Xospata

Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

03-06-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

03-06-2021

Aktiivinen ainesosa:
gilteritinib fumarate
Saatavilla:
Astellas Pharma Europe B.V.
ATC-koodi:
L01XE54
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
gilteritinib
Terapeuttinen ryhmä:
Antineoplastiset aineet,
Terapeuttinen alue:
Leukemia, myeloidi, akuutti
Käyttöaiheet:
Xospata on tarkoitettu monoterapiana aikuispotilaille, joilla on uusiutunut tai vaikeahoitoinen akuutti myelooinen leukemia (AML), jossa FLT3-mutaatio.
Tuoteyhteenveto:
Revision: 1
Valtuutuksen tilan:
valtuutettu
Myyntiluvan numero:
EMEA/H/C/004752
Valtuutus päivämäärä:
2019-10-24
EMEA-koodi:
EMEA/H/C/004752

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste - bulgaria

03-06-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - bulgaria

03-06-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - bulgaria

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - espanja

03-06-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - espanja

03-06-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - espanja

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - tšekki

03-06-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - tšekki

03-06-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - tšekki

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - tanska

03-06-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - tanska

03-06-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - tanska

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - saksa

03-06-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - saksa

03-06-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - viro

03-06-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - viro

03-06-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - kreikka

03-06-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - kreikka

03-06-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - kreikka

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - englanti

03-06-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - englanti

03-06-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - englanti

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - ranska

03-06-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - ranska

03-06-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - ranska

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - italia

03-06-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - italia

03-06-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - italia

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - latvia

03-06-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - latvia

03-06-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - latvia

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - liettua

03-06-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - liettua

03-06-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - liettua

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - unkari

03-06-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - unkari

03-06-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - unkari

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - malta

03-06-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - malta

03-06-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - hollanti

03-06-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - hollanti

03-06-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - hollanti

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - puola

03-06-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - puola

03-06-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - portugali

03-06-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - portugali

03-06-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - portugali

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - romania

03-06-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - romania

03-06-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - romania

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - slovakki

03-06-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - slovakki

03-06-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - slovakki

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - sloveeni

03-06-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - sloveeni

03-06-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - sloveeni

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - ruotsi

03-06-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - ruotsi

03-06-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - ruotsi

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - norja

03-06-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - norja

03-06-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - islanti

03-06-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - islanti

03-06-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - kroatia

03-06-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - kroatia

03-06-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - kroatia

01-01-1970

Lue koko asiakirja

B. PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Xospata 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen

gilteritinibi

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti

turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi

haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai

sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu

tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Xospata on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Xospata-valmistetta

Miten Xospata-valmistetta otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Xospata-valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Xospata on ja mihin sitä käytetään

Mitä Xospata on

Xospata kuuluu syöpälääkeryhmään nimeltä proteiinikinaasin estäjät. Sen vaikuttava aine on

gilteritinibi.

Mihin Xospata-valmistetta käytetään

Xospata-valmistetta käytetään aikuisten akuutin myelooisen leukemian (AML) eli tiettyjen veren

valkosolujen syövän hoitoon. Xospata-valmistetta käytetään, jos AML:aan liittyy muutos

FLT3-nimisessä geenissä, ja sitä annetaan potilaille, joiden sairaus on uusiutunut tai ei ole parantunut

aiemmalla hoidolla.

Miten Xospata toimii

AML:ssa potilaan elimistössä muodostuu suuria määriä poikkeavia valkosoluja. Gilteritinibi estää

tiettyjen entsyymien (kinaasien) toiminnan epänormaaleissa soluissa, jotta ne eivät pääse

lisääntymään ja kasvamaan, ja estää siten syöpää leviämästä.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Xospata-valmistetta

Älä ota Xospata-valmistetta

jos olet allerginen gilteritinibille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa heti,

jos sinulla on joitakin seuraavista oireista: kuume, hengitysvaikeudet, ihottuma, huimaus tai

heikotus, nopea painonnousu, käsien tai jalkojen turvotus. Nämä voivat olla merkkejä tilasta

nimeltä erilaistumisoireyhtymä (ks. kohta 4. – Mahdolliset haittavaikutukset).

Erilaistumisoireyhtymä voi ilmetä milloin tahansa Xospata-hoidon kolmen ensimmäisen

kuukauden aikana ja jo 1 päivän jälkeen Xospata-hoidon aloittamisesta. Oireyhtymän ilmetessä

lääkärisi tarkkailee sinua ja voi antaa sinulle lääkettä tilan hoitamista varten. Hän saattaa myös

keskeyttää Xospata-hoidon, kunnes oireet ovat lievittyneet. Nämä tiedot annetaan myös

pakkauksen mukana toimitetussa potilaskortissa. On tärkeää, että pidät tämän potilaskortin

mukanasi ja näytät sitä kaikille sinua hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille.

jos sinulla on kouristuksia tai nopeasti pahenevia oireita, kuten päänsärkyä, heikentynyt

vireystaso, sekavuutta, näön sumentumista tai muita näköhäiriöitä. Nämä voivat olla merkkejä

tilasta nimeltä posteriorinen reversiibeli enkefalopatiaoireyhtymä (PRES)

(ks. kohta 4. – Mahdolliset haittavaikutukset). Lääkärisi voi määrittää kokeen avulla, onko

sinulle kehittynyt posteriorinen reversiibeli enkefalopatiaoireyhtymä (PRES) ja lopettaa

Xospata-hoidon, jos enkefalopatiaoireyhtymä varmistuu.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat

Xospata-valmistetta,

jos sinulla on sydämen rytmihäiriö, kuten epäsäännöllinen syke tai tila nimeltä QT-ajan

pidentyminen (ks. kohta 4. – Mahdolliset haittavaikutukset).

jos veressäsi on todettu matala kalium- tai magnesiumsuolojen taso, sillä ne voivat lisätä

epänormaalin sykkeen riskiä.

jos sinulla on voimakasta ylävatsa- ja yläselkäkipua, pahoinvointia ja oksentelua. Nämä voivat

olla merkkejä haimatulehduksesta (pankreatiitista).

Lisäseuranta Xospata-hoidon aikana

Lääkäri ottaa sinulta säännöllisesti verikokeita ennen Xospata-hoitoa ja sen aikana. Hän myös tarkistaa

sydäntoimintosi säännöllisesti ennen Xospata-hoitoa ja sen aikana.

Lapset ja nuoret

Älä anna Xospata-valmistetta alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille, sillä sen turvallisuudesta ja tehosta

tässä ikäryhmässä ei ole saatavilla tietoa.

Muut lääkevalmisteet ja Xospata

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin

ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Xospata saattaa vaikuttaa näiden lääkkeiden toimintaan tai

nämä lääkkeet voivat vaikuttaa Xospata-valmisteen toimintaan.

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle erityisesti, jos parhaillaan otat jotakin

seuraavista lääkkeistä:

tuberkuloosin hoitoon tarkoitetut lääkkeet, kuten rifampisiini,

epilepsian hoitoon tarkoitetut lääkkeet, kuten fenytoiini,

sieni-infektioiden hoitoon tarkoitetut lääkkeet, kuten vorikonatsoli, posakonatsoli tai

itrakonatsoli,

bakteeri-infektioiden hoitoon tarkoitetut lääkkeet, kuten erytromysiini, klaritromysiini tai

atsitromysiini,

korkean verenpaineen (hypertension) hoitoon tarkoitetut lääkkeet, kuten kaptopriili tai

karvediloli,

HIV-infektioiden hoitoon tarkoitetut lääkkeet, kuten ritonaviiri,

masennuksen hoitoon tarkoitetut lääkkeet, kuten essitalopraami, fluoksetiini tai sertraliini,

sydänongelmien hoitoon tarkoitetut lääkkeet, kuten digoksiini,

veren hyytymistä estävät lääkkeet, kuten dabigatraanieteksilaatti

mäkikuisma (Hypericum perforatum), kasvirohdosvalmiste, jota käytetään masennuksen

hoidossa.

Jos tavallisesti otat jotakin näistä lääkkeistä, lääkäri voi muuttaa hoitoasi ja määrätä sinulle eri

lääkkeen Xospata-hoidon ajaksi.

Raskaus ja imetys

Xospata voi vahingoittaa syntymätöntä lastasi, eikä sitä saa käyttää raskauden aikana.

Xospata-valmistetta ottavien naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, tulee käyttää tehokasta ehkäisyä

Xospata-hoidon ajan ja ainakin 6 kuukautta Xospata-hoidon päättymisen jälkeen. Jos käytät

hormonaalista ehkäisyä, sinun on käytettävä myös jotakin estemenetelmää, kuten kondomia tai

pessaaria. Xospata-valmistetta ottavien miesten, joiden kumppani voi tulla raskaaksi, tulee käyttää

tehokasta ehkäisyä Xospata-hoidon aikana sekä ainakin 4 kuukautta hoidon päättymisen jälkeen.

Xospata-valmisteen erittymisestä rintamaitoon ei ole saatavilla tietoa, ja voiko se vahingoittaa

vauvaasi. Älä imetä Xospata-hoidon aikana ja ainakaan 2 kuukauteen hoidon päättymisen jälkeen.

Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä,

apteekkihenkilökunnalta tai sairaanhoitajalta neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Sinua saattaa pyörryttää Xospata-valmisteen ottamisen jälkeen. Jos niin käy, älä aja tai käytä koneita.

3.

Miten Xospata-valmistetta otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista

ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Xospata-tabletit otetaan suun kautta.

Lääkäri kertoo sinulle, mitä Xospata-annosta sinun pitää ottaa. Suositeltu annos on 120 mg (kolme

tablettia) kerran vuorokaudessa. Lääkäri voi päättää suurentaa tai pienentää annosta tai keskeyttää

hoidon väliaikaisesti. Jatka hoitoa lääkärin määräämällä annoksella.

Xospata-valmisteen ottaminen

Ota Xospata-valmistetta kerran vuorokaudessa samaan aikaan joka päivä.

Nielaise tabletit kokonaisina veden kera.

Älä halkaise tai murskaa tabletteja.

Xospata voidaan ottaa joko ruoan kanssa tai tyhjään mahaan.

Jatka Xospata-valmisteen ottamista niin pitkään, kuin lääkäri on määrännyt.

Jos otat enemmän Xospata-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos otat enemmän tabletteja kuin sinun pitäisi, lopeta Xospata-valmisteen ottaminen ja ota yhteyttä

lääkäriisi.

Jos unohdat ottaa Xospata-valmistetta

Jos unohdat ottaa Xospata-valmistetta normaaliin aikaan, ota tavallinen annoksesi samana päivänä

heti, kun muistat, ja ota seuraava annos normaaliin aikaan seuraavana päivänä. Älä ota kaksinkertaista

annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Xospata-valmisteen oton

Älä lopeta tämän lääkkeen ottamista, paitsi jos lääkärisi määrää sinut lopettamaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jotkin mahdolliset haittavaikutukset voivat olla vakavia:

Erilaistumisoireyhtymä.

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos sinulla on jokin seuraavista

oireista: kuume, hengitysvaikeudet, ihottuma, huimaus tai heikotus, nopea painonnousu, käsien

tai jalkojen turvotus. Nämä voivat olla merkkejä tilasta nimeltä erilaistumisoireyhtymä (saattaa

esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10:stä).

Posteriorinen reversiibeli enkefalopatiaoireyhtymä (PRES).

Ota välittömästi yhteyttä

lääkäriin, jos sinulla on kouristuksia, nopeasti paheneva päänsärky, sekavuutta, tai näköhäiriöitä.

Xospata-hoitoa saaneilla potilailla on raportoitu melko harvinaisena haittavaikutuksena

aivosairautta nimeltä PRES (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 100:sta).

Sydämen rytmihäiriöitä (pidentynyt QT-aika).

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos

sykkeessäsi on muutoksia tai sinua huimaa, heikottaa tai tunnet olosi huonoksi. Xospata voi

aiheuttaa sydänhäiriön nimeltä pidentynyt QT-aika (saattaa ilmetä enintään yhdellä

henkilöllä 10:stä).

Muut mahdolliset haittavaikutukset

Hyvin yleinen (saattaa ilmetä yli yhdellä potilaalla 10:stä):

ripuli

pahoinvointi

ummetus

väsymys

nesteen kertymisestä johtuva turvotus (edeema)

energian puute, heikkous (astenia)

normaalista poikkeavat verikoetulokset: suuri määrä veren kreatiinikinaasia (liittyy lihasten ja

sydänten toimintaan), alaniiniaminotransferaasia (ALT), aspartaattiaminotransferaasia (AST)

ja/tai veren alkalista fosfataasia (liittyy maksan toimintaan)

kipu raajoissa

nivelkipu (artralgia)

lihaskipu (myalgia)

yskä

hengenahdistus (dyspnea)

heitehuimaus

matala verenpaine (hypotensio).

Yleinen (saattaa ilmetä enintään yhdellä potilaalla kymmenestä):

nesteen kertyminen sydämen ympärille, mikä voi runsaana heikentää sydämen pumppauskykyä

(perikardiumeffuusio)

epämääräinen huonovointisuuden ja pahoinvoinnin tunne

vaikea hengenvaarallinen allerginen reaktio, kuten suun, kielen, kasvojen tai kurkun turvotus,

kutina, nokkosihottuma (anafylaktinen reaktio)

lihasjäykkyys

virtsanerityksen väheneminen, jalkojen turvotus (merkkejä äkillisestä munuaisvauriosta).

sydänpussitulehdus (perikardiitti)

sydämen vajaatoiminta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

5.

Xospata-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

(EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Xospata sisältää

Vaikuttava aine on gilteritinibi. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 40 mg gilteritinibiä

(fumaraattina).

Muut aineet ovat mannitoli (E421); hydroksipropyyliselluloosa; matalasubstituutioasteinen

hydroksipropyyliselluloosa; magnesiumstearaatti; hypromelloosi; talkki; makrogoli;

titaanidioxidi; keltainen rautaoksidi (E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Xospata 40 mg:n kalvopäällysteiset tabletit ovat pyöreitä, vaaleankeltaisia kalvopäällysteisiä tabletteja,

joiden toiselle puolelle on painettu yrityksen logo ja numero '235'.

Tabletit ovat läpipainopakkauksissa, ja ne ovat saatavilla pakkauksissa, jotka

sisältävät 84 kalvopäällysteistä tablettia (4 läpipainopakkausta, joissa kussakin

on 21 kalvopäällysteistä tablettia).

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Alankomaat

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Astellas Pharma B.V. Branch

Tél/Tel: +32 (0)2 5580710

Lietuva

Biocodex UAB

Tel.: +370 37 408 681

България

Астелас Фарма ЕООД

Teл.: +359 2 862 53 72

Luxembourg/Luxemburg

Astellas Pharma B.V. Branch

België/Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 (0)2 5580710

Česká republika

Astellas Pharma s.r.o.

Tel: +420 221 401 500

Magyarország

Astellas Pharma Kft.

Tel.: +36 1 577 8200

Danmark

Astellas Pharma a/s

Tlf: +45 43 430355

Malta

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Tel: +30 210 8189900

Deutschland

Astellas Pharma GmbH

Tel.: +49 (0)89 454401

Nederland

Astellas Pharma B.V.

Tel: +31 (0)71 5455745

Eesti

Biocodex OÜ

Tel: +372 6 056 014

Norge

Astellas Pharma

Tlf: +47 66 76 46 00

Ελλάδα

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Τηλ: +30 210 8189900

Österreich

Astellas Pharma Ges.m.b.H.

Tel.: +43 (0)1 8772668

España

Astellas Pharma S.A.

Tel: +34 91 4952700

Polska

Astellas Pharma Sp.z.o.o.

Tel.: +48 225451 111

France

Portugal

Astellas Pharma S.A.S.

Tél: +33 (0)1 55917500

Astellas Farma, Lda.

Tel: +351 21 4401320

Hrvatska

Astellas d.o.o

Tel: +385 1670 0102

România

S.C.Astellas Pharma SRL

Tel: +40 (0)21 361 04 95/96/92

Ireland

Astellas Pharma Co. Ltd.

Tel: +353 (0)1 4671555

Slovenija

Astellas Pharma d.o.o

Tel: +386 14011400

Ísland

Vistor hf

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Astellas Pharma s.r.o.

Tel: +421 2 4444 2157

Italia

Astellas Pharma S.p.A.

Tel: +39 (0)2 921381

Suomi/Finland

Astellas Pharma

Puh/Tel: +358 (0)9 85606000

Κύπρος

Ελλάδα

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Τηλ: +30 210 8189900

Sverige

Astellas Pharma AB

Tel: +46 (0)40-650 15 00

Latvija

Biocodex SIA

Tel: +371 67 619365

United Kingdom

Astellas Pharma Ltd.

Tel: +44 (0) 203 379 8700

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi <

KK.VVVV

}>.

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla

http://www.ema.europa.eu

Lue koko asiakirja

LIITE I

VALMISTEYHTEENVETO

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti

turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Xospata 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 40 mg gilteritinibiä (fumaraattina).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Tabletti, kalvopäällysteinen (tabletti).

Pyöreä, vaaleankeltainen kalvopäällysteinen tabletti, jonka toiselle puolelle on painettu yrityksen logo

ja numero '235'.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Xospata on tarkoitettu monoterapiana aikuisille potilaille, joilla on uusiutunut tai refraktaarinen akuutti

myelooinen leukemia, jossa on FLT3-mutaatio (ks. kohdat 4.2 ja 5.1).

4.2

Annostus ja antotapa

Xospata-hoito tulee aloittaa ja hoitoa tulee jatkaa vain syöpähoitoihin perehtyneen lääkärin

valvonnassa.

Ennen gilteritinibin ottamista potilaiden, joilla on uusiutunut tai refraktaarinen AML, on saatava

validoidulla testillä vahvistus FMS:n kaltaisesta tyrosiinikinaasi 3 (FLT3) -mutaatiosta

(sisäinen tandem-duplikaatio [ITD] tai tyrosiinikinaasidomeeni [TKD]).

Xospata-hoito voidaan aloittaa uudelleen hematopoieettisen kantasolusiirron (HSCT) jälkeen

(ks. taulukko 1).

Annostus

Suositeltava aloitusannos on 120 mg gilteritinibiä (kolme 40 mg:n tablettia) kerran vuorokaudessa.

Veren koostumus, mukaan lukien kreatiinifosfokinaasi, tulee tutkia ennen hoidon aloittamista, hoidon

15. päivänä ja kuukausittain hoidon aikana.

Potilaalta tulee ottaa sydänsähkökäyrä (EKG) ennen gilteritinibihoidon aloittamista, ensimmäisen

hoitojakson 8. ja 15. päivänä ja ennen seuraavien kolmen peräkkäisen hoitokuukauden aloittamista

(ks. kohdat 4.4 ja 4.8).

Hoitoa tulee jatkaa, kunnes Xospata-valmisteesta ei enää ole potilaalle kliinistä hyötyä, tai liiallisen

toksisuuden ilmenemiseen saakka. Vaste voi ilmaantua viiveellä, ja siksi hoidon jatkamista määrätyllä

annoksella jopa 6 kuukauden ajan pitää harkita, jotta kliininen vaste ehtii kehittyä.

Jos vastetta ei ole saatu [potilas ei ole saavuttanut täydellistä yhdistelmäremissiota (CRc)] 4 viikon

hoidon jälkeen, annos voidaan suurentaa 200 mg:aan (viisi 40 mg:n tablettia) kerran vuorokaudessa,

jos annos on siedettävä ja sen käyttäminen on kliinisesti perusteltua.

Annoksen muuttaminen

Taulukko 1.

Suosituksia Xospata-annosten pienentämisestä, hoidon keskeyttämisestä tai

lopettamisesta potilailla, joilla on uusiutunut tai refraktaarinen AML

Kriteerit

Xospata-valmisteen annostus

Erilaistumisoireyhtymä

Kun epäillään erilaistumisoireyhtymää, anna

kortikosteroideja ja aloita hemodynaaminen valvonta

(ks. kohta 4.4).

Keskeytä gilteritinibin anto, jos vaikeat merkit ja/tai

oireet jatkuvat yli 48 tuntia kortikosteroidien

aloittamisen jälkeen.

Jatka gilteritinibihoitoa samalla annoksella, kun

oireet paranevat vaikeusasteelle 2

tai sitä

pienemmälle.

Posteriorinen reversiibeli

enkefalopatiaoireyhtymä

Lopeta gilteritinibin anto.

QTcF-aika > 500 ms

Keskeytä gilteritinibin anto.

Jatka pienennetyllä gilteritinibiannoksella (80 mg tai

120 mg

), kun QTcF-aika palaa 30 millisekunnin

sisään perustasosta tai tasolle ≤ 480 ms.

QTcF-ajan piteneminen > 30

millisekunnilla EKG:ssä 1. hoitojakson

päivänä 8

Varmista EKG:llä päivänä 9.

Jos piteneminen varmistuu, harkitse annoksen

pienentämistä 80 mg:aan.

Pankreatiitti

Keskeytä gilteritinibin anto, kunnes pankreatiitti on

hoidettu.

Jatka gilteritinibihoitoa pienennetyllä annoksella

(80 mg tai 120 mg

Muu vaikeusasteen 3

tai suuremman

vaikeusasteen toksisuus, jota pidetään

hoitoon liittyvänä.

Keskeytä gilteritinibin anto, kunnes toksisuus häviää

tai vähenee vaikeusasteelle 1

Jatka gilteritinibihoitoa pienennetyllä annoksella

(80 mg tai 120 mg

Suunniteltu HSCT

Keskeytä gilteritinibin anto viikko ennen HSCT:n

esihoidon antamista.

Hoitoa voidaan jatkaa 30 päivää HSCT:n jälkeen, jos

siirto oli onnistunut, potilaalle ei tullut asteen ≥ 2

akuuttia hylkimisreaktiota ja potilas oli saavuttanut

täydellisen yhdistelmäremission

Vaikeusaste 1 on lievä, vaikeusaste 2 on kohtalainen, vaikeusaste 3 on vaikea, vaikeusaste 4 on

henkeä uhkaava.

Vuorokausiannos voidaan pienentää 120 mg:sta 80 mg:aan tai 200 mg:sta 120 mg:aan.

CRc:n määritelmä on remissio, joka pitää sisällään täydellisen remission (CR, ks. määritelmä

kohdasta 5.1), CRp:n [saavutettu CR muuten, paitsi verihiutaleiden palautuminen on

epätäydellistä (< 100 x 10

/l)] ja CRi:n (saavutettu kaikki CR:n kriteerit muuten, paitsi

hematologinen palautuminen on epätäydellistä; potilaalla edelleen neutropenia < 1 x 10

/l, ja

sen yhteydessä joko täydellinen verihiutaleiden palautuminen tai ei täydellistä verihiutaleiden

palautumista).

Xospata on annettava suunnilleen samaan aikaan joka päivä. Jos annos on jäänyt väliin tai sitä ei ole

otettu tavalliseen aikaan, annos on annettava mahdollisimman pian samana päivänä ja seuraavana

päivänä on palattava normaaliin aikatauluun. Jos potilas oksentaa annoksen ottamisen jälkeen, annosta

ei tule ottaa uudelleen, vaan seuraavana päivänä tulee palata normaaliin aikatauluun.

Iäkkäät potilaat

Annosta ei tarvitse muuttaa ≥ 65-vuotiaille potilaille (ks. kohta 5.2).

Maksan vajaatoiminta

Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen potilailla, joilla on lievä (Child-Pugh-luokka A) tai kohtalainen

(Child-Pugh-luokka B) maksan vajaatoiminta. Xospata-valmistetta ei suositella käytettäväksi

potilaille, joilla on vaikea (Child-Pugh-luokka C) maksan vajaatoiminta, sillä turvallisuutta ja tehoa ei

ole arvioitu tässä potilasryhmässä (ks. kohta 5.2.).

Munuaisten vajaatoiminta

Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen lievää tai keskivaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastaville

potilaille. Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavista potilaista ei ole kliinistä kokemusta

(ks. kohta 5.2).

Pediatriset potilaat

Xospata-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole vielä

varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla. 5HT

:hen kohdistuvan

in vitro

-sitoutumisen vuoksi

(ks. kohta 4.5) vaikutus alle 6 kuukauden ikäisten potilaiden sydämen kehitykseen on mahdollista.

Antotapa

Xospata otetaan suun kautta.

Tabletit voidaan ottaa joko ruoan kanssa tai tyhjään mahaan. Ne pitää niellä kokonaisina veden kera,

eikä niitä saa rikkoa tai murskata.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle (vaikuttaville aineille) tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Erilaistumisoireyhtymä

Gilteritinibi on liitetty erilaistumisoireyhtymään (ks. kohta 4.8). Erilaistumisoireyhtymään liittyy

nopea proliferaatio ja myelooisten solujen erilaistuminen, ja se saattaa hoitamattomana olla henkeä

uhkaava tai fataali. Erilaistumisoireyhtymän oireita ja kliinisiä löydöksiä ovat kuume, hengenahdistus,

pleuraeffuusio, perikardiumeffuusio, keuhkopöhö, hypotensio, nopea painonnousu, perifeerinen

turvotus, ihottuma ja munuaisten vajaatoiminta.

Jos epäillään erilaistumisoireyhtymää, on aloitettava kortikosteroidihoito ja hemodynaaminen

valvonta, kunnes oireet häviävät. Jos vaikeat oireet jatkuvat yli 48 tuntia kortikosteroidien aloittamisen

jälkeen, Xospata-valmisteen käyttö pitää keskeyttää siihen asti, että oireet eivät ole enää vaikeita

(ks. kohdat 4.2 ja 4.8).

Kortikosteroideja voidaan vähentää, kun oireet ovat hävinneet, ja niitä pitää antaa vähintään 3 päivää.

Erilaistumisoireyhtymän oireet voivat uusiutua, jos kortikosteroidihoito lopetetaan liian aikaisin.

Posteriorinen reversiibeli enkefalopatiaoireyhtymä

Xospata-valmistetta saaneilla potilailla on raportoitu posteriorista reversiibeliä

enkefalopatiaoireyhtymää (PRES) (ks. kohta 4.8). PRES on harvinainen, korjaantuva neurologinen

sairaus, joka voi ilmetä nopeasti kehittyvinä oireina, kuten kouristeluna, päänsärkynä, sekavuutena,

näköhäiriöinä ja neurologisina häiriöinä, joissa voi ilmetä tai olla ilmenemättä hypertensiota ja

psyykkisen tilan vaihtelua. Kun epäillään PRES:ää, se pitää varmistaa aivokuvantamisella, mieluiten

magneettikuvauksella (MRI). Xospata-hoidon lopetus on suositeltavaa, jos potilaalle kehittyy PRES

(ks. kohdat 4.2 ja 4.8.).

Pidentynyt QT-aika

Gilteritinibi on liitetty pidentyneeseen sydämen kammion repolarisaatioon (QT-aika)

(ks. kohdat 4.8 ja 5.1). QT-ajan pidentyminen voi ilmetä gilteritinibihoidon kolmen ensimmäisen

kuukauden aikana. Siksi potilaalta tulee ottaa sydänsähkökäyrä (EKG) ennen hoidon aloittamista,

ensimmäisen hoitojakson 8. ja 15. päivänä ja ennen seuraavien kolmen peräkkäisen hoitokuukauden

aloittamista. Varovaisuutta on noudatettava, jos potilaalla on ollut aiempia merkityksellisiä

sydäntapahtumia. Hypokalemia tai hypomagnesemia saattaa lisätä QT-ajan pidentymisriskiä.

Hypokalemia tai hypomagnesemia pitää siksi hoitaa ennen Xospata-hoitoa ja sen aikana.

Xospata-valmisteen käyttö pitää keskeyttää, jos potilaan QTcF on >500 ms (ks. kohta 4.2).

Päätöksen gilteritinibihoidon aloittamisesta uudelleen QT-ajan pidentymisen jälkeen pitää perustua

huolelliseen hyötyjen ja riskien arviointiin. Jos Xospata-valmisteen käyttö aloitetaan uudelleen

pienennetyllä annoksella, sydänsähkökäyrä (EKG) tulee ottaa hoidon 15. päivänä ja ennen seuraavien

kolmen peräkkäisen hoitokuukauden aloittamista. Kliinisissä tutkimuksissa 12 potilaalla todettiin

QTcF >500 ms. Kolme potilasta keskeytti hoidon ja aloitti sen uudelleen ilman, että QT-ajan

pidentyminen uusiutui.

Pankreatiitti

Pankreatiittitapauksia on raportoitu. Potilaat, joilla ilmenee pankreatiittiin viittaavia merkkejä ja

oireita, on arvioitava ja heitä on valvottava. Xospata-hoito pitää keskeyttää, ja sitä voidaan jatkaa

pienennetyllä annoksella, kun pankreatiitin merkit ja oireet ovat hävinneet (ks. kohta 4.2).

Yhteisvaikutukset

CYP3A:n/P-glykoproteiinin indusoijien samanaikainen antaminen saattaa johtaa vähentyneeseen

gilteritinibialtistukseen, jolloin riskinä on gilteritinibin tehon häviäminen. Siksi gilteritinibin

samanaikaista käyttöä vahvojen CYP3A4:n/P-glykoproteiinin indusoijien kanssa pitää välttää

(ks. kohta 4.5).

Gilteritinibin käytössä samanaikaisesti sellaisten lääkevalmisteiden kanssa, jotka ovat vahvoja

CYP3A:n, P-glykoproteiinin ja/tai rintasyöpäresistenttien proteiinien (BCRP) estäjiä (joihin kuuluvat

muun muassa vorikonatsoli, itrakonatsoli, posakonatsoli ja klaritromysiini), on noudatettava

varovaisuutta, sillä ne voivat lisätä gilteritinibialtistusta. On harkittava vaihtoehtoisia lääkevalmisteita,

jotka eivät voimakkaasti estä CYP3A:n, P-glykoproteiinin ja/tai BCRP:n toimintaa. Tilanteissa, joissa

hyväksyttäviä vaihtoehtoisia hoitoja ei ole, potilaita on seurattava tarkasti toksisuuden varalta

gilteritinibin annon aikana (ks. kohta 4.5).

Gilteritinibi saattaa heikentää sellaisten lääkevalmisteiden tehoa, jotka vaikuttavat 5HT

reseptoreihin tai epäspesifisiin sigma-reseptoreihin. Siksi gilteritinibin samanaikaista käyttöä näiden

valmisteiden kanssa pitää välttää, paitsi jos käytön katsotaan olevan välttämätöntä potilaan hoidon

kannalta (ks. kohta 4.5).

Alkio- ja sikiötoksisuus ja ehkäisy

Raskaana oleville naisille on kerrottava sikiöön kohdistuvasta mahdollisesta riskistä

(ks. kohdat 4.6 ja 5.3). Naisia, jotka voivat tulla raskaaksi, on kehotettava tekemään raskaustesti

seitsemän päivän sisällä ennen Xospata-hoidon aloittamista ja käyttämään tehokasta ehkäisyä

Xospata-hoidon aikana sekä ainakin 6 kuukautta hoidon päättymisen jälkeen. Hormonaalista ehkäisyä

käyttävien naisten on käytettävä lisäksi jotakin estemenetelmää. Miehiä, joiden kumppani voi tulla

raskaaksi, on kehotettava käyttämään tehokasta ehkäisyä Xospata-hoidon aikana sekä

ainakin 4 kuukautta viimeisen Xospata-annoksen jälkeen.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Gilteritinibiä metaboloivat pääasiassa CYP3A-entsyymit, joita jotkin samanaikaisesti käytettävät

lääkevalmisteet voivat indusoida tai estää.

Muiden lääkevalmisteiden vaikutus Xospata-valmisteeseen

CYP3A:n/P-glykoproteiinin indusoijat

Xospata-valmisteen samanaikaista käyttöä vahvojen CYP3A:n/P-glykoproteiiniin indusoijien

(kuten fenytoiinin, rifampisiinin ja mäkikuisman) kanssa pitää välttää, sillä ne voivat pienentää

gilteritinibin pitoisuuksia plasmassa. Terveillä tutkittavilla samanaikainen rifampisiinin (600 mg),

vahvan CYP3A:n/P-glykoproteiinin indusoijan, antaminen vakaassa tilassa 20 mg:n

gilteritinibiannoksen kanssa pienensi gilteritinibin keskimääräistä C

-arvoa 27 % ja keskimääräistä

-arvoa 70 % verrattuna tutkittaviin, joille annettiin ainoastaan yksi annos gilteritinibiä

(ks. kohta 4.4).

CYP3A:n, P-glykoproteiinin ja/tai BCRP:n estäjät

Vahvat CYP3A:n, P-glykoproteiinin ja/tai BCRP:n estäjät (muun muassa vorikonatsoli, itrakonatsoli,

posakonatsoli, klaritromysiini, erytromysiini, kaptopriili, karvediloli, ritonaviiri ja atsitromysiini)

voivat suurentaa gilteritinibipitoisuuksia plasmassa. Yhden 10 mg:n gilteritinibiannoksen antaminen

samanaikaisesti itrakonatsolin (200 mg kerran vuorokaudessa 28 päivän ajan), vahvan CYP3A:n,

P-glykoproteiinin ja BCRP:n estäjän kanssa terveille tutkittaville suurensi keskimääräistä C

-arvoa

20 %:lla ja suurensi AUC

-arvon 2,2-kertaiseksi verrattuna tutkittaviin, jotka saivat ainoastaan yhden

gilteritinibiannoksen. Gilteritinibialtistus suureni noin 1,5-kertaiseksi potilailla, joilla oli uusiutunut tai

refraktaarinen AML, kun gilteritinibiä annettiin samanaikaisesti vahvan CYP3A:n, P-glykoproteiinin

ja/tai BCRP:n estäjän kanssa (ks. kohta 4.4).

Xospata-valmisteen vaikutus muihin lääkevalmisteisiin

Gilteritinibi estäjänä tai indusoijana

Gilteritinibi ei ole CYP3A4:n estäjä tai indusoija eikä MATE1:n estäjä

in vivo

. Vaikutukset

midatsolaamin (sensitiivinen CYP3A4:n substraatti) farmakokinetiikkaan eivät olleet merkittäviä

ja AUC suurenivat noin 10 %) 15 päivän ajan kerran vuorokaudessa annetulla gilteritinibillä

(300 mg) potilaille, joilla oli FLT3-mutatoitunut uusiutunut tai refraktaarinen AML. Lisäksi

vaikutukset kefaleksiinin (sensitiivinen MATE1:n substraatti) farmakokinetiikkaan eivät olleet

merkittäviä (C

ja AUC pienenivät noin 10 %) 15 päivän ajan kerran vuorokaudessa annetulla

gilteritinibillä (200 mg) potilaille, joilla oli FLT3-mutatoitunut uusiutunut tai refraktaarinen AML.

Gilteritinibi on P-glykoproteiinin, BCRP:n ja OCT1:n estäjä

in vitro

. Koska kliinistä tietoa ei ole

saatavilla, ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että gilteritinibi voisi estää näitä kuljettajaproteiineja

terapeuttisella annoksella. Varovaisuutta suositellaan jos gilteritinibiä annostellaan samanaikaisesti P-

glykoproteiinin substraattien (esim. digoksiinin tai dabigatraanieteksilaatin), BCRP substraattien

(esim. mitoksantroni, metotreksaatti, rosuvastatiini), tai OCT1 substraattien (esim. metformiini)

kanssa.

5HT

2B

-reseptori tai epäspesifinen sigma-reseptori

In vitro

-tietojen perusteella gilteritinibi saattaa heikentää sellaisten lääkevalmisteiden tehoa, jotka

vaikuttavat 5HT

-reseptoriin tai epäspesifiseen sigma-reseptoriin (esimerkiksi essitalopraami,

fluoksetiini, sertraliini). Siksi Xospata-valmisteen samanaikaista käyttöä näiden lääkevalmisteiden

kanssa pitää välttää, paitsi jos käytön katsotaan olevan välttämätöntä potilaan hoidon kannalta.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi / miesten ja naisten ehkäisy

Naisille, jotka voivat tulla raskaaksi, suositellaan raskaustestin tekemistä seitsemän päivää ennen

Xospata-hoidon aloittamista. Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on suositeltavaa käyttää tehokasta

ehkäisyä (keinoja, joilla raskauden todennäköisyys on alle 1 %) hoidon aikana ja 6 kuukautta sen

jälkeen. Ei tiedetä, heikentääkö gilteritinibi hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden tehoa, ja siksi

hormonaalista ehkäisyä käyttävien naisten on käytettävä lisäksi jotakin estemenetelmää.

Lisääntymiskykyisiä miehiä on kehotettava käyttämään tehokasta ehkäisyä hoidon aikana ja

ainakin 4 kuukautta viimeisen Xospata-annoksen jälkeen (ks. kohta 4.4).

Raskaus

Gilteritinibi saattaa vahingoittaa sikiötä, jos sitä annetaan raskaana olevalle naiselle. Ei ole olemassa

tietoja tai on vain vähän tietoja gilteritinibin käytöstä raskaana oleville naisille. Rotilla tehdyt

lisääntymistutkimukset ovat osoittaneet, että gilteritinibi ehkäisi sikiön kasvua ja aiheutti alkioiden ja

sikiöiden kuolemia ja teratogeenisuutta (ks. kohta 5.3). Xospata-valmisteen käyttöä ei suositella

raskauden aikana eikä naisille, jotka voivat tulla raskaaksi ja jotka eivät käytä ehkäisyä.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö gilteritinibiä tai sen metaboliitteja ihmisen rintamaitoon. Saatavilla olevat tiedot

eläinkokeista ovat osoittaneet gilteritinibin ja sen metaboliittien erittyvän eläimen maitoon imettävillä

rotilla ja leviävän imeväisten rottien kudoksiin maidon kautta (ks. kohta 5.3).

Imeväiseen kohdistuvia riskejä ei voida poissulkea. Rintaruokinta on lopetettava Xospata-hoidon

ajaksi ja ainakin kahdeksi kuukaudeksi viimeisen annoksen jälkeen.

Hedelmällisyys

Tietoja gilteritinibin vaikutuksesta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole saatavilla.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn

Gilteritinibillä on vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn. Xospata-valmistetta

käyttävillä potilailla on raportoitu heitehuimausta, ja tämä on otettava huomioon potilaan ajokyvyn tai

koneidenkäyttökyvyn arvioinnissa (ks. kohta 4.8).

4.8

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Xospata-valmisteen turvallisuutta arvioitiin 319 uusiutunutta tai refraktaarista AML:aa sairastavalla

potilaalla, jotka olivat saaneet vähintään yhden 120 mg:n annoksen gilteritinibiä.

Yleisimmät gilteritinibin haittavaikutukset olivat alaniiniaminotransferaasin (ALT) lisääntyminen

(82,1 %), aspartaattiaminotransferaasin (AST) lisääntyminen (80,6 %), veren alkalisen fosfataasin

lisääntyminen (68,7 %), veren kreatiinifosfokinaasin lisääntyminen (53,9 %), ripuli (35,1 %), uupumus

(30,4 %), pahoinvointi (29,8 %), ummetus (28,2 %), yskä (28,2 %), perifeerinen turvotus (24,1 %),

hengenahdistus (24,1 %), heitehuimaus (20,4 %), hypotensio (17,2 %), raajojen kipu (14,7 %), astenia

(13,8 %), artralgia (12,5 %) ja myalgia (12,5 %).

Yleisimmät vakavat haittavaikutukset olivat akuutti munuaisvaurio (6,6 %), ripuli (4,7 %), ALT:n

lisääntyminen (4,1 %), hengenahdistus (3,4 %), AST:n lisääntyminen (3,1 %) ja hypotensio (2,8 %).

Muita kliinisesti merkittäviä vakavia haittavaikutuksia olivat muun muassa erilaistumisoireyhtymä

(2,2 %), sydänsähkökäyrässä näkyvä pidentynyt QT-aika (0,9 %) ja posteriorinen reversiibeli

enkefalopatiaoireyhtymä (0,6 %).

Haittavaikutustaulukko

Kliinisissä tutkimuksissa havaitut haittavaikutukset on esitetty seuraavassa taulukossa

yleisyysluokittain. Yleisyysluokat määritellään seuraavalla tavalla: hyvin yleinen (≥ 1/10); yleinen

(≥ 1/100, < 1/10); melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100); harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000); hyvin

harvinainen (< 1/10 000); tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Taulukko 2:

Haittavaikutukset

Haittavaikutu

Kaikki

arvot %

Arvot

≥ 3 %

Yleisyysluokka

Immuunijärjestelmä

Anafylaksia

Yleinen

Hermosto

Heitehuimaus

20,4

Hyvin yleinen

Posteriorinen reversiibeli enkefalopatiaoireyhtymä

Melko

harvinainen

Sydän

Sydänsähkökäyrän pidentynyt QT-aika

Yleinen

Perikardiumeffuusio

Yleinen

Sydänpussitulehdus

Yleinen

Sydämen vajaatoiminta

Yleinen

Verisuonisto

Hypotensio

17,2

Hyvin yleinen

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Yskä

28,2

Hyvin yleinen

Hengenahdistus

24,1

Hyvin yleinen

Erilaistumisoireyhtymä

Yleinen

Ruoansulatuselimistö

Ripuli

35,1

Hyvin yleinen

Pahoinvointi

29,8

Hyvin yleinen

Ummetus

28,2

Hyvin yleinen

Maksa ja sappi

Alaniiniaminotransferaasin lisääntyminen*

82,1

12,9

Hyvin yleinen

Aspartaattiaminotransferaasin lisääntyminen*

80,6

10,3

Hyvin yleinen

Luusto, lihakset ja sidekudos

Veren kreatiinikinaasin lisääntyminen*

53,9

Hyvin yleinen

Veren alkalisen fosfataasin lisääntyminen*

68,7

Hyvin yleinen

Raajojen kipu

14,7

Hyvin yleinen

Nivelkipu

12,5

Hyvin yleinen

Lihaskipu

12,5

Hyvin yleinen

Tuki- ja liikuntaelinkipu

Yleinen

Munuaiset ja virtsatiet

Akuutti munuaisvaurio

Yleinen

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Uupumus

30,4

Hyvin yleinen

Perifeerinen turvotus

24,1

Hyvin yleinen

Astenia

13,8

Hyvin yleinen

Huonovointisuus

Yleinen

* Yleisyys perustuu keskuslaboratorion arvoihin.

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Erilaistumisoireyhtymä

Kliinisissä tutkimuksissa Xospata-hoitoa saaneesta 319 potilaasta 11:llä (3 %) ilmeni

erilaistumisoireyhtymä. Erilaistumisoireyhtymään liittyy nopea proliferaatio ja myelooisten solujen

erilaistuminen, ja se saattaa hoitamattomana olla henkeä uhkaava tai fataali. Xospata-hoitoa saaneilla

potilailla erilaistumisoireyhtymän oireita ja kliinisiä löydöksiä olivat kuume, hengenahdistus,

pleuraeffuusio, perikardiumeffuusio, keuhkopöhö, hypotensio, nopea painonnousu, perifeerinen

turvotus, ihottuma ja munuaisten vajaatoiminta. Joissakin tapauksissa ilmeni samanaikaisesti Sweetin

oireyhtymä. Erilaistumisoireyhtymä ilmeni aikaisimmillaan yksi päivä ja enimmillään 82 päivää

Xospata-hoidon aloittamisen jälkeen ja osassa tapauksia sen kanssa havaittiin samanaikaisesti

leukosytoosia. Erilaistumisoireyhtymän saaneista 11 potilaasta 9 (82 %) parani hoidon tai

Xospata-annosten keskeyttämisen jälkeen. Erilaistumisoireyhtymäepäilyihin liittyvät suositukset ovat

luettavissa kohdista 4.2 ja 4.4.

PRES

Kliinisissä tutkimuksissa Xospata-hoitoa saaneesta 319 potilaasta 0,6 %:lla ilmeni posteriorinen

reversiibeli enkefalopatiaoireyhtymä (PRES). PRES on harvinainen, korjaantuva neurologinen sairaus,

joka voi ilmetä nopeasti kehittyvinä oireina, kuten kouristeluna, päänsärkynä, sekavuutena,

näköhäiriöinä ja neurologisina häiriöinä ja jossa voi ilmetä tai olla ilmenemättä hypertensiota. Oireet

ovat hävinneet hoidon lopettamisen jälkeen (ks. kohdat 4.2 ja 4.4).

QT-ajan pidentyminen

Kliinisissä tutkimuksissa 120 mg gilteritinibiä saaneista 317 potilaasta, joilta mitattiin lähtötilanteen

jälkeinen QTc-arvo, 4 potilaalla (1 %) QTcF-arvo oli > 500 ms. Lisäksi kaikilla

annosmäärillä 12 potilaalla (2,3 %), joilla oli uusiutunut tai refraktaarinen AML, suurin lähtötilanteen

jälkeinen QTcF-aika oli > 500 ms (ks. kohdat 4.2, 4.4 ja 5.1).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9

Yliannostus

Xospata-valmisteelle ei tiedetä olevan spesifistä vastalääkettä. Yliannostustapauksissa Xospata-hoito

tulee lopettaa. Potilaita on tarkkailtava huolellisesti haittavaikutusten merkkien tai oireiden varalta ja

aloitettava oireiden mukainen ja elintoimintoja tukeva hoito, ottaen huomioon pitkän puoliintumisajan,

jonka arvioidaan olevan 113 tuntia.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: antineoplastiset lääkeaineet, proteiinikinaasin estäjät, ATC-koodi:

L01XE54

Vaikutusmekanismi

Gilteritinibifumaraatti on FLT3:n ja AXL:n estäjä.

Gilteritinibi estää FLT3-reseptorin signaalivälityksen ja proliferaation soluissa, joissa ilmenee

eksogeenisesti FLT3-mutaatioita, kuten FLT3-ITD:tä, FLT3-D835Y:tä ja FLT3-ITD-D835Y:tä, ja se

indusoi apoptoosia leukemiasoluissa, joissa ilmenee FLT3-ITD:tä.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Potilailla, joilla oli uusiutunut tai refraktaarinen AML ja jotka saivat 120 mg gilteritinibiä, huomattava

(> 90 %) FLT3:n fosforylaation estäminen oli nopeaa (24 tunnin sisällä ensimmäisestä annoksesta) ja

pysyi käynnissä, kuten

ex vivo

plasman inhibitorisen toiminnan (PIA) analyysi osoitti.

Pidentynyt QT-aika

Pitoisuuteen liittyvä suureneminen QTcF:n lähtötilanteesta havaittiin 20–450 mg:n

gilteritinibipitoisuuksilla. Ennustettu keskiarvomuutos QTcF:n lähtötilanteesta vakaalla

keskiarvotasolla C

(282,0 ng/ml) 120 mg:n vuorokausiannoksella oli 4,96 ms ja

ylempi yksipuolinen 95 %:n CI = 6,20 ms.

Kliininen teho ja turvallisuus

Uusiutunut tai refraktaarinen AML

Turvallisuutta ja tehoa arvioitiin aktiivisesti kontrolloidussa 3. vaiheen tutkimuksessa

(2215-CL-0301).

ADMIRAL-tutkimus (2215-CL-0301)

ADMIRAL-tutkimus on vaiheen 3 satunnaistettu, avoin kliininen monikeskustutkimus aikuisilla

potilailla, joilla on uusiutunut tai refraktaarinen AML ja FLT3-mutaatio, joka on määritetty

LeukoStrat

CDx FLT3 -mutaatioanalyysillä. Tässä tutkimuksessa 371 potilasta satunnaistettiin 2:1

saamaan gilteritinibiä tai yhtä seuraavista salvage-kemoterapiahoidoista (247 sai gilteritinibiä

ja 124 sai salvage-kemoterapiaa):

sytarabiini 20 mg kahdesti vuorokaudessa injektiona ihon alle (s.c.) tai laskimoon infuusiona

(i.v.) 10 päivän ajan (päivät 1–10) (LoDAC)

atsasitidiini 75 mg/m

kerran vuorokaudessa ihon alle tai laskimoon 7 päivän ajan (päivät 1–7)

mitoksantroni 8 mg/m

, etoposidi 100 mg/m

ja sytarabiini 1000 mg/m

kerran vuorokaudessa

laskimoon 5 päivän ajan (päivät 1–5) (MEC)

granulosyyttiryhmiä stimuloiva kasvutekijä 300 µg/m

kerran vuorokaudessa ihon alle 5 päivän

ajan (päivät 1–5), fludarabiini 30 mg/m

kerran vuorokaudessa laskimoon 5 päivän ajan

(päivät 2–6), sytarabiini 2000 mg/m

kerran vuorokaudessa laskimoon 5 päivän ajan

(päivät 2–6), idarubisiini 10 mg/m

kerran vuorokaudessa laskimoon 3 päivän ajan (päivät 2–4)

(FLAG-Ida).

Tutkimukseen otettujen potilaiden tauti oli uusiutunut tai refraktaarinen ensi linjan AML-hoidon

jälkeen ja heidät stratifioitiin aiempaan AML-hoitoon saadun vasteen ja ennakolta valitun

kemoterapian (joko korkea tai matala intensiteetti) mukaan. Tutkimuksessa oli mukana potilaita, joilla

oli erilaisia AML:ään liittyviä sytogeneettisiä poikkeavuuksia, mutta mukaan ei otettu potilaita, joilla

oli akuutti promyelosyyttileukemia (APL) tai hoitoon liittyvä AML.

Tutkimukseen satunnaistettiin 16 potilasta, jotka eivät saaneet hoitoa (1 potilas gilteritinibihaarassa ja

15 potilasta kemoterapiahaarassa). Gilteritinibiä annettiin suun kautta 120 mg:n vuorokausiannoksella,

kunnes toksisuus oli liian suuri tai kliinistä hyötyä ei ollut. Annosten pienentäminen oli sallittua, jotta

haittavaikutuksia voitiin hallita, ja annosten suurentaminen oli sallittua sellaisille potilaille, joilla ei

saatu hoitovastetta 120 mg:n aloitusannoksella.

Niistä potilaista, jotka valittiin etukäteen saamaan Salvage-kemoterapiaa, 60,5 % satunnaistettiin

korkean intensiteetin ja 39,5 % matalan intensiteetin hoitoon. MEC:tä ja FLAG-Idaa annettiin enintään

kahdessa jaksossa, ensimmäisen jakson hoitovasteen mukaan. LoDACia ja atsasitidiinia annettiin

jatkuvissa 4 viikon jaksoissa, kunnes toksisuus oli liian suuri tai kliinistä hyötyä ei ollut.

Kahden hoitohaaran demografiset piirteet ja lähtötilanteen piirteet olivat hyvässä tasapainossa.

Satunnaistamisessa mediaani-ikä oli gilteritinibihaarassa 62 vuotta (vaihteluväli 20–84 vuotta) ja

Salvage-kemoterapiahaarassa 62 vuotta (vaihteluväli 19–85 vuotta). Tutkimuksessa 42 % potilaista oli

vähintään 65-vuotiaita ja 12 % potilaista oli vähintään 75-vuotiaita. 54 prosenttia potilaista oli naisia.

Suurin osa potilaista oli valkoihoisia (59,3 %), 27,5 % aasialaisia, 5,7 % mustia, 4 % muita ja 3,5 % ei

tiedossa. Suurimmalla osalla potilaista (83,8 %) ECOG-suorituskyky oli 0 tai 1. Potilailla oli seuraavat

vahvistetut mutaatiot: vain FLT3-ITD (88,4 %), vain FLT3-TKD (8,4 %) tai sekä FLT3-ITD että

FLT3-TKD (1,9 %). Kaksitoista prosenttia potilaista oli saanut aiempaa FLT3-estäjähoitoa.

Suurimmalla osalla potilaista AML:n sytogeneettinen riski oli kohtalainen (73 %), 10 %:lla korkea,

1,3 %:lla pieni, ja 15,6 %:lla sytogeneettinen riski oli luokittelematon.

Ennen gilteritinibihoitoa 39,4 %:lla potilaista oli ensisijainen refraktaarinen AML, ja suurin osa näistä

potilaista luokiteltiin refraktaarisiksi yhden kemoterapian induktiohoitojakson jälkeen, 19,7 %:lla oli

uusiutunut AML allogeenisen hematopoieettisen kantasolusiirron (HSCT) jälkeen ja 41 %:lla oli

uusiutunut AML ilman allogeenista hematopoieettista kantasolusiirtoa.

Ensisijainen hoidon tehon päätemuuttuja lopullisessa analyysissa oli hoitoaikomuspopulaation (ITT)

kokonaiselinaika mitattuna satunnaistamispäivästä mistä tahansa syystä johtuvaan kuolemaan

(analysoitujen tapahtumien määrä oli 261). Gilteritinibihaaraan satunnaistettujen potilaiden elinaika oli

merkittävästi pidempi kemoterapiahaaraan verrattuna (HR 0,637; 95 % CI 0,490 – 0,830; 1-puolinen

Lue koko asiakirja

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/526415/2019

EMEA/H/C/004752

Xospata (gilteritinibi)

Yleistietoa Xospata-valmisteesta ja siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa

Mitä Xospata on ja mihin sitä käytetään?

Xospata on syöpälääke, jota annetaan aikuisille akuuttia myeloidista leukemiaa (AML) – veren

valkosolujen syöpä – sairastaville potilaille.

Xospataa käytetään AML:ssä silloin, kun sairaus on uusiutunut tai aikaisempi hoito ei ole tehonnut.

Sitä annetaan vain potilaille, joiden syöpäsoluissa on tietty muutos (mutaatio) FLT3-proteiinin

geenissä.

Xospatan vaikuttava aine on gilteritinibi.

AML on harvinainen sairaus, ja Xospata nimettiin harvinaislääkkeeksi (harvinaisten sairauksien

hoidossa käytettävä lääke) 17. tammikuuta 2018. Lisää tietoa harvinaislääkkeistä löytyy täältä:

ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/eu3171961

Miten Xospataa käytetään?

Xospataa saa ainoastaan lääkärin määräyksestä. Hoidon saa aloittaa syöpälääkkeiden käytöstä

kokemusta saanut lääkäri, jonka tulee myös valvoa hoitoa.

Xospataa on saatavana tabletteina (40 mg). Suositeltu aloitusannos on kolme tablettia kerran

vuorokaudessa. Neljän viikon kuluttua määrän voi kasvattaa viiteen tablettiin kerran vuorokaudessa

potilaan vasteen mukaan. Hoitoa tulee jatkaa niin kauan kuin potilas hyötyy siitä. Tiettyjen

haittavaikutusten ilmetessä lääkäri voi päättää pienentää annosta tai keskeyttää lääkkeen käytön

jaksoittaisesti tai kokonaan.

Lääkärin on ennen hoidon aloittamista vahvistettava geenitestin avulla, että potilaalla on FLT3-

mutaatio. Lääkäri suorittaa myös säännöllisiä verikokeita ja tarkistaa potilaan sydämen toiminnan

ennen hoitoa ja sen aikana.

Lisätietoja Xospatan käytöstä saa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista.

Miten Xospata vaikuttaa?

Xospatan vaikuttava aine gilteritinibi estää tyrosiinikinaaseina tunnettujen entsyymien ja erityisesti

FLT3-tyrosiinikinaasin toiminnan, joka yleensä ohjaa valkosolujen kasvua ja jakautumista. Potilailla,

Xospata (gilteritinibi)

EMA/526415/2019

Sivu 2/3

joilla on FLT3-mutaatio, FLT3 on yliaktiivinen ja stimuloi liiallisesti valkosolujen kasvua. Salpaamalla

FLT3:n toiminnan gilteritinibin odotetaan estävän valkosolujen kasvua ja siten hidastavan syövän

kehittymistä.

Mitä hyötyä Xospatasta on havaittu tutkimuksissa?

Päätutkimuksessa, johon osallistui 371 AML-potilasta, joilla oli FLT3-mutaatio ja joiden sairaus oli

uusiutunut tai ei ollut parantunut aikaisemman hoidon jälkeen, Xospata pidensi potilaiden elinaikaa

verrattuna potilaisiin, jotka saivat solunsalpaajia. Xospataa saaneet potilaat elivät keskimäärin 9,3

kuukautta; erityyppisiä solunsalpaajahoitoja saaneiden potilaiden keskimääräinen elinaika oli 5,6

kuukautta.

Mitä riskejä Xospataan liittyy?

Xospatan yleisimmät haittavaikutukset (joita saattaa aiheutua useammalle kuin 1 potilaalle 10:stä)

ovat joidenkin entsyymien pitoisuuden kohoaminen veressä (kreatiinifosfokinaasi,

alaniiniaminotransferaasi, aspartaattiaminotransferaasi, alkalinen fosfataasi), ripuli, väsymys,

pahoinvointi, ummetus, yskä, ääreisödeema (turvotus erityisesti nilkoissa ja jaloissa), dyspnea

(hengenahdistus), huimaus, alhainen verenpaine, kipu raajoissa, heikotus, nivelkipu ja lihaskipu.

Yleisimmät vakavat haittavaikutukset (joita saattaa aiheutua enintään 1 potilaalle 10:stä) ovat ripuli,

kohonneet maksaentsyymien pitoisuudet veressä, hengenahdistus ja alhainen verenpaine. Muita

vakavia haittavaikutuksia ovat erilaistumisoireyhtymänä tunnettu valkosoluihin liittyvä sairaus, PRES-

oireyhtymänä (posteriorinen reversiibeli enkefalopatiaoireyhtymä) tunnettu aivosairaus sekä sydämen

rytmin ongelmat.

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Xospatan haittavaikutuksista ja rajoituksista.

Miksi Xospata on hyväksytty EU:ssa?

AML-potilailla, joilla on FLT3-mutaatio, ja joiden sairaus on uusiutunut tai ei ole parantunut aiemman

hoidon jälkeen, on heikko ennuste ja hoitovaihtoehdot ovat vähäiset. Muihin syöpähoitoihin verrattuna

Xospatan on osoitettu pidentävän potilaiden elinaikaa. Xospatan haittavaikutukset vastaavat tämän

luokan lääkkeiden vaikutuksia, ja niiden katsotaan olevan hallittavissa. Euroopan lääkevirasto katsoi,

että Xospata-valmisteesta saatava hyöty on sen riskejä suurempi ja että sille voidaan myöntää

myyntilupa EU:ssa.

Miten voidaan varmistaa Xospatan turvallinen ja tehokas käyttö?

Xospata-lääkevalmistetta markkinoiva yhtiö toimittaa terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille

perehdytysaineiston, jossa on tietoa erilaistumisoireyhtymän merkeistä ja oireista. Potilaille annetaan

myös potilaskortti, jossa on tietoa siitä, milloin on hakeuduttava lääkäriin, jos epäillään

erilaistumisoireyhtymää.

Suositukset ja varotoimet, joita terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden on syytä noudattaa,

jotta Xospatan käyttö olisi turvallista ja tehokasta, sisältyvät valmisteyhteenvetoon ja

pakkausselosteeseen.

Kuten kaikkien lääkkeiden, myös Xospatan käyttöä koskevia tietoja seurataan jatkuvasti. Xospatasta

ilmoitetut haittavaikutukset arvioidaan huolellisesti ja suoritetaan kaikki tarvittavat toimet potilaiden

suojelemiseksi.

Xospata (gilteritinibi)

EMA/526415/2019

Sivu 3/3

Muita tietoja Xospatasta

Lisätietoa Xospatasta on saatavissa viraston verkkosivustolla osoitteessa

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/xospata

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 10-2019.

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot