ZENON 40 mg / 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

06-08-2019

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

06-08-2019

Aktiivinen ainesosa:
Ezetimibum,Rosuvastatinum calcicum
Saatavilla:
Sanofi Oy
ATC-koodi:
C10BA06
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Ezetimibum,Rosuvastatinum calcicum
Annos:
40 mg / 10 mg
Lääkemuoto:
tabletti, kalvopäällysteinen
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
rosuvastatiini ja etsetimibi
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
35654
Valtuutus päivämäärä:
2019-07-15

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Zenon 10 mg/10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Zenon 20 mg/10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Zenon 40 mg/10 mg kalvopäällysteiset tabletit

rosuvastatiini/etsetimibi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks.

kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Zenon on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Zenon-valmistetta

Miten Zenon-valmistetta käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Zenon-valmistetta säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Zenon on ja mihin sitä käytetään

Zenon sisältää kahta eri vaikuttavaa ainetta samassa tabletissa. Yksi vaikuttavista aineista on

rosuvastatiini, joka kuuluu statiineiksi kutsuttujen lääkkeiden ryhmään. Toinen vaikuttava aine on

etsetimibi.

Zenon -valmistetta käytetään pienentämään kokonaiskolesterolin, ”pahan” kolesterolin (LDL-

kolesterolin) ja triglyserideiksi kutsuttujen rasvojen määrää veressä. Lisäksi Zenon lisää ”hyvän”

kolesterolin (HDL-kolesterolin) määrää.

Zenon alentaa kolesteroliarvoa kahdella tavalla. Se pienentää sekä ruoansulatuskanavasta imeytyvän

kolesterolin että elimistössä muodostuvan kolesterolin määrää.

Kolesteroli on yksi monista verenkierrossa olevista rasvoista. Kokonaiskolesteroli muodostuu

pääasiassa LDL- ja HDL-kolesteroleista.

Sitä käytetään potilaille, joiden kolesteroli ei pysy tavoitetasolla pelkällä kolesterolia alentavalla

ruokavaliolla. Noudata aina kolesterolia alentavaa ruokavaliota, kun käytät tätä lääkettä.

Zenon -valmistetta käytetään kolesterolia alentavan ruokavalion lisänä, jos

sinulla on kohonnut veren kolesterolipitoisuus (primaarinen hyperkolesterolemia, joko

heterotsygoottinen familiaalinen tai ei-familiaalinen)

olet käyttänyt sen hoitoon statiinia ja etsetimibia erillisinä tabletteina

sinulla on perinnöllinen sairaus (homotsygoottinen familiaalinen hyperkolesterolemia),

joka suurentaa veren kolesterolipitoisuutta. Voit tarvita myös muita hoitoja.

Zenon ei auta painonpudotuksessa.

Useimmiten korkea kolesteroli ei vaikuta vointiin, sillä se ei aiheuta oireita. Jos sitä ei hoideta,

verisuonien seinämiin voi kuitenkin muodostua rasvakertymiä, jolloin verisuonet ahtautuvat.

Joskus ahtautuneet verisuonet voivat tukkeutua, jolloin verenvirtaus sydämeen tai aivoihin estyy. Tämä

aiheuttaa sydänkohtauksen tai aivohalvauksen. Kolesteroliarvojen korjaaminen voi pienentää

sydänkohtauksen, aivohalvauksen ja niihin liittyvien terveysongelmien riskiä.

Sinun on jatkettava Zenon -valmisteen käyttöä, vaikka kolesteroliarvosi olisivatkin laskeneet oikealle

tasolle, sillä se estää kolesteroliarvoja nousemasta uudelleen ja ehkäisee näin rasvakertymien

muodostumista.

Sinun on kuitenkin lopetettava lääkkeen käyttö, jos lääkäri kehottaa niin tekemään, tai jos tulet

raskaaksi.

Rosuvastatiinia ja etsetimibia, joita Zenon-valmiste sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin

tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä,

apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä

saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Zenon-valmistetta

Älä käytä Zenon -valmistetta:

jos olet allerginen etsetimibille, rosuvastatiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle

(lueteltu kohdassa 6)

jos sinulla on maksavaivoja

jos olet raskaana tai imetät. Jos tulet raskaaksi Zenon -valmisteen käytön aikana, lopeta heti

valmisteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin. Raskaaksi tulemista Zenon -valmisteen käytön aikana

on pyrittävä välttämään käyttämällä asianmukaista ehkäisyä.

jos sinulla on vakavia munuaisvaivoja

jos sinulla on toistuvia tai selittämättömiä lihassärkyjä tai -kipuja (myopatia)

jos käytät siklosporiini-nimistä lääkettä (käytetään esimerkiksi elinsiirtojen jälkeen).

Jos jokin edellä mainituista koskee sinua (tai jos olet epävarma), keskustele asiasta uudelleen lääkärin

kanssa.

Älä myöskään käytä Zenon 40 mg / 10 mg -vahvuutta (suurin vahvuus)

jos sinulla on keskivaikeita munuaisongelmia (jos olet epävarma, kysy lääkäriltä)

jos kilpirauhasesi ei toimi kunnolla (kilpirauhasen vajaatoiminta)

jos sinulla on ollut toistuvia tai selittämättömiä lihassärkyjä tai -kipuja, jos sinulla tai suvussasi on

ollut lihasvaivoja, tai jos sinulla on ollut lihasvaivoja muiden kolesterolia alentavien lääkkeiden

käytön yhteydessä

jos käytät säännöllisesti runsaasti alkoholia

jos olet aasialaista syntyperää (japanilainen, kiinalainen, filippiiniläinen, vietnamilainen, korealainen

tai intialainen)

jos käytät kolesterolin alentamiseen myös fibraateiksi kutsuttuja lääkkeitä (ks. kohta Muut

lääkevalmisteet ja Zenon).

Jos jokin edellä mainituista koskee sinua (tai jos olet epävarma), keskustele asiasta uudelleen lääkärin

kanssa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Zenon -valmistetta:

jos sinulla on munuaisvaivoja

jos käytät suuria määriä alkoholia tai sinulla on joskus ollut maksasairaus, Zenon ei välttämättä

sovi sinulle.

jos sinulla on ollut toistuvia tai selittämättömiä lihassärkyjä tai -kipuja, jos sinulla tai suvussasi on

ollut lihasvaivoja, tai jos sinulla on ollut lihasvaivoja muiden kolesterolia alentavien lääkkeiden

käytön yhteydessä. Kerro lääkärille välittömästi, jos sinulla on selittämättömiä lihassärkyjä tai -

kipuja, erityisesti jos tunnet olosi sairaaksi tai sinulla on kuumetta. Kerro myös lääkärille tai

apteekkihenkilökunnalle, jos sinulla on jatkuvaa lihasheikkoutta.

jos kilpirauhasesi ei toimi kunnolla

jos sinulla on vaikea hengitysvajaus

jos käytät HIV-infektion hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä, esimerkiksi ritonaviiria lopinaviirin ja/tai

atatsanaviirin kanssa, ks. kohta Muut lääkevalmisteet ja Zenon

jos olet yli 70-vuotias (lääkärin on valittava sinulle sopiva Zenon -valmisteen aloitusannos)

jos käytät kolesterolin alentamiseen myös fibraateiksi kutsuttuja lääkeitä (ks. kohta Muut

lääkevalmisteet ja Zenon.)

jos olet menossa leikkaukseen, sinun on ehkä lopetettava Zenon-valmisteen käyttö lyhyeksi aikaa

jos olet aasialaista syntyperää – japanilainen, kiinalainen, filippiiniläinen, vietnamilainen,

korealainen tai intialainen. Lääkärin on valittava sinulle sopiva Zenon -valmisteen aloitusannos.

jos käytät tai olet käyttänyt viimeisen 7 päivän aikana fusidiinihappo-nimistä lääkettä suun kautta

tai injektiona (fusidiinihappoa käytetään bakteeri-infektioiden hoitamiseen). Fusidiinihapon ja

Zenon -valmisteen samanaikainen käyttö voi aiheuttaa vakavia lihasvaivoja (rabdomyolyysin).

Tämän lääkkeen käytön aikana lääkäri seuraa sinua huolellisesti, jos sinulla on diabetes tai kuulut

diabeteksen riskiryhmään. Kuulut todennäköisesti diabeteksen riskiryhmään, jos sinulla on korkeat

veren sokeri- ja rasva-arvot, olet ylipainoinen ja sinulla on korkea verenpaine.

Pienellä joukolla ihmisiä statiinit voivat vaikuttaa maksaan. Tämä todetaan yksinkertaisella testillä, joka

etsii verestä kohonneita maksaentsyymiarvoja. Tästä syystä lääkäri määrää sinut säännöllisesti

verikokeeseen (maksan toimintakokeeseen) Zenon -hoidon aikana. On tärkeää, että käyt lääkärin

vastaanotolla määrätyissä laboratoriokokeissa,

Muut lääkevalmisteet ja Zenon

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa

muita lääkkeitä. Kerro lääkärille erityisesti, jos otat lääkkeitä, jotka sisältävät jotakin seuraavista

vaikuttavista aineista:

siklosporiini (käytetään usein elinsiirtopotilaille). Älä käytä Zenon -valmistetta, kun käytät

siklosporiinia.

lääkkeet, jotka sisältävät veritulppien muodostumista ehkäisevää vaikuttavaa ainetta, kuten

varfariinia tai klopidogreelia, fenprokumonia, asenokumarolia tai fluindionia

(verenohennuslääkkeet)

kolestyramiini (jota käytetään myös kolesteroliarvojen alentamiseen), koska se vaikuttaa Zenon -

valmisteen toimintaan

fibraatit, kuten gemfibrotsiili tai fenofibraatti (joita käytetään myös kolesteroliarvojen

alentamiseen) Älä käytä Zenon 40 mg / 10 mg tabletteja, jos käytät samanaikaisesti

fibraattia.

ruoansulatusvaivoihin käytettävät lääkkeet, jotka sisältävät alumiinia ja magnesiumia (nämä

lääkkeet neutraloivat vatsahappoja)

erytromysiini (antibiootti)

ehkäisytabletit (ehkäisypilleri)

hormonikorvaushoito

regorafenibi (syövän hoitoon käytetty lääke)

mikä tahansa seuraavista virusinfektioiden (mm. HIV:n tai hepatiitti C:n) hoitoon käytettävistä

lääkkeistä yksin tai yhdistelmänä (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet):

ritonaviiri, lopinaviiri, atatsanaviiri, ombitasviiri, paritapreviiri, dasabuviiri, velpatasviiri,

gratsopreviiri, elbasviiri, glekapreviiri, pibrentasviiri

fusidiinihappo – jos sinun on käytettävä fusidiinihappoa bakteeri-infektion hoitoon, sinun on

väliaikaisesti lopetettava tämän lääkkeen käyttö. Lääkäri kertoo sinulle, milloin voit jatkaa Zenon

-valmisteen käyttöä. Zenon -valmisteen ja fusidiinihapon samanaikainen käyttö voi harvinaisissa

tapauksissa aiheuttaa lihasheikkoutta, -arkuutta tai -kipua (rabdomyolyysia). Rabdomyolyysista

on lisätietoa kohdassa 4.

Kerro myös kaikille lääkäreille, jotka määräävät sinulle uusia lääkkeitä, että käytät Zenon -valmistetta.

Zenon alkoholin kanssa

Älä käytä Zenon 40 mg/10 mg tabletteja (suurin vahvuus), jos käytät säännöllisesti suuria määriä

alkoholia.

Raskaus ja imetys

Älä käytä Zenon -valmistetta, jos olet raskaana, suunnittelet raskautta tai epäilet olevasi raskaana. Jos

tulet raskaaksi Zenon -valmisteen käytön aikana, lopeta heti valmisteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin.

Älä käytä Zenon -valmistetta jos imetät, koska ei tiedetä, erittyykö lääke ihmisen rintamaitoon.

Lapset ja nuoret

Zenon ei sovellu käytettäväksi lapsille tai alle 18

vuotiaille nuorille.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Zenon -valmisteen ei odoteta vaikuttavan kykyyn ajaa autoa tai käyttää koneita. On kuitenkin hyvä

huomioida, että joillakin ihmisillä voi ilmetä huimausta Zenon -valmisteen ottamisen jälkeen.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia

tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen

vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste

opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Zenon sisältää laktoosimonohydraattia (erään tyyppistä sokeria) ja natriumia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän

lääkevalmisteen ottamista.

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan

"natriumiton".

3.

Miten Zenon-valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista

ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Ennen kuin alat käyttää Zenon -valmistetta, sinun on noudatettava kolesterolia alentavaa

ruokavaliota.

Sinun on jatkettava kolesterolia alentavan ruokavalion noudattamista Zenon -valmisteen käytön

aikana.

Lääkäri määrittää nykyisen hoitosi ja yksilöllisen riskisi perusteella, mikä tablettivahvuus sopii sinulle.

Suositeltu annos on yksi Zenon -tabletti kerran päivässä.

Zenon ei sovellu hoidon aloittamiseen. Hoidon aloittaminen tai mahdollinen annoksen muuttaminen on

tehtävä vain antamalla yksittäisiä lääkeaineita erikseen monokomponentteina. Kun sopiva annos on

saavutettu, voidaan siirtyä sopivan vahvuisiin Zenon -tabletteihin.

Rosuvastatiinin enimmäisannos on 40 mg vuorokaudessa. Se on tarkoitettu vain potilaille, joilla on

korkeat kolesteroliarvot ja suuri riski saada sydänkohtaus tai aivohalvaus ja joiden kolesteroliarvoja ei

saada riittävästi pienennettyä 20 mg:n annoksella.

Yritä ottaa tabletti samaan aikaan joka päivä, jotta se on helpompaa muistaa. Voit ottaa sen aterian

yhteydessä tai tyhjään mahaan. Niele tabletit kokonaisina veden kanssa.

Jos lääkäri on määrännyt sekä Zenon -valmistetta että toista kolesterolia alentavaa lääkettä, jonka

vaikuttava aine on kolestyramiini tai jokin muu sappihappoja sitova aine, Zenon -valmiste on otettava

joko vähintään 2 tuntia ennen sappihappoja sitovan aineen ottamista tai vähintään 4 tuntia sen jälkeen.

Säännölliset kolesteroliarvojen tutkimukset

On tärkeää käydä säännöllisesti lääkärin vastaanotolla kolesteroliarvojen tutkimuksissa, jotta voidaan

varmistaa, että kolesteroliarvosi ovat saavuttaneet oikean tason ja pysyvät sillä. Lääkäri voi päättää

nostaa annostasi, jotta käyttämäsi lääkeannos on sinulle sopiva.

Jos otat enemmän Zenon -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Zenon -valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos lopetat Zenon -valmisteen käytön

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, sillä kolesteroliarvosi voivat nousta uudelleen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta Zenon -valmisteen käyttö ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos sinulla

ilmenee jokin seuraavista oireista:

selittämätön lihaskipu, -arkuus tai -heikkous, joka jatkuu odottamattoman pitkään. Tämä johtuu

siitä, että lihasvaivat, mukaan lukien munuaisvaurioihin johtava lihaskudoksen hajoaminen, voivat

olla vakavia ja edetä mahdollisesti henkeä uhkaavaksi tilaksi (rabdomyolyysiksi). Tämä on

harvinaista (voi ilmetä enintään 1 henkilöllä tuhannesta).

vaikea allerginen reaktio (angioedeema) – oireita ovat mm. kasvojen, huulten, kielen ja/tai kurkun

turpoaminen, nielemisvaikeudet ja hengitysvaikeudet sekä ihon voimakas kutina (johon liittyy

kohonneita paukamia). Tämä on harvinaista (voi ilmetä enintään 1 henkilöllä tuhannesta).

vakava sairaus, jossa muodostuu rakkuloita ihoon, suuhun, silmien alueelle ja sukupuolielimiin

(Stevens-Johnsonin oireyhtymä). Sen esiintymistiheys on tuntematon (koska saatavissa oleva

tieto ei riitä arviointiin).

lupuksen kaltainen oireyhtymä (johon kuuluu ihottumaa, niveloireita ja vaikutuksia verisoluihin).

lihaksen repeämä.

Muut tunnetut haittavaikutukset:

Yleiset (voivat ilmetä enintään 1 henkilöllä kymmenestä):

Ripuli; ilmavaivat; väsymyksen tunne; joidenkin laboratoriokokeissa tutkittujen veriarvojen

suurentuminen (transaminaasit); päänsärky; mahakipu; ummetus; huonovointisuus; lihaskipu;

heikotuksen tunne; huimaus; virtsan proteiinimäärän suureneminen – tämä palautuu yleensä itsestään

normaaliksi ilman, että Zenon -valmisteen käyttö on lopetettava (vain rosuvastatiini 40 mg); diabetes –

tämä on todennäköisempää, jos sinulla on korkeat veren sokeri- ja rasva-arvot, olet ylipainoinen ja

sinulla on korkea verenpaine. Lääkäri seuraa vointiasi lääkkeen käytön aikana.

Melko harvinaiset (voivat ilmetä enintään 1 henkilöllä sadasta):

Joidenkin lihastoimintaa kuvaavien laboratorioverikokeiden tulosten kohoaminen (kreatiinikinaasi); yskä;

ruoansulatusvaivat; närästys; nivelkipu; lihaskouristukset; niskakipu; vähentynyt ruokahalu; kipu;

rintakipu; kuumat aallot; kohonnut verenpaine; kihelmöinti; suun kuivuminen; mahatulehdus; kutina;

ihottuma; nokkosihottuma tai muut ihoreaktiot; selkäkipu; lihasheikkous; kipu käsivarsissa ja jaloissa;

turvotus erityisesti käsissä ja jalkaterissä; virtsan proteiinimäärän suureneminen – tämä palautuu

yleensä itsestään normaaliksi ilman, että Zenon -valmisteen käyttö on lopetettava (vain rosuvastatiini

10 mg ja 20 mg).

Harvinaiset (voivat ilmetä enintään 1 henkilöllä tuhannesta):

Verisolujen määrän pienentyminen, mikä voi aiheuttaa mustelmataipumusta/verenvuotoa

(trombosytopenia); kova vatsakipu (haiman tulehtuminen).

Hyvin harvinaiset (voivat ilmetä enintään yhdellä henkilöllä 10 000:sta):

Ihon ja silmien keltaisuus; maksatulehdus; verijäämät virtsassa; jalkojen ja käsivarsien hermoihin

kohdistuvat vauriot (kuten puutuminen); muistinmenetys; gynekomastia (rintojen suureneminen

miehillä).

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

Hengenahdistus; turvotus; unihäiriöt, mukaan lukien unettomuus ja painajaisunet; seksuaaliset

vaikeudet; masennus; hengitysvaikeudet, mukaan lukien sitkeä yskä ja/tai hengenahdistus tai kuume;

jatkuva lihasheikkous; koholla oleva punainen ihottuma, jossa näkyy joskus sisäkkäisiä renkaita

(erythema multiforme); lihasarkuus; sappikivet tai sappirakkotulehdus (joka voi aiheuttaa vatsakipua,

pahoinvointia ja oksentelua).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus

ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55,

00034 FIMEA

5.

Zenon-tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

(EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 °C alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle ja valolle.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Zenon sisältää

Vaikuttavat aineet ovat rosuvastatiini ja etsetimibi.

Yksi tabletti sisältää 10 mg, 20 mg tai 40 mg rosuvastatiinia (rosuvastatiinikalsiumina) ja 10 mg

etsetimibia.

Muut aineet ovat:

Ydin: laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, natriumlauryylisulfaatti, polyvidoni,

kolloidinen piidioksidi, kroskarmelloosinatrium, magnesiumstearaatti.

Päällyste: hypromelloosi, makrogoli, titaanidioksidi (E-171), talkki.

Zenon 20 mg / 10 mg sisältää myös keltaista rautaoksidia (E-172).

Zenon 40 mg / 10 mg sisältää myös punaista rautaoksidia (E-172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Zenon 10 mg / 10 mg on valkoinen tai luonnonvalkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen

tabletti, jonka halkaisija on noin 9,1 mm.

Zenon 20 mg / 10 mg on keltainen tai vaaleankeltainen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen

tabletti, jonka halkaisija on noin 9,9 mm.

Zenon 40 mg / 10 mg on vaaleanpunainen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jonka

halkaisija on noin 11,1 mm.

Kalvopäällysteiset tabletit ovat läpipainopakkauksessa ja pahvisessa taittokotelossa.

Pakkauskoot: 10, 15, 30, 60, 90, 100 kalvopäällysteistä tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Sanofi Oy

Revontulenkuja 1

02100 Espoo

Valmistaja

Zentiva, k.s.

U kabelovny 130,

102 37 Praha 10 – Dolní Mecholupy

Tšekki

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 6.8.2019

Bipacksedel: Information till användaren

Zenon 10 mg/10 mg filmdragerade tabletter

Zenon 20 mg/10 mg filmdragerade tabletter

Zenon 40 mg/10 mg filmdragerade tabletter

rosuvastatin/ezetimib

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den

innehåller information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Zenon är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Zenon

Hur du använder Zenon

Eventuella biverkningar

Hur Zenon ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Zenon är och vad det används för

Zenon innehåller två olika aktiva substanser i en tablett. En av de aktiva substanserna är rosuvastatin

som tillhör en grupp av läkemedel som heter statiner. Den andra aktiva substansen är ezetimib.

Zenon är ett läkemedel som används för att sänka nivåerna i blodet av totalt kolesterol, "dåligt"

kolesterol (LDL-kolesterol) och fettämnen som heter triglycerider. Dessutom höjer Zenon nivåerna av

"bra" kolesterol (HDL-kolesterol).

Zenon verkar för att minska ditt kolesterol på två sätt. Dels genom att minska kolesterolupptaget i

magtarmkanalen, och dels genom att minska kolesterolet som din kropp själv tillverkar.

Kolesterol är en av flera fettsyror som finns i blodet. Ditt totala kolesterol utgörs i huvudsak av LDL-

och HDL-kolesterol.

Detta används för patienter som inte kan kontrollera sitt kolesterol enbart med kost. Du ska fortsätta

med kolesterolsänkande kost under tiden du tar detta läkemedel.

Zenon används tillsammans med kolesterolsänkande kost om du har:

förhöjda nivåer av kolesterol i blodet (primär hyperkolesterolemi [heterozygot familjär och icke-

familjär])

för vilken du har använt en statin och ezetimib som separata tabletter

en ärftlig sjukdom (homozygot familjär hyperkolesterolemi) som ökar nivåerna av kolesterol i

blodet. Du kan också få andra behandlingar.

Zenon hjälper dig inte att gå ner i vikt.

För de flesta så påverkar inte högt kolesterol hur man mår eftersom det inte orsakar några symptom.

Men om det lämnas obehandlat så kan fettinlagringar byggas upp i kärlens väggar och göra dem

trånga.

Ibland kan dessa förträngda blodkärl blockeras vilket kan stoppa blodtillförseln till hjärtat eller hjärnan

och leda till en hjärtinfarkt eller stroke. Om du korrigerar dina kolesterolnivåer kan du minska risken för

att få hjärtinfarkt, stroke eller relaterade hälsoproblem.

Du behöver fortsätta att ta Zenon även när du fått ditt kolesterol till rätt nivåer, eftersom att det

förhindrar att dina kolesterolnivåer kryper uppåt igen och orsakar fettinlagringar.

Du ska dock avsluta behandlingen om din läkare säger att du ska göra det eller om du har blivit gravid.

Rosuvastatin och ezetimib som finns i Zenon kan också vara godkända för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktioner.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Zenon

Använd inte Zenon

Om du är allergisk mot ezetimib, rosuvastatin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

Om du har en leversjukdom.

Om du är gravid eller ammar. Om du blir gravid när du tar Zenon ska du sluta ta det och

kontakta din läkare omgående. Kvinnor ska undvika att bli gravida när de tar Zenon genom att

använda lämpligt preventivmedel.

Om du har allvarligt nedsatt njurfunktion.

Om du har upprepad eller oförklarad muskelvärk eller smärta (myopati).

Om du tar ett läkemedel som heter ciklosporin (som till exempel används efter

organtransplantation)

Om något av det ovanstående stämmer in på dig (eller om du är osäker), kontakta din läkare.

Dessutom, ta inte Zenon 40 mg/10 mg (den högsta dosen):

Om du har måttligt nedsatt njurfunktion (om du är osäker, fråga din läkare).

Om din sköldkörtel inte fungerar som den ska (hypotyreos).

Om du har upprepad eller oförklarad muskelvärk eller smärta, tidigare har haft muskelproblem

eller släktingar som haft muskelproblem eller tidigare har haft muskelproblem när du tagit andra

kolesterolsänkande läkemedel.

Om du regelbundet dricker stora mängder alkohol.

Om du är av asiatiskt ursprung (japan, kines, filippinier, vietnames, korean eller indier).

Om du tar andra läkemedel som heter fibrater för att sänka ditt kolesterol (se avsnitt ”Andra

läkemedel och Zenon

Om något av det ovanstående stämmer in på dig (eller om du är osäker), kontakta läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Zenon

Om du har problem med njurarna.

Om du dricker stora mängder alkohol eller om du har haft någon leversjukdom. Zenon kanske

inte är rätt för dig.

Om du har haft upprepad eller oförklarad muskelvärk eller smärta, tidigare har haft

muskelproblem eller släktingar som haft muskelproblem, eller tidigare har haft muskelproblem

när du tagit andra kolesterolsäknande läkemedel. Kontakta din läkare omedelbart om du har

oförklarad muskelvärk eller smärta, speciellt om du har en allmän sjukdomskänsla eller har feber.

Tala även om för din läkare eller apotekspersonal om du har muskelsvaghet som är konstant.

Om din sköldkörtel inte fungerar normalt.

Om du har stora andningsbesvär.

Om du tar läkemedel som används för att behandla HIV-infektion, t.ex. ritonavir med lopinavir

och/eller atazanavir. Se avsnitt ”Andra läkemedel och Zenon”.

Om du är över 70 år (eftersom att din läkare behöver bestämma en startdos av Zenon som

passar dig).

Om du tar andra läkemedel som kallas för fibrater för att sänka ditt kolesterol (se avsnitt ”Andra

läkemedel och Zenon”)

Om du har en inplanerad operation. Du kan behöva sluta ta Zenon under en kort period.

Om du är av asiatiskt ursprung (japan, kines, filippinier, vietnames, korean eller indier). Din

läkare behöver bestämma en startdos av Zenon som passar dig.

Om du nu tar eller under de senaste 7 dagarna har tagit ett läkemedel som kallas fusidinsyra (ett

läkemedel mot bakterieinfektion) oralt eller via injektion. Kombinationen fusidinsyra och Zenon

kan leda till allvarliga muskelproblem (rabdomyolys).

Under behandlingen med detta läkemedel kommer läkaren att kontrollera dig noggrant om du har

diabetes eller löper hög risk att få diabetes. Det är mer troligt att du löper risk att få diabetes om du har

höga blodsocker- och blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck.

Hos ett fåtal personer så kan statiner påverka levern. Detta upptäcks genom ett enkelt test som

kontrollerar om du har ökade nivåer av leverenzymer i blodet. Av denna anledning så kommer din

läkare att ta detta blodprov regelbundet (leverfunktionstest) under behandlingen med Zenon. Det är

viktigt att du går till läkaren för de föreskrivna laboratoriekontrollerna.

Andra läkemedel och Zenon

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Tala speciellt om för din läkare om du tar läkemedel med någon av följande aktiva

substanser:

Ciklosporin (ges ofta till patienter med organtransplantation). Ta inte Zenon när du tar

ciklosporin.

Blodförtunnande läkemedel, så som warfarin eller klopidogrel, fenprokumon, acenocoumarol eller

fluindion (förhindrar blodproppar).

Kolestyramin (används också för att sänka kolesterol) på grund av hur det påverkar funktionen

hos Zenon

Fibrater så som gemfibrozil, fenofibrat (används också för att sänka kolesterol). Ta inte Zenon

40 mg/10 mg tabletter samtidigt som en fibrat.

Läkemedel mot matsmältningsproblem som innehåller aluminium och magnesium (dessa används

för att neutralisera syra i magsäcken).

Erytromycin (antibiotika).

P-piller.

Hormonersättningsbehandling.

Regorafenib (används vid cancerbehandling).

Något av följande läkemedel som används för att behandla virusinfektioner, inklusive HIV eller

hepatit C-infektion, ensamt eller i kombination (se avsnitt Varningar och försiktighet): ritonavir,

lopinavir, atazanavir, ombitasvir, paritaprevir, dasabuvir, velpatasvir, grazoprevir, elbasvir,

glecaprevir, pibrentasvir.

Fusidinsyra – om du behöver ta fusidinsyra för att behandla en bakterieinfketion kommer du att

tillfälligt behöva sluta ta detta läkemedel. Din läkare kommer att berätta när det är säkert att

börja ta Zenon igen. Att ta fusidinsyra tillsammans med Zenon kan i sällsynta fall leda till

muskelsvaghet, ömhet eller smärta (rabdomyolys). För mer information angående rabdomyolys,

se avsnitt 4.

Du bör också informera varje läkare som skriver ut ett nytt läkemedel till dig att du tar Zenon

Zenon med alkohol

Ta inte Zenon 40 mg/10 mg tabletter (den högsta dosen) om du regelbundet dricker stora mängder

alkohol.

Graviditet och amning

Ta inte Zenon om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn. Om du blir

gravid under tiden du tar Zenon sluta omedelbart att ta det och tala om det för läkare.

Ta inte Zenon om du ammar, eftersom det är okänt om läkemedlet passerar över i modersmjölken.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel är inte lämplig för barn och ungdomar under 18 år.

Körförmåga och användning av maskiner

Zenon förväntas inte påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. En del personer känner

sig dock yra efter att ha tagit Zenon.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Zenon innehåller laktosmonohydrat (en typ av socker) och natrium

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

3.

Hur du använder Zenon

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Innan du börjar ta Zenon ska du äta en kolesterolsänkande kost.

Du ska fortsätta med denna kolesterolsänkande kost under tiden du tar Zenon.

Din läkare kommer att bestämma rätt tablettstyrka för dig, beroende på din nuvarande behandling och

din personliga riskstatus.

Rekommenderad dos är 1 Zenon tablett en gång per dag.

Zenon är inte rekommenderat som inledande behandling. Inledande behandling eller nödvändiga

dosjusteringer ska endast göras genom att ge de aktiva substanserna som separata komponenter. Efter

att den korrekta dosen har ställts in kan byte göras till Zenon med lämplig styrka.

Den högsta dagliga dosen rosuvastatin är 40 mg. Denna är endast till patienter med höga

kolesterolnivåer med risk för hjärtinfarkt eller stroke, vars kolesterolnivåer inte sänks tillräckligt mycket

med 20 mg.

Försök att ta din tablett vid samma tid varje dag för att lättare komma ihåg attt ta den. Du kan ta den

med eller utan mat. Svälj varje tablett hel med vatten.

Om din läkare har skrivit ut Zenon tillsammans med andra läkemedel för att sänka kolesterol som

innehåller den aktiva substansen kolestyramin, eller annat läkemedel som innehåller gallsyrabindande

resiner, så bör du ta Zenon minst 2 timmar innan eller 4 timmar efter att du tar den gallsyrebindande

resinen.

Regelbundna kolesterolkontroller

Det är viktigt att du träffar din läkare för regelbundna kolesterolkontroller för att säkerställa att ditt

kolesterol har nått och stannar på rätt nivå. Din läkare kan komma att förskriva en högre dos så att du

får rätt mängd läkemedel.

Om du har tagit för stor mängd av Zenon

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken

samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Zenon

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Zenon

Kontakta din läkare eller apotekspersonal eftersom att dina kolesterolnivåer kan öka igen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Sluta ta Zenon och sök omedelbart medicinsk hjälp om du upplever något av följande

symptom:

all oförklarad muskelsmärta, ömhet eller svaghet som håller i sig längre än förväntat. Detta är för

att muskelproblem, inklusive nedbrytning av muskler som leder till njurskada, kan vara allvarligt

och kan bli ett möjligt livshotande tillstånd (rabdomyolys). Detta är sällsynt (kan förekomma hos

upp till 1 av 1 000 användare);

allvarlig allergisk reaktion (angioödem) – symptom inkluderar svullnad av ansiktet, läppar, tunga

och/eller hals, svårigheter att svälja och andas och svår klåda i huden (med förhöjda knölar).

Detta är sällsynt (kan drabba 1 av 1 000 personer);

allvarlig blåsbildning på huden, munnen, ögonen och genitalier (Stevens-Johnson syndrom).

Frekvensen är okänd (förekommer hos ett okänt antal användare).

ett lupusliknande syndrom (med hudutsalg, ledbesvär och inverkan på blodkropparna).

muskelbristningar.

Andra kända biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Diarré; gasig mage; trötthetskänsla; förhöjda nivåer i leverfunktionstester (transaminaser); huvudvärk;

magsmärta; förstoppning; sjukdomskänsla; muskelsmärta; svaghetskänsla; yrsel; förhöjning av mängd

protein i urinen – detta återgår vanligen till det normala utan att Zenon behöver sluta tas (endast

rosuvastatin 40 mg); diabetes – det är mer troligt om du har högre nivåer av socker och fett i blodet, är

överviktig och har högt blodtryck. Din läkare kommer att övervaka dig under tiden du tar detta

läkemedel.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Förhöjda nivåer i vissa laboratorieblodtester av muskelfunktion (CK); hosta; matsmältningsbesvär;

halsbränna; smärta i leder; muskelkramper; ont i nacken; minskad aptit; smärta; bröstsmärta;

värmevallningar; högt blodtryck; stickande känsla; muntorrhet; inflammation i magen; klåda; utslag;

nässelutslag och andra hudreaktioner; ryggont; muskelsvaghet; smärta i armar och ben; svullnad,

speciellt i händer och fötter; förhöjd mängd protein i urinen – detta återgår vanligen till det normala

utan att Zenon behöver sluta tas (endast rosuvastatin 10 mg och 20 mg).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Minskat antal blodplättar, vilket kan orsaka blåmärken och blödningar (trombocytopeni); kraftig

magsmärta (inflammerad bukspottskörtel).

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Gulsot (gulfärgning av hud och ögon); hepatit (inflammerad lever); spår av blod i urinen; skador på

nerver i ben och armar (som domningar); minnesförlust; förstoring av bröstkörtlarna hos män

(gynekomasti).

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

Andfåddhet; svullnad; sömnstörningar inklusive sömnlöshet och mardrömmar; sexuella svårigheter;

depression; andningsproblem inklusive ihållande hosta och/eller andfåddhet eller feber; senskador;

konstant muskelsvaghet; upphöjda röda utslag, ibland med utslag formade som måltavlor (erythema

multiforme); muskelömhet; gallstenar eller inflammation i gallblåsan (vilket kan orsaka buksmärta,

illamående och kräkning).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att

rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55,

00034 FIMEA

5.

Hur Zenon ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartong och blister efter EXP. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är rosuvastatin och ezetimib.

Varje tablett innehåller 10 mg, 20 mg eller 40 mg rosuvastatin (som rosuvastatinkalcium) och 10 mg

ezitimib.

Övriga innehållsämnen är:

Kärna: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, natriumlaurilsulfat, povidon, kiseldioxid,

kolloidal, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat.

Filmdragering: hypromellos, macrogol, titandioxid (E171), talk.

Zenon 20 mg/10 mg innehåller även järnoxid, gul (E172).

Zenon 40 mg/10 mg innehåller även järnoxid, röd (E172)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zenon 10 mg/10 mg är en vit till gulvit, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med en diameter på cirka

9,1 mm.

Zenon 20 mg/10 mg är en gul till ljusgul, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med en diameter på cirka

9,9 mm.

Zenon 40 mg/10 mg är en rosa, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med en diameter på cirka 11,1 mm.

Förpackningsstorlekar: 10, 15, 30, 60, 90, 100 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Sanofi Oy

Norrskensgränden 1

02100 Esbo

Tillverkare

Zentiva, k.s.

U kabelovny 130,

102 37 Praha 10 – Dolní Mecholupy

Tjeckien

Denna bipacksedel ändrades senast 6.8.2019

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zenon 10 mg / 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Zenon 20 mg / 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Zenon 40 mg / 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Zenon 10 mg / 10 mg: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg rosuvastatiinia

(rosuvastatiinikalsiumina) ja 10 mg etsetimibia.

Zenon 20 mg / 10 mg: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 20 mg rosuvastatiinia

(rosuvastatiinikalsiumina) ja 10 mg etsetimibia.

Zenon 40 mg / 10 mg: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 40 mg rosuvastatiinia

(rosuvastatiinikalsiumina) ja 10 mg etsetimibia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Zenon 10 mg / 10 mg: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 222,0 mg laktoosimonohydraattia ja

enintään 2,4 mg natriumia.

Zenon 20 mg / 10 mg: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 283,0 mg laktoosimonohydraattia ja

enintään 2,7 mg natriumia.

Zenon

40 mg / 10 mg: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 405,0 mg laktoosimonohydraattia ja

enintään 3,3 mg natriumia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Tabletti, kalvopäällysteinen

Zenon 10 mg / 10 mg: valkoinen tai luonnonvalkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti,

jonka halkaisija on n. 9,1 mm.

Zenon 20 mg / 10 mg: keltainen tai vaaleankeltainen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti,

jonka halkaisija on n. 9,9 mm.

Zenon 40 mg / 10 mg: vaaleanpunainen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jonka

halkaisija on n. 11,1 mm.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Primaarinen hyperkolesterolemia / homotsygoottinen familiaalinen hyperkolesterolemia (HoFH)

Zenon on tarkoitettu korvaavaksi ruokavaliohoidon lisähoidoksi aikuispotilaille, joilla on primaarinen

hyperkolesterolemia (heterotsygoottinen familiaalinen tai ei-familiaalinen) tai homotsygoottinen

familiaalinen hyperkolesterolemia ja joiden sairaus pysyy hallinnassa rosuvastatiinin ja etsetimibin

yhdistelmällä, kun niitä käytetään erillisinä valmisteina samanaikaisesti ja samalla annostasolla kuin

kiinteäannoksista yhdistelmää.

4.2

Annostus ja antotapa

Annostus

Potilaan on noudatettava asianmukaista rasva-arvoja alentavaa ruokavaliota, ja hänen on jatkettava

tämän ruokavalion noudattamista Zenon -hoidon aikana.

Zenon ei sovellu hoidon aloittamiseen. Hoidon saa aloittaa tai annoksia tarvittaessa muuttaa vain

erillisillä lääkeaineilla, ja kun sopivat annokset on määritetty, voidaan siirtyä sopivan vahvuiseen

kiinteäannoksiseen yhdistelmävalmisteeseen.

Potilaan on käytettävä samaa vahvuutta kuin edeltävässä hoidossa.

Suositeltu annos on yksi Zenon -tabletti vuorokaudessa.

Samanaikainen käyttö sappihappoja sitovien aineiden kanssa

Zenon -valmiste on otettava joko vähintään 2 tuntia ennen sappihappoja sitovan aineen ottamista tai

vähintään 4 tuntia sen jälkeen (ks. kohta 4.5).

Pediatriset potilaat

Zenon-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 18-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole vielä varmistettu.

Saatavilla olevan tiedon perusteella, joka on kuvattu kohdissa 4.8, 5.1 ja 5.2, ei voida antaa suosituksia

annostuksesta.

Iäkkäät potilaat

Rosuvastatiinin suositeltu aloitusannos yli 70-vuotiaille potilaille on 5 mg (ks. kohta 4.4).

Yhdistelmävalmiste ei sovellu hoidon aloittamiseen. Hoidon saa aloittaa tai annoksia

tarvittaessa muuttaa vain erillisillä lääkeaineilla, ja kun sopivat annokset on määritetty, voidaan

siirtyä sopivan vahvuiseen kiinteäannoksiseen yhdistelmävalmisteeseen.

Maksan vajaatoiminta

Annosta ei tarvitse muuttaa, jos potilaalla on lievä maksan vajaatoiminta (Child-Pugh-luokat 5–6).

Zenon -hoitoa ei suositella, jos potilaalla on kohtalainen (Child-Pugh-luokat 7–9) tai vaikea (Child-Pugh-

luokka yli 9) maksan vajaatoiminta (ks. kohdat 4.4 ja 5.2). Zenon on vasta-aiheinen, jos potilaalla on

aktiivinen maksasairaus (ks. kohta 4.3).

Munuaisten vajaatoiminta

Annoksen säätäminen ei ole tarpeen, jos potilaalla on lievä munuaisten vajaatoiminta.

Rosuvastatiinin suositeltu aloitusannos kohtalaista munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille

(kreatiniinipuhdistuma < 60 ml/min) on 5 mg.

40 mg / 10 mg:n annos on vasta-aiheinen, jos potilaalla on kohtalainen munuaisten vajaatoiminta. Zenon-

valmistetta ei saa käyttää millään annoksella potilaille, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (ks.

kohdat 4.3 ja 5.2).

Rotu

Suurentunutta systeemistä rosuvastatiinialtistusta on havaittu aasialaisilla henkilöillä (ks. kohdat 4.4

ja 5.2). Rosuvastatiinin suositeltu aloitusannos syntyperältään aasialaisille potilaille on 5 mg.

Kiinteäannoksinen yhdistelmävalmiste ei sovellu hoidon aloittamiseen. Hoidon aloittamiseen ja annoksen

muuttamiseen on käytettävä yksittäisiä lääkeaineita sisältäviä valmisteita. Zenon 40 mg / 10 mg

kalvopäällysteiset tabletit ovat vasta-aiheisia näille potilaille (ks. kohdat 4.3 ja 5.2).

Geneettiset polymorfismit

Tietyntyyppisten geneettisten polymorfismien tiedetään suurentavan rosuvastatiinialtistusta (ks.

kohta 5.2). Pienempää Zenon -valmisteen vuorokausiannosta suositellaan, jos potilaalla tiedetään olevan

jokin näistä tietyntyyppisistä polymorfismeista.

Annostus potilaille, joilla on myopatialle altistavia tekijöitä

Rosuvastatiinin suositeltu aloitusannos on 5 mg potilaille, joilla on myopatialle altistavia tekijöitä (ks.

kohta 4.4). Kiinteäannoksinen yhdistelmävalmiste ei sovellu hoidon aloittamiseen. Hoidon aloittamiseen

ja annoksen muuttamiseen on käytettävä yksittäisiä lääkeaineita sisältäviä valmisteita.

Zenon 40 mg / 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat vasta-aiheisia joillekin näistä potilaista (ks.

kohta 4.3).

Samanaikainen hoito

Rosuvastatiini on useiden kuljettajaproteiinien (esim. OATP1B1:n ja BCRP:n) substraatti. Myopatian

(mukaan lukien rabdomyolyysin) riski suurenee, jos Zenon -valmistetta annetaan samanaikaisesti

tiettyjen lääkevalmisteiden kanssa, jotka saattavat suurentaa plasman rosuvastatiinipitoisuutta, mikä

johtuu yhteisvaikutuksesta näiden kuljettajaproteiinien kanssa (esim. siklosporiini ja tietyt proteaasin

estäjät, kuten ritonaviirin sekä atatsanaviirin, lopinaviirin ja/tai tipranaviinin yhdistelmät; ks. kohdat 4.4

ja 4.5).

Mahdollisuuksien mukaan on pohdittava vaihtoehtoisia lääkkeitä, ja tarvittaessa on harkittava Zenon -

hoidon väliaikaista keskeyttämistä. Jos näiden lääkevalmisteiden ja Zenon -valmisteen samanaikainen

anto on välttämätöntä, samanaikaisen hoidon ja rosuvastatiinin annostuksen muuttamisen hyötyjä ja

riskejä on punnittava tarkoin (ks. kohta 4.5).

Antotapa

Lääke otetaan suun kautta. Zenon voidaan antaa mihin aikaan päivästä tahansa, ja se voidaan ottaa

aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan. Tabletti niellään kokonaisena veden kanssa.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Raskaus ja imetys, sekä käyttö naisille, jotka voivat tulla raskaaksi ja jotka eivät käytä

asianmukaista ehkäisymenetelmää (ks. kohta 4.6).

Aktiivinen maksasairaus tai selittämättömät, pysyvästi kohonneet seerumin transaminaasiarvot

ja seerumin minkä tahansa transaminaasiarvon suureneminen yli 3-kertaiseksi viitealueen

ylärajaan (ULN) nähden (ks. kohta 4.4).

Vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma < 30 ml/min) (ks. kohta 4.4).

Myopatia (ks. kohta 4.4).

Samanaikainen siklosporiinihoito (ks. kohta 4.5).

40 mg / 10 mg:n annos on vasta-aiheinen, jos potilaalla on myopatialle tai rabdomyolyysille altistavia

tekijöitä. Tällaisia tekijöitä ovat:

kohtalainen munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma < 60 ml/min)

hypotyreoosi

potilaalla tai suvussa aiemmin esiintyneet perinnölliset lihassairaudet

toisen HMG-CoA-reduktaasin estäjän tai fibraatin käytön yhteydessä aiemmin ilmennyt

lihastoksisuus

alkoholin väärinkäyttö

tilanteet, joissa plasman rosuvastatiinipitoisuus voi suurentua

potilaan aasialainen tausta

samanaikainen fibraattien käyttö.

(Ks. kohdat 4.4, 4.5 ja 5.2.)

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Luustolihasvaikutukset

Luustolihaksiin kohdistuvia vaikutuksia, kuten lihaskipua, myopatiaa ja harvoin rabdomyolyysia, on

ilmoitettu rosuvastatiinilla hoidetuilla potilailla kaikilla annoksilla ja erityisesti yli 20 mg:n annoksilla.

Kuten muidenkin HMG-CoA-reduktaasin estäjien kohdalla, myyntiintulon jälkeen on ilmoitettu

enemmän rosuvastatiinin käyttöön liittyneitä rabdomyolyysitapauksia, kun annos on ollut 40 mg.

Myopatia- ja rabdomyolyysitapauksia on ilmoitettu etsetimibin myyntiintulon jälkeen. Rabdomyolyysia

on kuitenkin ilmoitettu hyvin harvoin etsetimibimonoterapian yhteydessä ja hyvin harvoin, kun

etsetimibia on käytetty muiden sellaisten lääkeaineiden lisäksi, joiden käyttöön tiedetään liittyvän

suurentunut rabdomyolyysin riski.

Jos myopatiaa epäillään lihasoireiden perusteella tai jos se vahvistetaan kreatiinifosfokinaasiarvojen

(CPK) perusteella, Zenon -valmisteen ja kaikkien muiden potilaan samanaikaisesti ottamien

rabdomyolyysin riskiä suurentavien lääkeaineiden käyttö on lopetettava välittömästi. Kaikille Zenon-

hoitoa aloittaville potilaille on kerrottava myopatian riskistä, ja heitä on kehotettava ilmoittamaan

nopeasti selittämättömästä lihaskivusta, -arkuudesta tai -heikkoudesta (ks. kohta 4.8).

Kreatiinikinaasin määritys

Kreatiinikinaasia (CK) ei pidä mitata voimakkaan fyysisen rasituksen jälkeen eikä tilanteessa, jossa

kreatiinikinaasiarvon kohoamiselle on olemassa todennäköinen vaihtoehtoinen syy, sillä ne voivat

sekoittaa tulosten tulkinnan. Jos kreatiinikinaasiarvo on lähtötilanteessa huomattavasti suurentunut

(> 5 x ULN), arvo on mitattava uudestaan 5–7 vuorokauden kuluttua. Jos mittauksen toistaminen

vahvistaa, että kreatiinikinaasiarvo on lähtötilanteessa > 5 x ULN, hoitoa ei pidä aloittaa.

