årlige kvittering for information om risiko med dig, og vil bede dig om at underskrive den og

beholde den. Du vil også modtage et patientkort fra apoteket for at minde dig om risici ved

valproat under graviditet.

Børn, født af mødre, der har taget Deprakine Retard under sidste del af graviditeten (3.

trimester), kan få abstinenssymptomer såsom uro, irritabilitet, usædvanlig pirrelighed,

skælven/uro, øget bevægelse, andre bevægelsesforstyrrelser, rysten, kramper og

spiseforstyrrelser.

Amning:

En lille mængde valproat går over i modermælken. Hvis du ammer, må du kun tage

Deprakine Retard efter aftale med lægen. Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med

Deprakine Retard er nødvendig. Tal med lægen.

Frugtbarhed:

Valproat kan påvirke din frugtbarhed, både hvis du er kvinde eller mand. Se punkt 4. Tal med

lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant.

Dette betyder, at Deprakine Retard, på grund af bivirkninger (f.eks. træthed) kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Epilepsi er i sig selv også grund

til at være forsigtig, når man udfører disse aktiviteter.

3.

Sådan skal du tage Deprakine Retard

Tag altid Deprakine Retard nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet. Din læge vil fastsætte hvilken dosis, der passer til dig. Dosis afhænger af

din alder, vægt og hvor svære dine anfald er. For at fastsætte den rette dosis, kan du få taget

en blodprøve, som viser hvor meget Deprakine Retard, du har i blodet.

Behandling med Deprakine Retard skal startes og overvåges af en læge med speciale i

behandling af epilepsi eller bipolar lidelse.

Lægen vil tit starte med at give dig en lav dosis, som efterhånden sættes op til den dosis, som

bedst får dine anfald under kontrol.

Den sædvanlige dosis er:

Epilepsi:

Voksne:

600-1200 mg daglig, det svarer til:

2-4 tabletter på 300 mg eller

2 tabletter på 500 mg. Følg lægens anvisning.

Børn:

20-30 mg/kg daglig. Hvis barnet f.eks. vejer 20 kg, vil den daglige dosis være 400-600

mg, det svarer til:

1-2 tabletter på 300 mg eller

1 tablet på 500 mg. Følg lægens anvisning.

Den tomme depottablet kan passere uændret gennem tarmkanalen og du kan evt. se den i

afføringen.

Mani:

Den daglige dosis skal fastsættes og kontrolleres individuelt af din læge.

Startdosis:

Den anbefalede daglige startdosis er 750 mg.

Gennemsnitlig daglig dosis:

De anbefalede daglige doser er normalt på mellem 1.000 mg og

2.000 mg.

Hvis du har taget for mange Deprakine Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Deprakine Retard end der

står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag

pakningen med. Symptomer på overdosering kan være slappe muskler, nedsatte reflekser, små

pupiller, forvirring, sløvhed, nedsat åndedræt og koma, lavt blodtryk og shock. Desuden kan

man opleve tørst pga. for højt natrium i blodet efter overdosering.

Hvis du har glemt at tage Deprakine Retard

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den

sædvanlige dosis. Kontakt straks din læge, hvis du har glemt at tage Deprakine Retard flere

gange i træk.

Hvis du holder op med at tage Deprakine Retard

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. Behandlingen skal

langsomt nedtrappes, da der ellers kan opstå alvorlige bivirkninger.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Kontakt læge eller skadestue hvis du oplever en eller flere af følgende alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Blødningstendens.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få

blodplader).

Kramper.

Nedsat leverfunktion

(kan blive meget alvorligt især hos børn, og kan forekomme i løbet

af de første 6 måneders behandling). Det viser sig ved kvalme, opkastninger, diarré,

mavesmerter og evt. gulfarvning af huden.

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til

betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få

røde og hvide blodlegemer og blodplader).

Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lidt natrium i blodet og

væskeophobning samt ledsagende symptomer som forvirring og kramper (Schwartz-

Bartter syndrom).

Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen.

Forvirring, svær hovedpine, uro, påvirket bevidsthed, evt. bevidstløshed, koma pga.

forstyrrelser i hjernen.

Dyb bevidstløshed (koma).

Pludselige smerter i ryggen og øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed og

afkalkning af knoglerne.

Smerter i brystet, åndenød, hoste og feber pga. væske i lungehinden.

Kvalme, opkastning, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. nyresvigt.

Forhøjet mandligt hormon (androgen). Dette kan føre til forandringer af den kvindelige

organisme i mandlig retning, øget behåring af mandlig type hos kvinder, akne, hårtab i et

maskulint mønster (såsom høje tindinger osv.).

Nedsat kropstemperatur.

En forøgelse af antallet og sværhedsgraden af kramper.

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber pga. forandringer i

blodet.

Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom

(Systemisk lupus erythematosus).

Cyster i æggestokkene med symptomer som vægtstigning, ansigtsbehåring, udebleven

menstruation

(polycystisk ovariesyndrom).

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring

munden ledsaget af feber

(Stevens-Johnsons syndrom)

Kraftig afskalning og afstødning af hud.

Forbigående slaphed, appetitløshed, muskelsvaghed, ødelæggelse af muskelvævet og

forvirring pga. for lidt fosfat i blodet (

Fanconi’s syndrom

Træthed, kuldskærhed, tør, fortykket hud, hårtab, langsom puls, forstoppelse og hæshed

pga. for lavt stofskifte (nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen).

Smerter over lænden, feber, skummende eller blodig urin pga. nyrebetændelse.

Kraftige muskelsmerter, da det kan være tegn på beskadigelse af musklerne

(rhabdomyolyse).

Produits similaires

Rechercher des alertes liées à ce produit

Afficher l'historique des documents

Partagez cette information