ZONISAMIDE STADA 25 mg kapseli, kova

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

24-05-2018

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

25-03-2019

Aktiivinen ainesosa:
Zonisamidum
Saatavilla:
STADA Arzneimittel AG STADA Arzneimittel AG
ATC-koodi:
N03AX15
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Zonisamidum
Annos:
25 mg
Lääkemuoto:
kapseli, kova
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
tsonisamidi
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa peruuntunut
Myyntiluvan numero:
33304
Valtuutus päivämäärä:
2016-04-04

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Zonisamide STADA 25 mg kovat kapselit

Zonisamide STADA 50 mg kovat kapselit

Zonisamide STADA 100 mg kovat kapselit

tsonisamidi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen. Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia

haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks.

kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Zonisamide Stada on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Zonisamide Stada -valmistetta

Miten Zonisamide Stada -valmistetta otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Zonisamide Stada -valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Zonisamide Stada on ja mihin sitä käytetään

Tämän lääkevalmisteen vaikuttava aine on tsonisamidi ja sitä käytetään epilepsialääkkeenä.

Zonisamide Stada -valmistetta käytetään sellaisten kohtausten hoidossa, jotka vaikuttavat aivojen

yhteen osaan (partiaalinen kohtaus) ja joiden jälkeen saattaa tai ei saata esiintyä koko aivoihin

vaikuttava kohtaus (sekundaarinen yleistyminen).

Zonisamide Stada -valmistetta voidaan käyttää:

Yksin aikuisilla esiintyvien kohtausten hoitoon

Muiden epilepsialääkkeiden kanssa aikuisilla,

nuorilla ja vähintään 6-vuotiailla lapsilla

esiintyvien kohtausten hoitoon.

Tsonisamidia, jota Zonisamide Stada sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta

tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Zonisamide Stada -valmistetta

Älä ota Zonisamide Stada -valmistetta

jos olet allerginen tsonisamidille tai tämän lääkkeen jollekin

muulle aineelle (lueteltu kohdassa

jos olet allerginen muille sulfonamidilääkkeille. Esim. sulfonamidiantibiootit,

tiatsididiureetit ja

sulfonyyliureaa sisältävät diabeteslääkkeet.

Varoitukset ja varotoimet

Zonisamide Stada kuuluu sellaisten lääkkeiden ryhmään (sulfonamidit), jotka voivat aiheuttaa vakavia

allergisia reaktioita, vakavia ihottumia ja verisairauksia, jotka voivat hyvin harvinaisissa tapauksissa

johtaa kuolemaan (ks. kohta 4. Mahdolliset haittavaikutukset).

Zonisamide Stada -hoidon yhteydessä esiintyy vaikeita ihottumia, mukaan lukien Stevens-

Johnsonin oireyhtymä.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa ennen kuin otat Zonisamide Stada -valmistetta,

olet alle 12-vuotias, sillä sinulla saattaa olla vähentyneen hikoilun, lämpöhalvauksen,

keuhkokuumeen ja maksaongelmien suurempi riski. Jos olet alle 6-vuotias, Zonisamide

Stada -valmisteen käyttöä ei suositella sinulle

olet iäkäs, sillä sinulle annettavaa Zonisamide Stada -annosta täytyy ehkä säätää, ja voit

todennäköisemmin saada allergisen reaktion, vakavan ihottuman, jalkojen turvotusta sekä

kutinaa, kun otat Zonisamide Stada -valmistetta (ks. kohta 4. Mahdolliset haittavaikutukset)

sinulla on maksavaivoja, sillä sinulle annettavaa Zonisamide Stada -annosta täytyy ehkä säätää

sinulla on jokin silmäsairaus, kuten glaukooma

sinulla on munuaisvaivoja, sillä sinulle annettavaa Zonisamide Stada -annosta täytyy ehkä

säätää

sinulla on aikaisemmin ollut munuaiskiviä,

sillä munuaiskivien uudelleen kehittymisen riski

voi sinulla silloin

olla lisääntynyt. Vähennä munuaiskivien riskiä juomalla riittävästi vettä

asut tai olet lomalla sellaisessa paikassa, missä sää on lämmin. Zonisamide Stada voi vähentää

hikoilua, mikä voi lisätä kehosi lämpöä. Vähennä ylilämpenemisen riskiä juomalla

riittävästi vettä ja pitämällä itsesi viileänä

olet alipainoinen tai painosi on laskenut kovasti, sillä Zonisamide Stada voi aikaansaada

painon alenemista edelleen. Kerro siitä lääkärillesi, sillä painoasi täytyy ehkä tarkkailla

olet raskaana tai voit tulla raskaaksi (ks. lisätietoja kohdasta ”Raskaus, imetys ja

hedelmällisyys”).

Jos mikä tahansa näistä pätee sinuun, kerro siitä lääkärillesi ennen kuin otat Zonisamide Stada -

valmistetta.

Lapset ja nuoret

Keskustele lääkärisi kanssa seuraavista riskeistä:

Lasten ylilämpenemisen ja kuivumisen ehkäiseminen

Zonisamide Stada voi aikaansaada hikoilun vähenemistä ja lapsesi ylilämpenemistä, ja jollei

lastasi

hoideta, se voi johtaa aivovaurioon ja kuolemaan. Lapsilla riski on suurin erityisesti kuumalla säällä.

Kun lapsesi ottaa Zonisamide Stada -valmistetta:

Pidä lapsesi viileänä erityisesti kuumalla säällä.

Lapsesi on vältettävä kovaa liikuntaa erityisesti kuumalla säällä

Anna lapsellesi runsaasti kylmää vettä juotavaksi

Lapsesi ei saa ottaa seuraavia lääkkeitä:

hiilihappoanhydraasin

estäjät (kuten topiramaatti ja asetatsolamidi), tai antikolinergiset aineet

(kuten klomipramiini, hydroksitsiini,

difenhydramiini, haloperidoli,

imipramiini

oksibutyniini).

Jos lapsesi iho tuntuu hyvin kuumalta eikä lapsesi hikoile lainkaan tai hikoilee vain vähän, vaikuttaa

sekavalta, kärsii lihaskouristuksista,

tai hänen sydämen lyöntinsä tai hengityksensä nopeutuvat:

Vie lapsesi viileään, varjoisaan paikkaan

Valele lapsesi ihoa viileään (ei kylmään) veteen kostutetulla pesusienellä

Anna lapsellesi kylmää vettä juotavaksi

Hae välittömästi lääkärin apua.

Kehon paino: Sinun on tarkkailtava lapsesi painoa joka kuukausi ja keskusteltava lääkärisi

kanssa välittömästi, jos lapsesi paino ei nouse riittävästi. Zonisamide Stada -valmistetta ei

suositella alipainoisille

tai huonon ruokahalun omaaville lapsille, ja sitä on käytettävä varoen

alle 20 kg painaville lapsille.

Veren happotason nousu ja munuaiskivet: vähennä näitä riskejä varmistamalla, että lapsesi juo

riittävästi vettä eikä ota mitään muita lääkkeitä, jotka voisivat aiheuttaa munuaiskivitaudin

(ks.

Muut lääkevalmisteet ja Zonisamide Stada). Lääkäri tarkkailee lapsesi bikarbonaattitasoja ja

munuaisia (ks. myös kohta 4).

Älä anna tätä lääkettä alle 6-vuotiaille

lapsille, sillä tämän ikäryhmän kohdalla ei tiedetä, ovatko

lääkkeestä saatavat hyödyt suuremmat kuin sen aiheuttamat riskit.

Muut lääkevalmisteet ja Zonisamide Stada

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat

ottaa muita lääkkeitä.

Zonisamide Stada -valmistetta tulee käyttää varoen aikuisille,

kun sitä otetaan yhdessä

lääkkeiden kanssa, jotka voivat aiheuttaa munuaiskiviä – topiramaatti ja asetatsolamidi ovat

tällaisia lääkkeitä. Tätä yhdistelmää ei suositella lapsille.

Zonisamide Stada voi mahdollisesti nostaa joidenkin lääkkeiden, kuten digoksiinin

kinidiinin, pitoisuutta veressä, jolloin

niiden annosten vähentäminen saattaa olla

välttämätöntä.

Jotkut lääkkeet, kuten fenytoiini, karbamatsepiini, fenobarbitoni ja rifampisiini, voivat

vähentää Zonisamide Stada -valmisteen pitoisuutta veressäsi, jolloin

Zonisamide Stada -

annoksesi muuttaminen saattaa olla välttämätöntä.

Zonisamide Stada ruuan ja juoman kanssa

Zonisamide Stada voidaan ottaa joko ruuan kanssa tai ilman ruokaa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Jos olet nainen ja voit tulla raskaaksi, sinun tulee käyttää riittävää ehkäisyä Zonisamide Stada -hoidon

aikana ja yhden kuukauden ajan hoidon lopettamisesta.

Käytä Zonisamide Stada -valmistetta raskauden aikana ainoastaan silloin,

jos lääkärisi määrää sinua

tekemään niin. Tutkimus on osoittanut syntymävaurioiden riskin olevan suurempi epilepsialääkkeitä

ottavien naisten lapsilla. Eräs tutkimus osoitti, että raskauden aikana tsonisamidihoitoa

saaneiden

äitien vauvat olivat odotettua pienempiä raskausviikkoihin nähden verrattuna vauvoihin, joiden äitejä

hoidettiin pelkällä lamotrigiinilla. Varmista, että olet saanut kaikki tarvittavat tiedot tsonisamidin

riskeistä ja hyödyistä epilepsian hoidossa raskauden aikana.

Älä imetä Zonisamide Stada -hoidon aikana äläkä yhteen kuukauteen Zonisamide Stada -valmisteen

käytön lopettamisen jälkeen.

Ei ole olemassa tietoja tsonisamidin vaikutuksista ihmisten hedelmällisyyteen. Eläinkokeissa on

havaittu hedelmällisyyden muutoksia.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Zonisamide Stada saattaa vaikuttaa keskittymiskykyysi

ja reaktiokykyysi, ja se voi tehdä sinut

uneliaaksi, erityisesti hoitosi alussa tai annoksesi lisäämisen jälkeen. Ole erityisen varovainen ajaessasi

autoa tai käyttäessäsi koneita, jos Zonisamide Stada -valmisteella on tällaisia vaikutuksia sinuun.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia

tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen

vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste

opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Zonisamide Stada sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) yhdessä kapselissa eli sen voidaan sanoa

olevan ”natriumiton”.

3.

Miten Zonisamide Stada -valmistetta otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet

epävarma.

Suositeltu annos aikuisille

Kun otat Zonisamide Stada -valmistetta yksin

Aloitusannos on 100 mg otettuna kerran vuorokaudessa.

Annosta voidaan nostaa korkeintaan 100 mg:lla kahden viikon välein.

Suositeltu annos on 300 mg kerran vuorokaudessa.

Kun otat Zonisamide Stada -valmistetta muiden epilepsialääkkeiden kanssa

Aloitusannos on 50 mg vuorokaudessa jaettuna kahteen samansuuruiseen 25 mg:n annokseen.

Sitä saatetaan lisätä korkeintaan 100 mg:n annoksilla 1–2 viikon välein.

Suositeltu vuorokausiannos on 300–500 mg.

Joillakin ihmisillä vaste saadaan aikaan pienemmillä annoksilla. Annosta voidaan lisätä

hitaammin jos sinulla esiintyy haittavaikutuksia, olet iäkäs tai jos sinulla on munuais- tai

maksaongelmia.

Käyttö (6–11-vuoden ikäisille) lapsille ja (12–17-vuoden ikäisille) nuorille, jotka painavat

vähintään 20 kg

Aloitusannos on 1 mg painokiloa kohden kerran vuorokaudessa.

Tämä voidaan suurentaa 1–2 viikon välein (1 mg/painokilo kerrallaan).

Suositeltu vuorokausiannos on 6–8 mg painokiloa kohden, kun lapsi painaa enintään 55 kg, tai

300–500 mg, kun lapsi painaa yli 55 kg (näistä pienempi annos) otettuna kerran

vuorokaudessa.

Esimerkki: 25 kg painavan lapsen on otettava 25 mg kerran vuorokaudessa ensimmäisen viikon ajan,

minkä jälkeen vuorokausiannosta nostetaan 25 mg:lla jokaisen viikon alussa, kunnes saavutetaan

150–200 mg:n vuorokausiannos.

Jos sinusta tuntuu, että Zonisamide Stada -valmisteen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko,

kerro asiasta lääkärillesi tai apteekkiin.

Zonisamide Stada -kapselit tulee niellä kokonaisina veden kanssa.

Älä pureskele kapseleita.

Zonisamide Stada voidaan ottaa kerran tai kaksi kertaa vuorokaudessa lääkärisi ohjeiden

mukaisesti.

Jos otat Zonisamide Stada -valmistetta kaksi kertaa vuorokaudessa, ota puolet

vuorokausiannoksesta aamulla ja toinen puoli illalla.

Jos otat enemmän Zonisamide Stada -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi. Ota lääke mukaasi. Saatat tulla uneliaaksi tai saatat menettää tajuntasi. Sinulla

voi myös esiintyä pahoinvointia, mahakipua, lihasnykäyksiä, silmien liikehäiriöitä,

pyörrytystä,

sydämen lyöntien hidastumista sekä hengityksen ja munuaisten toiminnan heikkenemistä. Älä aja

autoa.

Jos unohdat ottaa Zonisamide Stada -valmistetta

Jos unohdat ottaa annoksen, älä huolestu: ota seuraava annos kun sen aika on.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Zonisamide Stada -valmisteen oton

Zonisamide Stada on tarkoitettu pitkäkestoisesti käytettäväksi lääkkeeksi. Älä pienennä

annostasi tai lopeta lääkkeesi käyttöä ellei lääkärisi niin määrää.

Jos lääkärisi neuvoo sinua lopettamaan Zonisamide Stada -valmisteen ottamisen, annostasi

pienennetään vähitellen uusien kohtausten vaaran vähentämiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Zonisamide Stada kuuluu sellaisten lääkkeiden ryhmään (sulfonamidit), jotka voivat aiheuttaa vakavia

allergisia reaktioita, vakavia ihottumia ja verisairauksia, jotka voivat hyvin harvoin johtaa kuolemaan.

Ota välittömästi yhteys lääkäriisi, jos

sinulla on hengitysvaikeuksia, kasvojen, huulten tai kielen turvotusta tai vaikea ihottuma, sillä

nämä oireet saattavat olla merkki siitä, että sinulla on vakava allerginen reaktio

sinulla esiintyy merkkejä ylilämpenemisestä – korkea kehon lämpö, mutta vain vähän tai ei

lainkaan hikoilua,

nopea sydämen lyönti ja hengitys, lihaskouristukset ja sekavuus

sinulla on itsesi vahingoittamista tai itsemurhaa koskevia ajatuksia. Pienellä määrällä

epilepsialääkkeiden, mukaan lukien Zonisamide Stada, käyttäjistä on todettu itsetuhoisia

ajatuksia (ajatuksia itsensä vahingoittamisesta tai itsemurhasta)

sinulla on lihaskipuja tai heikotuksen tunnetta, sillä tämä saattaa olla merkki epänormaalista

lihasten rappeutumisesta, mistä voi olla seurauksena munuaisvaikeudet

sinulle ilmaantuu äkillinen selkä- tai vatsakipu, sinulla on kipua virtsatessa tai jos huomaat

verta virtsassasi, sillä tämä saattaa olla merkki munuaiskivistä

sinulle ilmaantuu silmävaivoja, kuten silmäkipua tai näön sumentumista, kun otat Zonisamide

Stada -valmistetta.

Ota mahdollisimman nopeasti yhteys lääkäriisi, jos:

sinulla on selittämätön ihottuma, sillä se voi kehittyä vakavammaksi ihottumaksi tai ihon

hilseilyksi

tunnet olevasi epätavallisen väsynyt tai kuumeinen, sinulla on kurkkukipua, turvonneita

rauhasia, tai huomaat että saat mustelmia tavallista helpommin, sillä tämä saattaa olla merkki

siitä, että sinulla on verisairaus

sinulla esiintyy merkkejä veren happotason noususta – sinulla on päänsärkyä, raukeutta,

hengästyneisyyttä ja ruokahalun puutetta. Lääkärisi saattaa tarkkailla tai hoitaa tätä tarpeen

mukaan.

Lääkärisi saattaa päättää, että sinun on lopetettava Zonisamide Stada -valmisteen käyttäminen.

Zonisamide Stada -valmisteen yleisimmät haittavaikutukset ovat lieviä. Niitä esiintyy hoidon

ensimmäisen kuukauden aikana ja ne vähenevät tavallisesti hoidon jatkuessa. Iältään 6–17-vuotiailla

lapsilla haittavaikutukset olivat alla kuvattujen kaltaisia, paitsi seuraavissa tapauksissa: keuhkokuume,

kuivuminen, vähentynyt hikoilu

(yleinen) ja epänormaalit maksaentsyymitasot (melko harvinainen).

Hyvin yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä yli 1 potilaalla kymmenestä)

levottomuus, ärtyneisyys, sekavuus, masennus

huono lihaskoordinaatio,

heitehuimaus, huonomuistisuus,

uneliaisuus, kahtena näkeminen

ruokahalun puute, alentunut veren bikarbonaattitaso (aine, joka estää veresi happamoitumista).

Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla kymmenestä)

univaikeudet, oudot tai epätavalliset ajatukset, ahdistuneisuuden tai emotionaalisuuden tunne

ajatuksen hidastuminen, keskittymiskyvyn

puute, epänormaali puhe, epänormaalit

ihotuntemukset (muurahaisia iholla), vapina, tahattomat silmänliikkeet

munuaiskivet

ihottumat, kutina, allergiset ihoreaktiot, kuume, väsymys, flunssan kaltaiset oireet,

kaljuuntuminen

mustelma (katkenneiden ihoverisuonien verenvuodon aiheuttama pieni mustelma)

painonlasku, pahoinvointi,

ruuansulatushäiriö, mahakivut, ripuli (löysä uloste), ummetus

jalkojen turvotus.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla sadasta)

vihaisuus, aggressio, itsemurha-ajatukset, itsemurhayritys

oksentelu

sappirakkotulehdus, sappikivet

virtsarakkokivet

keuhkoinfektio/-tulehdus,

virtsatieinfektiot

veren alhainen kaliumtaso, kouristukset/kohtaukset.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla kymmenestätuhannesta)

hallusinaatiot, muistinmenetys, syvä tajuttomuus, maligni neuroleptioireyhtymä

(kykenemättömyys liikkua, hikoilu,

kuume, inkontinenssi),

epileptinen sarjakohtaus

(pidentyneet tai toistuvat epileptiset kohtaukset)

hengityshäiriöt, hengästyneisyys, keuhkotulehdus

haimatulehdukset (kovat maha- tai selkäkivut)

maksavaivoja, munuaisten vajaatoiminta, kohonnut veren kreatiniinitaso (kuona-aine, jonka

pitäisi yleensä poistua munuaisten kautta)

vakavat ihottumat tai ihon hilseily (voit samanaikaisesti tuntea itsesi huonovointiseksi

sinulle voi nousta kuume)

epänormaali lihasten rappeutuminen (voit tuntea kipua tai heikotusta lihaksissasi), mistä voi

olla seurauksena munuaisongelmat

turvonneita rauhasia, verisairauksia (verisolujen lukumäärän väheneminen, mikä voi tehdä

infektion todennäköisemmäksi ja tehdä sinut kalpeaksi, voit tuntea itsesi väsyneeksi ja

kuumeiseksi ja saatat saada mustelmia tavallista helpommin)

hikoilun

vähentyminen, ylilämpeneminen

glaukooma, joka on silmänpainetta suurentava silmän nestekertymä. Merkkejä glaukoomasta

voivat olla silmäkipu, näön sumentuminen ja näön heikkeneminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus

ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Zonisamide Stada -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä läpipainopakkauksessa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

(EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

25 mg: Säilytä alle 25 °C.

50 mg: Säilytä alle 30 °C.

100 mg: Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä jos huomaat, että kapselit, läpipainopakkaus tai rasia on yhtään vaurioitunut, tai jos

lääkkeessä on näkyviä merkkejä huonontumisesta. Palauta pakkaus apteekkiin.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Zonisamide Stada sisältää

Vaikuttava aine on tsonisamidi.

Zonisamide Stada 25 mg kovat kapselit sisältävät 25 mg tsonisamidia. Zonisamide Stada 50 mg kovat

kapselit sisältävät 50 mg tsonisamidia. Zonisamide Stada 100 mg kovat kapselit sisältävät100 mg

tsonisamidia.

Muut aineet kapseleissa ovat: mikrokiteinen selluloosa, krospovidoni,

hypromelloosi,

makrogoli

3350, natriumstearyylifumaraatti.

Kapselin kuori sisältää: liivate ja titaanidioksidi

(E171). 50 mg kapselin kuori sisältää lisäksi:

musta rautaoksidi (E172). 100 mg kapselin kuori sisältää lisäksi: erytrosiini (E127),

patenttisininen V (E131).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Zonisamide Stada 25 mg kovissa kapseleissa on valkoinen läpinäkymätön runko-osa ja valkoinen

läpinäkymätön pää.

Zonisamide Stada 50 mg kovissa kapseleissa on valkoinen läpinäkymätön runko-osa ja harmaa

läpinäkymätön pää.

Zonisamide Stada 100 mg kovissa kapseleissa on valkoinen läpinäkymätön runko-osa ja punainen

läpinäkymätön pää.

Zonisamide Stada -kapselit on pakattu koteloissa oleviin läpipainopakkauksiin:

25 mg: 14, 28 ja 56 kovaa kapselia, jotka sisältävät valkoista jauhetta.

50 mg: 28 ja 56 kovaa kapselia, jotka sisältävät valkoista jauhetta.

100 mg: 28, 56, 98 ja 196 kovaa kapselia, jotka sisältävät valkoista jauhetta.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Saksa

Muut valmistajat

Chanelle Medical

Dublin Road Loughrea, Co Galway

Irlanti

Akciju sabiedriba ”Grindeks”

Krustpils iela 53, Riga LV-1057

Latvia

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46A, 2730 Herlev

Tanska

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9, 4879 AC Etten-Leur

Alankomaat

Myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

STADA Nordic ApS, Suomen sivuliike

PL 1310

00101 Helsinki

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 14.2.2018

Bipacksedel: Information till användaren

Zonisamide STADA 25 mg hårda kapslar

Zonisamide STADA 50 mg hårda kapslar

Zonisamide STADA 100 mg hårda kapslar

zonisamid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande :

Vad Zonisamide Stada är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Zonisamide Stada

Hur du tar Zonisamide Stada

Eventuella biverkningar

Hur Zonisamide Stada ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Zonisamide Stada är och vad det används för

Detta läkemedel innehåller den aktiva substansen zonisamid och används som ett antiepileptikum.

Zonisamide Stada används vid behandling av epilepsianfall som påverkar en del av hjärnan (partiellt

anfall) med eller utan efterföljande anfall som påverkar hela hjärnan (sekundär generalisering).

Zonisamide Stada kan användas:

Enskilt för att behandla vuxna.

Med andra antiepileptiska läkemedel för att behandla vuxna, ungdomar och barn i åldern 6 år

och äldre.

Zonisamid som finns i Zonisamide Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Zonisamide Stada

Ta inte Zonisamide Stada

om du är allergisk mot zonisamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du är allergisk mot andra läkemedel i gruppen sulfonamider till exempel antibiotika av

sulfonamidtyp, tiazid-diuretika eller antidiabetika i klassen sulfonylurea.

Varningar och försiktighet

Zonisamide Stada tillhör en grupp läkemedel (sulfonamider) som kan ge upphov till allvarliga

allergiska reaktioner, svåra hudutslag och blodrubbningar,

som i mycket sällsynta fall kan ha dödlig

utgång (se avsnitt 4 Eventuella biverkningar).

Svåra hudutslag, inklusive fall av Stevens-Johnsons syndrom, förekommer i samband med

behandling med Zonisamide Stada.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Zonisamide Stada om du

är yngre än 12 år, eftersom du kan löpa en större risk för minskad svettning, värmeslag,

pneumoni och leverproblem. Om du är yngre än 6 år rekommenderas inte Zonisamide

Stada för dig

är äldre, eftersom dosen Zonisamide Stada du tar kanske måste justeras, och det kan vara mer

sannolikt att du får en allergisk reaktion, allvarligt hudutslag, svullnad i fötter och ben samt

klåda när du tar Zonisamide Stada (se avsnitt 4 Eventuella biverkningar)

har leverproblem, eftersom dosen Zonisamide Stada du tar kanske måste justeras

har ögonbesvär såsom glaukom

har njurproblem, eftersom dosen Zonisamide Stada du tar kanske måste justeras

tidigare har haft njursten eftersom du då löper större risk att få fler njurstenar. Minska risken

för njursten genom att dricka tillräckligt med vatten

bor eller semestrar på en plats där vädret är varmt. Zonisamide Stada kan orsaka att du svettas

mindre, vilket kan leda till att din kroppstemperatur stiger. Minska risken genom att dricka

tillräckligt med vatten och hålla dig sval

är underviktig eller har gått ned mycket i vikt. Tala om detta för din läkare, eftersom din vikt

kan minska ytterligare när du tar Zonisamide Stada. Eventuellt måste vikten följas under

behandlingen

är gravid eller skulle kunna bli gravid (se avsnittet ”Graviditet, amning och fertilitet” för

vidare information).

Tala med din läkare innan du börjar ta Zonisamide Stada, om något av ovanstående gäller dig.

Barn och ungdomar

Tala med din läkare om nedanstående risker:

Förebyggande av överhettning och uttorkning hos barn

Zonisamide Stada kan göra att ditt barn svettas mindre och blir överhettat och om ditt barn inte

behandlas kan det leda till hjärnskador och dödsfall. Barn är mest utsatta, särskilt i varmt väder.

När ditt barn tar Zonisamide Stada:

Håll ditt barn svalt, särskilt i varmt väder

Ditt barn måste undvika kraftig ansträngning, särskilt i varmt väder

Ge ditt barn mycket kallt vatten att dricka

Ditt barn får inte ta dessa läkemedel: karbanhydrashämmare (som topiramat och

acetazolamid) och antikolinerga medel (som klomipramin,

hydroxyzin, difenhydramin,

haloperidol, imipramin och oxybutynin).

Om ditt barns hud känns mycket varm med liten eller ingen svettning, om barnet blir förvirrat, får

muskelkramper eller om ditt barns hjärta börjar slå snabbt eller om andningen blir snabb:

Ta med ditt barn till en sval, skuggig plats.

Badda barnets hud med svalt (inte kallt) vatten.

Ge ditt barn kallt vatten att dricka.

Uppsök läkare snabbt.

Kroppsvikt: Du ska väga ditt barn varje månad och kontakta läkaren snarast möjligt om ditt

barn inte går upp tillräckligt i vikt. Zonisamide Stada rekommenderas inte för barn som är

underviktiga eller har dålig aptit, och det bör användas med försiktighet till barn som väger

mindre än 20 kg.

Ökad surhetsgrad i blodet och njurstenar: Minska dessa risker genom att se till att ditt barn

dricker tillräckligt

mycket vatten och inte tar några andra läkemedel som skulle kunna ge

upphov till njurstenar (se Andra läkemedel och Zonisamide Stada). Läkaren kontrollerar ditt

barns nivåer av blodbikarbonat och njurarna (se även avsnitt 4).

Ge inte detta läkemedel till barn under 6 års ålder eftersom det för denna åldersgrupp är okänt om den

möjliga nyttan är större än riskerna.

Andra läkemedel och Zonisamide Stada

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Zonisamide Stada ska användas med försiktighet till vuxna när det tas tillsammans med

läkemedel som kan orsaka njursten såsom topiramat eller acetazolamid. Denna kombination

rekommenderas inte till barn.

Zonisamide Stada kan möjligtvis öka halten av läkemedel som digoxin och kinidin i blodet

och dosen av dessa läkemedel kan därför behöva sänkas.

Andra läkemedel som fenytoin, karbamazepin, fenobarbiton och rifampicin kan minska halten

Zonisamide Stada i blodet, och dosen Zonisamide Stada kan behöva justeras.

Zonisamide Stada med mat och dryck

Zonisamide Stada kan tas med eller utan föda.

Graviditet amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Om du är kvinna i fertil ålder måste du använda en adekvat preventivmetod under behandling med

Zonisamide Stada och i en månad efter avslutad behandling med Zonisamide Stada.

Du får ta Zonisamide Stada medan du är gravid endast om din läkare säger att du kan. Forskning har

visat en ökad risk för medfödda missbildningar hos barn till kvinnor som behandlas med läkemedel

mot epilepsi. En studie visade ett spädbarn som föds till mödrar som använder zonisamid under

graviditet var mindre än vad som förväntades för deras ålder vid födseln, jämfört med barn som föddes

til mödrar som behandlats med lamotrigin som monoterapi. Se till att du är fullt informerad om

riskerna och fördelarna med att använda zonisamid för epilepsi under graviditet.

Du får inte amma medan du tar Zonisamide Stada och under den första månaden efter att du har slutat

att ta Zonisamide Stada.

Det finns inga kliniska data om effekterna av zonisamid på fertilitet hos människa. Studier på djur har

visat förändringar i fertilitetsparametrarna.

Körförmåga och användning av maskiner

Zonisamide Stada kan påverka din koncentrations- och reaktionsförmåga och kan göra att du känner

dig sömnig, särskilt i början av behandlingen och när din dos har ökats. Var särskilt försiktig när du

kör bil eller använder maskiner, om Zonisamide Stada påverkar dig på detta sätt.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Zonisamide Stada innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per kapsel, dvs är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Zonisamide Stada

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Rekommenderad dos för vuxna

När du tar Zonisamide Stada enskilt

Startdosen är 100 mg som tas en gång dagligen.

Denna kan höjas med upp till 100 mg i intervaller på två veckor.

Den rekommenderade dosen är 300 mg en gång dagligen.

När du tar Zonisamide Stada med andra antiepileptiska läkemedel

Startdosen är 50 mg dagligen uppdelad i två lika stora doser om 25 mg.

Dosen kan ökas med upp till 100 mg i intervall om en till två veckor.

Den rekommenderade dagliga dosen är mellan 300 mg och 500 mg.

En del patienter får effekt av lägre doser. Dosen kan ökas långsammare om du får

biverkningar, om du är äldre eller om du har problem med njurarna eller levern.

Användning till barn (6 till 11 år) och ungdomar (12 till 17 år) som väger minst 20 kg

Startdosen är 1 mg per kg kroppsvikt som tas en gång om dagen.

Denna dos kan ökas med 1 mg per kg kroppsvikt med intervall på en till två veckor.

Den rekommenderade dagliga dosen är 6 till 8 mg per kg för ett barn med en kroppsvikt på

upp till 55 kg eller 300 till 500 mg för ett barn med en kroppsvikt på mer än 55 kg (beroende

på vilken dos som är lägst) som tas en gång om dagen.

Exempel: Ett barn som väger 25 kg ska ta 25 mg en gång om dagen under den första veckan, och

sedan öka den dagliga dosen med 25 mg vid starten av varje vecka tills en daglig dos mellan 150 och

200 mg har uppnåtts.

Om du upplever att effekten av Zonisamide Stada är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare

eller apotekspersonal.

Zonisamide Stada kapslar måste sväljas hela med vatten.

Tugga inte kapslarna.

Zonisamide Stada kan tas en eller två gånger om dagen enligt läkarens ordination.

Om du tar Zonisamide Stada två gånger om dagen ska du ta halva dagsdosen på morgonen och

halva dagsdosen på kvällen.

Om du har tagit för stor mängd av Zonisamide Stada

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av

misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige, 09 471 977 i

Finland) för bedömning av risken samt rådgivning, tag ditt läkemedel med dig. Du kan bli sömnig

eller förlora medvetandet. Du kan också må illa, ha magsmärtor, muskelspasmer, ofrivilliga

ögonrörelser, känna dig svag, ha långsam hjärtrytm, nedsatt andning eller nedsatt njurfunktion. Kör

inte bil.

Om du har glömt att ta Zonisamide Stada

Om du glömmer att ta en dos Zonisamide Stada, ska du helt enkelt ta nästa dos som vanligt.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Zonisamide Stada

Zonisamide Stada är avsett för långtidsbehandling. Minska inte dosen eller sluta att ta

läkemedlet, om inte din läkare råder dig att göra det.

Om din läkare råder dig att avsluta behandlingen med Zonisamide Stada, kommer din dos att

minskas gradvis för att minska risken för att du drabbas av fler anfall.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Zonisamide Stada tillhör en grupp läkemedel (sulfonamider) som kan ge upphov till allvarliga,

allergiska reaktioner, svåra hudutslag och blodrubbningar som i mycket sällsynta fall kan ha dödlig

utgång.

Kontakta omedelbart din läkare om

har svårighet att andas, svullnad av ansikte, läppar eller tunga eller svåra hudutslag eftersom

det kan tyda på att du har en allvarlig, allergisk reaktion

har tecken på överhettning – hög kroppstemperatur men liten eller ingen svettning, snabba

hjärtslag och snabb andning, muskelkramper och förvirring

har tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Ett litet antal personer som behandlas

med läkemedel mot epilepsi, som t.ex. Zonisamide Stada, har haft tankar på att skada sig

själva eller begå självmord

har muskelvärk eller känsla av svaghet eftersom dessa symtom kan vara tecken på onormal

muskelnedbrytning som kan leda till njurproblem

får plötslig värk i rygg eller mage, värk när du kissar eller blod i urinen eftersom dessa

symtom kan tyda på njursten

utvecklar synbesvär såsom ögonsmärta eller dimsyn medan du tar Zonisamide Stada.

Kontakta din läkare snarast möjligt om du:

får oförklarliga hudutslag eftersom dessa kan utvecklas till allvarligare utslag eller

hudfjällning

känner dig ovanligt trött eller febrig, har ont i halsen, svullna körtlar eller har märkt att du lätt

får blåmärken, eftersom dessa symtom kan betyda att du har en blodrubbning

har tecken på en ökad surhetsgrad i blodet – får huvudvärk, blir dåsig, andfådd eller förlorar

aptiten. Detta måste eventuellt kontrolleras eller behandlas av läkare.

Din läkare kan bestämma att du bör sluta använda Zonisamide Stada.

De vanligaste biverkningarna av Zonisamide Stada är lindriga. De uppstår under den första månaden

av behandlingen och avtar vanligen under fortsatt behandling. Hos barn i åldern 6 till 17 år var

biverkningarna förenliga med de som beskrivs nedan med följande undantag: pneumoni, uttorkning,

minskad svettning (vanligt) och onormala leverenzymer (mindre vanligt).

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

rastlöshet, irritabilitet,

förvirring, depression

dålig muskelkoordination,

yrsel, dåligt minne, sömnighet, dubbelseende

dålig aptit, minskad halt bikarbonat i blodet (ett ämne som förebygger försurning av blodet).

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

sömnlöshet, främmande eller ovanliga tankar, ångestkänslor eller känslosamhet

långsam tankegång, nedsatt koncentrationsförmåga, talsvårigheter, onormala hudförnimmelser

(domningar), darrningar, ofrivilliga ögonrörelser

njursten

hudutslag, klåda, allergiska reaktioner, feber, trötthet, influensaliknande symtom, håravfall

ekymos (ett litet blåmärke orsakat av blod från ett läckande blodkärl i huden)

viktminskning,

illamående, matsmältningsbesvär, magsmärtor, diarré (lös avföring),

förstoppning

svullnad i fötter och ben.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

vrede, aggression, självmordstankar, självmordsförsök

kräkningar

inflammation i gallblåsa, gallsten

sten i urinvägarna

lunginfektion/-inflammation, urinvägsinfektion

låg kaliumhalt i blodet, kramper/anfall.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

hallucinationer, minnesförlust, koma, malignt neuroleptiskt syndrom (oförmåga att röra sig,

svettning, feber, inkontinens), förlängda eller upprepade epilepsianfall

andningsbesvär, andfåddhet, lunginflammation

inflammation i bukspottkörteln (svår smärta i mage eller rygg)

leverproblem, njursvikt, förhöjt kreatinin i blodet (en avfallsprodukt som vanligen förs bort av

njurarna)

svåra hudutslag eller hudfjällning (samtidigt som du kan känna dig dålig eller få feber)

onormal muskelnedbrytning (du kan ha muskelvärk eller musklerna känns svaga) som kan

leda till njurproblem

svullna körtlar, blodrubbningar (nedsatt antal blodkroppar som kan leda till infektion och få

dig att se blek ut, känna dig trött och febrig eller orsaka att du lättare får blåmärken)

nedsatt svettning, värmeslag

glaukom, som innebär blockering av vätskeflödet i ögat vilket orsakar ökat tryck i ögat.

Ögonsmärta, dimsyn eller försämrad syn kan uppträda och vara tecken på glaukom.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

i Finland:

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för

läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

i Sverige:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Zonisamide Stada ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blistret och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

25 mg: Förvaras vid högst 25 °C.

50 mg: Förvaras vid högst 30

100 mg: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Använd inte läkemedlet om du märker att kapslarna, blistret eller kartongen är skadade eller om du ser

tecken på att läkemedlet har försämrats. Lämna tillbaka förpackningen till apoteket.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är zonisamid.

Zonisamide Stada 25 mg hårda kapslar innehåller 25 mg zonisamid. Zonisamide Stada 50 mg hårda

kapslar innehåller 50 mg zonisamid. Zonisamide Stada 100 mg hårda kapslar innehåller 100 mg

zonisamid.

Övriga innehållsämnen i kapseln är: mikrokristallin cellulosa, krospovidon, hypromellose,

makrogol 3350, natriumstearylfumarat.

Kapselhöljet består av: gelatin och titandioxid (E171). Höljet på kapseln om 50 mg innehåller

också: svart järnoxid (E172). Höljet på kapseln om 100 mg innehåller också erytrosin (E127)

och patentblått V (E131).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zonisamide Stada 25 mg hårda kapslar har vit ogenomskinlig

kropp och vitt ogenomskinligt

lock.

Zonisamide Stada 50 mg hårda kapslar har vit ogenomskinlig

kropp och grått ogenomskinligt

lock.

Zonisamide Stada 100 mg hårda kapslar har vit ogenomskinlig

kropp och rött ogenomskinligt

lock.

Zonisamide Stada kapslar är förpackade i blister som levereras i kartonger om:

25 mg: 14, 28 och 56 hårda kapslar innehållande vitt pulver.

50 mg: 28 och 56 hårda kapslar innehållande vitt pulver.

100 mg: 28, 56, 98 och 196 hårda kapslar innehållande vitt pulver.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Övriga tillverkare

Chanelle Medical

Dublin Road Loughrea, Co Galway

Irland

Akciju sabiedriba ”Grindeks”

Krustpils iela 53, Riga LV-1057

Lettland

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46A, 2730 Herlev

Danmark

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9, 4879 AC Etten-Leur

Nederländerna

Lokal företrädare:

i Finland:

STADA Nordic ApS, filial i Finland

PB 1310

00101 Helsingfors

i Sverige:

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46A

2730 Herlev

Danmark

Denna bipacksedel ändrades senast

i Finland 14.2.2018

i Sverige

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zonisamide STADA 25 mg kovat kapselit

Zonisamide STADA 50 mg kovat kapselit

Zonisamide STADA 100 mg kovat kapselit

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Zonisamide Stada 25 mg kovat kapselit:

Yksi kova kapseli sisältää 25 mg tsonisamidia.

Zonisamide Stada 50 mg kovat kapselit:

Yksi kova kapseli sisältää 50 mg tsonisamidia.

Zonisamide Stada 100 mg kovat kapselit:

Yksi kova kapseli sisältää 100 mg tsonisamidia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Kapseli, kova.

Zonisamide Stada 25 mg:

Noin 14 mm, valkoinen läpinäkymätön runko-osa ja valkoinen läpinäkymätön pää, sisältää valkoista

jauhetta.

Zonisamide Stada 50 mg:

Noin 16 mm, valkoinen läpinäkymätön runko-osa ja harmaa läpinäkymätön pää, sisältää valkoista

jauhetta.

Zonisamide Stada 100 mg:

Noin 19 mm, valkoinen läpinäkymätön runko-osa ja punainen läpinäkymätön pää, sisältää valkoista

jauhetta.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Zonisamide Stada on tarkoitettu:

monoterapiaksi aikuisille

äskettäin diagnosoiduille

epilepsiapotilaille

paikallisalkuisten

kohtausten, joihin joko liittyy tai ei liity toissijainen yleistyminen, hoitoon (ks. kohta 5.1)

liitännäishoidoksi

aikuisille ja nuorille potilaille sekä vähintään 6-vuotiaille

lapsille

paikallisalkuisten kohtausten, joihin joko liittyy tai ei liity toissijainen yleistyminen, hoitoon.

4.2

Annostus ja antotapa

Annostus – Aikuiset

Annoksen asteittainen lisääminen ja ylläpito

Tsonisamidia voidaan käyttää monoterapiana tai se voidaan liittää nykyiseen hoitoon aikuisille. Annos

on säädettävä kliinisen vasteen mukaan. Suositeltu annoksen asteittainen lisääminen ja ylläpitoannos

selostetaan taulukossa 1. Joillekin

potilaille,

erityisesti sellaisille potilaille, jotka eivät saa CYP3A4:ää

indusoivia lääkeaineita, voidaan vaste saada aikaan alemmilla annoksilla.

Hoidon keskeyttäminen

Kun tsonisamidihoito aiotaan lopettaa, sen tulee tapahtua vähitellen (ks. kohta 4.4). Aikuispotilailla

tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa annosta on vähennetty 100 mg viikon välein ja samalla muiden

epilepsialääkkeiden annoksia on säädetty (tarpeen mukaan).

Taulukko 1.

Aikuiset – suositeltu annoksen asteittainen lisääminen ja ylläpitohoito

Hoito-ohjelma

Titrausvaihe

Tavallinen ylläpitoannos

Monoterapia

Äskettäin

diagnosoidut

aikuispotilaat

Viikko 1+2

Viikko 3+4

Viikko 5+6

300 mg/vrk

(kerran vuorokaudessa).

Jos suurempi annos on

tarpeen, nosta annosta

kahden viikon välein 100 mg

kerrallaan korkeintaan 500

mg:aan asti.

100 mg/vrk

(kerran

vuorokaudessa)

200 mg/vrk

(kerran

vuorokaudessa)

300 mg/vrk

(kerran

vuorokaudessa)

Liitännäishoito

- yhdessä

CYP3A4-

indusoijien

kanssa

(ks. kohta 4.5)

Viikko 1

Viikko 2

Viikko 3–5

300–500 mg vuorokaudessa

(kerran vuorokaudessa tai

jaettuna kahteen

annoskertaan).

50 mg/vrk

(jaettuna

kahteen

annoskertaan)

100 mg/vrk

(jaettuna

kahteen

annoskertaan)

Nosta annosta

viikon välein

100 mg

kerrallaan

- ilman CYP3A4-

indusoijia;

munuaisten tai

maksan

vajaatoimintaan

liittyen

Viikko 1+2

Viikko 3+4

Viikko 5–10

300–500 mg vuorokaudessa

(kerran vuorokaudessa tai

jaettuna kahteen

annoskertaan).

Joillakin potilailla hoitovaste

saadaan pienemmillä

annoksilla.

50 mg/vrk

(jaettuna

kahteen

annoskertaan)

100 mg/vrk

(jaettuna

kahteen

annoskertaan)

Nosta annosta

kahden viikon

välein

korkeintaan 100

mg kerrallaan

Tsonisamidin yleiset annostussuositukset erityisryhmillä

Pediatriset potilaat (vähintään 6-vuotiaat)

Annoksen asteittainen suurentaminen ja ylläpitoannos

Tsonisamidi on lisättävä nykyiseen hoitoon vähintään 6-vuotiaille pediatrisille potilaille. Annos on

säädettävä kliinisen vasteen mukaan. Suositeltu annoksen asteittainen suurentaminen ja ylläpitoannos

selostetaan taulukossa 2. Joillekin

potilaille,

erityisesti sellaisille potilaille, jotka eivät saa CYP3A4:ää

indusoivia lääkeaineita, voidaan vaste saada aikaan pienemmillä annoksilla.

Lääkärien on kiinnitettävä pediatristen potilaiden ja näiden vanhempien/hoitajien

huomio

(pakkausselosteessa annettuihin) ohjeisiin lämpöhalvauksen ehkäisemisestä (ks. kohta 4.4 Pediatriset

potilaat).

Taulukko 2.

Pediatriset (vähintään 6-vuotiaat) potilaat – annoksen asteittainen

suurentaminen ja ylläpitoannos

Hoito-ohjelma

Titrausvaihe

Tavallinen ylläpitoannos

Liitännäishoito

- yhdessä

CYP3A4-

indusoijien

kanssa

(ks. kohta 4.5)

Viikko 1

Viikot 2–8

Potilaat, jotka

painavat

20–55 kg

Potilaat, jotka

painavat > 55 kg

1 mg/kg/vrk

(kerran

vuorokaudessa)

Nosta annosta

viikon välein 1

mg/kg kerrallaan

6–8 mg/kg/vrk

(kerran

vuorokaudessa)

300–500 mg/vrk

(kerran

vuorokaudessa)

- ilman CYP3A4-

indusoijia

Viikot 1+2

Viikot ≥ 3

6–8 mg/kg/vrk

(kerran

vuorokaudessa)

300–500 mg/vrk

(kerran

vuorokaudessa)

1 mg/kg/vrk

(kerran

vuorokaudessa)

Nosta annosta

kahden viikon

välein 1 mg/kg

kerrallaan

Huom.:

Terapeuttisen annoksen ylläpidon varmistamiseksi lapsen painoa on tarkkailtava ja annos

tarkistettava, sillä paino voi muuttua korkeintaan 55 kg painavilla lapsilla. Annos on

6-8 mg/kg/vrk ja korkeintaan 500 mg/vrk.

Tsonisamidin turvallisuutta ja tehoa alle 6-vuotiaiden ja alle 20 kg painavien lasten hoidossa ei ole

vielä varmistettu.

Kliinisistä tutkimuksista on niukasti tietoa alle 20 kg painavista potilaista. Sen vuoksi vähintään 6-

vuotiaita lapsia, jotka painavat alle 20 kg, on hoidettava varoen.

Hoidon lopettaminen

Kun tsonisamidihoito aiotaan lopettaa, sen tulee tapahtua vähitellen (ks. kohta 4.4). Kliinisissä

tutkimuksissa, joihin osallistui pediatrisia potilaita, annosta pienennettiin kerrallaan noin 2 mg/kg

viikon välein (so. taulukossa 3 esitetyn ohjelman mukaisesti).

Taulukko 3.

Pediatriset (vähintään 6-vuotiaat) potilaat – annoksen suositeltu pienentäminen

titraamalla

Paino

Pienennä annosta kerrallaan viikon välein:

20–28 kg

25–50 mg/vrk*

29–41 kg

50–75 mg/vrk*

42–55 kg

100 mg/vrk*

> 55 kg

100 mg/vrk*

Huom.:

* Annokset annetaan kerran vuorokaudessa.

Iäkkäät

Varovaisuutta tulee noudattaa, kun hoito aloitetaan iäkkäillä potilailla, sillä tietoa tsonisamidin

käytöstä näillä potilailla

on vähän. Lääkettä määräävien lääkärien tulee myös ottaa huomioon

tsonisamidin turvallisuusprofiili

(ks. kohta 4.8).

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavia potilaita tulee hoitaa varoen, sillä tsonisamidin käytöstä näillä

potilailla on vain vähän tietoa ja tsonisamidin tavallista hitaampi titraaminen voi olla välttämätöntä.

Koska tsonisamidi ja sen metaboliitit erittyvät munuaisten kautta, lääkkeen antaminen tulee lopettaa

potilailla, joille kehittyy akuutti munuaisten vajaatoiminta tai joilla seerumin kreatiniinin nousun

havaitaan olevan kliinisesti merkitsevää ja pysyvää.

Munuaisten vajaatoimintapotilailla

tsonisamidin kerta-annosten munuaispuhdistuma korreloi

positiivisesti

kreatiniinin puhdistuman kanssa. Tsonisamidin plasman AUC nousi 35 % niillä

potilailla, joilla kreatiniinin

puhdistuma oli < 20 ml/min.

Maksan vajaatoimintaa sairastavat potilaat

Maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla tsonisamidin käyttöä ei ole tutkittu. Siksi vaikeaa

maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla käyttöä ei suositella. Varovaisuutta tulee noudattaa

lievää tai kohtalaista maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoidossa, ja tsonisamidin tavallista

hitaampi asteittainen säätäminen voi olla välttämätöntä.

Antotapa

Zonisamide Stada kovat kapselit otetaan suun kautta.

Ruokailun vaikutus

Zonisamide Stada kovat kapselit voidaan ottaa joko ruokailun yhteydessä tai ilman ruokaa (ks.

kohta 5.2).

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, sulfonamideille

tai kohdassa 6.1 mainituille

apuaineille.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Selittämätön ihottuma

Zonisamide Stada -hoidon yhteydessä esiintyy vakavia ihottumia, mukaan luettuna Stevens-

Johnsonin oireyhtymä -tapauksia.

Tsonisamidin antamisen lopettamista tulee harkita sellaisilla potilailla, joille kehittyy muutoin

selittämätön ihottuma. Kaikkia potilaita, joille kehittyy ihottuma tsonisamidin käytön aikana, täytyy

tarkkailla tiiviisti ja erityisen huolellisesti on tarkkailtava potilaita, jotka saavat samanaikaisesti

epilepsialääkkeitä, jotka yksinään käytettyinäkin saattavat aiheuttaa ihottumia.

Lopettamiseen liittyvät kohtaukset

Nykyisen kliinisen käytännön mukaisesti tsonisamidihoidon lopettamisen epilepsiapotilailla tulee

kohtauksien välttämiseksi tapahtua annosta lopetuksen yhteydessä vähitellen pienentämällä.

Tsonisamidin kanssa samanaikaisesti annettavien epilepsialääkkeiden lopettamisesta sen jälkeen, kun

kohtaukset on liitännäishoitona annettavan tsonisamidin avulla saatu hallintaan, ei ole riittävästi tietoa

jotta voitaisiin siirtyä tsonisamidin antamiseen ainoana lääkkeenä. Samanaikaisesti annettavien

epilepsialääkkeiden annostelu tulee sen takia lopettaa varovaisuutta noudattaen.

Sulfonamidiin

liittyvät reaktiot

Tsonisamidi on bentsisoksatsolijohdannainen,

joka sisältää sulfonamidiryhmän. Vakavia

immuuniperäisiä haittavaikutuksia, joita liittyy sulfonamidiryhmän

sisältäviin lääkevalmisteisiin, ovat

esim. ihottuma, allerginen reaktio ja vakavat hematologiset häiriötilat, mukaan lukien aplastinen

anemia, jotka hyvin harvoin voivat johtaa kuolemaan.

Agranulosytoosi-, trombosytopenia-, leukopenia-, aplastinen anemia-, pansytopenia- ja

leukosytoositapauksia on raportoitu. Saatavissa ei ole riittävästi tietoa näiden tapausten sekä hoidon

annoksen ja keston välisen yhteyden arvioimiseksi.

Akuutti myopia ja sekundaarinen ahdaskulmaglaukooma

Oireyhtymää, johon kuuluvat akuutti myopia ja siihen liittyvä sekundaarinen ahdaskulmaglaukooma,

on raportoitu tsonisamidia saavilla potilailla. Oireita voivat olla äkillinen näöntarkkuuden

heikkeneminen ja/tai silmäkipu. Silmälöydöksiä voivat olla myopia, etukammion madaltuminen,

silmän verekkyys (punoitus) ja kohonnut silmänpaine. Oireyhtymään saattaa liittyä suprasiliaarinen

nestekertymä, mikä johtaa linssin ja iiriksen anterioriseen siirtymään sekundaarisen

ahdaskulmaglaukooman yhteydessä. Oireet voivat ilmetä jo tuntien tai vasta viikkojen kuluessa

tsonisamidihoidon

aloittamisesta. Hoitona ovat tsonisamidilääkityksen keskeyttäminen

mahdollisimman nopeasti hoitavan lääkärin harkinnan mukaan ja asianmukaiset toimenpiteet

silmänpaineen alentamiseksi. Mistä tahansa syystä johtuva kohonnut silmänpaine voi hoitamattomana

johtaa vakaviin jälkiseurauksiin mukaan lukien pysyvään näönmenetykseen. Varovaisuutta on

noudatettava, kun tsonisamidihoitoa annetaan potilaille, joilla on aiemmin ollut silmäsairauksia.

Itsetuhoajatukset ja -käyttäytyminen

Epilepsialääkkeiden käyttäjillä on raportoitu itsetuhoajatuksia ja -käyttäytymistä lääkkeen

käyttötarkoituksesta riippumatta. Satunnaistettujen, plasebokontrolloitujen

epilepsialääketutkimusten

meta-analyysi osoitti itsetuhoajatusten ja -käyttäytymisen riskin vähäistä lisääntymistä. Riskin kasvun

mekanismia ei tunneta, eikä lisääntyneen riskin mahdollisuutta voida sulkea pois tsonisamidin

käyttäjillä.

Potilaita tulee seurata itsetuhoajatusten ja -käyttäytymisen varalta, ja asianmukaisen hoidon tarvetta

tulee harkita. Potilaita (ja heidän omaisiaan) tulee neuvoa ottamaan yhteyttä lääkäriin, mikäli

itsetuhoajatuksia tai -käyttäytymistä esiintyy.

Munuaiskivet

Joillakin,

erityisesti munuaiskivitautiin taipuvaisilla potilailla, saattaa olla lisääntynyt munuaiskivien

muodostumisen vaara siihen liittyvine merkkeineen ja oireineen, kuten munuaiskoliikki,

munuaiskipu

tai kylkikipu. Munuaiskivitauti

saattaa aiheuttaa kroonisen munuaisvaurion. Munuaiskivitaudin

riskitekijöitä ovat aikaisemmin esiintynyt munuaiskivien muodostuminen, suvussa aikaisemmin

esiintynyt munuaiskivitauti

ja hyperkalsiuria. Mikään näistä riskitekijöistä ei luotettavasti ennakoi

munuaiskivien muodostumista tsonisamidihoidon

aikana. Lisäksi vaara saattaa olla suurentunut

potilailla, jotka saavat muuta munuaiskivitautiin

liittyvää lääkitystä. Nesteytyksen lisääminen ja

suurehkot virtsamäärät saattavat vähentää munuaiskivien muodostumisen vaaraa, erityisesti potilailla,

joilla on niille altistavia riskitekijöitä.

Metabolinen asidoosi

Tsonisamidihoitoon

liittyy hyperkloreeminen metabolinen asidoosi ilman anionivajetta (eli seerumin

bikarbonaatin väheneminen alle normaalin viitearvon, kun kroonista respiratorista alkaloosia ei ole).

Tämän metabolisen asidoosin aiheuttaa munuaisten bikarbonaattihukka, joka johtuu tsonisamidin

hiilianhydraasiin kohdistuvasta estovaikutuksesta. Tällaista elektrolyyttien epätasapainoa on havaittu,

kun tsonisamidia on käytetty lumekontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa sekä markkinoille

tulon

jälkeisenä kautena. Tsonisamidin aiheuttamaa metabolista asidoosia esiintyy yleensä hoidon

varhaisessa vaiheessa, vaikkakin tapauksia voi esiintyä milloin tahansa hoidon aikana. Bikarbonaatin

väheneminen on tavallisesti pientä/kohtalaista (keskimääräinen vähenemä noin 3,5 mEq/l aikuisten

300 mg:n vuorokausiannoksilla); voimakkaampaa vähenemistä voi potilailla esiintyä harvoin.

Asidoosille altistavat sairaustilat tai hoidot (esim. munuaissairaus, vaikeat respiratoriset sairaudet,

status epilepticus, ripuli, leikkaus, ketogeeninen ruokavalio tai lääkevalmisteet) saattavat lisätä

tsonisamidin bikarbonaattia vähentäviä vaikutuksia.

Tsonisamidin aiheuttama metabolisen asidoosin riski näyttää olevan yleisempää ja vakavampaa

nuorilla potilailla. Seerumin bikarbonaattitasoja täytyy asianmukaisesti mitata ja tarkkailla

tsonisamidihoitoa saavilla potilailla,

joilla on jo entuudestaan sairauksia, jotka lisäävät asidoosin

riskiä, potilailla, joilla on metabolisen asidoosin aiheuttamien haittavaikutusten lisääntynyt riski ja

potilailla, joilla on metaboliseen asidoosiin viittaavia oireita. Jos metabolinen asidoosi kehittyy ja on

pitkäkestoinen, tulee harkita tsonisamidiannoksen pienentämistä tai annostelun lopettamista (asteittain

lopettamalla tai hoitoannosta vähentämällä), koska se voi johtaa osteopenian kehittymiseen. Jos

potilaan tsonisamidihoitoa päätetään jatkaa pitkäkestoisesta asidoosista huolimatta, tulee harkita

emäksen antamista.

Tsonisamidia tulee käyttää varoen aikuispotilaille,

joita on samanaikaisesti hoidettu

hiilihappoanhydraasin

estäjillä, kuten topiramaatilla tai asetatsolamidilla, sillä tietoa ei ole riittävästi

jotta farmakodynaaminen interaktio voitaisiin poissulkea (ks. myös kohta 4.4 Pediatriset potilaat ja

kohta 4.5).

Lämpöhalvaus

Hikoilun vähentymistä ja kehonlämmön nousua on raportoitu pääasiassa lapsipotilailla (ks. täydellinen

varoitus kohdasta 4.4 Pediatriset potilaat). Varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa aikuisia, kun

tsonisamidia määrätään yhdessä muiden sellaisten lääkevalmisteiden kanssa, jotka altistavat potilaan

lämmönsäätelyhäiriöille. Näitä ovat mm. hiilihappoanhydraasin

estäjät ja lääkevalmisteet, joilla on

antikolinergista vaikutusta (ks. myös kohta 4.4 Pediatriset potilaat).

Haimatulehdus

Tsonisamidihoitoa saavilla potilailla,

joilla kehittyy pankreatiitin kliinisiä merkkejä ja oireita,

suositetaan haiman lipaasi- ja amylaasitasojen monitorointia. Jos pankreatiitti on osoitettavissa eikä

siihen ole muuta ilmeistä syytä, suositetaan harkittavaksi tsonisamidihoidon

lopettamista ja

asianmukaisen hoidon aloittamista.

Rabdomyolyysi

Tsonisamidihoitoa saavilla potilailla,

joilla kehittyy vakavaa lihaskipua ja/tai lihasheikkoutta

kuumeeseen liittyen tai kuumeettomana, suositetaan lihasvaurioentsyymien tutkimista, mukaan lukien

seerumin kreatiinifosfokinaasi-

ja aldolaasitasot. Jos tasot ovat nousseet eikä muita selviä syitä kuten

traumaa tai grand mal -kohtauksia ole, suositetaan tsonisamidihoidon lopettamista ja

tarkoituksenmukaisen hoidon aloittamista.

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi

Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, tulee käyttää tehokasta ehkäisyä tsonisamidihoidon

aikana ja

yhden kuukauden ajan hoidon lopettamisen jälkeen (ks. kohta 4.6.). Tsonisamidihoitoa ei tule antaa

naisille, jotka voivat tulla raskaaksi ja jotka eivät käytä tehokasta ehkäisyä, ellei se ole selkeästi

tarpeellista, ja vain, jos mahdollisen hyödyn katsotaan oikeuttavan riskin sikiölle. Naisille, jotka voivat

tulla raskaaksi, tulee antaa asiantuntijan neuvontaa tsonisamidihoidon mahdollisista sikiöön

kohdistuvista vaikutuksista, ja riski/hyötysuhteesta tulee keskustella potilaan kanssa ennen hoidon

aloittamista. Naisten, jotka suunnittelevat raskautta, on käytävä asiantuntijan vastaanotolla, jotta

tsonisamidihoidon

tarve voidaan arvioida uudelleen ja jotta muita hoitovaihtoehtoja voidaan harkita.

Tsonisamidilla potilaitaan hoitavien lääkärien tulee varmistaa, että potilaille on annettu tietoa

asianmukaisen, tehokkaan ehkäisyn tarpeesta ja että potilaat käyttävät asianmukaista ehkäisyä, ja

lääkärin tulee oman kliinisen

arvionsa mukaan päättää ovatko potilaan käyttämät oraaliset

ehkäisyvalmisteet tai niiden annokset riittäviä potilaan kliininen tila huomioiden.

Paino

Tsonisamidi saattaa aiheuttaa painonlaskua. Ravintolisää tai ruoka-annosten suurentamista voidaan

harkita jos potilaan paino laskee tai potilas on alipainoinen tämän lääkehoidon aikana. Jos oleellista

epätoivottavaa painonlaskua tapahtuu, tsonisamidin annostelun lopettamista tulee harkita. Painon

lasku on potentiaalisesti vakavampi lapsilla (ks. kohta 4.4 Pediatriset potilaat).

Pediatriset potilaat

Yllä mainitut varoitukset ja varotoimenpiteet koskevat myös nuoria ja pediatrisia potilaita. Alla

mainitut varoitukset ja varotoimenpiteet koskevat enemmän pediatrisia ja nuoria potilaita.

Lämpöhalvaus ja dehydraatio

Lasten ylikuumenemisen ja dehydraation estäminen

Tsonisamidi voi saada lapset hikoilemaan vähemmän ja ylikuumenemaan. Jos lasta ei hoideta, tämä

voi johtaa aivovaurioon ja kuolemaan. Lasten riski on suurin erityisesti kuumalla ilmalla.

Kun lapsi käyttää tsonisamidia:

lapsen pitäisi pysyä viileänä, erityisesti kuumalla ilmalla

lapsen täytyy välttää raskasta liikuntaa, erityisesti kuumalla ilmalla

lapsen täytyy juoda paljon kylmää vettä

lapsi ei saa ottaa seuraavia lääkkeitä:

hiilihappoanhydraasin

estäjät (kuten topiramaatti ja asetatsolamidi), tai antikolinergiset aineet

(kuten klomipramiini, hydroksitsiini,

difenhydramiini, haloperidoli,

imipramiini

oksibutyniini).

MIKÄLI SEURAAVIA ILMENEE, LAPSI TARVITSEE KIIREELLISTÄ

LÄÄKÄRINHOITOA:

Iho tuntuu erittäin kuumalta, mutta lapsi hikoilee hyvin vähän tai ei ollenkaan, lapsi vaikuttaa

sekavalta tai hänellä on lihaskramppeja tai lapsen sykkeestä tai hengityksestä tulee nopeaa.

Vie lapsi viileään, varjoisaan paikkaan.

Pidä lapsen iho viileänä veden avulla.

Anna lapselle juotavaksi kylmää vettä.

Hikoilun lisääntymistä ja kehon lämmön nousua on raportoitu pääasiassa pediatrisilla potilailla.

Joitakin sairaalahoitoa vaativia lämpöhalvaustapauksia on diagnosoitu. Sairaalahoitoa vaativia ja

kuolemaan johtavia lämpöhalvaustapauksia on raportoitu. Useimmat ilmoitukset tehtiin lämpimällä

ilmalla. Lääkärien on keskusteltava potilaiden ja näiden huoltajien kanssa lämpöhalvauksen

mahdollisesta vakavuudesta, tilanteista, joissa se voi syntyä, sekä tarvittavista toimenpiteistä merkkien

tai oireiden ilmaantuessa. Potilaita tai näiden huoltajia on kehotettava huolehtimaan nesteytyksestä ja

välttämään altistusta liian korkeille lämpötiloille ja rasittavaa fyysistä liikuntaa potilaan tilan mukaan.

Lääkkeen määrääjien on kiinnitettävä pediatristen potilaiden ja näiden vanhempien/huoltajien

huomio

pakkausselosteessa annettuihin ohjeisiin lasten lämpöhalvauksen ja ylikuumenemisen ehkäisemisestä.

Kuivumiseen, hikirauhasten vajaatoimintaan tai kehon lämmön kohoamiseen liittyvien oireiden

ilmaantuessa tsonisamidin käytön lopettamista on harkittava.

Tsonisamidia ei pidä käyttää pediatrisille potilaille samanaikaisesti muiden lääkkeiden kanssa, jotka

altistavat potilaat kuumuuteen liittyville sairauksille. Näitä lääkkeitä ovat mm. hiilihappoanhydraasin

estäjät ja antikolinergistä aktiviteettia aiheuttavat lääkevalmisteet.

Kehon paino

Painon laskuun, joka johtaa yleisen terveydentilan huonontumiseen ja epilepsialääkityksen pois

jättämiseen, on liittynyt

kuolemantapaus (ks. kohta 4.8). Tsonisamidia ei suositella pediatrisille

potilaille, jotka ovat alipainoisia (WHO:n iän mukaisten painoindeksiluokkien määrityksen mukaan)

tai joiden ruokahalu on vähentynyt.

Kehon painon lasku on yhdenmukaista kaikissa ikäryhmissä (ks. kohta 4.8); ottaen kuitenkin

huomioon painon laskun mahdollinen vakavuus lapsilla, painoa on tarkkailtava tässä väestöryhmässä.

Ravintolisää tai ruoan lisäämistä on harkittava, jos potilaan paino ei nouse kasvutaulukkojen

mukaisesti. Muussa tapauksessa tsonisamidin anto on lopetettava.

Kliinisistä tutkimuksista on niukasti tietoa alle 20 kg painavista potilaista. Sen vuoksi vähintään 6-

vuotiaita lapsia, jotka painavat alle 20 kg, on hoidettava varoen. Kehon painon laskun pitkäaikaista

vaikutusta pediatristen potilaiden kasvuun ja kehitykseen ei tiedetä.

Metabolinen asidoosi

Tsonisamidin aiheuttaman metabolisen asidoosin riski näyttää olevan yleisempi ja vaikeampi

pediatrisilla ja nuorilla potilailla. Seerumin bikarbonaattitasoja on arvioitava ja tarkkailtava tässä

väestöryhmässä (ks. kohta 4.4 – Metabolinen asidoosi, täydellinen varoitus, ks. kohdasta 4.8 matalan

bikarbonaatin esiintymistiheys). Matalien bikarbonaattitasojen pitkäaikaista vaikutusta kasvuun ja

kehitykseen ei tunneta.

Tsonisamidia ei pidä käyttää pediatrisille potilaille samanaikaisesti muiden hiilihappoanhydraasin

estäjien, esim. topiramaatin ja asetatsolamidin kanssa (ks. kohta 4.5).

Munuaiskivet

Munuaiskiviä on esiintynyt pediatrisilla potilailla (ks. täydellinen varoitus kohdasta 4.4

Munuaiskivet). Joillakin potilailla,

erityisesti munuaiskivitautiin

taipuvaisilla potilailla,

voi olla

suurentunut munuaiskivien muodostumisen vaara siihen liittyvine merkkeineen ja oireineen, kuten

munuaiskoliikki,

munuaiskipu tai kylkikipu. Munuaiskivitauti

saattaa aiheuttaa kroonisen

munuaisvaurion. Munuaiskivitaudin riskitekijöitä ovat aikaisemmin esiintynyt munuaiskivien

muodostuminen, suvussa aikaisemmin esiintynyt munuaiskivitauti

ja hyperkalsiuria. Mikään näistä

riskitekijöistä ei luotettavasti ennakoi munuaiskivien muodostumista tsonisamidihoidon

aikana.

Lisääntynyt nesteen nauttiminen ja virtsantuotto voi auttaa pienentämään kivien muodostumisen

vaaraa, erityisesti potilaiden, joilla on altistavia riskitekijöitä. Munuaisten tilaa on seurattava lääkärin

harkinnan mukaan ultraäänen avulla. Jos munuaiskiviä todetaan, tsonisamidihoito

on lopetettava.

Maksan vajaatoiminta

Hepatobiliaaristen parametrien, esim. alaniiniaminotransferaasin (ALT), aspartaattiaminotransferaasin

(AST), gamma-glutamyylitransferaasin (GGT) ja bilirubiinin

tasojen nousua on esiintynyt pediatrisilla

ja nuorilla potilailla ilman yhdenmukaisesti normaalin ylärajan ylittäviä arvoja. Jos maksaan liittyvää

tapahtumaa kuitenkin epäillään, maksan toiminta on arvioitava ja tsonisamidihoidon

lopettamista on

harkittava.

Kognitio

Epilepsiaa sairastavien potilaiden kognitiivisten toimintojen

huononeminen on liitetty taustalla

olevaan patologiaan ja/tai annettavaan epilepsiahoitoon. Tsonisamidin lumelääkekontrolloidussa

tutkimuksessa pediatrisilla ja nuorilla potilailla huonontuneen kognition omaavien potilaiden osuus oli

lukumääräisesti suurempi tsonisamidiryhmässä lumelääkeryhmään verrattuna.

Zonisamide Stada sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää 0,07 mg / 0,15 mg / 0,31 mg natriumia (alle 1 mmol natriumia (23 mg))

yhdessä kapselissa eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Tsonisamidin vaikutus sytokromi P450-entsyymeihin

In vitro -tutkimukset, joissa käytettiin ihmisen maksamikrosomeja, osoittavat olematonta tai vähäistä

(< 25 %) sytokromi P450-isotsyymien, 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 tai 3A4 inhibitiota

tsonisamiditasoilla, jotka ovat noin kaksinkertaiset tai sitä korkeammat kuin kliinisesti

merkitykselliset

vapaat seerumipitoisuudet. Tsonisamidin ei sen takia oleteta vaikuttavan muiden lääkeaineiden

farmakokinetiikkaan sytokromi P450 -välitteisten mekanismien kautta, kuten on osoitettu

karbamatsepiinin, fenytoiinin,

etinyyliestradiolin

ja desipramiinin kohdalla in vivo.

Tsonisamidin mahdollinen vaikutus muihin lääkevalmisteisiin

Epilepsialääkkeet

Epilepsiapotilailla vakaan tilan tsonisamidiannostus ei aiheuttanut kliinisesti

merkitseviä

farmakokineettisiä vaikutuksia karbamatsepiiniin,

lamotrigiiniin,

fenytoiiniin

tai natriumvalproaattiin.

Oraaliset ehkäisyvalmisteet

Kliinisissä tutkimuksissa terveillä koehenkilöillä vakaan tilan tsonisamidiannostus ei vaikuttanut

etinyyliestradiolin tai noretisteronin seerumipitoisuuksiin

oraalisessa yhdistelmätablettiehkäisyssä.

Hiilihappoanhydraasin estäjät

Tsonisamidia tulee käyttää varoen aikuispotilailla,

jotka saavat samanaikaisesti hiilihappoanhydraasin

estäjiä, kuten topiramaattia ja asetatsolamidia, koska farmakodynaamisten yhteisvaikutusten

mahdollisuutta ei voida riittämättömien tietojen vuoksi sulkea kokonaan pois (ks. kohta 4.4).

Pediatrisille potilaille

tsonisamidia ei pidä käyttää samanaikaisesti muiden hiilihappoanhydraasin

estäjien kuten esim. topiramaatin tai asetatsolamidin kanssa (ks. kohta 4.4 Pediatriset potilaat).

P-gp-substraatti

In vitro -tutkimuksen mukaan tsonisamidi on P-gp:n (MDR1) heikko inhibiittori,

jonka IC

267 μmol/l ja on olemassa teoreettinen mahdollisuus että tsonisamidi vaikuttaa sellaisten aineiden

farmakokinetiikkaan, jotka ovat P-gp-substraatteja. Varovaisuutta suositellaan tsonisamidihoitoa

aloitettaessa tai lopetettaessa, tai kun tsonisamidiannosta muutetaan potilailla, jotka saavat myös

lääkevalmisteita, jotka ovat P-gp-substraatteja (esim. digoksiini, kinidiini).

Lääkevalmisteiden mahdolliset tsonisamidiin vaikuttavat interaktiot

Kliinisissä tutkimuksissa lamotrigiinin samanaikainen annostelu ei aiheuttanut ilmeisiä vaikutuksia

tsonisamidin farmakokinetiikkaan. Tsonisamidin yhdistäminen muihin lääkevalmisteisiin, joiden

käyttö saattaa aiheuttaa virtsatiekiviä, saattaa lisätä munuaiskivien kehittymisen vaaraa, joten tällaisten

lääkevalmisteiden samanaikaista annostelua tulee välttää.

Tsonisamidi metaboloituu osaksi CYP3A4:n kautta (pelkistävä pilkkoutuminen)

sekä myös N-

asetyyli-transferaasien ja glukuronihappokonjugaation

kautta. Sen takia aineet, jotka voivat indusoida

tai inhiboida näitä entsyymejä, voivat vaikuttaa tsonisamidin farmakokinetiikkaan:

Entsyymi-induktio:

Altistuminen tsonisamidille on vähäisempää epilepsiapotilailla,

jotka saavat

CYP3A4:ää indusoivia lääkkeitä kuten fenytoiinia, karbamatsepiinia ja fenobarbitonia. Näiden

vaikutusten kliininen merkitys on epätodennäköistä kun tsonisamidi liitetään käytössä olevaan

hoitoon. Tsonisamidin pitoisuuksissa voi kuitenkin tapahtua muutoksia, jos samanaikaisesti

annettavien CYP3A4:ää indusoivien epilepsialääkkeiden tai muiden lääkevalmisteiden käyttö

lopetetaan, annosta titrataan tai käyttö aloitetaan; tsonisamidiannoksen säätäminen voi olla

välttämätöntä. Rifampisiini on voimakas CYP3A4:n induktori. Jos samanaikainen käyttö on

välttämätöntä, potilasta on tarkkailtava huolellisesti ja tsonisamidin ja muiden CYP3A4-

substraattien annokset on säädettävä tarpeen mukaan.

CYP3A4:n inhibitio: Kliinisten tietojen perusteella tunnetuilla spesifisillä ja ei-spesifisillä

CYP3A4-inhibiittoreilla ei näytä olevan mitään kliinisesti

merkittävää vaikutusta tsonisamidin

farmakokineettisiin altistusparametreihin. Ketokonatsolin (400 mg/vuorokausi) tai simetidiinin

(1200 mg/vuorokausi) vakaan tilan annostelulla ei terveille koehenkilöille

annettuna ollut

kliinisesti

merkittävää vaikutusta tsonisamidin kerta-annoksen farmakokinetiikkaan.

Tsonisamidin annostuksen säätämisen ei sen takia oleteta olevan välttämätöntä sitä

samanaikaisesti tunnettujen CYP3A4-inhibiittorien kanssa annosteltaessa.

Pediatriset potilaat

Yhteisvaikutuksia on tutkittu vain aikuisille tehdyissä tutkimuksissa.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi

Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä tehokasta ehkäisyä tsonisamidihoidon

aikana ja

yhden kuukauden ajan hoidon lopettamisen jälkeen.

Tsonisamidihoitoa ei tule antaa naisille, jotka voivat tulla raskaaksi ja jotka eivät käytä tehokasta

ehkäisyä, ellei se ole selkeästi tarpeellista, ja vain, jos mahdollisen hyödyn katsotaan oikeuttavan

riskin sikiölle. Tsonisamidihoitoa

saaville naisille, jotka voivat tulla raskaaksi, tulee antaa

asiantuntijan neuvontaa. Naisten, jotka suunnittelevat raskautta, on käytävä asiantuntijan

vastaanotolla, jotta tsonisamidihoidon

tarve voidaan arvioida uudelleen ja jotta muita

hoitovaihtoehtoja voidaan harkita.

Kuten kaikkien epilepsialääkkeiden kohdalla, myös tsonisamidin äkillistä lopettamista on vältettävä,

sillä se voi aiheuttaa epileptisiä kohtauksia, joilla voi olla vakavia seurauksia naiselle ja

syntymättömälle lapselle. Syntymävaurioiden riski kaksin- tai kolminkertaistuu epilepsialääkitystä

saaneiden äitien synnyttämillä lapsilla. Useimmin raportoituja vaurioita ovat huulihalkio,

kardiovaskulaariset epämuodostumat ja hermostoputken vaurio. Monoterapiaan verrattuna

synnynnäisten epämuodostumien riski on suurempi silloin, jos hoidossa käytetään useita

epilepsialääkkeitä.

Raskaus

On vain vähän tietoja tsonisamidin käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeissa on havaittu

lisääntymistoksisuutta (ks. kohta 5.3). Mahdollista riskiä ihmisille ei tunneta.

Tiedot rekisteritutkimuksesta viittaavat kasvuun sellaisten vauvojen osuudessa, joiden syntymäpaino

on alhainen, jotka syntyvät ennenaikaisesti tai jotka ovat tilastollisesti alipainoisia

(SGA). Näiden

osuuksien kasvut ovat noin 5–8 % alhaiselle syntymäpainolle, noin 8–10 % ennenaikaiselle

syntymälle ja noin 7–12 % tilastolliselle

alipainoisuudelle

(SGA), kaikki verrattuna tapauksiin, joissa

äitejä hoidettiin pelkällä lamotrigiinilla.

Tsonisamidia ei tule käyttää raskauden aikana, ellei käyttö ole selvästi välttämätöntä, ja silloinkin

vain, jos siitä koituvan mahdollisen hyödyn katsotaan oikeuttavan riskin aiheuttamisen sikiölle. Jos

tsonisamidia määrätään raskauden aikana, potilaille on annettava kattavat tiedot sikiöön kohdistuvasta

mahdollisesta haitasta, ja pienimmän tehokkaan annoksen käyttöä suositellaan. Lisäksi potilasta on

tarkkailtava huolellisesti.

Imetys

Tsonisamidi erittyy ihmisen rintamaitoon; pitoisuus rintamaidossa on sama kuin äidin plasmassa. On

päätettävä tulisiko imettäminen lopettaa vai tulisiko tsonisamidihoito

lopettaa tai välttää sen käyttöä.

Koska tsonisamidi säilyy kehossa pitkään, ei imettämistä tule jatkaa ennen kuin kuukauden kuluttua

tsonisamidihoidon

lopettamisen jälkeen.

Hedelmällisyys

Kliinisiä tietoja tsonisamidin vaikutuksista ihmisen hedelmällisyyteen ei ole saatavissa. Eläinkokeissa

on havaittu muutoksia hedelmällisyydessä (ks. kohta 5.3).

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksista ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Ottaen

huomioon, että joillakin potilailla voi esiintyä uneliaisuutta tai keskittymisvaikeuksia,

erityisesti

hoidon alussa tai annoksen lisäyksen jälkeen, potilaita tulee kuitenkin neuvoa varovaisuuteen suurta

tarkkaavaisuutta vaativissa toiminnoissa,

kuten autolla-ajo tai koneiden käyttö.

4.8

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin

yhteenveto

Tsonisamidia on annettu kliinisissä tutkimuksissa yli 1 200 potilaalle, joista yli 400 sai tsonisamidia

vähintään 1 vuoden ajan. Markkinoille

tulon jälkeistä kokemusta tsonisamidin käytöstä on saatu paljon

Japanissa vuodesta 1989 ja USA:ssa vuodesta 2000 lähtien.

On huomioitava, että tsonisamidi on bentsisoksatsolin johdannainen, joka sisältää sulfonamidien

ryhmän. Vakavia immuuniperäisiä haittavaikutuksia, jotka liittyvät sulfonamidien ryhmän sisältäviin

lääkevalmisteisiin, ovat ihottuma, allergiset reaktiot ja vakavat hematologiset häiriöt, aplastinen

anemia mukaan lukien, jotka voivat hyvin harvoin johtaa kuolemaan (ks. kohta 4.4).

Liitännäishoitoa koskevissa kontrolloiduissa tutkimuksissa tavallisimpia haittavaikutuksia olivat

uneliaisuus, heitehuimaus ja ruokahaluttomuus. Yleisimpiä haittavaikutuksia satunnaistetussa

kontrolloidussa monoterapiatutkimuksessa, jossa verrattiin tsonisamidia pitkävaikutteiseen

karbamatsepiiniin, olivat veren matala bikarbonaattipitoisuus, ruokahalun heikentyminen ja painon

lasku. Erittäin epätavallisen matalien seerumin bikarbonaattipitoisuuksien esiintymistiheys oli 3,8 %

(alenema pitoisuuteen alle 17 mEq/l ja pitoisuuden pieneneminen yli 5 mEq/l). Huomattavaa,

vähintään 20 %:n painon laskua ilmeni 0,7 %:lla potilaista.

Haittavaikutustaulukko

Tsonisamidin käyttöön liittyviä,

kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeisen tarkkailun

aikana havaittuja haittavaikutuksia on taulukoitu alla. Yleisyys esitetään seuraavan kaavion

mukaisesti:

hyvin yleinen

≥ 1/10

yleinen

≥ 1/100, < 1/10

melko harvinainen

≥ 1/1 000, < 1/100

harvinainen

≥ 1/10 000, < 1/1 000

hyvin harvinainen

< 1/10 000

tuntematon

koska saatavissa oleva tieto ei riitä

arviointiin

Taulukko 4.

Tsonisamidiin liittyneet haittavaikutukset, joita on havaittu liitännäiskäytössä

kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoilletulon jälkeisen seurannan aikana

Elinjärjestelmän

luokka

(MedDRA:n

terminologia)

Hyvin yleinen

Yleinen

Melko

harvinainen

Hyvin harvinainen

Infektiot

Keuhkokuume

Virtsatieinfektio

Veri ja

imukudos

Mustelma

Agranulosytoosi

Aplastinen anemia

Leukosytoosi

Leukopenia

Lymfadenopatia

Pansytopenia

Trombosytopenia

Immuunijärjes-

telmä

Yliherkkyys

Lääkeaine-

yliherkkyysoireyhtymä

Lääkeihottuma, johon

liittyy eosinofilia ja

systeemisiä oireita

Aineenvaihdun-

ta ja ravitsemus

Ruokahaluttomuus

Hypokalemia

Metabolinen asidoosi

Renaalinen

tubulaarinen asidoosi

Psyykkiset

häiriöt

Levottomuus

Ärsyyntyneisyys

Sekavuus

Masennus

Mielialan labiilius

Ahdistuneisuus

Unettomuus

Psykoottinen

häiriö

Vihaisuus

Aggressio

Itsemurha-

ajatukset

Itsemurhayritys

Hallusinaatiot

Hermosto

Ataksia

Heitehuimaus

Muistin

huononeminen

Uneliaisuus

Hidastunut

ajatuksen kulku

Huomiokyvyn

häiriintyminen

Nystagmus

Tuntohäiriöt

Puhehäiriö

Kouristukset

Amnesia

Syvä tajuttomuus

Grand mal -kohtaukset

Myasteeninen

oireyhtymä

Pahanlaatuinen

neuroleptioireyhtymä

Elinjärjestelmän

luokka

(MedDRA:n

terminologia)

Hyvin yleinen

Yleinen

Melko

harvinainen

Hyvin harvinainen

Vapina

Status epilepticus

Silmät

Diplopia

Ahdaskulmaglaukooma

Silmäkipu

Myopia

Näön sumentuminen

Näöntarkkuuden

heikentyminen

Hengityselimet,

rintakehä ja

välikarsina

Dyspnea

Aspiraatiopneumonia

Hengitystiesairaus

Allerginen alveoliitti

Ruoansulatus-

elimistö

Vatsakipu

Ummetus

Ripuli

Ruuansulatushäiriö

Pahoinvointi

Oksentelu

Pankreatiitti

Maksa ja sappi

Kolekystiitti

Kolelitiaasi

Maksasoluvaurio

Iho ja

ihonalainen

kudos

Ihottuma

Kutina

Kaljuus

Hikoilukyvyttömyys

Erythema multiforme

Stevens-Johnsonin

oireyhtymä

Toksinen

epidermaalinen

nekrolyysi

Luusto, lihakset

ja sidekudos

Rabdomyolyysi

Munuaiset ja

virtsatiet

Munuaiskivitauti

Virtsatiekivet

Hydronefroosi

Munuaisten

vajaatoiminta

Epänormaali virtsa

Yleisoireet ja

antopaikassa

todettavat haitat

Uupumus

Flunssan kaltainen

sairaus

Kuume

Perifeerinen

turvotus

Tutkimukset

Alentunut

bikarbonaattitaso

Painonlasku

Kohonnut veren

kreatiinifosfokinaasi

Kohonnut veren

kreatiniini

Kohonnut veren urea

Maksan

toimintakokeiden

epänormaali tulos

Vammat ja

myrkytykset

Lämpöhalvaus

Lisäksi tsonisamidia saaneilla epilepsiapotilailla on esiintynyt joitakin harvoja selittämättömiä

äkkikuolemia (SUDEP).

Taulukko 5.

Haittavaikutukset satunnaistetussa, kontrolloidussa monoterapiatutkimuksessa,

jossa verrattiin tsonisamidia pitkävaikutteiseen karbamatsepiiniin

Elinjärjestelmän luokka

(MedDRA:n

terminologia*)

Hyvin yleinen

Yleinen

Melko harvinainen

Infektiot

Virtsatieinfektio

Keuhkokuume

Veri ja imukudos

Leukopenia

Trombosytopenia

Aineenvaihdunta ja

ravitsemus

Ruokahalun

heikentyminen

Hypokalemia

Psyykkiset häiriöt

Agitaatio

Masennus

Unettomuus

Mielialan vaihtelut

Ahdistuneisuus

Sekavuustila

Akuutti psykoosi

Aggressio

Itsemurha-ajatukset

Aistiharhat

Hermosto

Ataksia

Huimaus

Muistin heikkeneminen

Uneliaisuus

Bradyfrenia (ajatuksen

hitaus)

Huomiokyvyn häiriöt

Tuntohäiriöt

Nystagmus

Puhehäiriö

Vapina

Kouristukset

Silmät

Diplopia

Hengityselimet,

rintakehä ja välikarsina

Hengitystiesairaus

Ruoansulatuselimistö

Ummetus

Ripuli

Ruoansulatushäiriö

Pahoinvointi

Oksentelu

Vatsakipu

Maksa ja sappi

Akuutti

sappirakkotulehdus

Iho ja ihonalainen kudos

Ihottuma

Kutina

Mustelma

Yleisoireet ja

antopaikassa todettavat

haitat

Uupumus

Kuume

Ärsyyntyneisyys

Tutkimukset

Bikarbonaattitason

lasku

Painon lasku

Kohonnut veren

kreatiniini-fosfokinaasi

Kohonnut alaniini-

aminotransferaasi

Kohonnut aspartaatti-

aminotransferaasi

Virtsakokeen

poikkeava tulos

* MedDRA:n versio 13.1

Lisätietoja erityisryhmistä:

Iäkkäät

Turvallisuustietojen yhdistetty analyysi koskien 95 iäkästä tutkimushenkilöä on osoittanut perifeerisen

turvotuksen ja kutinan suhteellisesti suurempaa ilmoitustiheyttä aikuisväestöön verrattuna.

Markkinoilletulon jälkeisen seurannan mukaan vähintään 65-vuotiailla potilailla ilmoitettiin

seuraavien tapahtumien suurempaa esiintyvyyttä kuin yleisväestöllä: Stevens-Johnsonin oireyhtymä

(SJS) ja lääkeyliherkkyys (Drug Induced Hypersensitivity syndrome, DIHS).

Pediatriset potilaat

6–17-vuotiaden pediatristen potilaiden tsonisamidin haittavaikutusprofiili

lumelääkekontrolloiduissa

kliinisissä tutkimuksissa oli yhdenmukainen aikuisten profiilin

kanssa. 465 pediatrista

tutkimuspotilasta sisältävässä turvallisuutta käsittelevässä tietokannassa (mukaan lukien lisäksi

kontrolloidun

kliinisen tutkimuksen jatkovaiheen 67 tutkimuspotilasta) oli 7 kuolemantapausta (1,5 %;

14,6 / 1000 henkilövuotta): 2 status epilepticus -tapausta, joista yhteen liittyi

vakava painon lasku

(10 % 3 kuukaudessa) alipainoisella

tutkimuspotilaalla ja siitä seuraava lääkityksen laiminlyönti;

päävamma-/hematoomatapaus, ja 4:n potilaan kuolema, joihin liittyi

taustalla oleva neurologisten

toimintojen puutos vaihtelevine syineen (2 tapausta keuhkokuumeen aiheuttamasta sepsiksestä /

elimen vajaatoiminnasta, 1 selittämätön äkkikuolema (SUDEP) ja 1 päävamma). Yhteensä 70,4 %:lla

pediatrisista tutkimuspotilaista,

jotka saivat tsonisamidia kontrolloiduissa tutkimuksessa tai avoimessa

jatkotutkimuksessa, oli hoidon aikana vähintään yksi hoidon aikana ilmaantunut

bikarbonaattimittausarvo, joka oli alle 22 mmol/l. Matalien bikarbonaattitasojen kesto oli myös pitkä

(mediaani 188 vuorokautta).

Turvallisuustietojen yhteisanalyysi 420 pediatrisesta tutkimuspotilaasta (183 tutkimuspotilasta iältään

6–11 vuotta ja 237 tutkimuspotilasta iältään 12–16 vuotta, altistumisen keskimääräisen keston ollessa

noin 12 kuukautta) osoitti keuhkokuumeen, kuivumisen, hikoilun

vähenemisen, epänormaalien

maksan toimintakokeiden

tulosten, välikorvatulehduksen, nielutulehduksen,

sinuiitin

ja ylempien

hengitysteiden infektion, yskän, nenäverenvuodon ja riniitin,

vatsakivun, oksentelun, ihottuman ja

ekseeman, sekä kuumeen suhteellisesti suurempaa raportointitiheyttä (erityisesti alle 12-vuotiailla

tutkimuspotilailla) verrattuna aikuisväestöllä havaittuun, ja amnesian, kreatiniiniarvon

nousun,

lymfadenopatian ja trombosytopenian esiintymistiheys oli pieni. Vähintään 10 %:n painon laskun

esiintymistiheys

oli 10,7 % (ks. kohta 4.4). Joissakin painon laskun tapauksissa transitio

seuraavaan Tannerin asteeseen ja luuston kehittyminen

viivästyi.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

seuraavalle taholle:

sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus

ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

4.9

Yliannostus

Vahingossa otettuja ja tarkoituksellisia yliannostuksia on esiintynyt aikuisilla ja lapsilla. Joissakin

tapauksissa yliannostukset ovat olleet oireettomia, erityisesti silloin kun oksentaminen tai

mahahuuhtelu on toteutettu välittömästi. Muissa tapauksissa yliannostusta seuranneita oireita ovat

olleet esim. uneliaisuus, pahoinvointi, gastriitti, nystagmus, myoklonus, syvä tajuttomuus,

bradykardia, munuaisten toiminnan heikkeneminen, hypotensio ja hengityslama. Tsonisamidin hyvin

korkea plasmapitoisuus, 100,1 μg/ml, on rekisteröity noin 31 tunnin kuluttua sen jälkeen kun potilas

oli ottanut yliannoksen tsonisamidia ja klonatsepaamia. Potilas meni tajuttomaksi ja hänellä oli

hengityslama, mutta palasi tajuihinsa viiden päivän kuluttua ilman seuraamuksia.

Hoito

Tsonisamidin yliannostukseen ei ole saatavissa mitään spesifisiä vastalääkkeitä. Oletetun, äskettäin

tapahtuneen yliannostuksen jälkeen voidaan mahalaukku tyhjentää mahahuuhtelulla tai potilasta

oksennuttamalla noudattaen tavanomaisia varotoimenpiteitä hengitysteiden avoimina pitämiseksi.

Yleinen oireenmukainen hoito on aiheellista, mukaan lukien vitaalitoimintojen

tiheä tarkkailu ja tiivis

silmälläpito.

Tsonisamidilla

on pitkä eliminaation puoliintumisaika,

ja sen vaikutukset voivat sen takia

jatkua pitkään. Vaikka yliannostuksen hoitamista hemodialyysillä ei ole muodollisesti

tutkittu, yhdessä

tapauksessa hemodialyysi laski tsonisamidin plasmapitoisuuksia. Potilas sairasti munuaisten

vajaatoimintaa. Hemodialyysia voidaan pitää yliannostuksen hoitona jos se on kliinisesti

aiheellista.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Epilepsialääkkeet, muut epilepsialääkkeet, ATC-koodi: N03AX15

Tsonisamidi on bentsisoksatsolijohdannainen. Se on epilepsialääke, jolla on heikko

hiilihappoanhydraasiaktiviteetti in vitro. Se ei ole kemiallisesti sukua muille epilepsialääkkeille.

Vaikutusmekanismi

Tsonisamidin vaikutusmekanismia ei täysin tunneta, mutta se näyttää vaikuttavan jänniteherkkiin

natrium- ja kalsiumkanaviin,

siten katkaisten neuronien samatahtisen laukeamisen, hilliten

kohtauspurkausten leviämistä ja katkaisten sitä seuraavan epileptisen aktiviteetin. Tsonisamidilla on

myös modulatorinen vaikutus GABA-välitteiseen neuronaaliseen inhibitioon.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Tsonisamidin antikonvulsiivista vaikutusta on arvioitu monissa eri tutkimusmalleissa useilla lajeilla,

joilla esiintyi indusoituja tai synnynnäisiä kohtauksia, ja tsonisamidi näyttää toimivan laajakirjoisena

epilepsialääkkeenä näissä malleissa. Tsonisamidi estää maksimaalisen sähkösokin aiheuttamia

kohtauksia ja rajoittaa kohtausten leviämistä, mukaan lukien kohtausten leviäminen aivokuoresta

aivokuoren subkortikaalisiin

osiin ja estää epitoleptogeenisten fokusten toimintaa. Fenytoiinista ja

karbamatsepiinista poiketen tsonisamidi vaikuttaa ensisijaisesti aivokuoresta alkaviin kohtauksiin.

Kliininen teho ja turvallisuus

Monoterapia paikallisalkuisissa kohtauksissa, joihin joko liittyy tai ei liity toissijainen yleistyminen

Tsonisamidin teho monoterapiana osoitettiin kaksoissokkoutetussa, vertailuryhmän käsittävässä ”non-

inferiority” tutkimuksessa pitkävaikutteiseen (prolonged release) karbamatsepiiniin verrattuna.

Tutkimukseen osallistui 583 aikuista, joilla oli äskettäin diagnosoitu paikallisalkuisia kohtauksia,

joihin joko liittyi tai ei liittynyt toissijaisesti yleistyneitä tooniskloonisia kohtauksia. Tutkimushenkilöt

satunnaistettiin saamaan karbamatsepiinia ja tsonisamidia 24 kuukauden ajan hoitovasteesta riippuen.

Tutkimushenkilöiden annokset säädettiin aluksi lähtötilanteen tavoiteannokseen joko 600 mg

karbamatsepiinia tai 300 mg tsonisamidia. Kohtauksia saaneiden tutkimushenkilöiden annokset

nostettiin seuraavalle tasolle joko 800 mg karbamatsepiinia tai 400 mg tsonisamidia. Niiden

tutkimushenkilöiden,

jotka edelleen saivat kohtauksia, annokset nostettiin suurimmalle mahdolliselle

tasolle joko 1200 mg karbamatsepiinia tai 500 mg tsonisamidia. Tavoiteannostasolla 26 viikon ajan

kohtauksettomina pysyneet tutkimushenkilöt

jatkoivat saamallaan annoksella vielä toiset 26 viikkoa.

Tutkimuksen pääasialliset tulokset on esitetty tässä taulukossa:

Taulukko 6.

Monoterapiatutkimus 310:n tehon tulokset

tsonisamidi

karbamatsepiini

n (ITT ryhmä)

6 kk kohtaukseton

PP-ryhmä*

79,4 %

83,7 %

-4,5 %

-12,2 % ; 3,1 %

ITT-ryhmä

69,4 %

74,7 %

-6,1 %

-13,6 % ; 1,4 %

≤ 4 kohtausta 3 kk

lähtötilanteen (baseline)

71,7 %

75,7 %

-4,0 %

-11,7 % ; 3,7 %

aikana

> 4 kohtausta 3 kk

lähtötilanteen (baseline)

aikana

52,9 %

68,9 %

-15,9 %

-37,5 % ; 5,6 %

12 kk kohtaukseton

PP-ryhmä

67,6 %

74,7 %

-7,9 %

-17,2 % ; 1,5 %

ITT-ryhmä

55,9 %

62,3 %

-7,7 %

-16,1 % ; 0,7 %

≤ 4 kohtausta 3 kk

lähtötilanteen (baseline)

aikana

57,4 %

64,7 %

-7,2 %

-15,7 % ; 1,3 %

> 4 kohtausta 3 kk

lähtötilanteen (baseline)

aikana

44,1 %

48,9 %

-4,8 %

-26,9 % ; 17,4 %

Kohtausten alatyyppi (6

kk kohtaukseton PP-

ryhmä)

Kaikki partiaaliset

76,4 %

86,0 %

-9,6 %

-19,2 % ; 0,0 %

Yksinkertainen

partiaalinen

72,3 %

75,0 %

-2,7 %

-20,0 % ; 14,7 %

Kompleksi partiaalinen

76,9 %

93,0 %

-16,1 %

-26,3 % ; -5,9 %

Kaikki yleistyneet

toonisklooniset

78,9 %

81,6 %

-2,8 %

-11,5 % ; 6,0 %

Sekundaarinen

tonisklooninen

77,4 %

80,0 %

-2,6 %

-12,4 % ; 7,1 %

Yleistynyt

toonisklooninen

85,7 %

92,0 %

-6,3 %

-23,1 % ; 10,5 %

PP = Per Protocol -ryhmä; ITT = Intent-to-treat -ryhmä

*Primaarinen päätetapahtuma

Liitännäishoito aikuisten paikallisalkuisissa kohtauksissa, joihin joko liittyy tai ei liity toissijainen

yleistyminen

Aikuisilla

tsonisamidin tehokkuus on osoitettu neljässä, enintään 24 viikkoa kestäneessä

lumelääkkeeseen vertailevassa kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa, joissa annostelu tapahtui joko

kerran tai kaksi kertaa vuorokaudessa. Nämä tutkimukset osoittavat, että osittaisten paikallisalkuisten

kohtausten frekvenssin aleneman mediaani on suhteessa tsonisamidin annokseen, kun teho

ylläpidettiin

300–500 mg:n vuorokausiannoksilla.

Pediatriset potilaat

Nuorten ja (vähintään 6-vuotiaiden) pediatristen potilaiden liitännäishoito paikallisalkuisissa

kohtauksissa, joihin joko liittyy tai ei liity toissijainen yleistyminen

Tsonisamidin teho (vähintään 6-vuotiaisiin)

pediatrisiin potilaisiin

on osoitettu kaksoissokkoutetussa,

lumekontrolloidussa tutkimuksessa, joka käsitti 207 tutkimuspotilasta ja jossa hoidon kestoaika oli

korkeintaan 24 viikkoa. 12 viikon pituisella vakaan annoksen jaksolla kohtauksien esiintymistiheys

laski vähintään 50 % lähtötilanteeseen verrattuna 50 %:lla tsonisamidia saaneista potilaista ja 31 %:lla

lumelääkettä saaneista.

Pediatristen potilaiden tutkimuksissa havaittuja erityisiä turvallisuuteen liittyviä seikkoja olivat:

ruokahalun väheneminen ja painon lasku, bikarbonaattitasojen lasku, munuaiskivien lisääntynyt riski

ja kuivuminen. Kaikilla näillä ja erityisesti painon laskulla saattaa olla haitallisia vaikutuksia kasvuun

ja kehitykseen ja ne saattavat yleisesti huonontaa terveyttä. Tiedot pitkäaikaisista vaikutuksista

kasvuun ja kehitykseen ovat kaiken kaikkiaan niukkoja.

5.2

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Tsonisamidi imeytyy peroraalisen annostelun jälkeen lähes täysin ja seerumin ja plasman

huippupitoisuudet

saavutetaan yleensä 2–5 tunnin kuluessa annostuksesta. Ensikierron metabolian

oletetaan olevan hyvin vähäistä. Absoluuttisen hyötyosuuden arvioidaan olevan noin 100 %. Ruoka ei

vaikuta oraaliseen hyötyosuuteen, vaikka plasman ja seerumin huippupitoisuuksien

saavuttaminen voi

hidastua.

Tsonisamidin AUC- ja C

-arvot nousivat lähes lineaarisesti 100–800 mg kerta-annoksen tai

päivittäin toistuvien 100–400 mg annosten jälkeen. Vakaan tilan nousu oli annoksen perusteella

hieman odotettua korkeampi, minkä oletetaan johtuvan tsonisamidin kyllästyvästä sitoutumisesta

erytrosyytteihin. Vakaa tila saavutettiin 13 vuorokauden kuluessa. Kumuloituminen

oli hieman

odotettua suurempaa kerta-annokseen verrattuna.

Jakautuminen

Tsonisamidi sitoutuu 40–50-prosenttisesti ihmisen plasman proteiineihin,

ja in vitro -tutkimukset

osoittavat että eri epilepsialääkkeillä

(esim. fenytoiini, fenobarbitoni, karbamatsepiini ja

natriumvalproatti) ei ole tähän vaikutusta. Ilmeinen jakautumistilavuus

aikuisilla on noin 1,1–1,7 l/kg,

mikä osoittaa tsonisamidin laajaa jakautumista kudoksiin. Erytrosyyttien ja plasman suhde on

alhaisilla pitoisuuksilla noin 15 ja korkeilla pitoisuuksilla noin 3.

Biotransformaatio

Tsonisamidi metaboloituu pääasiassa kantalääkkeen bentsisoksatsoli-renkaan pelkistävän

pilkkoutumisen kautta CYP3A4:n avulla jolloin

muodostuu 2-sulfamoyyliasetyylifenolia (SMAP),

sekä myös N-asetylaation kautta. Kantalääke ja SMAP voivat sen lisäksi glukuronidoitua.

Metaboliiteilla,

joita ei voitu todeta plasmassa, ei ole antikonvulsiivista vaikutusta. Tsonisamidin ei

ole osoitettu indusoivan omaa metaboliaansa.

Eliminaatio

Tsonisamidin ilmeinen puhdistuma vakaassa tilassa oraalisen annostelun jälkeen on noin 0,70 l/h ja

eliminoitumisen lopullinen puoliintumisaika

on noin 60 tuntia CYP3A4-induktorien puuttuessa.

Eliminoitumisen puoliintumisaika oli annoksesta riippumaton eikä siihen vaikuttanut toistuva

annostelu. Seerumi- tai plasmapitoisuuksien

vaihtelu annosteluvälillä on pieni (< 30 %). Tsonisamidin

metaboliitit ja muuttumaton lääke erittyvät pääasiassa virtsaan. Muuttumattoman tsonisamidin

munuaispuhdistuma on suhteellisen pieni (noin 3,5 ml/min), ja noin 15-30 % annoksesta poistuu

muuttumattomana.

Lineaarisuus/ei-lineaarisuus

Tsonisamidialtistus

lisääntyy ajan myötä, kunnes vakaa taso on saavutettu noin 8 viikon kuluttua.

Samaa annostasoa verrattaessa muita painavammilla henkilöillä näyttää olevan matalammat seerumin

vakaan tilan pitoisuudet, mutta tämä vaikutus näyttää olevan suhteellisen pieni. Iällä (≥ 12 vuotta) ja

sukupuolella, kehon painosta aiheutuvat vaikutukset huomioon ottaen, ei ole mitään selvää vaikutusta

epilepsiapotilaiden

altistumiseen tsonisamidille

vakaan tilan annostelun aikana. Minkään

epilepsialääkkeen annosta ei tarvitse muuttaa, CYP3A4-indusoijat mukaan lukien.

Farmakokineettiset/farmakodynaamiset suhteet

Tsonisamidi vähentää 28 vuorokauden keskimääräistä kohtaustiheyttä ja väheneminen on suhteessa

(log-lineaarinen) tsonisamidin keskimääräiseen pitoisuuteen.

Erityiset potilasryhmät

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla tsonisamidin kerta-annosten munuaispuhdistuma

korreloi positiivisesti

kreatiniinin puhdistuman kanssa. Tsonisamidin plasman AUC nousi 35 %

potilailla, joiden kreatiniinin puhdistuma oli < 20 ml/min (ks. myös kohta 4.2.).

Maksan vajaatoimintaa sairastavat potilaat: Maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla

tsonisamidin farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu riittävästi.

Iäkkäät: Kliinisesti merkittäviä farmakokinetiikkaan liittyviä eroja ei havaittu nuorten (21–40-

vuotiaat) ja iäkkäiden (65–75-vuotiaat) välillä.

Pediatriset

ja

nuoret

potilaat

(5–18-vuotiaat):

Niukan

käytettävissä

olevan tiedon perusteella

pediatrisilla ja nuorilla potilailla, joilla vakaa tila saavutettiin annoksilla 1, 7 tai 12 mg/kg/vrk jaetuin

annoksin, todettiin farmakokinetiikan olevan painoon suhteutettuna samanlainen kuin aikuisilla.

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Löydöksiä, joita ei todettu kliinisissä tutkimuksissa, mutta joita todettiin koirilla samankaltaisella

altistuksella kuin kliinisessä käytössä, olivat maksamuutokset (maksan suurentuminen, värjääntyminen

tummanruskeaksi, maksasolujen lievä laajeneminen, johon liittyi

sytoplasmassa esiintyneitä Haversin

lamelleja sekä sytoplasman vakuolisaatiota) ja tähän liittyen lisääntynyt metabolia.

Tsonisamidi ei ollut genotoksinen eikä sillä ole karsinogeenista vaikutusta.

Tsonisamidi aiheutti epämuodostumia hiirillä, rotilla ja koirilla,

ja se aiheutti alkiokuolemaa apinoilla

kun sitä annosteltiin organogeneesivaiheen aikana ja kun tsonisamidiannokset ja emon plasmatasot

olivat samat tai alhaisemmat kuin ihmisten hoitotasot.

Nuorten rottien toistuvien oraalisten annosten toksisuutta käsittelevässä tutkimuksessa, jossa

altistustasot olivat samat kuin pediatrisilla potilailla havaitut (käytettäessä suositettua

maksimiannosta), havaittiin kehon painon laskua ja munuaisten histopatologian ja kliinisen patologian

parametrien sekä käyttäytymisen muutoksia. Munuaisten histopatologian ja kliinisen patologian

parametrien muutosten katsottiin liittyvän tsonisamidin aiheuttamaan hiilihappoanhydraasin

estoon.

Vaikutukset tällä annostasolla olivat palautuvia toipumisvaiheessa. Korkeammalla annostasolla (2–3-

kertainen systeeminen altistus verrattuna terapeuttiseen altistukseen) munuaisten histopatologiset

vaikutukset olivat vaikeampia ja vain osittain palautuvia. Useimmat nuorilla

rotilla havaitut

haittavaikutukset olivat samankaltaisia kuin aikuisten rottien tsonisamidin toistuvien annosten

toksisuutta koskevissa tutkimuksissa havaitut, mutta munuaisten tubulaarisia hyaliinilieriöitä ja

transitionaalista hyperplasiaa havaittiin vain nuoria rottia koskevassa tutkimuksessa. Tällä

suuremmalla annostasolla nuorilla rotilla todettiin kasvun, oppimisen ja kehittymisen parametrien

laskua. Näiden vaikutusten katsottiin todennäköisesti liittyvän kehon painon laskuun ja tsonisamidin

yliarvioituihin

farmakologisiin vaikutuksiin suurimmalla siedetyllä annoksella.

Rotilla havaittiin keltarauhasten ja implantaatiokohtien lukumäärän vähenemistä altistustasoilla,

jotka

olivat samat kuin ihmisellä käytettävät terapeuttiset maksimiannokset. Kolme kertaa suuremmilla

altistustasoilla havaittiin epäsäännöllisiä estrussyklejä ja elävien sikiöiden vähentynyttä lukumäärää.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Kapselin sisältö

Mikrokiteinen selluloosa

Krospovidoni

Hypromelloosi

Makrogoli 3350

Natriumstearyylifumaraatti

Kapselin kuoren koostumus: runko

Titaanidioksidi

(E171)

Liivate

Kapselin kuoren koostumus: kansi

Titaanidioksidi

(E171)

Liivate

50 mg kapselit sisältävät lisäksi:

Musta rautaoksidi (E172)

100 mg kapselit sisältävät lisäksi:

Erytrosiini (E127)

Patenttisininen V (E131)

6.2

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3

Kestoaika

Zonisamide Stada 25 mg kovat kapselit: 24 kuukautta

Zonisamide Stada 50 mg kovat kapselit: 36 kuukautta

Zonisamide Stada 100 mg kovat kapselit: 36 kuukautta

6.4

Säilytys

25 mg: Säilytä alle 25 °C.

50 mg: Säilytä alle 30 °C.

100 mg: Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoot

Zonisamide Stada 25 mg: oPA/Alu/PVC-Al-läpipainopakkaukset, pakkauskoot 14, 28 ja 56 kovaa

kapselia

Zonisamide Stada 50 mg: PVC/PE-EVOH-PE/PCTFE-alumiiniläpipainopakkaukset, pakkauskoot 28

ja 56 kovaa kapselia

Zonisamide Stada 100 mg: PVC/PE-EVOH-PE/PCTFE-alumiiniläpipainopakkaukset,

pakkauskoot 28,

56, 98 ja 196 kovaa kapselia

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Saksa

8.

MYYNTILUVAN NUMEROT

25 mg: 33304

50 mg: 33305

100 mg: 33306

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 4.4.2016

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

25.3.2019

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot