Zejula

Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

22-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

22-07-2021

Aktiivinen ainesosa:
Niraparib (tosilate monohydrate)
Saatavilla:
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
ATC-koodi:
L01XX
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
niraparib
Terapeuttinen ryhmä:
Antineoplastiset aineet,
Terapeuttinen alue:
Munanjohtimen Kasvaimet, Vatsakalvon Kasvaimet Munasarjojen Kasvaimet
Käyttöaiheet:
Zejula is indicated:as monotherapy for the maintenance treatment of adult patients with advanced epithelial (FIGO Stages III and IV) high-grade ovarian, fallopian tube or primary peritoneal cancer who are in response (complete or partial) following completion of first-line platinum-based chemotherapy. as monotherapy for the maintenance treatment of adult patients with platinum sensitive relapsed high grade serous epithelial ovarian, fallopian tube, or primary peritoneal cancer who are in response (complete or partial) to platinum based chemotherapy.
Tuoteyhteenveto:
Revision: 14
Valtuutuksen tilan:
valtuutettu
Myyntiluvan numero:
EMEA/H/C/004249
Valtuutus päivämäärä:
2017-11-16
EMEA-koodi:
EMEA/H/C/004249

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste - bulgaria

22-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - bulgaria

22-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - bulgaria

06-11-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - espanja

22-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - espanja

22-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - espanja

06-11-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - tšekki

22-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - tšekki

22-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - tšekki

06-11-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - tanska

22-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - tanska

22-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - tanska

06-11-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - saksa

22-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - saksa

22-07-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - viro

22-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - viro

22-07-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - kreikka

22-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - kreikka

22-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - kreikka

06-11-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - englanti

22-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - englanti

22-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - englanti

06-11-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - ranska

22-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - ranska

22-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - ranska

06-11-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - italia

22-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - italia

22-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - italia

06-11-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - latvia

22-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - latvia

22-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - latvia

06-11-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - liettua

22-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - liettua

22-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - liettua

06-11-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - unkari

22-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - unkari

22-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - unkari

06-11-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - malta

22-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - malta

22-07-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - hollanti

22-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - hollanti

22-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - hollanti

06-11-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - puola

22-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - puola

22-07-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - portugali

22-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - portugali

22-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - portugali

06-11-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - romania

22-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - romania

22-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - romania

06-11-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - slovakki

22-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - slovakki

22-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - slovakki

06-11-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - sloveeni

22-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - sloveeni

22-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - sloveeni

06-11-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - ruotsi

22-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - ruotsi

22-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - ruotsi

06-11-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - norja

22-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - norja

22-07-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - islanti

22-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - islanti

22-07-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - kroatia

22-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - kroatia

22-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - kroatia

06-11-2020

Lue koko asiakirja

B. PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Zejula 100 mg kovat kapselit

niraparibi

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta

koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista.

Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai

sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu

tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Zejula on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Zejulaa

Miten Zejulaa otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Zejulan säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Zejula on ja mihin sitä käytetään

Mitä Zejula on ja miten se vaikuttaa

Zejulan vaikuttava aine on niraparibi. Niraparibi on syöpälääke, joka kuuluu PARP:n estäjiin. PARP:n

estäjät estävät poly[adenosiinidifosfaattiriboosi]polymeraasi (PARP) -nimistä entsyymiä. PARP auttaa

soluja korjaamaan vaurioitunutta DNA:ta. Sitä estämällä voidaan estää syöpäsolujen DNA:ta

korjautumasta. Tämä johtaa kasvainsolujen kuolemaan ja auttaa näin syövän saamista hallintaan.

Mihin Zejulaa käytetään?

Zejulaa käytetään aikuisten naisten munasarjasyövän, munanjohdinsyövän (munanjohtimet ovat osa

naisen sukupuolielimiä, ja ne yhdistävät munasarjat ja kohdun) tai peritoneaalisen syövän

(vatsaontelon sisäpintaa peittävän kalvon syövän) hoitoon.

Sitä käytetään:

jos platinapohjainen ensilinjan solunsalpaajahoito on tehonnut syöpään, tai

jos syöpä on uusiutunut sen jälkeen, kun aiemmin annettu tavanomainen platinapohjainen

solunsalpaajahoito on tehonnut syöpään.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Zejulaa

Älä käytä Zejulaa

jos olet allerginen niraparibille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

jos imetät.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat tätä lääkettä tai

sen käytön aikana, jos jokin seuraavista koskee sinua:

Alhainen verisolujen määrä

Zejula vähentää verisolujen määrää, kuten punasolujen määrää (anemia), valkosolujen määrää

(neutropenia) tai verihiutaleiden määrää (trombosytopenia). Merkkejä ja oireita, joihin sinun täytyy

kiinnittää huomiota, ovat esimerkiksi kuume tai infektio sekä epänormaalit mustelmat ja verenvuoto

(ks. lisätietoja kohdasta 4). Lääkäri määrää sinut verikokeisiin säännöllisesti koko hoidon ajan.

Myelodysplastinen oireyhtymä / akuutti myelooinen leukemia

Joskus harvoin verisolujen niukkuus voi olla merkki vakavammista luuytimeen liittyvistä ongelmista,

kuten myelodysplastisesta oireyhtymästä tai akuutista myelooisesta leukemiasta. Lääkäri saattaa

määrätä sinut luuydintutkimuksiin näiden ongelmien poissulkemiseksi.

Korkea verenpaine

Zejula voi aiheuttaa korkeaa verenpainetta, joka voi joissain tapauksissa olla vakavaa. Lääkäri mittaa

verenpaineesi säännöllisesti koko hoidon ajan. Hän voi myös määrätä sinulle korkean verenpaineen

hoitoon tarkoitettua lääkettä ja muuttaa Zejulan annosta tarvittaessa. Lääkäri voi neuvoa sinua

seuraamaan verenpainetta kotona ja ohjeistaa milloin lääkäriin tulisi olla yhteydessä mikäli verenpaine

kohoaa.

Posteriorinen reversiibeli enkefalopatiaoireyhtymä (PRES)

Zejula-hoitoon on yhdistetty harvinaisena neurologisena haittavaikutuksena PRES. Jos sinulla esiintyy

päänsärkyä, näköhäiriöitä, sekavuutta tai kouristuskohtauksia, joihin saattaa lisäksi liittyä kohonnut

verenpaine, ota yhteys lääkäriin.

Lapset ja nuoret

Zejulaa ei saa antaa alle 18-vuotiaille lapsille, koska lääkettä ei ole tutkittu tässä ikäryhmässä.

Muut lääkevalmisteet ja Zejula

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat

ottaa muita lääkkeitä.

Raskaus

Zejulaa ei saa käyttää raskauden aikana, koska se voi vahingoittaa lasta. Jos olet raskaana, epäilet

olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen

käyttöä.

Jos voit tulla raskaaksi, sinun täytyy käyttää luotettavaa ehkäisyä Zejula-hoidon ajan, ja sinun on

jatkettava luotettavan ehkäisyn käyttämistä kuukauden ajan sen jälkeen, kun olet ottanut viimeisen

annoksen. Lääkäri pyytää sinua vahvistamaan raskaustestillä, ettet ole raskaana, ennen hoidon

aloittamista. Ota yhteyttä lääkäriin välittömästi, jos tulet raskaaksi Zejula-hoidon aikana.

Imetys

Zejulaa ei saa käyttää imetyksen aikana, koska ei tiedetä, kulkeutuuko se rintamaitoon. Imetys on

lopetettava ennen Zejula-hoidon aloittamista, ja sen saa aloittaa uudestaan vasta kuukauden kuluttua

viimeisen Zejula-annoksen ottamisesta. Kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Zejulan käyttö voi aiheuttaa heikkoutta, keskittymisvaikeuksia, väsymystä tai huimausta, ja siksi se

voi vaikuttaa ajokykyyn ja kykyyn käyttää koneita. Ole siis varovainen, kun ajat tai käytät koneita.

Zejula sisältää laktoosia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi joillekin sokereille, keskustele lääkärin

kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Zejula sisältää tartratsiinia (E 102)

Se voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

3.

Miten Zejulaa otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista

ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Munasarjasyöpä, johon platinapohjainen ensilinjan solunsalpaajahoito on tehonnut

Suositeltu aloitusannos on 200 mg (kaksi 100 mg:n kapselia). Kapselit otetaan samanaikaisesti kerran

vuorokaudessa aterian kanssa tai ilman. Jos painat 77 kg tai enemmän ja verihiutalemääräsi on

150 000/μl tai enemmän ennen hoidon alkua, suositeltu aloitusannos on 300 mg (kolme

100 mg:n kapselia). Kapselit otetaan samanaikaisesti kerran vuorokaudessa aterian kanssa tai ilman.

Uusiutunut munasarjasyöpä

Suositeltu aloitusannos on 300 mg (kolme 100 mg:n kapselia). Kapselit otetaan samanaikaisesti kerran

vuorokaudessa aterian kanssa tai ilman.

Ota Zejula suurin piirtein samaan aikaan joka päivä. Zejulan ottaminen nukkumaanmenon yhteydessä

voi auttaa hallitsemaan pahoinvointia.

Lääkärisi saattaa säätää aloitusannostasi, jos sinulla on maksaan liittyviä ongelmia.

Niele kapselit kokonaisina veden kanssa. Älä pureskele tai murskaa kapseleita.

Lääkäri saattaa suositella sinulle pienempää annosta, jos saat haittavaikutuksia (kuten pahoinvointia,

väsymystä, epänormaaleja mustelmia/verenvuotoja tai anemiaa).

Lääkäri tutkii sinut säännöllisesti, ja normaalisti jatkat Zejulan käyttöä niin kauan kuin siitä on sinulle

hyötyä eikä sinulla ole sellaisia haittavaikutuksia, joita ei voida hyväksyä.

Jos otat enemmän Zejulaa kuin sinun pitäisi

Jos otat lääkettä enemmän kuin normaalin annoksesi, ota yhteyttä lääkäriin välittömästi.

Jos unohdat ottaa Zejulaa

Älä ota ylimääräistä annosta, jos unohdat ottaa annoksen tai oksennat Zejulan ottamisen jälkeen. Ota

seuraava annos normaaliin aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-

annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai

sairaanhoitajan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ota yhteyttä lääkäriin välittömästi

, jos huomaat jonkin seuraavista VAKAVISTA

haittavaikutuksista, sillä saatat tarvita välitöntä lääkärinhoitoa:

Hyvin yleiset

(saattaa esiintyä useammalla kuin yhdellä henkilöllä kymmenestä):

mustelmat tai normaalia kauemmin kestävä verenvuoto, jos loukkaat itsesi – ne voivat olla

merkkejä verihiutaleiden niukkuudesta (trombosytopeniasta)

hengenahdistus, voimakas väsymys, kalpeus tai nopea sydämensyke – ne voivat olla merkkejä

punasolujen niukkuudesta (anemiasta)

kuume tai infektio – valkosolujen niukkuus (neutropenia) voi lisätä infektioiden riskiä. Infektion

merkkejä voivat olla kuume, vilunväristykset, heikotus tai sekavuus, yskä, kipu tai polttava

tunne virtsatessa. Jotkin infektiot voivat olla vakavia ja saattavat johtaa kuolemaan.

valkosolujen määrän väheneminen veressä (leukopenia).

Yleiset

(saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä kymmenestä)

allergiset reaktiot (mukaan lukien vakavat, jopa henkeä uhkaavat allergiset reaktiot). Reaktion

merkkejä ovat nokkosrokkomainen, kutiava ihottuma ja turvotus – joskus kasvojen tai suun

(angioödeema), mikä aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja kollapsin tai tajunnanmenetyksen.

Harvinainen

(saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä tuhannesta)

Äkillinen verenpaineen kohoaminen, mikä voi johtaa elinvaurioon tai olla henkeä uhkaava.

Aivojen sairaustila posteriorinen reversiibeli enkefalopatiaoireyhtymä (PRES), jonka oireita

ovat kouristuskohtaukset, päänsärky, sekavuus ja näköhäiriöt. PRES voi johtaa elinvaurioon tai

olla henkeä uhkaava, ja vaatii kiireellistä hoitoa.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos saat muita haittavaikutuksia. Niitä ovat esimerkiksi seuraavat:

Hyvin yleiset

(saattaa esiintyä useammalla kuin yhdellä henkilöllä kymmenestä):

pahoinvointi

närästys (dyspepsia)

veren valkosolujen määrän väheneminen

verihiutaleiden määrän väheneminen

veren punasolujen määrän väheneminen (anemia)

väsymys

heikotus

ummetus

oksentelu

vatsakipu

unettomuus

päänsärky

heikentynyt ruokahalu

nenän vuotaminen tai tukkoisuus

ripuli

hengenahdistus

selkäkipu

nivelkipu

korkea verenpaine

ruoansulatusvaivat

huimaus

yskä

virtsatieinfektio

sydämentykytykset (tunne siitä, että sydän jättää lyöntejä väliin tai lyö normaalia

voimakkaammin).

Yleiset

(saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä kymmenestä):

auringonpolttaman kaltaiset reaktiot valolle altistumisen jälkeen

jalkaterien, nilkkojen, säärten ja/tai käsien turvotus

alhainen veren kaliumpitoisuus

hengitysteiden (suun, nenän ja keuhkojen välisten ilmateiden) tulehdus tai turpoaminen,

keuhkoputkitulehdus

vatsan turvotus

huolestuneisuus, hermostuneisuus tai levottomuus

surullisuus, masennus

nenäverenvuoto

painonlasku

lihaskipu

keskittymiskyvyn, ymmärtämisen, muistin ja ajattelun heikkeneminen (kognitiivinen

heikentyminen)

silmän sidekalvon tulehdus

nopea sydämensyke, joka voi aiheuttaa huimausta, rintakipua tai hengenahdistusta

suun kuivuminen

suutulehdus ja/tai ruoansulatuskanavan tulehdus

ihottuma

kohonneet veriarvot

poikkeavat veriarvot

poikkeava maku suussa.

Melko harvinaiset

(saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä sadasta):

Puna- ja valkosolujen sekä verihiutaleiden määrän väheneminen.

Sekavuus

Keuhkojen tulehdus, mikä voi aiheuttaa hengeahdistusta ja hengitysvaikeuksia (ei-infektioosi

pneumoniitti)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V

luetellun kansallisen

ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa

tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.

Zejulan säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

(EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 °C.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä (vaurioita tai

merkkejä siitä, että pakkaukseen on kajottu).

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Zejula sisältää

Vaikuttava aine on niraparibi. Yksi kova kapseli sisältää niraparibitosylaattimonohydraattia

määrän, joka vastaa 100 mg:aa niraparibia.

Muut aineet (apuaineet) ovat:

kapselin sisältö: magnesiumstearaatti, laktoosimonohydraatti

kapselin kuori: titaanidioksidi (E 171), liivate, briljanttisininen FCF (E 133), erytrosiini (E 127),

tartratsiini (E 102)

painomuste: sellakka (E 904), propyleeniglykoli (E 1520), kaliumhydroksidi (E 525), musta

rautaoksidi (E 172), natriumhydroksidi (E 524), povidoni (E 1201) ja titaanidioksidi (E171).

Tämä lääke sisältää laktoosia ja tartratsiinia. Katso lisätietoja kohdasta 2.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Kovissa Zejula-kapseleissa on valkoinen läpikuultamaton runko ja violetti läpikuultamaton kansi.

Kapselin valkoiseen läpikuultamattomaan runkoon on painettu mustalla musteella ”100 mg”, ja

kapselin violettiin kanteen on painettu valkoisella musteella ”Niraparib”. Kapselien sisältämän

jauheen väri vaihtelee valkoisesta luonnonvalkoiseen.

Kovat kapselit on pakattu läpipainopakkauksiin, joiden pakkauskoot ovat

84 × 1 kova kapseli

56 × 1 kova kapseli

28 × 1 kova kapseli

Myyntiluvan haltija

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

12 Riverwalk

Citywest Business Campus

Dublin 24

Irlanti

Valmistaja

GlaxoSmithKline Trading Services Ltd.

12 Riverwalk

Citywest Business Campus

Dublin 24

Irlanti

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Česká republika

GlaxoSmithKline, s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tel: + 356 21 238131

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

produkt.info@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)33 2081100

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

Ελλάδα

GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 900 202 700

es-ci@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44

diam@gsk.com

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: +385 1 6051 999

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 7741 111

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

gskcyprus@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK Ltd

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla

http://www.ema.europa.eu/

LIITE IV

TIETEELLISET PÄÄTELMÄT JA PERUSTEET

MYYNTILUPIEN EHTOJEN MUUTTAMISELLE

Tieteelliset päätelmät

Ottaen huomioon arviointiraportin, jonka lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) on

tehnyt niraparibia koskevista määräajoin julkaistavista turvallisuusraporteista (PSUR)

lääkevalmistekomitean (CHMP) päätelmät ovat seuraavat:

Kun otetaan huomioon spontaaniraporteista, kliinisistä tutkimuksista ja markkinoille tulon jälkeisestä

seurannasta saadut tiedot kognitiivisestä heikentymisestä, mukaan lukien läheinen ajallinen yhteys

yhdeksässä tapauksessa ja haittatapahtuman häviäminen lääkkeen lopettamisen jälkeen kahdessa

tapauksessa (positive de-challenge), PRAC katsoo, että syy-yhteydelle niraparibin ja kognitiivisen

heikentymisen välillä on vähintään kohtuullinen mahdollisuus. PRAC katsoi, että niraparibia

sisältävien valmisteiden valmistetietoja pitäisi muuttaa vastaavasti.

Lääkevalmistekomitea (CHMP) on yhtä mieltä PRAC:n tekemistä päätelmistä.

Myyntilupien ehtojen muuttamista puoltavat perusteet

Niraparibia koskevien tieteellisten päätelmien perusteella lääkevalmistekomitea katsoo, että

niraparibia sisältävien lääkevalmisteiden hyöty-haittatasapaino on muuttumaton edellyttäen, että

valmistetietoja muutetaan ehdotetulla tavalla.

Lääkevalmistekomitea suosittelee myyntiluvan/myyntilupien muuttamista.

Lue koko asiakirja

LIITE I

VALMISTEYHTEENVETO

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta

turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä

lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Zejula 100 mg kovat kapselit

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi kova kapseli sisältää niraparibitosylaattimonohydraattia määrän, joka vastaa 100 mg:aa

niraparibia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

Yksi kova kapseli sisältää 254,5 mg laktoosimonohydraattia (katso kohta 4.4).

Yhden kovan kapselin kuori sisältää myös tartratsiini-väriainetta (E 102) [0,0172 mg].

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Kova kapseli (kapseli).

Kova kapseli, jonka koko on noin 22 mm × 8 mm; valkoinen runko, johon on painettu mustalla

musteella ”100 mg”, ja violetti kansi, johon on painettu ”Niraparib” valkoisella musteella.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Zejula on tarkoitettu käytettäväksi:

monoterapiana edennyttä epiteelistä (FIGO-asteet III ja IV) korkean pahanlaatuisuusasteen

(high grade) munasarja-, munanjohdin- tai primaaria peritoneaalista syöpää sairastavien

aikuispotilaiden ylläpitohoitoon, kun päättyneellä platinapohjaisella ensilinjan

solunsalpaajahoidolla on saavutettu edelleen jatkuva (täydellinen tai osittainen) hoitovaste.

monoterapiana uusiutunutta platinaherkkää korkean pahanlaatuisuusasteen (high grade) seroosia

epiteelistä munasarja-, munanjohdin- tai primaaria peritoneaalista syöpää sairastavien

aikuispotilaiden ylläpitohoitoon, kun platinapohjaisella solunsalpaajahoidolla on saavutettu

(täydellinen tai osittainen) hoitovaste.

4.2

Annostus ja antotapa

Zejula-hoidon tulee aloittaa lääkäri, jolla on kokemusta syöpälääkkeiden käytöstä, ja hänen tulee myös

valvoa hoitoa.

Annostus

Munasarjasyövän ensilinjan ylläpitohoito

Zejula-valmisteen suositeltu aloitusannos on 200 mg (kaksi 100 mg:n kapselia) kerran vuorokaudessa.

Jos potilas painaa ≥ 77 kg ja lähtötilanteen verihiutaleiden määrä on ≥ 150 000/μl, Zejula-valmisteen

suositeltu aloitusannos on 300 mg (kolme 100 mg:n kapselia) kerran vuorokaudessa (ks.kohta 4.4 ja

4.8.).

Uusiutuneen munasarjasyövän ylläpitohoito

Annos on kolme 100 mg:n kovaa kapselia kerran päivässä, mikä vastaa 300 mg:n kokonaisannosta

päivässä.

Potilaita on kehotettava ottamaan annos suurin piirtein samaan aikaan joka päivä. Lääkkeen ottaminen

nukkumaan mentäessä voi auttaa hallitsemaan pahoinvointia.

Hoitoa suositellaan jatkettavan sairauden etenemiseen tai toksisuuden esiintymiseen saakka.

Annoksen unohtaminen

Jos potilas unohtaa ottaa annoksen, hänen on otettava seuraava annos normaalisti seuraavalla

lääkkeenottokerralla.

Annoksen muuttaminen haittavaikutusten vuoksi

Suositellut annosmuutokset haittavaikutusten vuoksi on lueteltu taulukoissa 1, 2 ja 3.

Yleensä hoito suositellaan keskeytettävän (kuitenkin enintään 28 peräkkäisen päivän ajaksi), jotta

potilas voi toipua haittavaikutuksesta, ja jatkettavan sen jälkeen samalla annoksella. Jos haittavaikutus

toistuu, on suositeltavaa keskeyttää hoito ja aloittaa se uudelleen pienemmällä annoksella. Jos

haittavaikutukset pysyvät 28 päivän keskeytyksen jälkeenkin, Zejula-hoito on suositeltavaa lopettaa.

Ellei haittavaikutuksia saada hallintaan tällä tavalla (annon keskeyttäminen ja annoksen

pienentäminen), Zejula-hoito on suositeltavaa lopettaa.

Taulukko 1: Suositellut annoksen muutokset haittavaikutusten vuoksi

Aloitusannos

200 mg

300 mg

Ensimmäinen annospienennys

100 mg/vrk

200 mg/vrk (kaksi 100 mg:n kapselia)

Toinen annospienennys

Lopeta hoito.

100 mg/vrk* (yksi 100 mg:n kapseli)

*Jos annosta on tarpeen pienentää alle tason 100 mg/vrk, Zejula-hoito on lopetettava.

Taulukko 2: Annoksen muutokset muiden kuin hematologisten haittavaikutusten vuoksi

Muu kuin hematologinen CTCAE-vaikeusasteen* ≥ 3

hoitoon liittyvä haittavaikutus, kun sen ehkäisy ei ole

mahdollista tai kun haittavaikutus jatkuu hoidosta

huolimatta

Ensimmäinen ilmaantumiskerta:

Keskeytä Zejula-hoito enintään

28 päivän ajaksi tai kunnes

haittavaikutus on hävinnyt.

Aloita Zejula-hoito uudestaan

pienemmällä annoksella

taulukon 1 mukaisesti.

Toinen ilmaantumiskerta:

Keskeytä Zejula-hoito enintään

28 päivän ajaksi tai kunnes

haittavaikutus on hävinnyt.

Aloita Zejula-hoito uudestaan

pienemmällä annoksella tai

lopeta se taulukon 1 ohjeiden

mukaisesti.

CTCAE-vaikeusasteen ≥ 3 hoitoon liittyvä haittavaikutus,

joka kestää yli 28 päivää, kun potilaalle annetaan Zejulaa

100 mg/päivä

Lopeta hoito.

*CTCAE = Common Terminology Criteria for Adverse Events, haittatapahtumien yleiset

terminologiset kriteerit

Taulukko 3:

Annoksen muutokset hematologisten haittavaikutusten vuoksi

Zejula-hoidon aikana on havaittu hematologisia haittavaikutuksia etenkin hoidon aloitusvaiheessa.

Sen vuoksi suositellaan, että potilaan täydellistä verenkuvaa seurataan viikoittain ensimmäisen

hoitokuukauden aikana ja annosta muutetaan tarpeen mukaan. Ensimmäisen kuukauden jälkeen

täydellistä verenkuvaa suositellaan seurattavan kuukausittain ja sen jälkeen säännöllisesti (ks.

kohta 4.4). Yksilöllisten laboratorioarvojen perusteella viikoittainen seuranta toisen hoitokuukauden

ajan voi olla tarpeen.

Hematologinen haittavaikutus,

joka vaatii verensiirtoa tai

hematopoieettisen kasvutekijän

antamista

Potilaille, joiden verihiutaleiden määrä on ≤ 10 000/μl,

on harkittava verihiutaleiden siirtoa. Jos potilaalla on

muita verenvuodon riskitekijöitä, esimerkiksi

hyytymisenestolääkkeiden tai verihiutaleiden

estolääkkeiden samanaikainen käyttö, niiden

keskeyttämistä on harkittava ja/tai potilaalle on

siirrettävä enemmän verihiutaleita.

Aloita Zejula-hoito uudestaan pienemmällä annoksella.

Verihiutaleiden

määrä < 100 000/μl

Ensimmäinen ilmaantumiskerta:

Keskeytä Zejula-hoito enintään 28 päivän ajaksi ja

seuraa veriarvoja viikoittain, kunnes verihiutaleiden

määrä on ≥ 100 000/µl.

Aloita Zejula-hoito uudestaan samalla tai pienemmällä

annoksella kliinisen arvioinnin perusteella taulukon 1

mukaisesti.

Jos verihiutalemäärä on < 75 000/μl missä tahansa

hoidon vaiheessa, aloita Zejula-hoito uudestaan

pienemmällä annoksella taulukon 1 mukaisesti.

Toinen ilmaantumiskerta:

Keskeytä Zejula-hoito enintään 28 päivän ajaksi ja

seuraa veriarvoja viikoittain, kunnes verihiutaleiden

määrä on ≥ 100 000/µl.

Aloita Zejula-hoito uudestaan pienemmällä annoksella

taulukon 1 mukaisesti.

Lopeta Zejula-hoito, ellei verihiutaleiden määrä

palaudu hyväksyttävälle tasolle niiden 28 päivän

aikana, kun potilas ei saa hoitoa, tai jos potilaan

annosta on jo pienennetty annokseen 100 mg kerran

päivässä.

Neutrofiilien määrä < 1 000/µl tai

hemoglobiiniarvo < 8 g/dl

Keskeytä Zejula-hoito enintään 28 päivän ajaksi ja

seuraa veriarvoja viikoittain, kunnes neutrofiilien määrä

on ≥ 1 500/µl tai kunnes hemoglobiiniarvo on ≥ 9 g/dl.

Aloita Zejula-hoito uudestaan pienemmällä annoksella

taulukon 1 mukaisesti.

Lopeta Zejula-hoito, ellei neutrofiilien määrä ja/tai

hemoglobiiniarvo palaudu hyväksyttävälle tasolle

niiden 28 päivän aikana, kun potilas ei saa hoitoa, tai

jos potilaan annosta on jo pienennetty annokseen

100 mg kerran päivässä.

Myelodysplastisen oireyhtymän tai

akuutin myelooisen leukemian

diagnoosi vahvistettu

Lopeta Zejula-hoito pysyvästi.

Pienipainoiset potilaat, jotka saavat ylläpitohoitoa uusiutuneeseen munasarjasyöpään

NOVA-tutkimuksessa noin 25 prosenttia potilaista painoi alle 58 kg ja noin 25 prosenttia potilaista

painoi yli 77 kg. Pienipainoisille potilaille vaikeusasteen 3 tai 4 haittavaikutuksia ilmaantui enemmän

(78 %) kuin painavammille potilaille (53 %). Vain 13 prosentilla pienipainoisista potilaista säilytettiin

300 mg:n annos hoitojakson 3 jälkeen. Alle 58 kg:n painoisille potilaille aloitusannokseksi voidaan

harkita 200 mg:aa.

Iäkkäät potilaat

Iäkkäiden potilaiden (≥ 65-vuotiaiden) annosta ei tarvitse muuttaa. Kliinisiä tietoja vähintään 75-

vuotiaista potilaista on vähän.

Munuaisten vajaatoiminta

Annosta ei tarvitse muuttaa potilailla, jotka sairastavat lievää tai keskivaikeaa munuaisten

vajaatoimintaa. Tietoja vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa tai loppuvaiheen munuaissairautta

sairastavista potilaista, jotka käyvät hemodialyysissa, ei ole, joten näillä potilailla lääkettä on

käytettävä varoen (ks. kohta 5.2).

Maksan vajaatoiminta

Annosta ei tarvitse muuttaa potilailla, jotka sairastavat lievää maksan vajaatoimintaa (joko

aspartaattiaminotransferaasi (ASAT) > viitearvojen yläraja ja kokonaisbilirubiini (TB) ≤ viiterajan

yläraja tai mikä tahansa ASAT ja TB > 1,0 – 1,5 x viiterajan yläraja). Potilalle, jotka sairastavat

keskivaikeaa maksan vajaatoimintaa (mikä tahansa ASAT ja TB > 1,5 – 3,0 x viiterajan yläraja)

suositeltu Zejulan aloitusannos on 200 mg kerran päivässä. Tietoja vaikeaa maksan vajaatoimintaa

sairastavista potilaista ei ole (mikä tahansa ASAT ja TB > 3 x viiterajan yläraja), joten näillä potilailla

lääkettä on käytettävä varoen (ks. kohdat 4.4 ja 5.2).

Potilaat, joiden ECOG-suorituskykyluokka on 2–4

Saatavilla ei ole kliinisiä tietoja potilaista, joiden ECOG-suorituskykyluokka on 2–4.

Pediatriset potilaat

Niraparibin turvallisuutta ja tehoa lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten hoidossa ei ole vielä määritetty.

Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa

Suun kautta. Kapselit on nieltävä kokonaisina veden kanssa. Kapseleita ei saa pureskella tai murskata.

Zejula voidaan ottaa aterioista riippumatta.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Imetys (ks. kohta 4.6).

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Hematologiset haittavaikutukset

Zejula-hoitoa saaneilla potilailla on ilmoitettu hematologisia haittavaikutuksia (trombosytopeniaa,

anemiaa ja neutropeniaa) (ks. kohta 4.8). Pienipainoisilla potilailla tai potilailla, joilla lähtötilanteen

verihiutaleiden määrä on pienentynyt saattaa olla suurentunut riski asteen 3 tromposytopeniaan (ks.

kohta 4.2.)

Täydellisen verenkuvan seuranta viikoittain ensimmäisen hoitokuukauden aikana ja sen jälkeen

kuukausittain 10 seuraavan hoitokuukauden ajan sekä säännöllisesti sen jälkeen on suositeltavaa. Näin

voidaan seurata hematologisten parametrien kliinisesti merkittäviä muutoksia hoidon aikana (ks.

kohta 4.2).

Jos potilaalle kehittyy vaikeaa ja itsepintaista hematologista toksisuutta (mukaan lukien

pansytopeniaa), joka ei häviä 28 päivän kuluessa lääkityksen keskeyttämisestä, Zejula-hoito on

lopetettava.

Trombosytopenian riskin vuoksi hyytymisenestolääkkeitä ja sellaisia lääkkeitä, joiden tiedetään

vähentävän trombosyyttien määrää, on käytettävä varoen (ks. kohta 4.8).

Myelodysplastinen oireyhtymä / akuutti myelooinen leukemia

Myelodysplastista oireyhtymää / akuuttia myelooista leukemiaa (MDS/AML) on havaittu Zejula-

monoterapiaa tai yhdistelmähoitoa saaneilla potilailla kliinisissä tutkimuksissa ja valmisteen

markkinoille tulon jälkeen.

Ennen myelodysplastisen oireyhtymän / akuutin myelooisen leukemian kehittymistä näiden potilaiden

Zejula-hoito oli kestänyt 0,5 kuukaudesta > 4,9 vuoteen. Tapaukset olivat sekundaariselle

syöpähoitoon liittyvälle myelodysplastiselle oireyhtymälle / akuutille myelooiselle leukemialle

tyypillisiä. Kaikki potilaat olivat saaneet platinaa sisältäviä kemoterapiahoitoja, ja monet olivat

saaneet myös muita DNA:ta vaurioittavia lääkeaineita ja sädehoitoa. Jotkin potilaat olivat sairastaneet

luuytimen dysplasiaa.

Jos myelodysplastinen oireyhtymä ja/tai akuutti myelooinen leukemia vahvistetaan Zejula-hoidon

aikana, Zejula-hoito on keskeytettävä ja potilas hoidettava asianmukaisesti.

Hypertensio ja hypertensiivinen kriisi

Zejulan käyttöön liittyvästä hypertensiosta ja hypertensiivisestä kriisistä on ilmoitettu (ks. kohta 4.8).

Olemassa oleva hypertensio on saatava asianmukaisesti hallintaan ennen Zejula-hoidon aloittamista.

Zejula-hoidon aikana verenpainetta on seurattava vähintään viikoittain kahden kuukauden ajan, tämän

jälkeen kuukausittain ensimmäisen vuoden ajan ja sen jälkeen säännöllisesti. Verenpaineen

kotiseurantaa voidaan harkita joillain potilailla, ohjeistaen heitä olemaan yhteydessä lääkäriin mikäli

verenpaine kohoaa.

Hypertensio on hoidettava verenpainelääkkeillä ja tarvittaessa muuttamalla Zejulan annosta (ks.

kohta 4.2). Kliinisessä ohjelmassa verenpainemittaukset tehtiin kunkin 28 päivän mittaisen

hoitojakson ensimmäisenä päivänä niin kauan kuin potilaat jatkoivat Zejula-hoitoa. Useimmissa

tapauksissa verenpaine saatiin asianmukaisesti hallintaan tavanomaisella verenpainehoidolla ja lisäksi

tarvittaessa Zejulan annosta muuttamalla (ks. kohta 4.2). Zejula-hoito on lopetettava hypertensiivisen

kriisin ilmaantuessa tai jos lääketieteellisesti merkittävää korkeaa verenpainetta ei saada

verenpainelääkkeillä asianmukaisesti hallintaan.

Posteriorinen reversiibeli enkefalopatiaoireyhtymä (PRES)

Zejula-hoitoa saaneilla potilailla on raportoitu posteriorista reversiibeliä enkefalopatiaoireyhtymää

(PRES) (ks. kohta 4.8). PRES on harvinainen, palautuva neurologinen häiriö, joka voi ilmetä nopeasti

kehittyvinä oireina kuten kouristuskohtauksina, päänsärkynä, mielentilan muutoksina, näköhäiriöinä ja

kortikaalisena sokeutena, ja oireisiin saattaa liittyä hypertensiota. PRES-diagnoosin varmistaminen

vaatii aivojen kuvantamistutkimuksen, mieluiten magneettikuvannuksen (MRI).

Jos potilaalla diagnosoidaan PRES, suositellaan Zejula-hoidon lopettamista ja verenpaineen sekä

muiden oireiden asianmukaista hoitoa. Zejula-hoidon uudelleen aloittamisen turvallisuutta ei tunneta

potilailla, joilla on aikaisemmin todettu PRES.

Raskaus/ehkäisy

Zejulaa ei saa käyttää raskauden aikana eikä naisille, jotka voivat tulla raskaaksi ja jotka eivät halua

käyttää luotettavaa ehkäisyä hoidon aikana ja yhden kuukauden ajan viimeisen Zejula-annoksen

ottamisesta (ks. kohta 4.6). Kaikkien naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on tehtävä raskaustesti ennen

hoidon aloittamista.

Maksan vajaatoiminta

Keskivaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavilta potilailta kerätyn datan perusteella niraparibialtistus

saattaa olla suurentunut vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla. Tästä syystä kyseisiä

potilaita tulee seurata huolellisesti (ks. kohdat 4.2 ja 5.2).

Laktoosi

Kovat Zejula-kapselit sisältävät laktoosimonohydraattia. Potilaiden, joilla on harvinainen

perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, saamelaisilla esiintyvä laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-

imeytymishäiriö, ei tule ottaa tätä lääkettä.

Tartratsiini (E 102)

Tämä lääkevalmiste sisältää tartratsiinia (E 102), joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Farmakodynaamiset yhteisvaikutukset

Niraparibin ja rokotteiden tai immunosuppressiivisten aineiden yhdistelmää ei ole tutkittu.

Tietoja niraparibin käytöstä yhdessä sytotoksisten lääkevalmisteiden kanssa on vähän. Varovaisuutta

on noudatettava, jos niraparibia käytetään yhdessä rokotteiden, immunosuppressiivisten aineiden tai

muiden sytotoksisten lääkevalmisteiden kanssa.

Farmakokineettiset yhteisvaikutukset

Muiden lääkevalmisteiden vaikutukset niraparibiin

Niraparibi CYP-entsyymien (CYP1A2 ja CYP3A4) substraattina

Niraparibi on karboksyyliesteraasien ja UDP-glukuronosyylitransferaasien substraatti

in vivo

Niraparibin oksidatiivinen metabolia on vähäistä

in vivo

. Zejulan annosta ei tarvitse muuttaa, kun sitä

annetaan samanaikaisesti sellaisten lääkevalmisteiden kanssa, joiden tiedetään estävän (esimerkiksi

itrakonatsoli, ritonaviiri ja klaritromysiini) tai indusoivan (esimerkiksi rifampisiini, karbamatsepiini ja

fenytoiini) CYP-entsyymejä.

Niraparibi effluksikuljettajaproteiinien (Pgp, BCRP, BSEP, MRP2 ja MATE1/2) substraattina

Niraparibi on P-glykoproteiinin (Pgp:n) ja rintasyövän resistenssiproteiinin (BCRP:n) substraatti. Sen

suuren läpäisevyyden ja biologisen hyötyosuuden vuoksi kliinisesti merkityksellisten

yhteisvaikutusten riski näitä kuljettajaproteiineja estävien lääkevalmisteiden kanssa on kuitenkin

epätodennäköinen. Näin ollen Zejulan annosta ei tarvitse muuttaa, kun sitä annetaan samanaikaisesti

sellaisten lääkevalmisteiden kanssa, joiden tiedetään estävän Pgp:tä (esimerkiksi amiodaroni,

verapamiili) tai BCRP:tä (esimerkiksi osimertinibi, velpatasviiri ja eltrombopagi).

Niraparibi ei ole sappisuolapumpun (BSEP:n) tai monilääkeresistenssiin liittyvän proteiini 2:n (MRP2)

substraatti. Ensisijainen päämetaboliitti M1 ei ole Pgp:n, BCRP:n, BSEP:n tai MRP2:n substraatti.

Niraparibi ei ole monilääke- ja toksiiniekstruusio (MATE)-1:n tai MATE-2:n substraatti, kun taas M1

on kummankin substraatti.

Niraparibi maksan soluunoton kuljettajaproteiinien (OATP1B1, OATP1B3 ja OCT1) substraattina

Niraparibi ja M1 eivät ole orgaanisten anionien kuljettajapolypeptidi 1B1:n (OATP1B1), 1B3:n

(OATP1B3) tai orgaanisten kationien kuljettaja 1:n (OCT1) substraatteja. Zejulan annosta ei tarvitse

muuttaa, kun sitä annetaan samanaikaisesti sellaisten lääkevalmisteiden kanssa, joiden tiedetään

estävän OATP1B1- tai 1B3-kuljettajaproteiineja (esimerkiksi gemfibrotsiili, ritonaviiri) tai OCT1-

kuljettajaproteiinia (esimerkiksi dolutegraviiri).

Niraparibi munuaisten soluunoton kuljettajaproteiinien (OAT1, OAT3 ja OCT2) substraattina

Niraparibi ja M1 eivät ole orgaanisten anionien kuljettaja 1:n (OAT1), 3:n (OAT3) tai orgaanisten

kationien kuljettaja 2:n (OCT2) substraatteja. Zejulan annosta ei tarvitse muuttaa, kun sitä annetaan

samanaikaisesti sellaisten lääkevalmisteiden kanssa, joiden tiedetään estävän OAT1-

kuljettajaproteiinia (esimerkiksi probenesidi), OAT3-kuljettajaproteiinia (esimerkiksi probenesidi,

diklofenaakki) tai OCT2-kuljettajaproteiinia (esimerkiksi simetidiini, kinidiini).

Niraparibin vaikutukset muihin lääkevalmisteisiin

CYP-entsyymien (CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 ja CYP3A4) esto

Niraparibi ja M1 eivät ole minkään vaikuttavia aineita metaboloivan CYP-entsyymin (CYP1A1/2,

CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 ja CYP3A4/5) estäjiä.

Vaikka CYP3A4-entsyymin estämistä maksassa ei oleteta tapahtuvan, mahdollisuutta estää

CYP3A4:ää suolistossa ei ole vahvistettu asianmukaisilla niraparibipitoisuuksilla. Näin ollen on syytä

varovaisuuteen, kun niraparibia käytetään yhdessä sellaisten vaikuttavien aineiden kanssa, jotka

metaboloituvat CYP3A4-välitteisesti, ja etenkin sellaisten vaikuttavien aineiden kanssa, joiden

terapeuttinen alue on kapea (kuten siklosporiini, takrolimuusi, alfentaniili, ergotamiini, pimotsidi,

ketiapiini ja halofantriini).

UDP-glukuronosyylitransferaasien (UGT) esto

Niraparibilla ei ollut estävää vaikutusta UGT-isomuotoihin (UGT1A1, UGT1A4, UGT1A9 ja

UGT2B7) 200

M asti

in vitro

. Siksi kliinisesti merkityksellisen UGT-eston mahdollisuus on

niraparibilla minimaalinen.

CYP-entsyymien (CYP1A2 ja CYP3A4) indusointi

Niraparibi ja M1 eivät ole CYP3A4:n indusoijia

in vitro

In vitro

niraparibi indusoi CYP1A2:ta

heikosti suurina pitoisuuksina, eikä tämän vaikutuksen kliinistä merkityksellisyyttä ole täysin voitu

sulkea pois. M1 ei ole CYP1A2:n indusoija. Näin ollen on syytä varovaisuuteen, kun niraparibia

käytetään yhdessä sellaisten vaikuttavien aineiden kanssa, jotka metaboloituvat CYP1A2-välitteisesti,

ja etenkin sellaisten vaikuttavien aineiden kanssa, joiden terapeuttinen alue on kapea (kuten

klotsapiini, teofylliini ja ropiniroli).

Effluksikuljettajaproteiinien (P-gp, BCRP, BSEP, MRP2 ja MATE1/2) esto

Niraparibi ei ole BSEP:n tai MRP2:n estäjä.

In vitro

niraparibi estää P-gp:tä hyvin heikosti, ja

BCRP:N osalta estävä pitoisuus IC

= 161 µM ja 5,8 µM. Näin ollen kliinisesti merkityksellistä,

joskin epätodennäköistä, yhteisvaikutusta, joka liittyy näiden effluksikuljettajaproteiinien estoon, ei

voida sulkea pois. On siis syytä olla varovainen, kun niraparibi yhdistetään BCRP:n substraatteihin

(kuten irinotekaani, rosuvastatiini, simvastatiini, atorvastatiini ja metotreksaatti).

Niraparibi on MATE1:n ja MATE2:n estäjä (IC

-arvot ovat 0,18 µM ja ≤ 0,14 µM). Sellaisten

samanaikaisesti annettujen lääkevalmisteiden, jotka ovat näiden kuljettajien substraatteja (kuten

metformiini), plasmapitoisuuksien suurenemista ei voida sulkea pois.

Tärkein päämetaboliitti M1 ei vaikuta olevan Pgp:n, BCRP:n, BSEP:n, MRP2:n tai MATE1/2:n estäjä.

Maksan soluunoton kuljettajaproteiinien (OATP1B1, OATP1B3 ja OCT1) esto

Niraparibi ja M1 eivät ole orgaanisten anionien kuljettajapolypeptidi 1B1:n (OATP1B1) tai 1B3:n

(OATP1B3) estäjiä.

In vitro

niraparibi estää heikosti orgaanisten kationien kuljettajaproteiini 1:tä (OCT1); estävä pitoisuus

= 34,4 µM. On syytä olla varovainen, kun niraparibi yhdistetään sellaisiin vaikuttaviin aineisiin,

joiden soluunoton kuljettajaproteiini on OCT1 (esimerkiksi metformiini).

Munuaisten soluunoton kuljettajaproteiinien (OAT1, OAT3 ja OCT2) esto

Niraparibi ja M1 eivät ole orgaanisten anionien kuljettaja 1:n (OAT1), 3:n (OAT3) ja orgaanisten

kationien kuljettaja 2:n (OCT2) estäjiä.

Kaikki kliiniset tutkimukset on tehty vain aikuispotilailla.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi / ehkäisy naisilla

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi, eivät saa tulla raskaaksi hoidon aikana, eivätkä he saa olla

raskaana hoidon alussa. Kaikkien naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on tehtävä raskaustesti ennen

hoidon aloittamista. Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä tehokasta ehkäisyä hoidon

aikana ja yhden kuukauden ajan viimeisen Zejula-annoksen ottamisesta.

Raskaus

Tietoja niraparibin käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole tai niitä on vain vähän. Lisääntymis- ja

kehitystoksisuutta koskevia eläinkokeita ei ole tehty. Niraparibi voi vaikutusmekanisminsa vuoksi

aiheuttaa haittaa alkiolle tai sikiölle, mukaan lukien alkion kuoleman ja teratogeenisia vaikutuksia, jos

sitä annetaan raskaana olevalle naiselle. Zejulaa ei pidä käyttää raskauden aikana.

Imetys

Ei tiedetä, erittyvätkö niraparibi tai sen metaboliitit ihmisen rintamaitoon. Imetys on vasta-aiheista

Zejulan käytön aikana ja yhden kuukauden ajan viimeisen annoksen ottamisesta (ks. kohta 4.3).

Hedelmällisyys

Kliinisiä tietoja hedelmällisyydestä ei ole. Rotilla ja koirilla havaittiin ohimenevää spermatogeneesin

heikentymistä (ks. kohta 5.3).

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Zejulalla on kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Zejulaa käyttävillä potilailla

voi esiintyä asteniaa, väsymystä, huimausta tai keskittymisvaikeuksia. Potilaiden, joilla esiintyy näitä

oireita, on noudatettava varovaisuutta ajaessaan tai käyttäessään koneita.

4.8

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Kaikkien vaikeusasteiden haittavaikutuksia, joita ilmaantui ≥ 10 prosentille 851:stä Zejulaa

monoterapiana saaneesta potilaasta PRIMA-tutkimuksen (aloitusannos 200 mg tai 300 mg) ja NOVA-

tutkimuksen yhdistetyissä tiedoissa, olivat pahoinvointi, anemia, trombosytopenia, väsymys, ummetus,

oksentelu, päänsärky, unettomuus, verihiutaleiden määrän väheneminen, neutropenia, vatsakipu,

ruokahalun heikentyminen, ripuli, hengenahdistus, hypertensio, astenia, huimaus, neutrofiilien määrän

väheneminen, yskä, nivelkipu, selkäkipu, valkosolujen määrän väheneminen sekä kuumat aallot.

Yleisimmät vakavat haittavaikutukset, joiden hoidonaikainen yleisyys oli > 1 %, olivat

trombosytopenia ja anemia.

Taulukko haittavaikutuksista

Seuraavia haittavaikutuksia on todettu kliinisten tutkimusten ja myyntiluvan myöntämisen jälkeisen

seurannan perusteella potilailla, jotka saivat Zejulaa monoterapiana (ks. taulukko 4). Haittavaikutusten

yleisyys perustuu PRIMA- ja NOVA-tutkimusten yhdistettyyn tietoon haittavaikutuksista (kiinteä

aloitusannos 300 mg/vrk), jossa potilaan altistuminen tunnetaan ja määritellään seuraavasti: hyvin

yleinen (≥ 1/10); yleinen (≥ 1/100, < 1/10); melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100); harvinainen

(≥ 1/10 000, < 1/1 000) ja erittäin harvinainen (< 1/10 000). Haittavaikutukset on esitetty kussakin

yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Taulukko 4: Taulukoitu luettelo haittavaikutuksista tiedot)

Elinjärjestelmä

Kaikkien CTCAE*-

vaikeusasteiden yleisyys

CTCAE*-vaikeusasteen 3 tai 4

yleisyys

Infektiot

Hyvin yleinen

Virtsatieinfektio

Yleinen

Keuhkoputkitulehdus,

sidekalvotulehdus

Melko harvinainen

Virtsatieinfektio

Keuhkoputkitulehdus

Veri ja imukudos

Hyvin yleinen

Trombosytopenia, anemia,

neutropenia, leukopenia

Melko harvinainen

Pansytopenia, kuumeinen

neutropenia

Hyvin yleinen

Trombosytopenia, anemia,

neutropenia

Yleinen

Leukopenia

Melko harvinainen

Pansytopenia, kuumeinen

neutropenia

Immuunijärjestelmä

Yleinen

Yliherkkyys†

Melko harvinainen

Yliherkkyys

Aineenvaihdunta ja

ravitsemus

Hyvin yleinen

Heikentynyt ruokahalu

Yleinen

Hypokalemia

Yleinen

Hypokalemia

Melko harvinainen

Heikentynyt ruokahalu

Psyykkiset häiriöt

Hyvin yleinen

Unettomuus

Yleinen

Ahdistuneisuus, masennus,

kognitiivinen heikentyminen

††

Melko harvinainen

sekavuus

Melko harvinainen

Unettomuus, ahdistuneisuus,

masennus, sekavuus

Hermosto

Hyvin yleinen

Päänsärky, huimaus

Yleinen

Makuhäiriöt

Harvinainen

Posteriorinen reversiibeli

enkefalopatiaoireyhtymä

(PRES)**

Melko harvinainen

Päänsärky

Sydän

Hyvin yleinen

Sydämentykytys

Yleinen

Takykardia

Verisuonisto

Hyvin yleinen

Hypertensio

Harvinainen

Hypertensiivinen kriisi

Yleinen

Hypertensio

Hengityselimet, rintakehä

ja välikarsina

Hyvin yleinen

Hengenahdistus, yskä, nenänielun

tulehdukset

Yleinen

Nenäverenvuoto

Melko harvinainen

pneumoniitti

Melko harvinainen

Hengenahdistus, nenäverenvuoto,

pneumoniitti

Lue koko asiakirja

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781

6000

© European Medicines Agency,

2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/505047/2020

EMEA/H/C/004249

Zejula (niraparibi)

Yleistä tietoa Zejula-valmisteesta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa

Mitä Zejula on ja mihin sitä käytetään?

Zejula on syöpälääke, jota käytetään naisilla pitkälle edenneen munasarjasyövän hoidossa, mikä

käsittää munasarjojen, munasarjat kohtuun yhdistävien munanjohtimien ja vatsaonteloa peittävän

vatsakalvon syövät. Sitä voidaan käyttää yksinään ylläpitohoitona seuraavissa tapauksissa:

naisilla, joilla on hiljattain diagnosoitu pitkälle edennyt syöpä ja joilla syöpäkasvain on pienentynyt

tai syöpä on hävinnyt platinapohjaisilla lääkkeillä

naisilla, joiden syöpä on aiemmin reagoinut hoitoon ja tämän jälkeen uusiutunut ja joilla

syöpäkasvain on pienentynyt tai syöpä on hävinnyt platinapohjaisilla lääkkeillä.

Munasarjasyöpä on harvinainen sairaus, ja Zejula nimettiin harvinaislääkkeeksi (harvinaisten

sairauksien hoidossa käytettävä lääke) 4. elokuuta 2010. Lisää tietoa harvinaislääkkeistä löytyy täältä:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Zejulan vaikuttava aine on niraparibi.

Miten Zejulaa käytetään?

Zejulaa on saatavana suun kautta otettavina kapseleina (100 mg). Lääkettä otetaan 2–3 kapselia

kerran vuorokaudessa. Annostus määräytyy potilaan painon, verihiutaleiden määrän ja sen mukaan,

onko syöpä uusiutunut aiemman hoidon jälkeen. Hoitoa tulee jatkaa niin kauan kuin potilas hyötyy

siitä. Lääkäri voi keskeyttää hoidon tai pienentää annosta, jos potilaalle ilmaantuu tiettyjä

haittavaikutuksia.

Lääkettä saa ainoastaan lääkärin määräyksestä, ja hoidon saa aloittaa syöpälääkkeiden käyttöön

perehtynyt lääkäri, jonka tulee myös valvoa hoitoa.

Lisätietoa Zejulan käytöstä saa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista.

Miten Zejula vaikuttaa?

Zejulan vaikuttava aine, niraparibi, estää PARP-1- ja PARP-2-nimisten entsyymien toiminnan. Nämä

entsyymit auttavat korjaamaan vaurioitunutta DNA:ta soluissa, kun ne jakautuvat muodostaakseen

Zejula (niraparibi)

EMA/505047/2020

Sivu 2/3

uusia soluja. Kun PARP-entsyymien toiminta estetään, syöpäsolujen vaurioitunut DNA ei korjaannu,

jolloin syöpäsolut kuolevat.

Mitä hyötyä Zejulasta on havaittu tutkimuksissa?

Zejulaa on tutkittu kahdessa päätutkimuksessa, joihin osallistui yli 1 000 munasarjasyöpää,

munanjohtimen tai vatsakalvon syöpää sairastavaa naista. Zejula pidensi aikaa, jonka potilaat elivät

ilman sairauden pahenemista.

Yhdessä tutkimuksessa oli mukana naisia, joilla oli pahanlaatuinen epiteliaalinen munasarjasyöpä, joka

oli uusiutunut aiemman, kahdella tai useammalla platinapohjaisella lääkkeellä annetun hoidon jälkeen.

Naisille oli muodostunut kestävä vaste (syöpä ei ollut edennyt vähintään kuuteen kuukauteen) ennen

viimeisintä platinapohjaista hoitoa. Zejulalla annetun hoidon jälkeen potilaat elivät keskimäärin

11,3 kuukautta ennen sairauden pahenemista, kun vastaava aika lumelääkettä saaneilla potilailla oli

4,7 kuukautta.

Toisessa tutkimuksessa oli mukana naisia, joilla oli pitkälle edennyt pahanlaatuinen epiteliaalinen

munasarjasyöpä, jota oli hoidettu vain platinapohjaisella lääkkeellä, ja joiden syöpäkasvain oli

pienentynyt tai hävinnyt. Naiset, jotka jatkoivat hoitoa Zejulalla, elivät 13,8 kuukautta ilman sairauden

pahenemista, kun vastaava aika lumelääkettä saaneilla naisilla oli 8,2 kuukautta.

Mitä riskejä Zejulaan liittyy?

Zejulan yleisimmät haittavaikutukset, joita voi esiintyä useammalla kuin yhdellä potilaalla

kymmenestä, ovat pahoinvointi, trombosytopenia (verihiutaleniukkuus), väsymys ja heikkous, anemia

(punasoluniukkuus), ummetus, oksentelu, mahakipu, neutropenia (neutrofiilien, erääntyyppisten

valkosolujen, niukkuus), unettomuus, päänsärky, ruokahaluttomuus, ripuli, hengitysvaikeudet,

kohonnut verenpaine, selkäkipu, huimaus, yskä, nivelkipu, kuumat aallot ja valkosolujen alhainen

määrä. Vakavia haittavaikutuksia ovat trombosytopenia ja anemia. Pakkausselosteessa on luettelo

kaikista Zejulan haittavaikutuksista.

Zejulaa ei saa antaa imettäville naisille. Pakkausselosteessa on luettelo kaikista rajoituksista.

Miksi Zejula on hyväksytty EU:ssa?

Vaikka pitkälle edenneeseen munasarjasyöpään on hoitoja, sairaus väistämättä uusiutuu. Zejulan on

osoitettu pidentävän sairauden pahenemista edeltävää aikaa potilailla, joihin platinapohjainen hoito on

tehonnut. Näin on mahdollista lykätä munasarjasyövän hoidon aloittamista. Turvallisuuden osalta

katsottiin, että valmisteen haittavaikutukset ovat yleensä hallittavissa annosta pienentämällä.

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Zejulan hyödyt ovat sen riskejä suuremmat ja että sille voidaan

myöntää myyntilupa EU:ssa.

Miten voidaan varmistaa Zejulan turvallinen ja tehokas käyttö?

Zejulaa markkinoiva yhtiö toimittaa lopulliset analyysit tutkimuksesta, jossa tutkitaan valmisteen tehoa

pitkälle edenneen (FIGO-asteikolla vaiheen III ja IV) pahanlaatuisen epiteliaalisen munasarjasyövän

hoidossa.

Zejula (niraparibi)

EMA/505047/2020

Sivu 3/3

Suositukset ja varotoimet, joita terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden on syytä noudattaa,

jotta Zejulan käyttö olisi turvallista ja tehokasta, sisältyvät valmisteyhteenvetoon ja

pakkausselosteeseen.

Kuten kaikkien lääkkeiden, myös Zejulan käyttöä koskevia tietoja seurataan jatkuvasti. Zejulasta

ilmoitetut haittavaikutukset arvioidaan huolellisesti ja kaikki tarvittavat toimet suoritetaan potilaiden

suojelemiseksi.

Muita tietoja Zejulasta

Zejula sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 16. marraskuuta 2017.

Lisätietoa Zejula-valmisteesta saa viraston verkkosivustolta osoitteessa

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/zejula.

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 10-2020.

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot