Amoxar 750 mg dispergible tabletter

Danemark - danois - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Achète-le

Notice patient Notice patient (PIL)

15-07-2020

Ingrédients actifs:
AMOXICILLINTRIHYDRAT
Disponible depuis:
2care4 ApS
Code ATC:
J01CA04
DCI (Dénomination commune internationale):
amoxicillin trihydrate
Dosage:
750 mg
forme pharmaceutique:
dispergible tabletter
Statut de autorisation:
Markedsført
Numéro d'autorisation:
52752
Date de l'autorisation:
2013-08-29

Lire le document complet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Amoxar 500 mg, 750 mg, 1000 mg, dispergible tabletter

amoxicillin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se

afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Amoxar

3. Sådan skal du tage Amoxar

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad er Amoxar?

Amoxar er et antibiotikum. Det aktive stof

er amoxicillin. Denne tilhører en gruppe af

lægemidler, der kaldes penicilliner.

Hvad anvendes Amoxar til?

Amoxar anvendes til at behandle infektioner,

der er forårsaget af bakterier, forskellige

steder i kroppen. Sammen med andre

lægemidler kan Amoxar også anvendes til at

behandle mavesår.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller

hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du

begynder at tage Amoxar

Lægen kan have foreskrevet anden

anvendelse eller dosering end angivet

i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Amoxar:

– hvis du er allergisk over for amoxicillin,

penicillin eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Amoxar (angivet i afsnit

– hvis du nogensinde har haft en allergisk

reaktion på et antibiotikum. Dette kunne

være et hududslæt eller hævelse af

ansigtet eller halsen.

Tag ikke Amoxar, hvis noget af ovenstående

gælder for dig. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller apotekspersonalet, inden du tager

Amoxar.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før

du tager Amoxar:

– hvis du har allergi eller før har oplevet en

allergisk reaktion eller hudforandringer

efter indtagelse af antibiotika.

– hvis du under behandlingen får kraftig

diarré eller blodig diarré. Kontakt lægen.

– hvis du har mononukleose også kaldet

kyssesyge (feber, ondt i halsen, hævede

kirtler og ekstrem træthed)

– hvis du får blodfortyndende medicin.

– hvis du har nyreproblemer

– hvis du ikke har regelmæssig vandladning

– hvis du er disponeret for kramper (f.eks.

tidligere har haft krampeanfald, er i

behandling mod epilepsi eller meningitis)

I meget sjældne tilfælde er der under

behandlingen med Amoxar, set alvorlige

allergiske reaktioner herunder anafylaktisk

shock, som er en meget sjælden, men

også alvorlig tilstand med bl.a. hævelser

i ansigtet, hurtigt faldende blodtryk og

vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks lægen

eller ring 112.

Hvis du har diaré pga. betændelse i

tyktarmen (colitis), skal du straks stoppe

med at tage Amoxar. Kontakt lægen.

Brug af peristaltikhæmmende midler er

utilrådeligt.

– Delekærven er kun beregnet til, at du kan

dele tabletten, hvis du har svært ved at

sluge den hel.

– Fordel doserne ligeligt over dagen og med

mindst 4 timer mellem hver dosis.

Den sædvanlige dosis er

Børn, der vejer under 40 kg

Alle doser er udregnet efter barnets vægt

i kilo.

– Lægen vil fortælle dig, hvor meget

Amoxar du skal give dit barn.

– Den sædvanlige dosis er 40-90 mg om

dagen for hvert kilo kropsvægt. Dosis skal

fordeles på 2 eller 3 doser.

– Den maksimale anbefalede dosis er 100

mg om dagen for hvert kilo kropsvægt.

– Pulver til oral suspension anbefales til

børn under 6 måneder. Spørg lægen.

Voksne, ældre patienter og børn, der vejer

40 kg og derover

Den sædvanlige dosis Amoxar er 250-500 mg

3 gange om dagen eller 750 mg-1 g hver 12.

time afhængigt af, hvor alvorlig infektionen

er, og hvilken type infektion der er tale om.

Alvorlige infektioner: 750 mg-1 g 3

gange om dagen.

Urinvejsinfektion: 3 g 2 gange om

dagen i en dag.

Lyme-sygdom eller Lyme-borreliose (en

infektion med bakterier, der overføres

ved bid fra inficerede parasitter, som

kaldes skovflåter): Isoleret erythema

migrans (tidligt stadium – rødt eller

lyserødt ringformet udslæt): 4 g om

dagen. Påvirkning af hele kroppen (sent

stadium – ved mere alvorlige symptomer

eller når sygdommen spreder sig rundt i

kroppen): op til 6 g om dagen.

Mavesår: 750 mg-1 g 2 gange om dagen i

7 dage sammen med andre antibiotika og

lægemidler til behandling af mavesår.

Til forebyggelse af hjerteinfektion

under operation: 2 g som enkeltdosis

30-60 minutter før operationen.

Nyreproblemer

Hvis du har nyreproblemer, kan den dosis, du

får, være lavere end den sædvanlige dosis.

Hvis du har taget for meget Amoxar

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket,

hvis du har taget mere af Amoxar, end der

står i denne information, eller mere end

lægen har foreskrevet (og du føler dig

utilpas).

Hvis du har taget for meget Amoxar,

kan tegnene være maveubehag (kvalme,

opkastning eller diarré) eller krystaller i

urinen, hvilket kan ses som uklar urin eller

opleves som problemer med at lade vandet.

Tal med lægen så hurtigt som muligt.

Medbring medicinen, så du kan vise den til

lægen.

Hvis du har glemt at tage Amoxar

– Hvis du glemmer at tage en dosis, skal

du tage den, så snart du kommer i tanke

om det.

– Tag ikke den næste dosis for hurtigt, men

vent ca. 4 timer, før du tager den næste

dosis.

– Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Hvor længe skal jeg tage Amoxar

– Selvom du får det bedre, skal du blive

ved med at tage Amoxar, i så lang tid,

som lægen har anvist. Du har brug for

12-2017

P142131-5

Hvis der forekommer rødmen af din hud med

feber og pustler i begyndelsen af

behandlingsforløbet, skal du straks stoppe

med behandlingen, og kontakte en læge, da

dette kan være tegn på akut generaliseret

eksantematøs pustulose.

Hvis du er i tvivl, om noget af ovenstående

gælder for dig, så tal med lægen eller

apotekspersonalet, før du tager Amoxar.

Blod- og urinprøver

Hvis du skal have taget:

– urinprøver (glucose) eller blodprøver for

at få undersøgt leverfunktionen

– prøver for estriol (anvendes under

graviditet for at måle estriolniveauet

for at undersøge, om barnet udvikler sig

normalt). skal du fortælle lægen eller

sundhedspersonalet, at du tager Amoxar,

da Amoxar kan påvirke resultatet af disse

analyser.

Brug af anden medicin sammen med

Amoxar

Fortæl det altid til lægen eller

apotekspersonalet, hvis du tager anden

medicin eller har gjort det for nylig.

– Hvis du tager allopurinol (anvendes til

behandling af urinsyregigt) samtidig med

Amoxar, kan risikoen for, at du får en

allergisk hudreaktion, blive større.

– Hvis du tager probenecid (anvendes til

behandling af urinsyregigt), kan lægen

vælge at ændre din dosis af Amoxar.

– Hvis du tager lægemidler mod

blodpropper (f.eks. warfarin), kan

det være nødvendigt at tage ekstra

blodprøver.

– Hvis du tager andre antibiotika (f.eks. et

tetracyklin), kan virkningen af Amoxar

blive nedsat.

– Hvis du tager methotrexat (anvendes

til behandling af kræft, svær psoriasis

og leddegigt), kan Amoxar medføre

flere bivirkninger.

Brug af Amoxar sammen med mad og

drikke

Du kan tage Amoxar i forbindelse med et

måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke

om, at du er gravid, eller planlægger at

blive gravid, skal du spørge din læge eller

apotekspersonalet til råds, før du tager

dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Amoxar kan give bivirkninger, og

symptomerne (såsom allergiske reaktioner,

svimmelhed og kramper) kan gøre dig

uegnet til at køre.

Du må ikke føre motorkøretøjer eller betjene

maskiner, medmindre du har det godt.

Amoxar indeholder aspartam

Amoxar indeholder en fenylalaninkilde

(aspartam). Kan være skadeligt for patienter

med fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom).

3. Sådan skal du tage Amoxar

Tag altid Amoxar nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl,

så spørg lægen eller apotekspersonalet.

– Tabletterne kan opløses i vand og drikkes

(bør indtages straks efter opløsning)

eller synkes hele eller halve sammen med

vand.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

alle doser til at bekæmpe infektionen.

Hvis nogle bakterier overlever, kan de få

infektionen til at komme igen.

– Hvis du stadig ikke har det godt, når

behandlingen er slut, skal du gå til lægen

igen.

Der kan udvikles svampeinfektion (en

infektion med gærsvamp på fugtige områder

af kroppen, hvilket kan forårsage ømhed,

kløe og hvidt udflåd/hvide belægninger),

hvis Amoxar anvendes i lang tid. Hvis dette

sker, så fortæl det til lægen.

Hvis du tager Amoxar i lang tid, vil lægen

måske foretage yderligere undersøgelser for

at holde øje med, at dine nyrer, din lever og

dit blod fungerer normalt.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis

der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden

medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Stop med at tage Amoxar og gå til lægen

med det samme, hvis du bemærker nogen

af nedenstående alvorlige bivirkninger

– du kan have behov for omgående

behandling.

Følgende bivirkninger er meget sjældne

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000

behandlede):

– allergiske reaktioner; tegnene kan

omfatte: hudkløe eller udslæt,

hævelse af ansigtet, læberne, tungen

eller andre steder af kroppen eller

vejrtrækningsbesvær. Disse kan være

alvorlige, og ved enkelte lejligheder er

der sket dødsfald.

– udslæt eller bittesmå flade, røde, runde

pletter under hudens overflade eller

blå mærker i huden. Dette skyldes

en betændelseslignende reaktion

(inflammation) i blodkarrenes vægge på

grund af en allergisk reaktion. Det kan

være forbundet med ledsmerter (gigt,

også kaldet arthritis) og nyreproblemer.

– en forsinket allergisk reaktion, der

normalt kan komme 7-12 dage efter

indtagelse af Amoxar; nogle af tegnene

er udslæt, feber, ledsmerter og hævede

lymfeknuder, særligt under armene.

– en hudreaktion kendt som erythema

multiforme, hvor der kan komme

kløende, rødlilla pletter på huden,

især på håndfladerne eller fodsålerne,

nældefeberagtige, forhøjede, hævede

områder på huden, ømme områder

på overfladen af munden, øjnene og

kønsdelene. Du kan få feber og blive

meget træt.

– andre alvorlige hudreaktioner, der kan

omfatte ændringer i hudfarven, buler

under huden, blærer, pusfyldte blærer,

hudafskalning, rødme, smerter, kløe,

hudafskalning. Disse kan være forbundet

med feber, hovedpine og smerter

i kroppen.

– feber, kulderystelser, ondt i halsen

eller andre tegn på en infektion, eller

blå mærker, der kommer let. Disse kan

være tegn på et problem med dine

blodlegemer.

– betændelse i tyktarmen (colon) med

diarré (sommetider med blod), smerter

og feber.

– leverbetændelse, gulsot ofte med hudkløe.

– influenzalignende symptomer med

udslæt, feber, hævede kirtler og unormale

resultater af blodprøver (herunder øget

antal hvide blodlegemer (eosinofili og

leverenzymer) (lægemiddelfremkaldt

reaktion med eosinofili og systemiske

symptomer (DRESS)).

Disse bivirkninger kan forekomme under

eller op til flere uger efter behandlingen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er

kendt

Jarisch-Herxheimers reaktion, som kan

forekomme under behandling med Amoxar

mod Lyme-sygdom og forårsager feber,

kulderystelser, hovedpine, muskelsmerter

og hududslæt.

Hvis du får nogen af ovenstående

bivirkninger, skal du stoppe med at tage

medicinen og gå til lægen med det samme.

Nogle gange kan du få hudreaktioner, der

er mindre alvorlige, f.eks.:

– et let kløende udslæt (runde, lyserøde til

røde pletter), nældefeberagtige, hævede

områder på underarme, ben, håndflader,

hænder eller fødder. Dette er ikke

almindeligt (kan forekomme hos op til 1

ud af 100 behandlede).

Hvis du får nogen af disse bivirkninger, så

tal med lægen, da det vil være nødvendigt

at stoppe behandlingen med Amoxar.

Øvrige bivirkninger, der kan forekomme, er:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme

hos op til 1 ud af 10 behandlede)

– hududslæt.

– kvalme.

– diarré.

Ikke almindelige bivirkninger (kan

forekomme hos op til 1 ud af 100

behandlede)

– opkastning.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme

hos op til 1 ud af 10.000 behandlede)

– svampeinfektion (en infektion med

gærsvamp i skede, mund eller hudfolder).

Du kan få medicin mod svampeinfektion

hos lægen eller på apoteket.

– nyreproblemer.

– krampeanfald, hvilket kan ses hos

patienter, der får høje doser, eller hos

patienter med nyreproblemer.

– svimmelhed.

– hyperaktivitet.

– krystaller i urinen, hvilket kan ses som

uklar urin eller opleves som ubehag under

vandladning. Sørg for at drikke rigeligt

med væske for at nedsætte risikoen for

disse symptomer.

– misfarvning af tænderne, hvilket normalt

forsvinder ved tandbørstning (dette er set

hos børn).

– ændret udseende af tungen; den kan

blive gul, brun eller sort, og den kan få

belægninger.

– overdreven nedbrydning af de røde

blodlegemer, hvilket kan give en form

for anæmi (blodmangel). Tegnene

omfatter træthed, hovedpine, åndenød,

svimmelhed, bleghed og gulfarvning af

huden og af det hvide i øjnene.

– lavt antal hvide blodlegemer.

– lavt antal af de celler, der er med til at få

blodet til at størkne.

– blodet størkner langsommere end

normalt. Du kan se dette, hvis du har

næseblod eller har skåret dig.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale

med din læge, sygeplejerske eller apoteket.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som

ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du

eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Amoxar utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25 °C.

Opbevares i original emballage, for at

beskytte mod fugt.

Bør indtages straks efter opløsning.

Tag ikke Amoxar efter den udløbsdato, der

står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal

bortskaffe medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Amoxar indeholder:

– Aktivt stof: Amoxicillintrihydrat svarende

til 500 mg, 750 mg og 1000 mg

amoxicillin.

– Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat,

aspartam, croscarmellosenatrium,

mannitol, talcum, kolloid vandfri silica,

mikrokrystallinsk cellulose, maltodextrin,

stivelse, titandioxid (E171) samt

smagsstofferne fersken-abrikosaroma og

appelsinaroma.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Hvide eller gullig-hvide, aflange tabletter

med delekærv.

Pakningsstørrelser

Blisterpakning:

500 mg: 20 tabletter

750 mg: 12, 20 og 24 tabletter

1000 mg: 12 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Amoxar svarer til Imadrax

Novum.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

december 2017.

Generel vejledning vedrørende anvendelse

af antibiotika

Antibiotika anvendes til behandling af

infektioner forårsaget af bakterier. De har

ingen effekt mod infektioner forårsaget af

virus.

Nogle gange virker behandling med et

antibiotikum ikke på en bakterieinfektion.

En af de hyppigste årsager til dette er, at

de bakterier, der forårsager infektionen, er

modstandsdygtige (resistente) over for det

antibiotikum, der tages. Dette betyder, at de

kan overleve og endda formere sig til trods

for antibiotikummet.

Bakterier kan blive resistente over

for antibiotika af mange årsager. Hvis

antibiotika anvendes med omhyggelighed,

kan det være med til at nedsætte

risikoen for, at bakterier bliver resistente

over for dem.

Når lægen ordinerer et behandlingsforløb

med et antibiotikum, er det kun beregnet

til at behandle din nuværende sygdom.

Hvis du følger nedenstående råd, kan du

hjælpe med at forebygge fremkomsten af

resistente bakterier, der kan medføre, at

antibiotikummet ikke virker.

1. Det er meget vigtigt, at du tager

antibiotikummet i den rigtige dosis, på de

rigtige tidspunkter og i det rigtige antal

dage. Læs anvisningerne på etiketten, og

hvis du ikke forstår dem, så få lægen eller

apotekspersonalet til at forklare dem.

2. Du må ikke tage et antibiotikum,

medmindre det er ordineret til dig

personligt, og du må kun bruge det til

at behandle den infektion, det blev

ordineret mod.

3. Du må ikke tage antibiotika, der er blevet

ordineret til andre, selvom de havde en

infektion, der var magen til din.

4. Du må ikke give antibiotika, der

oprindeligt blev ordineret til dig, til

andre.

5. Hvis du har en rest antibiotikum

tilovers, efter at du har fuldendt

behandlingsforløbet som foreskrevet

af lægen, skal du aflevere resten på

apoteket, så det kan blive bortskaffet på

den rigtige måde.

Produits similaires

Rechercher des alertes liées à ce produit

Afficher l'historique des documents

Partagez cette information