Ennen hoitoa

Varovaisuutta on noudatettava, jos potilaalla on myopatialle tai rabdomyolyysille altistavia tekijöitä.

Tällaisia tekijöitä ovat:

munuaisten vajaatoiminta

hypotyreoosi

potilaalla tai suvussa aiemmin esiintyneet perinnölliset lihassairaudet

toisen HMG-CoA-reduktaasin estäjän tai fibraatin käytön yhteydessä aiemmin ilmennyt

lihastoksisuus

alkoholin väärinkäyttö

yli 70 vuoden ikä

tilanteet, joissa pitoisuudet plasmassa saattavat suurentua (ks. kohdat 4.2, 4.5 ja 5.2)

samanaikainen fibraattien käyttö.

Tällaisilla potilailla hoidon aiheuttamaa riskiä on arvioitava suhteessa mahdolliseen hyötyyn, ja kliinistä

seurantaa suositellaan. Jos kreatiinikinaasiarvo on lähtötilanteessa merkittävästi suurentunut

(> 5x ULN), hoitoa ei pidä aloittaa.

Hoidon aikana

Potilasta on kehotettava ilmoittamaan selittämättömästä lihaskivusta, -heikkoudesta tai -kouristuksista

välittömästi, erityisesti jos niihin liittyy huonovointisuutta tai kuumetta. Tällaisten potilaiden

kreatiinikinaasiarvot on mitattava. Hoito on lopetettava, jos kreatiinikinaasiarvo on huomattavasti koholla

(> 5 x ULN) tai jos lihasoireet ovat vaikeita ja aiheuttavat päivittäistä haittaa (vaikka

kreatiinikinaasiarvot olisivat korkeintaan 5 x ULN). Jos oireet häviävät ja kreatiinikinaasiarvot palaavat

normaaleiksi, on harkittava rosuvastatiinihoidon aloittamista uudelleen tai hoidon aloittamista toisella

HMG-CoA-reduktaasin estäjällä pienimmällä mahdollisimmalla annoksella. Tällöin potilaan tilaa on

seurattava tarkasti. Rutiininomainen kreatiinikinaasiarvojen seuranta ei ole tarpeen, jos potilaalla ei ole

oireita.

Statiinihoidon, myös rosuvastatiinihoidon, aikana tai sen jälkeen on hyvin harvoin ilmoitettu nekrotisoivaa

autoimmuunimyosiittia. Nekrotisoivan autoimmuunimyosiitin kliinisiä oireita ovat proksimaalinen

lihasheikkous ja suurentuneet seerumin kreatiinikinaasiarvot, jotka jatkuvat statiinihoidon lopettamisesta

huolimatta.

Kliinisissä tutkimuksissa ei saatu näyttöä lisääntyneistä luurankolihasvaikutuksista, kun pienelle määrälle

potilaita annettiin rosuvastatiinia ja muuta samanaikaista lääkehoitoa. Myosiitin ja myopatian

ilmaantuvuuden on kuitenkin havaittu suurentuneen potilailla, jotka saivat muita HMG-CoA-reduktaasin

estäjiä yhdessä fibriinihappojohdosten, kuten gemfibrotsiilin, siklosporiinin, nikotiinihapon,

atsolisienilääkkeiden, proteaasin estäjien ja makrolidiantibioottien kanssa.

Gemfibrotsiili suurentaa myopatian riskiä, kun sitä käytetään samanaikaisesti tiettyjen HMG-CoA-

reduktaasin estäjien kanssa. Siksi rosuvastatiinin ja gemfibrotsiilin yhdistelmää ei suositella.

Rosuvastatiinin ja fibraattien tai niasiinin yhteiskäytöstä saatavaa hyötyä rasva-arvojen paranemisessa

edelleen on verrattava huolellisesti mahdollisiin riskeihin, jotka liittyvät tällaisiin yhdistelmiin. 40 mg:n

rosuvastatiiniannos on vasta-aiheinen samanaikaisen fibraattilääkityksen kanssa (ks. kohdat 4.5 ja 4.8).

Zenon -valmistetta ei pidä käyttää, jos potilaalla on akuutti, vakava sairaus, joka viittaa myopatiaan tai

altistaa potilaan rabdomyolyysin aiheuttamalle munuaisten vajaatoiminnalle (esim. sepsis, hypotensio,

suuri leikkaus, vamma, vaikeat metaboliset ja endokriiniset häiriöt sekä elektrolyyttihäiriöt, tai

kontrolloimattomat kouristuskohtaukset).

Maksavaikutukset

Kontrolloiduissa samanaikaista antoa koskevissa tutkimuksissa, joissa potilaat saivat etsetimibia statiinin

kanssa, on havaittu peräkkäisiä suurentuneita transaminaasiarvoja (vähintään 3-kertaisia viitealueen

ylärajaan [ULN] nähden).

On suositeltavaa, että maksan toimintakokeet tehdään ennen hoidon aloitusta ja 3 kuukauden kuluttua

hoidon aloittamisesta. Rosuvastatiinin käyttö on lopetettava tai annosta on pienennettävä, jos seerumin

transaminaasiarvo on yli 3-kertainen viitealueen ylärajaan nähden. Vakavia maksaan liittyviä

tapahtumia (lähinnä kohonneita maksan transaminaasiarvoja) on ilmoitettu myyntiluvan myöntämisen

jälkeen enemmän 40 mg:n annoksella.

Jos potilaalla on kilpirauhasen vajaatoiminnasta tai nefroottisesta oireyhtymästä johtuva sekundaarinen

hyperkolesterolemia, perussairaus on hoidettava ennen rosuvastatiinihoidon aloittamista.

Suurentuneen etsetimibialtistuksen vaikutuksia kohtalaista tai vaikeaa maksan vajaatoimintaa

sairastavilla potilailla ei tunneta, joten Zenon -valmisteen käyttöä ei suositella (ks. kohta 5.2).

Maksasairaudet ja alkoholi

Kuten muitakin HMG-CoA-reduktaasin estäjiä, rosuvastatiinia on käytettävä varoen, jos potilas käyttää

suuria määriä alkoholia ja/tai hänellä on ollut maksasairaus.

Munuaisvaikutukset

Rosuvastatiinia suurilla, erityisesti 40 mg:n annoksilla, saaneilla potilailla on virtsan liuskatesteissä

havaittu proteinuriaa, joka on osoittautunut yleensä tubulusperäiseksi ja ollut useimmissa tapauksissa

ohimenevää tai ajoittaista. Proteinurian ei ole osoitettu ennustavan akuuttia tai etenevää

munuaissairautta (ks. kohta 4.8). Myyntiintulon jälkeen on ilmoitettu vakavia munuaisiin liittyviä

tapahtumia enemmän 40 mg:n annoksella. Munuaisten toiminnan arviointia rutiiniseurannan yhteydessä

on harkittava, jos potilaan käyttämä annos on 40 mg.

Diabetes

On olemassa viitteitä siitä, että statiineilla on veren glukoosipitoisuutta suurentava luokkavaikutus, ja

joillekin potilaille, joilla on suuri diabeteksen kehittymisen riski, ne saattavat aiheuttaa niin merkittävän

hyperglykemian, että sitä on asianmukaista hoitaa kuten diabetesta. Statiinien verisuonitapahtumien

riskiä pienentävän vaikutuksen hyödyt ovat kuitenkin tätä riskiä suuremmat, eikä statiinilääkitystä pidä

lopettaa tämän vuoksi. Riskiryhmään kuuluvia potilaita (glukoosin paastoarvo 5,6–6,9 mmol/l,

painoindeksi > 30 kg/m

, kohonneet triglyseridiarvot, hypertensio) on tarkkailtava sekä kliinisesti että

biokemiallisesti kansallisten suositusten mukaisesti.

JUPITER-tutkimuksessa ilmoitettu diabeteksen kokonaisilmaantuvuus oli 2,8 % rosuvastatiinia

saaneiden ryhmässä ja 2,3 % lumelääkettä saaneiden ryhmässä, ja diabetesta ilmeni pääasiassa

potilailla, joiden glukoosin paastoarvo oli 5,6–6,9 mmol/l.

Interstitiaalinen keuhkosairaus

Poikkeuksellisissa tapauksissa on raportoitu interstitiaalista keuhkosairautta joidenkin statiinien käytön

yhteydessä, erityisesti pitkäaikaisen hoidon yhteydessä (ks. kohta 4.8). Oireita voivat olla

hengenahdistus, ei-produktiivinen yskä ja yleisen terveydentilan heikkeneminen (väsymys, painonlasku

ja kuume). Jos potilaalla epäillään interstitiaalista keuhkosairautta, statiinihoito on lopetettava.

Proteaasin estäjät

Suurentunutta systeemistä rosuvastatiinialtistusta on havaittu tutkittavilla, jotka ovat saaneet

rosuvastatiinia samanaikaisesti eri proteaasin estäjien kanssa yhdistelmänä ritonaviirin kanssa. On syytä

ottaa huomioon sekä Zenon -valmisteen rasva-arvoja alentavan vaikutuksen hyödyt proteaasin estäjiä

saavilla HIV-potilailla että plasman rosuvastatiinipitoisuuden suurenemisen riski hoitoa aloitettaessa ja

rosuvastatiiniannosta suurennettaessa proteaasin estäjiä saavilla potilailla. Samanaikaista käyttöä

tiettyjen proteaasin estäjien kanssa ei suositella, ellei rosuvastatiiniannosta muuteta (ks. kohdat 4.2

ja 4.5).

Fibraatit

Etsetimibin turvallisuutta ja tehoa yhdessä fibraattien kanssa ei ole vahvistettu (ks. edellä sekä

kohdat 4.3 ja 4.5).

Jos Zenon -valmistetta ja fibraattia käyttävällä potilaalla epäillään sappikivitautia, sappirakko on

tutkittava ja tämä lääkehoito lopetettava (ks. kohdat 4.5 ja 4.8).

Antikoagulantit

Jos Zenon -valmistetta käytetään varfariinin, toisen kumariiniantikoagulantin tai fluindionin lisänä, INR-

arvoa (International Normalised Ratio) on seurattava asianmukaisesti (ks. kohta 4.5).

Fusidiinihappo

Zenon -valmistetta ei pidä käyttää samanaikaisesti systeemisten fusidiinihappovalmisteiden kanssa eikä

7 vuorokauden aikana fusidiinihappohoidon päättymisen jälkeen. Jos katsotaan, että systeeminen

fusidiinihappohoito on välttämätöntä, statiinihoito on lopetettava koko fusidiinihappohoidon ajaksi.

Potilailla, joka ovat saaneet yhdistelmänä fusidiinihappoa ja statiineja, on ilmoitettu rabdomyolyysia

(mukaan lukien joitakin kuolemantapauksia) (ks. kohta 4.5). Potilasta on kehotettava hakeutumaan

lääkärin vastaanotolle välittömästi, jos hänellä ilmenee lihasheikkoutta, -kipua tai -arkuutta.

Statiinihoito voidaan aloittaa uudelleen 7 vuorokauden kuluttua viimeisen fusidiinihappoannoksen

saamisesta.

Poikkeustilanteissa, joissa tarvitaan pitkäaikaista systeemistä fusidiinihappohoitoa esim. vaikeiden

infektioiden hoitoon, Zenon -valmisteen ja fusidiinihapon samanaikaisen käytön tarve on harkittava

tapauskohtaisesti ja potilaan on oltava tarkassa lääkärin valvonnassa.

Rotu

Farmakokineettiset tutkimukset osoittavat rosuvastatiinialtistuksen olevan suurempi aasialaisilla kuin

valkoihoisilla (ks. kohdat 4.2, 4.3 ja 5.2).

Pediatriset potilaat

Zenon -valmisteen käyttöä ei suositella lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille, koska tiedot turvallisuudesta

ja tehosta ovat riittämättömät.

Zenon sisältää laktoosimonohydraattia ja natriumia

Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai

glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä käyttää tätä lääkettä.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) tablettia kohden, eli se ei sisällä natriumia

käytännössä lainkaan.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Vasta-aiheiset yhdistelmät:

Siklosporiini: Zenon -valmisteen samanaikainen anto siklosporiinin kanssa on vasta-aiheista

rosuvastatiinin vuoksi (ks. kohta 4.3). Rosuvastatiinin ja siklosporiinin samanaikaisen käytön aikana

rosuvastatiinin AUC-arvot olivat keskimäärin 7 kertaa suuremmat kuin terveillä vapaaehtoisilla havaitut

(ks. taulukko 1). Samanaikainen anto ei vaikuttanut plasman siklosporiinipitoisuuteen.

Tutkimuksessa, joka tehtiin kahdeksalla munuaisensiirron saaneella potilaalla, joiden

kreatiniinipuhdistuma oli > 50 ml/min ja jotka saivat siklosporiinia vakaalla annoksella, etsetimibin

10 mg:n kerta-annos suurensi kokonaisetsetimibialtistuksen keskimääräisen AUC-arvon 3,4-kertaiseksi

(vaihteluväli 2,3-kertaisesta 7,9-kertaiseen) verrattuna toisessa tutkimuksessa pelkkää etsetimibia

saaneiden terveiden tutkittavien verrokkiryhmään (n = 17). Eräässä eri tutkimuksessa siklosporiinia ja

useita muita lääkkeitä saaneella munuaisensiirtopotilaalla, jolla oli vaikea munuaisten vajaatoiminta,

todettiin 12-kertainen kokonaisetsetimibialtistus verrattuna samaan aikaan pelkkää etsetimibia saaneisiin

verrokkeihin. Kaksijaksoisessa, vaihtovuoroisessa tutkimuksessa, johon osallistui 12 tervettä tutkittavaa,

etsetimibin antaminen 20 mg:n annoksella vuorokaudessa kahdeksan vuorokauden ajan yhdessä

päivänä 7 annetun siklosporiinin 100

mg:n kerta-annoksen kanssa suurensi siklosporiinin AUC-arvoa

keskimäärin 15 % (vaihteluväli -10 %:sta +51 %:iin) verrattuna siklosporiinin yksinään annettuun

100 mg:n kerta-annokseen. Samanaikaisesti annetun etsetimibin vaikutuksesta munuaisensiirtopotilaiden

siklosporiinialtistukseen ei ole tehty kontrolloitua tutkimusta.

Ei-suositeltavat yhdistelmät:

Fibraatit ja muut rasva-arvoja alentavat valmisteet: Lääkärien on oltava tietoisia mahdollisesta

sappikivitaudin ja sappirakon sairauden riskistä fenofibraattia ja etsetimibia saavilla potilailla (ks.

kohdat 4.4 ja 4.8). Jos etsetimibia ja fibraattia käyttävällä potilaalla epäillään sappikivitautia, sappirakko

on tutkittava ja tämä lääkehoito lopetettava (ks. kohta 4.8). Fenofibraatin tai gemfibrotsiilin

samanaikainen käyttö suurensi hieman etsetimibin kokonaispitoisuutta (fenofibraatin käyttö noin 1,5-

kertaiseksi ja gemfibrotsiilin käyttö noin 1,7-kertaiseksi).

Etsetimibin samanaikaista käyttöä muiden fibraattien kanssa ei ole tutkittu. Fibraatit saattavat lisätä

kolesterolin erittymistä sappeen, mikä voi aiheuttaa sappikivitaudin. Eläinkokeissa etsetimibi toisinaan

suurensi kolesterolin määrää sappinesteessä, mutta ei kaikilla lajeilla (ks. kohta 5.3). Etsetimibin

terapeuttiseen käyttöön liittyvää litogeenista riskiä ei voida poissulkea.

Rosuvastatiinin ja gemfibrotsiilin samanaikainen käyttö aiheutti rosuvastatiinin C

- ja AUC-arvojen

kaksinkertaistumisen (ks. kohta 4.4).

Spesifisten yhteisvaikutustutkimusten perusteella farmakokineettisesti merkittäviä yhteisvaikutuksia

fenofibraatin kanssa ei ole odotettavissa, mutta farmakodynaamisia yhteisvaikutuksia saattaa ilmetä.

Gemfibrotsiili, fenofibraatti, muut fibraatit ja rasva-arvoja alentavat annokset (≥ 1 g/vrk) niasiinia

(nikotiinihappoa) lisäävät myopatian riskiä, kun niitä annetaan samanaikaisesti HMG-CoA-reduktaasin

estäjien kanssa. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että ne voivat aiheuttaa myopatiaa myös yksin

annettuina. 40 mg /10 mg:n annos on vasta-aiheinen samanaikaisen fibraattilääkityksen kanssa (ks.

kohdat 4.3 ja 4.4).

Proteaasin estäjät: Vaikka yhteisvaikutuksen tarkkaa mekanismia ei tunneta, samanaikainen

proteaasin estäjän käyttö saattaa suurentaa rosuvastatiinialtistusta voimakkaasti (ks. taulukko 1). Kun

farmakokineettisessä tutkimuksessa annettiin terveille vapaaehtoisille 10 mg rosuvastatiinia

samanaikaisesti kahta proteaasin estäjää sisältävän yhdistelmävalmisteen kanssa (atatsanaviiri 300

mg/ritonaviiri 100 mg), havaittiin keskimäärin 3-kertainen nousu rosuvastatiinin AUC-arvossa ja 7-

kertainen nousu C

-arvossa. Rosuvastatiinin ja tiettyjen proteaasin estäjien yhdistelmien

samanaikaista käyttöä voidaan harkita, jos rosuvastatiiniannokseen tehtävät muutokset on suunniteltu

huolellisesti rosuvastatiinialtistuksen arvioituun lisääntymiseen perustuen (ks. kohdat 4.2, 4.4 ja 4.5

taulukko 1).

Kuljettajaproteiinien estäjät: Rosuvastatiini on tiettyjen kuljettajaproteiinien, kuten maksaan oton

kuljettaja OATP1B1:n ja effluksikuljettaja BCRP:n, substraatti. Rosuvastatiinin samanaikainen käyttö

sellaisten lääkevalmisteiden kanssa, jotka estävät näitä kuljettajaproteiineja, saattaa suurentaa plasman

rosuvastatiinipitoisuutta ja myopatian riskiä (ks. kohdat 4.2, 4.4 ja 4.5 taulukko 1).

Fusidiinihappo: Myopatian, mukaan lukien rabdomyolyysin, riski saattaa suurentua, kun systeemisesti

vaikuttavaa fusidiinihappoa annetaan samanaikaisesti statiinien kanssa. Tämän yhteisvaikutuksen

mekanismia (farmakodynaaminen, farmakokineettinen vai molemmat) ei vielä tunneta. Tätä

yhdistelmää saaneilla potilailla on ilmoitettu rabdomyolyysia (mukaan lukien joitakin

kuolemantapauksia).

Jos systeeminen fusidiinihappohoito on välttämätön, rosuvastatiinihoito on lopetettava koko

fusidiinihappohoidon ajaksi. Katso myös kohta 4.4.

Muut yhteisvaikutukset:

Sytokromi P

450

-entsyymit: In vitro- ja in vivo -tutkimusten tulokset osoittavat, että rosuvastatiini ei

estä eikä indusoi sytokromi P450 -isoentsyymejä. Lisäksi rosuvastatiini on näiden isoentsyymien heikko

substraatti. Siksi sytokromi P

-välitteisestä metaboliasta johtuvia yhteisvaikutuksia ei ole

odotettavissa. Rosuvastatiinilla ei ole havaittu kliinisesti merkittäviä yhteisvaikutuksia flukonatsolin

(CYP2C9:n ja CYP3A4:n estäjä) tai ketokonatsolin (CYP2A6:n ja CYP3A4:n estäjä) kanssa.

Prekliinisissä tutkimuksissa on osoitettu, että etsetimibi ei indusoi lääkkeitä metaboloivia sytokromi P

entsyymejä. Etsetimibilla ei ole havaittu kliinisesti merkittäviä farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia

lääkkeiden kanssa, joiden tiedetään metaboloituvan sytokromi P

-1A2:n, -2D6:n, -2C8:n, -2C9:n ja -

3A4:n tai N-asetyylitransferaasin välityksellä.

Antasidit: Samanaikainen antasidin antaminen hidasti etsetimibin imeytymistä, mutta sillä ei ollut

vaikutusta etsetimibin hyötyosuuteen. Tämän hidastuneen imeytymisen ei katsota olevan kliinisesti

merkittävää.

Rosuvastatiinin antaminen samanaikaisesti alumiinia ja magnesiumhydroksidia sisältävän

antasidisuspension kanssa pienensi plasman rosuvastatiinipitoisuutta noin 50 %. Tämä vaikutus väheni,

kun antasidi annettiin 2 tuntia rosuvastatiinin jälkeen. Tämän yhteisvaikutuksen kliinistä merkitystä ei ole

tutkittu.

Kolestyramiini: Samanaikainen kolestyramiinin antaminen pienensi kokonaisetsetimibialtistuksen

(etsetimibi ja etsetimibiglukuronidi) keskimääräistä AUC-arvoa noin 55 %. Tästä etsetimibin käytöstä

kolestyramiinin lisänä johtuva LDL

kolesteroliarvon pienenemiseen kohdistuva lisävaikutus saattaa

heiketä tämän yhteisvaikutuksen vuoksi (ks. kohta 4.2).

Antikoagulantit, K-vitamiiniantagonistit: Kahdellatoista terveellä aikuisella miehellä tehdyssä

tutkimuksessa etsetimibin (10 mg kerran vuorokaudessa) samanaikainen antaminen ei vaikuttanut

merkittävästi varfariinin hyötyosuuteen eikä protrombiiniaikaan. Myyntiluvan myöntämisen jälkeen on

kuitenkin raportoitu kohonneita INR-arvoja potilailla, joiden varfariini- tai fluindionihoitoon oli lisätty

etsetimibi. Jos Zenon -valmistetta käytetään varfariinin, toisen kumariiniantikoagulantin tai fluindionin

lisänä, INR-arvoa on seurattava asianmukaisesti (ks. kohta 4.4).

Kuten muidenkin HMG-CoA-reduktaasin estäjien kohdalla, rosuvastatiinihoidon aloittaminen tai

rosuvastatiiniannoksen suurentaminen potilailla, jotka saavat samanaikaisesti K-vitamiiniantagonistia

(kuten varfariinia tai toista kumariiniantikoagulanttia), saattaa suurentaa INR-arvoa.

Rosuvastatiinihoidon lopettaminen tai annoksen pienentäminen saattaa pienentää INR-arvoa. Tällaisissa

tilanteissa asianmukainen INR-arvon seuranta on suositeltavaa.

Erytromysiini: Rosuvastatiinin ja erytromysiinin samanaikainen käyttö pienensi rosuvastatiinin AUC

-arvoa 20 % ja C

-arvoa 30 %. Tämä yhteisvaikutus saattaa johtua erytromysiin aiheuttamasta

suoliston motiliteetin lisääntymisestä.

Ehkäisytabletit/hormonikorvaushoito (HRT): Rosuvastatiinin ja ehkäisytablettien samanaikainen

käyttö suurensi etinyyliestradiolin AUC-arvoa 26 % ja norgestreelin AUC-arvoa 34 %. Suurentuneet

pitoisuudet plasmassa on otettava huomioon valittaessa ehkäisytablettien annosta. Rosuvastatiinia ja

hormonikorvaushoitoa samanaikaisesti käyttäneistä naisista ei ole saatavilla farmakokineettisiä tietoja,

joten samanlaisen vaikutuksen mahdollisuutta ei voida poissulkea. Yhdistelmää on kuitenkin käytetty

laajalti naisille kliinisissä tutkimuksissa, ja se oli hyvin siedetty.

Kliinisissä yhteisvaikutustutkimuksissa etsetimibilla ei ollut vaikutusta ehkäisytablettien (etinyyliestradioli

ja levonorgestreeli) farmakokinetiikkaan.

Muut lääkevalmisteet: Rosuvastatiinilla tehdyistä spesifisistä yhteisvaikutustutkimuksista saatujen

tietojen perusteella kliinisesti merkittäviä yhteisvaikutuksia digoksiinin kanssa ei ole odotettavissa.

Kliinisissä yhteisvaikutustutkimuksissa samanaikaisesti annettu etsetimibi ei vaikuttanut dapsonin,

dekstrometorfaanin, digoksiinin, glipitsidin, tolbutamidin tai midatsolaamin farmakokinetiikkaan.

Etsetimibin kanssa samanaikaisesti annettu simetidiini ei vaikuttanut etsetimibin hyötyosuuteen.

Rosuvastatiiniannoksen muuttamista edellyttävät yhteisvaikutukset (ks. myös taulukko 1):

Kun rosuvastatiinia on välttämätöntä antaa samanaikaisesti sellaisten muiden lääkevalmisteiden kanssa,

joiden tiedetään suurentavan rosuvastatiinialtistusta, annoksia on muutettava.

Enimmäisvuorokausiannosta on muutettava niin, että odotettavissa oleva rosuvastatiinialtistus ei

todennäköisesti ylitä altistusta, jonka aiheuttaa 40 mg:n vuorokausiannos rosuvastatiinia, joka otetaan

ilman yhteisvaikutuksia aiheuttavia lääkevalmisteita; esimerkiksi 20 mg:n annos rosuvastatiinia

gemfibrotsiilin kanssa (1,9-kertainen suureneminen) ja 10 mg:n annos rosuvastatiinia ritonaviirin ja

atatsanaviirin yhdistelmän kanssa (3,1-kertainen suureneminen).

Taulukko 1 Samanaikaisesti annettujen lääkevalmisteiden vaikutus

rosuvastatiinialtistukseen (AUC; vaikutuksen suuruuden mukaan alenevassa järjestyksessä)

julkaistujen kliinisten tutkimusten perusteella

Yhteisvaikutuksia aiheuttavan lääkkeen

annostusohjelma

Rosuvastatiinin

annostusohjelma

Rosuvastatiinin AUC-

arvon muutos*

Siklosporiini 75 mg 2 kertaa vuorokaudessa –

200 mg 2 kertaa vuorokaudessa, 6 kk

10 mg kerran vuorokaudessa,

10 vrk

7,1-kertainen ↑

Atatsanaviiri 300 mg / ritonaviiri 100 mg

kerran vuorokaudessa, 8 vrk

10 mg, kerta-annos

3,1-kertainen ↑

Regorafenibi 160 mg kerran vuorokaudessa,

14 vrk

5 mg, kerta-annos

3,8-kertainen ↑

Lopinaviiri 400 mg / ritonaviiri 100 mg

2 kertaa vuorokaudessa, 17 vrk

20 mg kerran vuorokaudessa,

7 vrk

2,1-kertainen ↑

Velpatasviiri 100 mg kerran vuorokaudessa

10 mg, kerta-annos

2,7-kertainen ↑

Ombitasviiri 25 mg / paritapreviiri 150 mg /

ritonaviiri 100 mg kerran vuorokaudessa /

dasabuviiri 400 mg 2 kertaa vuorokaudessa,

5 mg, kerta-annos

2,6-kertainen ↑

14 vrk

Gratsopreviiri 200 mg / elbasviiri 50 mg

kerran vuorokaudessa, 11 vrk

10 mg, kerta-annos

2,3-kertainen ↑

Glekapreviiri 400 mg / pibrentasviiri 120 mg

kerran vuorokaudessa, 7 vrk

5 mg kerran vuorokaudessa,

7 vrk

2,2-kertainen ↑

Klopidogreeli 300 mg latausannos, sitten

75 mg 24 tunnin kuluttua

20 mg, kerta-annos

2-kertainen ↑

Gemfibrotsiili 600 mg 2 kertaa

vuorokaudessa, 7 vrk

80 mg, kerta-annos

1,9-kertainen ↑

Eltrombopagi 75 mg kerran vuorokaudessa,

5 vrk

10 mg, kerta-annos

1,6-kertainen ↑

Darunaviiri 600 mg / ritonaviiri 100 mg

2 kertaa vuorokaudessa, 7 vrk

10 mg kerran vuorokaudessa,

7 vrk

1,5-kertainen ↑

Tipranaviiri 500 mg / ritonaviiri 200 mg

2 kertaa vuorokaudessa, 11 vrk

10 mg, kerta-annos

1,4-kertainen ↑

Dronedaroni 400 mg 2 kertaa vuorokaudessa Ei saatavilla

1,4-kertainen ↑

Itrakonatsoli 200 mg kerran vuorokaudessa,

5 vrk

10 mg, kerta-annos

1,4-kertainen ↑

Fosamprenaviiri 700 mg / ritonaviiri 100 mg

2 kertaa vuorokaudessa, 8 vrk

10 mg, kerta-annos

Aleglitatsaari 0,3 mg, 7 vrk

40 mg, 7 vrk

Silymariini 140 mg 3 kertaa vuorokaudessa,

5 vrk

10 mg, kerta-annos

Fenofibraatti 67 mg 3 kertaa vuorokaudessa,

7 vrk

10 mg, 7 vrk

Rifampiini 450 mg kerran vuorokaudessa,

7 vrk

20 mg, kerta-annos

Ketokonatsoli 200 mg 2 kertaa

vuorokaudessa, 7 vrk

80 mg, kerta-annos

Flukonatsoli 200 mg kerran vuorokaudessa,

11 vrk

80 mg, kerta-annos

Erytromysiini 500 mg 4 kertaa

vuorokaudessa, 7 vrk

80 mg, kerta-annos

20 % ↓

Baikaliini 50 mg 3 kertaa vuorokaudessa,

14 vrk

20 mg, kerta-annos

47% ↓

x-kertainen muutos tarkoittaa yksinkertaista suhdetta samanaikaisen annon ja pelkän rosuvastatiinin

annon välillä. Prosentteina ilmoitettu muutos tarkoittaa prosentuaalista eroa suhteessa pelkkään

rosuvastatiiniin.

Suureneminen on merkitty “↑”, ei muutosta ”↔”, pieneneminen “↓”.

Eri rosuvastatiiniannoksilla on tehty useita yhteisvaikutustutkimuksia , taulukossa on merkitsevin suhde

x 1 = 1 kerran/vrk, x 2 = 2 kertaa/vrk, x 3 = 3 kertaa/vrk, x 4 = 4 kertaa/vrk

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Zenon on vasta-aiheista raskauden ja imetyksen aikana (ks. kohta 4.3). Naisten, jotka voivat tulla

raskaaksi, on käytettävä asianmukaista ehkäisyä.

Raskaus

Etsetimibin käytöstä raskauden aikana ei ole saatavilla kliinistä tietoa. Eläinkokeissa, joissa käytettiin

etsetimibia monoterapiana, ei saatu näyttöä suorista tai epäsuorista haitallisista vaikutuksista raskauteen,

alkion- tai sikiönkehitykseen, synnytykseen tai syntymänjälkeiseen kehitykseen (ks. kohta 5.3).

HMG-CoA-reduktaasientsyymin inhibition aiheuttama mahdollinen riski on suurempi kuin

raskaudenaikaisen hoidon hyöty, koska kolesteroli ja sen biosynteesiin liittyvät muut tuotteet ovat

välttämättömiä sikiön kehitykselle. Eläinkokeista saatua näyttöä lisääntymistoksisuudesta on vähän (ks.

kohta 5.3). Jos potilas tulee raskaaksi Zenon -hoidon aikana, hoito on lopetettava välittömästi.

Imetys

Rotilla tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että etsetimibi erittyy maitoon. Ei tiedetä, erittyykö etsetimibi

ihmisen rintamaitoon.

Rotilla rosuvastatiini erittyy maitoon. Erittymisestä ihmisen rintamaitoon ei ole tietoja (ks. kohta 4.3).

Hedelmällisyys

Etsetimibin tai rosuvastatiinin vaikutuksista ihmisen hedelmällisyyteen ei ole kliinisistä tutkimuksista

saatua tietoa. Etsetimibi ei vaikuttanut uros- tai naarasrottien hedelmällisyyteen. Suurten

rosuvastatiiniannosten käytön yhteydessä todettiin kiveksiin liittyvää toksisuutta apinoilla ja koirilla (ks.

kohta 5.3).

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Ajettaessa tai

koneita käytettäessä on kuitenkin otettava huomioon, että valmisteen käyttöön on ilmoitettu liittyvän

huimausta.

4.8

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Toiselle yksittäisistä lääkeaineista (etsetimibille tai rosuvastatiinille) aiemmin ilmoitetut haittavaikutukset

voivat olla myös Zenon -valmisteen käyttöön liittyviä mahdollisia haittavaikutuksia.

Enintään 112 viikkoa kestäneissä kliinisissä tutkimuksissa 2 396 potilaalle annettiin etsetimibia 10 mg

vuorokaudessa yksinään, 11 308 potilaalle statiinin kanssa ja 185 potilaalle fenofibraatin kanssa.

Haittavaikutukset olivat yleensä lieviä ja ohimeneviä. Haittavaikutusten kokonaisilmaantuvuus oli

samanlainen etsetimibi- ja lumeryhmissä. Vastaavasti haittavaikutusten vuoksi hoidon lopettaneiden

osuus oli vastaavanlainen etsetimibi- ja lumeryhmissä.

Rosuvastatiinin käytön yhteydessä havaitut haittatapahtumat ovat yleensä lieviä ja ohimeneviä.

Kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa alle 4 % rosuvastatiinia saaneista potilaista keskeytti hoidon

haittatapahtumien vuoksi.

Haittavaikutustaulukko

Haittavaikutusten esiintymistiheydet on ilmoitettu seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100,

< 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen

(< 1/10 000) ja tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

MedDRA:n mukainen

elinjärjestelmä

Esiintymistiheys

Haittavaikutus

Veri ja imukudos

harvinainen

trombosytopenia

tuntematon

trombosytopenia

Immuunijärjestelmä

harvinainen

yliherkkyysreaktiot, mukaan lukien

angioedeema

tuntematon

yliherkkyys (mukaan lukien ihottuma,

nokkosihottuma, anafylaksi ja angioedeema)

Umpieritys

yleinen

diabetes mellitus

1, 2

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

melko harvinainen

vähentynyt ruokahalu

Psyykkiset häiriöt

tuntematon

masennus

2, 5

Hermosto

yleinen

päänsärky

2, 4

, huimaus

melko harvinainen

parestesia

hyvin harvinainen

polyneuropatia

, muistinmenetys

tuntematon

perifeerinen neuropatia

, unihäiriöt (mukaan

lukien unettomuus ja painajaisunet)

, huimaus

parestesia

Verisuonisto

melko harvinainen

kuumat aallot

, hypertensio

Hengityselimet, rintakehä ja

välikarsina

melko harvinainen

yskä

tuntematon

yskä

, hengenahdistus

2, 5

Ruoansulatuselimistö

yleinen

ummetus

, pahoinvointi

, vatsakipu

2, 3

, ripuli

ilmavaivat

melko harvinainen

dyspepsia

, refluksitauti

, pahoinvointi

, suun

kuivuminen

, gastriitti

harvinainen

Haimatulehdus

tuntematon

ripuli

, haimatulehdus

, ummetus

Maksa ja sappi

harvinainen

maksan transaminaasiarvojen kohoaminen

hyvin harvinainen

keltaisuus

, hepatiitti

tuntematon

hepatiitti

, kolelitiaasi

, kolekystiitti

Iho ja ihonalainen kudos

melko harvinainen

kutina

2, 4

, ihottuma

2, 4

, nokkosihottuma

2, 4

tuntematon

Stevens-Johnsonin oireyhtymä

, erythema

multiforme

Luusto, lihakset ja sidekudos

yleinen

lihaskipu

2, 4

melko harvinainen

artralgia

, lihaskouristukset

, niskakipu

selkäkipu

, lihasheikkous

, raajojen kipu

harvinainen

myopatia (mukaan lukien myosiitti)

rabdomyolyysi

, lupuksen kaltainen

oireyhtymä, lihasrepeämät

hyvin harvinainen

artralgia

tuntematon

immuunivälitteinen nekrotisoiva myopatia

jännevaivat, joihin joskus liittyy jänteen

repeämä

, lihaskipu

, myopatia/rabdomyolyysi

(ks. kohta 4.4)

Munuaiset ja virtsatiet

hyvin harvinainen

hematuria

Sukupuolielimet ja rinnat

hyvin harvinainen

gynekomastia

Tutkimukset

yleinen

ALAT- ja/tai ASAT-arvon kohoaminen

melko harvinainen

ALAT- ja/tai ASAT-arvon kohoaminen

veren kreatiinifosfokinaasiarvon kohoaminen

gamma-glutamyylitransferaasiarvon

kohoaminen

, poikkeavat maksan

toimintakokeen tulokset

Yleisoireet ja antopaikassa

todettavat haitat

yleinen

voimattomuus

, väsymys

melko harvinainen

rintakipu

, kipu

, voimattomuus

, perifeerinen

turvotus

tuntematon

turvotus

, voimattomuus

Esiintymistiheys riippuu siitä, onko potilaalla rosuvastatiinin käytön kannalta oleellisia riskitekijöitä

(veren paastoglukoosiarvo ≥ 5,6 mmol/l, painoindeksi > 30 kg/m

, kohonneet triglyseridiarvot tai

aiemmin todettu hypertensio).

Rosuvastatiinin haittavaikutusprofiili perustuu kliinisistä tutkimuksista ja laajasta myyntiintulon jälkeen

saadusta käyttökokemuksesta koottuihin tietoihin.

Etsetimibi monoterapiana. Haittavaikutuksia havaittiin potilailla, jotka olivat saaneet etsetimibia

(N = 2 396), ja niiden ilmaantuvuus oli suurempi kuin lumeryhmässä (N = 1 159).

Statiinin kanssa samanaikaisesti annettu etsetimibi. Haittavaikutuksia havaittiin potilailla, jotka olivat

saaneet etsetimibia samanaikaisesti statiinin kanssa (N = 11 308), ja niiden ilmaantuvuus oli suurempi

kuin pelkkää statiinia saaneilla (N = 9 361).

Muita etsetimibin aiheuttamia haittavaikutuksia, joita on ilmoitettu myyntiintulon jälkeen (statiinin

kanssa tai ilman statiinia).

Kuten muiden HMG-CoA-reduktaasin estäjien kohdalla, lääkkeen aiheuttamien haittavaikutusten

ilmaantuvuus riippuu yleensä annoksesta.

Munuaisvaikutukset: Rosuvastatiinia saaneilla potilailla on havaittu proteinuriaa, joka on todettu

liuskatesteissä ja ollut yleensä tubulusperäistä. Virtsan proteiinimäärän muutoksia nollasta tai erittäin

vähäisestä määrästä vähintään arvoon ++ havaittiin jossakin vaiheessa hoitoa alle 1 %:lla 10 mg:n tai

20 mg:n annosta saaneista potilaista ja noin 3 %:lla 40 mg:n annosta saaneista potilaista. Muutoksen

vähäinen suureneminen (nollasta tai erittäin vähäisestä määrästä arvoon +) havaittiin 20 mg:n annosta

saaneilla potilailla. Useimmissa tapauksissa proteinuria lievittyy tai häviää itsestään hoidon jatkuessa.

Kliinisistä tutkimuksista ja myyntiintulon jälkeisestä kokemuksesta saatujen tietojen tarkastelussa ei ole

todettu syy-yhteyttä proteinurian ja akuutin tai etenevän munuaissairauden välillä.

Rosuvastatiinia saaneilla potilailla on havaittu hematuriaa. Kliinisistä tutkimuksista saatujen tietojen

perusteella sen esiintyvyys on pieni.

Luustolihasvaikutukset: Luustolihaksiin kohdistuvia vaikutuksia, kuten lihaskipua, myopatiaa (mukaan

lukien myosiittia) ja harvoin rabdomyolyysia, johon on saattanut liittyä akuuttia munuaisten

vajaatoimintaa, on ilmoitettu rosuvastatiinia saaneilla potilailla kaikilla annoksilla ja erityisesti yli 20 mg:n

annoksilla.

Rosuvastatiinia käyttäneillä potilailla on havaittu annoksesta riippuvaista kreatiinikinaasiarvojen nousua.

Suurin osa tapauksista oli lieviä, oireettomia ja ohimeneviä. Jos kreatiinikinaasiarvot nousevat

(> 5 x ULN), hoito on lopetettava (ks. kohta 4.4).

Maksavaikutukset: Kuten muiden HMG-CoA-reduktaasin estäjien kohdalla, annoksesta riippuvaista

transaminaasiarvojen kohoamista on havaittu pienellä määrällä rosuvastatiinia käyttäneitä potilaita.

Suurin osa tapauksista oli lieviä, oireettomia ja ohimeneviä.

Rabdomyolyysia, vakavia munuaistapahtumia ja vakavia maksatapahtumia (pääasiassa kohonneita

maksan transaminaasiarvoja) ilmoitettiin enemmän, kun annos oli 40 mg.

Seuraavia haittatapahtumia on ilmoitettu joidenkin statiinien käytön yhteydessä:

seksuaalinen toimintahäiriö

yksittäiset interstitiaalisen keuhkosairauden tapaukset, erityisesti pitkäaikaishoidon yhteydessä

(ks. kohta 4.4).

Laboratorioarvot

Kontrolloiduissa kliinisissä monoterapiatutkimuksissa kliinisesti merkitsevien seerumin

transaminaasiarvojen nousujen ilmaantuvuus (ALAT ja/tai ASAT ≥ 3 x ULN, peräkkäiset) oli

samanlainen etsetimibiryhmissä (0,5 %) ja lumeryhmissä (0,3 %). Samanaikaista käyttöä koskeneissa

tutkimuksissa ilmaantuvuus oli 1,3 %, jos potilas oli saanut etsetimibia samanaikaisesti statiinin kanssa,

ja 0,4 %, jos potilas oli saanut pelkkää statiinia. Näihin kohonneisiin arvoihin ei yleensä liittynyt oireita

eikä kolestaasia, ja arvot palautuivat lähtötasolle hoidon lopettamisen jälkeen tai hoidon jatkuessa (ks.

kohta 4.4).

Kliinisissä tutkimuksissa ilmoitettiin kreatiinifosfokinaasiarvo, joka oli > 10 x ULN, neljällä pelkkää

etsetimibia saaneista 1 674 potilaasta (0,2 %) vs. yhdellä lumelääkettä saaneista 786 potilaasta (0,1 %)

sekä yhdellä etsetimibia ja statiinia samanaikaisesti saaneista 917 potilaasta (0,1 %) vs. neljällä pelkkää

statiinia saaneista 929 potilaasta (0,4 %). Etsetimibin käytön yhteydessä ei ilmennyt enemmän

myopatiaa tai rabdomyolyysia verrattuna asianmukaiseen vertailuhaaraan (lumelääke tai pelkkä statiini)

(ks. kohta 4.4).

Pediatriset potilaat

Zenon-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 18-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole vielä varmistettu (ks.

kohta 5.1).

Rosuvastatiini: 52 viikon mittaisessa kliinisessä tutkimuksessa havaittiin kohonneita kreatiinikinaasiarvoja

(> 10 x ULN) ja lihasoireita liikunnan tai lisääntyneen fyysisen aktiivisuuden jälkeen useammin lapsilla

ja nuorilla kuin aikuisilla. Muissa suhteissa rosuvastatiinin turvallisuusprofiili oli samankaltainen lapsilla ja

nuorilla kuin aikuisilla.

Etsetimibi:

Tutkimuksessa, johon osallistui pediatrisia potilaita (6–10-vuotiaita), joilla oli

heterotsygoottinen familiaalinen tai non-familiaalinen hyperkolesterolemia (n = 138), kohonneita

ALAT- ja/tai ASAT-arvoja (≥ 3 x ULN, peräkkäiset arvot) havaittiin 1,1 %:lla (yhdellä potilaalla)

etsetimibiryhmässä ja 0 %:lla lumeryhmässä. Kohonneita kreatiinikinaasiarvoja (≥ 10 x ULN) ei

todettu. Myopatiatapauksia ei ilmoitettu.

Erillisessä tutkimuksessa, johon osallistui nuoria potilaita (10–17-vuotiaita), joilla oli heterotsygoottinen

familiaalinen hyperkolesterolemia (n = 248), kohonneita ALAT- ja/tai ASAT-arvoja (≥ 3 x ULN,

peräkkäiset arvot) havaittiin 3 %:lla (neljällä potilaalla) etsetimibia ja simvastatiinia saaneista ja 2 %:lla

(kahdella potilaalla) simvastatiinimonoterapiaryhmässä. Kohonneiden kreatiinikinaasiarvojen

(≥ 10 x ULN) suhteen vastaavat luvut olivat 2 % (kaksi potilasta) ja 0 %. Myopatiatapauksia ei

ilmoitettu.

Nämä tutkimukset eivät soveltuneet harvinaisten lääkkeen aiheuttamien haittavaikutusten vertailuun.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

seuraavalle taholle:

sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55,

00034 FIMEA

4.9

Yliannostus

Yliannostustapauksessa potilaalle annetaan oireenmukaista ja elintoimintoja tukevaa hoitoa.

Etsetimibi

Kliinisissä tutkimuksissa, joissa etsetimibia annettiin 15 terveelle vapaaehtoiselle enintään 14 vrk:n ajan

(50 mg/vrk) tai 18:lle primaarista hyperkolesterolemiaa sairastavalle potilaalle enintään 56 vrk:n (40

mg/vrk) ajan, tutkittavat sietivät valmistetta yleensä hyvin. Eläimillä ei havaittu toksisuutta, kun

etsetimibia annettiin suun kautta kerta-annoksena 5 000 mg/kg rotille ja hiirille ja 3 000 mg/kg koirille.

Muutamia etsetimibiin liittyviä yliannostustapauksia on ilmoitettu. Useimpiin ei ole liittynyt

haittavaikutuksia. Ilmoitetut haittavaikutukset eivät ole olleet vakavia.

Rosuvastatiini

Maksan toimintaa ja kreatiinikinaasiarvoja on seurattava. Hemodialyysistä ei todennäköisesti ole

hyötyä.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: HMG-CoA-reduktaasin estäjien ja muiden lipidejä muuntavien

lääkeaineiden yhdistelmävalmisteet, rosuvastatiini ja etsetimibi

ATC-koodi: C10BA06

Vaikutusmekanismi:

Plasman kolesteroli on peräisin suolistossa tapahtuvasta imeytymisestä ja endogeenisestä synteesistä.

Zenon sisältää etsetimibia ja rosuvastatiinia. Ne ovat rasva-arvoja alentavia yhdisteitä, joilla on toisiaan

täydentävät vaikutusmekanismit. Zenon pienentää plasman suurentunutta kokonaiskolesterolin (total-C),

LDL-kolesterolin (LDL-C), apolipoproteiini B:n (apo B), triglyseridien (TG) ja non-HDL-kolesterolin

(non-HDL-C) pitoisuutta ja suurentaa HDL-kolesterolin (HDL-C) pitoisuutta estämällä sekä

kolesterolin imeytymistä että sen synteesiä.

Etsetimibi

Vaikutusmekanismi

Etsetimibi estää kolesterolin ja vastaavien kasvisterolien imeytymistä suolistosta. Etsetimibi on suun

kautta otettuna vaikuttava valmiste, jolla on erilainen vaikutusmekanismi kuin muilla kolesterolia

alentavien yhdisteiden luokilla (kuten statiineilla, sappihappoja sitovilla aineilla [hartseilla],

fibriinihappojohdoksilla ja kasvistanoleilla). Etsetimibin vaikutuskohde molekyylitasolla on sterolien

kuljettajaproteiini Niemann-Pick C1-Like 1 (NPC1L1), joka vastaa kolesterolin ja fytosterolien

imeytymisestä suolistossa.

Etsetimibi asettuu ohutsuolen sukasaumaan ja estää kolesterolin imeytymistä, mikä vähentää

kolesterolin kulkeutumista suolesta maksaan. Statiinit taas vähentävät kolesterolin synteesiä maksassa.

Yhdessä nämä erilliset mekanismit täydentävät toistensa kolesterolia alentavaa vaikutusta. Kaksi

viikkoa kestäneessä kliinisessä tutkimuksessa, johon osallistui 18 hyperkolesterolemiapotilasta, etsetimibi

vähensi kolesterolin imeytymistä suolistosta 54 % lumelääkkeeseen verrattuna.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Etsetimibin kolesterolin imeytymistä estävän vaikutuksen selektiivisyyttä tutkittiin sarjassa prekliinisiä

tutkimuksia. Etsetimibi esti

C-kolesterolin imeytymistä, mutta sillä ei ollut vaikutusta triglyseridien,

rasvahappojen, sappihappojen, progesteronin, etinyyliestradiolin tai rasvaliukoisten A- ja D-vitamiinien

imeytymiseen.

Epidemiologiset tutkimukset ovat osoittaneet, että sydän- ja verisuonitauteihin liittyvä sairastuvuus ja

kuolleisuus ovat suoraan verrannollisia kokonaiskolesterolin ja LDL-kolesterolin tasoon ja kääntäen

verrannollisia HDL-kolesterolin tasoon.

Kliininen teho ja turvallisuus

Kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa joko yksinään tai yhdessä statiinin kanssa annettu etsetimibi

alensi merkittävästi kokonaiskolesteroliarvoa, LDL-kolesteroliarvoa, apolipoproteiini B -arvoa ja

triglyseridiarvoja sekä suurensi HDL-kolesteroliarvoa hyperkolesterolemiaa sairastavilla potilailla.

Primaarinen hyperkolesterolemia

Kaksoissokkoutetussa, lumekontrolloidussa, kahdeksan viikkoa kestäneessä tutkimuksessa 769 potilasta,

joilla oli hyperkolesterolemia ja jotka saivat jo statiinia monoterapiana ja joiden LDL-kolesteroliarvo ei

ollut NCEP-ohjelman (National Cholesterol Education Program) tavoitetasolla (2,6–4,1 mmol/l [100–

160 mg/dl] lähtötilanteen mukaan), satunnaistettiin saamaan joko 10 mg etsetimibia tai lumelääkettä

jatkuvan statiinihoidon lisäksi.

Statiinihoitoa saaneista potilaista, joiden LDL-kolesteroliarvo ei ollut tavoitetasolla lähtötilanteessa

(~ 82 %), etsetimibiryhmään satunnaistetuista potilaista merkittävästi suurempi osa (72 %) saavutti

LDL-kolesterolin tavoitetason tutkimuksen päätepisteessä verrattuna lumeryhmään satunnaistettuihin

potilaisiin (19 %). Vastaavasti LDL-kolesterolin laskussa oli merkittävä ero (25 % etsetimibiryhmässä

ja 4 % lumeryhmässä). Lisäksi etsetimibi yhdistettynä jatkuvaan statiinihoitoon alensi merkittävästi

kokonaiskolesteroli-, apolipoproteiini B- ja triglyseridiarvoja ja suurensi HDL-kolesteroliarvoa

lumelääkkeeseen verrattuna. C-reaktiivisen proteiinin mediaaniarvo laski 10 % lähtötilanteeseen

verrattuna, kun statiinihoidon lisänä käytettiin etsetimibia, ja 0 %, kun statiinihoidon lisänä käytettiin

lumelääkettä.

Kahdessa kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa, lumekontrolloidussa, 12 viikkoa kestäneessä

tutkimuksessa, joihin osallistui 1 719 potilasta, joilla oli primaarinen hyperkolesterolemia, 10 mg

etsetimibia alensi selvästi kokonaiskolesteroliarvoa (13 %), LDL-kolesteroliarvoa (19 %),

apolipoproteiini B -arvoa (14 %) ja triglyseridiarvoja (8 %) ja suurensi HDL-kolesteroliarvoa (3 %)

lumelääkkeeseen verrattuna. Lisäksi etsetimibilla ei ollut vaikutusta rasvaliukoisten A-, D- ja E-

vitamiinien pitoisuuksiin plasmassa eikä protrombiiniaikaan, eikä se muiden rasva-arvoja alentavien

lääkevalmisteiden tavoin heikentänyt lisämunuaiskuoren steroidihormonien tuotantoa.

Rosuvastatiini

Vaikutusmekanismi

Rosuvastatiini on selektiivinen ja kilpaileva HMG-CoA-reduktaasin estäjä. HMG-CoA-reduktaasi on

entsyymi, joka vastaa 3-hydroksi-3-metyyliglutaryylikoentsyymi A:n konversiosta mevalonaatiksi

(kolesterolin esiaste) ja säätelee konversion nopeutta. Rosuvastatiini vaikuttaa ensisijaisesti maksassa,

joka on kolesterolin alentamiseen tähtäävän hoidon kohde-elin.

Rosuvastatiini lisää maksan LDL-reseptorien määrää solujen pinnalla, mikä tehostaa LDL:n soluunottoa

ja kataboliaa. Se myös estää VLDL-kolesterolin tuotantoa ja pienentää siten VLDL- ja LDL-

partikkelien kokonaismäärää.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Rosuvastatiini pienentää kohonneita LDL-kolesteroli-, kokonaiskolesteroli- ja triglyseridiarvoja ja

suurentaa HDL-kolesteroliarvoa. Se pienentää myös apolipoproteiini B-, non-HDL-kolesteroli-, VLDL-

kolesteroli- ja VLDL-triglyseridiarvoja ja suurentaa apolipoproteiini A-I-arvoa (ks. taulukko 2).

Rosuvastatiini pienentää myös LDL-kolesterolin ja HDL-kolesterolin, kokonaiskolesterolin ja HDL-

kolesterolin, non-HDL-kolesterolin ja HDL-kolesterolin sekä apolipoproteiini B:n ja apolipoproteiini A-

I:n suhdetta.

Taulukko 2: Annosvaste primaarista hyperkolesterolemiaa (tyypit IIa ja IIb) sairastavilla

potilailla (korjattu keskimääräinen prosentuaalinen muutos lähtötilanteesta)

Annos

N

LDL-

C

Total-C

HDL-C

TG

Non-HDL-

C

Apo B

Apo A-I

Lumelääke

Terapeuttinen vaikutus saavutetaan viikon kuluessa lääkehoidon aloittamisesta, ja 90 %

enimmäisvasteesta saavutetaan kahdessa viikossa. Enimmäisvaste saavutetaan yleensä neljän viikon

kuluessa, minkä jälkeen se säilyy.

Kliininen teho ja turvallisuus

Rosuvastatiini on tehokas hyperkolesterolemiaa sairastavilla aikuisilla, joilla on tai ei ole

hypertriglyseridemiaa, riippumatta rodusta, sukupuolesta tai iästä. Se on tehokas myös erityisryhmillä,

kuten diabeetikoilla tai potilailla, joilla on familiaalinen hyperkolesterolemia.

Yhdistetyt vaiheen III tiedot osoittavat, että rosuvastatiini on tehokas suurimmalla osalla potilaista, joilla

on tyypin IIa tai IIb hyperkolesterolemia (keskimääräinen LDL-kolesteroliarvo lähtötilanteessa noin

4,8 mmol/l), kun tavoitteeksi asetetaan Euroopan ateroskleroosiyhdistyksen (European Atherosclerosis

Society, EAS, 1998) suositukset: noin 80 % 10 mg:n annosta saaneista potilaista saavutti EAS:n

asettaman LDL-kolesterolitason tavoitteen (< 3 mmol/l).

Laajassa tutkimuksessa rosuvastatiiniannosta suurennettiin ennalta suunnitellulla tavalla 20 mg:sta

80 mg:aan 435 potilaalla, joilla oli heterotsygoottinen familiaalinen hyperkolesterolemia. Kaikilla

annoksilla rosuvastatiini vaikutti suotuisasti lipidiparametreihin ja hoitotavoitetason saavuttamiseen. Kun

annos oli titrattu 40 mg:aan vuorokaudessa (12 hoitoviikon jälkeen) LDL-kolesterolipitoisuus oli

pienentynyt 53 %. 33 % potilaista saavutti EAS:n suositusten mukaisen LDL-kolesterolitason

(< 3 mmol/l).

Avoimessa tutkimuksessa, jossa lääkeannosta suurennettiin ennalta sovitulla tavalla, arvioitiin vastetta

20–40 mg:n rosuvastatiiniannokseen 42 potilaalla, joilla oli homotsygoottinen familiaalinen

hyperkolesterolemia. LDL-kolesteroliarvo pieneni koko populaatiossa keskimäärin 22 %.

Rosuvastatiinin ja etsetimibin yhdistelmä

Rosuvastatiinin ja etsetimibin (10 mg) yhdistelmä alensi LDL-kolesteroliarvoa enemmän ja auttoi

suurempaa määrää potilaita saavuttamaan LDL-kolesterolin tavoitearvot. Tämä on osoitettu kliinisessä

tutkimuksessa 469 potilaalla, jotka satunnaistettiin saamaan kuuden viikon ajan joko pelkkää

rosuvastatiinia tai rosuvastatiinin ja etsetimibin yhdistelmää.

Rosuvastatiinin ja etsetimibin yhdistelmä alensi LDL-kolesteroliarvoa huomattavasti enemmän

(3,4 mmol/l) kuin rosuvastatiini (2,8 mmol/l). Rosuvastatiinin ja etsetimibin yhdistelmä paransi myös

muiden lipidi-/lipoproteiiniprofiilin komponenttien arvoja merkitsevästi (p < 0,001). Molemmat hoidot

olivat yleisesti hyvin siedettyjä.

Toisessa kuusi viikkoa kestäneessä, satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa, rinnakkaisryhmillä

toteutetussa kliinisessä tutkimuksessa arvioitiin vakaa-annoksiseen rosuvastatiinihoitoon lisätyn

etsetimibin (10 mg) turvallisuutta ja tehoa verrattuna rosuvastatiiniannoksen suurentamiseen 5 mg:sta

10 mg:aan tai 10 mg:sta 20 mg:aan.

Tutkimuspopulaatioon kuului 440 tutkittavaa, joilla oli kohtalainen tai suuri sepelvaltimotaudin riski ja

joiden LDL-kolesteroliarvot ylittivät National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel

III -paneelin suositteleman tason (< 100 mg/dl tutkittavilla, joilla riski oli kohtalainen tai suuri ja joilla ei

ollut ateroskleroottista verisuonisairautta, tai < 70 mg/dl tutkittavilla, joilla riski oli suuri ja joilla oli

ateroskleroottinen verisuonisairaus). Yhdistetyt tiedot osoittivat, että etsetimibin yhdistäminen vakaa-

annoksiseen rosuvastatiinihoitoon (5 mg tai 10 mg) pienensi LDL-kolesteroliarvoa 21 %. Sitä vastoin

rosuvastatiiniannoksen kaksinkertaistaminen 10 mg:aan tai 20 mg:aan pienensi LDL-kolesteroliarvoa

5,7 %. Erikseen tarkasteltuna etsetimibin yhdistäminen rosuvastatiinin 5 mg:n annokseen alensi LDL-

kolesterolia enemmän kuin 10 mg rosuvastatiinia, ja etsetimibin ja 10 mg:n annoksella käytetyn

rosuvastatiinin yhdistelmä alensi LDL-kolesterolia enemmän kuin 20 mg rosuvastatiinia. Kun

rosuvastatiiniannoksen suurentamisen sijaan käytettiin etsetimibia lisähoitona, niiden tutkittavien määrä,

jotka saavuttivat 70 mg/dl tai 100 mg/dl alittaneet LDL-kolesteroliarvot ja 70 mg/dl alittaneen arvon

(kaikki tutkittavat), suureni huomattavasti enemmän. Lisäksi etsetimibin käyttäminen rosuvastatiinin

lisänä alensi merkittävästi enemmän kokonaiskolesteroli-, non-HDL-kolesteroli- ja apolipoproteiini B -

arvoja, ja sillä oli samanlainen vaikutus muihin lipidiparametreihin. Yhteenvetona voidaan todeta, että

rosuvastatiiniannoksen suurentamiseen verrattuna 5 mg:n tai 10 mg:n vakaa-annoksiseen

rosuvastatiinihoitoon lisätty 10 mg etsetimibia paransi enemmän monia lipidiparametreja.

Pediatriset potilaat

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt vapautuksen velvoitteesta toimittaa tutkimustulokset Zenon -

valmisteen käytöstä kaikkien pediatristen potilasryhmien hoidossa käyttöaiheessa kohonnut kolesteroli

(ks. kohta 4.2) ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

5.2

Farmakokinetiikka

Tämän kiinteäannoksisen valmisteen kahden komponentin välillä ei ole olennaisia farmakokineettisiä

yhteisvaikutuksia.

Etsetimibin ja rosuvastatiinin keskimääräisissä AUC- ja C

-arvoissa ei ollut eroa 10 mg rosuvastatiinia

tai 10 mg etsetimibia monoterapiana saaneiden ja molempia valmisteita yhdessä saaneiden ryhmien

välillä.

Imeytyminen

Etsetimibi

Suun kautta annettu etsetimibi imeytyy nopeasti ja konjugoituu laajasti farmakologisesti aktiiviseksi

fenoliglukuronidiksi (etsetimibiglukuronidiksi). Etsetimibiglukuronidin keskimääräinen huippupitoisuus

plasmassa (C

) saavutetaan 1–2 tunnin kuluessa ja etsetimibin 4–12 tunnin kuluessa. Etsetimibin

absoluuttista hyötyosuutta ei voida määrittää, koska yhdiste on käytännössä liukenematon vesipitoisiin

injektionesteisiin.

Antaminen aterian yhteydessä (runsasrasvaiset tai rasvattomat ateriat) ei vaikuttanut etsetimibin

oraaliseen hyötyosuuteen, kun valmiste annettiin 10 mg:n etsetimibitabletteina. Etsetimibi voidaan ottaa

joko aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan.

Rosuvastatiini

Suun kautta annetun rosuvastatiinin huippupitoisuus plasmassa saavutetaan noin 5 tunnin kuluttua.

Absoluuttinen hyötyosuus on noin 20 %.

Jakautuminen

Etsetimibi

99,7 % etsetimibista ja 88–92 % etsetimibiglukuronidista sitoutuu ihmisen plasman proteiineihin.

Rosuvastatiini

Rosuvastatiini kertyy pääasiassa maksaan, joka ensisijaisesti vastaa kolesterolisynteesistä ja LDL-

kolesterolin puhdistumasta. Rosuvastatiinin jakautumistilavuus on noin 134 l. Noin 90 % rosuvastatiinista

sitoutuu plasman proteiineihin, pääasiassa albumiiniin.

Biotransformaatio

Etsetimibi

Etsetimibi metaboloituu pääasiassa ohutsuolessa ja maksassa glukuronidikonjugaation kautta (II vaiheen

reaktio) ja erittyy sitten sappeen. Kaikilla tutkituilla lajeilla on havaittu erittäin vähäistä oksidatiivista

metaboliaa (I vaiheen reaktio). Etsetimibi ja etsetimibiglukuronidi ovat tärkeimmät plasmassa

havaittavat lääkeaineesta peräisin olevat yhdisteet. Etsetimibin osuus on 10–20 % ja

etsetimibiglukuronidin osuus 80–90 % koko lääkeaineen pitoisuudesta plasmassa. Sekä etsetimibi että

etsetimibiglukuronidi eliminoituvat hitaasti plasmasta, ja merkittävästä enterohepaattisesta kierrosta on

saatu näyttöä. Etsetimibin ja etsetimibiglukuronidin puoliintumisaika on noin 22 tuntia.

Rosuvastatiini

Rosuvastatiini metaboloituminen on vähäistä (noin 10 %). In vitro ihmisen maksasoluilla tehdyissä

metaboliatutkimuksissa osoitettiin, että rosuvastatiini on heikko sytokromi P

-entsyymeihin perustuvan

metabolian substraatti. Isoentsyymeistä CYP2C9:n merkitys oli suurin, CYP2C19, -3A4 ja -2D6 olivat

merkitykseltään vähäisempiä. Tunnistetut päämetaboliitit ovat N-desmetyyli- ja laktonimetaboliitit. N-

desmetyylimetaboliitin aktiivisuus on noin 50 % rosuvastatiinin aktiivisuudesta, ja laktonimuodon

katsotaan olevan kliinisesti inaktiivinen. Yli 90 % HMG-CoA-reduktaasin inhibitioaktiivisuudesta

verenkierrossa on peräisin rosuvastatiinista.

Eliminaatio

Etsetimibi

Kun tutkittaville oli annettu suun kautta

C-etsetimibia (20 mg), etsetimibin osuus yhteensä

kokonaisradioaktiivisuudesta plasmassa oli noin 93 %. Ulosteeseen erittyi noin 78 % ja virtsaan noin

11 % radioaktiivisesta annoksesta 10 päivän keräysjakson aikana. 48 tunnin kuluttua plasmassa ei ollut

havaittavissa radioaktiivisuutta.

Rosuvastatiini

Noin 90 % rosuvastatiiniannoksesta erittyy muuttumattomana ulosteeseen (osa vaikuttavasta aineesta

on imeytynyt ja osa ei), ja loppuosa erittyy virtsaan. Noin 5 % erittyy muuttumattomana virtsaan.

Eliminaation puoliintumisaika plasmassa on noin 19 tuntia. Eliminaation puoliintumisaika ei pitene

annoksen suurentuessa. Plasmapuhdistuman geometrinen keskiarvo on noin 50 l/h (variaatiokerroin

21,7 %). Muiden HMG-CoA-reduktaasin estäjien tavoin rosuvastatiini kulkeutuu maksaan OATP-C-

kalvokuljettajan välityksellä. Tämä kuljettajaproteiini on tärkeä rosuvastatiinin maksan kautta tapahtuvan

eliminaation kannalta.

Lineaarisuus: Systeeminen rosuvastatiinialtistus suurenee suhteessa annokseen. Farmakokineettiset

parametrit eivät muutu usean päivittäisen annoksen ottamisen seurauksena.

Erityisryhmät:

Maksan vajaatoiminta

Etsetimibi

Etsetimibin 10 mg:n kerta-annoksen saamisen jälkeen kokonaisetsetimibialtistuksen keskimääräinen

AUC oli lievää maksan vajaatoimintaa (Child-Pugh-luokka 5 tai 6) sairastavilla potilailla noin 1,7-

kertainen terveisiin tutkittaviin verrattuna. Kohtalaista maksan vajaatoimintaa (Child-Pugh-luokat 7–9)

sairastavilla potilailla tehdyssä 14 päivän pituisessa moniannostutkimuksessa (10 mg vuorokaudessa)

kokonaisetsetimibialtistuksen keskimääräinen AUC oli päivänä 1 ja päivänä 14 noin 4-kertainen

terveiden tutkittavien vastaavaan arvoon verrattuna. Annostusta ei tarvitse muuttaa lievää maksan

vajaatoimintaa sairastavilla potilailla. Koska ei tiedetä, kuinka suurentunut etsetimibialtistus vaikuttaa

kohtalaista tai vaikeaa maksan vajaatoimintaa (Child-Pugh-luokka > 9) sairastavilla potilailla, etsetimibia

ei suositella näille potilaille (ks. kohta 4.4).

Rosuvastatiini

Tutkimuksessa, jossa maksan vajaatoiminnan vaikeusasteet tutkittavilla vaihtelivat, suurentuneesta

rosuvastatiinialtistuksesta ei saatu näyttöä tutkittavilla, joiden Child-Pugh-luokka oli ≤ 7. Kahdella

tutkittavalla, joiden Child-Pugh-luokka oli 8 ja 9, systeemisen altistuksen todettiin kuitenkin olevan

vähintään kaksinkertainen verrattuna tutkittaviin, joiden Child-Pugh-luokitus oli pienempi.

Rosuvastatiinin käytöstä tutkittaville, joiden Child-Pugh-luokka on yli 9, ei ole kokemusta.

Munuaisten vajaatoiminta

Etsetimibi

Kun etsetimibia annettiin 10 mg:n kerta-annoksena potilaille, joilla oli vaikea munuaissairaus (n = 8;

keskimääräinen kreatiniinipuhdistuma

30 ml/min/1,73 m

), kokonaisetsetimibialtistuksen

keskimääräinen AUC oli noin 1,5-kertainen terveisiin tutkittaviin (n = 9) verrattuna. Tämän tuloksen ei

katsota olevan kliinisesti merkittävä. Annostusta ei tarvitse muuttaa munuaisten vajaatoimintaa

sairastavilla potilailla.

Lisäksi yhdellä tämän tutkimuksen potilaalla (munuaisensiirron saanut potilas, joka sai useita lääkkeitä,

mm. siklosporiinia) kokonaisetsetimibialtistus oli 12-kertainen.

Rosuvastatiini

Tutkimuksessa, jossa munuaisten vajaatoiminnan vaikeusasteet tutkittavilla vaihtelivat, lievä tai

kohtalainen munuaissairaus ei vaikuttanut rosuvastatiinin tai N-desmetyylimetaboliitin pitoisuuteen

plasmassa. Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa (kreatiniinipuhdistuma alle 30 ml/min) sairastavien

tutkittavien rosuvastatiinipitoisuus plasmassa oli kolminkertainen ja N-desmetyylimetaboliitin pitoisuus 9-

kertainen terveisiin vapaaehtoisiin verrattuna. Vakaan tilan rosuvastatiinipitoisuus plasmassa oli

hemodialyysipotilailla noin 50 % suurempi kuin terveillä vapaaehtoisilla.

Ikä ja sukupuoli

Etsetimibi

Etsetimibin kokonaispitoisuus plasmassa on iäkkäillä (

65-vuotiailla) noin kaksi kertaa suurempi kuin

nuorilla (18–45-vuotiailla). LDL-kolesteroliarvon lasku ja turvallisuusprofiili ovat vastaavanlaiset

etsetimibia saaneilla iäkkäillä ja nuorilla tutkittavilla. Annostusta ei siis tarvitse muuttaa iäkkäillä

potilailla.

Etsetimibin kokonaispitoisuus plasmassa on naisilla hieman (noin 20 %) suurempi kuin miehillä. LDL-

kolesteroliarvon lasku ja turvallisuusprofiili ovat vastaavanlaiset etsetimibia saaneilla miehillä ja naisilla.

Annostusta ei siis tarvitse muuttaa sukupuolen perusteella.

Rosuvastatiini

Ikä ja sukupuoli eivät vaikuttaneet kliinisesti merkittävästi rosuvastatiinin farmakokinetiikkaan aikuisilla.

Pediatriset potilaat

Etsetimibi

Etsetemibin farmakokinetiikka aikuisilla ja vähintään 6-vuotiailla lapsilla oli samanlainen. Tietoja

farmakokinetiikasta alle 6-vuotiailla lapsipotilailla ei ole saatavilla. Lapsia ja nuoria potilaita koskeva

kliininen kokemus käsittää potilaat, joilla on homotsygoottinen familiaalinen hyperkolesterolemia,

heterotsygoottinen familiaalinen hyperkolesterolemia tai sitosterolemia.

Rosuvastatiini

Kaksi rosuvastatiinilla (annettiin tabletteina) tehtyä farmakokineettista tutkimusta heterotsygoottista

familiaalista hyperkolesterolemiaa sairastavilla 10–17-vuotiailla ja 6–17-vuotiailla lapsilla osoitti, että

pediatrisilla potilailla altistus vaikuttaa olevan vastaavanlainen tai pienempi kuin aikuisilla potilailla.

Rosuvastatiinialtustus oli ennustettavissa annoksen ja ajan suhteen 2 vuoden aikavälillä.

Rotu

Rosuvastatiini

Farmakokineettiset tutkimukset osoittavat, että aasialaisilta (japanilaisilta, kiinalaisilta, filippiiniläisiltä,

vietnamilaisilta ja korealaisilta) tutkittavilta mitattujen AUC- ja C

-arvojen mediaanit ovat noin

kaksinkertaiset verrattuna valkoihoisilta mitattuihin arvoihin. Aasialais-intialaisilla potilailla on todettu

AUC- ja C

-arvojen mediaanien suureneminen noin 1,3-kertaisiksi. Populaatiofarmakokineettisen

analyysin perusteella farmakokinetiikassa valkoihoisten ja mustaihoisten tutkittavien ryhmien välillä ei

ole kliinisesti merkittäviä eroja.

Geneettiset polymorfismit

Rosuvastatiini

OATP1B1- ja BCRP-kuljettajaproteiinit osallistuvat HMG-CoA-reduktaasin estäjien, kuten

rosuvastatiinin, jakaantumiseen. Potilailla, joilla on geneettinen SLCO1B1- (OATP1B1-) ja/tai ABCG2-

(BCRP-) polymorfismi, on suurentuneen rosuvastatiinialtistuksen riski. Yksittäisiin SLCO1B1 c.521CC-

ja ABCG2 c.421AA -polymorfismeihin liittyy suurempi rosuvastatiinialtistus (AUC) verrattuna

SLCO1B1 c.521TT- tai ABCG2 c.421CC -genotyyppeihin. Tämä nimenomainen genotyypitys ei ole

rutiininomaisessa kliinisessä käytössä, mutta potilaille, joilla tiedetään olevan tämän tyyppisiä

polymorfismeja, suositellaan pienempää päivittäistä rosuvastatiiniannosta.

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Etsetimibin ja statiinin samanaikaista käyttöä koskeneissa tutkimuksissa todetut toksiset vaikutukset

olivat pääasiassa statiineille tyypillisiä toksisia vaikutuksia. Osa toksisista vaikutuksista oli

voimakkaampia kuin pelkän statiinihoidon aikana havaitut vaikutukset. Tämän katsotaan johtuvan

samanaikaiseen käyttöön liittyvistä farmakokineettisistä ja farmakodynaamisista yhteisvaikutuksista.

Kliinisissä tutkimuksissa tällaisia yhteisvaikutuksia ei ilmennyt. Myopatiatapauksia ilmeni rotilla vain, kun

ne altistuivat annoksille, jotka olivat moninkertaisia ihmisen terapeuttiseen annokseen verrattuna (noin

20 kertaa statiinien AUC-arvo ja 500–2000 kertaa aktiivisten metaboliittien AUC-arvo).

Etsetimibin ja statiinien samanaikainen anto ei ollut teratogeenista rotilla. Tiineillä kaneilla todettiin

vähäinen määrä luuston epämuodostumia (yhteensulautuneita rinta- ja häntänikamia ja häntänikamien

pienentynyttä lukumäärää).

In vivo- ja in vitro -analyysisarjoissa etsetimibilla ei todettu geenitoksisuutta yksinään tai

samanaikaisesti statiinien kanssa annettuna.

Etsetimibi

Etsetimibin pitkäaikaistoksisuutta koskeneissa eläinkokeissa ei havaittu toksisten vaikutusten kohde-

elimiä. Koirilla, jotka saivat etsetimibia (

0,03 mg/kg vuorokaudessa) neljän viikon ajan, sappirakon

sapen kolesterolipitoisuus suureni 2,5–3,5-kertaiseksi. Vuoden kestäneessä tutkimuksessa, jossa koirat

saivat etsetimibia enintään 300 mg/kg vuorokaudessa, ei kuitenkaan havaittu sappikivitaudin tai muiden

hepatobiliaaristen vaikutusten suurentunutta ilmaantuvuutta. Näiden tietojen merkitystä ihmiselle ei

tunneta. Etsetimibin terapeuttiseen käyttöön liittyvää litogeenista riskiä ei voida poissulkea.

Etsetimibilla tehtyjen pitkän aikavälin karsinogeenisuustutkimusten tulokset olivat negatiivisia.

Etsetimibi ei vaikuttanut uros- eikä naarasrottien hedelmällisyyteen, sen ei todettu aiheuttavan

epämuodostumia rotille tai kaneille, eikä se vaikuttanut prenataaliseen tai postnataaliseen kehitykseen.

Etsetimibi läpäisi tiineiden rottien ja kanien veri-istukkaesteen, kun sitä annettiin toistuvina annoksina

1000 mg/kg vuorokaudessa.

Rosuvastatiini

Farmakologista turvallisuutta, geenitoksisuutta ja karsinogeenisuutta koskevien konventionaalisten

prekliinisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille. Erityisiä hERG-kanavaan

kohdistuvia vaikutuksia koskevia tutkimuksia ei ole arvioitu. Seuraavia haittavaikutuksia ei ole todettu

kliinisissä tutkimuksissa, mutta niitä on todettu eläimillä altistuksilla, jotka vastaavat kliinisiä altistuksia:

todennäköisesti rosuvastatiinin farmakologisesta vaikutuksesta johtuvia histopatologisia muutoksia

todettiin toistuvan altistuksen toksisuuskokeissa hiirten ja rottien maksassa sekä jonkin verran koirien

sappirakossa, mutta ei apinoilla. Lisäksi suuremmilla annoksilla havaittiin kivestoksisuutta apinoilla ja

koirilla. Selvää lisääntymistoksisuutta ilmeni rotilla, joilla poikueet pienenivät, poikasten paino laski ja

poikasten eloonjääminen väheni. Nämä vaikutukset ilmenivät annoksilla, jotka olivat emolle toksisia ja

joilla systeeminen altistus ylitti terapeuttisen altistustason moninkertaisesti.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Zenon 10 mg / 10 mg:

Ydin:

Laktoosimonohydraatti

Mikrokiteinen selluloosa

Natriumlauryylisulfaatti

Povidoni

Kolloidinen piidioksidi

Kroskarmelloosinatrium

Magnesiumstearaatti

Päällyste:

Hypromelloosi

Makrogoli

Titaanidioksidi (E-171)

Talkki

Zenon 20 mg / 10 mg:

Ydin:

Laktoosimonohydraatti

Mikrokiteinen selluloosa

Natriumlauryylisulfaatti

Povidoni

Kolloidinen piidioksidi

Kroskarmelloosinatrium

Magnesiumstearaatti

Päällyste:

Hypromelloosi

Makrogoli

Titaanidioksidi (E-171)

Talkki

Keltainen rautaoksidi (E-172)

Zenon 40 mg / 10 mg:

Ydin:

Laktoosimonohydraatti

Mikrokiteinen selluloosa

Natriumlauryylisulfaatti

Povidoni

Kolloidinen piidioksidi

Kroskarmelloosinatrium

Magnesiumstearaatti

Päällyste:

Hypromelloosi

Makrogoli

Titaanidioksidi (E-171)

Talkki

Punainen rautaoksidi (E-172)

6.2

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3

Kestoaika

2 vuotta

6.4

Säilytys

Säilytä alle 30 °C alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle ja valolle.

6.5

Pakkaustyypit ja pakkauskoot

OPA/Aluminium/PVC/Aluminium läpipainopakkaus, pahvinen taittokotelo

Pakkauskoot: 10, 15, 30, 60, 90, 100 kalvopäällysteistä tablettia

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Sanofi Oy

Revontulenkuja 1

02100 Espoo

8.

MYYNTILUVAN NUMEROT

10 mg / 10 mg: 35652

20 mg / 10 mg: 35653

40 mg / 10 mg: 35654

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 15.7.2019

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

6.8.2019

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot