ZEVTERA 500 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

28-02-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

20-01-2021

Aktiivinen ainesosa:
Ceftobiprolum medocarilum natricum
Saatavilla:
Basilea Pharmaceutica Deutschland GmbH
ATC-koodi:
J01DI01
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Ceftobiprolum medocarilum natricum
Annos:
500 mg
Lääkemuoto:
kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
keftobiprolimedokariili
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
31005
Valtuutus päivämäärä:
2014-01-24

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Zevtera 500 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos

keftobiproli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

Mitä Zevtera on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Zevteraa

Miten Zevteraa käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Zevteran säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Zevtera on ja mihin sitä käytetään

Zevtera on antibiootti, joka sisältää vaikuttavana aineena keftobiprolimedokariilinatriumia. Se kuuluu

nk. kefalosporiiniantibioottien lääkeryhmään.

Zevteraa käytetään keuhkokuumeena tunnettua keuhkoinfektiota sairastavien aikuisten hoitoon.

Zevtera tuhoaa tiettyjä bakteereja, jotka voivat aiheuttaa vakavia keuhkoinfektioita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Zevteraa

Älä käytä Zevteraa

jos olet allerginen keftobiprolimedokariilinatriumille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle

(lueteltu kohdassa 6),

jos olet allerginen muille kefalosporiini- tai beetalaktaamiantibiooteille,

jos olet aiemmin saanut vaikean allergisen reaktion muista antibiooteista kuten penisilliinistä tai

karbapeneemistä.

Älä käytä Zevteraa, jos jokin edellä mainituista koskee sinua. Jos et ole asiasta varma, keskustele lääkärin

tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin sinulle annetaan Zevteraa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Zevteraa

jos sinulla on munuaisvaivoja (lääkärisi on ehkä pienennettävä tämän lääkkeen annosta),

jos olet joskus saanut allergisen reaktion muista antibiooteista kuten penisilliinistä tai

karbapeneemistä,

jos olet joskus saanut kohtauksia (epileptisiä kohtauksia tai kouristuksia),

jos sinulle kehittyy ripuli ennen tämän lääkkeen antamista, sen aikana tai sen jälkeen (sinulla voi

olla paksusuolitulehdus eli koliitti). Älä ota mitään ripulilääkettä keskustelematta asiasta ensin

lääkärin kanssa;

jos olette HIV-positiivinen,

jos immuunijärjestelmänne on vakavasti heikentynyt,

jos valkosolumääränne on hyvin alhainen tai jos luuytimenne toiminta on heikentynyt,

jos keuhkotulehduksesi on kehittynyt yli 48 tuntia hengityskoneen käyttöön oton jälkeen, Zevtera

ei sovi sinulle (lääkärisi määrä sinulle sopivan antibiootin),

jos tarvitset (tai saatat tarvita) kalsiumia sisältäviä liuoksia, Ringerin laktaattia lukuun ottamatta,

yhtä aikaa saman infuusioletkun kautta sakkautumisriskin vuoksi.

Jos tarvitset lääkärisi mielestä enemmän nesteitä, sinua saatetaan pyytää juomaan paljon tai sinulle on

ehkä annettava nesteitä tiputuksena laskimoon Zevtera-hoidon aikana.

Jos olet aloittanut Zevteran käytön ennen hengityskoneen käytön tarvetta, lääkärisi arvioi, onko

Zevtera yhä sopiva sinulle.

Laboratoriokokeet

Saatat saada poikkeavan tuloksen eräästä laboratoriokokeesta (Coombsin kokeesta), jolla etsitään

tiettyjä punasoluvasta-aineita. Zevtera voi vaikuttaa myös seerumin kreatiniiniarvon määrityksiin

(Jaffén reaktio) tai tiettyihin virtsan glukoosipitoisuuden määrityksiin. Näistä kokeista voi tulla väärä

tulos.

Jos jokin edellä mainituista koskee sinua (tai et ole varma asiasta), keskustele lääkärin tai

sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Zevteraa.

Lapset ja nuoret

Tätä lääkettä ei saa antaa lapsille eikä nuorille, sillä tästä potilasryhmästä ei ole riittävästi tietoa.

Muut lääkevalmisteet ja Zevtera

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää

muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Zevtera voi aiheuttaa huimauksen kaltaisia haittavaikutuksia. Tämä voi heikentää ajokykyä tai

koneiden käyttökykyä.

Zevtera sisältää noin 1,3 mmol (29 mg) natriumia annosta kohden. Jos noudatat vähäsuolaista

ruokavaliota, lääkärisi on ehkä muutettava annosta.

3.

Miten Zevteraa käytetään

Lääkäri tai sairaanhoitaja antaa Zevteran sinulle.

Suositeltu annos on 500 mg keftobiprolia kahdeksan tunnin välein. Lääke annetaan kaksi tuntia

kestävänä tiputuksena laskimoon.

Potilaat, joilla on munuaisvaivoja

Jos sinulla on munuaisvaivoja, Zevtera-annostasi on ehkä pienennettävä.

Jos käytät enemmän Zevteraa kuin sinun pitäisi

Jos epäilet saaneesi liikaa Zevteraa, kerro asiasta välittömästi lääkärille tai sairaanhoitajalle.

Jos unohdat käyttää Zevteraa

Jos epäilet, että sinulta on jäänyt annos saamatta, kerro asiasta välittömästi lääkärille tai

sairaanhoitajalle.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Tämän lääkkeen käytön yhteydessä saattaa esiintyä seuraavia haittavaikutuksia:

Kerro välittömästi lääkärille jos saat näitä oireita, sillä saatat tarvita kiireellistä hoitoa:

Äkillinen huulten, kasvojen, nielun tai kielen turvotus; vaikea ihottuma; nielemis- tai

hengitysvaikeudet. Nämä voivat olla vaikean, henkeä uhkaavan allergisen reaktion (anafylaksian)

merkkejä.

Raju tai pitkittynyt ripuli tai veriset tai limaiset ulosteet Zevtera-hoidon aikana tai sen jälkeen. Älä

ota tällaisessa tilanteessa lääkkeitä, jotka pysäyttävät suolen toiminnan tai hidastavat sitä.

Yleiset: enintään 1 henkilöllä 10:stä

Pahoinvointi

Päänsärky, uneliaisuus

Huimaus

Ihottuma, kutina tai nokkosihottuma

Ripuli; kerro välittömästi lääkärille, jos sinulle kehittyy ripuli

Pahoinvointi (oksentelu)

Vatsakipu, ruoansulatusvaivat tai

närästys

(dyspepsia)

Makuaistin häiriöt (dysgeusia)

Sieni-infektiot kehon eri osissa

Pistoskohdan punoitus, kipu tai turvotus

Matala

natriumin

(eräs kivennäisaine) pitoisuus veressä

Tiettyjen maksaentsyymien pitoisuuden nousu veressä

Yliherkkyysreaktiot kuten ihon punoitus

Melko harvinaiset: enintään 1 henkilöllä 100:sta

Kouristukset, epileptiset kohtaukset tai muut kohtaukset

Tietyn tyyppisten verisolujen määrän tilapäinen lasku tai nousu

Veren kaliumarvon lasku verikokeissa

Unettomuus ja unihäiriöt, joihin voi liittyä ahdistuneisuutta, paniikkikohtauksia ja painajaisia

Hengenahdistus tai hengitysvaikeudet, astma

Lihaskouristukset

Munuaisvaivat

Turvotus etenkin nilkoissa ja säärissä

Triglyseridi-, verensokeri- tai kreatiniiniarvojen tilapäinen nousu verikokeissa

Tuntematon: saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin

Tietyn tyyppisten valkosolujen määrän vaikeampiasteinen lasku (agranulosytoosi)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia

mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan www.fimea.fi. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan

enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.

Zevteran säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pahvipakkauksessa ja injektiopullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

jälkeen (EXP). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2

C–8

Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Katso käyttökuntoon saatettujen ja laimennettujen Zevtera-infuusionesteiden säilytysohjeet oheisista

lääkäreille ja hoitoalan ammattilaisille tarkoitetuista tiedoista.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Zevtera sisältää

Vaikuttava aine on keftobiproli. Yksi injektiopullo sisältää 666,6 mg:aa

keftobiprolimedokariilinatriumia vastaten 500 mg keftobiprolia. Käyttökuntoon saattamisen

jälkeen yksi millilitra konsentraattia sisältää 66,7 mg:aa keftobiprolimedokariilinatriumia

vastaten 50 mg keftobiprolia.

Muut aineet ovat sitruunahappomonohydraatti (E330) ja natriumhydroksidi (E524), ks. myös

kohta 2.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Zevtera on 20 ml:n injektiopullossa toimitettava valkoinen, kellertävä tai hieman rusehtava kakku,

murentunut kakku tai kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos. Sitä on saatavana

10 injektiopullon pakkauksissa.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Basilea Pharmaceutica Deutschland GmbH

Marie-Curie-Strasse 8

79539 Lörrach

Saksa

Kansallinen edustaja:

Unimedic Pharma

Tukholma, Ruotsi

Valmistaja:

ACS Dobfar S.p.A.

Via A. Fleming, 2

37135 Verona (VR)

Italia

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa

seuraavilla kauppanimillä:

Itävalta: Zevtera 500 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Tanska: Zevtera

Suomi: Zevtera 500 mg, kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos

Saksa: Zevtera 500 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Italia: Mabelio 500 mg, polvere per concentrato per soluzione per infusione

Irlanti: Adaluzis 500mg powder for concentrate for solution for infusion

Luxemburg: Mabelio 500 mg, poudre pour solution à diluer pour solution pour perfusion

Norja: Zevtera 500 mg, pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Puola: Zevtera,

500 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Portugali: Zevtera 500 mg pó para concentrado para solução para perfusão

Espanja: Zevtera 500 mg, polvo para concentrado para solución para perfusión

Ruotsi: Zevtera 500 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti): Zevtera 500mg powder for concentrate for solution for

infusion.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 28.02.2021

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Suomi/ Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Fimea kotisivuilta.

__________________________________________________________________________________

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain lääkäreille ja hoitoalan ammattilaisille:

Yksi injektiopullo on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten.

Zevtera-infuusionesteiden valmistus

Zevtera on saatettava käyttökuntoon ja laimennettava ennen infuusiota.

Vaihe 1: Käyttökuntoon saattaminen

Injektiopulloon lisätään 10 ml steriiliä injektionesteisiin käytettävää vettä tai 50 mg/ml (5 %) glukoosi

(dekstroosi) -injektionestettä. Tämän jälkeen injektiopulloa ravistetaan voimakkaasti, kunnes valmiste

on liuennut täysin, mikä voi joissakin tapauksissa kestää jopa 10 minuuttia. Saatavan konsentraatin

tilavuus on noin 10,6 ml. Mahdollisen vaahdon annetaan laskeutua ja käyttökuntoinen liuos

tarkistetaan silmämääräisesti sen varmistamiseksi, että valmiste on liuennut eikä liuoksessa ole

hiukkasia. Käyttökuntoinen konsentraatti sisältää 50 mg/ml keftobiprolia (66,7 mg/ml

keftobiprolimedokariilinatriumia) ja on jatkolaimennettava ennen potilaalle antoa. Käyttökuntoon

saatettu liuos tulisi jatkolaimentaa välittömästi. Jos se ei kuitenkaan ole mahdollista, käyttökuntoon

saatettu liuos säilyy huoneenlämmössä enintään yhden tunnin tai jääkaapissa enintään 24 tuntia.

Vaihe 2: Laimentaminen

500 mg:n Zevtera-infuusionesteannoksen valmistaminen

10 ml käyttökuntoista liuosta vedetään injektiopullosta ja ruiskutetaan sopivaan astiaan (esim. PVC-

tai PE-infuusiopussiin tai lasipulloon), joka sisältää 250 ml 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi-

injektionestettä, 50 mg/ml (5 %) glukoosi (dekstroosi) -injektionestettä tai Ringerin laktaattia.

Infuusionestettä käännellään varovasti ylösalaisin 5–10 kertaa, jolloin tulokseksi saadaan

homogeeninen liuos. Voimakasta ravistamista tulee välttää, ettei infuusionesteeseen muodostuisi

vaahtoa. Infuusiopussin koko sisältö annetaan infuusiona, jolloin potilas saa 500 mg:n annoksen

keftobiprolia.

250 mg:n Zevtera-infuusionesteannoksen valmistaminen potilaille, joilla on vaikea munuaisten

vajaatoiminta

5 ml käyttökuntoista liuosta vedetään injektiopullosta ja ruiskutetaan sopivaan astiaan (esim. PVC- tai

PE-infuusiopussiin tai lasipulloon), joka sisältää 125 ml 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi-

injektionestettä, 50 mg/ml (5 %) glukoosi (dekstroosi) -injektionestettä tai Ringerin laktaattia.

Infuusionestettä käännellään varovasti ylösalaisin 5–10 kertaa, jolloin tulokseksi saadaan

homogeeninen liuos. Voimakasta ravistamista tulee välttää, ettei infuusionesteeseen muodostuisi

vaahtoa. Infuusiopussin koko sisältö annetaan infuusiona, jolloin potilas saa 250 mg:n annoksen

keftobiprolia.

Infuusionesteen tulisi olla kirkasta tai hieman opalisoivaa ja väriltään kellertävää. Infuusioneste on

tarkistettava silmämääräisesti hiukkasten varalta ennen potilaalle antoa ja hävitettävä, jos siinä on

näkyviä hiukkasia.

Katso lisätietoja kohdasta 3.

Käyttökuntoon saatetun ja laimennetun Zevtera-infuusionesteen säilyttäminen

Käyttökuntoon saatetun liuoksen kemiallinen ja fysikaalinen käytönaikainen säilyvyys on osoitettu

1 tunnin ajalta 25°C:ssa ja enintään 24 tunnin ajalta 2

C–8

C:ssa.

Kemiallista ja fysikaalista käytönaikaista säilyvyyttä koskevat tiedot tukevat seuraavassa taulukossa

annettuja, laimennusta ja infuusiota koskevia kokonaisaikoja:

Kokonaisaika, jonka kuluessa valmiste on saatettava käyttökuntoon ja annettava infuusiona

(mukaan lukien 2 tunnin mittainen infuusiojakso)

Infuusionesteen laimennin

Infuusionesteen säilytys 25

C:ssa

Infuusionesteen

säilytys 2

C

8

C:ssa

(jääkaapissa)

Valolta

suojattuna

EI valolta

suojattuna

Valolta suojattuna

Injektionesteenä natriumkloridi

9 mg/ml (0,9 %)

24 tuntia

8 tuntia

96 tuntia

Injektionesteenä glukoosi

(dekstroosi) 50 mg/ml (5 %)

12 tuntia

8 tuntia

96 tuntia

Injektionesteenä Ringerin laktaatti

24 tuntia

8 tuntia

Ei saa säilyttää

jääkaapissa

Mikrobiologiselta kannalta valmiste tulisi käyttää välittömästi, paitsi mikäli käyttökuntoon

saattamismenetelmä/liuottamismenetelmä estää mikrobiologisen kontaminaation riskin. Jos sitä ei

käytetä välittömästi, käytönaikainen säilytysaika ja säilytysolosuhteet ovat käyttäjän vastuulla.

Käyttökuntoon saatetut liuokset ja infuusionesteet eivät saa jäätyä, eikä niitä saa altistaa suoralle

auringonvalolle.

Jos infuusionestettä säilytetään jääkaapissa, sen lämpötilan on annettava tasaantua huoneenlämmössä

ennen potilaalle antoa. Infuusionestettä ei tarvitse suojata valolta, kun se annetaan potilaalle.

Katso lisätietoja kohdasta 5.

Bipacksedel: Information till användaren

Zevtera 500 mg pulver för koncentrat till infusionsvätska, lösning

Ceftobiprol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information. Du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar

som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Zevtera är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Zevtera

Hur du använder Zevtera

Eventuella biverkningar

Hur Zevtera ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Zevtera är och vad det används för

Zevtera är ett antibiotiskt läkemedel som innehåller den aktiva substansen

ceftobiprolmedokarilnatrium. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas ”cefalosporinantibiotika”.

Zevtera används för att behandla vuxna med infektioner i lungorna, dvs. lunginflammation

Zevtera fungerar genom att döda vissa bakterier, som kan orsaka allvarliga lunginfektioner.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Zevtera

Använd inte Zevtera

om du är allergisk mot ceftobiprolmedokarilnatrium eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6),

om du är allergisk mot andra cefalosporiner eller betalaktamantibiotika,

om du tidigare har haft allvarliga allergiska reaktioner mot andra antibiotika såsom penicillin eller

karbapenem,

Ta inte Zevtera om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker ska du tala med din läkare innan

du tar Zevtera.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Tala med din läkare eller sjuksköterska innan du tar Zevtera

om du har njurproblem (din läkare måste eventuellt sänka din dos av detta läkemedel),

om du någonsin haft någon allergisk reaktion mot andra antibiotika såsom penicillin eller

karbapenem,

om du någonsin haft krampanfall,

om du har diarré före, under eller efter din behandling med detta läkemedel (du har eventuellt en

tarminflammation som kallas ”kolit”). Ta inte någon annan medicin för att behandla diarré

utan att först rådfråga din läkare,

om du är hivpositiv,

om ditt immunförsvar är kraftigt nedsatt,

om du har ett lågt värde av vita blodkroppar eller hämmad benmärgsfunktion,

om din lunginfektion uppkommit mer än 48 timmar efter påbörjad konstgjord ventilering, är

Zevtera inte lämpligt för dig (din läkare förskriver lämplig antibiotika för dig),

om du behöver(eller förväntas behöva) om du behöver (eller förväntas behöva) samtidiga

lösningar som innehåller kalcium, förutom lakterad Ringers lösning för injektion, i samma

intravenösa kateter på grund av risken för utfällning.

Om din läkare anser att du behöver mer vätska kommer du att ombes dricka mycket vätska, eller så

måste du eventuellt få vätskor som dropp i en ven, medan du får Zevtera.

Om du börjar använda Zevtera och då behöver ventilering, kommer din läkare att bedöma om Zevtera

fortfarande är lämpligt för dig.

Labbtester

Du kan utveckla ett onormalt labbtest (som kallas Coombs test), vilket letar efter vissa antikroppar

som kan agera mot röda blodkroppar. Zevtera kan även interagera med tester för att mäta

serumkreatinin (Jaffés reaktion) eller med vissa tester för att fastställa glukosinnehållet i urin. Dessa

tester kan ge dig fel resultat.

Om något av ovanstående gäller dig, eller om du känner dig osäker, ska du tala med din läkare eller

sjuksköterska innan du börjar använda Zevtera.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar eftersom det inte finns tillräckliga uppgifter om denna

patientgrupp.

Andra läkemedel och Zevtera

Tala om för din läkare eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du är gravid eller planerar att skaffa barn, ska du rådfråga din

läkare innan du använder detta läkemedel.

Köra bil och använda maskiner

Zevtera kan orsaka biverkningar såsom yrsel. Detta kan försämra din förmåga att köra eller använda

maskiner.

Zevtera innehåller ca 1,3 mmol (29 mg) natrium per dos. Om du står på en kost med kontrollerat

saltintag måste din läkare eventuellt justera detta.

3.

Hur du använder Zevtera

Du kommer att få Zevtera av en läkare eller sjuksköterska.

Den rekommenderade dosen är 500 mg ceftobiprol var 8:e timme som dropp i en ven under två

timmar.

Patienter med njurproblem

Om du har njurproblem måste du eventuellt ta en lägre dos av Zevtera.

Om du använt för stor mängd av Zevtera

Om du tror att du har fått för mycket Zevtera ska du omedelbart tala med din läkare eller

sjuksköterska.

Om du har glömt att använda Zevtera

Om du tror att du har missat en dos ska du omedelbart tala med din läkare eller sjuksköterska.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. Följande biverkningar kan förekomma med detta läkemedel:

Tala omedelbart om för din läkare om du får dessa symptom, eftersom du kan behöva akut

behandling:

Plötslig svullnad av läpparna, ansiktet, halsen eller tungan, allvarliga utslag, samt sväljnings- eller

andningsproblem. Detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion (anafylax) och kan vara

livshotande.

Diarré som blir allvarlig eller inte försvinner, eller avföring som innehåller blod eller slem under

eller efter behandling med Zevtera. I denna situation bör du inte ta läkemedel som stoppar eller

fördröjer tarmtömningar.

Vanliga: förekommer hos 1 av 10 personer

Känna sig sjuk (Illamående)

Huvudvärk, sömnighet (dåsighet)

Yrsel

Utslag, klåda eller nässelfeber

Diarré. Om du får allvarlig diarré ska du omedelbart tala om detta för din läkare

Vara sjuk (kräkningar)

Magont (buksmärta), matsmältningsbesvär eller

halsbränna

(dyspepsi)

Ovanlig smak (dysgeusi)

Svampinfektioner på olika ställen på kroppen

Rodnad, smärta eller svullnad där injektionen gavs

Låga nivåer av mineralen

natrium

i blodet

Ökning av nivån av vissa leverenzymer i blodet

Överkänslighet, inklusive hudrodnad

Mindre vanliga: förekommer hos 1 av 100 personer

Krampanfall

Temporärt minskat eller ökat antal av vissa typer av blodkroppar

Blodprover som visar minskade nivåer av kalium

Sömnlöshet och sömnstörningar, eventuellt inklusive ångest, panikattacker och mardrömmar

Andfåddhet eller andningssvårigheter, astma

Muskelkramper

Njurproblem

Svullnad, speciellt i anklarna och benen

Blodprover som visar temporärt ökade nivåer av triglycerider, blodsocker eller kreatinin

Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data

En allvarligare minskning av en specifik typ av vita blodkroppar (agranulocytos)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet, webbplats: www.fimea.fi. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Zevtera ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskan efter ”EXP”.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2–8 °C).

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

För förvaring av beredda och utspädda infusionslösningar med Zevtera, se den bifogade informationen

för sjukvårdspersonal.

Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ceftobiprol. Varje injektionsflaska innehåller 666.6 mg

ceftobiprolmedokarilnatrium (som 500 mg ceftobiprol). Efter beredning kommer varje ml

koncentrat att innehålla 66,7 mg ceftobiprolmedokarilnatrium motsvarande 50 mg ceftobiprol.

Övriga innehållsämnena är citronsyramonohydrat (E330) och natriumhydroxid (E524), se även

avsnitt 2.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zevtera är en vit, gulaktig till något brunaktig, kaka till bruten kaka eller pulver för koncentrat till

lösning för infusion i en 20 ml-injektionsflaska. Det är tillgängligt i förpackningar som innehåller 10

injektionsflaskor.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Basilea Pharmaceutica Deutschland GmbH

Marie-Curie-Strasse 8

79539 Lörrach

Tyskland

Nationell representant:

Unimedic Pharma

Stockholm, Sverige

Tillverkare:

ACS Dobfar S.p.A.

Via A. Fleming, 2

37135 Verona (VR)

Italien

Detta läkemedel är godkänt i medlemsstaterna i EEA under följande namn:

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zevtera 500 mg, kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos.

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi injektiopullo sisältää 500 mg keftobiprolia (666,6 mg keftobiprolimedokariilinatriumia).

Käyttökuntoon saattamisen jälkeen yksi millilitra konsentraattia sisältää 50 mg keftobiprolia (66,7 mg

keftobiprolimedokariilinatriumia).

Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan:

Yksi injektiopullo sisältää noin 1,3 mmol (29 mg) natriumia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos.

Valkoinen, kellertävä tai hieman rusehtava kakku, murentunut kakku tai kuiva-aine.

Käyttökuntoon saatetun liuoksen pH on 4,5–5,5.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Zevtera on tarkoitettu seuraavien infektioiden hoitoon aikuisille (ks. kohdat 4.4, 5.1):

Sairaalakeuhkokuume (HAP), ei kuitenkaan hengityskonehoitoon liittyvä keuhkokuume (VAP)

Avohoitokeuhkokuume (CAP)

Bakteerilääkkeiden asianmukaista käyttöä koskevat viranomaisohjeet on otettava huomioon.

4.2

Annostus ja antotapa

Annostus

Zevteran suositusannos on 500 mg 2 tuntia kestävänä laskimoinfuusiona 8 tunnin välein.

Avohoitokeuhkokuumeen kohdalla siirtymistä sopivaan suun kautta otettavaan antibioottiin voidaan

harkita kliinisestä vasteesta riippuen, kun potilas on saanut keftobiprolimedokariilinatriumia

laskimoon vähintään 3 vuorokauden ajan.

Pediatriset potilaat

Zevteran turvallisuutta ja tehoa vastasyntyneiden ja alle 18-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole vielä

varmistettu. Zevteran käyttöä alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten hoidossa ei suositella.

Iäkkäät potilaat

Iäkkäiden potilaiden annosta ei tarvitse muuttaa, paitsi jos potilas sairastaa keskivaikeaa tai vaikeaa

munuaisten vajaatoimintaa (ks. seuraava kohta ja kohta 5.2).

Munuaisten vajaatoiminta

Annostusta

tarvitse

muuttaa,

potilas

sairastaa

lievää

munuaisten

vajaatoimintaa

(kreatiniinipuhdistuma

50–80 ml/min).

potilas

sairastaa

keskivaikeaa

munuaisten

vajaatoimintaa

30 –

<50 ml/min),

Zevteran

suositusannos

500 mg

2 tuntia

kestävänä

laskimoinfuusiona 12 tunnin välein. Jos potilas sairastaa vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa (CL

<30 ml/min), Zevteran suositusannos on 250 mg 2 tuntia kestävänä laskimoinfuusiona 12 tunnin välein.

Koska kliinistä tietoa on rajallisesti ja altistuksen Zevteralle ja sen metaboliitille odotetaan lisääntyvän,

Zevteraa tulisi antaa varoen vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille (ks. kohta 5.2).

Dialyysihoitoa vaativa loppuvaiheen munuaissairaus

Keftobiprolimedokariilinatrium poistuu hemodialyysissä. Suositusannos potilaille, joilla on

loppuvaiheen munuaissairaus, on 250 mg keftobiprolimedokariilinatriumia 24 tunnin välein

riippumatta siitä, saako potilas ajoittaista hemodialyysihoitoa vai ei.

Potilaat, joiden kreatiniinipuhdistuma on >150 ml/min

Lääkettä määräävän lääkärin on arvioitava potilaan munuaistoiminta hoidon alussa ml/min-arvona

ilmaistun kreatiniinipuhdistuman perusteella.

Jos potilaan kreatiniinipuhdistuma on normaalia korkeampi (>150 ml/min), infuusioajan pidentämistä

4 tuntiin suositellaan farmakokineettisten/farmakodynaamisten seikkojen perusteella (ks. kohta 5.2).

Maksan vajaatoiminta

Maksan vajaatoimintaa sairastavista potilaista ei ole kokemusta. Keftobiprolin maksametabolia on

kuitenkin äärimmäisen vähäistä ja se eliminoituu pääasiassa munuaisteitse, joten annostuksen

muuttamista maksan vajaatoimintaa sairastaville potilaille ei pidetä tarpeellisena

Antotapa

Zevtera on saatettava käyttökuntoon ja laimennettava (ks. kohta 6.6) ennen kuin se annetaan potilaalle

2 tuntia kestävänä laskimoinfuusiona.

Sakkautumista voi esiintyä, jos Zevteraa ja kalsiumia sisältäviä liuoksia annetaan saman

infuusioletkun kautta. Siksi Zevteraa ja kalsiumia sisältäviä liuoksia, Ringerin laktaattia lukuun

ottamatta, ei saa sekoittaa eikä antaa yhtä aikaa saman infuusioletkun kautta (ks. kohdat 4.4, 6.2).

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Yliherkkyys kefalosporiinien luokkaan kuuluville bakteerilääkkeille.

Välitön ja vakava yliherkkyys (esim. anafylaktinen reaktio) beetalaktaameihin kuuluville

bakteerilääkkeille (esim. penisilliinit tai karbapenemit)

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Yliherkkyysreaktiot

Kaikkien beetalaktaamien ryhmään kuuluvien bakteerilääkkeiden lailla jopa satunnaisesti kuolemaan

johtavia yliherkkyysreaktioita (anafylaktisia reaktioita) on raportoitu. Vakavan yliherkkyysreaktion

sattuessa Zevtera-hoito on viipymättä lopetettava ja riittävä ensiapuhoito aloitettava.

Ennen hoidon aloittamista on määritettävä, onko potilaalla esiintynyt aikaisempia

yliherkkyysreaktioita Zevteralle, muille kefalosporiineille tai muuntyyppisille beetalaktameille.

Varovaisuutta on tarpeen noudattaa, jos Zevteraa annetaan potilaalle, jolla on aikaisemmin esiintynyt

ei-vakavaa yliherkkyyttä muille beetalaktaneille.

Suositellun annoksen ylittävä annostus

Zevteran suositusannosta (500 mg) kahdeksan tunnin välein suuremmista annoksista ei ole kliinistä

kokemusta.

Entuudestaan esiintyvät keskushermoston kouristushäiriöt

Kouristuksia on esiintynyt Zevtera-hoidon aikana. Kouristuksia esiintyi yleisimmin potilailla, joilla oli

entuudestaan keskushermoston häiriöitä tai kouristushäiriöitä, minkä johdosta tällaisia potilaita tulisi

hoitaa varoen.

Clostridioides difficilen aiheuttama riipuli

Bakteerilääkkeisiin liittyvää koliittia ja pseudomembranoottista koliittia on raportoitu Zevteran käytön

yhteydessä, ja koliitin vaikeusaste voi vaihdella lievästä henkeä uhkaavaan. Tämän diagnoosin

mahdollisuus on tärkeää ottaa huomioon, jos Zevtera-hoitoa saavalle potilaalle kehittyy ripuli joko

Zevteran annon aikana tai sen jälkeen (ks. kohta 4.8). Zevtera-hoidon lopettamista ja Clostridioides

difficile -hoidon aloittamista tulee harkita. Peristaltiikkaa estävien lääkevalmisteiden käyttöä tulee

tällöin välttää.

Vastustuskykyisten organismien aiheuttama superinfektio

Zevteran käyttö voi aiheuttaa vastustuskykyisten organismien kuten sienten liikakasvua.

Asianmukaisiin toimenpiteisiin on ryhdyttävä, jos hoidon aikana saadaan näyttöä superinfektiosta.

Munuaistoksisuus eläimillä

Eläimillä suurten Zevtera-annosten käytön yhteydessä havaittiin korjaantuvaa munuaistoksisuutta,

johon liittyi lääkkeen kaltaisen materiaalin sakkautumista distaalisiin tubuluksiin (ks. kohta 5.3).

Tämän havainnon kliinistä merkitystä ei tunneta, mutta Zevteraa saavien potilaiden mahdollinen

hypovolemia tulisi korjata normaalin virtsanerityksen varmistamiseksi.

Sakkautuminen kalsiumia sisältävien nesteiden vaikutuksesta

Sakkautumista voi esiintyä, jos Zevteraa ja kalsiumia sisältäviä liuoksia annetaan saman

infuusioletkun kautta. Siksi Zevteraa ja kalsiumia sisältäviä liuoksia, Ringerin laktaattia lukuun

ottamatta, ei saa sekoittaa eikä antaa yhtä aikaa saman infuusioletkun kautta (ks. kohta 6.2).

Kliinisten tietojen rajoittuneisuus

Keftobiprolin käytöstä ei ole kokemuksia HAP (ei kuitenkaan VAP) ja CAP hoidossa HIV-

positiivisilla potilailla, neutropeniaa sairastavilla potilailla, immuunivajepotilailla eikä

myelosuppressiota sairastavilla potilailla. Hoidettaessa näitä potilaita on noudatettava varovaisuutta.

Potilaat, joilla on hengityskonehoitoon liittyvä keuhkokuume (VAP)

Zevteran ei ole osoitettu olevan tehokas hoitomuoto hengityskonehoitoon liittyvää keuhkokuumetta

(ventilator-associated pneumonia, VAP) sairastaville potilaille. Zevtera-hoitoa ei tule aloittaa VAP-

potilailla (ks. kohta 5.1). Tämän lisäksi on suositeltavaa noudattaa varovaisuutta hoidettaessa

Zevteralla sairaalakeuhkokuumeen (hospital-acquired pneumonia, HAP) saaneita potilaita, jotka

tarvitsevat samanaikaista hengityskonehoitoa.

Kliininen tehokkuus tiettyjä patogeeneja vastaan

Alttius enterobakteereille

Keflobiproli muiden kefalosporiinien tavoin on altis hydrolyysille, jonka aiheuttajana saattavat olla

mm. monet enterobakteerien tuottamista laajakirjoisista beetalaktamaaseista (extended spectrum beta-

lactamase, ESBL), seriinikarbapenemaasit ja luokan B metallobeetalaktamaasit. Tämän johdosta

Zevtera-hoitoa harkitessa on otettava huomioon tiedot laajakirjoisia beetalaktamaaseja tuottavien

enterobakteerien esiintyvyydestä (ks. kohta 5.1).

Vaikutus serologisiin testeihin

Suoran antiglobuliinikokeen (Coombsin kokeen) serokonversio ja mahdollinen hemolyyttisen anemian

riski

Kefalosporiinihoito saattaa aiheuttaa positiivisen tuloksen suorassa antiglobuliinikokeessa. Kliinisissä

tutkimuksissa ei saatu näyttöä hemolyyttisestä anemiasta. Hemolyyttisen anemian

kehittymismahdollisuutta Zevtera-hoidon yhteydessä ei kuitenkaan voida sulkea pois. Potilaat, joilla

on anemiaa Zevtera-hoidon aikana tai sen jälkeen, on tutkittava tämän mahdollisuuden varalta.

Mahdollinen vaikutus seerumin kreatiniinimääritykseen

Ei tiedetä, vaikuttaako keftobiproli joidenkin muiden kefalosporiinien tavoin alkaliseen pikraattiin

perustuvaan seerumin kreatiniinimääritykseen (Jaffén reaktio), mikä voi johtaa virheellisen korkeisiin

tuloksiin tässä määrityksessä. Zevtera-hoidon aikana seerumin kreatiniiniarvon määrittämiseen

suositellaan entsymaattista menetelmää.

Mahdollinen vaikutus virtsan glukoosimääritykseen

Zevtera-hoidon aikana glykosurian toteamiseen suositellaan entsymaattista menetelmää, sillä lääke

saattaa vaikuttaa kuparin pelkistymismenetelmää hyödyntäviin määrityksiin.

Tämä lääkevalmiste sisältää noin 1,3 mmol (29 mg) natriumia annosta kohden. Vähäsuolaista

ruokavaliota noudattavien potilaiden on otettava tämä huomioon.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

In vitro -tutkimuksia on tehty mahdollisten yhteisvaikutusten selvittämiseksi CYP-entsyymien ja

kuljettajaproteiinien tasolla. Liukoisuus rajoitti kuitenkin näissä tutkimuksissa käytettyjä

keftobiprolipitoisuuksia, joten CYP lääkeyhteisvaikutusten mahdollisuutta ei voida sulkea pois.

In vitro –tutkimukset ovat osoittaneet, että keftobiproli inhiboi proteiineja OATP1B1 ja OATP1B3

IC50s-arvoilla 67,6 µM ja 44,1 µM, tässä järjestyksessä. Zevtera saattaa lisätä OATP1B1:n ja

OATP1B3:n eliminoimien lääkeaineiden, kuten statiinien (pitavastatiini, pravastatiini, rosuvastatiini),

glyburidin ja bosentaanin pitoisuuksia.

Kliinisiä yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. Zevteraa on syytä antaa varoen sellaisten lääkkeiden

kanssa, joilla on kapea terapeuttinen indeksi.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Raskaana olevilla naisilla ei ole tehty riittäviä ja hyvin kontrolloituja tutkimuksia Zevteralla.

Eläinkokeissa ei ole havaittu suoria tai epäsuoria haitallisia vaikutuksia raskauteen, alkion/sikiön

kehitykseen, synnytykseen tai syntymänjälkeiseen kehitykseen (ks. kohta 5.3).

Koska tietoa ihmisen raskaudenaikaisesta altistuksesta ei ole, Zevteraa ei pidä käyttää raskauden

aikana, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä.

Imetys

Eläinkokeet ovat osoittaneet keftobiprolin/metaboliittien erittyvän rintamaitoon pieninä pitoisuuksina.

Ei tiedetä, erittyykö keftobiproli ihmisen rintamaitoon, mutta imeväiseen kohdistuvaa ripulin ja

limakalvojen sieni-infektion riskiä ei voida sulkea pois. Herkistymisen mahdollisuus on otettava

huomioon. On päätettävä lopetetaanko rintaruokinta vai lopetetaanko Zevtera-hoito ottaen huomioon

rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille.

Hedelmällisyys

Keftobiprolen vaikutusta raskauteen ei ole tutkittu ihmisellä. Keftobiprolimedokariililla tehdyissä

eläinkokeissa ei ole havaittu haitallisia vaikutuksia raskauteen.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Huimaus on

kuitenkin lääkkeen yleinen haittavaikutus, joten ajamista ja koneiden käyttöä ei suositella Zevtera-

hoidon aikana.

4.8

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Kliinisissä hoitotutkimuksissa 1 668 tutkittavaa sai Zevtera-valmistetta. Näissä tutkimuksissa yhteensä

1 239 tutkittavaa (joista 696:lla oli avohoitokeuhkokuume tai sairaalakeuhkokuume ja 543:lla jokin

komplisoitunut iho- ja pehmytkudosinfektio, cSSTI) sai 500 mg keftobiprolia kolme kertaa

vuorokaudessa, 389 tutkittavaa (cSSTI) sai 500 mg keftobiprolia kahdesti vuorokaudessa ja

40 tutkittavaa (cSSTI) sai 750 mg keftobiprolia kahdesti vuorokaudessa.

Yleisimmät haittavaikutukset, joita esiintyi ≥ 3 %:lla Zevteralla hoidetuista potilaista olivat

pahoinvointi, oksentelu, ripuli, infuusiokohdan reaktiot, yliherkkyys (mukaan lukien nokkosihottuma,

kutiseva ihottuma ja lääkeyliherkkyys) ja dysgeusia.

Harvemmin raportoituja mutta vakavampia haittavaikutuksia olivat trombosytopenia, agranulosytoosi,

anafylaksia, Clostridioides difficile -koliitti, kouristukset, kiihtymys (mukaan lukien ahdistuneisuus,

paniikkikohtaukset ja painajaiset) sekä munuaisten vajaatoiminta.

Haittavaikutustaulukko

Seuraavia haittavaikutuksia raportoitiin hoidon ja seurannan aikana, ja niiden yleisyydet ovat: hyvin

yleinen (1/10); yleinen (1/100, <1/10); melko harvinainen (1/1 000, <1/100); harvinainen (≥1/10 000,

<1/1 000); hyvin harvinainen (<1/10 000); tuntematon (koska saatavilla oleva tieto ei riitä arviointiin):

Kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeisissä raporteissa ilmoitetut

haittavaikutukset

Elinjärjestelmä

Esiintymistiheys: haittatapahtumat

Infektiot

Yleinen:

Sieni-infektiot (mukaan lukien ulkoisten sukuelimien

ja emättimen sieni-infektiot sekä suun ja ihon sieni-

infektiot)

Melko harvinainen:

Clostridioides difficile -koliitti (mukaan lukien

pseudomembranoottinen koliitti)

Veri ja imukudos

Melko harvinainen:

Eosinofilia, leukopenia, anemia, trombosytoosi,

trombosytopenia

Tuntematon:

Agranulosytoosi

Immuunijärjestelmä

Yleinen:

Yliherkkyysreaktiot (mukaan lukien nokkosihottuma,

kutiseva ihottuma ja lääkeyliherkkyys)

Melko harvinainen:

Anafylaktiset reaktiot

Aineenvaihdunta ja

ravitsemus

Yleinen:

Hyponatremia

Melko harvinainen:

Hypokalemia

Psyykkiset häiriöt

Melko harvinainen:

Unettomuus, kiihtymys (mukaan lukien

ahdistuneisuus, paniikkikohtaukset ja painajaiset)

Hermosto

Yleinen:

Dysgeusia, päänsärky, huimaus, uneliaisuus

Melko harvinainen:

Kouristukset (mukaan lukien kohtaus, epilepsia,

yleistynyt toonis-klooninen kohtaus, myokloninen

epilepsia, myoklonus, kohtauksen kaltaiset jaksot ja

status epilepticus)

Hengityselimet, rintakehä ja

välikarsina

Melko harvinainen:

Hengenahdistus, nielun ja kurkunpään kipu, astma

Ruoansulatuselimistö

Yleinen:

Pahoinvointi, oksentelu, ripuli, vatsakipu, dyspepsia

Maksa ja sappi

Yleinen:

Maksaentsyymiarvojen (mukaan lukien ASAT,

ALAT, LDH ja alkalinen fosfataasi) nousu

Iho ja ihonalainen kudos

Yleinen:

Ihottuma (mukaan lukein makulaarinen,

papulaarinen, makulopapulaarinen ja yleistynyt

ihottuma), kutina

Luusto, lihakset ja sidekudos

Melko harvinainen:

Lihasspasmit

Elinjärjestelmä

Esiintymistiheys: haittatapahtumat

Munuaiset ja virtsatiet

Melko harvinainen:

Munuaisten vajaatoiminta (mukaan lukien

mahdolliset interaktiot munuaistoksisten lääkkeiden

kanssa)

Yleisoireet ja antopaikassa

todettavat haitat

Yleinen:

Infuusiokohdan reaktiot

Melko harvinainen:

Perifeerinen turvotus

Tutkimukset

Melko harvinainen:

Veren triglyseridiarvojen nousu, veren

kreatiniiniarvon nousu, veren glukoosiarvon nousu

Tuntematon:

Positiivinen tulos Coombsin kokeessa

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta –tasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisten pyydetään kertomaan mitään epäillyt haittavaikutukset:

www.fimea.fi. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55, FI-00034.

4.9

Yliannostus

Tietoa ihmisten Zevtera-yliannostuksesta ei ole saatavana. Suurin vaiheen 1 tutkimuksissa käytetty

kokonaisvuorokausiannos oli 3 g (1 g 8 tunnin välein). Mahdollisissa yliannostustapauksissa potilaalle

tulee antaa oireenmukaista hoitoa. Plasman keftobiprolipitoisuutta voidaan pienentää hemodialyysillä.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Muut kefalosporiinit, ATC-koodi: J01DI01

Vaikutusmekanismi

Keftobiprolin bakterisidinen vaikutus johtuu sen voimakkaasta sitoutumisesta tärkeisiin penisilliiniä

sitoviin proteiineihin (penicillin-binding proteins,PBP), sille herkissä kannoissa. Grampositiivisissa

bakteerikannoissa, mukaan lukien metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus (MRSA), keftobiproli

sitoutuu PBP2a:han. Keftobiprolin on todettu tehoavan in vitro myös kantoihin, joiden mecA-

homologi poikkeaa normaalista (mecC tai mecALGA251). Keftobiproli sitoutuu tiukasti myös

Streptococcus pneumoniae -bakteerien (kohtalaisen herkkiä penisilliinille) PBP2b:hen, S. pneumoniae

-bakteerien (resistenttejä penisilliinille) PBP2x:ään ja Enterococcus faecalis -bakteerien PBP5:een.

Resistenssimekanismit

Keftobiprolilla ei ole vaikutusta Amblerin luokan A beetalaktamaaseja, erityisesti TEM-, SHV- ja

CTX-M-tyypin laajakirjoisia beetalaktamaaseja (ESBL) ja KPC-tyypin karbapenemaaseja, Amblerin

luokan B beetalaktamaaseja, Amblerin luokan D beetalaktamaaseja (erityisesti ESBL-kannat) ja

karbapenemaaseja (OXA-48) ilmaiseviin enterobakteerikantoihin. Keftobiprolilla ei myöskään ole

vaikutusta Amblerin luokan C beetalaktamaaseja suuria määriä ilmaiseviin kantoihin

Keftobiprolilla ei ole vaikutusta P. aeruginosa-kantoihin, jotka ilmaisevat Amblerin luokkaan A

(esim. PSE-1), Amblerin luokkaan B (esim. IMP-1, VIM-1, VIM-2) ja Amblerin luokkaan D (esim.

OXA-10) kuuluvia entsyymejä. Sillä ei ole myöskään vaikutusta eristettyihin kantoihin, joiden

säätelevissä geeneissä on tapahtunut mutaatioita, minkä seurauksena Amblerin luokan C

beetalaktamaasin ilmentäminen kromosomitasolla on pienentynyt tai Mex XY -effluksipumpun

ilmentäminen on suurentunut.

Keftobiprolilla ei ole vaikutusta Acinetobacter spp. -kantoihin, jotka ilmentävät Amblerin luokkaan A

(esim. VER-1), Amblerin luokkaan B (esim. IMP-1, IMP-4), Ablerin luokkaan D (esim. OXA-25,

OXA-26) kuuluvia entsyymejä tai joiden Amblerin luokan C beetalaktamaasin ilmentäminen

kromosomitasolla on pienentynyt.

Herkkyystestien rajat

EUCAST:n (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) määrittämät pienimmän

estävän pitoisuuden (MIC) herkkyysrajat ovat seuraavat:

MIC-raja-arvot (mg/l)

Taudinaiheuttaja

Herkkä (< H)

Resistentti (R >)

Staphylococcus aureus (mukaan lukien MRSA)

Streptococcus pneumoniae

Enterobakteerit

0,25

0,25

Pseudomonas aeruginosa

Ei-lajikohtainen herkkyysraja

Riittävää näyttöä ei ole.

Perustuu gramnegatiivisten organismien farmakokineettiseen/farmakodynaamiseen kohdearvoon.

PK/PD-suhde

Kuten muidenkin beetalaktaami-mikrobilääkkeiden kohdalla, tartuttavan organismin pienimmän

estävän pitoisuuden (MIC) ylittävä prosenttiluku kautta annosteluintervalli (%T > MIC) on

osoittautunut parhaiten keftobiprolin tehokkuutta kuvaavaksi parametriksi.

Kliininen teho tiettyjä taudinaiheuttajia kohtaan

Keftobiprolin tehokkuus osoitettiin sairaalakeuhkokuumeeseen (ei VAP) ja

avohoitokeuhkokuumeeseen sairastuneilla potilailla kliinisissä tutkimuksissa seuraavia keftobiprolille

herkkiä taudinaiheuttajia kohtaan in vitro.

Staphylococcus aureus (mukaan lukien MRSA)

Streptococcus pneumoniae (mukaan lukien MDRSP)

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Antibakteerinen vaikutus muihin tärkeisiin taudinaiheuttajiin

Kliinistä tehoa seuraavia taudinaiheuttajia kohtaan ei ole vahvistettu, mutta in vitro -tutkimusten

mukaan ne ovat usein herkkiä keftobiprolille mikäli hankinnaisia resistenssimekanismeja ei ole:

Acinetobacter spp.

Citrobacter spp.

Enterobacter spp.

Haemophilus influenzae

Klebsiella oxytoca

Moraxella catarrhalis

Morganella morganii

Proteus mirabilis

Providencia spp.

Pseudomonas spp.

Serratia spp.

In vitro -tietojen mukaan seuraavat lajit eivät ole herkkiä keftobiprolille:

Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae

Burkholderia cepacia complex

Mycoplasma pneumoniae

Mykobakteerit

Nocardia spp.

Stenotrophomonas maltophilia

Kliinisistä tutkimuksista saadut tiedot

Sairaalakeuhkokuume

Zevtera osoittautui tehokkaaksi sairaalakeuhkokuumetta sairastavien potilaiden hoidossa hyvin

kontrolloidussa satunnaistetussa tutkimuksessa. Zevteran ja vertailuhoidon yhdenvertaisuutta ei

pystytty osoittamaan hengityskonehoitoon liittyvää keuhkokuumetta sairastavien potilaiden (eli

potilaiden, joille kehittyi keuhkokuume > 48 tuntia hengityskonehoidon aloittamisen jälkeen)

hoidossa. Zevtera-hoitoa saaneiden potilaiden kliiniset paranemisprosentit olivat 37,7 % Zevtera-

ryhmässä (20 potilasta 53:sta) ja 55,9 % keftatsidiimin ja linetsolidin yhdistelmää saaneessa ryhmässä

(33 potilasta 59:stä). Katso myös kohdat 4.1 ja 4.4.

Pediatriset potilaat

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset Zevteran

käytöstä yhden tai useamman pediatrisen potilasryhmän keuhkokuumeen hoidossa (ks. kohta 4.2

ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

5.2

Farmakokinetiikka

Pitoisuudet plasmassa

Zevteran keskimääräiset farmakokineettiset parametrit aikuisilla tunnin kestävänä infuusiona annetun

500 mg:n keftobiprolimedokariilinatriumin kerta-annoksen ja 2 tunnin infuusioina 8 tunnin välein

toistuvasti annettujen 500 mg:n annosten jälkeen on esitetty yhteenvetona taulukossa 1.

Farmakokineettiset ominaisuudet olivat samankaltaiset sekä kerta-annoksen jälkeen että toistuvassa

annostelussa.

Zevteran keskimääräiset (keskihajonta) farmakokineettiset parametrit aikuisilla

Parametri

500 mg:n kerta-annos

120 minuuttia kestävänä

infuusiona

Useita 500 mg:n annoksia

120 minuuttia kestävinä

infuusioina 8 tunnin välein

g/ml)

29,2 (5,52)

33,0 (4,83)

AUC (

h/ml)

90,0 (12,4)

102 (11,9)

(tuntia)

3,1 (0,3)

3,3 (0,3)

CL (l/h)

4,89 (0,69)

4,98 (0,58)

Jakautuminen

Keftobiproli sitoutuu plasman proteiineihin erittäin vähäisessä määrin (16 %) ja riippumatta

pitoisuudesta. Keftobiprolin vakaan tilan jakautumistilavuus (18 litraa) on likimäärin sama kuin

ihmisen soluvälinesteen tilavuus.

Metabolia

Zevteran vaikuttava aine on keftobiprolimedokariilinatriumi, joka on aktiivisen keftobiprolinin

aihiolääke. Muuttuminen aktiiviseksi keftobiproliksi on nopeaa ja tapahtuu plasman epäspesifisten

esteraasien välityksellä. Aihiolääkkeen pitoisuudet jäävät hyvin pieniksi, ja ne voidaan mitata

plasmasta ja virtsasta vain infuusion aikana. Aihiolääkkeen pilkkomisen tuloksena saatava metaboliitti

on diasetyyli, joka on ihmisessä endogeenisesti esiintyvä molekyyli.

Keftobiproli metaboloituu mikrobiologisesti inaktiiviseksi avorenkaiseksi metaboliitiksi vain hyvin

vähäisessä määrin. Keftobiprolialtistukseen verrattuna systeeminen altistus avorenkaiselle

metaboliitille oli huomattavasti vähäisempää; se oli noin 4 % lähtöainealtistuksesta henkilöillä, joiden

munuaiset toimivat normaalisti.

In vitro –tutkimukset osoittivat, että keftobiproli on hepatosyyttien sisäänoton kuljettajaproteiinien

OATP1B1 ja OATP1B3 estäjä, mutta se ei estä proteiinien PgP, BCRP, MDR1, MRP2, OAT1, OAT3,

OCT1 tai OCT2 toimintaa. Keftobiproli on mahdollisesti munuaisten tubulussolujen sisäänoton

kuljettajaproteiinien OAT1 ja OCT2 heikko substraatti.

Keftobiproli sitoutuu proteiineihin vain vähäisessä määrin (16 %), eikä se ole PgP:n estäjä tai

substraatti. Muiden lääkkeiden ja keftobiprolin yhteisvaikutuspotentiaali on hyvin pieni, sillä vain

pieni osa keftobiprolista metaboloituu. Siksi mitään merkittäviä lääkeyhteisvaikutuksia ei ole

odotettavissa (ks. kohta 4.5).

Keftobiproli ei erity munuaistiehyiden kautta ja vain murto-osa siitä imeytyy takaisin elimistöön, joten

munuaisiin kohdistuvia lääkeyhteisvaikutuksia ei ole odotettavissa.

Eliminaatio

Keftobiproli erittyy pääasiassa muuttumattomassa muodossa munuaisteitse, ja sen puoliintumisaika on

noin 3 tuntia. Pääasiallinen eliminaatiomekanismi on glomerulusfiltraatio, ja pieni osa lääkeaineesta

imeytyy takaisin elimistöön. Ihmiselle annetun kerta-annoksen jälkeen noin 89 % annetusta

annoksesta erittyy virtsaan aktiivisena keftobiprolina (83 %), avorenkaisena metaboliittina (5 %) ja

keftobiprolimedokariilina (<1 %).

Lineaarisuus/ei-lineaarisuus

Keftobiprolin farmakokinetiikka on lineaarista ja ajasta riippumatonta. Zevteran C

ja AUC

suurenevat suhteessa annokseen annosalueella 125 mg – 1 g. Vaikuttavan aineen pitoisuuksissa

saavutetaan vakaa tila annostelun ensimmäisenä päivänä; havaittavaa kertymistä ei tapahdu 8 tunnin

välein tapahtuvassa annostelussa henkilöillä, joiden munuaiset toimivat normaalisti.

Farmakokineettiset/farmakodynaamiset suhteet

Kliinisissä ja prekliinisissä farmakokineettisissä/farmakodynaamisissa tutkimuksissa on todettu, että

muiden beetalaktaamien ryhmään kuuluvien mikrobilääkkeiden tavoin aika, jolloin Zevteran pitoisuus

plasmassa on taudinaiheuttajaorganismin kasvua estävää pienintä pitoisuutta korkeampi (%T>MIC),

korreloi parhaiten valmisteen tehon kanssa.

Erityisryhmät

Munuaisten vajaatoiminta

Kreatiniinipuhdistuman arvioinnin tulee perustua Cockcroft-Gaultin kaavaan ja potilaan todelliseen

painoon. Keftobiprolihoidon aikana seerumin kreatiniiniarvon määrittämiseen suositellaan

entsymaattista menetelmää (ks. kohta 4.4).

Keftobiprolin farmakokinetiikka on samanlaista terveillä vapaaehtoisilla ja lievää munuaisten

vajaatoimintaa (CL

50–80 ml/min) sairastavilla henkilöillä. Verrattuna terveisiin henkilöihin, joiden

munuaiset toimivat normaalisti, keftobiprolin AUC oli 2,5 kertaa suurempi keskivaikeaa munuaisten

vajaatoimintaa (CL

30 – <50 ml/min) sairastavilla henkilöillä ja 3,3 kertaa suurempi vaikeaa

munuaisten vajaatoimintaa (CL

<30 ml/min) sairastavilla henkilöillä. Keskivaikeaa tai vaikeaa

munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden annostusta tulisi mukauttaa (ks. kohta 4.2).

Dialyysihoitoa vaativa loppuvaiheen munuaissairaus

Keftobiprolin ja mikrobiologisesti inaktiivisen avorenkaisen metaboliitin AUC-arvot suurenevat

merkittävästi loppuvaiheen munuaissairautta sairastavilla, hemodialyysihoitoa tarvitsevilla potilailla

verrattuna terveisiin henkilöihin. Eräässä tutkimuksessa, jossa kuudelle loppuvaiheen munuaissairautta

sairastavalle ja hemodialyysihoitoa saavalle potilaalle annettiin yksi 250 mg:n kerta-annos Zevteraa

laskimoinfuusiona, hemodialyysin osoitettiin pystyvän poistamaan keftobiprolia suhteessa 0,7 (ks.

kohta 4.2).

Potilaat, joiden kreatiniinipuhdistuma on >150 ml/min

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot