TIBOLON ARISTO 2.5 mg tabletti

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

04-09-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

04-09-2020

Aktiivinen ainesosa:
Tibolonum
Saatavilla:
Aristo Pharma GmbH
ATC-koodi:
G03CX01
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Tibolonum
Annos:
2.5 mg
Lääkemuoto:
tabletti
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
tiboloni
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
35400
Valtuutus päivämäärä:
2018-11-09

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Tibolon Aristo 2,5 mg tabletit

tiboloni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Tibolon Aristo on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Tibolon Aristo -tabletteja

Miten Tibolon Aristo -tabletteja otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Tibolon Aristo -tablettien säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Tibolon Aristo on ja mihin sitä käytetään

Tibolon Aristo kuuluu

hormonikorvaushoitolääkkeisiin. Se sisältää tibolonia, joka on synteettinen

sukupuolihormoni. Tibolon Aristo -tabletteja käytetään vaihdevuosien jälkeen naisille, joiden viimeisistä

luonnollisista kuukautisista on kulunut vähintään 12 kuukautta.

Tibolon Aristo -tabletteja käytetään:

Helpottamaan vaihdevuosien jälkeen ilmaantuvia oireita

Vaihdevuosien aikana naisen elimistön tuottaman estrogeenin määrä vähenee. Tämän seurauksena voi

ilmaantua oireita kuten kasvojen, kaulan ja rinnan punoitusta (”kuumia aaltoja”). Tibolon Aristo helpottaa

näitä vaihdevuosien jälkeen ilmaantuvia oireita. Sinulle määrätään Tibolon Aristo -tabletteja vain jos oireet

haittaavat vakavasti päivittäisiä toimiasi.

Tibolonia, jota Tibolon Aristo sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai

muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Tibolon Aristo -tabletteja

Terveystiedot ja säännölliset tarkastukset

Hormonikorvaushoidoilla tai Tibolon Aristo -hoidolla on joitakin haittoja, jotka sinun tulee ottaa

huomioon, kun harkitset hoidon aloittamista tai sen jatkamista.

Kokemukset ennenaikaisten

vaihdevuosien (munasarjojen

toiminnanvajaus

tai leikkaus)

hoidosta

ovat

rajalliset. Jos sinulla on ennenaikaiset vaihdevuodet, hormonikorvaus- tai Tibolon Aristo -hoidon riskit voivat

olla erilaiset. Keskustele tästä lääkärin kanssa.

Ennen hormonikorvaushoidon tai Tibolon Aristo -hoidon aloitusta (tai uudelleen aloittamista), lääkäri

kysyy sinulta omastasi ja lähisukusi terveydentilasta. Lääkäri saattaa tehdä sinulle

lääkärintarkastuksen. Tähän voi tarvittaessa kuulua rintojen tutkimus ja gynekologinen

tutkimus.

Aloitettuasi Tibolon Aristo -hoidon sinun on käytävä lääkärin vastaanotolla säännöllisissä

tarkastuksissa (vähintään kerran vuodessa). Keskustele tarkastuksissa lääkärin kanssa hoidon

jatkamisen hyödyistä ja riskeistä.

Käy säännöllisesti rintojen seulontatutkimuksissa (mammografia) lääkärin ohjeiden mukaan.

Sinua kehotetaan myös osallistumaan mammografiaseulontoihin, kun sellaisia tarjotaan. On tärkeää,

että kerrot mammografiaseulonnassa röntgenkuvat ottavalle sairaanhoitajalle/terveydenhuollon

ammattilaiselle, että käytät hormonikorvaushoitoa, sillä lääkitys saattaa lisätä rintojen tiiviyttä, mikä

saattaa vaikuttaa mammografian tulokseen. Mammografiassa ei välttämättä havaita kaikkia kyhmyjä

alueilla, joilla rinnan tiiviys on lisääntynyt.

Älä ota Tibolon Aristo -tabletteja,

jos yksikin alla luetelluista koskee sinua. Jos olet epävarma jostakin alla olevasta, keskustele lääkärin

kanssa ennen kuin käytät Tibolon Aristo -tabletteja.

jos sinulla on tai on ollut rintasyöpä tai sinulla epäillään rintasyöpää

jos sinulla on jokin estrogeenille herkkä kasvain, kuten kohdun limakalvon (endometrium) syöpä tai

sen epäily

jos sinulla on odottamatonta emätinvuotoa, jonka syy ei ole selvillä

jos sinulla on kohdun limakalvon epänormaalia liikakasvua (endometriumin hyperplasia) jota ei

hoideta

jos sinulla on tai on ollut veritulppia (tromboosi), kuten veritulppa alaraajoissa (syvä

laskimotukos) tai keuhkoissa (keuhkoveritulppa)

jos sinulla on veren hyytymishäiriö (kuten proteiini C:n, proteiini S:n tai antitrombiinin

puutos)

jos sinulla on tai on äskettäin ollut valtimoveritulpan aiheuttama sairaus, kuten sydänkohtaus,

aivohalvaus tai rasitusrintakipua

jos sinulla on tai on ollut maksasairaus, eivätkä maksa-arvosi ole palautuneet normaaleiksi

jos sinulla on harvinainen, perinnöllinen vereen liittyvä sairaus nimeltä porfyria

jos olet allerginen tibolonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

jos olet tai epäilet olevasi raskaana

jos imetät.

Jos mikä tahansa yllä mainituista tiloista ilmenee ensimmäisen kerran Tibolon Aristo -tablettien

käytön aikana, lopeta käyttö heti ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Tibolon Aristo -tabletteja.

Kerro lääkärille, jos sinulla on tai on joskus ollut jokin seuraavista tiloista, ennen kuin aloitat hoidon, koska

nämä tilat voivat uusiutua tai pahentua Tibolon Aristo -hoidon aikana. Näissä tapauksissa sinun on

käytävä useammin lääkärintarkastuksissa:

kohdun lihaskasvaimet

kohdun limakalvon

kasvu kohdun ulkopuolella (endometrioosi) tai kohdun limakalvon liikakasvu

(endometriumin hyperplasia)

suurentunut veritulppariski (katso jäljempänä ”Laskimoveritulppa (tromboosi)”)

suurentunut riski saada estrogeenille herkkä syöpä (kuten äidin, sisaren tai isoäidin sairastama

rintasyöpä)

korkea verenpaine

maksasairaus, kuten hyvänlaatuinen maksakasvain

diabetes

sappikivet

migreeni tai vaikeita päänsärkyjä

immuunijärjestelmän sairaus joka vaikuttaa useisiin elimiin

(systeeminen lupus erythematosus,

SLE)

epilepsia

astma

tärykalvoon ja kuuloon vaikuttava sairaus (otoskleroosi)

hyvin korkeat veren rasvapitoisuudet (triglyseridit)

sydänongelmia

munuaisongelmia.

Lopeta Tibolon Aristo -hoito ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin,

jos huomaat minkä tahansa seuraavista tiloista kun käytät hormonikorvaushoitoa tai Tibolon

Aristo -hoitoa:

mikä tahansa tila, joka on mainittu edellä "Älä käytä Tibolon Aristo -tabletteja" -kohdassa

ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus. Tämä voi olla merkki maksasairaudesta.

verenpaineen suuri nousu (oireita voivat olla päänsärky, väsymys, huimaus)

migreeninkaltainen päänsärky ensimmäistä kertaa

jos tulet raskaaksi

jos huomaat merkkejä veritulpasta, kuten:

kivuliasta turvotusta ja punoitusta jaloissa

äkillistä rintakipua

hengitysvaikeuksia

Katso lisätietoja kohdasta "Laskimoveritulppa (tromboosi)"

Huomaa: Tibolon Aristo ei ole tarkoitettu raskauden ehkäisyyn. Jos viimeisistä kuukautisistasi on

kulunut vähemmän kuin 12 kuukautta tai olet alle 50-vuotias, voit edelleen tarvita raskauden ehkäisyä.

Kysy lääkäriltä neuvoja.

Hormonikorvaushoito ja syöpä

Kohdun limakalvon liikakasvu (endometriumin hyperplasia) ja kohdun limakalvon syöpä

(endometriumin syöpä)

Havaintotutkimukset ovat johdonmukaisesti osoittaneet, että tibolonia käyttävillä naisilla on kohonnut

kohdun limakalvon syövän riski. Riski kasvaa käyttöajan pidentyessä.

Epäsäännöllinen vuoto

Epäsäännöllistä läpäisy- tai tiputteluvuotoa voi esiintyä ensimmäisten Tibolon

Aristo -hoitokuukausien (3–6 kk) aikana. Jos epäsäännöllinen vuoto kuitenkin:

jatkuu vielä ensimmäisen kuuden kuukauden jälkeen

alkaa, kun olet käyttänyt Tibolon Aristo -tabletteja yli kuusi kuukautta

jatkuu vielä Tibolon Aristo –hoidon lopettamisen jälkeen,

mene mahdollisimman pian lääkäriin.

Rintasyöpä

Näyttö osoittaa, että tiboloni lisää rintasyövän riskiä. Lisäriski riippuu tibolonihoidon kestosta.

Hormonikorvaushoidoilla tehtyjen tutkimuksen mukaan hormonikorvaushoidon lopettamisen

jälkeen lisäriski pienenee ajan myötä, mutta jos hormonikorvaushoitoa on käytetty yli viisi vuotta,

riski voi kestää 10 vuotta tai pidempään. Tibolonin osalta ei ole saatavilla tietoa siitä, kauanko riski

kestää hoidon lopettamisen jälkeen, mutta samankaltaista mallia ei voida sulkea pois.

Vertaa

Naisilla, jotka käyttävät Tibolon

Aristo -tabletteja, on pienempi riski verrattuna naisiin, jotka käyttävät

yhdistelmäkorvaushoitoa. Riski on verrannollinen pelkkää estrogeenia sisältävään

hormonikorvaushoitoon.

Tutki rintasi säännöllisesti. Ota yhteyttä lääkäriin jos huomaat muutoksia kuten:

ihon kuroutumista tai vetäytymistä

nännissä tapahtuvia muutoksia

silmin tai käsin havaittavia kyhmyjä.

Munasarjasyöpä

Munasarjasyöpä on harvinainen – huomattavasti harvinaisempi kuin rintasyöpä. Pelkkää estrogeeniä

sisältävän tai estrogeenin ja keltarauhashormonin yhdistelmää sisältävän hormonikorvaushoidon

käyttöön on yhdistetty hieman suurentunut munasarjasyövän riski.

Munasarjasyövän riski vaihtelee iän mukaan. Munasarjasyöpä diagnosoidaan esimerkiksi viiden

vuoden ajanjaksolla 50–54-vuotiaista naisista, jotka eivät ole saaneet hormonikorvaushoitoa, noin

kahdella naisella 2000:sta. Naisilla, jotka ovat saaneet hormonikorvaushoitoa viiden vuoden ajan,

todetaan noin kolme tapausta 2000 käyttäjää kohden (eli noin yksi lisätapaus). Tibolon

Aristo -tablettien käytön aiheuttama munasarjasyövän suurentunut riski vastaa muiden

hormonikorvaushoitojen

aiheuttamaa riskiä.

Hormonikorvaushoidon vaikutus sydämeen ja verenkiertoon

Laskimoveritulppa (tromboosi)

Laskimoveritulppien riski on noin

1,3–3-kertainen hormonikorvaushoitoa käyttävillä verrattuna

naisiin, jotka eivät käytä korvaushoitoa, etenkin ensimmäisen vuoden aikana hoidon aloittamisesta.

Laskimotukokset voivat olla vakavia, ja jos sellainen kulkeutuu keuhkoihin, se voi aiheuttaa

rintakipua, hengenahdistusta, pyörtymisen tai jopa kuoleman.

Laskimoveritulpan riskiä suurentavat ikääntyminen ja seuraavassa luetellut seikat. Kerro lääkärille jos

mikä tahansa seuraavista koskee sinua:

käytät estrogeenejä

et pysty kävelemään pitkään aikaan suuren leikkauksen, vamman tai sairauden vuoksi (ks. myös

kohta 3 ”Jos tarvitset leikkaushoitoa”). Pitkittynyt liikuntarajoitteisuus (kuten joutuminen

vuoteenomaksi, kipsi jalassa), vaikeat vammat tai pitkäkestoinen leikkaus voivat tilapäisesti

suurentaa veritulpan riskiä. Leikkauksen jälkeen hormonikorvaushoitoa käyttävien potilaiden, kuten

muidenkin potilaiden, on noudatettava tarkkaan varotoimia veritulpan estämiseksi. ”)

olet vakavasti ylipainoinen (painoindeksi > 30 kg/m

sinulla on verenhyytymishäiriö, johon tarvitset pitkäaikaista, veren hyytymistä estävää lääkehoitoa

lähisukulaisellasi on ollut laskimoveritulppa jalassa, keuhkoissa tai muussa elimessä

sinulla on sairaus nimeltä systeeminen lupus erythematosus (SLE)

sinulla on syöpä.

Veritulpan merkit, ks. kohta ”Lopeta Tibolon Aristo -hoito ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin”.

Vertaa

Tarkasteltaessa 50–59-vuotiaita naisia, jotka eivät käytä hormonikorvaushoitoa, viiden vuoden aikana

keskimäärin 4–7 naisen tuhannesta odotetaan saavan laskimoveritulpan. 50–59-vuotiaista naisista,

jotka käyttävät estrogeenin ja keltarauhashormonin yhdistelmähoitoa yli viiden

vuoden ajan, 9–12

naisen tuhannesta odotetaan saavan laskimoveritulpan (eli 5 ylimääräistä tapausta).

Käytettäessä Tibolon Aristo -tabletteja riski saada laskimoveritulppa suurenee vähemmän kuin

käytettäessä muita hormonikorvaushoitoja.

Sydänsairaus (sydänkohtaus)

Ei ole näyttöä, että hormonikorvaus- tai Tibolon Aristo -hoito ehkäisisi sydänkohtauksia.

Yli 60-vuotiaille naisille, jotka käyttävät estrogeenin ja keltarauhashormonin

yhdistelmähormonikorvaushoitoa, ilmaantuu jonkin verran useammin sydänsairaus kuin naisille, jotka

eivät käytä mitään hormonikorvaushoitoa. Koska sydänsairauden riski riippuu voimakkaasti iästä,

ylimääräisten sydänsairauksien määrä on hyvin vähäinen terveillä naisilla lähellä vaihdevuosia, mutta

nousee iän karttuessa.

Ei ole näyttöä että sydäninfarktin riski Tibolon Aristo -tabletteja käyttävillä olisi erilainen kuin

riski

muuta hormonikorvaushoitoa käyttävillä.

Aivohalvaus

Aivohalvauksen riski on noin 1,5 kertaa suurempi hormonikorvaushoidon käyttäjillä kuin sitä

käyttämättömillä. Ikääntyminen lisää hormonikorvaushoidon käyttöön liittyviä

aivohalvauksia.

Vertaa

Kun tarkastellaan 50–59-vuotiaita naisia, jotka eivät käytä tibolonia, 5 vuoden ajanjaksolla aivohalvaus

ilmenee odotettavasti keskimäärin 3 naisella tuhannesta. Niistä 50–59-vuotiaista naisista, jotka ovat

käyttäneet tibolonia, 5 vuoden ajanjaksolla aivohalvaus ilmenee 7 naisella tuhannesta (eli 4

lisätapausta).

Kun tarkastellaan 60–69-vuotiaita naisia, jotka eivät käytä tibolonia, 5 vuoden ajanjaksolla

aivohalvaus ilmenee odotettavasti keskimäärin 11 naisella tuhannesta. Niistä 60–69-vuotiaista naisista,

jotka ovat käyttäneet tibolonia, 5 vuoden ajanjaksolla aivohalvaus ilmenee 24 naisella tuhannesta (eli 13

lisätapausta).

Muut tilat

Hormonikorvaushoito ei ehkäise muistin heikkenemistä. Jonkin verran näyttöä on saatu muistin

heikkenemisen riskin suurenemisesta naisilla,

jotka aloittavat hormonikorvaushoidon yli 65-

vuotiaana. Kysy neuvoa lääkäriltä.

Tibolonihoito vaikuttaa kolesteroliarvoihin.

Potilaat, joilla on sydämen tai munuaisen toimintahäiriö: Estrogeenit voivat aiheuttaa nesteen

kertymistä elimistöön, ja sen vuoksi potilaita, joilla on sydämen tai munuaisen toimintahäiriö, pitää

seurata tarkoin.

Potilaat, joilla on rasva-aineenvaihdunnan häiriö (hypertriglyseridemia): Naisia, joilla on ennestään

hypertriglyseridemia, pitää seurata tarkoin tibolonihoidon aikana, koska estrogeenikorvaushoidon

yhteydessä hypertriglyseridemiapotilailla on raportoitu harvinaisissa tapauksissa plasman

triglyseridipitoisuuden voimakasta nousua, joka on johtanut haimatulehdukseen.

Muut lääkevalmisteet ja Tibolon Aristo

Muut lääkkeet saattavat vaikuttaa Tibolon Aristo -hoidon tehoon. Tästä voi johtua epäsäännöllistä

vuotoa. Tämä koskee erityisesti seuraavia lääkkeitä:

veren hyytymisongelmiin käytettävät lääkkeet (kuten varfariini)

epilepsialääkkeet (kuten fenobarbitaali, fenytoiini ja karbamatsepiini)

tuberkuloosilääkkeet (kuten rifampisiini tai rifabutiini)

kasvirohdosvalmisteet jotka sisältävät mäkikuismaa (Hypericum perforatum).

Samanaikainen käyttö tibolonin kanssa saattaa voimistaa veren hyytymisongelmiin käytettävien

lääkkeiden vaikutusta.

Samanaikainen käyttö tibolonin kanssa saattaa vaikuttaa lääkkeisiin, joiden aktiivinen aine (esim.

midatsolaami) metaboloituu tiettyjen entsyymien (niin sanottujen sytokromi P450-entsyymien) avulla.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai

saatat käyttää muita lääkkeitä, mukaan lukien itsehoitovalmisteet, kasvirohdosvalmisteet ja

luontaistuotteet.

Laboratoriotutkimukset

Jos sinulle tehdään verikokeita, kerro lääkärille tai laboratoriohenkilökunnalle, että käytät Tibolon

Aristo -tabletteja, sillä tämä lääke voi vaikuttaa joidenkin kokeiden tuloksiin.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Älä ota Tibolon Aristo -tabletteja, jos olet raskaana tai imetät.

Tibolon Aristo -tabletteja käytetään naisille vain vaihdevuosien jälkeen. Jos tulet raskaaksi tai epäilet

olevasi raskaana, lopeta Tibolon Aristoin käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tibolon Aristo -tableteilla ei tiedetä olevan vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Tibolon Aristo sisältää laktoosimonohydraattia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen

tämän lääkevalmisteen ottamista.

3.

Miten Tibolon Aristo -tabletteja otetaan

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos

olet epävarma.

Kuinka paljon Tibolon Aristo -tabletteja otetaan ja kuinka usein

Lääkäri pyrkii määräämään oireidesi hoitamiseksi pienimmän

mahdollisen

annoksen mahdollisimman

lyhyeksi ajaksi. Keskustele lääkärin kanssa, jos sinusta tuntuu, että annos on joko liian voimakas tai

liian heikko.

Ellei lääkäri määrää toisin, tavanomainen annos on yksi tabletti vuorokaudessa aterian jälkeen,

mieluiten aina samaan aikaan päivästä.

Älä ota keltarauhashormonivalmistetta Tibolon Aristo -tablettien lisäksi.

Miten Tibolon Aristo -tabletteja otetaan

Ota tabletit veden tai muun neesteen kera mieluiten samaan aikaan joka päivä.

Mitä sinun pitää ottaa huomioon kun aloitat Tibolon Aristo -hoidon

Tibolon Aristo -tablettien käyttö tulee aloittaa aikaisintaan silloin, kun viimeisistä luonnollisista

kuukautisista on kulunut 12 kuukautta. Jos munasarjat on poistettu leikkauksella, voit aloittaa Tibolon

Aristo -tablettien käytön heti.

Jos haluat aloittaa Tibolon Aristo -tablettien käytön ja sinulla on ollut epäsäännöllistä tai odottamatonta

emätinvuotoa, ota yhteyttä lääkäriin ennen hoidon aloittamista pahanlaatuisen sairauden mahdollisuuden

poissulkemiseksi.

Jos haluat vaihtaa Tibolon Aristo -tabletteihin estrogeenia ja keltarauhashormonia sisältävästä

lääkevalmisteesta, kysy lääkäriltä neuvoa mitä sinun pitää ottaa huomioon.

Kuinka pitkään Tibolon Aristo -tabletteja otetaan

Lääkäri pyrkii määräämään hoidon mahdollisimman

lyhyeksi ajaksi.

Yleensä oireiden helpottuminen saavutetaan muutaman viikon kuluessa.

Jos otat enemmän Tibolon Aristo -tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa, 112

Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Myrkytysoireet ovat epätodennäköisiä, vaikka useita tabletteja otettaisiin samaan aikaan.

Yliannostuksen oireita voivat olla pahoinvointi,

oksentelu ja emätinvuoto. Ota yhteyttä lääkäriin

oireiden hoitamiseksi.

Jos unohdat ottaa Tibolon Aristo -tabletteja

Jos olet unohtanut ottaa tabletin, ota unohtunut tabletti heti kun muistat. Jos tabletinotto on

myöhästynyt jo yli 12 tuntia, jätä unohtunut tabletti ottamatta ja ota seuraava tabletti normaaliin

aikaan.

Älä ota kaksinkertaista annosta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

Jos tarvitset leikkaushoitoa

Jos olet menossa leikkaukseen, kerro hoitavalle lääkärille, että käytät Tibolon Aristo -tabletteja.

Tibolon Aristo -tablettien käyttö on ehkä lopetettava noin 4–6 viikon ajaksi ennen leikkausta

verisuonitukoksen riskin pienentämiseksi (ks. kohta 2 ”Laskimoveritulppa (tromboosi)”). Kysy

lääkäriltä milloin voit aloittaa Tibolon Aristo -tablettien käytön uudelleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Seuraavia sairauksia on raportoitu useammin hormonikorvaushoitoa saavilla naisilla

kuin

naisilla,

jotka eivät saa hormonikorvaushoitoa:

rintasyöpä

kohdun limakalvon

epänormaali liikakasvu (endometriumin hyperplasia tai syöpä)

munasarjasyöpä

veritulpat jalkojen

tai keuhkojen suonissa (laskimotromboembolia)

sydänsairaus

aivohalvaus

mahdollisesti muistin heikkeneminen jos hormonikorvaushoito aloitetaan yli 65-vuotiaalla.

Lisätietoa näistä haittavaikutuksista, ks. kohta 2 ”Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Tibolon

Aristo -tabletteja”.

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos olet huolissasi jostain haittavaikutuksesta jonka

epäilet johtuvan Tibolon Aristo -tableteista. Ks. myös kohta 2 ”Lopeta Tibolon Aristo -hoito ja ota

välittömästi yhteyttä lääkäriin”.

Yleisiä haittavaikutuksia, joita havaittiin kliinisissä tutkimuksissa (esiintyy enintään 1 käyttäjällä

kymmenestä):

emätinverenvuoto tai -tiputtelu

vatsakipu

painonnousu

rintojen kipu

epänormaali karvan kasvu

emättimen vaivat, kuten epänormaali erite, kutina ja ärsytys

kohdun limakalvon

liikakasvu

emättimen hiivasienitulehdus

lantionalueen kipu

kohdunkaulan kudosmuutokset

ulkoisten sukuelinten ja emättimen tulehdus (vulvovaginiitti)

epätavallinen tulos PAPA-kokeessa.

Melko harvinaisia haittavaikutuksia (esiintyy enintään 1 käyttäjällä sadasta):

akne

nännikipu tai rintojen arkuus

sieni-infektiot.

Muita Tibolon Aristo -tablettien markkinoille tulon jälkeen havaittuja haittavaikutuksia:

pyörrytys, päänsärky, migreeni

masennus

iho-ongelmat kuten ihottuma tai kutina

näön heikkeneminen tai sumentuminen

maha-suolikanavan häiriöt

nesteen kertyminen

nivelkivut tai lihaskivut

muutokset maksan toiminnassa.

Tibolon Aristo -hoitoa saavilla naisilla on raportoitu kohdun limakalvon syöpää, rintasyöpää ja

aivohalvauksia (Ks. kohta 2 ”Varoitukset ja varotoimet”).

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu muiden hormonikorvaushoitojen

yhteydessä:

sappikivitauti

erilaiset ihohäiriöt:

ihon värjäytyminen erityisesti kasvoilla tai kaulalla, kutsutaan maksaläiskiksi

kivuliaat punoittavat ihokyhmyt (erythema nodosum)

ihottuma, jossa esiintyy rengasmaista punoitusta tai haavaumia (erythema multiforme)

ihon verenpurkaumat (verisuonisyntyinen purppura).

Kerro lääkärille, jos sinulla esiintyy emätinverenvuotoa tai -tiputtelua, tai jos sinulla esiintyy joku

yllämainituista haittavaikutuksista tai jos ne pahenevat.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus

ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Tibolon Aristo -tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat että läpipainopakkaus on vaurioitunut.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Tibolon Aristo -tabletit sisältävät

Vaikuttava aine on tiboloni. Yksi tabletti sisältää 2,5 mg tibolonia.

Muut aineet ovat perunatärkkelys, laktoosimonohydraatti,

magnesiumstearaatti (Ph.Eur)

[kasvispohjainen] ja askorbyylipalmitaatti

(Ph.Eur).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tibolon Aristo 2,5 mg tabletti on valkoinen tai melkein valkoinen, litteä, pyöreä tabletti, jonka

halkaisija on noin 6 mm.

Pakkauskoot: 1 x 28, 1 x 30 ja 3 x 28 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Aristo Pharma GmbH

Wallenroder Strasse 8-10

13435 Berliini

Saksa

Edustaja

Aristo Pharma Nordic ApS

Kanalholmen 14C

2650 Hvidovre

Tanska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 04.09.2020

Bipacksedel: Information till användaren

Tibolon Aristo 2,5 mg tabletter

tibolon

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Tibolon Aristo är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Tibolon

Aristo

Hur du tar Tibolon Aristo

Eventuella biverkningar

Hur Tibolon Aristo ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Tibolon Aristo är och vad det används för

Tibolon Aristo är ett preparat som används för hormonell substitutionsbehandling (Hormone

Replacement Therapy, HRT). Det innehåller tibolon, ett syntetiskt könshormon. Tibolon Aristo

används till kvinnor vars menstruation har upphört (menopaus), minst 12 månader efter deras sista

naturliga menstruation.

Tibolon Aristo används för att:

Lindra symtom som uppträder efter övergångsåldern

Under klimakteriet minskar halten av östrogen som produceras av kvinnans kropp. Detta kan ge

oönskade symtom som värmekänsla i ansiktet, på halsen och bröstet (”värmevallningar”). Tibolon

Aristo lindrar dessa symtom efter klimakteriet. Tibolon Aristo skrivs endast ut till dig om dina symtom

stör ditt dagliga liv i stor grad.

Tibolon som finns i Tibolon Aristo kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte

nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om

du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Tibolon Aristo

Medicinsk bakgrund och regelbundna kontroller

Användning av HRT eller Tibolon Aristo innebär risker som ska beaktas vid beslutet att påbörja

behandling eller fortsätta en pågående behandling.

Erfarenheten är begränsad för behandling av kvinnor där menstruationen upphört i förtid (då

äggstockarna slutat fungera eller livmodern opererats bort). Om du tillhör den gruppen kan riskerna

med HRT eller Tibolon Aristo vara annorlunda. Tala med din läkare.

Innan du påbörjar behandling (eller återupptar behandling) med HRT eller Tibolon Aristo kommer din

läkare att fråga om din egen, och din familjs, sjukdomshistoria. Din läkare kan vilja utföra en fysisk

undersökning. Detta kan inkludera en undersökning av dina bröst och / eller en gynekologisk

undersökning, om det behövs.

När du påbörjat behandling med Tibolon Aristo ska du gå på regelbundna läkarkontroller (minst en gång

per år). Vid dessa kontroller ska du diskutera med läkaren om fördelar och risker med fortsatt

behandling.

Gör regelbundna undersökningar av brösten enligt läkarens rekommendationer.

Det rekommenderas också att du deltar i mammografiundersökning när du kallas till det. Vid

mammografin är det viktigt att du talar om för sjuksköterskan/sjukvårdspersonalen, som gör

undersökningen att du använder HRT, eftersom detta läkemedel kan öka tätheten i brösten. En ökad

täthet i brösten kan göra det svårare att upptäcka knölar på mammografibilderna.

Ta inte Tibolon Aristo

om något av följande gäller dig. Tala med din läkare innan du tar Tibolon Aristo om du är osäker.

Om du har eller har haft bröstcancer eller det finns misstanke att du kan ha det

Om du har östrogenberoende cancer, som cancer i livmoderslemhinnan (endometriet) eller om

det finns misstanke om sådan cancer.

Om du har oväntad underlivsblödning.

Om du har kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi) och inte

behandlas för det.

Om du har eller har haft blodpropp i e n ven (venös tromboembolism), i benen (djup ventrombos)

eller i lungorna

(lungemboli).

Om du har koagulationsrubbning (t.ex. brist på protein C, protein S eller antitrombin).

Om du har eller nyligen har haft en sjukdom orsakad av blodpropp i artärerna, som hjärtinfarkt,

stroke (slaganfall) eller kärlkramp.

Om du har eller har haft någon leversjukdom och fortfarande har onormala levervärden.

Om du har en sällsynt ärftlig blodsjukdom kallad ”porfyri”.

Om du är allergisk mot tibolon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid.

Om du ammar.

Om något av ovanstående drabbar dig första gången du använder Tibolon Aristo ska du sluta ta

Tibolon Aristo och omedelbart kontakta läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Tibolon Aristo.

Tala med läkare om du har eller har haft något av följande problem innan du påbörjar behandlingen. De

kan återkomma eller förvärras under behandling med Tibolon Aristo. Om det skulle inträffa ska du gå

oftare på kontroll hos din läkare:

muskelknutor i livmodern (myom)

tillväxt av livmoderslemhinnan utanför livmodern (endometrios) eller tidigare har haft kraftig

förtjockning av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi)

om du har en ökad risk att få blodpropp (se nedan ”Blodproppar i en ven (trombos)”)

ökad risk att få en östrogenkänslig cancer (t.ex. om din mor, syster, farmor eller mormor har haft

bröstcancer)

högt blodtryck

leversjukdom, såsom en godartad levertumör

diabetes

gallsten

migrän eller kraftig huvudvärk

en autoimmun sjukdom som angriper många organ i kroppen (systemisk lupus erythematosus

(SLE))

epilepsi

astma

en sjukdom som påverkar trumhinnan och hörseln (otoskleros)

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Tibolon Aristo 2,5 mg tabletit

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi tabletti sisältää 2,5 mg tibolonia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraatti.

Yksi tabletti sisältää noin 75 mg laktoosimonohydraattia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Tabletti.

Valkoinen tai melkein valkoinen, litteä, pyöreä tabletti, jonka halkaisija on noin 6 mm.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Estrogeenin puutteesta johtuvien oireiden hoito postmenopausaalisilla naisilla, joiden menopaussista on

kulunut vähintään vuosi.

Päätöksen tibolonin käytöstä tulee perustua kaikkien naisten kohdalla arvioon heidän yksilöllisistä

riskitekijöistään ja erityisesti yli 60-vuotiaiden kohdalla pitää ottaa huomioon aivohalvausriski (katso

kohdat 4.4 ja 4.8).

4.2

Annostus ja antotapa

Annostus

Annostus on yksi tabletti vuorokaudessa.

Antotapa

Tabletit niellään veden tai muun nesteen kera, mieluiten aina samaan aikaan päivästä.

Iäkkäät

Annostus on sama myös iäkkäille potilaille.

Postmenopausaalisten oireiden hoidon aloituksessa ja jatkohoidossa tulisi käyttää matalinta tehokasta

annosta mahdollisimman

lyhyen aikaa (ks. myös kohta 4.4).

Tibolon Aristo -hoidon aikana ei pidä antaa lisäksi erillistä progestiinihoitoa.

Tibolon Aristo -hoidon aloittaminen

Luonnollisen menopaussin jälkeen Tibolon Aristo -hoito tulee aloittaa vasta, kun vuodot ovat olleet

poissa vähintään 12 kuukautta. Kirurgisen menopaussin jälkeen Tibolon Aristo -hoito voidaan aloittaa

välittömästi.

Mikä tahansa epäsäännöllinen/odottamaton emätinverenvuoto, joko hormonikorvaushoidon aikainen tai

ei, pitää tutkia pahalaatuisen muutoksen poissulkemiseksi ennen Tibolon Aristo -hoidon aloittamista (ks.

kohta 4.3).

Siirtyminen jaksoittaisesta tai jatkuvasta yhdistelmähormonikorvaushoidosta

Siirryttäessä jaksoittaisesta hormonikorvaushoidosta Tibolon Aristo -hoito tulee aloittaa seuraavana

päivänä edellisen hoitojakson loputtua. Jatkuvasta yhdistelmähormonikorvaushoidosta siirryttäessä

hoito voidaan aloittaa milloin tahansa.

Unohtuneet tabletit

Unohtunut tabletti on otettava heti muistettaessa. Jos tabletinotto on myöhässä yli 12 tuntia, unohtunut

tabletti jätetään ottamatta ja seuraava tabletti otetaan normaaliin aikaan. Tablettien unohtaminen voi

lisätä läpäisy- tai tiputteluvuodon mahdollisuutta.

4.3

Vasta-aiheet

Raskaus ja imetys

Todettu tai sairastettu rintasyöpä tai sen epäily. Lumekontrolloidussa tutkimuksessa tibolonin

käyttö suurensi rintasyövän uusiutumisriskiä.

Todettu estrogeenista riippuva syöpä tai sen epäily (esim. kohdun limakalvon

syöpä)

Diagnosoimaton emätinverenvuoto

Hoitamaton kohdun limakalvon

hyperplasia

Aktiivinen

tai aiempi laskimotromboembolia (syvä laskimotukos, keuhkoembolia)

Tiedossa olevat trombofiiliset häiriöt (kuten proteiini C:n, proteiini S:n tai antitrombiinin puutos, ks.

kohta 4.4)

Aktiivinen

tai viimeaikainen valtimotromboembolinen sairaus (esim. rasitusrintakipu,

sydäninfarkti, aivohalvaus tai TIA)

Akuutti tai aiempi maksasairaus, kunnes maksa-arvot ovat normalisoituneet

Porfyria

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Tibolonin käyttö tulisi aloittaa postmenopausaalisten oireiden hoitoon vain, jos oireet heikentävät

elämänlaatua. Kaikissa tapauksissa hoidon riskit ja hyödyt tulee punnita vähintään vuosittain ja hoitoa

tulee jatkaa ainoastaan niin kauan kuin hyödyt ylittävät riskit. Kunkin naisen kohdalla tulee tehdä

huolellinen aivohalvauksen ja rintasyövän riskien arviointi sekä niille naisille, joilla on kohtu tallella,

endometriumsyövän riskin arviointi (ks. tiedot alla ja kohta 4.8) ottaen huomioon naisen henkilökohtaiset

riskitekijät ja pitäen mielessä kummankin syövän ja aivohalvauksen osalta esiintymistiheydet ja

ominaisuudet näiden hoitovasteen, sairastuvuuden ja kuolleisuuden

kannalta.

Näyttö ennenaikaisten vaihdevuosien hormonikorvaushoitoon tai tiboloniin liittyvistä riskeistä on

vähäistä. Nuoremmilla naisilla absoluuttinen riski on kuitenkin pieni, joten hyöty-riskisuhde saattaa olla

heillä suotuisampi kuin vanhemmilla

naisilla.

Lääkärintarkastus ja seuranta

Ennen hormonikorvaushoidon tai tibolonin määräämistä tulee ottaa täydellinen henkilökohtainen ja

sukuanamneesi sekä suorittaa lääkärintarkastus (myös gynekologinen ja rintojen tutkimus) pitäen

mielessä vasta-aiheet ja varoitukset. Hoidon aikana lääkärintarkastus tulee uusia yksilöllisesti sovitetun

aikataulun mukaisesti. Naisille pitää neuvoa minkälaisista rintojen oireista tulee kertoa lääkärille tai

hoitajalle (ks. alla ’Rintasyöpä’). Tutkimukset, mukaan lukien mammografia, pitää tehdä

voimassaolevan seulontaohjelman mukaisesti, sovittaen yksilöllisesti.

Erityistä huomiota vaativat tilat

Jos potilaalla esiintyy tai on esiintynyt jokin seuraavista tiloista ja/tai ne ovat vaikeutuneet raskauden tai

aikaisemman hormonihoidon aikana, potilaan tilaa tulee seurata tarkasti. On huomattava että erityisesti

seuraavat tilat voivat ilmaantua uudelleen tai vaikeutua Tibolon Aristo -hoidon aikana:

Kohdun lihaskasvain (leiomyooma) tai endometrioosi

Tromboembolisten häiriöiden riskitekijät (ks. alla)

Estrogeenista riippuvan syövän riskitekijät, esim. ensimmäisen asteen sukulaisen rintasyöpä

Hypertensio

Maksasairaudet (esim. maksa-adenooma)

Diabetes, johon voi liittyä

verisuonikomplikaatioita

Sappikivitauti

Migreeni tai (voimakas) päänsärky

Systeeminen lupus erythematosus

Aiempi kohdun limakalvon hyperplasia (ks. alla)

Epilepsia

Astma

Otoskleroosi.

Syitä lopettaa hoito välittömästi

Hoito tulee lopettaa, jos hoidolle on vasta-aiheita tai seuraavissa tilanteissa:

Keltaisuus tai maksan toiminnan

heikkeneminen

Merkittävä verenpaineen kohoaminen

Migreenityyppisen päänsäryn ilmaantuminen.

Kohdun limakalvon hyperplasia ja karsinooma

Satunnaistetuista kontrolloiduista tutkimuksista saatavilla oleva tieto on ristiriitaista, mutta

väestötutkimuksissa tibolonia normaalin kliinisen tavan mukaan käyttävillä naisilla on ollut

johdonmukaisesti lisääntynyt kohdun limakalvon syövän riski (ks. myös kohta 4.8). Näissä

tutkimuksissa riski lisääntyi, kun käyttöaika pidentyi. Tiboloni lisää endometriumin paksuutta

mitattuna ultraäänellä emättimen kautta.

Läpäisy- tai tiputteluvuotoa voi esiintyä ensimmäisten hoitokuukausien aikana (ks. kohta 5.1). Naisia on

neuvottava ilmoittamaan jos läpäisy- ja tiputteluvuotoa yhä esiintyy 6 kuukauden käytön jälkeen, se alkaa

myöhemmin

tämän ajan jälkeen tai se jatkuu hoidon loputtua. Vuodon syy on selvitettävä gynekologisella

tutkimuksella, johon voi sisältyä endometriumnäyte pahanlaatuisen muutoksen poissulkemiseksi.

Rintasyöpä

Epidemiologisten tutkimusten, joihin kuului myös Million

Women Study (MWS)-tutkimus, meta-

analyysi osoitti, että rintasyöpäriski oli lisääntynyt merkittävästi, kun käytettiin 2,5 mg:n annosta.

Riski ilmaantui kolmen vuoden käytön aikana ja lisääntyi kun käyttöaika pidentyi (ks. kohta 4.8).

Hoidon lopettamisen jälkeen suurentunut riski pienenee ajan myötä. Aika riskin palautumiseen

lähtötasolle, riippuu hormonikorvaushoidon kestosta.

Hormonikorvaushoitoa käytettäessä yli viisi vuotta, riski voi kestää 10 vuotta tai pidempään.

Tibolonin osalta ei ole saatavilla tietoa siitä, kauanko riski kestää hoidon lopettamisen jälkeen,

mutta samankaltaista mallia ei voida sulkea pois.

Hormonikorvaushoito,

erityisesti estrogeeni-progestiiniyhdistelmähoito,

lisää mammografiakuvien

tiheyttä, mikä voi haitata rintasyövän toteamista radiologisesti.

Munasarjasyöpä

Munasarjasyöpä on paljon harvinaisempi kuin rintasyöpä. Laajasta meta-analyysista saatu

epidemiologinen näyttö viittaa siihen, että pelkästään estrogeenia sisältäviä tai estrogeenin ja

progestiinin yhdistelmää sisältäviä hormonihoitovalmisteita käyttävillä naisilla on hieman suurentunut

riski, joka ilmenee viiden vuoden käytön aikana ja pienenee vähitellen käytön lopettamisen jälkeen.

Jotkin toiset tutkimukset, kuten WHI (Women's Health Initiative) -tutkimus, viittaavat siihen, että

yhdistelmävalmisteiden käyttöön saattaa liittyä samanlainen tai hieman pienempi riski (ks. kohta 4.8).

MWS-tutkimuksessa osoitettiin, että tibolonia käytettäessä munasarjasyövän suhteellinen riski oli

yhtä

suuri kuin muissa hormonikorvaushoidoissa.

Laskimotromboembolia

Estrogeenia tai estrogeenia ja progestiinia sisältäviin hormonikorvaushoitoihin liittyy 1,3–3-kertainen

laskimotromboembolian (VTE) riski eli syvän laskimotukoksen tai keuhkoembolian riski. VTE:n

ilmaantuminen on todennäköisempää ensimmäisen vuoden aikana hormonikorvaushoidon aloittamisesta

kuin myöhemmin (ks. kohta 4.8). Epidemiologisessa tutkimuksessa, jossa käytettiin UK:n tietokantaa,

laskimotromboembolian riski käytettäessä tibolonia oli pienempi kuin käytettäessä tavanomaista

hormonikorvaushoitoa, mutta vain pieni osa naisista oli tibolonin

nykykäyttäjiä, eikä hieman

suurentunutta riskiä verrattuna ei-käyttäjiin voida sulkea pois.

Potilailla, joilla on ollut jokin trombofiilinen sairaus, on suurentunut laskimotromboembolian

riski.

Hormonikorvaushoito tai tiboloni saattaa suurentaa tätä riskiä. Tämän vuoksi hormonikorvaushoito on

näillä potilailla vasta-aiheista (ks. kohta 4.3).

Yleisesti tunnettuja laskimotromboembolian riskitekijöitä ovat estrogeenien käyttö, korkea ikä, suuri

leikkaus, pitkäaikainen immobilisaatio, ylipaino (BMI > 30 kg/m

), raskaus/synnytyksen jälkeinen tila,

systeeminen lupus erythematosus (SLE) ja syöpä. Suonikohjujen yhteydestä laskimotromboemboliaan ei

ole yksimielisyyttä. Kuten kaikilla postoperatiivisilla potilailla, laskimotromboembolian estotoimenpiteitä on

harkittava leikkauksen jälkeen. Jos elektiivisen leikkauksen jälkeen on odotettavissa pitkäaikainen

immobilisaatio, hormonikorvaushoidon tilapäinen lopettaminen 4–6 viikkoa ennen leikkausta on

suositeltavaa. Hoitoa ei tule aloittaa uudelleen ennen kuin potilas on täysin liikuntakykyinen.

Naisille, joilla ei ole anamneesissa laskimotromboemboliaa, mutta joiden lähisukulaisella on ollut

tromboosi nuorena, voidaan tarjota seulontatutkimuksia sen jälkeen, kun niiden rajoituksia on pohdittu

huolellisesti (seulonnassa havaitaan vain osa trombofiilisistä häiriöistä). Hormonikorvaushoito tai

tiboloni on vasta-aiheista, jos potilaalla havaitaan trombofiilinen häiriö, johon liittyy suvuittaista

tromboositaipumusta tai joka on vaikea (esim. antitrombiinin, proteiini S:n

tai proteiini C:n puutos tai

useita puutoksia yhtä aikaa).

Hormonikorvaushoidon tai tibolonin riski-hyötysuhde tulee harkita huolellisesti sellaisilla potilailla, jotka

jo saavat antikoagulanttihoitoa.

Jos laskimotromboembolia kehittyy hoidon aloittamisen jälkeen, lääke tulisi lopettaa. Potilasta tulisi

neuvoa ottamaan välittömästi yhteyttä lääkäriinsä, jos hänelle ilmaantuu tromboemboliaan viittaavia

oireita (esim. kivulias jalan turvotus, äkillinen rintakipu, hengenahdistus).

Sepelvaltimotauti

Satunnaistettujen kontrolloitujen tutkimusten perusteella ei ole näyttöä suojasta sydäninfarktia vastaan

sepelvaltimotautia sairastavilla tai sairastamattomilla naisilla, jotka saivat estrogeeni-

progestiiniyhdistelmähoitoa tai pelkkää estrogeenikorvaushoitoa. Epidemiologisessa tutkimuksessa,

jossa käytettiin GPRD-tietokantaa, ei pystytty osoittamaan, että vaihdevuosien jälkeisellä tibolonin

käytöllä olisi sydäninfarktilta suojaavaa vaikutusta.

Iskeeminen aivohalvaus

Tiboloni lisää iskeemisen aivohalvauksen riskiä ensimmäisestä hoitovuodesta lähtien (ks. kohta 4.8).

Aivohalvauksen perusriski on vahvasti ikäriippuvainen ja niin myös tibolonin vaikutus on voimakkaampi

korkeammalla iällä.

Muut tilat

Tibolon Aristo -valmistetta ei ole tarkoitettu raskauden ehkäisyyn.

Tibolon Aristo -hoito aiheuttaa selvän annosriippuvaisen HDL-kolesterolin laskun (kahden

vuoden jälkeen -16,7 %:sta 1,25 mg:n annoksella -21,8 %:iin 2,5 mg:n annoksella).

Kokonaistriglyseridi- ja lipoproteiini (a) -tasot alenivat myös. Kokonais- ja VLDL-

kolesterolitasojen lasku ei ollut annosriippuvainen. LDL-kolesterolitasot pysyivät

muuttumattomina. Näiden löydösten kliinistä merkitystä ei vielä tunneta.

Estrogeenit voivat aiheuttaa nesteretentiota, minkä vuoksi sydämen tai munuaisten

vajaatoiminnasta kärsivien potilaiden tilaa tulee seurata huolellisesti.

Naisia, joilla on hypertriglyseridemia, tulee seurata huolellisesti estrogeeni- tai

hormonikorvaushoidon aikana, koska estrogeenihoidon aikana on raportoitu harvoin mutta

huomattavaa plasman triglyseridinousua, joka on johtanut haimatulehdukseen.

Tibolon Aristo -hoito alentaa erittäin vähän tyroksiinia sitovaa globuliinia (TBG) ja kokonais-T4- tasoa.

Kokonais-T3-tasot pysyvät muuttumattomina. Tibolon Aristo laskee sukupuolisteroideja sitovan

globuliinin (SHBG) määrää, kun taas kortikoideja sitovan globuliinin (CBG) ja kiertävän kortisolin

määrä ei muutu.

Hormonikorvaushoito ei paranna kognitiivisia toimintoja. Jonkin verran näyttöä on saatu mahdollisen

dementian riskin suurenemisesta naisilla, jotka aloittavat jatkuvan yhdistelmähormonikorvaushoidon

tai pelkkää estrogeenia sisältävän hormonikorvaushoidon yli 65-vuotiaana.

Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, saamelaisilla esiintyvä

laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi imeytymishäiriö, ei tule käyttää tätä lääkettä.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Koska tiboloni voi lisätä veren fibrinolyyttistä aktiivisuutta, antikoagulanttien vaikutus saattaa

voimistua. Tämä vaikutus on osoitettu varfariinia käytettäessä. Tibolon Aristo -valmistetta ja

antikoagulantteja käytettäessä samanaikaisesti pitää potilaita seurata tarkasti etenkin Tibolon

Aristo -hoitoa aloitettaessa ja lopetettaessa. Varfariinin annosta on sovitettava tarvittaessa.

Tibolonin

farmakokineettisistä interaktioista on rajoitetusti tietoa. In vivo -tutkimus osoitti, että

tiboloni vaikuttaa kohtalaisesti samanaikaisesti käytetyn sytokromi P450 3A4 -substraatin,

midatsolaamin farmakokinetiikkaan. Tämän perusteella yhteisvaikutukset toisten CYP3A4-

substraattien kanssa ovat mahdollisia.

CYP3A4-entsyymejä indusoivat aineet, kuten barbituraatit, karbamatsepiini, hydantoiinit ja

rifampisiini,

voivat lisätä tibolonin metaboliaa ja täten vaikuttaa sen tehoon.

Mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävät kasvirohdosvalmisteet voivat CYP3A4-entsyymin

välityksellä lisätä estrogeenien ja progestiinien metaboliaa. Kliinisesti estrogeenien ja progestiinien

lisääntynyt metabolia saattaa johtaa alentuneeseen tehoon ja kohdun vuotoprofiilin muutoksiin.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Tibolon Aristo on vasta-aiheinen raskauden aikana (ks. kohta 4.3). Jos raskaus alkaa Tibolon

Aristo -hoidon aikana, hoito tulee lopettaa välittömästi. Tibolon Aristo -hoidon käytöstä raskaana

olevilla naisilla ei ole tietoa. Eläinkokeissa on todettu lisääntymistoksisuutta (ks. kohta 5.3).

Mahdollista riskiä ihmisellä ei tunneta.

Imetys

Tibolon Aristo on vasta-aiheinen imetyksen aikana (ks. kohta 4.3).

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tibolon Aristo -valmisteella ei tiedetä olevan vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

4.8

Haittavaikutukset

Tässä kohdassa kuvataan haittavaikutuksia, jotka todettiin 21 lumekontrolloidussa tutkimuksessa (LIFT-

tutkimus mukaan lukien), joissa 4079 naista käytti tibolonia (1,25 tai 2,5 mg) ja 3476 naista sai

lumelääkettä. Tutkimusten kestot vaihtelivat kahdesta kuukaudesta 4,5 vuoteen. Taulukossa 1 esitettyjä

haittavaikutuksia esiintyi tilastollisesti merkitsevästi useammin tibolonihoidon kuin lumelääkehoidon aikana.

Taulukko 1

Haittavaikutukset

Elinjärjestelmä

Yleinen (>1/100, <1/10)

Melko harvinainen

(>1/1000, <1/100)

Harvinainen

(>1/10 000,

<1/1000)

Aineenvaihdunta ja

ravitsemus

Turvotus**

Ruuansulatuselimistö

Alavatsakipu

Vatsakipu**

Iho ja ihonalainen

kudos

Epänormaali karvankasvu

Akne

Kutina**

Sukupuolielimet

rinnat

Valkovuoto

Kohdun limakalvon liikakasvu

Postmenopausaalinen

Rintojen epämukavuus

Sieni-infektio

Emättimen

emätinverenvuoto

Rintojen arkuus

Sukupuolielinten kutina

Emättimen hiivasienitulehdus

Emätinverenvuoto

Lantionalueen kipu

Kohdunkaulan dysplasia Erite

sukuelimistä Vulvovaginiitti

sienitulehdus

Nännikipu

Tutkimukset

Painon nousu

Poikkeava Papa-kokeen tulos*

* Valtaosa koostui hyvänlaatuisista muutoksista. Kohdunkaulan patologiset muutokset (kohdunkaulan

karsinooma) eivät olleet lisääntyneet Tibolon Aristo -hoidolla lumelääkkeeseen verrattuna.

** Nämä haittavaikutukset havaittiin markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa. Esiintyvyys on

arvioitu relevanttien kliinisten

tutkimusten perusteella.

Markkinoille tulon jälkeen on havaittu eräitä muita haittavaikutuksia, kuten huimausta, ihottumaa,

seborrooista ihottumaa, päänsärkyä, migreeniä, näköhäiriöitä (näön sumentuminen mukaan lukien),

masennusta, tukirankaan kohdistuvia oireita, kuten nivel- ja lihaskipuja, sekä maksan

toimintakokeiden muutoksia.

Rintasyöpäriski

Rintasyöpäriskin on raportoitu jopa kaksinkertaistuneen naisilla, jotka saavat estrogeeni-

progestiiniyhdistelmähoitoa

yli 5 vuoden ajan.

Pelkkää estrogeeni- tai tibolonihoitoa saavilla suurentunut riski on pienempi kuin

estrogeen-progestiiniyhdistelmähoitoa

saavilla.

Riskin suuruus riippuu käytön kestosta (ks. kohta 4.4).

Laajimman epidemiologisen tutkimuksen (MWS-tutkimuksen) tulokset esitellään

seuraavassa taulukossa.

Taulukko 2 MWS-tutkimuksessa (the Million Women Study) arvioitu suurentunut

rintasyöpäriski 5 vuoden käytön jälkeen

Ikä (vuosia)

Lisätapauksia tuhatta

ei koskaan HRT- hoitoa

-saanutta kohti 5

vuoden ajanjaksona*

Suhteellinen riski

Lisätapauksia tuhatta

HRT-hoitoa saanutta

kohti 5 vuodessa

(95 % CI)

Pelkkä estrogeenihoito

50–65

9–12

1–2 (0–3)

Estrogeeni-progestiiniyhdistelmähoito

50–65

9–12

6 (5–7)

Tiboloni

50–65

9–12

3 (0–6)

*Suhteessa perustasoon teollisuusmaissa

#Kokonaisriskisuhde. Suhteellinen riski ei ole vakio, vaan suurenee käytön pituuden mukaan.

Endometriumsyöpäriski

Endometriumsyöpää esiintyy noin viidellä tuhannesta naisesta, joilla on kohtu ja jotka eivät käytä

hormonikorvaushoitoa

tai tibolonia.

Satunnaistetussa lumekontrolloidussa tutkimuksessa, jossa naisia ei tutkittu endometriumin

poikkeavuuksien suhteen lähtötilanteessa ja mikä näin ollen heijastaa kliinistä käytäntöä, osoitettiin

korkein endometriumsyövän riski (LIFT-tutkimus, keski-ikä 68 vuotta). Tässä tutkimuksessa 2,9

vuoden jälkeen ei todettu yhtään endometriumsyöpätapausta lumeryhmässä (n=1773), kun taas

tiboloniryhmässä (n=1746) todettiin 4 endometriumsyöpätapausta. Tämä vastaa 0,8 ylimääräistä

endometriumsyöpätapausta 1000 naista kohti, jotka käyttivät tibolonia vuoden ajan tässä

tutkimuksessa (ks. kohta 4.4).

Munasarjasyövän riski

Hormonikorvaushoitoon pelkällä estrogeenilla tai estrogeeni-progestiiniyhdistelmähoitoon on liitetty

lievästi

suurentunut munasarjasyöpädiagnoosin riski (ks. kohta 4.4). 52 epidemiologisen tutkimuksen meta-analyysissä

havaittiin, että hormonikorvaushoitoa käyttävillä naisilla oli suurempi munasarjasyövän riski kuin naisilla, jotka

eivät olleet koskaan saaneet hormonikorvaushoitoa (riskisuhde 1,43, 95 prosentin luottamusväli 1,31–1,56).

50–54 vuotiailla naisilla, jotka saavat hormonikorvaushoitoa viisi vuotta, tämä aiheuttaa noin yhden

lisätapauksen 2000 käyttäjää kohden. 50–54 vuotiailla naisilla,

jotka eivät saa hormonikorvaushoitoa,

munasarjasyöpä todetaan viiden vuoden aikana noin kahdella naisella 2000:sta. MWS-tutkimuksessa 5 vuotta

kestänyt tibolonihoito aiheutti yhden lisätapauksen 2500:a käyttäjää kohti (ks. kohta 4.4).

Aivoinfarktin riski

Aivoinfarktin suhteellinen riski ei ole iästä eikä hoidon kestosta riippuvainen. Lähtötilanteen riski on

kuitenkin voimakkaasti iästä riippuvainen, joten aivohalvauksen kokonaisriski hormonikorvaushoitoa tai

tibolonia saavilla naisilla suurenee iän myötä (ks. kohta 4.4).

2,9 vuotta kestäneessä satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa arvioitiin olevan 2,2-kertainen

aivohalvausriski naisilla (keski-ikä 68 vuotta), jotka käyttivät tibolonia 1,25 mg (28/2249) verrattuna

lumeryhmään (13/2257). Suurin osa (80 %) aivohalvauksista oli iskeemisiä.

Aivohalvauksen perusriski on voimakkaasti iästä riippuvainen. Siten perusinsidenssin on arvioitu

olevan yli 5 vuoden jaksolla 3 tapausta 1000 naista kohti 50–59 vuoden iässä ja 11 tapausta 1000

naista kohti 60–69 vuoden iässä. Naisilla, jotka käyttävät tibolonia 5 vuoden ajan, ylimääräisten

tapausten määrän voidaan odottaa olevan 4 tapausta 1000 käyttäjää kohti 50–59 vuoden iässä ja 13

tapausta 1000 käyttäjää kohti 60–69 vuoden iässä.

Muita haittavaikutuksia on raportoitu pelkän estrogeenihoidon ja estrogeeni-progestiinihoidon

yhteydessä:

Pitkäaikaiseen hormonikorvaushoitoon pelkällä estrogeenilla ja estrogeeni- progestiiniyhdistelmällä

liittyy hieman kohonnut munasarjasyövän riski. MWS-tutkimuksessa 5 vuotta kestänyt

hormonikorvaushoito aiheutti yhden lisätapauksen 2500:a käyttäjää kohti. Tämä tutkimus osoitti, että

munasarjasyövän suhteellinen riski tibolonihoidon kohdalla on samanlainen kuin muilla

hormonikorvaushoidoilla.

Hormonikorvaushoitoihin liittyy 1,3–3-kertainen laskimotromboembolian (VTE) riski eli syvän

laskimotukoksen tai keuhkoembolian riski. VTE:n ilmaantuminen on todennäköisempää

ensimmäisen vuoden aikana hormonikorvaushoidon aloittamisesta kuin

myöhemmin

(ks. kohta

4.4). WHI-tutkimusten tulokset esitetään seuraavassa taulukossa:

Taulukko 3 WHI-tutkimukset - Laskimotromboembolian lisäriski 5 vuoden käytön aikana

Ikä (vuosia)

Ilmaantuvuus 1000

naista kohti

lumelääkeryhmässä 5

vuoden ajanjaksona

Riskisuhde

(95 % luottamusväli)

Lisätapauksia 1000

hormonikorvaushoitoa

käyttävää naista kohti

Pelkkä oraalinen estrogeenihoito*

50–59

1,2 (0,6–2,4)

1 (-3–10)

Oraalinen estrogeeni-progestiiniyhdistelmähoito

50–59

2,3 (1,2–4,3)

5 (1–13)

*Tutkimus naisilla, joilta oli poistettu kohtu

Sepelvaltimotaudin riski yli 60-vuotiailla estrogeeni-progestiiniyhdistelmähoitoa käyttävillä on

lievästi suurentunut (ks. kohta 4.4). Ei ole viitteitä

siitä, että sepelvaltimotautiriski olisi erilainen

tibolonin kuin muiden hormonikorvaushoitojen käyttäjillä.

Sappikivitauti

Ihon ja ihonalaiskudoksen oireet: maksaläiskät, monimuotoinen

punavihoittuma (erythema

multiforme), kyhmyruusu, vaskulaarinen purppura

Todennäköinen dementia yli 65-vuotiailla (ks. kohta 4.4).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

4.9

Yliannostus

Tibolonin akuutti toksisuus eläimillä on hyvin vähäistä. Toksisuusoireita ei siten ole odotettavissa, vaikka

kerralla otettaisiin useita tabletteja. Akuutti yliannostus voi aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua ja naisilla

emätinverenvuotoa. Spesifistä antidoottia ei tunneta. Tarvittaessa voidaan antaa oireenmukaista hoitoa.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Sukupuolihormonit ja genitaalijärjestelmään vaikuttavat aineet,

estrogeenit, muut estrogeenit, ATC-koodi: GO3CX01

Vaikutusmekanismi/farmakodynaamiset vaikutukset

Suun kautta otettaessa tiboloni metaboloituu nopeasti kolmeksi yhdisteeksi, joihin Tibolon

Aristo -valmisteen farmakodynaamiset vaikutukset perustuvat. Kaksi metaboliiteista (3α-OH-tiboloni ja

3β-OH-tiboloni) vaikuttavat estrogeenisesti, kun taas kolmannella metaboliitilla (tibolonin Δ4- isomeeri) on

progestiinisia ja androgeenisia vaikutuksia.

Tibolon Aristo korvaa postmenopausaalisen naisen estrogeenin puutetta ja lievittää vaihdevuosioireita.

Tibolon Aristo estää menopaussista tai munasarjojen poistosta aiheutuvaa osteoporoosia.

Kliininen tutkimustieto

Estrogeenin puutteesta johtuvien oireiden lievitys

Vaihdevuosioireet lievittyvät yleensä muutaman ensimmäisen hoitoviikon

aikana.

Endometriumvaikutukset ja vuodot

Endometriumhyperplasiaa ja endometriumin syöpää on raportoitu tibolonia käyttävillä

potilailla (ks. kohdat 4.4 ja 4.8).

Amenorreaa on raportoitu 12 kuukauden hoidon jälkeen 88 prosentilla naisista, jotka käyttivät

tibolonia 2,5 mg annoksella. Läpivuotoa ja/tai tiputtelua esiintyi 32,6 prosentilla naisista

ensimmäisen kolmen hoitokuukauden aikana ja 11,6 prosentilla naisista 11–12 hoitokuukauden

jälkeen.

Rintakudosvaikutukset

Kliinisissä tutkimuksissa mammografinen tiheys ei ole lisääntynyt tibolonia saaneilla naisilla

lumelääkettä saaneisiin verrattuna.

5.2

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Suun kautta otettuna tiboloni

imeytyy nopeasti ja hyvin.

Biotransformaatio

Nopean metabolian vuoksi tibolonin

pitoisuus plasmassa on hyvin pieni. Myös tibolonin Δ4-isomeerin

pitoisuus plasmassa on hyvin pieni. Sen vuoksi joitakin farmakokineettisiä tunnuslukuja ei ole pystytty

määrittämään. 3α-OH- ja 3β-OH-metaboliittien huippupitoisuudet plasmassa ovat suuremmat, mutta ne

eivät kerry elimistöön.

Taulukko 4 Tibolon Aristo 2.5 mg tabletin farmakokineettiset parametrit

Tiboloni

3α-OH metaboliitti

3β-OH metaboliitti

∆4-isomeeri

SD

MD

SD

MD

SD

MD

SD

MD

(ng/ml)

1,37

1,72

14,23

14,15

3,43

3,75

0,47

0,43

average

1,88

1,08

1,19

1,21

1,15

1,37

1,35

1,64

1,65

5,78

7,71

5,87

(ng/ml)

0,23

0-24

(ng/ml.h)

53,23

44,73

16,23

9,20

SD = kerta-annos (single dose), MD = toistuva annos (multiple dose)

Eliminaatio

Tiboloni erittyy pääasiassa konjugoituneina (pääosin sulfatoituneina) metaboliitteina. Osa annoksesta

erittyy virtsaan, mutta suurin osa eliminoituu

ulosteen mukana.

Ruuan nauttiminen ei vaikuta merkittävästi imeytymiseen.

Tibolonin

ja sen metaboliittien farmakokineettisten tunnuslukujen ei ole havaittu riippuvan

munuaisten toiminnasta.

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Eläinkokeissa tibolonilla oli hedelmällisyyttä vähentäviä ja embryotoksisia vaikutuksia

hormonivaikutuksensa vuoksi. Tiboloni ei ollut teratogeeninen hiirillä eikä rotilla. Sillä oli teratogeenista

potentiaalia kaniineilla lähes keskenmenon aiheuttavina annoksina (ks. kohta 4.6). Tiboloni ei ole

genotoksinen in vivo -olosuhteissa. Vaikka karsinogeenista vaikutusta nähtiin tietyissä rotan

maksakasvainsolulinjoissa ja hiiren virtsarakon kasvainsolulinjoissa, näiden kliininen

merkitys on

epäselvä.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Perunatärkkelys

Magnesiumstearaatti

Askorbyylipalmitaatti

Laktoosimonohydraatti

6.2

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3

Kestoaika

30 kuukautta.

6.4

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoot

PVC/PVDC/alumiini-kalenteriläpipainopakkaus.

Pakkauskoot: 1 x 28, 1 x 30 ja 3 x 28 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Aristo Pharma GmbH

Wallenroder Strasse 8-10

13435 Berliini

Saksa

8.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

35400

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

09.11.2018

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

04.09.2020

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot