Trogarzo

Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

08-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

08-07-2021

Aktiivinen ainesosa:
Ibalizumab
Saatavilla:
Theratechnologies Europe Limited
ATC-koodi:
J05AX
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
ibalizumab
Terapeuttinen ryhmä:
Systeemiset viruslääkkeet,
Terapeuttinen alue:
HIV-infektiot
Käyttöaiheet:
Trogarzo, yhdessä muiden antiretroviraalisten(s), on tarkoitettu hoitoon aikuisille tartunnan kanssa useita resistenttejä HIV-1-infektio, joille se ei muuten ole mahdollista rakentaa tukahduttava antiviraalinen hoito.
Tuoteyhteenveto:
Revision: 4
Valtuutuksen tilan:
valtuutettu
Myyntiluvan numero:
EMEA/H/C/004961
Valtuutus päivämäärä:
2019-09-26
EMEA-koodi:
EMEA/H/C/004961

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste - bulgaria

08-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - bulgaria

08-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - bulgaria

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - espanja

08-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - espanja

08-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - espanja

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - tšekki

08-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - tšekki

08-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - tšekki

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - tanska

08-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - tanska

08-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - tanska

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - saksa

08-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - saksa

08-07-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - viro

08-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - viro

08-07-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - kreikka

08-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - kreikka

08-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - kreikka

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - englanti

08-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - englanti

08-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - englanti

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - ranska

08-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - ranska

08-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - ranska

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - italia

08-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - italia

08-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - italia

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - latvia

08-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - latvia

08-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - latvia

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - liettua

08-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - liettua

08-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - liettua

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - unkari

08-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - unkari

08-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - unkari

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - malta

08-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - malta

08-07-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - hollanti

08-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - hollanti

08-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - hollanti

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - puola

08-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - puola

08-07-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - portugali

08-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - portugali

08-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - portugali

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - romania

08-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - romania

08-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - romania

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - slovakki

08-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - slovakki

08-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - slovakki

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - sloveeni

08-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - sloveeni

08-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - sloveeni

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - ruotsi

08-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - ruotsi

08-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - ruotsi

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - norja

08-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - norja

08-07-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - islanti

08-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - islanti

08-07-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - kroatia

08-07-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - kroatia

08-07-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - kroatia

01-01-1970

Lue koko asiakirja

B.

PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Trogarzo 200 mg infuusiokonsentraatti, liuosta varten

ibalitsumabi

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti

turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi

haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks.

kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Trogarzo on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Trogarzo-valmistetta

Miten Trogarzo-valmistetta annetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Trogarzo-valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Trogarzo on ja mihin sitä käytetään

Mitä Trogarzo on

Trogarzo-valmisteen vaikuttava aine on ibalitsumabi. Tämä on proteiinityyppi, jota kutsutaan

”monoklonaaliseksi vasta-aineeksi” ja joka voi kiinnittyä tiettyyn kohteeseen elimistössä. Se kuuluu

retroviruslääkkeiden lääkeryhmään.

Mihin Trogarzo-valmistetta käytetään

Trogarzo-valmistetta käytetään aikuisille sellaisen HIV-tartunnan hoitoon, johon useat aiemmin

annetut HIV-hoidot eivät ole tehonneet.

Lääkäri on määrännyt sinulle Trogarzo-valmistetta, jotta HIV-tartuntasi saadaan pidettyä hallinnassa.

Trogarzo-valmistetta käytetään yhdessä muiden lääkkeiden kanssa.

Sitä käytetään yhdessä retroviruslääkkeiksi kutsuttujen HIV-lääkkeiden kanssa.

Miten Trogarzo vaikuttaa

HI-virus tartuttaa veressäsi olevat ”CD4-solut” eli ”T-solut”. Trogarzo kiinnittyy CD4-reseptoriin ja

estää HI-virusta pääsemästä verisoluihin ja tartuttamasta niitä. Tämä vähentää virusten määrää

elimistössäsi ja pitää niiden määrän alhaisena. Tämä auttaa elimistöäsi suurentamaan veren CD4-

solumäärää. CD4-solut ovat tärkeitä valkosoluja, jotka auttavat elimistöä torjumaan tartuntoja.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Trogarzo-valmistetta

Sinulle ei saa antaa Trogarzo-valmistetta

jos olet allerginen ibalitsumabille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa

Jos et ole varma, keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa, ennen kuin sinulle annetaan Trogarzo-

valmistetta.

Varoitukset ja varotoimet

Tarkkaile haittavaikutuksia

Trogarzo voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia, joista sinun on kerrottava lääkärille tai

sairaanhoitajalle välittömästi. Näihin kuuluvat:

uuden tartunnan oireet (”elpyvän immuniteetin tulehdusoireyhtymä”).

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle välittömästi, jos saat jotain edellä mainituista (ks. lisätiedot

kohdasta 4 ”Vakavat haittavaikutukset”).

HIV:n tarttuminen muihin

Tämä lääke vähentää HIV-virusmäärää elimistössä. Kun HIV-virusmäärä pidetään vakaasti alle

havaittavan pitoisuuden, HIV:n tarttumisen mahdollisuus sukupuolikumppaneihin on mitättömän

pieni. Voit edelleen tartuttaa HIV:n tätä lääkettä ottaessasi, jos HIV-virusmäärä elimistössäsi ovat

havaittavalla tasolla. Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa, miten välttää tartuttamasta muita

ihmisiä.

Lapset ja nuoret

Tätä lääkettä ei saa antaa alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille, koska Trogarzo-valmistetta ei ole

tutkittu tällä ikäryhmällä.

Muut lääkevalmisteet ja Trogarzo

Kerro lääkärille, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Raskaus

Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä

neuvoa ennen tämän lääkkeen ottamista.

Jos voit tulla raskaaksi Trogarzo-valmistetta käyttäessäsi, sinun täytyy käyttää luotettavaa

estemenetelmään perustuvaa ehkäisyä (esimerkiksi kondomia) muiden ehkäisymenetelmien, kuten

ehkäisytablettien tai muiden hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden (esimerkiksi kapselien tai injektion),

kanssa raskauden ehkäisemiseksi.

Imetys

HIV-positiivisten naisten ei pidä imettää, koska HIV-tartunta voi tarttua rintamaidon mukana

lapseen. Ei tiedetä, erittyykö Trogarzo rintamaitoon.

Jos imetät tai harkitset imettämistä:

Keskustele lääkärin kanssa välittömästi.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Älä aja tai käytä koneita sen jälkeen, kun olet saanut Trogarzo-valmistetta, jos olosi ei ole riittävän

hyvä. Päänsärky, huimaus, huonovointisuus (pahoinvointi) tai väsymys ovat Trogarzo-valmisteen

yleisiä haittavaikutuksia, ja ne voivat vaikuttaa kykyysi ajaa tai käyttää koneita.

Trogarzo-valmisteen natriumpitoisuus on alhainen

Trogarzo sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) jokaisessa annoksessa eli sen voidaan sanoa olevan

natriumiton.

3.

Miten Trogarzo-valmistetta annetaan

Trogarzo annetaan kokeneen lääkärin tai sairaanhoitajan valvonnassa.

Trogarzo-valmistetta käytetään yhdessä muiden retroviruslääkkeiden kanssa.

Kuinka paljon Trogarzo-valmistetta annetaan

Suositeltu Trogarzo-annos on:

yksi 2 000 mg:n annos ensimmäisellä kerralla,

jonka jälkeen annetaan 800 mg:n ylläpitoannos kahden viikon välein.

Ennen käyttöä Trogarzo lisätään tippapussiin (infuusiopussiin), joka sisältää natriumkloridiliuosta

(keittosuolaliuosta).

Vaadittuun annokseen tarvitaan useampi kuin yksi Trogarzo-injektiopullo.

Miten Trogarzo-valmistetta annetaan

Tippa (infuusio) annetaan laskimoon 15–30 minuutin aikana. Lääkäri tai sairaanhoitaja seuraa sinua

Trogarzo-infuusion aikana ja jonkin aikaa infuusion jälkeen.

Jos Trogarzo-annos jää väliin

On hyvin tärkeää, että saat Trogarzo-valmistetta kahden viikon välein niin kuin lääkäri on

määrännyt.

Älä muuta Trogarzo-infuusioiden tai muiden retroviruslääkkeiden antoaikataulua keskustelematta

ensin lääkärin kanssa.

Jos käynti jää väliin, ota välittömästi yhteys lääkäriin seuraavan annoksen järjestämiseksi.

Jos lopetat Trogarzo-valmisteen käytön

Jatka Trogarzo-infuusioita, kunnes lääkäri kehottaa sinua lopettamaan. Jos lopetat ja hoidossasi on

tauko, HIV-virusmäärä veressäsi saattaa alkaa suureta. Tämä on epätodennäköisempää, jos saat

Trogarzo-valmistetta säännöllisesti ilman hoitotaukoja.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavat haittavaikutukset

Kerro välittömästi lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos sinulla on jokin seuraavista vakavista

haittavaikutuksista:

Uuden tartunnan oireita, muutoksia immuunijärjestelmässä, voi ilmetä, kun alat käyttää uusia HIV-

lääkkeitä. Immuunijärjestelmäsi voi vahvistua ja alkaa torjumaan tartuntoja, jotka ovat piilleet

elimistössäsi kauan aikaa (tätä kutsutaan ”elpyvän immuniteetin tulehdusoireyhtymäksi”).

Tarkkaile uusia tartunnan oireita Trogarzo-valmisteen saamisen jälkeen; nämä voivat olla erilaisia

eri henkilöillä piilleen tartunnan tyypin mukaan, mutta niitä voivat olla kuume, päänsärky,

hengitysvaikeudet, vatsakipu, yskä ja rauhasten turpoaminen (kyhmyjä ja kuhmuja vartalossa,

kaulassa, kainalossa tai nivusessa).

Allerginen reaktio (yliherkkyys).

Muut haittavaikutukset

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos huomaat jonkin seuraavista haittavaikutuksista:

Yleiset (saattaa aiheutua enintään yhdelle potilaalle kymmenestä):

ihottuma

ripuli

pahoinvointi tai oksentelu

heitehuimaus

päänsärky

väsymys

kuiva iho

dermatiitti – ihottumatyyppi, jossa iho on kuiva ja kutiava

käsien, jalkojen ja säärien kipu ja tunnottomuus.

Melko harvinaiset (saattaa aiheutua enintään yhdelle potilaalle sadasta):

vapina

huimauksen tai pyörrytyksen tunne noustessa seisomaan

suun kuivuminen

kuumoitus

näppylät tai turvotus

ihon kutiaminen tai ihovaurio

mustelmat

poikkeava sydämensyke

korkea verenpaine tai verenpaineen muutokset tiheään

Havaittu tutkimuksissa:

sydänsähkökäyrän (EKG) poikkeavat tulokset.

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos huomaat jonkin edellä mainituista haittavaikutuksista.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia

mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

5.

Trogarzo-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä injektiopullon etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

(”EXP”) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C).

Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Trogarzo sisältää

Vaikuttava aine on ibalitsumabi.

Yksi injektiopullo sisältää 200 mg ibalitsumabia 1,33 ml:ssa liuosta.

Muut apuaineet ovat sakkaroosi, natriumkloridi (ks. kohta 2 ”Trogarzo-valmisteen

natriumpitoisuus on alhainen”), polysorbaatti 80, histidiini, kloorivetyhappo, injektionesteisiin

käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Trogarzo on väritön tai hieman kellertävä, kirkas tai hieman samea infuusiokonsentraatti, liuosta

varten (steriili konsentraatti), jossa ei ole näkyviä hiukkasia.

Pakkauskoko on kaksi lasista injektiopulloa koteloa kohti.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Theratechnologies Europe Limited

4th Floor, 2 Hume Street, Dublin 2, D02 DV24, Irlanti

Puh: 00800 08250830

Puh: +49 (0) 30 3119 6151

medinfo.eu@theratech.com

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi kuukausi VVVV.

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla

http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Antotapa

Laskimonsisäinen käyttö

Laimennetun ibalitsumabiliuoksen antaa terveydenhuollon ammattilainen.

Ibalitsumabi annetaan laskimoinfuusiona. Ibalitsumabia ei saa antaa laskimoon nopeina infuusioina

eikä boluksina.

Ensimmäisen infuusion (latausannoksen) keston on oltava vähintään 30 minuuttia. Jos infuusioon

liittyviä haittavaikutuksia ei esiinny, seuraavien infuusioiden (ylläpitoannosten) kestoa voidaan

lyhentää vähintään 15 minuuttiin.

Kun infuusio on päättynyt, huuhdo infuusioletku 30 ml:lla 9 mg/ml (0,9-prosenttista) natriumkloridi-

injektionestettä.

Kaikkia potilaita, joille ibalitsumabia annetaan, on tarkkailtava lääkettä annettaessa sekä tunnin ajan

sen antamisen jälkeen ainakin ensimmäisen infuusion yhteydessä. Jos potilas saa reaktion, infuusion

antaminen on lopetettava ja annettava asianmukaista lääkinnällistä hoitoa. Estolääkitys ei ole

perusteltua ennen kutakin infuusiota. Jos potilaalle ei tule infuusiosta haittavaikutusta, infuusion

jälkeisen tarkkailun keston voi lyhentää 15 minuuttiin.

Ibalitsumabin laimennusohjeet ennen käyttöä

Ibalitsumabi annetaan laskimoon (i.v.) sen jälkeen, kun asianmukainen määrä injektiopulloja on

laimennettu 250 ml:aan 9 mg/ml (0,9-prosenttista) natriumkloridi-injektionestettä. Ks. jäljempänä

olevasta taulukosta, mikä on sekä 2 000 mg:n latausannoksen että 800 mg:n ylläpitoannosten

valmisteluun tarvittava asianmukainen määrä injektiopulloja.

Suositeltu ibalitsumabiannos ja injektiopullojen määrän antokertaa kohti

Ibalitsumabiannos

Ibalitsumabi-injektiopullot

(pullosta vedettävä kokonaistilavuus)

2 000 mg:n latausannos

10 injektiopulloa (13,3 ml)

800 mg:n ylläpitoannos

4 injektiopulloa (5,32 ml)

Terveydenhuollon ammattilaisen on valmisteltava seuraavasti ibalitsumabi-infuusiokonsentraatti,

liuosta varten aseptista tekniikkaa käyttäen:

Poista repäisykorkki injektiopullosta ja pyyhi alkoholipyyhkeellä.

Työnnä steriili ruiskun neula injektiopulloon tulpan keskeltä ja vedä 1,33 ml kustakin

injektiopullosta (HUOMAA: pieni määrä liuosta saattaa jäädä injektiopulloon, hävitä

käyttämätön liuos) ja siirrä infuusiopussiin, joka sisältää 250 ml 9 mg/ml (0,9-prosenttista)

natriumkloridi-injektionestettä. Ibalitsumabi-infuusioliuoksen valmisteluun ei saa käyttää

muita i.v.-laimentimia.

Laimennettu ibalitsumabiliuos on käytettävä välittömästi.

Hävitä osittain käytetyt tai tyhjät ibalitsumabi-injektiopullot ja käyttämätön laimennettu

ibalitsumabiliuos paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Ennen lääkkeen käsittelyä tai antoa huomioon otettavat varotoimet

Tämä lääkevalmiste on tarkastettava silmämääräisesti hiukkasten ja värimuutosten varalta ennen antoa.

Laimentamatonta ibalitsumabia sisältävät injektiopullot tai laimennettua ibalitsumabia sisältävät

infuusiopussit on hävitettävä, jos liuos on sameaa, siinä on huomattava värimuutos tai jos siinä on

vierashiukkasia.

Lue koko asiakirja

LIITE I

VALMISTEYHTEENVETO

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti

turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Trogarzo 200 mg infuusiokonsentraatti, liuosta varten

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi injektiopullo sisältää 200 mg ibalitsumabia (1,33 ml:ssa liuosta).

Ibalitsumabi on tuotettu hiiren erittämättömissä myeloomasoluissa (NS0-soluissa) yhdistelmä-DNA-

tekniikalla.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Infuusiokonsentraatti, liuosta varten (steriili konsentraatti).

Väritön tai hieman kellertävä, kirkas tai hieman samea vesiliuos.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Trogarzo on tarkoitettu yhdistelmähoitona muiden retroviruslääkkeiden kanssa monilääkeresistentin

HIV-1-tartunnan hoitoon aikuisille, joille ei ole muutoin mahdollista konstruoida suppressiivista

viruslääkehoitoa (ks. kohta 5.1).

4.2

Annostus ja antotapa

Hoito on aloitettava HIV-tartunnan hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa.

Annostus

Suositeltu ibalitsumabiannos on yksi 2 000 mg:n latausannos ja sen jälkeen 800 mg:n ylläpitoannos

kahden viikon välein.

Jos hoitavan lääkärin mielestä hoidosta ei ole kliinistä lisähyötyä potilaalle viruskuorman

pienenemisen suhteen, ibalitsumabihoidon keskeyttämistä on harkittava, ks. kohta 5.1.

Annoksen jääminen väliin

Jos ibalitsumabin ylläpitoannos (800 mg) jää väliin vähintään kolmeksi päiväksi aikataulun mukaisesta

antopäivästä, latausannos (2 000 mg) on annettava mahdollisimman pian. Sen jälkeen jatketaan

ylläpitoannoksella (800 mg) kahden viikon välein.

Iäkkäät potilaat

Ibalitsumabin turvallisuutta ja tehoa geriatristen potilaiden (≥ 65-vuotiaiden) hoidossa ei ole

varmistettu.

Pediatriset potilaat

Ibalitsumabin turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole vielä varmistettu.

Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa

Laskimoon

Laimennetun ibalitsumabiliuoksen antaa terveydenhuollon ammattilainen.

Ibalitsumabi annetaan infuusiona laskimoon. Ibalitsumabia ei saa antaa laskimoon nopeina infuusioina

eikä boluksina.

Ensimmäisen infuusion (latausannoksen) keston on oltava vähintään 30 minuuttia. Jos infuusioon

liittyviä haittavaikutuksia ei esiinny, seuraavien infuusioiden (ylläpitoannosten) kestoa voidaan

lyhentää vähintään 15 minuuttiin.

Kun infuusio on päättynyt, huuhdo infuusioletku 30 ml:lla 9 mg/ml (0,9-prosenttista) natriumkloridi-

injektionestettä.

Kaikkia potilaita on tarkkailtava ibalitsumabin annon aikana ja yksi tunti annon päättymisen jälkeen

ainakin ensimmäisellä infuusiokerralla. Jos potilas saa reaktion, infuusio on lopetettava ja

asianmukaista hoitoa on annettava. Estolääkitystä ennen jokaista infuusiota ei tarvita. Jos potilaalla ei

ole ilmennyt infuusioon liittyvää haittavaikutusta, infuusion jälkeinen tarkkailuaika voidaan lyhentää

15 minuuttiin.

Ks. kohdasta 6.6 ohjeet lääkevalmisteen laimentamisesta ennen lääkkeen antoa.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jäljitettävyys

Biologisten lääkevalmisteiden jäljitettävyyden parantamiseksi on annetun valmisteen nimi ja

eränumero dokumentoitava selkeästi.

HIV:n tarttuminen

Tehokkaan retroviruslääkityksen on osoitettu olennaisesti vähentävän sukupuoliteitse tapahtuvan

tartunnan riskiä. Silti tartunnan riskiä ei voida täysin sulkea pois. Kansallisten suositusten mukaisista

varotoimista on huolehdittava tartuntojen ehkäisemiseksi.

Elpyvän immuniteetin tulehdusoireyhtymä (IRIS)

Niille HIV-potilaille, joilla on vaikea immuunipuutos retroviruslääkkeiden yhdistelmällä annettavaa

hoitoa (cART) aloitettaessa, voi kehittyä tulehduksellinen reaktio oireita aiheuttamattomille tai

residuaalisille opportunistisille taudinaiheuttajille, ja se voi aiheuttaa vakavia kliinisiä sairauksia tai

pahentaa oireita. Yleensä tällaisia reaktioita on havaittu ensimmäisinä viikkoina tai kuukausina cART-

hoidon aloittamisen jälkeen. Tärkeitä esimerkkejä ovat sytomegaloviruksen aiheuttama

verkkokalvotulehdus, yleistyneet ja/tai paikalliset mykobakteeri-infektiot ja pneumocystis jirovecii -

bakteerin aiheuttama keuhkokuume. Kaikki tulehdukseen viittaavat oireet on arvioitava ja niiden hoito

on aloitettava tarvittaessa. Faasin 2b ja 3 kliinisissä tutkimuksissa IRIS raportoitiin kahdella

tutkittavalla 153:sta ibalitsumabihoitoa saaneesta tutkitusta (ks. kohta 4.8).

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

Ibalitsumabi sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) jokaisessa 2 000 mg:n latausannoksessa tai

800 mg:n ylläpitoannoksessa eli sen voidaan sanoa olevan natriumiton.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. Ibalitsumabin vaikutusmekanismin ja sen kohdevälitteisen

jakautumisen perusteella ibalitsumabilla ei odoteta olevan yhteisvaikutuksia muiden lääkevalmisteiden

kanssa.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi

Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on suositeltavaa käyttää tehokasta ehkäisyä hoidon aikana.

Raskaus

Ei ole olemassa tietoja ibalitsumabin käytöstä raskaana oleville naisille.

Ei ole tehty riittäviä eläinkokeita lisääntymistoksisuuden selvittämiseksi (ks. kohta 5.3).

Ihmisen immunoglobuliinin (IgG) tiedetään läpäisevän istukan. Ibalitsumabin käyttöä ei suositella

raskauden aikana.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö ibalitsumabi/metaboliitit ihmisen rintamaitoon. Ihmisen IgG:n tiedetään erittyvän

rintamaitoon synnytyksen jälkeisten ensimmäisten päivien aikana. Pian sen jälkeen pitoisuudet

pienenevät pieniksi. Tämän seurauksena rintaruokittuun imeväiseen kohdistuvia riskejä tämän lyhyen

jakson aikana ei voida poissulkea eikä ibalitsumabia pidä käyttää rintaruokinnan aikana.

On suositeltavaa, etteivät HIV-tartunnan saaneet äidit missään olosuhteissa imetä lapsiaan, jotta

vältettäisiin HIV:n tarttuminen lapseen.

Hedelmällisyys

Ei ole olemassa tietoja ibalitsumabin vaikutuksista ihmisten hedelmällisyyteen.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneenkäyttökykyyn

Ibalitsumabilla on vähäinen vaikutus ajokykyyn ja kykyyn käyttää koneita Heitehuimausta,

pahoinvointia, uupumusta ja päänsärkyä on raportoitu ibalitsumabihoidon aikana (ks. kohta 4.8).

Mikäli potilaalle ilmaantuu tällaisia oireita, häntä on neuvottava olemaan varovainen autonajossa tai

koneidenkäytössä, kunnes oireet häviävät.

4.8

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Yleisimmin raportoituja haittavaikutuksia olivat ihottuma (9,2 %), ripuli (3,9 %), heitehuimaus

(3,9 %), päänsärky (3,9 %), pahoinvointi (3,9 %), uupumus (2,0 %) ja oksentelu (2,0 %).

Taulukko haittavaikutuksista

Taulukko 1 on taulukkomuotoinen luettelo haittavaikutuksista. Haittavaikutusten esiintyvyys

määritellään seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥

1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000) ja tuntematon

(koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin). Haittavaikutukset on esitetty kussakin

esiintyvyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Taulukko 1. Ibalitsumabiin liittyvät haittavaikutukset taulukkomuotoisena yhteenvetona

Elinluokka

Haittavaikutus

esiintyvyys*

Immuunijärjestelmä

yliherkkyys, elpyvän immuniteetin

tulehdusoireyhtymä (ks. jäljempänä ja kohta 4.4)

Melko

harvinainen

Hermosto

heitehuimaus, päänsärky, parestesia

Yleinen

vapina

Melko

harvinainen

Sydän

kammiolisälyönnit, EKG-poikkeamat

Melko

harvinainen

Verisuonisto

hypertensio, labiili hypertensio, ortostaattinen

hypotensio

Melko

harvinainen

Ruoansulatuselimistö

ripuli, pahoinvointi, oksentelu

Yleinen

suun kuivuus

Melko

harvinainen

Iho ja ihonalainen kudos

ihottuma**, dermatiitti, kuiva iho

Yleinen

näppylät, kutina, erythema nodosum

Melko

harvinainen

Yleisoireet ja antopaikassa

todettavat haitat

uupumus

Yleinen

kuumoitus

Melko

harvinainen

Vammat, myrkytykset ja

hoitokomplikaatiot

ruhjevamma

Melko

harvinainen

* Esiintyvyys laskettiin 24 viikon turvallisuustiedoista 153 tutkittavalta, jotka olivat mukana faasin 2b TMB-202-

tutkimuksessa (n = 113) ja faasin 3 TMB-301-tutkimuksessa (n = 40), sekä vähintään 48 viikon turvallisuustiedoista 27:ltä

TMB-301-tutkimuksen tutkittavalta, jotka osallistuivat TMB-311-erityislupatutkimukseen.

**Sisältää yhdistetyt termit ”ihottuma”, ”punoittava ihottuma”, ”yleistynyt ihottuma”, ”täpläinen ihottuma”, ”täpläinen ja

näppyläinen ihottuma”, ”kutiava ihottuma” ja ”näppyläinen ihottuma”.

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Ihottuma

Ihottumat olivat yleisiä. Yleensä ihottumat alkoivat varhaisessa vaiheessa (1–3 viikon kuluessa

ensimmäisestä ibalitsumabiannoksesta), ne olivat vaikeusasteeltaan lieviä tai kohtalaisia ja paranivat

1–3 viikon kuluessa ibalitsumabin annon jatkuessa. Ihottumatapauksissa on suositeltavaa seurata

potilasta ja aloittaa tarvittaessa oireenmukainen hoito (esim. kortikosteroidi- ja/tai

antihistamiinilääkitys).

Faasin 2b ja 3 tutkimuksissa 153 tutkittavasta yksi sai vaikean ihottuman (joka ei ollut vakava). Tällä

tutkittavalla oli haittavaikutuksena kahdeksan ihottumatapahtumaa, joista yksi oli täpläinen ihottuma,

yksi yleistynyt ihottuma ja kuusi täpläistä ja näppyläistä ihottumaa eri aikoina ibalitsumabihoidon

aikana. Mitään toimia ei tehty ibalitsumabin suhteen näiden tapahtumien johdosta.

Elpyvän immuniteetin tulehdusoireyhtymä (IRIS)

Kaksi tutkittavaa 153 tutkittavasta sai elpyvän immuniteetin tulehdusoireyhtymän (IRIS; ks. kohta

4.4), jonka oireina toisella oli progressiivisen multifokaalisen leukoenkefalopatian paheneminen

(vakava) ja toisella kryptokokki-ihoinfektio (vakava). Kummankin tutkittavan ibalitsumabihoito

keskeytettiin.

Yliherkkyys

Yhdellä tutkittavalla 153:sta raportoitiin yliherkkyys (allerginen reaktio) 21. päivänä (eli 7 päivää

toisen ibalitsumabi-infuusion jälkeen). Tämän johdosta ibalitsumabi keskeytettiin.

Immunogeenisuus

Kaikki faasin 2b ja 3 kliinisiin tutkimuksiin osallistuneet 153 tutkittavaa testattiin ibalitsumabin IgG-

vasta-aineiden varalta läpi tutkimuksen. Vain yhdellä tutkittavalla havaittiin ibalitsumabin vasta-

aineita. Tutkittavalla ei ollut positiiviseen immunogeenisuustulokseen liittyviä haittavaikutuksia.

Tutkittava sai ibalitsumabihoitoa vielä 1,5 vuotta ennen hoidon lopettamista vapaaehtoisesti

viruskuorman ollessa alle mittausrajan (< 50 kopiota/ml).

Poikkeavat laboratoriokoetulokset

Asteen 3 kreatiniinipitoisuuden suurenemista esiintyi usein tutkittavilla, joilla oli olemassa oleva

munuaistauti, munuaistaudin riskitekijöitä ja/tai tutkittavilla, jotka ottivat samanaikaisesti lääkkeitä,

joiden tiedetään olevan munuaistoksisia.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9

Yliannostus

Ibalitsumabin yliannokselle ei ole tiedossa vastalääkettä. Yliannostustapauksissa potilaan tilaa on

tarkkailtava haittavaikutuksiin viittaavien oireiden tai muutosten havaitsemiseksi ja annettava sopivaa

oireenmukaista hoitoa. Tarvittaessa on ryhdyttävä tavanomaisiin tukitoimenpiteisiin, kuten potilaan

elintoimintojen ja kliinisen tilan tarkkailu.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Systeemiset viruslääkkeet, muut viruslääkkeet. ATC-koodi: J05AX23

Vaikutusmekanismi

Ibalitsumabi, joka on humanisoitu tyypin 4 immunoglobuliini G:n (IgG4) monoklonaalinen vasta-aine,

on CD4:n domeenin 2 ohjaama HIV-1:n estäjä. Ibalitsumabi estää HIV-1:tä tartuttamasta CD4

soluja sitoutumalla CD4:n domeeniin 2 ja häiritsemällä kiinnityksen jälkeisiä vaiheita, jotka vaaditaan

HIV-1-viruspartikkeleiden pääsemiseksi isäntäsoluihin, ja estämällä solufuusion välityksellä

tapahtuvan virustartunnan.

Epitoopin kartoitustutkimukset osoittavat, että ibalitsumabi sitoutuu konformaatioepitooppiin, joka

sijaitsee ensisijaisesti CD4-reseptorin solunulkoisen osan domeenissa 2. Tämä epitooppi on CD4-

antigeenin pinnalla vastapäätä sitä domeenin 1 kohtaa, jonka CD4-antigeeni tarvitsee luokan II MHC-

molekyylien sitomiseen, eikä se näin ollen häiritse CD4-välitteisiä immuunitoimintoja.

Ibalitsumabi tehoaa HIV-1-ryhmän M-isolaatteihin (alatyypit A, B, C, D, E tai O). Se tehoaa myös

nykyisille hyväksytyille retroviruslääkkeille resistenttiin HIV-1:een, ja sillä on antiretroviraalinen

vaikutus R5-trooppisiin, X4-trooppisiin ja kaksoistrooppisiin HIV-1-viruksiin.

Feno- ja genotyypitystestien tulokset eivät viitanneet ristiresistenssiin ibalitsumabin ja muiden

hyväksyttyjen retroviruslääkkeiden välillä.

Resistenssi

Ibalitsumabiherkkyyden vähenemistä, jonka määritelmänä on MPI-arvon (Maximum Percent

Inhibition, maksimaalinen estoprosentti) pieneneminen, on havaittu useimmilla potilailla, joilla

virologinen hoito on epäonnistunut, ja se saattaa liittyä HIV-1-vaipan koodittavan jakson genotyypin

muutoksiin, mikä johtaa mahdollisten N-glykosylaatiopaikkojen (PNGS) menetykseen gp120-

glykoproteiinin V5-silmukassa. Ibalitsumabilla ei odoteta olevan merkittävää jäännösvaikutusta

resistanssitapauksissa. Ibalitsumabiherkkyyden vähenemistä havaittiin useimmilla potilailla, joiden

virologinen hoito epäonnistui avaintutkimuksessa viikkoon 24 mennessä.

Ibalitsumabiherkkyyden väheneminen ei muuta herkkyyttä muille hyväksytylle aineille, eikä se johda

CD4-riippumattomien virusisolaattien valikoitumiseen.

Kliininen teho ja turvallisuus

TMB-301-tutkimus

Faasin 3 TMB-301-tutkimus oli yksihaarainen monikeskustutkimus, joka tehtiin 40:llä useaa hoitoa

saaneella HIV-potilaalla, joilla oli monilääkeresistentti HIV-1. Tutkittavilta edellytettiin viruskuormaa,

joka oli yli 1 000 kopiota/ml, ja dokumentoidusti resistenssiä vähintään yhdelle retroviruslääkkeelle

kolmesta retroviruslääkeluokasta resistenssitestillä mitattuna. Tutkittavilla oli täytynyt olla

retroviruslääkehoito vähintään kuuden kuukauden ajan ja heidän hoitonsa oli epäonnistumassa tai oli

äskettäin epäonnistunut (edellisen kahdeksan viikon aikana).

Tutkimus muodostui kolmesta erillisestä jaksosta:

Kontrollijakso (päivät 0–6): Tutkittavien nykyistä epäonnistuvaa hoitoa seurattiin, tai he eivät

saaneet ollenkaan hoitoa, jos hoito oli epäonnistunut ja lopetettu seulontaa edeltävän

kahdeksan viikon aikana. Tämä oli havaintojakso, jossa määritettiin lähtötilanteen HIV-

viruskuorma.

Toiminnallisen monoterapian jakso (päivät 7–13): Kaikki tutkittavat saivat ibalitsumabia

2 000 mg:n latausannoksen 7. päivänä. Tutkittavat, joiden ART-hoito oli epäonnistumassa,

saivat edelleen epäonnistumassa olevaa hoitoa ibalitsumabin latausannoksen lisäksi. Tässä

jaksossa määritettiin ibalitsumabin virologinen aktiivisuus.

Ylläpitojakso (päivät 14–25): Hoitojakson 14. päivänä viruskuorma määritettiin ensisijaista

pääteetapahtumaa varten ja tämän jälkeen peruslääkitys optimoitiin siten, että se sisälsi

vähintään yhtä lääkettä, jolle tutkittavan virus oli herkkä. Tutkimuslääkkeen käyttö

optimoidun peruslääkityksen osana oli sallittu. Päivästä 21 alkaen annettiin ibalitsumabin

800 mg:n ylläpitoannos kahden viikon välein viikkoon 25 asti. Tässä jaksossa määritettiin

ibalitsumabin turvallisuus ja virologisen vasteen kesto, kun sitä käytettiin yhdessä optimoidun

peruslääkityksen kanssa.

Suurin osa TMB-301-tutkimuksen tutkittavista oli miehiä (85 %), valkoihoisia (55 %) ja iältään 23–65

vuotta (keski-ikä [iän keskihajonta]: 50,5 [11,0] vuotta). Lähtötilanteessa viruskuorman mediaani

[min.–maks.] oli 35 350 [304–743 000] kopiota/ml ja CD4

-T-solumäärän mediaani [min.–maks.] oli

73 [0-676] solua/mm

. Tutkittavat olivat saaneet useita aiempia hoitoja: 53 % osallistuneista oli saanut

vähintään 10 retroviruslääkettä ennen tutkimukseen osallistumista; 98 % oli saanut NRTI-lääkkeitä,

98 % proteaasin estäjiä, 80 % NNRTI-lääkkeitä, 78 % integraasin estäjiä, 30 % gp41-reseptorin

fuusion estäjiä ja 20 % CCR5:n koreseptorin estäjiä.

Tehon ensisijainen päätetapahtuma oli niiden tutkittavien osuus, joiden viruskuorma pieneni

≥ 0,5 log

tutkimuksen alusta toiminnallisen monoterapiajakson loppuun mennessä, verrattuna niiden

tutkittavien osuuteen, joiden viruskuorma pieneni ≥ 0,5 log

tutkimuksen alusta kontrollijakson

loppuun mennessä. Nämä jaksot on määritelty edellä. Ensisijaisen päätetapahtuman analyysin tulokset

on esitetty alla olevassa taulukossa 2.

Taulukko 2. Niiden tutkittavien osuus, joiden viruskuorma oli pienentynyt ≥ 0,5 log

10

kontrollijakson ja toiminnallisen monoterapiajakson lopussa

Niiden tutkittavien osuus, joiden

viruskuorma pienentyi ≥ 0,5 log

10

N = 40

95 %:n

luottamusväli*

Kontrollijakson loppu

1/40 (3%)

0,06 %, 13 %

Toiminnallisen

monoterapiajakson loppu

33/40 (83%)**

67 %, 93 %

*tarkka 95 %:n luottamusväli

** p < 0,0001 perustuen McNemarin testiin, jossa verrattiin niiden tutkittavien osuutta, joiden viruskuorma oli pienentynyt

≥ 0,5 log

kontrollijakson ja toiminnallisen monoterapiajakson lopussa.

Viruskuorma oli pienentynyt ≥ 1 log

55 prosentilla tutkituista ja ≥ 2 log

48 prosentilla tutkituista

viikolla 25. CD4

-T-solujen määrä oli suurentunut keskimääräisesti 62 solua/mm

lähtötilanteesta

viikkoon 25 mennessä (hoitoaikeen mukainen (ITT) analyysi). Viikon 25 tulokset on esitetty

taulukossa 3. Tutkittavat, joiden CD4-solumäärä lähtötilanteessa oli < 50 solua/mm

, saavuttivat

epätodennäköisemmin HIV-1 RNA -pitoisuuden < 200 kopiota/ml (tai < 50 kopiota/ml) kuin

tutkittavat, joiden CD4-solumäärä oli > 50 solua/mm

Taulukko 3. Virologinen vaste viikolla 25 lähtötilanteen CD4-solumäärän, integraasin estäjien

resistenssin ja kokonaisherkkyyspistemäärän (Overall Susceptibility Score, OSS)

*

mukaisesti TMB-301-tutkimuksessa

Niiden tutkittavien

lukumäärä, joilla HIV-

1 RNA -pitoisuus

< 50 kopiota/ml (n/N)

Niiden tutkittavien

lukumäärä, joilla HIV-

1 RNA -pitoisuus

< 200 kopiota/ml (n/N)

Virologinen vaste

17/40 (43%)

20/40 (50%)

CD4-solumäärät (solua/mm

< 50

50–200

> 200

3/17 (18%)

6/10 (60%)

8/13 (62%)

4/17 (24%)

7/10 (70%)

9/13 (69%)

HIV-RNA (kopiota/ml)

< 100 000

≥ 100 000

16/33 (48%)

1/7 (14%)

19/33 (58%)

1/7 (14%)

Resistenssi

Resistenssi integraasin estäjille

Ei resistenssiä integraasin

estäjille

11/27 (41%)

6/13 (46%)

12/27 (44%)

8/13 (62%)

1/5 (20%)

5/12 (42%)

9/18 (50%)

1/3 (33%)

1/2 (50%)

1/5 (20%)

6/12 (50%)

11/18 (61%)

1/3 (33%)

1/2 (50%)

* OSS-pistemäärä osoittaa täysin vaikuttavien lääkkeiden lukumäärän tutkittavien optimoidussa peruslääkityksessä

(Optimized Background Regimen, OBR) sekä nykyisten että saatavilla olevien aiempien resistenssitestien tulosten

perusteella. Lääkeherkkyys tuli osoittaa sekä geno- että fenotyypitystestillä, kun testaus kummallakin menetelmällä oli

teknisesti mahdollista. Esimerkki: OSS-pistemäärä 2 tarkoittaisi, että testattu HIV-1-isolaatti oli täysin herkkä kahdelle

optimoidun peruslääkityksen lääkkeelle.

TNX-355.03-tutkimus

TNX-355.03-tutkimus oli satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu, kolmehaarainen

turvallisuutta ja tehoa koskeva moniannos- ja monikeskustutkimus. Siinä oli mukana 82 tutkittavaa,

joilla oli HIV-1 ja joilla tehokas yhdistelmähoito (HAART) oli epäonnistumassa tai epäonnistunut.

Kaikki tutkittavat saivat optimoidun peruslääkityksen sekä yhden seuraavista hoidoista: vaihdellen

15 mg/kg ibalitsumabia ja lumelääkettä infuusiona laskimoon (i.v.) viikoittain ensimmäiset yhdeksän

annosta (viikon 8 käynnille asti), sitten 15 mg/kg ibalitsumabia infuusiona laskimoon kahden viikon

välein (haara A); 10 mg/kg ibalitsumabia infuusiona laskimoon viikoittain ensimmäiset yhdeksän

annosta (viikon 8 käynnille asti), sitten 10 mg/kg ibalitsumabia infuusiona laskimoon kahden viikon

välein (haara B); lumelääkettä infuusiona laskimoon viikoittain ensimmäiset yhdeksän annosta (viikon

8 käynnille asti), sitten lumelääkettä infuusiona laskimoon kahden viikon välein (lumehaara). Kaikkien

kolmen hoitohaaran potilaat saivat myös optimoidun peruslääkityksen. Viikolla 16 niillä lumehaaran

potilailla, joiden virologinen hoito epäonnistui, oli mahdollisuus saada 15 mg/kg ibalitsumabia

avoimesti kahden viikon välein ja/tai vaihtaa uuteen optimoituun peruslääkitykseen. Niillä haaran A ja

B potilailla, joiden virologinen hoito epäonnistui, oli mahdollisuus vaihtaa uuteen optimoituun

peruslääkitykseen.

Viikolla 2 viruskuorman keskimääräinen vähenemä oli 0,87 log

kopiota/ml haarassa A, 1,15 log

kopiota/ml haarassa B ja 0,38 log

kopiota/ml lumehaarassa (p = 0,003 vs. haara A, p < 0,001 vs.

haara B).

Viikkoon 16 mennessä eli ennen hoidon mahdollista vaihtamista lumehaaran potilailla

ibalitsumabiannokseen 15 mg/kg kahden viikon välein ja/tai ennen optimoidun peruslääkityksen

muutosta kaikilla potilailla, viruskuorman keskimääräinen vähenemä oli 1,07 log

kopiota/ml

haarassa A, 1,33 log

kopiota/ml haarassa B ja 0,26 log

kopiota/ml lumehaarassa (p = 0,002 vs.

haara A, p < 0,001 vs. haara B).

Pediatriset potilaat

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset Trogarzo-

valmisteen käytöstä HIV-1-tartunnan hoidossa kaikissa pediatrisissa potilasryhmissä (ks. kohdasta 4.2

ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

5.2

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Suositellun annostuksen (yksi 2 000 mg:n latausannos ja sen jälkeen 800 mg:n ylläpitoannos kahden

viikon välein) jälkeen ibalitsumabipitoisuudet saavuttivat vakaan tilan tason ensimmäisen 800 mg:n

ylläpitoannoksen jälkeen ja keskimääräiset matalimmat pitoisuudet olivat yli 30 µg/ml läpi koko

annostusvälin. Mediaaniaika huippupitoisuuden saavuttamiseen seerumissa (T

) oli 2 000 mg:n

annoksella 1 tunti ja 800 mg:n annoksella 10 minuuttia. Ibalitsumabi annetaan infuusiona laskimoon.

Biologinen hyötyosuus on 100 % määritelmän mukaan.

Jakautuminen

Ibalitsumabin jakautumistilavuus on noin 4,8 l, joka on verrannollinen vaskulaaritilan kanssa, tehdyn

populaatiofarmakokineettisen analyysin perusteella.

Biotransformaatio

Erityisiä metaboliatutkimuksia ei tehty, koska ibalitsumabi on proteiini. Ibalitsumabin odotetaan

hajoavan pieniksi peptideiksi ja yksittäisiksi aminohapoiksi.

Eliminaatio

Ibalitsumabin kerta-annosten 10 ja 25 mg/kg annon jälkeen puhdistuma on 0,5–0,36 ml/h/kg ja

eliminaation puoliintumisajat vastaavasti 37,8 ja 64,1 tuntia. Eliminaatio on epälineaarista ja

pitoisuudesta riippuvaista.

Lineaarisuus/ei-lineaarisuus

Yksinään annetun ibalitsumabin farmakokinetiikka on ei-lineaarista annoksella 0,3–25 mg/kg.

Kliinisesti merkittävällä annosalueella 800–2 000 mg annetun ibalitsumabin annon jälkeen

enimmäispitoisuus seerumissa (Cmax) suureni annosriippuvaisesti, kun taas pitoisuus-aikakuvaajan

alle jäänyt pinta-ala (AUC) suureni enemmän kuin annosriippuvaisesti. Tällaiset puhdistuman ei-

lineaariset vaikutukset ovat yleisiä monoklonaalisille vasta-aineille, jotka kohdistuvat solun pinnan

molekyyleihin, kuten CD4. Tällainen käyttäytyminen on tyypillistä saturoituvalle (kapasiteetiltaan

rajalliselle) eliminaatiokinetiikalle.

Erityispotilasryhmät

Ibalitsumabin farmakokinetiikasta tehtiin populaatiofarmakokineettinen analyysi valikoitujen

kovariaattien (ikä, kehon paino, sukupuoli, lähtötilanteen CD4

-solumäärä) mahdollisten vaikutusten

tutkimiseksi. Tulokset viittaavat siihen, että ibalitsumabipitoisuus pienenee kehon painon suuretessa.

Painoalue oli hyvin kapea populaatiofarmakokineettisessä mallissa eikä kehon painon vaikutusta voida

arvioida tarkkaan. On kuitenkin epätodennäköistä, että painolla olisi vaikutusta virologiseen

vasteeseen eikä painovaikutus edellytä annoksen muuttamista.

Munuaisten vajaatoiminta

Munuaisten vajaatoiminnan vaikutuksia ibalitsumabin farmakokinetiikkaan ei ole tutkittu

muodollisissa tutkimuksissa. Munuaisten vajaatoiminnalla ei odoteta olevan vaikutusta ibalitsumabin

farmakokinetiikkaan.

Maksan vajaatoiminta

Maksan vajaatoiminnan vaikutuksia ibalitsumabin farmakokinetiikkaan ei ole tutkittu muodollisissa

tutkimuksissa. Maksan vajaatoiminnalla ei odoteta olevan vaikutusta ibalitsumabin

farmakokinetiikkaan.

Pediatriset potilaat

Ibalitsumabin farmakokinetiikkaa ei ole arvioitu pediatrisilla potilailla.

Iäkkäät potilaat

Ibalitsumabin farmakokinetiikasta geriatrisilla potilailla (

65-vuotiaailla) on vain vähän tietoa (n = 5).

Tulokset ovat samankaltaisia aikuisväestön kanssa (

18–65-vuotiaat). Lopullisia johtopäätöksiä ei

voida kuitenkaan tehdä.

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

In vitro- ja in vivo -turvallisuusarviointeja koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät

viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Lisääntymis- ja kehitystoksisuus

Makakiapinoilla tehtiin pre- ja postnataalista kehitystä koskeva tutkimus. Ibalitsumabia annettiin

tiineinä oleville naaraille 110 mg/kg viikkoannoksella 20.–22. tiineyspäivästä synnytykseen asti (noin

22 annosta/eläin). Tämä annos annettiin, koska se on vähintään 10-kertainen arvioituun vapaaseen

kliiniseen AUC- ja Cmax-arvoon nähden kahden viikon välein annetulla 800 mg:n annoksella. Tiineet

apinat ja heidän jälkeläisensä sietivät ibalitsumabia yleensä hyvin synnytyksen jälkeen 180 ± 2 päivän

ajan arvioituna. Ibalitsumabiin liittyviä haittavaikutuksia (emolle, sikiölle tai vastasyntyneelle) ei

Lue koko asiakirja

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/428480/2019

EMEA/H/C/004961

Trogarzo (ibalitsumabi)

Yleistiedot Trogarzosta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa

Mitä Trogarzo on ja mihin sitä käytetään?

Trogarzo on lääke, jota käytetään aikuisilla tyypin 1 ihmisen immuunikatoviruksen (HIV-1)

aiheuttaman infektion hoitoon. Tämä virus aiheuttaa hankinnaisen immuunikato-oireyhtymän (AIDS).

Trogarzoa annetaan yhdessä muiden HIV-lääkkeiden kanssa, kun yksikään lääkkeiden vakioyhdistelmä

ei tehoa infektioon, koska virus on niille vastustuskykyinen (monilääkeresistentti HI-virus).

Trogarzon vaikuttava aine on ibalitsumabi.

Miten Trogarzoa käytetään?

Lääke on reseptivalmiste. Hoidon aloittavalla ja sitä valvovalla lääkärillä on oltava kokemusta HIV-

infektion hoitamisesta.

Trogarzoa saa infuusioliuoksena (tiputus laskimoon). Hoito aloitetaan yhdellä 2 000 mg:n infuusiolla.

Sen jälkeen jatketaan 800 mg:n infuusioilla kahden viikon välein. Jos hoito keskeytetään, se on

käynnistettävä uudelleen samalla tavalla. Potilasta on seurattava vähintään tunnin ajan ensimmäisen

infuusion antamisen jälkeen mahdollisten reaktioiden varalta. Jos potilas saa reaktion, infuusion

antaminen on lopetettava ja hänelle on annettava asianmukaista lääkinnällistä hoitoa.

Lisätietoja Trogarzon käytöstä saa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista.

Miten Trogarzo vaikuttaa?

Trograzon vaikuttava aine ibalitsumabi on monoklonaalinen vasta-aine (erääntyyppinen proteiini), joka

on kehitetty kiinnittymään CD4-reseptoriin (kohde) T-nimisten immuunisolujen pinnalla. HIV-viruksen

pääasiallisena kohteena ovat juuri T-solut, joita se käyttää isäntäsoluina lisääntymisessään.

Kiinnittymällä CD4-reseptoriin ibalitsumabi estää viruksen pääsyn T-soluihin lisääntymään, mikä

hidastaa infektion leviämistä.

Trogarzo ei paranna HIV-1 -infektiota tai AIDSia, mutta se voi hidastaa immuunijärjestelmän

vaurioitumista ja AIDSiin liittyvien infektioiden ja sairauksien kehittymistä.

Trogarzo (ibalitsumabi)

EMA/428480/2019

Sivu 2/2

Mitä hyötyä Trogarzosta on havaittu tutkimuksissa?

Trogarzon, otettuna muiden HI-viruslääkkeiden kanssa, on osoitettu vähentävän tehokkaasti

viruskuormaa (veren HI-viruksen pitoisuutta) potilailla, joilla on monilääkeresistentti HI-virus, kun

tavanomainen HIV-yhdistelmähoito ei ole onnistunut poistamaan veren HI-virusten määrää riittävästi.

Päätutkimuksessa, johon osallistui 40 aikuispotilasta, joilla oli monilääkeresistentti HI-virus ja joiden

HIV-hoito ei ollut tehonnut, vakiohoitoon lisättyä Trogarzoa saaneista 43 prosentilla veren HI-

viruspitoisuus oli alle havaittavan tason (alle 50 kopiota/ml) 25 viikon jälkeen.

Samanlaisia tuloksia saatiin toisessa 113 aikuispotilaalla tehdyssä päätutkimuksessa, jossa

vakiohoitoon lisätyn Trogarzon ylläpitoannosten saaneista 44 prosentilla HI-viruspitoisuus oli alle

havaittavan tason 25 viikon jälkeen.

Mitä riskejä Trogarzoon liittyy?

Trogarzon yleisimmät haittavaikutukset (joita saattaa aiheutua enintään yhdelle kymmenestä

potilaasta) ovat ihottuma, ripuli, huimaus, päänsärky, pahoinvointi, oksentelu ja väsymys.

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Trogarzon ilmoitetuista haittavaikutuksista ja rajoituksista.

Miksi Trogarzo on hyväksytty EU:ssa?

Potilailla, joilla on monilääkeresistentti HIV, hoitovaihtoehdot ovat rajalliset, ja potilaat tässä ryhmässä

tarvitsevat erilaisia lääkkeitä. Vaikka esitetyt tutkimukset olivat pieniä eikä niihin sisältynyt suoraa

vertailua muihin lääkkeisiin, tulokset osoittavat, että lisäämällä Trogarzoa potilaiden muihin lääkkeisiin

virus olisi hallittavissa. Yleisesti ottaen Trogarzon turvallisuusprofiilin katsottiin olevan hyväksyttävä.

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Trogarzosta saatava hyöty on sen riskejä suurempi ja että sille

voidaan myöntää myyntilupa EU:ssa.

Miten voidaan varmistaa Trogarzon turvallinen ja tehokas käyttö?

Trogarzoa markkinoiva yhtiö tekee tutkimuksen, jonka tarkoituksena on vahvistaa

monilääkeresistentistä HIV-infektiosta kärsivien potilaiden Trogarzo-hoidosta saatavat edut.

Suositukset ja varotoimet, joita terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden on syytä noudattaa,

jotta Trogarzon käyttö olisi turvallista ja tehokasta, sisältyvät valmisteyhteenvetoon ja

pakkausselosteeseen.

Kuten kaikkien lääkkeiden, myös Trogarzon käyttöä koskevia tietoja seurataan jatkuvasti. Trogarzosta

ilmoitetut haittavaikutukset arvioidaan huolellisesti ja kaikki tarvittavat toimet suoritetaan potilaiden

suojelemiseksi.

Muita tietoja Trogarzosta

Lisää tietoa Trogarzosta saa viraston verkkosivustolta

osoitteessa ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/trogarzoema.europa.eu/medicines/human/EPAR/tr

ogarzo.

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot