שמן מרוקאי לשיער עבה וצבוע מועשר בשמן חוחובה

Israël - hébreu - Ministry of Health

Achète-le

Disponible depuis:
א.ל. ארמן יצור תמרוקים בעמ
DCI (Dénomination commune internationale):
MICHEL MERCIER HUILE DARGAN DU MAROC - THICK COLORED HAIR
Fabriqué par:
א.ל. ארמן יצור תמרוקים בעמ
indications thérapeutiques:
ריכוך ולחות לשיער
Numéro d'autorisation:
61645
Date de l'autorisation:
2012-04-18

Rechercher des alertes liées à ce produit

Partagez cette information