TREXAN 10 mg tabletti

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

28-01-2019

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

28-01-2019

Aktiivinen ainesosa:
Methotrexatum dinatricum
Saatavilla:
Orion Corporation
ATC-koodi:
L04AX03
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Methotrexatum dinatricum
Annos:
10 mg
Lääkemuoto:
tabletti
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
metotreksaatti
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
33578
Valtuutus päivämäärä:
2016-08-15

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Trexan 2,5 mg ja 10 mg tabletit

metotreksaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan

puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

Mitä Trexan on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Trexan-tabletteja

Miten Trexan-tabletteja otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Trexan-tablettien säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Trexan on ja mihin sitä käytetään

Trexan-tablettien vaikuttava aine metotreksaatti on aine, jolla on seuraavia ominaisuuksia:

se häiritsee tiettyjen nopeasti lisääntyvien solujen kasvua elimistössä ja hidastaa siten

syöpäkasvainten kasvua

se vähentää immuunijärjestelmän (elimistön oman puolustusmekanismin) toimintaa

sillä on tulehdusta ehkäisevä tai lievittävä vaikutus.

Metotreksaattia käytetään seuraavien sairauksien hoitoon:

aktiivinen nivelreuma aikuisilla

vaikea, itsepintainen ja vammauttava psoriaasi, johon muut hoitomuodot, kuten valohoito, PUVA-

hoito ja retinoidit eivät tehoa riittävän hyvin

vaikea nivelpsoriaasi aikuisilla

ylläpitohoito akuutissa lymfoblastileukemiassa.

Lääkäri kertoo, mitä hyötyä Trexan-hoidosta voi olla sinulle.

Metotreksaattia, jota Trexan sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai

muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Trexan-tabletteja

Älä ota Trexan-tabletteja:

jos olet allerginen metotreksaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

jos olet raskaana tai imetät (ks. kohta Raskaus, imetys ja hedelmällisyys)

jos sinulla on vaikea maksa- tai munuaissairaus (lääkäri määrittää sairautesi vaikeusasteen)

jos sinulla on tai on ollut luuydinsairaus tai vakava veritauti

jos sinulla on vaikea akuutti tai krooninen infektio tai immuunipuutosoireyhtymä

jos sinulla on suussa limakalvotulehdus tai haavaumia

jos sinulla on mahalaukussa tai suolistossa haavaumia

jos sairastat alkoholismia

jos olet saanut äskettäin eläviä taudinaiheuttajia sisältävän rokotteen tai saat sellaisen piakkoin.

Varoitukset ja varotoimet

Tärkeä varoitus Trexan-valmisteen (metotreksaatti) annoksesta

Ota Trexan-valmistetta vain kerran viikossa psoriaasin, nivelpsoriaasin tai nivelreuman hoitoon.

Viikkoannos voidaan jakaa kolmeen annokseen, jotka otetaan 24 tunnin kuluessa (12 tunnin välein).

Liian suuri annos Trexan-valmistetta (metotreksaatti) voi johtaa kuolemaan.

Lue tämän pakkausselosteen kohta 3 hyvin huolellisesti.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen

ennen kuin otat tätä lääkettä.

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Trexan-tabletteja

jos sinulla on joskus aiemmin ollut maksa- tai munuaissairaus

jos sinulla on jokin ei aktiivinen krooninen infektio (esim. tuberkuloosi, hepatiitti B tai C, vyöruusu

[herpes zoster]), koska se saattaa pahentua

jos yleinen terveydentilasi on huono

jos sinulla on ongelmia keuhkojen toiminnassa

jos sinulla on epänormaalia nesteen kertymistä vatsaan (askites) tai keuhkojen ympärille

(pleuraeffuusio)

jos sinulla on insuliinihoitoinen diabetes

jos elimistösi on kuivunut tai jos sinulla on jokin elimistöä kuivattava sairaus (oksentelu, ripuli,

ummetus, suun limakalvotulehdus).

Akuutista verenvuodosta keuhkoista on raportoitu metotreksaattia käytettäessä niillä potilailla, joilla on

taustalla reumatologinen sairaus. Jos sinulla on oireina veren sylkemistä tai yskimistä, ota yhteyttä

lääkäriisi välittömästi.

Trexan-hoito voi aiheuttaa haittavaikutuksena ripulia, jolloin hoito on keskeytettävä. Jos sinulla ilmenee

ripulia, ota yhteyttä lääkäriin.

Metotreksaatti vaikuttaa ohimenevästi siemennesteen ja munasolujen tuotantoon. Metotreksaatti voi

aiheuttaa keskenmenon tai vaikeita synnynnäisiä vikoja. Jos sinulle on määrä antaa metotreksaattia,

sinun ja kumppanisi on vältettävä raskaaksi tulemista, kun saat metotreksaattia ja vähintään kuusi

kuukautta hoidon jälkeen. Ks. myös kohta Raskaus, imetys ja hedelmällisyys.

Sädehoito Trexan-hoidon aikana voi suurentaa pehmytkudos- tai luukuolion riskiä. Mahdolliset

sädehoidon jälkeiset iho-oireet (säteilyihottuma) tai auringonpolttamat voivat uusiutua

metotreksaattihoidon jälkeen (recall-ilmiö). Altistuminen ultraviolettisäteilylle metotreksaattihoidon

aikana voi pahentaa psoriaasi-ihottumaa.

Imusolmukkeet voivat suurentua (lymfooma) pieniannoksisen metotreksaattihoidon aikana. Jos näin

käy, hoito on lopetettava.

Metotreksaattihoitoa saavilla syöpäpotilailla on ilmoitettu tiettyjä aivosairauksia

(enkefalopatia/leukoenkefalopatia). Näitä haittavaikutuksia voi mahdollisesti ilmetä muidenkin

sairauksien hoidon yhteydessä.

Ennen hoidon aloittamista

Lääkäri voi teettää verikokeita ennen hoidon aloitusta sekä selvittää munuaistesi ja maksasi toiminnan.

Sinulta voidaan ottaa myös keuhkokuva. Hoidon aikana ja sen jälkeen voidaan tehdä lisätutkimuksia.

Käy sinulle määrätyissä verikokeissa.

Suositellut seurantatutkimukset ja varotoimenpiteet

Vakavia haittavaikutuksia voi ilmetä, vaikka hoidossa käytetty metotreksaattiannos olisi pieni. Jotta

mahdolliset haittavaikutukset tunnistettaisiin nopeasti, sinun on käytävä lääkärin määräämissä veri- ja

virtsakokeissa.

Lapset ja nuoret sekä iäkkäät potilaat

Lääkärin on seurattava lapsia, nuoria ja iäkkäitä potilaita erityisen tarkoin Trexan-hoidon aikana, jotta

mahdolliset haittavaikutuksen havaitaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Valmisteen käyttöä alle

3-vuotiaille lapsille ei suositella, koska käytöstä tälle potilasryhmälle ei ole riittävästi kokemusta.

Muut lääkevalmisteet ja Trexan

Muut samanaikaisesti käytetyt lääkkeet voivat vaikuttaa Trexan-tablettien tehoon ja turvallisuuteen.

Trexan voi myös vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä. Kerro lääkärille, että käytät Trexan-tabletteja, jos sinulle tämän hoidon

jatkuessa määrätään muita lääkkeitä. On erityisen tärkeää, että kerrot lääkärille seuraavien lääkkeiden

otosta:

antibiootit (tiettyjen infektioiden estoon/hoitoon), kuten penisilliinit, sulfonamidit, siprofloksasiini,

kefalotiini, trimetopriimi/sulfametoksatsoli, tetrasykliini ja kloramfenikoli

muut nivelreuman hoidossa käytettävät lääkkeet, kuten leflunomidi, sulfasalatsiini ja atsatiopriini

tietyt kivun ja/tai tulehduksen hoitoon käytettävät lääkkeet, joita nimitetään tulehduskipulääkkeiksi

(esim. ibuprofeeni, diklofenaakki, salisylaatit, kuten asetyylisalisyylihappo, ja pyratsolit, kuten

metamitsoli)

pyrimetamiini (malarian estoon ja hoitoon)

syöpälääkkeet (esim. merkaptopuriini, 5-fluorourasiili, doksorubisiini ja prokarbatsiini)

epilepsialääkkeet (epilepsiakohtausten estoon)

omepratsoli tai pantopratsoli (mahahapon eritystä vähentäviä lääkkeitä)

diureetit (nesteenpoistolääkkeitä)

verensokeripitoisuutta pienentävät lääkkeet, kuten metformiini

kolestyramiini (sappihappoa sitova lääke, jota voidaan käyttää esim. kolesterolipitoisuuden

pienentämiseen)

siklosporiini (immuunivastetta vaimentava tai estävä lääke)

retinoidit (psoriaasin ja muiden ihosairauksien hoitoon käytettäviä lääkkeitä)

suun kautta otettavat ehkäisyvalmisteet

barbituraatit (unilääkkeet)

rauhoitteet (sedatiivit)

typpioksidi (nukutukseen)

probenesidi (kihtilääke)

teofylliini (hengitystiesairauksien hoitoon käytettävä lääke)

foolihappoa sisältävät vitamiini- tai muut valmisteet

eläviä taudinaiheuttajia sisältävät rokotteet.

Trexan ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Vältä alkoholin käyttöä sekä kahvin, kofeiinia sisältävien virvoitusjuomien ja mustan teen runsasta

käyttöä Trexan-hoidon aikana.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Älä käytä Trexan-tabletteja, jos olet raskaana, paitsi jos lääkäri on määrännyt niitä syövän hoitoon.

Metotreksaatti voi aiheuttaa synnynnäisiä vikoja, sikiön vahingoittumisen ja keskenmenon. Se on

yhteydessä kallon, kasvojen, sydämen ja verisuonten, aivojen sekä raajojen epämuodostumiin. Siksi on

tärkeää, ettei sitä käytetä raskaana olevien tai raskautta harkitsevien potilaiden hoitoon, ellei sitä käytetä

syöpätautien hoitoon.

Jos potilas on nainen, joka voi tulla raskaaksi, raskauden mahdollisuus on suljettava pois ennen hoidon

aloittamista asianmukaisin menetelmin, kuten raskaustestin avulla, muissa kuin syöpätautien

käyttöaiheissa.

Älä käytä Trexan-valmistetta, jos yrität tulla raskaaksi. Metotreksaattihoitoa saavan potilaan on

vältettävä raskaaksi tulemista hoidon aikana ja vielä kuuden kuukauden ajan hoidon päättymisen

jälkeen. Siksi sinun on varmistettava, että käytät tehokasta ehkäisyä koko tämän jakson ajan (katso

myös kohta Varoitukset ja varotoimet).

Jos tulet raskaaksi hoidon aikana tai epäilet olevasi raskaana, käänny lääkärin puoleen mahdollisimman

pian. Jos tulet raskaaksi hoidon aikana, lääkärin on kerrottava hoitoon liittyvistä lapseen kohdistuvien

haitallisten vaikutusten riskeistä.

Jos haluat tulla raskaaksi, puhu siitä lääkärisi kanssa, joka voi ohjata sinut erikoislääkärille ennen hoidon

suunniteltua aloittamisajankohtaa.

Imetys

Älä imetä hoidon aikana, sillä metotreksaatti kulkeutuu rintamaitoon. Jos metotreksaattihoito on

hoitavan lääkärin arvion mukaan välttämätöntä, imetys täytyy lopettaa.

Miesten hedelmällisyys

Saatavilla oleva näyttö ei viittaa suurentuneeseen epämuodostumien tai keskenmenon riskiin, jos isä

ottaa metotreksaattia alle 30 mg/viikko. Riskiä ei voida kuitenkaan täysin poissulkea eikä tietoja ole

suuremmista metotreksaattiannoksista. Metotreksaatilla voi olla genotoksinen vaikutus. Se tarkoittaa

sitä, että lääke voi aiheuttaa geenimutaatioita. Metotreksaatti voi vaikuttaa sperman tuotantoon, mihin

liittyy synnynnäisten vikojen mahdollisuus.

Miesten pitää välttää lapsen siittämistä tai siemennesteen luovuttamista metotreksaattihoidon aikana ja

vähintään 6 kuukauden ajan hoidon lopettamisen jälkeen. Koska metotreksaattihoito yleisesti

syöpähoidoissa käytetyillä suuremmilla annoksilla voi aiheuttaa hedelmättömyyttä ja perinnöllisiä

muutoksia, miespotilaiden, jotka saavat metotreksaattia yli 30 mg/viikko, kannattaa harkita sperman

talteenottoa ennen hoidon alkua (katso myös kohta Varoitukset ja varotoimet).

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Trexan-hoidon aikana voi esiintyä väsymystä ja huimausta. Älä aja äläkä käytä koneita, jos näitä oireita

ilmenee.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä.

On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja

haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele

lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Trexan sisältää laktoosia

Nämä tabletit sisältävät laktoosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi,

keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3.

Miten Trexan-tabletteja otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista

ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Nivelreumaa, psoriaasia tai nivelpsoriaasia sairastavat potilaat ottavat tabletit yleensä vain

kerran viikossa, suun kautta, samana viikonpäivänä.

Älä ota tabletteja tätä useammin, ellei lääkärisi ole määrännyt niin.

Tablettien otto päivittäin voi aiheuttaa vakavia myrkytysoireita ja jopa kuoleman.

Ota tabletit vesilasillisen kera istuvassa tai seisovassa asennossa.

Annostus nivelreumaa, psoriaasia tai vaikeaa nivelpsoriaasia sairastaville

Tabletit otetaan yleensä kerran viikossa, aina samana viikonpäivänä. Annos on tavallisesti 7,5–15 mg.

Viikkoannos voidaan jakaa kolmeen annokseen, jotka otetaan 24 tunnin kuluessa (12 tunnin välein).

Annostus syövän hoidossa

Lääkäri laskee annostuksen kehosi pinta-alan mukaan. Lääkäri päättää sinulle sopivan annoksen. Kysy

halutessasi lisätietoja lääkäriltä.

Erityiset potilasryhmät

Lääkäri määrää iäkkäille potilaille ja maksan tai munuaisten vajaatoimintaa sairastaville yleensä

tavanomaista pienemmän annoksen. Ks. myös kohta 2. Älä ota Trexan-tabletteja.

Käyttö lapsille ja nuorille

Lasten ja nuorten akuutin lymfoblastileukemian ylläpitohoidossa lääkäri laskee kullekin potilaalle sopivan

annoksen potilaan kehon pinta-alan mukaan.

Trexan-tablettien turvallinen käsittely

Noudata sytotoksisten lääkkeiden turvallista käsittelyä koskevia ohjeita. Jokaisen metotreksaattia

käsittelevän on pestävä kädet ennen annoksen antamista ja sen jälkeen. Metotreksaattitabletteja

käsiteltäessä on käytettävä kertakäyttöhansikkaita. Raskaana olevien, raskautta suunnittelevien tai

imettävien naisten pitää mahdollisuuksien mukaan välttää metotreksaattitablettien käsittelyä.

Metotreksaatin joutumista iholle tai limakalvolle on vältettävä. Jos metotreksaattia joutuu iholle tai

limakalvolle, se on pestävä välittömästi ja huolellisesti pois saippualla ja vedellä.

Vanhempia, hoitajia ja potilaita on neuvottava säilyttämään metotreksaatti poissa lasten ulottuvilta ja

näkyviltä, mieluiten lukittavassa kaapissa.

Tahaton nieleminen saattaa olla hengenvaarallista lapsille.

Jos otat enemmän Trexan-tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Metotreksaatin yliannostus voi aiheuttaa vakavia myrkytysoireita ja myös kuoleman. Oireita voivat olla

lisääntynyt taipumus verenvuotoihin tai mustelmiin, epätavallinen heikkouden tunne, suun haavaumat,

pahoinvointi, oksentelu, mustat tai veriset ulosteet, verinen yskä tai kahvinporoa muistuttavat

oksennukset tai virtsan väheneminen. Ks. myös kohta 4. Mahdolliset haittavaikutukset.

Ota lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan. Jos olet käyttänyt liikaa

metotreksaattia, sinulle annetaan kalsiumfolinaattia metotreksaatin haittavaikutusten lieventämiseen.

Jos unohdat ottaa Trexan-tabletteja

Jos annoksen tavallisesta ottoajasta on kulunut vähemmän kuin kaksi vuorokautta, ota unohtunut annos

heti kun muistat sen. Jos tavallisesta ottoajasta on kulunut yli kaksi vuorokautta, kysy neuvoa lääkäriltä.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.

Jos lopetat Trexan-tablettien oton

Älä lopeta Trexan-tablettien ottoa, ellei lääkäri kehota sinua tekemään niin. Jos sinun täytyy lopettaa

Trexan-tablettien otto, lääkäri päättää, mikä tapa on sinulle paras.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai

sairaanhoitajan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutusten yleisyyteen ja vaikeusasteeseen vaikuttavat annoksen suuruus ja se, miten usein

lääkettä otetaan. Useimmiten haittavaikutukset paranevat, jos ne havaitaan alkuvaiheessa.

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos huomaat jonkin seuraavista oireista, koska ne saattavat viitata

vakavaan, mahdollisesti henkeä uhkaavaan haittavaikutukseen, joka vaatii erityishoitoa:

kuiva yskä ja/tai kivulias tai vaivalloinen hengitys tai hengenahdistus, rintakipu tai kuume

veren sylkeminen tai yskiminen*

epätavalliset verenvuodot (myös verioksennus), mustelmat tai nenäverenvuoto

pahoinvointi, oksentelu, vatsavaivat tai vaikea ripuli

haavaumat suussa

mustat tai tervamaiset ulosteet

vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa kuumetta, ihottumaa, turvotusta ja toisinaan liiallista

verenpaineen laskua

äärimmäisen voimakas allerginen reaktio, johon liittyy ihottumaa, joka ilmenee tavallisesti

suuontelon ja silmien ja muiden limakalvojen (kuten sukupuolielinten) rakkuloina tai haavaumina

(Stevens–Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi)

mikä tahansa infektion oire, kuten kuume tai yleisen terveydentilan merkittävä huononeminen, tai

kuume, johon liittyy infektion paikallisoireita, kuten kurkkukipu / nielu- tai suutulehdus tai

virtsaamisvaikeudet – mene tällöin heti lääkäriin. Metotreksaatti voi vähentää valkosolujen

määrää ja siten heikentää elimistön immuunipuolustusta. Valkosolumäärän pieneneminen

(agranulosytoosi) todetaan verikokeella.

ihon keltaisuus (keltatauti)

kipu virtsatessa tai virtsaamisvaikeus

jano ja/tai tiheä virtsaamisen tarve

näön sumeneminen tai heikkeneminen.

Alla lueteltuja haittavaikutuksia esiintyy useimmiten vain potilailla, jotka käyttävät metotreksaattia

suurina annoksina syövän hoitoon. Nämä haittavaikutukset eivät ole yhtä tavallisia eivätkä yhtä vaikeita

annoksilla, joita käytetään psoriaasin tai nivelreuman hoidossa.

Hyvin yleiset (voi esiintyä useammalla kuin 1 käyttäjällä 10:stä)

heikentynyt ruokahalu, pahoinvointi, oksentelu, ruuansulatusvaivat, mahakipu, suutulehdus (suun

ja huulten arkuus)

kohonneet maksaentsyymiarvot.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

infektiot

verisolujen muodostuksen väheneminen, mihin liittyy valko- ja/tai punasolujen ja/tai verihiutaleiden

määrän vähenemistä (leukosytopenia, anemia, trombosytopenia)

päänsärky, heitehuimaus, epätavallinen väsymys, uneliaisuus

keuhkotulehdus (keuhkokuume), kuiva yskä

ripuli

ihottuma, ihon punoitus, ihon kutina

hiustenlähtö (alopesia).

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

imusolmukkeiden (tai -kudosten) syöpä

diabetes mellitus (sokeritauti)

masennus, sekavuus

kouristuskohtaukset, kiertohuimaus

ruoansulatuskanavan haavaumat ja verenvuoto

nenäverenvuoto

tiiviin sidekudoksen liiallinen muodostuminen johonkin elimeen (fibroosi)

seerumin albumiinipitoisuuden pieneneminen*

verisuonitulehdus, johon liittyy usein ihottumaa (vaskuliitti); ihon pigmentaation lisääntyminen,

haavojen hidas paraneminen, reumakyhmyjen lisääntyminen

rakon haavaumat tai tulehdus, virtsaamishäiriö

maksan vaurioituminen

munuaisten toimintahäiriöt

nivel- tai lihaskivut, luukato eli osteoporoosi

emättimen tulehdus ja haavaumat

vilunväristykset.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta)

kuolemaan johtava koko elimistön tulehdus (sepsis), vyöruusu (herpes zoster)

verisairaus, jolle on tyypillistä hyvin suurten punasolujen esiintyminen (megaloblastianemia)

mielialan vaihtelut

heikentynyt liikuntakyky (ilmenee myös vain vartalon vasemmalla tai oikealla puolella)

vaikeat näköhäiriöt

nesteen kertyminen sydänpussiin. Se voi aiheuttaa sydäntamponaation, joka on henkeä uhkaava

tila, jossa sydän ei kykene pumppaamaan verta kunnolla siihen kohdistuvan ulkoisen paineen

takia. Sydänpussiin kertynyt neste täytyy ehkä poistaa lääketieteellisellä toimenpiteellä, jotta

sydämeen kohdistuva paine vähenee.

matala verenpaine, veritulppa

Hengityslihasten täydellinen tai vakava heikkous, hengenahdistus, kurkuntulehdus, astma

haimatulehdus, ientulehdus

maksatulehdus (akuutti hepatiitti)

ihohaitat (akne, ihon pigmenttikato, nokkosihottuma, valoyliherkkyys, eryteema multiforme,

polttava tunne ihottumaläiskissä, ihon haavaumat, verisuonen vuodosta johtuvat punaiset tai

purppuranväriset pisteet iholla), kynsien irtoaminen, kynsien osittainen tummeneminen

rasitusmurtumat

virtsantuotannon väheneminen tai puuttuminen, elektrolyyttitasapainon häiriöt

kuukautishäiriöt, impotenssi.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta)

immuunivajavuustila (hypogammaglobulinemia), infektioalttiuden lisääntyminen

lymfoproliferatiiviset sairaudet (veren valkosolujen liikakasvu)

unettomuus

aivoturvotus, puhevaikeudet (dysartria), ärtyisyys, uneliaisuus, väsymys (letargia), älyllisten

toimintojen lievät, ohimenevät ongelmat (ns. aivosumu), epätavalliset pään tuntemukset,

lihasheikkous, kihelmöinti ja pistely, makuaistin muutokset (metallinen maku)

silmää peittävän ohuen kalvon punoitus ja ärsytys (sidekalvotulehdus), näkövamma, silmän

verkkokalvon vaurio

verisuonitulehdus, johon liittyy usein ihottumaa (vaskuliitti), verioksennus

kroonisen maksatulehduksen uudelleen aktivoituminen, maksan vajaatoiminta

paksusuolen laajenema ja siihen liittyvä tulehdus/infektio

kynnenvierustulehdus sormissa, syvä karvatuppi-infektio (furunkuloosi), mustelmat, akne

proteiinia tai verta virtsassa, virtsaamiskipu, rakkotulehdus

siittiöiden niukkuus, rintojen suureneminen miehellä, emätinverenvuoto, seksuaalisen halukkuuden

väheneminen

kuume.

Seuraavia haittavaikutuksia on ilmoitettu mutta niiden esiintymistiheyttä ei tiedetä:

Kuolemaan johtava yleisinfektio veressä (sepsis), verisolujen epänormaalin pieni määrä, verenvuoto

keuhkoista*, leuan luuvaurio (joka johtuu veren valkosolujen liikakasvusta), aivosairaus, aivojen valkean

aineen epänormaali muutos (leukoenkefalopatia), keuhkorakkulatulehdus (alveoliitti), fyysinen heikkous,

myrkytysreaktioiden riskin suureneminen sädehoidon aikana. Altistuminen ultraviolettisäteilyn lähteille

(kuten auringolle) metotreksaattihoidon aikana voi pahentaa psoriaasiin liittyviä hilseileviä, punoittavia

iholäiskiä. Sädehoidon jälkeiset ihovaivat (säteilyihottuma) tai auringonpolttamat voivat uusiutua

metotreksaattihoidon aikana.

*(on raportoitu metotreksaattia käyttävillä potilailla, joilla on taustalla reumatologinen sairaus)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista

voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Trexan-tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville, säilytä mieluiten lukitussa kaapissa. Lapsen vahingossa suun kautta

nauttima lääke voi johtaa kuolemaan.

Älä käytä tätä lääkettä purkissa, läpipainopakkauksessa tai ulkopakkauksessa mainitun viimeisen

käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita. Pidä tablettipurkki tai

läpipainopakkaukset ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Noudata sytotoksisten lääkkeiden turvallista käsittelyä koskevia ohjeita. Jokaisen metotreksaattia

käsittelevän on pestävä kädet ennen annoksen antamista ja sen jälkeen. Metotreksaattitabletteja

käsiteltäessä on käytettävä kertakäyttöhanskoja. Raskaana olevien, raskautta suunnittelevien tai

imettävien naisten ei pidä käsitellä metotreksaattia.

Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä sytotoksisia lääkevalmisteita koskevien paikallisten

vaatimusten mukaisesti.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Trexan sisältää

Vaikuttava aine on metotreksaatti. Yksi tabletti sisältää 2,5 mg tai 10 mg metotreksaattia

(metotreksaattidinatriumina).

Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Trexan 2,5 mg tabletit: Keltainen, pyöreä, päällystämätön litteä tabletti, jossa on toisella puolella

jakouurre ja merkintä ORN 57; halkaisija 6 mm. Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen

helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.

Trexan 10 mg tabletit: Keltainen, kapselinmuotoinen, kupera, päällystämätön tabletti, jossa on toisella

puolella merkintä ORN 59 ja toisella puolella jakouurre; pituus 14 mm ja leveys 6 mm. Tabletin voi

jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Pakkauskoot:

Purkki, jossa on lapsiturvallinen suljin

2,5 mg: 10, 12, 24, 28, 30, 50 ja 100 tablettia.

10 mg: 10, 15, 25, 50 ja 100 tablettia.

Läpipainopakkaus

2,5 mg: 24, 50 ja 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi: 28.1.2019

Bipacksedel: Information till användaren

Trexan 2,5 och 10 mg tabletter

metotrexat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symtom som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om följande:

Vad Trexan är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Trexan

Hur du tar Trexan

Eventuella biverkningar

Hur Trexan ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Trexan är och vad det används för

Den aktiva substansen i Trexan, metotrexat, är en substans med följande egenskaper:

den stör tillväxten av vissa celler i kroppen som reproducerar sig snabbt, och därmed saktar ned

tillväxten av tumörceller

det minskar aktiviteten hos immunsystemet (kroppens eget försvarssystem)

den har anti-inflammatoriska effekter.

Trexan används för att behandla:

aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter

allvarlig svårbehandlad, handikappande psoriasis som inte svarar adekvat på andra terapiformer

såsom fototerapi, PUVA och retinoider

svår psoriasisartrit hos vuxna patienter

akut lymfatisk leukemi som underhållsbehandling.

Din läkare kommer att kunna förklara hur Trexan kan hjälpa vid ditt tillstånd.

Metotrexat som är den aktiva substansen i Trexan kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan

hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Trexan

Ta inte Trexan:

om du är allergisk (överkänslig) mot metotrexat eller något av övriga innehållsämnen i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6)

om du är gravid eller ammar (se avsnittet "Graviditet, amning och fertilitet")

om du har svår lever- eller njursjukdom (läkaren bestämmer svårighetsgraden av din sjukdom)

om du har eller har haft en benmärgssjukdom eller allvarliga blodsjukdomar

om du har allvarliga akuta eller kroniska infektioner och nedsatt immunförsvar

om du har inflammerade slemhinnor i munnen eller munsår

om du har sår i magsäcken eller tarmarna

om du lider av alkoholism

om du nyligen har vaccinerats eller inom kort ska vaccineras med levande vaccin.

Varningar och försiktighet

Viktig varning om doseringen av Trexan (metotrexat)

Ta Trexan endast en gång i veckan vid behandling av psoriasis, psoriasisartrit eller reumatoid artrit.

Veckodosen kan delas i tre doser som tas under 24 timmar (med 12 timmars intervall).

Det kan vara dödligt att ta för mycket Trexan (metotrexat). Läs avsnitt 3 i denna bipacksedel mycket

noga.

Om du har frågor, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Tala om för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Trexan:

om du har eller någon gång har haft någon lever- eller njursjukdom

om du har inaktiva, kroniska infektioner (t.ex. tuberkulos, hepatit B eller C, bältros [herpes

zoster]) eftersom dessa kan blossa upp

om du har försämrat allmäntillstånd

om du har problem med lungfunktionen

om du har onormal ansamling av vätska i buken (ascites) eller runt lungorna

(pleuralvätskeutgjutningar)

om du har diabetes mellitus som behandlas med insulin

om du är uttorkad (dehydrerad) eller lider av tillstånd som leder till uttorkning (kräkning, diarré,

förstoppning, inflammation i munnens slemhinna).

Akut blödning från lungorna hos patienter med bakomliggande reumatisk sjukdom har rapporterats med

metotrexat. Om du får symtom som blod i saliv eller blodiga upphostningar ska du omedelbart kontakta

läkare.

Diarré kan vara en möjlig biverkning av Trexan och innebär att behandlingen måste avbrytas. Tala med

läkaren om du har diarré.

Metotrexat påverkar tillfälligt spermie- och äggproduktionen. Metotrexat kan orsaka missfall och

allvarliga medfödda missbildningar. Du och din partner ska undvika att skaffa barn under tiden du får

metotrexat och i minst 6 månader efter avslutad behandling med metotrexat. Se även avsnittet

Graviditet, amning och fertilitet.

Strålbehandling under användning av Trexan kan öka risken för nekros i mjukvävnad eller ben. Om du

fått problem med huden efter strålbehandling (stråldermatit) eller fått solskador, kan dessa reaktioner

återkomma när du behandlas med metotrexat. Hudförändringar på grund av psoriasis kan förvärras

under behandling med metotrexat om du utsätts för UV-ljus.

Förstorade lymfkörtlar (lymfom) kan förekomma hos patienter som får metotrexat i låga doser. I så fall

måste behandlingen avbrytas.

Vissa sjukdomar i hjärnan (encefalopati/leukoencefalopati) har rapporterats hos cancerpatienter som

får metotrexat. Sådana biverkningar kan inte uteslutas när metotrexat används för behandling av andra

sjukdomar.

Före behandling påbörjas

Före behandlingen påbörjas kan din läkare ta blodprover och också kontrollera hur väl dina njurar och

din lever fungerar. Du kan också få genomgå lungröntgen. Ytterligare tester kan göras under och efter

behandlingen. Missa inte några tillfällen för blodprovstagning.

Rekommenderade uppföljningsundersökningar och försiktighetsåtgärder

Även när metotrexat används i låga doser kan allvarliga biverkningar förekomma. Din läkare kommer

att låta dig ta blod- och urinprov för att säkerställa att biverkningar snabbt identifieras.

Barn, ungdomar och äldre

Barn, ungdomar och äldre bör hållas under särskild noggrann medicinsk övervakning under behandling

med Trexan, för att upptäcka eventuella biverkningar så tidigt som möjligt. Användning hos barn under

3 år rekommenderas inte på grund av otillräcklig erfarenhet i denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Trexan

Annan samtidig medicinering kan påverka effekten och säkerheten för det här läkemedlet. Trexan kan

också påverka effekten och säkerheten för andra läkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Kom ihåg att tala med din läkare om din behandling med Trexan om du förskrivs annan

medicinering medan behandlingen fortfarande pågår. Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare

om du tar:

antibiotika (läkemedel för att förebygga/bekämpa vissa infektioner) såsom penicilliner,

sulfonamider, ciprofloxacin, cefalotin, trimetoprim/sulfametoxazol, tetracyklin och kloramfenikol

andra läkemedel som används för att behandla reumatoid artrit, såsom leflunomid, sulfasalazin

och azatioprin

vissa smärtstillande och/eller inflammationsdämpande läkemedel som heter icke-steroida anti-

inflammatoriska medel (t.ex. ibuprofen, diklofenak, salicylater såsom acetylsalicylsyra och

pyrazoler såsom metamizol)

pyrimetamin (för att förebygga och behandla malaria)

läkemedel mot cancer (t ex merkaptopurin, 5-fluorouracil, doxorubicin och prokarbazin)

läkemedel mot epilepsi (för att förebygga kramper)

omeprazol eller pantoprazol (läkemedel som används för att hämma produktionen av syra i

magen)

diuretika (vätskedrivande)

läkemedel för sänkning av blodsockervärdena, t.ex. metformin

kolestyramin (läkemedel som binder gallsyra och kan användas t.ex. för att sänka

kolesterolnivåer)

ciklosporin (läkemedel som dämpar eller hämmar immunförsvaret)

retinoider (för behandling av psoriasis och andra hudsjukdomar)

orala preventivmedel

barbiturater (sömnmedel)

lugnande medel

kväveoxid (används för generell anestesi)

probenecid (läkemedel för att behandla gikt)

teofyllin (läkemedel för att behandla lungsjukdomar)

vitaminpreparat eller andra produkter som innehåller folsyra

levande vaccin.

Trexan med mat, dryck och alkohol

Alkohol liksom stora mängder kaffe, koffeininnehållande läsk och svart te ska undvikas under

behandlingen med Trexan.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid, ammar, tror du är gravid eller planerar att skaffa barn, fråga din doktor eller

apotekspersonal om råd innan du tar detta läkemedel.

Graviditet

Använd inte Trexan under graviditet om inte läkaren har ordinerat det för cancerbehandling.

Metotrexat kan orsaka medfödda missbildningar, fosterskador och missfall. Det är förknippat med

missbildningar i skallen, ansiktet, hjärtat och blodkärlen, hjärnan och armar och ben. Det är därför

mycket viktigt att metotrexat inte ges till gravida kvinnor eller till kvinnor som planerar att bli gravida

om det inte används för cancerbehandling.

För andra indikationer än cancer måste en eventuell graviditet uteslutas hos fertila kvinnor, t.ex. genom

graviditetstester, före behandlingsstart.

Använd inte Trexan om du försöker bli gravid. Du måste undvika att bli gravid under behandling med

metotrexat och i minst 6 månader efter avslutad behandling. Se till att använda effektiva

preventivmetoder under hela denna tid (se även avsnittet Varningar och försiktighet).

Om du blir gravid under behandlingen eller misstänker att du kan vara gravid ska du tala med din läkare

så snart som möjligt. Om du blir gravid under behandlingen ska du erbjudas medicinsk rådgivning om

risken för skadliga effekter på barnet på grund av behandlingen.

Om du vill bli gravid ska du tala med din läkare, som kan hänvisa dig till specialistrådgivning före

planerad behandlingsstart.

Amning

Du ska inte amma under behandlingen, eftersom metotrexat passerar över i bröstmjölk. Om din läkare

bedömer att behandling med metotrexat är absolut nödvändig under amningsperioden, måste du sluta

amma.

Fertilitet hos män

Tillgängliga data tyder inte på någon ökad risk för missbildningar eller missfall om fadern tar mindre

metotrexat än 30 mg/vecka. En risk kan dock inte fullständigt uteslutas och det finns ingen information

om högre doser av metotrexat. Metotrexat kan ha genotoxiska effekter. Det betyder att läkemedlet kan

orsaka genmutationer. Metotrexat kan påverka spermieproduktionen, vilket är förknippat med risk för

medfödda missbildningar.

Du ska undvika att göra en kvinna gravid och att donera sperma under behandling med metotrexat och

i minst 6 månader efter avslutad behandling. Eftersom behandling med metotrexat kan orsaka infertilitet

och genmutationer vid högre doser som är vanliga vid cancerbehandling, bör manliga patienter som

behandlas med metotrexat i doser över 30 mg/vecka överväga spermakonservering innan behandlingen

börjar (se även avsnittet Varningar och försiktighet).

Rådgör med läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig trött och yr under behandling med Trexan. Kör inte bil och använd inte maskiner om

du känner sådana symtom.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Trexan innehåller laktos

Dessa tabletter innehåller laktos. Om din läkare har sagt att du inte tål vissa sockerarter ska du

kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

3.

Hur du tar Trexan

Ta alltid Trexan enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Patienter med reumatoid artrit, psoriasis eller psoriasisartrit ska vanligtvis ta tabletterna endast

en gång per vecka, på samma dag varje vecka.

Ta inte tabletterna oftare än vad din läkare har sagt att du ska göra.

Daglig administrering kan leda till allvarliga toxiska effekter, inklusive död

Ta tabletterna tillsammans med ett glas vatten medan du sitter eller står upp.

Dosering för reumatoid artrit, psoriasis och psoriasisartrit:

Du kommer vanligtvis ta tabletterna en gång i veckan på samma dag varje vecka. Dosen kommer

normalt att vara mellan 7,5 och 15 mg. Veckodosen kan administreras i tre uppdelade doser under

24 timmar (med 12 timmars intervall).

Dosering för behandling av tumörer

Läkaren beräknar dosen som krävs utifrån din kroppsyta. Din läkare kommer att bestämma den rätta

dosen för dig. Fråga din läkare om du vill ha mer information.

Särskilda patientgrupper

Vanligtvis reduceras dosen enligt läkarens förskrivning för äldre patienter och för patienter med nedsatt

njur- eller leverfunktion. Se även avsnitt 2. "Ta inte Trexan".

Användning hos barn och ungdomar

För barn och ungdomar med akut lymfatisk leukemi som underhållsbehandlas beräknar läkaren dosen

individuellt beroende på kroppsytan.

Säker hantering av Trexan tabletter

Korrekta förfaranden för säker hantering av cytotoxiska medel ska beaktas. Alla som hanterar

metotrexat ska tvätta händerna före och efter administrering av en dos. Engångshandskar ska

användas vid hantering av metotrexattabletter. Om möjligt, bör gravida kvinnor, kvinnor som planerar

graviditet eller ammar undvika att hantera metotrexattabletter.

Kontakt med hud eller slemhinnor måsta undvikas. Om metotrexat kommer i kontakt med hud eller

slemhinnor ska det omedelbart noggrant tvättas bort med tvål och vatten.

Föräldrar, vårdgivare och patienter ska rådas att förvara metotrexat utom räckhåll för barn, helst i ett

låst skåp.

Oavsiktligt intag kan vara dödligt för barn.

Om du har tagit för stor mängd av Trexan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t. ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken

samt rådgivning.

En överdosering med metotrexat kan leda till allvarliga toxiska reaktioner, inklusive död. Symtom på

överdosering kan vara att lättare få blåmärken eller blödning, onormal svaghet, munsår, illamående,

kräkning, svart eller blodig avföring, blodiga upphostningar eller kräkning som liknar kaffesump och

minskad urinering. Se även avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”.

Ta med läkemedelsförpackningen om du uppsöker läkare eller sjukhus. Om du har använt för mycket

metotrexat får du kalciumfolinat för att minska biverkningarna av metotrexat.

Om du har glömt att ta Trexan

Ta den glömda dosen så snart som möjligt när du kommer ihåg om det är inom två dagar. Om du har

missat en dos med fler än två dagar, ska du kontakta din läkare för rådgivning. Ta inte dubbel dos för

att kompensera för glömd dos.

Var säker på att du före semester eller resa har tillräckligt med läkemedel.

Om du slutar att ta Trexan

Sluta inte att ta Trexan såvida inte din läkare säger det till dig. Skulle du behöva sluta ta Trexan,

kommer din läkare bestämma vilket sätt som är bäst för dig.

Om du har ytterligare frågor angående användning av detta läkemedel, rådgör med läkare,

apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. I allmänhet är förekomst och allvarlighetsgrad av metotrexats biverkningar relaterade till dos samt

hur ofta tabletterna tas. De flest biverkningarna är reversibla om de upptäcks tidigt.

Tala omedelbart om för läkaren om du upptäcker några av följande symtom eftersom de kan tyda

på allvarlig, eventuellt livshotande biverkning som kräver särskild behandling:

en torr hosta och/eller smärtsam andning eller andningssvårigheter eller andnöd, bröstsmärta eller

feber

blod i saliv eller upphostningar*

ovanlig blödning (inklusive blodiga kräkningar), blåmärken eller näsblod

illamående, kräkning, obehag från buken eller svår diarré

sår i munnen

svart eller tjärfärgad avföring

allvarlig allergisk reaktion som orsakar feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall

en mycket kraftig allergisk reaktion med hudutslag, vanligen i form av blåsor eller sår i munhålan

och ögonen samt andra slemhinnor såsom t.ex. könsorganen (Stevens-Johnson syndrom)

symtom på en infektion, såsom feber eller märkbart försämrat allmäntillstånd eller feber med

lokala tecken på infektion såsom halsont/inflammation i halsen eller munnen eller

urineringssvårigheter – uppsök i så fall omedelbart läkare. Metotrexat kan minska antalet vita

blodkroppar och kan därför försämra immunförsvaret. Du kommer att få ge blodprov för att

kontrollera om du har minskat antal vita blodkroppar (agranulocytos).

gulfärgning av huden (gulsot)

smärta eller svårighet att urinera

törst och/eller täta urinträngningar

suddig eller försämrad syn.

De flesta effekter som listas nedan ses bara hos patienter som får höga doser metotrexat för att

behandla cancer. De ses inte så ofta och är inte så allvarliga vid de doser som används i behandlingen

av psoriasis eller reumatoid artrit.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

aptitlöshet, illamående, kräkningar, matsmältningsstörningar (dyspepsi), smärta i magen, stomatit

(ömhet i munnen och läpparna)

förhöjda leverenzymer.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

infektioner

reducerad blodkroppsbildning med minskat antal vita och/eller röda blodkroppar och/eller

blodplättar (leukopeni, anemi, trombocytopeni)*

huvudvärk, yrsel, onormal trötthet, dåsighet

infektion i lungorna, torr hosta

diarré

hudutslag, hudrodnad, kliande hud

alopeci.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

cancer i lymfkörtlarna (eller vävnader)

diabetes mellitus

depression, förvirring

kramper, yrsel (vertigo)

sår och blödning i mag-tarmkanalen

näsblod

bildandet av överskjutande bindväv i ett organ (fibros)

minskade nivåer av serum albumin*

inflammation i blodkärlen, ofta med hudutslag (vaskulit), ökad hudpigmentering, långsam

sårläkning, ökning av reumatiska knutor

sår och inflammation i urinblåsan, störd urinering

leverskada

njurfunktionsnedsättning

smärta i leder eller muskler, en typ av bensjukdom med minskad bentäthet (osteoporos)

inflammation och sårbildning i slidan

köldfrossa.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

inflammation i hela kroppen som kan vara dödlig (sepsis), herpes zoster

en blodsjukdom som kännetecknas av mycket stora röda blodkroppar (megaloblastisk anemi)

humörsvängningar

försvagad rörelseförmåga (även enbart begränsat till höger eller vänster kroppssida)

svåra synrubbningar

vätska i hjärtsäcken. Kan orsaka hjärttamponad som är ett livshotande tillstånd där hjärtat inte

kan pumpa korrekt på grund av det yttre trycket. Kan kräva läkarvård för att dränera vätska och

ta bort trycket.

lågt blodtryck, blodpropp

fullständig eller svår svaghet i andningsmuskulaturen, andnöd, inflammation i bakre delen av

halsen, astma

leverinflammation (akut hepatit)

pankreatit, tandköttsinflammation

hudreaktioner (akne, hudpigmentering, nässelutslag, ljuskänslighet, erythema multiforme,

brännande känsla i psoriasissår, hudsår, röda eller purpurfärgade prickar orsakade av blödning i

blodkärl), lossnande naglar, mörka områden på naglarna

stressfrakturer i ben

minskad eller ingen urinproduktion, elektrolytrubbningar

menstruationsrubbningar, impotens.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

immunbrist (hypogammaglobulinemi), ökad känslighet för infektioner

lymfoproliferativa störningar (onormal tillväxt av vita blodkroppar)

sömnlöshet

svullnad i hjärnan, talsvårigheter (dysartri), irritation, sömnighet, trötthet (letargi), milda

övergående intellektuella besvär (”hjärndimma”), ovanliga förnimmelser i huvudet,

muskelsvaghet, krypningar och stickningar, smakförändringar (metallsmak)

rodnad och irritation av det tunna membranet som täcker ögat (konjunktivit), nedsatt syn, skada

på näthinnan i ögonen

inflammation i blodkärl (vaskulit), blodkräkningar

återaktivering av kronisk leverinflammation, leversvikt

förstoring av tjocktarmen i samband med inflammation/infektion

infektion runt fingernaglarna, djup infektion i hårsäckarna (furunkulos), blåmärken, akne

protein eller blod i urinen, smärtsam urinering, inflammation i urinblåsan

lågt spermieantal, förstorade bröstkörtlar hos män, vaginal blödning, minskad sexualdrift

feber.

Följande biverkningar har också rapporterats, men frekvensen är okänd:

Blodförgiftning (sepsis) med dödlig utgång, onormalt lågt antal blodkroppar, blödning från lungorna*,

benskada i käken (som följd av onormal tillväxt av vita blodkroppar), hjärnsjukdom, sjukliga förändringar

i den vita substansen i hjärnan (leukoencefalopati), alveolit, fysisk svaghet, ökad risk för toxiska

reaktioner under strålbehandling. Fjällande röda fläckar på huden i samband med psoriasis kan

förvärras vid exponering för ultraviolett ljus, såsom sol, under behandling med metotrexat. Problem med

huden efter strålbehandling (stråldermatit) eller solskador kan återkomma vid intag av metotrexat.

*(har rapporterats när metotrexat använts till patienter med bakomliggande reumatisk sjukdom)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5.

Hur Trexan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn, helst i ett låst skåp. Oavsiktligt intag kan vara

dödligt för barn.

Används före utgångsdatum som anges på tablettburken, blistret och den yttre kartongen.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Detta läkemedel kräver ingen speciell förvaringstemperatur. Behåll tabletterna i burken eller i blistret i

ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Korrekt tillvägagångssätt för säker hantering av cytostatika ska beaktas. Alla som hanterar metotrexat

ska tvätta händerna före och efter administrering av en dos. Engångshandskar ska användas vid

hantering av metotrexat tabletter. Gravida kvinnor eller kvinnor som planerar graviditet eller ammar ska

inte hantera metotrexat.

Läkemedel som inte används samt avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar för cytostatika.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är metotrexat, varje tablett innehåller 2,5 mg eller 10 mg metotrexat (som

metotrexatdinatrium).

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Trexan 2,5 mg tabletter: Gul, rund, odragerad, platt tablett med brytskåra och märkta med ORN 57 på

ena sidan, diameter 6 mm. Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan enbart för

att underlätta nedsväljning.

Trexan 10 mg tabletter: Gul, kapselformad, konvex, odragerad tablett märkt med ORN 59 på ena sidan

och brytskåra på andra sidan. Längd 14 mm och bredd 6 mm. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Förpackningsstorlekar:

Burk med barnsäkerhetsstängning

2,5 mg: 10, 12, 24, 28, 30, 50 och 100 tabletter.

10 mg: 10, 15, 25, 50 och 100 tabletter.

Blisterförpackning

2,5 mg: 24, 50 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 28.1.2019

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Trexan 2,5 mg tabletit

Trexan 10 mg tabletit

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Trexan 2,5 mg tabletit

Yksi tabletti sisältää metotreksaattidinatriumia määrän, joka vastaa 2,5 mg:aa (vedetöntä) metotreksaattia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: 77,8 mg laktoosia (laktoosimonohydraattina).

Trexan 10 mg tabletit

Yksi tabletti sisältää metotreksaattidinatriumia määrän, joka vastaa 10 mg:aa (vedetöntä) metotreksaattia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: 311,2 mg laktoosia (laktoosimonohydraattina).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Tabletti.

Trexan 2,5 mg tabletit:

Keltainen, pyöreä, päällystämätön litteä tabletti, jossa on toisella puolella jakouurre ja merkintä ORN 57;

halkaisija 6 mm.

Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.

Trexan 10 mg tabletit:

Keltainen, kapselinmuotoinen, kupera, päällystämätön tabletti, jossa on toisella puolella merkintä ORN 59 ja

toisella puolella jakouurre; pituus 14 mm ja leveys 6 mm.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Reuman hoito: Aktiivinen nivelreuma aikuisilla

Psoriaasin hoito: Vaikea itsepintainen ja vammauttava psoriaasi, johon ei ole saatu riittävää vastetta

muilla hoitomuodoilla, kuten valohoidolla, PUVA-hoidolla ja retinoideilla, sekä vaikea nivelpsoriaasi

aikuisilla

Sytostaatti: Ylläpitohoito akuutissa lymfoblastileukemiassa.

4.2

Annostus ja antotapa

Tärkeä Trexan-valmisteen (metotreksaatin) annostusta koskeva varoitus:

Reumatautien, psoriaasin tai vaikean nivelpsoriaasin hoidossa Trexan-valmistetta (metotreksaatti) saa ottaa

vain kerran viikossa. Trexan-valmisteen (metotreksaatti) käyttöön liittyvät annostusvirheet voivat aiheuttaa

vakavia haittavaikutuksia, myös kuoleman. Lue tämä valmisteyhteenvedon kohta erityisen huolellisesti.

Metotreksaattia saavat määrätä vain lääkkeen ominaisuuksiin ja vaikutusmekanismiin perehtyneet lääkärit.

Potilaalle on kerrottava selkeästi, että reumatautien, psoriaasin tai vaikean nivelpsoriaasin hoidossa

metotreksaattia annetaan vain kerran viikossa. Lääkkeen määrääjän tulee merkitä lääkkeenottopäivä

lääkemääräykseen.

Metotreksaatin eliminaatio on vähentynyt potilailla, joilla on kolmas jakautumistila (askites, pleuraeffuusiot).

Näitä potilaita on seurattava erityisen huolellisesti toksisuuden varalta. Heille on käytettävä pienempää

annosta, ja joissakin tapauksissa metotreksaatin anto on lopetettava (ks. kohdat 5.2 ja 4.4).

Nivelreuma

Tavanomainen annos on 7,5–15 mg kerran viikossa. Suunniteltu viikkoannos voidaan myös ottaa kolmessa

osassa 24 tunnin aikana (12 tunnin välein). Annosta voidaan suurentaa asteittain optimaalisen hoitovasteen

aikaansaamiseksi, mutta 25 mg:n kokonaisviikkoannosta ei saa ylittää. Tämän jälkeen annosta pyritään

pienentämään pienimpään tehokkaaseen annokseen, joka saavutetaan useimmiten kuuden viikon kuluessa.

Psoriaasi

Ennen varsinaisen hoidon aloittamista potilaalle on suotavaa antaa 2,5–5 mg:n koeannos, jotta voidaan sulkea

pois odottamattomat toksiset vaikutukset. Jos tarkoituksenmukaiset laboratoriotutkimukset ovat viikon kuluttua

normaaleja, aloitetaan hoito. Tavallinen annos on 7,5–15 mg kerran viikossa. Suunniteltu viikkoannos voidaan

myös antaa kolmessa osassa 24 tunnin aikana. Tarvittaessa kokonaisviikkoannosta voidaan suurentaa

25 mg:aan asti. Tämän jälkeen annosta pyritään pienentämään pienimpään tehokkaaseen annokseen

hoitovasteen mukaan, joka saavutetaan useimmiten 4–8 viikon kuluessa.

Potilaalle on kerrottava selkeästi hoitoon liittyvistä riskeistä, ja hoitavan lääkärin pitää kiinnittää erityistä

huomiota maksatoksisuuden merkkeihin ja tarkistaa maksan toimintaa kuvaavia laboratorioarvoja ennen

metotreksaattihoidon aloittamista ja 2–4 kuukauden välein hoidon aikana. Hoidon aikana pyritään

vähentämään lääkitystä niin, että annos on mahdollisimman pieni ja annostusten välinen tauko mahdollisimman

pitkä. Metotreksaattihoidon ansiosta tavanomaiseen paikallishoitoon palaaminen voi olla mahdollista, ja tähän

on myös pyrittävä.

Sytostaatti

Annostus akuutin lymfoblastileukemian yhteydessä

Metotreksaattia käytetään pieninä annoksina akuuttia lymfoblastileukemiaa sairastavien vähintään

3-vuotiaiden lasten, nuorten ja aikuisten ylläpitohoidossa osana kompleksia hoito-ohjelmaa yhdessä muiden

sytostaattisten lääkevalmisteiden kanssa. Hoidossa on noudatettava voimassa olevia hoito-ohjelmia.

Yleisesti hyväksyttyjen kerta-annosten vaihteluväli on 20–40 mg/m

kehon pinta-alan neliömetriä kohti.

Jos metotreksaattia annetaan solunsalpaajahoitojen kanssa, mahdollinen päällekkäinen toksisuus muiden

lääkevalmisteiden aineosien kanssa on otettava huomioon.

Suuremmat annokset on annettava parenteraalisesti.

Pediatriset potilaat

Metotreksaattia on käytettävä pediatrisilla potilailla varoen. Hoidossa on noudatettava kulloinkin

voimassa olevia lasten hoito-ohjelmia. Annokset perustuvat yleensä potilaan kehon pinta-alaan, ja

ylläpitohoidossa on kyse pitkäaikaisesta hoidosta.

Valmisteen käyttöä alle 3-vuotiaille ei suositella, koska turvallisuudesta ja tehosta tässä ikäryhmässä ei ole

riittävästi tietoa (ks. kohta 4.4).

Erityiset potilasryhmät

Käyttö iäkkäille

Metotreksaattia on käytettävä erittäin varoen iäkkäille potilaille, ja annoksen pienentämistä pitää harkita, koska

maksan ja munuaisten toiminta heikkenee ja folaattivarastot pienenevät iän myötä.

Annostus munuaisten vajaatoimintaa sairastaville

Metotreksaattia on annettava varoen potilaille, joiden munuaisten toiminta on heikentynyt. Annosta säädetään

seuraavasti:

Annossuositukset

Kreatiniinipuhdistuma (ml/min)

Annos

≥ 60

100 %

30–59

50 %

< 30

Metotreksaattia ei saa käyttää

Ks. kohdat 4.3 ja 4.4.

Maksan vajaatoiminta

Metotreksaattia on annettava hyvin varoen, jos ollenkaan, merkittävää maksasairautta sairastaville tai

sairastaneille potilaille, erityisesti jos maksasairaus johtuu alkoholista. Metotreksaatin käyttö potilaille, joiden

maksan toiminta on heikentynyt merkittävästi, on vasta-aiheista (ks. kohdat 4.3 ja 4.4).

Käyttö potilaille, joilla on kolmas jakautumistila (pleuraeffuusio, askites)

Metotreksaatin puoliintumisaika voi pidentyä nelinkertaiseksi potilailla, joilla on kolmas jakautumistila. Siksi

metotreksaattiannoksen pienentäminen tai joissakin tapauksissa käytön lopettaminen voi olla tarpeen (ks.

kohdat 5.2 ja 4.4).

Erityisesti huomioitavaa

Siirryttäessä suun kautta otettavasta lääkemuodosta parenteraaliseen lääkemuotoon saattaa annoksen

pienentäminen olla tarpeen, koska metotreksaatin hyötyosuus oraalisen annon jälkeen vaihtelee.

Foolihappo- tai foliinihappolisää voidaan harkita nykyisten hoito-ohjeiden mukaisesti.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille

Merkittävä maksan vajaatoiminta

Alkoholismi

Merkittävä munuaisten vajaatoiminta

Aiemmin todetut verisoluihin liittyvät muutokset, kuten luuytimen hypoplasia, leukopenia,

trombosytopenia tai merkittävä anemia

Vaikeat akuutit tai krooniset infektiot ja immuunipuutosoireyhtymät

Suutulehdus, suuontelon haavaumat ja tiedossa oleva aktiivinen ruuansulatuskanavan haavaumasairaus

Imetys (ks. kohta 4.6)

Elävällä rokotteella rokottaminen on vasta-aiheista metotreksaattihoidon aikana.

Lisäksi muissa kuin onkologisissa käyttöaiheissa

Raskaus (ks. kohta 4.6).

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Varoitukset

Metotreksaattia saavat määrätä vain lääkärit, joilla on kokemusta antimetaboliittikemoterapiasta.

Lääkkeen määrääjän tulee merkitä lääkkeenottopäivä lääkemääräykseen.

Lääkkeen määrääjän on varmistettava, että potilaat ymmärtävät sen, että reumatautien, psoriaasin tai vaikean

nivelpsoriaasin hoidossa Trexan-valmiste (metotreksaatti) otetaan vain kerran viikossa. Potilaille on

kerrottava, kuinka tärkeää on noudattaa ohjetta lääkkeen ottamisesta kerran viikossa.

Hepato- tai hematotoksisten DMARD-lääkkeiden (disease modifying antirheumatic drug) kuten leflunomidin

samanaikaista käyttöä metotreksaatin kanssa ei suositella.

Lääkärin on syytä informoida potilasta metotreksaattihoitoon liittyvien hengenvaarallisten tai vakavien

toksisten reaktioiden vaarasta, ja potilaita on seurattava jatkuvasti. Potilaita on seurattava hoidon aikana

asianmukaisesti, jotta mahdollisten toksisten vaikutusten merkit tai haittavaikutukset voidaan havaita ja

arvioida mahdollisimman nopeasti.

Potilasta on seurattava erityisen tarkasti aiemman (etenkin lantion alueen) sädehoidon jälkeen,

vertamuodostavan järjestelmän toiminnan heikkenemisen (esim. aiemman sädehoidon tai solunsalpaajahoidon)

jälkeen, yleistilan heikkenemisen jälkeen sekä jos potilas on iäkäs tai hyvin nuori lapsi.

Koska toksiset reaktiot voivat olla vaikeita tai jopa kuolemaan johtavia, hoitavan lääkärin on kerrottava

potilaille perusteellisesti niihin liittyvistä riskeistä (myös toksisuuden varhaisista löydöksistä ja oireista) ja

suositeltavista turvallisuustoimista. Potilaita on kehotettava ilmoittamaan mahdollisista yliannostuksen oireista

heti lääkärilleen ja yliannostuksen oireita on tarkkailtava (myös säännöllisten laboratoriokokeiden avulla).

Toksisuus, etenkin luuydinsuppressio, voi lisääntyä huomattavasti, silloin kun annos on yli 20 mg/viikko.

Koska munuaisten vajaatoiminta hidastaa metotreksaatin erittymistä, tällaisten potilaiden hoidossa on oltava

erityisen varovainen ja käytettävä vain pientä metotreksaattiannosta (ks. kohta 4.2).

Metotreksaattia saa käyttää vain suurta varovaisuutta noudattaen tai ei lainkaan potilaille, joilla on merkittävä

maksasairaus, etenkin alkoholiin liittyvä/liittynyt (ks. kohdat 4.2 ja 4.3).

Hedelmällisyys ja lisääntyminen

Hedelmällisyys

Metotreksaatin on ilmoitettu heikentävän hedelmällisyyttä ja aiheuttavan ihmisille oligospermiaa,

kuukautishäiriöitä ja amenorreaa hoidon aikana ja jonkin aikaa hoidon lopettamisen jälkeen. Lisäksi

metotreksaatti vaikuttaa spermatogeneesiin ja oogeneesiin annostelun aikana, ja se voi vähentää

hedelmällisyyttä – kuitenkin niin, että vaikutukset saattavat olla palautuvia, kun hoito päättyy.

Teratogeenisuus - lisääntymiseen kohdistuvat riskit

Metotreksaatti aiheuttaa ihmisille alkiotoksisuutta, keskenmenoja ja sikiön epämuodostumia. Siksi

sellaisten naispotilaiden kanssa, jotka voivat tulla raskaaksi, on keskusteltava lisääntymiseen,

keskenmenoon ja synnynnäisiin epämuodostumiin liittyvistä riskeistä (ks. kohta 4.6). Muissa kuin

syöpätautien käyttöaiheissa on varmistettava ennen Trexan-valmisteen käyttöä, ettei nainen ole

raskaana. Sukukypsässä iässä olevien naisten on käytettävä tehokasta ehkäisymenetelmää hoidon

aikana ja vähintään kuusi kuukautta hoidon jälkeen.

Ehkäisyohjeet miehille, ks. kohta 4.6.

Suositellut tutkimukset ja turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet

Ennen hoidon aloittamista tai sen aloittamista uudelleen toipumisvaiheen jälkeen

Täydellinen verenkuva, johon kuuluu erittelylaskenta ja verihiutaleet, maksaentsyymit, bilirubiini,

seerumin albumiini, keuhkojen röntgenkuva sekä munuaisten toimintakokeet. Tuberkuloosi sekä

hepatiitti B ja C on poissuljettava, mikäli se on kliinisesti aiheellista.

Hoidon aikana

Jäljempänä luetellut kokeet on otettava viikoittain kahden ensimmäisen viikon aikana ja sitten joka toinen

viikko kuukauden ajan. Sen jälkeen kokeet on otettava leukosyyttiarvon ja potilaan tilan vakauden mukaan

vähintään kerran kuussa seuraavien kuuden kuukauden aikana ja sitten vähintään joka kolmas kuukausi.

Seurannan lisäämistä on harkittava annoksen suurentamisen yhteydessä. Varsinkin iäkkäitä potilaita on

seurattava lyhyin väliajoin toksisuuden varhaisten merkkien varalta (ks. kohta 4.2).

Suun ja kurkun tutkimus limakalvomuutosten varalta.

Täydellinen verenkuva, johon kuuluu erittelylaskenta ja verihiutaleet. Metotreksaatin indusoima

hematopoieettinen suppressio voi ilmetä äkillisesti myös näennäisesti turvallisina pidettyjen annostusten

yhteydessä. Jos leukosyyttien tai verihiutaleiden määrä vähenee vakavasti, hoito on lopetettava

välittömästi ja asianmukainen tukihoito on aloitettava. Potilaita on kehotettava ilmoittamaan lääkärille

kaikista infektioon viittaavista merkeistä ja oireista. Samanaikaisesti hematotoksisia lääkevalmisteita

(kuten leflunomidia) käyttävien potilaiden verenkuvaa ja verihiutaleiden määrää on seurattava tiiviisti.

Maksan toimintakokeet

erityistä huomiota on kiinnitettävä maksatoksisuuden esiintymiseen.

Hoitoa ei saa aloittaa tai se on lopetettava, jos maksan toimintakokeissa tai biopsioissa ilmenee

jotakin poikkeavaa tai jos sellaista kehittyy hoidon aikana. Poikkeavien arvojen pitäisi palautua

normaaliksi kahden viikon kuluessa, jonka jälkeen hoitoa voidaan jatkaa lääkärin harkinnan

perusteella.

Seerumin maksaentsyymiarvojen testaus – Noin 13–20 %:lla potilaista esiintyy väliaikaista

transaminaasiarvojen kaksin- tai kolminkertaistumista. Pitkittyneesti poikkeavat maksaentsyymiarvot

ja/tai seerumin albumiinipitoisuuden pieneneminen voivat viitata vaikeaan maksatoksisuuteen.

Reumaan liittyvissä käyttöaiheissa ei ole sellaista näyttöä, joka tukisi maksabiopsioiden käyttöä

maksatoksisuuden seurannassa. Psoriaasipotilailla maksabiopsian tarve ennen hoitoa ja sen aikana on

kiistanalaista.

Lisätutkimukset ovat tarpeen, jotta voidaan määrittää, ovatko sarjoittaiset maksan toimintakokeet tai

tyypin III kollageenin propeptidimääritykset asianmukaiset maksatoksisuuden havaitsemiseksi.

Arvioinnilla pitäisi pystyä erottelemaan, kenellä potilailla on riskitekijöitä ja kenellä ei. Riskitekijöitä

ovat esimerkiksi aiempi alkoholin liikakäyttö, pitkittyneesti koholla olevat maksaentsyymiarvot,

sairastettu maksasairaus, perinnöllinen maksasairaus suvussa, diabetes mellitus, lihavuus ja aiempi

huomattava altistuminen maksatoksisille lääkevalmisteille tai kemikaaleille sekä aiempi pitkäaikainen

metotreksaattihoito tai vähintään 1,5 gramman kumulatiivinen kokonaisannos.

Jos maksaentsyymiarvot ovat jatkuvasti koholla, on harkittava annoksen pienentämistä tai

hoidon lopettamista.

Tämän lääkevalmisteen maksaan kohdistuvien mahdollisten toksisten vaikutusten vuoksi

metotreksaattihoidon aikana ei tulisi käyttää muita maksatoksisia lääkevalmisteita, ellei se ole

kiireellisesti välttämätöntä, ja alkoholin käyttöä on vältettävä tai vähennettävä (ks. kohta 4.5).

Muita maksatoksisia lääkevalmisteita (kuten leflunomidia) samanaikaisesti käyttävien potilaiden

maksaentsyymiarvoja on seurattava tiiviisti. Sitä on harkittava myös annettaessa hematotoksisia

lääkevalmisteita samanaikaisesti.

Insuliiniriippuvaista diabetes mellitusta sairastavien potilaiden hoito edellyttää erityistä

varovaisuutta, koska on yksittäisiä tapauksia, joissa potilaalle on kehittynyt maksakirroosi ilman,

että transaminaasiarvot olisivat kohonneet metotreksaattihoidon aikana.

Munuaisten toimintaa on seurattava munuaisten toimintakokeilla ja virtsakokeilla. Jos seerumin

kreatiniinipitoisuus suurenee, annosta on pienennettävä. Jos kreatiniinipuhdistuma on alle 30 ml/min,

metotreksaattihoitoa ei saa antaa (ks. kohdat 4.2 ja 4.3).

Jos virtsan pH-arvo on alle 7,0, metotreksaattihoitoa keskisuurilla ja suurilla annoksilla ei saa

aloittaa. Virtsan alkaloitumista on testattava toistuvin pH-kokein (arvo suurempi tai yhtä suuri

kuin 6,8) vähintään ensimmäisten 24 tunnin ajan metotreksaattihoidon aloittamisen jälkeen.

Hengityselinten tutkimus – potilaita on seurattava keuhkojen toimintahäiriön oireiden varalta, ja

keuhkojen toimintakokeet on tarvittaessa tehtävä. Metotreksaattihoidon aikana ilmaantuvat keuhkoihin

liittyvät oireet (etenkin kuiva, limaa irrottamaton yskä) tai epäspesifinen pneumoniitti voivat olla

merkkejä mahdollisesta vaarallisesta vauriosta, ja ne edellyttävät hoidon lopettamista ja huolellista

seurantaa. Vaikka kliininen kuva vaihtelee, metotreksaatista johtuvista keuhkosairauksista kärsivillä

potilailla on tyypillisesti kuumetta, yskää, hengenahdistusta tai hypoksemiaa. Keuhkojen röntgenkuva

on otettava, jotta infektio voidaan sulkea pois. Akuuttia tai kroonista interstitiaalista keuhkokuumetta,

johon liittyy veren eosinofiliaa, voi esiintyä, ja myös kuolemantapauksia on ilmoitettu. Potilaille on

kerrottava keuhkokuumeen riskistä, ja heitä on neuvottava ottamaan yhteyttä lääkäriin välittömästi, jos

heille kehittyy jatkuva yskä tai jatkuvaa hengenahdistusta.

Lisäksi on raportoitu keuhkojen alveolaarisesta verenvuodosta käytettäessä metotreksaattia

reumatologisissa ja niihin liittyvissä käyttöaiheissa. Se saattaa liittyä myös verisuonitulehdukseen ja

muihin komorbiditeetteihin. Kun keuhkojen alveolaarista verenvuotoa epäillään, on harkittava välittömiä

tutkimuksia diagnoosin vahvistamiseksi.

Metotreksaattihoito on lopetettava potilailta, joilla on keuhko-oireita, ja heidät on tutkittava viipymättä

(keuhkoröntgen mukaan luettuna) infektion ja kasvainten poissulkemiseksi. Jos epäillään metotreksaatin

aiheuttamaa keuhkosairautta, on aloitettava kortikosteroidihoito eikä metotreksaattihoitoa saa aloittaa

uudestaan.

Keuhko-oireet edellyttävät nopeaa diagnoosia ja metotreksaattihoidon lopettamista. Metotreksaatin

aiheuttamat keuhkosairaudet, kuten pneumoniitti, voivat kehittyä äkkiä ja milloin tahansa hoidon

aikana. Ne eivät aina parane kokonaan, ja niitä on jo havaittu aiheutuvan kaikilla annoksilla (myös

pienillä annoksilla, joiden suuruus on 7,5 mg viikossa).

Metotreksaattihoidon aikana voi ilmaantua myös opportunistisia infektioita, kuten

Pneumocystis-keuhkokuume, ja ne voivat myös olla hengenvaarallisia. Jos potilaalle kehittyy keuhko-

oireita, Pneumocystis-keuhkokuumeen mahdollisuus on otettava huomioon.

Erityistä varovaisuutta vaativat potilaat, joiden keuhkojen toiminta on heikentynyt.

Erityistä varovaisuutta on noudatettava myös inaktiivisten kroonisten infektioiden (esimerkiksi

herpes zosterin, tuberkuloosin, hepatiitti B:n tai hepatiitti C:n) yhteydessä, koska näiden infektioiden

aktivoituminen on mahdollista.

Munuaisten vajaatoiminta ja potilaat, joilla on munuaisten vajaatoiminnan riski

Koska metotreksaatti poistuu pääasiassa munuaisten kautta, pitoisuuden suurenemista voidaan olettaa

esiintyvän munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä, ja se voi johtaa vaikeisiin haittavaikutuksiin.

Jos epäillään munuaisten vajaatoimintaa (esimerkiksi iäkkäillä potilailla), potilasta on seurattava tavallista

lyhyemmin väliajoin. Näin on tehtävä erityisesti silloin, kun potilaalle annetaan samanaikaisesti

lääkevalmisteita, jotka vaikuttavat metotreksaatin eliminoitumiseen tai jotka aiheuttavat munuaisvaurioita

(esim. tulehduskipulääkkeet) tai jotka voivat mahdollisesti heikentää hematopoieesia (ks. kohta 4.5).

Jos potilaalla on riskitekijöitä, kuten munuaisten toimintahäiriöitä, mukaan lukien lievä munuaisten

vajaatoiminta, tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä ei suositella. Myös kuivuminen voi lisätä

metotreksaatin toksisuutta. (Ks. munuaisten toiminnan seuranta)

Immuunijärjestelmä

Immuunijärjestelmään kohdistuvan vaikutuksensa vuoksi metotreksaatti saattaa heikentää rokotusvastetta ja

vaikuttaa immunologisten kokeiden tuloksiin. Potilaalle ei tule antaa samanaikaisesti rokotetta, joka sisältää

eläviä viruksia.

Pahanlaatuiset lymfoomat

Potilaille, joita hoidetaan pieniannoksisella metotreksaatilla, voi kehittyä pahanlaatuisia lymfoomia, jolloin

hoito on lopetettava. Jos lymfoomat eivät häviä itsekseen, on aloitettava sytotoksinen hoito.

Keuhkopussin nestekertymät tai askites

Keuhkopussin nestekertymät tai askites on tyhjennettävä ennen metotreksaattihoidon aloittamista (ks.

kohta 4.2).

Kuivumista aiheuttavat sairaudet, kuten oksentelu, ripuli tai suutulehdus

Kuivumista aiheuttavat sairaudet, kuten oksentelu, ripuli tai suutulehdus, voivat lisätä toksisuutta, koska

vaikuttavan aineen pitoisuus suurenee. Tällöin metotreksaattihoito on lopetettava, kunnes oireet ovat

hävinneet.

Vaikuttavan aineen pitoisuuden mahdollinen suureneminen on tärkeää määrittää 48 tunnin kuluessa hoidon

aloittamisesta, sillä muutoin voi ilmetä korjaantumatonta metotreksaattitoksisuutta.

Ripuli ja haavainen suutulehdus voivat olla merkkejä toksisista vaikutuksista ja edellyttää hoidon

lopettamista. Muutoin voi kehittyä vertavuotava suolitulehdus ja kuolemaan johtava suolen puhkeaminen.

Jos verioksentelua, mustia ulosteita tai veriulosteita ilmaantuu, hoito on lopetettava.

Foolihappolisä

Jos akuuttia metotreksaattitoksisuutta ilmaantuu, potilas saattaa tarvita foliinihappohoitoa. Nivelreuma- tai

psoriaasipotilailla foolihappo- tai foliinihappolisä saattaa vähentää metotreksaattitoksisuutta, joka aiheuttaa

esimerkiksi ruuansulatuskanavan oireita, suutulehdusta, alopesiaa ja maksaentsyymiarvojen suurenemista.

On suositeltavaa tarkistaa B12-vitamiinin pitoisuus ennen foolihappolisän aloittamista etenkin yli

50-vuotiailla aikuisilla, sillä foolihapon saanti voi peittää B12-vitamiinin puutoksen.

Vitamiinivalmisteet

Vitamiinivalmisteet tai muut foolihappoa, foliinihappoa tai niiden johdannaisia sisältävät valmisteet

saattavat heikentää metotreksaatin tehokkuutta (ks. kohdat 4.2 ja 4.5).

Ihotulehdus ja auringonpolttama

Säteilyn aiheuttama ihotulehdus ja auringonpolttama voivat ilmaantua uudelleen metotreksaattihoidon

aikana (uusiutuvat reaktiot). Psoriaattiset leesiot voivat pahentua samanaikaisen UV-säteilyn ja

metotreksaattihoidon aikana.

Ihoon kohdistuva toksisuus

Metotreksaatin kerta-annoksen tai toistuvan annon jälkeen on ilmoitettu vaikeita, joskus kuolemaan

johtaneita rakkuloivia ihoreaktioita, mukaan lukien toksinen epidermaalinen nekrolyysi (Lyellin

oireyhtymä) tai Stevens-Johnsonin oireyhtymä.

Enkefalopatia/leukoenkefalopatia

Koska metotreksaatilla hoidetuilla yksittäisillä syöpäpotilailla on esiintynyt enkefalopatiaa/leukoenkefalopatiaa,

sitä ei voida poissulkea myöskään niiltä potilailta, joita hoidetaan muiden kuin syöpään liittyvien käyttöaiheiden

vuoksi.

Tabletit sisältävät laktoosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, täydellinen

laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei tule käyttää tätä lääkettä.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Farmakodynaamiset yhteisvaikutukset

Maksatoksiset aineet

Metotreksaatin maksaan kohdistuvien mahdollisten toksisten vaikutusten vuoksi metotreksaattihoidon aikana ei

pidä käyttää muita maksatoksisia lääkevalmisteita. Jos samanaikaista antoa ei voida välttää, potilasta on

seurattava maksatoksisuuden merkkien ja oireiden varalta tarkoin, mukaan lukien maksaentsyymiarvojen

tiiviimpi seuranta. Alkoholin käyttöä on vältettävä tai sen käyttö on vähennettävä minimiin (ks. kohta 4.4).

Mahdollisesti maksatoksisia aineita ovat mm. retinoidit (esim. asitretiini, etrenitaatti), atsatiopriini ja

leflunomidi.

Hematotoksiset aineet

Metotreksaattihoidon aikana ei saa ottaa hematotoksisia lääkevalmisteita. Jos samanaikaista käyttöä ei voida

välttää, potilaita on seurattava hematotoksisuuden merkkien ja oireiden varalta tarkoin, mukaan lukien

verenkuvan ja verihiutalemäärän tiivis seuranta (ks. kohta 4.4).

Muiden hematotoksisten lääkevalmisteiden (esim. metamitsolin) anto suurentaa metotreksaatin aiheuttamien

vaikeiden hematotoksisten vaikutusten todennäköisyyttä. Samanaikainen leflunomidin anto suurentaa

pansytopenian riskiä.

Jos potilaalle annetaan (esi)hoitoa luuytimeen mahdollisesti haitallisesti vaikuttavilla lääkevalmisteilla (esim.

sulfonamidit, trimetopriimi/sulfametoksatsoli, kloramfenikoli, pyrimetamiini), on otettava huomioon, että

verenmuodostus voi heiketä voimakkaasti.

Folaattiantagonistien, kuten trimetopriimin/sulfametoksatsolin, samanaikaisen annon on ilmoitettu joissakin

harvinaisissa tapauksissa aiheuttavan akuutin megaloblastisen pansytopenian.

Folaattipitoisuuteen vaikuttavat lääkevalmisteet ja foolihappoa sisältävät vitamiinivalmisteet

Folaatinpuutosta aiheuttavien valmisteiden (esim. sulfonamidit, trimetopriimi/sulfametoksatsoli) samanaikainen

anto saattaa lisätä metotreksaatin toksisuutta. Erityistä varovaisuutta on siksi noudatettava, jos potilaalla on jo

foolihaponpuutos.

Dityppioksidin käyttö voimistaa metotreksaatin vaikutusta folaattiaineenvaihduntaan aiheuttaen lisääntynyttä

toksisuutta, kuten vaikeaa ennakoimatonta myelosuppressiota, stomatiittia ja neurotoksisuutta intratekaalisessa

annossa. Vaikka tätä vaikutusta voidaankin heikentää antamalla kalsiumfolinaattia, samanaikaista käyttöä on

vältettävä.

Vaikka metotreksaatin ja sulfasalatsiinin yhdistelmä voi lisätä metotreksaatin tehoa ja sulfasalatsiinin

aiheuttaman foolihapposynteesin estymisen seurauksena sen haittavaikutuksia, näitä haittavaikutuksia on

kuitenkin havaittu vain harvoissa yksittäistapauksissa useiden tutkimusten kuluessa.

Vitamiinivalmisteet tai muut foolihappoa, foliinihappoa tai niiden johdannaisia sisältävät valmisteet saattavat

heikentää metotreksaatin tehokkuutta (ks. kohta 4.4).

Siklosporiini

Siklosporiini voi voimistaa metotreksaatin tehoa ja toksisuutta. Tällainen yhdistelmä aiheuttaa riskin liiallisesta

immunosuppressiosta, johon puolestaan liittyy lymfoproliferaation riski.

Farmakokineettiset yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutukset, jotka voivat suurentaa metotreksaattipitoisuutta

Potilasta on seurattava tiheään, erityisesti jos hänelle annetaan suuria metotreksaattiannoksia yhdessä

sellaisten lääkevalmisteiden kanssa, jotka vähentävät metotreksaatin sitoutumista proteiineihin, metotreksaatin

eliminaatiota tai jotka aiheuttavat munuaisvaurioita. Jos samanaikaista antoa ei voida välttää, on harkittava

metotreksaattiannoksen muuttamista. Seerumin metotreksaattipitoisuuden seuranta voi olla hyödyllistä.

Probenesidi, heikot orgaaniset hapot, kuten loop-diureetit, sekä pyratsolit (fenyylibutatsoni) voivat heikentää

metotreksaatin eliminaatiota ja suurentaa sen pitoisuutta seerumissa ja siten lisätä hematologista toksisuutta.

Metotreksaatti sitoutuu plasman proteiineihin, ja muun muassa seuraavat tietyt lääkkeet vähentävät tätä

sitoutumista, jolloin samanaikainen käyttö voi lisätä toksisuutta: suun kautta otettavat hypoglykemialääkkeet,

tiatsididiureetit, sulfonamidit, fenytoiini, barbituraatit, rauhoittavat lääkkeet, suun kautta otettavat

ehkäisyvalmisteet, amidopyriinijohdannaiset, doksorubisiini, p-aminobentsoiinihappo, jotkin antibiootit (kuten

penisilliini, tetrasykliinit, kloramfenikoli).

Toksisuus saattaa myös lisääntyä, kun pieniannoksiseen metotreksaattiin yhdistetään tulehduskipulääkkeitä tai

salisylaatteja. Tulehduskipulääkkeet voivat aiheuttaa munuaisvaurion.

Levetirasetaamin ja metotreksaatin samanaikaisen annon on raportoitu pienentävän metotreksaatin

puhdistumaa, jolloin metotreksaatin pitoisuus veressä on suurentunut tai pysynyt pitempään mahdollisesti

toksisella tasolla. Veren metotreksaatti- ja levetirasetaamipitoisuuksia on seurattava tarkoin, jos potilas saa

näitä kahta lääkettä samanaikaisesti.

Metotreksaatin ja protonipumpun estäjien, kuten omepratsolin tai pantopratsolin, samanaikaisella annolla voi

olla yhteisvaikutuksia. Metotreksaatin ja omepratsolin samanaikainen anto hidasti metotreksaatin poistumista

munuaisten kautta. Yhdessä tapauksessa on metotreksaatin ja pantopratsolin yhteiskäytön yhteydessä

ilmoitettu 7-hydroksimetotreksaatin metaboliitin munuaispoistuman estymisestä, johon liittyi lihaskipuja ja

vilunväristyksiä.

Penisilliinit, glykopeptidit, sulfonamidit, siprofloksasiini ja kefalotiini voivat yksittäistapauksissa heikentää

metotreksaatin munuaispuhdistumaa niin, että samanaikaisesti voi esiintyä seerumin

metotreksaattipitoisuuksien suurenemista sekä hemato- ja gastrointestinaalista toksisuutta.

Prokarbatsiinin anto suuriannoksisen metotreksaattihoidon aikana suurentaa munuaistoiminnan heikkenemisen

riskiä. Metotreksaatin puhdistuman hidastuminen on otettava huomioon yhteiskäytössä muiden sytostaattisten

lääkevalmisteiden kanssa.

Yhteisvaikutukset, jotka voivat pienentää metotreksaattipitoisuutta

Entsyymejä indusoivien epilepsialääkkeiden (karbamatsepiini, fenytoiini, fenobarbitaali, primidoni)

samanaikainen käyttö voi vähentää metotreksaatin altistusta ja heikentää sen hoitovastetta. Jos näitä

käytetään samanaikaisesti, on harkittava metotreksaattiannoksen muuttamista. Seerumin

metotreksaattipitoisuuden seurannasta voi olla hyötyä.

Kolestyramiini keskeyttää enterohepaattisen kierron ja voi siten suurentaa metotreksaatin eliminaatiota muuta

kautta kuin munuaisteitse. Jos kolestyramiinin antoa ei voida välttää, kolestyramiini- ja metotreksaattiannokset

on annettava mahdollisimman erillään toisistaan.

Suun kautta otettavat antibiootit, kuten tetrasykliinit, kloramfenikoli ja imeytymättömät laajakirjoiset antibiootit,

voivat häiritä enterohepaattista kiertoa estämällä suolistoflooran kasvua tai heikentämällä bakteerimetaboliaa.

Metotreksaatin vaikutukset muihin lääkevalmisteisiin

Metotreksaatti suurentaa merkaptopuriinin pitoisuutta plasmassa. Siksi metotreksaatin ja merkaptopuriinin

samanaikainen käyttö voi vaatia annoksen muuttamista.

On huomattava, että metotreksaatilla on farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia 5-fluorourasiilin kanssa

(5-fluorourasiilin puoliintumisaika pitenee). Jos samanaikainen anto on tarpeen, potilasta on seurattava

5-fluorourasiilin toksisuuden varalta ja annoksen muuttamista on harkittava tarpeen mukaan.

Teofylliini ja kofeiini

Kofeiinia tai teofylliiniä sisältävien juomien (kahvi, kofeiinia sisältävät virvoitusjuomat, musta tee) liiallista

nauttimista pitää välttää metotreksaattihoidon aikana, koska metotreksaatin ja metyyliksantiinien mahdollinen

yhteisvaikutus adenosiinireseptoreissa voi heikentää metotreksaatin tehoa.

Metotreksaatti saattaa vähentää teofylliinin puhdistumaa; teofylliinipitoisuutta pitää seurata, kun sitä käytetään

samanaikaisesti metotreksaatin kanssa.

Infektioriski ja rokotukset

Eläviä taudinaiheuttajia sisältävän rokotteen anto samanaikaisesti sytostaatteja saavalle potilaalle voi aiheuttaa

vaikeita ja kuolemaan johtavia infektioita (ks. kohta 4.3). Koska metotreksaatti voi vaikuttaa

immuunijärjestelmään, se voi vääristää rokotus- ja tutkimustuloksia (immunologiset toimenpiteet

immuunireaktion selvittämiseksi). Metotreksaattihoidon aikana ei saa antaa eläviä taudinaiheuttajia sisältäviä

rokotteita (ks. kohdat 4.3 ja 4.4).

Varovaisuutta on noudatettava metotreksaatin ja immunomoduloivien lääkevalmisteiden yhdistelmäkäytössä

etenkin ortopedisen kirurgian yhteydessä suuren infektioalttiuden vuoksi.

Sädehoito

Sädehoito metotreksaatin käytön aikana voi suurentaa pehmytkudos- tai luunekroosin riskiä (ks. kohta 4.8).

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi / naisten ehkäisy

Naiset eivät saa tulla raskaaksi metotreksaattihoidon aikana, ja heidän on käytettävä tehokasta ehkäisyä

metotreksaattihoidon aikana ja vähintään kuusi kuukautta sen jälkeen (ks. kohta 4.4).

Ennen hoidon aloittamista naisille, jotka voivat tulla raskaaksi, on kerrottava metotreksaattiin liittyvästä

epämuodostumien riskistä, ja raskauden mahdollisuus on suljettava pois asianmukaisin menetelmin, kuten

raskaustestin avulla. Hoidon aikana raskaustestejä on toistettava kliinisen tarpeen mukaan (esim. ehkäisytauon

jälkeen). Naisille, jotka voivat tulla raskaaksi, on annettava ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvontaa.

Ehkäisy miehillä

Ei tiedetä, esiintyykö metotreksaattia siemennesteessä. Eläintutkimuksissa metotreksaatin on osoitettu olevan

genotoksinen, näin ollen genotoksisten vaikutusten riskiä siittiösoluihin ei voida täysin poissulkea. Vähäinen

kliininen näyttö ei viittaa suurentuneeseen epämuodostumien tai keskenmenon riskiin isän saatua

pieniannoksista metotreksaattia (alle 30 mg/viikko). Suuremmista annoksista ei ole riittävästi tietoa

epämuodostumien tai keskenmenon riskin arvioimiseen isän altistuttua.

Seksuaalisesti aktiivisten miesten tai heidän kumppaneidensa on suositeltavaa käyttää varotoimena luotettavaa

ehkäisymenetelmää miespotilaan metotreksaattihoidon aikana ja vähintään kuusi kuukautta hoidon

lopettamisen jälkeen. Miehet eivät saa luovuttaa siemennestettä metotreksaattihoidon aikana eivätkä kuuteen

kuukauteen hoidon lopettamisen jälkeen.

Raskaus

Metotreksaatti on vasta-aiheinen raskauden aikana käyttöaiheissa, jotka eivät ole onkologisia (ks. kohta 4.3).

Jos nainen tulee raskaaksi metotreksaattihoidon aikana tai kuuden kuukauden sisällä sen lopettamisen

jälkeen, lääkärin on kerrottava potilaalle hoitoon liittyvistä lapseen kohdistuvien haitallisten vaikutusten

riskeistä. Lisäksi on tehtävä ultraäänitutkimuksia sikiön normaalin kehittymisen varmistamiseksi.

Eläinkokeissa metotreksaatilla on havaittu lisääntymistoksisuutta etenkin raskauden ensimmäisellä

kolmanneksella (ks. kohta 5.3). Metotreksaatin on osoitettu olevan teratogeeninen ihmisille; sen on ilmoitettu

aiheuttavan sikiökuolemia, keskenmenoja ja/tai synnynnäisiä poikkeavuuksia (esim. kallo ja kasvot, sydän ja

verisuonet, keskushermosto ja raajat).

Metotreksaatti on ihmisille voimakas teratogeeni, joka suurentaa spontaanien keskenmenojen, sikiön kasvun

hidastumisen ja synnynnäisten epämuodostumien riskiä, jos nainen altistuu sille raskauden aikana.

Spontaaneja keskenmenoja on ilmoitettu esiintyneen 42,5 %:lla raskaana olevista naisista, jotka ovat

altistuneet pieniannoksiselle metotreksaatille (alle 30 mg/viikko), kun taas vastaava osuus oli 22,5 %

potilaista, jotka saivat hoitoa samaan sairauteen muilla lääkkeillä kuin metotreksaatilla.

Vakavia synnynnäisiä vikoja esiintyi 6,6 %:lla elävänä syntyneistä lapsista naisilla, jotka olivat altistuneet

pieniannoksiselle metotreksaatille (alle 30 mg/viikko) raskauden aikana, kun taas vastaava osuus oli noin

4 % elävänä syntyneistä potilailla, jotka saivat hoitoa samaan sairauteen muilla lääkkeillä kuin

metotreksaatilla.

Raskaudenaikaisista metotreksaattialtistuksista annoksilla, jotka ovat yli 30 mg/viikko, ei ole riittävästi tietoa,

mutta spontaanien keskenmenojen ja synnynnäisten epämuodostumien esiintyvyyden odotetaan oleva

suurempi, etenkin syöpätautien käyttöaiheissa yleisesti käytetyillä annoksilla.

Kun metotreksaattihoito lopetettiin ennen hedelmöittymistä, on ilmoitettu, että raskaudet ovat olleet

normaaleja.

Onkologisissa käyttöaiheissa metotreksaattia ei saa antaa raskauden aikana, varsinkaan ensimmäisen

raskauskolmanneksen aikana. Hoidon hyötyjä on verrattava tapauskohtaisesti mahdolliseen sikiöön

kohdistuvaan riskiin. Jos metotreksaattia käytetään raskauden aikana tai jos potilas tulee raskaaksi

ottaessaan metotreksaattia, potilaalle on kerrottava sikiölle mahdollisesti koituvasta riskistä.

Imetys

Metotreksaatti erittyy ihmisen rintamaitoon ja voi aiheuttaa toksisuutta imeväisikäisissä, joten hoito on vasta-

aiheista rintaruokinnan aikana (ks. kohta 4.3). Rintaruokinta on näin ollen lopetettava ennen hoitoa.

Hedelmällisyys

Metotreksaatti vaikuttaa spermatogeneesiin ja oogeneesiin, ja se voi heikentää hedelmällisyyttä.

Metotreksaatin on ilmoitettu aiheuttavan ihmisille oligospermiaa, kuukautishäiriöitä ja amenorreaa. Useimmissa

tapauksissa nämä vaikutukset vaikuttavat olevan korjautuvia, kun hoito lopetetaan. Syöpätautien

käyttöaiheissa raskautta suunnittelevia naisia kehotetaan ottamaan yhteyttä perinnöllisyysneuvontaan, mikäli

mahdollista ennen hoidon aloittamista. Miesten on syytä selvittää mahdollisuus sperman talteenotosta ennen

hoidon aloittamista, koska metotreksaatti voi olla genotoksinen suurilla annoksilla (ks. kohta 4.4).

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Metotreksaattihoidon aikana voi esiintyä keskushermosto-oireita, kuten väsymystä ja huimausta, joilla voi olla

vähäinen tai kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

4.8

Haittavaikutukset

Haittavaikutusten esiintyvyys ja vaikeusaste riippuvat annoksen suuruudesta, antotiheydestä, antotavasta ja

altistusajasta.

Antineoplastisessa hoidossa myelosuppressio ja mukosiitti ovat metotreksaatin annosta rajoittavia toksisia

vaikutuksia. Näiden reaktioiden vaikeusaste riippuu metotreksaatin annoksesta, antotavasta ja annon kestosta.

Mukosiitti ilmenee yleensä noin 3–7 päivän kuluttua metotreksaatin annosta, ja tästä muutamaa päivää

myöhemmin ilmenee leukopeniaa ja trombosytopeniaa. Jos potilaan eliminaatiomekanismit ovat kunnossa,

myelosuppressio ja mukosiitti korjaantuvat yleensä 14–28 päivässä.

Metotreksaatin vakavimpia haittavaikutuksia ovat myelosuppressio, keuhkotoksisuus, maksatoksisuus,

munuaistoksisuus, neurotoksisuus, tromboemboliset tapahtumat, anafylaktinen sokki ja Stevens-Johnsonin

oireyhtymä.

Metotreksaatilla yleisimmin (hyvin yleisiä) havaittuja haittavaikutuksia ovat ruuansulatuskanavan häiriöt (esim.

suutulehdus, dyspepsia, vatsakipu, pahoinvointi, ruokahaluttomuus) ja maksan toimintakokeiden epänormaalit

tulokset (esim. suurentuneet alaniiniaminotransferaasi [ALAT], aspartaattiaminotransferaasi [ASAT],

bilirubiini, alkalinen fosfataasi). Muita usein (yleisiä) esiintyviä haittavaikutuksia ovat leukopenia, anemia,

trombosytopenia, päänsärky, väsymys, uneliaisuus, keuhkokuume, interstitiaalialveoliitti/pneumoniitti, johon

liittyy usein eosinofiliaa, suun haavaumia, ripulia, eksanteemaa, eryteemaa ja kutinaa.

Haittavaikutusten esiintyvyys ja vaikeusaste määräytyvät metotreksaatin annostuksen ja antotiheyden

mukaan. Koska vaikeita haittavaikutuksia voi kuitenkin esiintyä myös pieniä annoksia käytettäessä, on

välttämätöntä, että hoitava lääkäri seuraa potilaita tiiviisti (ks. kohta 4.4).

Haittavaikutustaulukko

Haittavaikutukset on luokiteltu esiintymistiheyden mukaan seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen

(≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin

harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Hyvin yleinen

Yleinen

Melko

harvinainen

Harvinainen

Hyvin harvinainen

Tuntematon

Infektiot

Infektiot

Opportunistiset

infektiot

Herpes zoster

Sepsis

Inaktiivisen

kroonisen

infektion

uudelleenaktivoit

uminen

Pneumocystis

jiroveci

-keuhkokuume

Kuolemaan

johtava

sepsis

Hyvän- ja

pahanlaatuiset

kasvaimet

(mukaan lukien

kystat ja polyypit)

Lymfooma

Veri ja imukudos

Leukopenia

Trombosytope

Anemia

Luuydindepressio

Pansytopenia

Agranulosytoosi

Hematopoieettiset

sairaudet

Megaloblastiane

Hypogamma-

globulinemia

Aplastinen anemia

lymfoproliferatii-

vinen sairaus

neutropenia

lymfoadenopatia

Eosinofilia

Immuunijärjestelm

Anafylaktistyyppi

nen reaktio,

allergiset reaktiot

Anafylaktinen

sokki

Immuno-

suppressio

Aineenvaihdunta

ja ravitsemus

Diabetes mellitus

Psyykkiset häiriöt

Masennus

Sekavuus

Mielialan

vaihtelu

Unettomuus

Hermosto

Päänsärky

Huimaus

Väsymys

Uneliaisuus

Konvulsiot

Kiertohuimaus

Hemipareesi

Pareesi

Aivoedeema

Akuutti aseptinen

meningiitti, johon

liittyy meningismi

(paralyysi,

oksentelu)

Ärtyneisyys

Dysartria

Afasia

Letargia

Ohimenevä lievä

kognitiivinen

toimintahäiriö

Dysartria

Epätavalliset

Enkefalopatia

Leukoenkefal

opatia

Hyvin yleinen

Yleinen

Melko

harvinainen

Harvinainen

Hyvin harvinainen

Tuntematon

kallotuntemukset

Raajojen

kipu,lihasheikkous

tai parestesia

Makuaistin

muutokset

(metallinen maku)

Silmät

Vaikeat

näköhäiriöt

Sidekalvotulehdus

Heikentynyt

näkökyky

Verkkokalvosairau

Sydän

Sydänpussin

nestekertymä

Perikardiitti

Sydäntamponaati

Verisuonisto

Nenäverenvuoto

Hypotensio

Tromboembolia

Vaskuliitti

Hengityselimet,

rintakehä ja

välikarsina

Inters titiaalialv

eoliitti/-pneum

oniitti (voi olla

kuolemaan

johtava)

Interstitiaalinen

fibroosi

Hengityshalvaus

Hengenahdistus

Nielutulehdus

Keuhkoastma

Krooninen

interstitiaalinen

obstruktiivinen

keuhkosairaus

Keuhkopussin-

tulehdus

Kuiva yskä

Pleuraeffuusio

Alveoliitti

Keuhkojen

alveolaarinen

verenvuoto

Ruoansulatuselimi

stö

Suutulehdus

Anoreksia

Pahoinvointi

Oksentelu

Dyspepsia

Vatsakipu

Suun

haavaumat

Ripuli

Ruuansulatuskan

avan haavaumat

ja verenvuoto

Haimatulehdus

Gingiviitti

Enteriitti

Meleena

Toksinen

megakoolon

Verioksennukset

Maksa ja sappi

Suurentunut

alkalinen

fosfataasi ja

bilirubiini

Kohonneet

transaminaasi

pitoisuudet

(ALAT,

ASAT)

Maksakirroosi,

fibroosi ja maksan

rasvoittuminen

Pienentynyt

seerumin

albumiini

Maksatoksisuus

Akuutti hepatiitti

Kroonisen

maksatulehduksen

uudelleen

aktivoituminen

Maksan

vajaatoiminta

Iho ja ihonalainen

kudos

Punoittava

ihottuma

Eksanteema

Kutina

Alopesia

Allerginen

vaskuliitti

Herpeksen

kaltaiset iho-

oireet

Stevens–

Johnsonin

oireyhtymä

Toksinen

epidermaalinen

nekrolyysi

Reumakyhmyjen

lisääntyminen

Kynsien

pigmenttimuutos

lisääntyminen

Valoyliherkkyys

Akne

Petekia

Depigmentaatio

Urtikaria

Eryteema

multiforme

Kivulias

psoriaasi-

Akuutti paronykia

Telangiektasiat

Furunkuloosi

Mustelmat

Hikirauhastulehdu

Hyvin yleinen

Yleinen

Melko

harvinainen

Harvinainen

Hyvin harvinainen

Tuntematon

Ihon

pigmentaation

lisääntyminen

Haavojen

paranemisen

hidastuminen

ihottuman vaurio

Ihon haavaumat

Onykolyysi

Luusto, lihakset ja

sidekudos

Osteoporoosi

Nivelkipu

Lihaskipu

Rasitusmurtuma

Leuan

osteonekroos

i (lymfoproli-

feratiivisista

sairauksista

johtuva)

Munuaiset ja

virtsatiet

Virtsaamishäiriöt,

virtsarakon

tulehdus ja

haavautuminen

(mahdollisesti

hematuria)

Munuaisten

vajaatoiminta

Nefropatia

Oliguria

Anuria

Elektrolyyttihäiri

Dysuria

Atsotemia

Kystiitti

Hematuria

Proteinuria

Sukupuolielimet ja

rinnat

Emättimen

tulehdus ja

haavaumat

Impotenssi

Kuukautishäiriöt

Libidon

heikkeneminen

Viallisten muna-

tai siittiösolujen

muodostuminen

Ohimenevä

oligospermia,

hedelmättömyys

Emätinerite

Emätinvuoto

Gynekomastia

Yleisoireet ja

antopaikassa

todettavat haitat

Vilunväristykset

Kuume

Astenia

Vammat ja

myrkytykset

Toksisten

reaktioiden

(pehmytkudo

snekroosi,

osteonekroos

suurentunut

riski

sädehoidon

aikana

Altistuminen

ultraviolettisä

teilylle

metotreksaatt

ihoidon

aikana voi

pahentaa

psoriaasi-

ihottumaa.

Voi olla palautuva (ks. kohta 4.4).

Ks. kohta 4.4.

On raportoitu käytettäessä metotreksaattia reumatologisissa ja niihin liittyvissä käyttöaiheissa

Mahalaukkuun ja suolistoon liittyvät vakavat haittavaikutukset vaativat usein annoksen pienentämistä.

Haavainen suutulehdus ja ripuli vaativat metotreksaattihoidon keskeyttämisen, koska vaarana voi olla haavainen

suolitulehdus ja hengenvaarallinen suolen perforaatio.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se

mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia

pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus

ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

4.9 Yliannostus

Oireet:

Metotreksaatin toksisuus kohdistuu lähinnä verenmuodostukseen ja ruuansulatukseen. Oireita ovat leukopenia,

trombosytopenia, anaemia, pansytopenia, neutropenia, luuydindepressio, mukosiitti, suutulehdus, suun

haavaumat, pahoinvointi, oksentelu sekä ruuansulatuskanavan haavaumat ja verenvuoto. Joillakin potilailla

yliannostus ei aiheuta oireita.

Sepsiksestä, septisestä sokista, munuaisten vajaatoiminnasta ja aplastisesta anemiasta johtuvia kuolemia on

raportoitu.

Yliannostustapauksia on saatu ilmoituksia; joskus ne ovat johtaneet kuolemaan, kun suun kautta otettava

metotreksaatti on otettu virheellisesti kerran päivässä eikä kerran viikossa. Näissä tapauksissa yleisesti

ilmoitettuja oireita ovat olleet hematologiset ja maha-suolikanavan reaktiot.

Hoito:

Kalsiumfolinaatti on spesifinen metotreksaatin toksisia haittavaikutuksia neutraloiva vasta-aine. Tahattoman

yliannostuksen tapahtuessa on annettava tunnin kuluessa metotreksaatin yliannoksen suuruinen tai sitä

suurempi annos kalsiumfolinaattia laskimoon tai lihakseen. Seerumin metotreksaattipitoisuuden tarkkailu on

oleellista kalsiumfolinaatin oikean annoksen ja hoidon keston määrittämisessä.

Massiivisissa yliannostustapauksissa nesteytys ja virtsan alkalisointi saattavat olla aiheellisia metotreksaatin ja

sen metaboliittien saostumisen ehkäisemiseksi munuaistiehyissä. Hemodialyysin tai peritoneaalidialyysin ei ole

todettu edistävän metotreksaatin eliminaatiota. Metotreksaatin on ilmoitettu puhdistuvan tehokkaasti high flux

-dialyysilaitteella toteutetun akuutin, jaksottaisen hemodialyysin avulla.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Muut immunosuppressantit, ATC-koodi: L04AX03

Metotreksaatti (4-amino-10-metyylifoolihappo) on foolihappoantagonisti, joka estää foolihapon pelkistymistä ja

kudosten solujen lisääntymistä. Metotreksaatti pääsee soluun pelkistyneiden folaattien aktiivisen

kuljetusmekanismin kautta. Folyylipolyglutamylaattientsyymin aiheuttaman metotreksaatin polyglutamaation

ansiosta lääkeaineen sytotoksinen vaikutusaika solussa pitenee. Metotreksaatti on faasispesifinen aine, jonka

pääasiallinen vaikutus kohdistuu solujakautumisen S-vaiheeseen. Se vaikuttaa yleensä tehokkaimmin

aktiivisesti lisääntyviin kudoksiin, kuten esimerkiksi pahanlaatuisiin soluihin, luuytimeen, sikiösoluihin, ihon

epiteeliin, suun ja suolen limakalvoihin sekä virtsarakon soluihin. Pahanlaatuisten solujen proliferaatio on

suurempaa kuin useimpien normaalien solujen, ja niin ollen metotreksaatti voi hidastaa pahanlaatuisten solujen

lisääntymistä aiheuttamatta kuitenkaan peruuttamatonta vahinkoa normaalille kudokselle.

Kalsiumfolinaatti on foliinihappo, jota käytetään suojaamaan normaaleja soluja metotreksaatin toksisilta

vaikutuksilta. Kalsiumfolinaatti pääsee soluun spesifisen kuljetusmekanismin kautta, muuttuu solussa

aktiivisiksi folaateiksi ja kumoaa metotreksaatin aiheuttaman DNA:n ja RNA:n prekursorisynteesin eston.

5.2

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Suun kautta annetun metotreksaatin vaikutus riippuu annoksen suuruudesta. Huippupitoisuudet seerumissa

saavutetaan 1–2 tunnin kuluessa. Yleensä 30 mg/m

tai pienempi metotreksaattiannos imeytyy nopeasti ja

täydellisesti. Suun kautta annetun metotreksaatin hyötyosuus on suuri (80–100 %), kun annos on 30 mg/m

pienempi. Imeytyminen muuttuu epälineaariseksi annoksilla, jotka ovat suurempia kuin 30 mg/m

, ja 80 mg/m

ylittävien annosten imeytyminen on epätäydellistä.

Jakautuminen

Noin 50 % metotreksaatista sitoutuu seerumin proteiineihin. Kudoksiin jakautumisen jälkeen suuria

polyglutamaatin muodossa olevia pitoisuuksia löytyy erityisesti maksasta, munuaisista ja pernasta, joissa ne

säilyvät viikkoja tai kuukausia. Pieninä annoksia käytettäessä hyvin pieniä metotreksaattimääriä kulkeutuu

aivo-selkäydinnesteeseen.

Biotransformaatio

Noin 10 % metotreksaattiannoksesta metaboloituu maksassa. Päämetaboliitti on 7-hydroksimetotreksaatti.

Eliminaatio

Metotreksaatti erittyy pääasiassa muuttumattomana ensisijaisesti munuaisten kautta glomerulussuodatuksen

avulla ja aktiivisesti erittymällä proksimaalisissa tubuluksissa.

Metotreksaatista noin 5–20 % ja 7-hydroksimetotreksaatista 1–5 % eliminoituu sapen kautta.

Enterohepaattinen verenkierto on huomattava.

Keskimääräinen terminaalinen puoliintumisaika on 6–7 tuntia, mutta se vaihtelee suuresti (3–17 tuntia).

Puoliintumisaika voi pitkittyä 4-kertaiseksi normaalista potilailla, joilla on myös kolmas jakautumistila

(pleuraeffuusio, askites).

Erityiset potilasryhmät

Eliminoituminen on huomattavasti hitaampaa potilailla, joilla on munuaisten vajaatoiminta.

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Pitkäkestoiset toksisuustutkimukset hiirillä, rotilla ja koirilla osoittivat toksisia vaikutuksia, kuten

mahasuolikanavan vaurioita, myelosuppressiota ja maksatoksisuutta. Eläinkokeissa on osoitettu, että

metotreksaatti heikentää hedelmällisyyttä ja on alkio- ja sikiötoksinen. Teratogeenisiä vaikutuksia on osoitettu

neljässä eläinlajissa (rotat, hiiret, kaniinit, kissat). Rhesus-apinoilla epämuodostumia ei todettu. Metotreksaatti

on mutageeninen in vivo ja in vitro. On olemassa näyttöä siitä, että metotreksaatti aiheuttaisi

kromosomivaurioita eläinsoluissa ja ihmisen luuydinsoluissa, mutta näiden löydösten kliinistä merkitystä ei ole

selvitetty. Jyrsijöillä tehdyt karsinogeenisyystutkimukset eivät ole osoittaneet, että kasvainten esiintyvyys

lisääntyisi.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Laktoosimonohydraatti

Selluloosa, mikrokiteinen

Magnesiumstearaatti

6.2

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3

Kestoaika

3 vuotta.

6.4

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita. Pidä

tablettipurkki/läpipainopakkaus ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoot

HDPE-tablettipurkki, jossa on polypropeeninen turvasuljin.

2,5 mg: 10, 12, 24, 28, 30, 50 ja 100 tablettia.

10 mg: 10, 15, 25, 50 ja 100 tablettia.

PVC/Al-läpipainopakkaus.

2,5 mg: 24, 50 ja 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Sytotoksisten aineiden turvalliseen käsittelyyn tulee olla asianmukaiset prosessit. Kädet on pestävä aina ennen

metotreksaattiannoksen antoa ja sen jälkeen. Metotreksaattitabletteja käsiteltäessä on käytettävä

kertakäyttöhanskoja. Jos mahdollista, raskaana olevien, raskautta suunnittelevien tai imettävien naisten on

vältettävä metotreksaattitablettien käsittelyä.

Kosketusta lääkkeen ja ihon tai limakalvojen välillä on vältettävä. Jos metotreksaatti koskettaa ihoa tai

limakalvoja, alue on pestävä heti perusteellisesti saippualla ja vedellä.

Vanhempia, potilasta hoitavia henkilöitä ja potilaita on kehotettava säilyttämään metotreksaattivalmiste poissa

lasten ulottuvilta, mieluiten lukitussa kaapissa.

Lapsen vahingossa suun kautta nauttima lääke voi johtaa kuolemaan.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

8.

MYYNTILUVAN NUMEROT

2,5 mg: 33577

10 mg: 33578

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 15.8.2016

Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: -

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

28.1.2019

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot